Byla 1A-8-417-2010

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Valentino Janonio, Juozapo Surblio, sekretoriaujant Linai Andrijaitytei, dalyvaujant prokurorui Aidui Giniočiui, išteisintajam A. P. , išteisintojo gynėjui advokatui Rimantui Tumėnui ,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokuroro Aido Giniočio skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 16 d. nuosprendžio, kuriuo A. P. pagal BK 300 str. 3 d. išteisintas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

3Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2008-11-21 nuosprendžiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-16 nuosprendžio dalį, kurioje A. P. pagal BK 300 str. 3 d. išteisintas, panaikino ir priėmė naują nuosprendį – A. P. pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 1 d., ir nubaudė 23 MGL (2990 Lt) dydžio bauda.

4Kasacinės instancijos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-06-04 nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-21 nuosprendžio dalį dėl A. P. nuteisimo pagal BK 300 str. 1 d. ir bylą perdavė nagrinėti apeliacine tvarka.

5Kolegija, išnagrinėjusi bylą ir skundą,

Nustatė

6A. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis būdamas valstybės tarnautoju – duomenys neskelbtini, pasinaudodamas jam patikėtu turtu bei būdamas faktiškai materialiai atsakingas už laivo „duomenys neskelbtini“ techninę priežiūrą ir remontus, piktnaudžiaudamas tarnyba, nuo 2006-11-15 iki 2006-11-30, tiksli data nenustatyta, nenustatytoje vietoje suklastojo 2006-11-15 tarnybinį pranešimą ir 2006-11-16 važtaraštį Nr. 121, nurodydamas juose, kad laivui „duomenys neskelbtini“ reikalingi remonto darbai ir kad šie darbai atlikti bei pateiktos remontui reikalingos detalės gautos, pasirašė šiuos tikrus dokumentus, nors faktiškai laivo remontas nebuvo atliekamas ir jokios detalės šiam remontui pateiktos nebuvo. Pagal A. P. suklastotus dokumentus 2006-11-23 Klaipėdos regiono Aplinkos apsaugos departamentas UAB „Vairas“ sumokėjo 2980 Lt už neatliktus remonto darbus ir detales. Tęsdamas nusikalstamą veiką

72006-11-30 A. P. , žinodamas, kad iš UAB „duomenys neskelbtini“ detalės nėra gautos, pasirašė ant atsarginių dalių nurašymo akto Nr. (8.8)-V4-92, taip suklastojo jį bei fiktyviai padidino laivo „duomenys neskelbtini“ balansinę vertę 2980 Lt suma ir tokiu būdu iššvaistė jam patikėtą svetimą turtą. Taigi A. P. , būdamas duomenys neskelbtini vyriausiuoju specialistu, iškraipė inspekcijos funkcijas ir veiklos principus, sumenkino šios valstybinės įstaigos prestižą, diskreditavo valstybės tarnautojo vardą, tuo padarė didelę žalą valstybei.

8Apeliaciniame skunde prokuroras prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-16 nuosprendžio dalį, kurioje A. P. išteisintas pagal BK 300 str. 1 d., ir prašo A. P. pripažinti kaltu pagal BK 300 str. 1 d. ir nuteisti jį dvejiems metams laisvės atėmimo. Vadovaujantis BK 75 str. 2 d. bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams šešiems mėnesiams, įpareigojant jį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms ir sumokėti 8 MGL dydžio įmoką į Nukentėjusiųjų asmenų fondą.

9Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismo išvada, jog tarnybiniame pranešime nebuvo įtvirtinta tikrovės neatitinkanti informacija, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Pažymi, kad atgaline data surašyto tarnybinio pranešimo neatitikimas tikrovės, t. y. melagingumas, pasireiškė ne tuo, kad laivui nebuvo reikalingas remontas (laivui „duomenys neskelbtini“ remontas buvo reikalingas ir 2006 metais, ir šiuo metu), o tuo, jog A. P. jį surašė ir pasirašė po to, kai buvo išrašyta 2006-11-16 sąskaita, serija duomenys neskelbtini, siekiant pagrįsti sąskaitoje nurodytos pinigų sumos panaudojimą, neketinant remontuoti laivą. Ir tai, anot prokuroro, akivaizdžiai matyti iš 2006-11-20 9.57 val. (nuosprendyje neteisingai nurodytas laikas 10 val. 52 min.) vykusio A. P. ir V. K. telefoninio pokalbio, kurio teismas visiškai nevertino ir neanalizavo. Apeliantas nurodo, kad minėtojo pokalbio metu jie kalbėjosi apie sąskaitą, tarnybinį pranešimą ir detales, nurodytas kaltinamajame akte. Šis pokalbis, prokuroro nuomone, tik patvirtina kaltinimo A. P. pagrįstumą, iš jo turinio nedviprasmiškai galima suprasti, apie kokią sąskaitą, darbus, tarnybinį pranešimą buvo kalbama. o šio pokalbio buvimo ir jo autentiškumo faktas teismui nekelia abejonių. Prokuroras pažymi, jog tai, kad A. P. su V. K. kalbėjo būtent apie sąskaitą duomenys neskelbtini, kurios pagrindu A. P. surašė tikrovės neatitinkantį tarnybinį pranešimą, patvirtina ta aplinkybė, kad pokalbio metu A. P. apibūdino detales, t. y. guolį, velenėlį, nuriebalintuvą, bei atliktus darbus – perdavimo veleno keitimą. Taigi A. P. , žodžiu suderinęs su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi K. Š. klausimą dėl reikiamų darbų atlikimo, tik vėliau, t. y. kai gavo sąskaitą, surašė tarnybinį pranešimą dėl darbų atlikimo, žinodamas, kad tie darbai nebuvo ir nebus atlikti. Apelianto manymu, nurodytas pokalbis kartu su kitais teisme išnagrinėtais įrodymais patvirtina, priešingai nei teigiama nuosprendyje, A. P. kaltę tyčia klastojant dokumentus.

10Prokuroro teigimu, neatitinka tikrovės ir teismo teiginys, jog nėra pagrindo atmesti A. P. parodymų apie važtaraščio Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo akto pasirašymo aplinkybes, kad jis važtaraštį pasirašė kilus sumaiščiai dėl atliekamo patikrinimo. Pažymi, kad nors 2006-12-13 Daiktų, dokumentų pateikimo protokole nėra konkrečiai nurodyta, kad buvo paimtas važtaraštis Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo aktas, kurių suklastojimu kaltinamas A. P. , tačiau minėtame protokole nurodyta, jog buvo paimta duomenys neskelbtini 069 sąskaita, kurią sudarė segtuvas iš 86 lapų, o 2007-10-26 sąskaitos apžiūros metu nustatyta, kad joje yra važtaraštis Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo aktas Nr. (8.8)-V4-92. Apeliantas atkreipia dėmesį, kad A. P. buvo sulaikytas 2006-12-13 9.50 val., o minėti dokumentai buvo paimti daiktų, dokumentų pateikimo metu tą pačią dieną nuo 12.55 val. iki 17.15 val. ir po to visą laiką buvo saugomi Klaipėdos apygardos prokuratūroje. Todėl, prokuroro manymu, A. P. negalėjo minėtų dokumentų pasirašyti jo sulaikymo metu, o juo labiau, kaip teigia pats A. P. , jį paleidus iš areštinės. Be to, liudytoja B. K. , priešingai nei teigiama nuosprendyje, nepatvirtino A. P. parodymų, ji ir teisme teigė, kad važtaraštį A. P. pasirašė iki lapkričio mėnesio pabaigos kabinete, būtent tokie jos parodymai užfiksuoti skundžiamajame nuosprendyje. Ikiteisminio tyrimo metu ši liudytoja davė dar konkretesnius parodymus, o būtent, jog parašus iš darbuotojų ant važtaraščių ji surenka per kelias dienas, o vėliausiai iki mėnesio pabaigos, kadangi mėnesio pabaigoje važtaraščius su visais parašais ji turi pateikti vedėjai I. C. . Taip pat visiškai nemotyvuota ir nepagrįsta teismo išvada, jog A. P. važtaraštį pasirašė jau po to, kai buvo įvykdytos finansinės operacijos ir lėšos UAB „duomenys neskelbtini“ buvo pervestos, ją teismas padarė įvertinęs telefoninio pokalbio 2006-11-29 tarp R. Š. ir A. P. turinį, kur užfiksuota, jog R. Š. praneša A. P. apie lapkričio 16 d. važtaraštį, išrašytą dėl laivo „duomenys neskelbtini“ remonto. Apklaustas kaip liudytojas R. Š. parodė, kad su A. P. buvo kalbama ne apie važtaraštį, o apie sąskaitą, kuri sukėlė jam įtarimą dėl kelių priežasčių. Beje, pokalbyje minima 2006 m. lapkričio 16 d. išrašyta sąskaita, o ne važtaraštis. Tai, kad buvo kalbama apie sąskaitą, o ne apie važtaraštį, teismui patvirtino ir A. P. .

