Byla 2K-607/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Masiokio, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Olego Fedosiuko, sekretoriaujant E. Jasionienei, dalyvaujant prokurorei L. Milevičienei, civilinio ieškovo atstovui R. D., teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo Z. G. kasacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 8 d. nuosprendžio, kuriuo Z. G. nuteistas:

2pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 1 epizodas);

3pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 2 epizodas);

4pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 3 epizodas);

5pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 5 epizodas);

6pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir trims mėnesiams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 6 epizodas);

7pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir šešiems mėnesiams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 7 epizodas);

8pagal BK 300 straipsnį 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir devyniems mėnesiams (dėl tikro dokumento suklastojimo, 9 epizodas).

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės iš dalies sudėtos ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 7 punktu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams ir šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

10Tuo pačiu nuosprendžiu Z. G. išteisintas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, nenustačius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

11AB (duomenys neskelbtini) direkcijos Radviliškio 6554,37 Lt civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo atmestas.

12Taip pat skundžiama Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartis, kuria atmesti nuteistojo Z. G. ir civilinio ieškovo AB valdybos Radviliškio (duomenys neskelbtini) apeliaciniai skundai.

13Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės ir civilinio ieškovo atstovo, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

14Z. G. nuteistas už tai, kad Radviliškyje, AB (duomenys neskelbtini) patalpose, tiksliai ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo nenustatytu laiku, septynis kartus suklastojo tikrus dokumentus, įrašydamas į juos tikrovės neatitinkančius duomenis, bei panaudojo juos rengiant aukcioną, būtent:

152004 m. birželio 17 d. suklastojo tikrą 2004 metų aukciono Nr. 5 dokumentą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2004 m. birželio 17 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą įrašė aukcione neužsiregistravusį asmenį – R. M., nurodė jo anketinius duomenis ir dokumentą panaudojo rengiant aukcioną;

162004 m. lapkričio 10 d. suklastojo tikrus aukciono Nr. 6 dokumentus, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2004 m. lapkričio 10 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą ir aukciono vedėjo registrą Nr. 1 įrašė aukcione neužsiregistravusį asmenį – R. M., nurodė jo anketinius duomenis ir šiuos dokumentus panaudojo aukcione;

172005 m. birželio 22 d. suklastojo tikrus 2005 metų aukciono Nr. 1 dokumentus, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2005 m. birželio 22 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą ir aukciono vedėjo registrą Nr. 1 įrašė aukcione neužsiregistravusį asmenį – R. M., nurodė jo anketinius duomenis ir šiuos dokumentus panaudojo aukcione;

182005 m. rugpjūčio 10 d. suklastojo tikrą 2005 metų aukciono Nr. 2 dokumentą, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2005 m. rugpjūčio 10 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą įrašė aukcione neužsiregistravusį asmenį – R. M., nurodė jo anketinius duomenis ir dokumentą panaudojo aukcione;

192005 m. rugsėjo 15 d. suklastojo tikrus 2005 metų aukciono Nr. 3 dokumentus, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2005 m. rugsėjo 15 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą įrašė aukcione neužsiregistravusius asmenis: A. J., A. G., taip pat į aukciono vedėjo registrą Nr. 3 įrašė aukcione nedalyvavusį asmenį A. G., nurodė jų anketinius duomenis ir dokumentus panaudojo aukcione;

202005 m. lapkričio mėnesį suklastojo tikrus 2005 m. lapkričio mėnesio aukciono Nr. 1 dokumentus, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2005 m. lapkričio 10 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą įrašė aukcione neužsiregistravusius asmenis: A. G., R. M., A. J., J. V. R., taip pat į aukciono vedėjo registrą Nr. 1 įrašė aukcione nedalyvavusius asmenis: R. M., A. G. ir J. V. R., nurodė jų anketinius duomenis, dokumentus panaudojo aukcione;

212005 m. gruodžio 8 d. suklastojo tikrus 2005 metų gruodžio mėnesio aukciono Nr. 2 dokumentus, įrašydamas tikrovės neatitinkančius duomenis. Į 2005 m. gruodžio 8 d. aukciono dalyvių registravimo sąrašą įrašė aukcione neužsiregistravusius asmenis: A. G., J. V. R., nurodė jų anketinius duomenis, taip pat įrašė šiuos aukcione nedalyvavusius asmenis bei jų anketines duomenis į aukciono vedėjo registrą Nr. 1, dokumentus panaudojo aukcione.

22Kasaciniu skundu nuteistasis Z. G. prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2007 m. sausio 8 d. nuosprendį ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti, o baudžiamąją bylą nutraukti.