11Prokuroro nuomone, nepagrįsta ir teismo išvada, jog byloje nenustatyta, kad A. P. , pasirašydamas važtaraštį, suvokė savo veikos pavojingumą, suprato, kad pažeidžia atitinkamus teisės aktus ir kad veikia priešingai tarnybos interesams ar kitiems asmenims ir norėjo tokių savo veikos pasekmių. Tai konstatuodamas teismas neatkreipė dėmesio į anksčiau paminėtas aplinkybes, kad nurodyti dokumentai buvo paimti A. P. sulaikymo dieną, t. y. 2006-12-13. Važtaraštyje Nr. 121 būtent A. P. pasirašė, kad gavo išvardytas detales, jis parašė savo pareigas, pavardę ir pasirašė. Pasirašydamas jis negalėjo nepastebėti, kokios detalės buvo išvardytos minėtame dokumente ir kad tos detalės, darbai buvo skirti atlikti laivui „duomenys neskelbtini“, kurio kapitonu buvo jis. Akcentuoja, kad analogiška situacija buvo ir su medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo aktu Nr. (8.8)-V4-92, kuriame pasirašydamas A. P. negalėjo nežinoti, kad dokumente nurodytos detalės nebuvo panaudotos laivo „duomenys neskelbtini“ remontui. A. P. buvo laivo kapitonas, visi remonto darbai buvo derinami su juo, tai patvirtino ir liudytojai R. T. bei J. L. , kurie parodė, kad apie visus būtinus remonto darbus pirmiausia pranešdavo laivo kapitonui A. P. , o po to A. P. ruošdavo dokumentaciją dėl darbų atlikimo. Šios aplinkybės, prokuroro nuomone, neabejotinai įrodo, kad A. P. , pasirašydamas važtaraštyje Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo akte Nr. (8.8)-V4-92, suprato, kad jis klastoja minėtus dokumentus ir sąmoningai to siekė, nes žinojo, kad laivas nebuvo ir nebus remontuojamas. Pažymi, kad telefoninio pokalbio metu, vykusio tarp A. P. ir V. K. 2006-11-20 9.57 val., A. P. išvardytos detalės: guolis, velenėlis, nuriebalintuvas, perdavimo veleno keitimas sutampa su detalėmis, nurodytomis važtaraštyje Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo akte Nr. (8.8)-V4-92. Liudytojai J. G. , B. K. , I. C. patvirtino, kad komisijos nariai neįsitikina, kokios detalės buvo panaudotos transporto priemonių remonto darbams, o jas nurašo formaliai, tik matydami materialiai atsakingo asmens parašą. Toks komisijos narių pasirašymas yra daugiau formalus dalykas, kadangi realiai vizualiai įsitikinti, kokios detalės buvo pakeistos, dažnai nėra galimybių.

12Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismas konstatavo, jog pagal duomenys neskelbtini nustatytą tvarką sprendimus dėl ūkinių operacijų vykdymo priima departamento direktorius, einamąją ir išankstinę kontrolę vykdo ne A. P. , o kiti pareigūnai. Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad pirmiausia dėl reikiamų darbų atlikimo tarnybinį pranešimą turėjo surašyti būtent A. P. , o tik po to jis turėjo informuoti tiesioginius savo viršininkus. Todėl teismas neteisingai konstatavo, kad ta aplinkybė, jog A. P. surašė tarnybinį pranešimą dėl laivo remonto, dar nereiškia, kad remontas bus atliktas. Be to, apeliantas pažymi, kad A. P. , dirbęs nurodytame Aplinkos apsaugos departamento padalinyje daugiau kaip 10 metų, pasirašė važtaraštį, žinodamas jame nurodytų duomenų melagingumą (skirtingai nuo kitų šį dokumentą pasirašiusių asmenų) ir tokie jo veiksmai sukėlė neigiamas pasekmes–buvo iššvaistyti valstybės pinigai, todėl teismo teiginys, jog A. P. , kaip materialiai neatsakingo asmens, parašas negali sukelti teisinių pasekmių, yra neteisingas. Prokuroro įsitikinimu, aptartos aplinkybės, kurias apylinkės teismas įvertino tik iš dalies, leidžia konstatuoti, kad buvo padaryti aiškiai neteisėti veiksmai, kuriais A. P. valstybei padarė didelę neturtinę ir turtinę žalą, t. y. A. P. , iškraipęs savo, kaip pareigūno, laivo kapitono funkcijas ir veiklos principus, sumenkino valstybinės įstaigos, kurioje jis dirbo, prestižą ir diskreditavo valstybės tarnautojo vardą.

13Prokuroro manymu, skiriant bausmę A. P. būtina atsižvelgti į tai, kad jis nusikalto pirmą kartą, charakterizuojamas teigiamai. Padarytoji nusikalstama veika nėra priskiriamos nei prie labai sunkių, nei prie sunkių nusikaltimų. A. P. atsakomybę sunkinančių, kaip ir lengvinančių, aplinkybių nėra. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes jam skirtina bausmė, nesusijusi su realiu laisvės atėmimu.

14Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.

15Išteisintasis ir jo gynėjas prašo skundą atmesti.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

17Atkreiptinas dėmesys, kadangi kasacinės instancijos teismas panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2008-11-21 nuosprendžio dalį dėl A. P. nuteisimo pagal BK 300 str. 1 d. ir bylą perdavė nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka, šiame procese nagrinėjama tik bylos dalis, kurioje Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-16 nuosprendžiu A. P. buvo išteisintas pagal BK 300 str. 3 d.

18Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė išteisintajam A. P. inkriminuotos nusikalstamos veikos aplinkybes, nuosprendyje padarytos išvados dėl A. P. inkriminuotos nusikalstamos veikos sudėties, numatytos BK 300 str. 3 d., pagrįstos išsamiai bei nešališkai ištirtais ir teisingai nuosprendyje įvertintais įrodymais, tai nepagrįstai ginčijama prokuroro apeliaciniame skunde.

19Nors prokuroras teigia, jog A. P. yra padaręs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 3 d., tačiau tai, jog išteisintojo veiksmuose nėra nusikaltimo požymio, įrodyta liudytojų R. T. , J. L. , R. Š. , K. Š. . I. C. , B. K. parodymais, kurių pagrįstumu ir objektyvumu teismui netikėti nebuvo pagrindo, juolab, kad juos vienu ar kitu aspektu pagrindžia ir kiti teismo ištirti bei nuosprendyje aptarti įrodymai: paties išteistojo A. P. parodymai bei kiti byloje surinkti duomenys.

20Teismų praktikoje tikro dokumento suklastojimas – tai kaltininko veiksmai, kuriais fizinėmis pastangomis pakeičiama dokumente užfiksuota informacija (keičiamas dokumento ar jo dalies tekstas, datos, klastojami parašai ir pan. (kasacinės bylos Nr. 2K-805/2005, 2K-500/2005) arba teisinga informacija pakeičiama panaudojus intelektinėmis pastangomis (įrašomi į tikrą dokumentą melagingi įrašai, kiti tikrovės neatitinkantys duomenys (kasacinės bylos Nr. 2K-132/2008, 2K-607/2007).

21Baudžiamosios teisės teorija numato, jog asmens veika gali būti pripažįstama nusikaltimu tik jei ji turi visus atitinkamos BK specialiojoje dalyje įtvirtintos nusikalstamos veikos elementus: objektą, objektyviąją pusę, subjektą, subjektyviąją pusę.

22Atskleidžiant BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, turi būti nustatyta, kurios iš dispozicijoje numatytų nusikaltimo sudėties alternatyvių veikų yra inkriminuojamos (tikro dokumento suklastojimas ar netikro dokumento pagaminimas arba disponavimas suklastotu dokumentu), bei nurodyti konkretūs kaltininko veiksmai, kuriais ta veika buvo padaryta, ir kitos svarbios veikos padarymo aplinkybės (BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taip pat būtina nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, kad kaltininkas suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, suprato, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisines pasekmes, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti.

23Kaip nustatyta iš A. P. pateikto kaltinimo, jis buvo kaltinamas tuo, kad būdamas valstybės tarnautoju, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, suklastojo 2006-11-15 tarnybinį pranešimą ir 2006-11-16 važtaraštį Nr. 121, nurodydamas juose apie laivui „Kaperis“ reikalingus remonto darbus ir kad šie darbai atlikti bei pateiktos remontui reikalingos detalės gautos, pasirašė šiuos tikrus dokumentus, nors faktiškai laivo remontas nebuvo atliekamas ir jokios detalės šiam remontui pateiktos nebuvo. Tęsdamas nusikalstamą veiką 2006-11-30 A. P. , žinodamas, kad iš UAB „duomenys neskelbtini“ detalės nėra gautos, pasirašė ant atsarginių dalių nurašymo akto Nr. (8.8)-V4-92, taip suklastodamas jį.