23Kasatorius nurodo, kad jis yra pripažintas kaltu pažeidžiant BK 2 straipsnio 3 dalies normas, netinkamai įvertinus įrodymus ir neteisingai kvalifikavus jo veiksmus. Kasatorius taip pat nurodo, kad bausmė jam paskirta pažeidžiant bendruosius bausmių skyrimo principus.

24Grįsdamas savo skundą dėl neteisingo pripažinimo kaltu kasatorius teigia, kad jis buvo atsakingas ne už aukcionų organizavimą ir vedimą, bet tik už dokumentų pildymą. Nebuvo jis atsakingas ir už aukcionuose parduotų vertybių apskaitą. Jokių dokumentų jis neklastojo, AB (duomenys neskelbtini) aukcionai niekada nevyko taip, kaip turi vykti, tačiau tai nereiškia, kad visi asmenys juose nesiregistravo ir nedalyvavo. Dalyvių registravimas visada vyko taip, kaip ir tais atvejais, dėl kurių jis yra nuteistas, tačiau tai nereiškia, kad šių asmenų įrašymas į aukciono dokumentus yra dokumentų klastojimas. Pirkimas – pardavimas vyko, įrašyti asmenys prekes įsigijo.

25Kasatorius taip pat nurodo, kad asmenų sąrašai ir aukciono vedėjo registrai, kuriuos jis pildė, iš tikrųjų negali būti laikomi dokumentais. Dokumentais jie tampa tik pasirašius aukciono komisijos nariams ir vedėjai, t. y. esant visiems rekvizitams. Tik tada jie sukelia teisines pasekmes ir įgyja juridinę galią.

26Kasatorius taip pat nurodo, kad jis vienas yra nuteistas už dokumentų suklastojimą, tuo tarpu kiti aukciono komisijos nariai, pasirašę šiuos dokumentus žinodami, kad aukcionai realiai nevyko, kažkodėl nėra kaltinami dokumentų klastojimu. Taip buvo pažeisti asmenų lygybės prieš įstatymą principas ir BPK 1 straipsnio nuostatos. Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios tyrimas buvo atliekamas vienpusiškai, šališkai, neobjektyviai, o tai nulėmė neteisingą vertinimą ir veiksmų kvalifikaciją pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose.

27Kasatorius ginčija apeliacinės instancijos teismo padarytą išvadą dėl to, kad nėra pagrindo jo veiką pripažinti mažareikšme, nes padaryta akivaizdi žala įstatymo saugomoms vertybėms – buvo sutrikdyta normali AB (duomenys neskelbtini) veikla. Kasatoriaus nuomone, jokios žalos įmonei nepadaryta, tiesiog tokia buvo nusistovėjusi aukcionų rengimo tvarka, be to, net apeliacinėje nutartyje pažymėta, kad ne tik jo veiksmais buvo sutrikdyta normali įmonės veikla. Kasatoriaus nuomone, įvertinus nusikaltimo dalyką ir pasekmes, jo veiksmuose galima įžvelgti nebent mažareikšmę veiką.

28Kasatorius taip pat nurodo, kad laisvės atėmimo bausmės paskyrimas jam pažeidžia bendruosius bausmių skyrimo principus. Teismas nemotyvavo, kodėl jam skiriamas laisvės atėmimas, o ne kitos bausmės, numatytos BK 300 straipsnyje. Teismas turėjo vadovautis BK 55 straipsniu, kuriame nurodyta, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Kasatoriaus nuomone, jam paskirta bausmė yra neadekvati padarytoms veikoms ir aiškiai per griežta.

29Kasacinis skundas netenkintinas.

30Dėl BK 300 straipsnio taikymo

31Z. G. nuteistas už tikrų dokumentų (aukcionų dalyvių registravimo sąrašų, aukciono vedėjo registrų) suklastojimą ir jų panaudojimą. Minėti rašytiniai aktai liudija teisiškai reikšmingus faktus, todėl laikytini dokumentais. Nustatyta, kad melagingus įrašus į šiuos aktus Z. G. padarė būdamas įgaliotas tą padaryti subjektas (aukciono komisijos narys – sekretorius), todėl suklastoti dokumentai teisingai įvardyti nuosprendyje kaip tikri. Melagingų žinių įrašymas į dokumentą laikytinas jo suklastojimu. Tai, kad rašytiniai aktai įgauna juridinę reikšmę tik po to, kai juos pasirašo kiti įgalioti asmenys (aukciono vedėjas, kiti komisijos nariai), nepaneigia melagingus įrašus darančio asmens veikos nusikalstamo pobūdžio. Byloje nustatyta, kad aukciono vedėjas ir kiti komisijos nariai pasirašinėjo tuos dokumentus nesigilindami į juose padarytų įrašų teisingumą. Bylos medžiaga rodo, kad minėti asmenys, tvirtindami savo parašais Z. G. paruoštus dokumentus, suprato, kad šie dokumentai iš tikrųjų neatitinka realiai vykusių procedūrų aplinkybių, bet darė tai dėl aplaidumo, nesuvokdami savo veiksmų pavojingumo ir neturėdami jokio asmeninio suinteresuotumo. Šiems asmenims buvo taikomos drausminės atsakomybės priemonės, kaltinimas jiems nebuvo pareikštas, jų baudžiamosios atsakomybės klausimas nėra kasacinio bylos nagrinėjimo dalykas.

32Kasatorius, ginčydamas jo veikų įvertinimo kaip dokumentų suklastojimo pagrįstumą, nurodo tai, kad AB (duomenys neskelbtini)aukcionai visada vyko pažeidžiant nustatytą tvarką, o dalyvių registravimas vykdavo taip, kaip ir tais atvejais, dėl kurių jis yra nuteistas. Svarbiausia, kad pirkimas – pardavimas vyko, įrašyti asmenys prekes įsigijo. Kolegija pažymi, kad byloje nustatyti faktai negali būti vertinami vien kaip formalūs aukcionų vykdymo tvarkos pažeidimai, atvirkščiai, dokumentuose užfiksuota informacija esmingai iškraipė realius įvykius. Byloje nustatyta, kad asmenys, kurie buvo įrašyti į dokumentus kaip užsiregistravę aukciono dalyviai, iš tikrųjų aukcionuose nedalyvavo, ketinimų įsigyti prekių neturėjo, sutikdavo būti įrašyti į dalyvių sąrašą ir aukcionų vedėjo registrus Z. G. paprašyti. Šių asmenų įrašymas į dokumentus kaip aukcionų dalyvių nebuvo vien tik formalus pažeidimas siekiant, kad susidarytų būtinas aukcionų dalyvių skaičius ir pats aukcionas galėtų vykti. Bylos dokumentai rodo, kad šių asmenų vardais buvo įgyjamos prekės, išrašomos sąskaitos – faktūros.

33Taigi melagingos informacijos įrašymas į aukcionų dokumentus buvo susijęs su materialinių vertybių, nenaudojamų įmonės poreikiams, pardavimo esminių aplinkybių iškraipymu. Bylos medžiaga rodo, kad Z. G. jam inkriminuotas veikas padarė tyčia, t. y. jis įrašydavo aukcionuose nedalyvaujančių asmenų duomenis į dokumentus ne dėl aplaidumo ar sąžiningo suklydimo, bet suprasdamas savo veikos pobūdį ir norėdamas taip veikti. Todėl kolegija laiko, kad Z. G. buvo pagrįstai pripažintas kaltu ir jo veikos buvo teisingai kvalifikuotos pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

34Dėl veikos pripažinimo mažareikšme

35Vertindama kasatoriaus teiginius dėl galimybės jo veiką pripažinti mažareikšme, kolegija pažymi, kad pagal BK 37 straipsnį, nusikaltimą padaręs asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo sudėties požymių ypatumų padarytas nusikaltimas pripažįstamas mažareikšmiu. Nusikaltimas mažareikšmiu laikomas tada, kai padaryta veika atitinka visus baudžiamajame įstatyme numatytus nusikaltimo sudėties požymius, tačiau dėl kai kurių sudėties požymių ypatumo, teismas prieina prie išvados, kad padarytos veikos pavojingumas nėra didelis ir nesiekia tokio laipsnio, dėl kurio būtų tikslinga kaltininką už padarytą nusikaltimą traukti baudžiamojon atsakomybėn ir bausti įstatymo sankcijoje numatyta bausme.

36Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad Z.G. veika negali būti pripažinta mažareikšme, nes nusikaltimu buvo padaryta akivaizdi žala įstatymo saugomoms vertybėms – sutrikdyta normali AB (duomenys neskelbtini) veikla. Kolegija, sutikdama su tokiu vertinimu, konstatuoja, kad Z. G. sistemingai surasdavo fiktyvius pirkėjus ir klastojo aukciono dokumentus. Tai nebuvo formalūs pažeidimai, siekiant geresnių darbo rezultatų ar procesų paspartinimo. Šiais veiksmais buvo dangstoma nesąžininga praktika realizuojant materialinių vertybių atsargas, nenaudojamas įmonės poreikiams. Tokiomis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismo išvada dėl negalimumo veiką pripažinti mažareikšme yra pagrįsta.