24A. P. , būdamas laivo „duomenys neskelbtini“ kapitonas, pagal pareigybės aprašymo 4.4 punktą nuo 2006-10-31 buvo atsakingas už laivo ir jo įrenginių būklę ir atsakė už laive esančių žmonių saugumą, laivo ir gabenamo krovinio išsaugojimą. Tačiau sutartyje dėl darbuotojo materialinės atsakomybės nustatyta, kad A. P. įsipareigojo tausoti materialines vertybes ir imtis priemonių nuostoliams išvengti, vesti jam perduotų materialinių vertybių apskaitą ir kita, tačiau nenurodyta, už kokį konkrečiai turtą – ilgalaikį ar trumpalaikį – yra atsakingas.

25Kaip nustatyta iš A. P. , liudytojų R. Š. , K. Š. , I. C. , B. K. parodymų pagal duomenys neskelbtini (toliau Departamente) susiformavusią ūkinių operacijų atlikimo praktiką, materialiai atsakingas asmuo nustatęs, jog reikalinga atlikti tam tikrą ūkinę operaciją, kreipiasi į savo tiesioginį viršininką, informuodamas šį apie lėšų būtinumą. Tuomet pastarasis Departamento direktoriui surašo tarnybinį pranešimą. Tačiau Departamente taip pat buvo praktikuojamas ir materialiai atsakingo asmens tiesioginis kreipimasis į direktorių. Ir tai nebuvo laikoma vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, nes būtent direktorius žinodavo tuo metu esančią Departamento finansinę padėtį, galėjo nuspręsti, ar prašomoms ūkinėms operacijoms tuo metu yra finansinių lėšų. Ir ant tarnybinio pranešimo, esant direktoriaus vizai, vedėjo parašo nebuvimas nestabdydavo ūkinės operacijos proceso. Tačiau iš liudytojos I. C. parodymų nustatyta, kad 2006 m. jokie tarnybiniai pranešimai agentūroje nebuvo registruojami (t. 4, b. l. 10).

26Apie tai, kad laivui „Kaperis“ 2006 m. lapkričio mėnesį buvo reikalingas remontas, A. P. parodė ir teisiamojo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu. Būtent, jog apie tai, kad nesuveikia hidraulinis reduktorius, todėl buvo rašomas ne vienas tarnybinis pranešimas, nes minėtasis gedimas jau buvo pastebėtas daugmaž prieš 5 metus. Anot A. P. , 2006 m. lapkričio mėn. parašė dar vieną tarnybinį pranešimą K. Š. , kurį paliko sekretoriate ir laukė atsakymo (t. 3, b. l. 113–115). Apie tai, kad surašytą tarnybinį pranešimą A. P. paliko sekretoriate, jis parodė ir apklausiamas apeliacinės instancijos teisme (t. 4, b. l. 18–19). Aplinkybę, jog iš tiesų laivo „Kaperis“ remonto klausimas buvo derinamas su K. Š. , minėtasis liudytojas patvirtino apklaustas apeliacinės instancijos teisme (t. 4, b. l. 17). Be to, tai, kad laivui „duomenys neskelbtini“ buvo reikalingas remontas, teisiamojo posėdžio metu parodė ir kaip liudytojai apklausti laivo įgulos nariai R. T. ir J. L. (t. 2, b. l. 130–131).

27Iš byloje esančio A. P. tarnybinio pranešimo matyti, kad jis buvo surašytas

282006-11-15. Duomenų, jog 2006 m. lapkričio 15 d. A. P. nesurašė ginčijamo tarnybinio pranešimo ir atitinkamai jo nepateikė departamento sekretoriatui, nėra. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinės instancijos teisme buvo paklausta Departamento buhalterinės tarnybos vedėja I. C. , kuri parodė, kad 2006 m. jokia tokio pobūdžio vidaus dokumentų apskaita nebuvo vedama (t. 4, b. l. 9). Todėl atmesti A. P. nurodytas aplinkybes, jog minėtąjį pranešimą jis paliko Departamento sekretoriate ir kad A. P. tarnybinį pranešimą pateikė ne 2006-11-15, apygardos teismas neturi teisinio pagrindo. Apygardos teismo nuomone, šiuo atveju vertinant A. P. tarnybinio pranešimo teisinę galią, pažymėtina aplinkybė, jog, atsižvelgiant į jau konstatuotą Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ūkinių operacijų atlikimo mechanizmą, matyti, kad sprendimą įvykdyti prašomą ūkinę operaciją galėjo priimti tik departamento direktorius. Paties A. P. veiksmai šiuo atveju buvo tik pradiniai, šiame tarnybiniame pranešime nurodytos aplinkybės labiau informacinio pobūdžio, nes tolimesni veiksmai ir eiga, susiję su šiuo pranešimu, priklausė ne nuo A. P. valios, kadangi jis tiesiog buvo nekompetentingas spręsti minėtąjį klausimą. Atitinkamai jis negalėjo daryti įtakos savo tiesioginio bei Departamento vadovų priimamiems sprendimams. Todėl apylinkės teismo išvada, kad mokėjimo pavedimai pagal A. P. pateiktus dokumentus negalėjo būti vykdomi, teisėta ir pagrįsta.