37Dėl bausmės skyrimo

38Vertindama kasatoriaus teiginius dėl bendrų bausmių skyrimo principų pažeidimo bei neadekvačios ir aiškiai per griežtos bausmės paskyrimo, kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo pateiktais argumentais, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmes už septynias nusikalstamas veikas, neprivalėjo vadovautis BK 55 straipsnio nuostatomis. BK 55 straipsnio reikalavimai paprastai taikomi skiriant bausmę asmeniui, pirmą kartą teisiamam už vieną nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą. Vadovautis BK 55 straipsnio nuostatomis įmanoma ir tais atvejais, kai asmuo viena veika padaro kelis nusikaltimus (idealioji nusikaltimų sutaptis), naujas nusikaltimas būna kitokio pobūdžio – skiriasi kaltės forma, objektas ir pan. Tuo tarpu Z. G. yra padaręs septynis nusikaltimus, kurie nesudaro idealiosios sutapties, yra pakartotiniai. Be to, BK 55 straipsnio nuostatos nedraudžia už nesunkų tyčinį nusikaltimą pirmą kartą nuteisiamam asmeniui paskirti laisvės atėmimo bausmę. Šioje normoje tik suformuluota sąlyga, kad tokį sprendimą teismas privalo motyvuoti.

39Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad teismas, parinkdamas laisvės atėmimo bausmę Z. G., BK 55 straipsnio reikalavimų nepažeidė. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su kasatoriaus argumentais, kad jam paskirta bausmė yra neadekvati padarytoms veikoms ir aiškiai per griežta. Teismas, paskirdamas galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą dvejiems metams, pritaikė BK 75 straipsnį ir šios bausmės vykdymą atidėjo dvejiems metams ir šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Taigi Z. G. yra sudaryta galimybė išvengti realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Tokiomis aplinkybės jam paskirta bausmė negali būti vertinama kaip pernelyg griežta.

40Aptartos aplinkybės patvirtina, kad naikinti skundžiamus teismų sprendimus dėl nuteistojo Z. G. kasaciniame skunde nurodytų motyvų nėra pagrindo.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Nuteistojo Z.G. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu trims mėnesiams (dėl tikro... 3. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams (dėl... 4. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams (dėl... 5. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams (dėl tikro... 6. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir trims... 7. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir... 8. pagal BK 300 straipsnį 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams ir... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės iš dalies... 10. Tuo pačiu nuosprendžiu Z. G. išteisintas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 22... 11. AB (duomenys neskelbtini) direkcijos Radviliškio 6554,37 Lt civilinis... 12. Taip pat skundžiama Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 13. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorės ir civilinio... 14. Z. G. nuteistas už tai, kad Radviliškyje, AB (duomenys neskelbtini)... 15. 2004 m. birželio 17 d. suklastojo tikrą 2004 metų aukciono Nr. 5 dokumentą,... 16. 2004 m. lapkričio 10 d. suklastojo tikrus aukciono Nr. 6 dokumentus,... 17. 2005 m. birželio 22 d. suklastojo tikrus 2005 metų aukciono Nr. 1 dokumentus,... 18. 2005 m. rugpjūčio 10 d. suklastojo tikrą 2005 metų aukciono Nr. 2... 19. 2005 m. rugsėjo 15 d. suklastojo tikrus 2005 metų aukciono Nr. 3 dokumentus,... 20. 2005 m. lapkričio mėnesį suklastojo tikrus 2005 m. lapkričio mėnesio... 21. 2005 m. gruodžio 8 d. suklastojo tikrus 2005 metų gruodžio mėnesio aukciono... 22. Kasaciniu skundu nuteistasis Z. G. prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo... 23. Kasatorius nurodo, kad jis yra pripažintas kaltu pažeidžiant BK 2 straipsnio... 24. Grįsdamas savo skundą dėl neteisingo pripažinimo kaltu kasatorius teigia,... 25. Kasatorius taip pat nurodo, kad asmenų sąrašai ir aukciono vedėjo... 26. Kasatorius taip pat nurodo, kad jis vienas yra nuteistas už dokumentų... 27. Kasatorius ginčija apeliacinės instancijos teismo padarytą išvadą dėl to,... 28. Kasatorius taip pat nurodo, kad laisvės atėmimo bausmės paskyrimas jam... 29. Kasacinis skundas netenkintinas.... 30. Dėl BK 300 straipsnio taikymo ... 31. Z. G. nuteistas už tikrų dokumentų (aukcionų dalyvių registravimo... 32. Kasatorius, ginčydamas jo veikų įvertinimo kaip dokumentų suklastojimo... 33. Taigi melagingos informacijos įrašymas į aukcionų dokumentus buvo susijęs... 34. Dėl veikos pripažinimo mažareikšme ... 35. Vertindama kasatoriaus teiginius dėl galimybės jo veiką pripažinti... 36. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad Z.G. veika negali būti... 37. Dėl bausmės skyrimo ... 38. Vertindama kasatoriaus teiginius dėl bendrų bausmių skyrimo principų... 39. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad teismas, parinkdamas laisvės atėmimo... 40. Aptartos aplinkybės patvirtina, kad naikinti skundžiamus teismų sprendimus... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 42. Nuteistojo Z.G. kasacinį skundą atmesti....