29Analizuojant prokuroro apeliaciniame skunde nurodytą aplinkybę, kad iš 2006-11-20 užfiksuoto pokalbio tarp A. P. ir V. K. akivaizdu, jog šie asmenys kalba būtent apie sąskaitą duomenys neskelbtini, teisėjų kolegija pažymi, kad iš minimo pokalbio suvestinės matyti, jog A. P. V. K. klausia, kokius jam darbus įrašyti, į tai V. K. atsako, jog rašytų tuos, kuriuos nori. Be to, šio pokalbio metu A. P. nurodo, kad viskas yra suderinta su šefu. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, iš užfiksuoto pokalbio turinio negalima vienareikšmiškai teigti, jog galima suprasti, apie kokią sąskaitą, darbus, tarnybinį pranešimą kalbama. Šiuo atveju lieka nepaneigtos V. K. apeliacinės instancijos teisme nurodytos aplinkybės, jog jis tik dėl laiko stokos abstrakčiai A. P. atsakęs, jog rašytų, ką sugalvoja, nes norėjo, kad šis kuo greičiau baigtų pokalbį, atstotų (t. 4, b. l. 9). Taip pat minimo pokalbio metu A. P. pasakyta frazė:„..aš ten viską paderinęs buvau, buvau ten žinai šefą...“ paaiškina ir K. Š. apeliacinės instancijos teisme duoti parodymai, jog A. P. tikrai su juo kalbėjo apie laivo „duomenys neskelbtini“ remontą. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, galima teigti, jog šio pokalbio metu A. P. V. K. tik nurodė tiesą atitinkančią informaciją. Juolab, kad ir iš A. P. 2006-11-15 rašyto tarnybinio pranešimo, kad būtent minimo pokalbio dieną, t. y. 2006-11-20, K. Š. jame pasirašė (t. 1, b. l. 52), ir tai rodo, kad tądien iš tiesų K. Š. jau žinojo apie laivo remontui būtinas lėšas. Todėl teisėjų kolegija negali sutikti su prokuroro skundo argumentu, kad ir minimas pokalbis įrodo, jog 2006-11-15 tarnybinį pranešimą A. P. parašė, tik po to buvo išrašyta sąskaita E Nr. 008876.

30Kaip vieną iš apeliacinio skundo argumentų prokuroras taip pat nurodo, kad neteisingas apylinkės teismo konstatavimas, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių atmesti A. P. nurodytą aplinkybę, kad važtaraštį Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo aktą išteisintasis pasirašė po to, kai buvo paleistas iš sulaikymo, kadangi, anot prokuroro, minėti dokumentai, tiksliau 069 segtuvas, kuriame jie buvo, buvo paimti A. P. sulaikymo dieną ir po sulaikymo A. P. negalėjo pasirašyti.

31Kaip matyti iš 2006-12-13 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo minėtą dieną iš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento buvo paimtas baltos spalvos segtuvas, ant kurio užrašyta „duomenys neskelbtini, 069 sąskaitą Atsarginės dalys I, II, III ket. (2006)“. Tačiau duomenų, kokie būtent dokumentai sudarė minėtąją 069 sąskaitą jos paėmimo dieną, šiame procesiniame dokumente užfiksuota nėra. Apie tai, kad 069 sąskaitoje buvo aptikti minimas važtaraštis Nr. 121 bei medžiagų ir atsarginių dalių nurašymo aktas, nurodyta 2007-10-26 daiktų apžiūros protokole, pažymėtina po 10 mėnesių, atlikus minėto segtuvo apžiūrą (t. 1, b. l. 54). Tačiau šie faktiniai bylos duomenys teisėjų kolegijai neleidžia sutikti su prokuroro pozicija ir vienareikšmiškai atmesti A. P. nurodytas aplinkybes, kad jam po sulaikymo atėjus į darbą, koridoriuje viena iš Finansų skyriaus darbuotojų liepė pasirašyti kažkokius dokumentus paaiškindama tik, kad trūksta jo parašo (t. 2, b. l. 11). Be to, apygardos teismo nuomone, šie duomenys nepaneigia aplinkybės, kad šie veiksmai galėjo būti atlikti iki A. P. sulaikymo, nes kaip tik tą dieną buvo paimti dokumentai. Juolab, kad nuo darbo pradžios iki A. P. sulaikymo buvo praėję apie pusantros valandos (darbo pradžia – 8 val., o A. P. buvo sulaikytas apie 9. 30 val.).Todėl teigti, kad A. P. neturėjo galimybės pasirašyti dokumentų iki sulaikymo, taip pat nėra teisinio pagrindo. O nesant duomenų paneigti A. P. nurodytą aplinkybę, kad jis minėtus dokumentus pasirašė Departamente kilus sumaiščiai dėl atliekamų patikrinimų, negalima paneigti, jog būtent sumišimo išdavoje jis pasirašė važtaraštį visiškai nesigilindamas į jo turinį, o tiesiog vykdydamas kolegės raginimą. Ir šios aplinkybės apygardos teismui neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad A. P. pasirašydamas važtaraštį suvokė savo veikos pavojingumą bei tyčia siekė pasekmių.

32Vertinant prokuroro cituojamus liudytojos B. K. parodymus, duotus teisiamojo posėdžio metu, pirmosios instancijos teisme, apygardos teismas mano, kad jie negali būti pripažinti nuosekliais, tarpusavyje neprieštaraujančiais, kadangi iš 2008-03-13 apylinkės teisme duotų parodymų matyti, kad vienu metu B. K. parodo, kad A. P. ant važtaraščio pasirašė tada, kai dokumentų pradėjo reikalauti prokuratūros pareigūnai, tačiau netrukus, tos pačios apklausos metu B. K. jau parodo, kad A. P. pasirašė iki lapkričio mėnesio, o dar vėliau B. K. jau tvirtina, kad ji A. P. parašą turėjo gauti iki mėnesio pabaigos (t. 2, b. l. 125–127). Taip pat, apygardos teismo nuomone, minėtos liudytojos parodymais paneigiamas ir prokuroro skundo argumentas, jog nepagrįsta apylinkės teismo išvada, kad A. P. važtaraštį pasirašė jau po to, kai buvo įvykdytos finansinės operacijos. Kaip matyti iš 2008-03-18 teisiamojo posėdžio protokolo, B. K. parodo, kad važtaraščio išrašymui reikalinga sąskaita faktūra. Tačiau ant jos A. P. parašo nebuvo, ir jis parašu nepatvirtino, kad gavo prekes (t. 2, b. l. 126). Todėl ir šįkart teisėjų kolegija sutinka su apylinkės teismo išvada, kad byloje nėra duomenų, jog A. P. gavo važtaraštyje išvardytas prekes – detales. Tuo tarpu vertinant prokuroro minimo 2006-11-29 telefoninio pokalbio tarp R. Š. ir A. P. turinį, matyti, kad R. Š. A. P. praneša apie lapkričio 16 d. sąskaitą, išrašytą dėl laivo „Kaperis“ remonto, kuri jam kelią įtarimų, į tai A. P. atsako, kad nesirašytų, o kai jis atvyks, pasižiūrės ir išsiaiškins, apie kokią sąskaitą kalba R. Š. . Todėl apygardos teismas mano, kad iš šio pokalbio turinio tikrai negalima teigti, jog kalbama būtent apie sąskaitą, pateiktą UAB „duomenys neskelbtini“. Be to, abejones, kad A. P. vis dėlto galėjo nežinoti apie minimą sąskaitą, padidina ir liudytojos I. C. apeliacinės instancijos teisme nurodyta aplinkybė, kad šią minimą sąskaitą jai atnešė K. Š. (t. 4, b. l. 10). Taip pat teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, jog R. Š. būdamas atsakingas už finansų kontrolę, nesiėmė jokių priemonių įtartinai finansinei operacijai patikrinti, nors tai padaryti privalėjo. Kas taip pat padidina abejones, jog A. P. iš tiesų galėjo nežinoti apie minimą finansinį dokumentą.

33Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos duomenys neskelbtini departamento direktoriaus 2005-01-28 įsakymo Nr. V1-34, visos nupirktos atsarginės dalys su pirkimo dokumentais turi būti perduodamos į Buhalterinę tarnybą užpajamuoti. Įsigytas atsargines dalis Buhalterijos tarnybos vyresnioji buhalterė užpajamuoja, išrašo važtaraštį pagal materialiai atsakingus asmenis ir pasirašo, ant važtaraščio pasirašo ir materialiai atsakingi asmenys. Kaip nurodo liudytojai, važtaraštis buvo išrašytas pažeidžiant nustatytą tvarką, neįsitikinus, kad tokios detales tikrai buvo gautos. Kai transporto priemonės yra remontuojamos remonto įmonėse (autoservise), agentūros, skyriaus vedėjas, inspekcijos viršininkas privalo patikrinti, ar remonto įmonių išrašytose sąskaitose faktūrose išvardytos atsarginės dalys tikrai įdėtos į transporto priemonę. Šie veiksmai taip pat nebuvo atlikti. Nors Buhalterinės tarnybos vedėja I. C. neigia patikrinusi gautas detales, tačiau PVM sąskaitoje faktūroje pasirašė, patvirtindama, kad prekes ir paslaugas priėmė. Todėl teisėjų kolegija visiškai sutinka su apylinkės teismo išvada, kad byloje nėra jokių duomenų, kad šias detales ar paslaugas gavo pats A. P. . Juolab, kad ir liudytoja B. K. teisiamojo posėdžio metu parodė, kad tik iš esamo parašo sprendžia apie tai, kad pasirašęs asmuo tikrai gavo važtaraštyje nurodytas prekes (t. 2, b. l. 126).

34Taigi konstatuoti faktiniai bylos duomenys teisėjų kolegijai neleidžia daryti neabejotinos išvados, kad A. P. sąmoningai, t. y. veikdamas tiesiogine tyčia, suklastojo kaltinime įvardytus dokumentus, dėl to valstybei buvo padaryta didelė žala. Pažymėtina, kad BPK 44 str. 6 d. įtvirtina nekaltumo prezumpcija numato, jog kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas nustatyta tvarka. Nekaltumo prezumpcija reikalauja, jog visos abejonės, kylančios sprendžiant baudžiamąją bylą, būtų vertinamos kaltinamojo naudai. Kadangi A. P. kaltės dėl BK 300 str. 3 d. nusikalstamos veikos padarymo negalima vienareikšmiškai pagrįsti byloje surinktais ir ištirtais įrodymais, apygardos teismo nuomone, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-05-16 nuosprendis teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį prokuroro apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

35Vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

36Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos skyriaus prokuroro Aido Giniočio apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Klaipėdos apygardos teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2008-11-21... 4. Kasacinės instancijos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-06-04 nutartimi... 5. Kolegija, išnagrinėjusi bylą ir skundą,... 6. A. P. buvo kaltinamas tuo, kad jis būdamas valstybės... 7. 2006-11-30 A. P. , žinodamas, kad iš UAB „ 8. Apeliaciniame skunde prokuroras prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 9. Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismo išvada, jog tarnybiniame pranešime... 10. Prokuroro teigimu, neatitinka tikrovės ir teismo teiginys, jog nėra pagrindo... 11. Prokuroro nuomone, nepagrįsta ir teismo išvada, jog byloje nenustatyta, kad... 12. Prokuroras nurodo, kad apylinkės teismas konstatavo, jog pagal 13. Prokuroro manymu, skiriant bausmę A. P. būtina... 14. Prokuroras prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 15. Išteisintasis ir jo gynėjas prašo skundą atmesti.... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. Atkreiptinas dėmesys, kadangi kasacinės instancijos teismas panaikino... 18. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė išteisintajam 19. Nors prokuroras teigia, jog A. P. yra padaręs jam... 20. Teismų praktikoje tikro dokumento suklastojimas – tai kaltininko veiksmai,... 21. Baudžiamosios teisės teorija numato, jog asmens veika gali būti... 22. Atskleidžiant BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtį, turi... 23. Kaip nustatyta iš A. P. pateikto kaltinimo, jis buvo... 24. A. P. , būdamas laivo „ 25. Kaip nustatyta iš A. P. , liudytojų R.... 26. Apie tai, kad laivui „Kaperis“ 27. Iš byloje esančio A. P. tarnybinio pranešimo matyti,... 28. 2006-11-15. Duomenų, jog 29. Analizuojant prokuroro apeliaciniame skunde nurodytą aplinkybę, kad iš... 30. Kaip vieną iš apeliacinio skundo argumentų prokuroras taip pat nurodo, kad... 31. Kaip matyti iš 2006-12-13 daiktų, dokumentų pateikimo protokolo minėtą... 32. Vertinant prokuroro cituojamus liudytojos B. K.... 33. Kaip matyti iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 34. Taigi konstatuoti faktiniai bylos duomenys teisėjų kolegijai neleidžia... 35. Vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 36. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos...