Byla 2-1315-874/2014
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, iškeltoje pagal ieškovo Ž. R. ieškinį atsakovei L. L., išvadą teikiančiai institucijai Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, sekretoriaujant Romutei Braslauskienei, dalyvaujant ieškovui Ž. R., ieškovo atstovei advokatei Vandai Laukevičienei, išvadą teikiančios institucijos – Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Genovaitei Eidukienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, iškeltoje pagal ieškovo Ž. R. ieškinį atsakovei L. L., išvadą teikiančiai institucijai Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui,

Nustatė

2ieškovas Ž. R. ieškinį (1–2 b. l.) palaikė, patvirtino jame išdėstytas aplinkybes, prašydamas nustatyti nepilnamečio vaiko G. R., gim. 2009-07-20, gyvenamąją vietą su ieškovu; priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) nepilnamečio vaiko G. R., gim. ( - ), išlaikymui po 300 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, ir vaikui skirtų lėšų tvarkytoju paskiriant ieškovą; nutraukti išlaikymo išieškojimą iš ieškovo nepilnamečio vaiko G. R. išlaikymui. Ieškovas paaiškino, kad šiuo metu su atsakove negyvena, 2014 m. gegužės mėnesį išėjo gyventi pas kitą moterį, paliko atsakovei gyvenamąjį būstą, mokėjo priteistą išlaikymą dukrai, bet atsakovė vis išgėrinėdavo. Paskambino socialinė darbuotoja ir pasakė, kad atsakovė girta, vaikas yra pas kaimynus. Socialinė darbuotoja liepė apsispręsti – arba jis augins mergaitę, arba vaikas bus atiduotas į vaikų namus. 2014 m. rugsėjo 15 d. ar 20 d. pasiėmė vaiką ir nuo to laiko pas jį gyvena, eina į darželį „Saulutė“. Atsakovė parašo žinutę, vaiko nelankė nei namuose, nei vaikų darželyje. Jis gyvena name, kuris priklauso jo sugyventinei, dar gyvena kartu sugyventinės sūnus 17 m. amžiaus. Dirba 1,5 metu ( - ), alkoholio nebevartoja. Mergaitė sutaria su sugyventine, priprato naujoje vietoje.

3Ieškovo atstovė advokatė Vanda Laukevičienė prašė ieškinį tenkinti ir paaiškino, kad dukra G. R. nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio gyvena su tėvu, vaiko gyvenimo sąlygos yra geros, iš darželio atsiliepimai yra geri. Iš atsakovės priteistinas išlaikymas vaikui 300 Lt, tai nebūtų per didelė suma jai. Taip pat prašo nutraukti 2014-05-12 teismo įsakymu priteisto išlaikymo išieškojimą, panaikinant šį teismo įsakymą. Prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas valstybei.

4Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo dokumentai atsakovei įteikti asmeniškai (16 b. l.). Į teismo posėdį atsakovė neatvyko, atsakovė apie pakeistą gyvenamąją vieta teismo neinformavo, nors Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 121 str. 1 d. tokia pareiga atsakovei yra nustatyta, teismo šaukimas dalyvauti teismo posėdyje įteiktas socialinei darbuotojai Renaldai Giconaitienei, todėl byla nagrinėjama atsakovei nedalyvaujant.

5Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateiktoje išvadoje nurodė, kad šiuo metu geriausiai G. R. interesus atitiktų gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu Ž. R.. Nustačius gyvenamąją vietą su tėvu, priteistinas išlaikymas iš L. L. po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukros pilnametystės. Institucijos išvadai teikti atstovė Genovaitė Eidukienė teismo posėdyje palaikė pateiktą išvadą, nurodė, kad ieškovo ir atsakovės šeima nuo 2009 m. buvo įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą, tėvai piktnaudžiavo alkoholiu, vaikas 2009-11-25 buvo išvežtas į sutrikusio vystymosi kūdykių namus. Tėvams pasigydžius nuo alkoholizmo, pakeitus gyvenimo būdą, G. R. 2010-05-11 buvo grąžinta tėvams. Po to, atsakovė ėmė vėl išgėrinėti, bausta administracine nuobauda dėl tėvų valdžios panaudojimo priešingai vaiko interesams. Tėvas išėjo gyventi atskirai, susirado draugę, kuria gyvenimą, todėl vaiko interesus geriausiai atitiktų gyvenimas su tėvu. Vaikui sąlygos pas ieškovą yra geros, į darželį eina tvarkingai aprengta, laiku yra atvežama ir pasiimama iš darželio.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Ieškovo, jo atstovės paaiškinimais, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, pateiktais rašytiniais duomenimis – vaiko gimimo liudijimu, pažyma apie šeimos sudėtį, Metine pajamų ir turto deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos komisariato raštu, asmens tapatybės kortelės kopija (3-8 b. l.), Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-12-23 nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.9.-844-457/2013 (11-12 b. l.), Joniškio rajono apylinkės teismo 2014-05-12 teismo įsakymu (18 b. l.) – nustatyta, kad L. L., a. k. ( - ) ir Ž. R., a. k. ( - ) 2009-07-20 gimė dukra G. R.. Nuo 2009-10-07 dėl girtavimo, socialinių įgūdžių stokos, vaiko teisių pažeidimo šeima įrašyta į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Mažametei G. R. 2009-11-25 buvo nustatyta laikinoji globa Šiaulių apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, tačiau šeimoje įvykus teigiamiems pokyčiams, tėvams gydžiusis nuo alkoholizmo, 2010-05-11 vaikas grąžintas auginti tėvams. Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-12-23 nutarimu administracinėje byloje Nr. A2.9.-844-457/2013 L. L. bausta už motinos valdžios panaudojimą priešingai vaiko interesams. Nuo 2014-05-01 Ž. R. su L. L. nebegyvena. Joniškio rajono apylinkės teismo 2014-05-12 teismo įsakymu civilinėje byloje Nr. L2-681-959/2014 pagal L. L. pareiškimą nutarta išieškoti iš Ž. R. jo dukros G. R. išlaikymui 300 Lt periodines išmokas iki G. R. pilnametystės. L. L. pradėjus vėl girtauti, nuo 2014-09-19 G. R. faktinė gyvenamoji vieta yra su tėvu Ž. R. ( - ).

8Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuoja teismų praktiką, kad teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, be kitų aplinkybių, turi įvertinti kiekvieno iš tėvų pastangas bei galimybes užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą, kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas, taip pat tėvo (motinos) asmeninius bruožus ir kiekvieno iš jų realią galimybę sudaryti vaikui tinkamas sąlygas augti ir vystytis, vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius ir jų pobūdį, vaiko ir tėvo bei motinos, taip pat brolių ir seserų ryšį, vaiko norus ir kt. Aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir raidos sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 3 d. nutartį civilinėje byloje G. K. v. T. K ; 2010 m. vasario 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Ž. S. v. V. S. , bylos Nr. 3K-3-41/2010; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013). Vaiko interesus kiekvienoje byloje būtina individualizuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-49/2009; 2012 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. B. v. E. B. , bylos Nr. 3K-3-569/2012; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. M. v. M. M. , bylos Nr. 3K-3-269/2013). Juos pirmiausiai nulemia teigiama vaiko, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, raida, jo poreikiai turėti saugią asmeninę (tiek fizine, tiek socialine prasme) aplinką, kurioje jis galėtų būti, užsiimti jam reikalingais dalykais, žaisti, lavinti savo gabumus, būti apsaugotas nuo suaugusiųjų kasdienių rūpesčių ir pan.

9Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, ir vertindamas byloje nustatytas aplinkybes, kad nepilnamečio vaiko motina, su kuria iki šiol gyveno G. R., vaiko neprižiūrėjo, girtauja, bausta už motinos valdžios panaudojimą priešingai vaiko interesams, šiuo metu nepilnametis vaikas G. R. gyvena su tėvu, kur ji yra materialiai aprūpinta, prižiūrėta, lanko darželį, daro išvadą, kad vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškovu, nes jis gali užtikrinti vaikui geresnes auklėjimo ir augimo sąlygas nei atsakovė, gyvenamosios vietos nustatymas su tėvu labiau atitiks vaiko interesus. Tuo tarpu gyvenamoji vieta su motina šiuos interesus pažeistų, nes aplinka, kurioje jis su ja gyveno jam tapo nesaugi, nebeatitinkanti reikalavimų sveiko vaiko normaliam vystymuisi.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. nustatyta, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismų praktikoje formuojama nuostata, kad, siekiant, jog vaikas taptų pilnaverte asmenybe, išlaikymo forma ir jo dydis negali būti ribojami vien nepilnamečio vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Išlaikymas apima visas lėšas, reikalingas nepilnamečiui vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jo sveikatos priežiūrai, auklėjimui, mokymuisi, laisvalaikiui ir kt., ir išlaikymo dydžio kriterijai sietini su minimalaus mėnesinio darbo užmokesčio suma. Taip pat teismų praktikoje vyrauja nuostata, kad sprendžiant vaiko išlaikymo dydžio klausimą turi būti laikomasi ir vieno iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 str. 1 d. – prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principo, kurio esmė yra ta, kad, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, teismas privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai. Ieškovas prašo priteisti išlaikymą vaikui periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį nuo ieškinio padavimo dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Teismas mano, kad ieškovo prašomas priteisti išlaikymo dydis per mėnesį nagrinėjamos bylos atveju užtikrintų nepilnamečio vaiko interesus bei nebūtų per didelis ir nepažeistų atsakovės teisių, atsižvelgiant į jos jauną amžių ir darbingumą. Todėl teismas turi pagrindą tenkinti ieškovo reikalavimą ir priteisti nuo ieškinio padavimo dienos iš atsakovės išlaikymą vaikui po 300,00 Lt kas mėnesį periodinėmis išmokomis, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. (CK 3.198 str.; 3.200 str.).

11Šalių vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriamas ieškovas (CK 3.185 str. 1 d., 2 d., 3.190 str. 1 d.).

12Priteisus nepilnamečiui vaikui G. R. išlaikymą periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo dienos, nutrauktinas išlaikymo pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-681-959/2014 išieškojimas iš Ž. R.. Joniškio rajono apylinkės teismo 2014-05-12 teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. L2-681-959/2014, priimtas pagal kreditorės L. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), pareiškimą dėl G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymo po 300 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki vaiko pilnametystės priteisimo iš skolininko Ž. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ), naikintinas.

13Kadangi ieškinys tenkintinas, o ieškovui buvo suteikta antrinė teisinė pagalba ir jis nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistas (9-10 b. l.), į valstybės biudžetą iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 382,84 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (24 b. l.) (CPK 99 str. 2 d.), 145 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

14Sprendimas išlaikymo vaikui priteisimo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

15Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263–268 str., 270 str., 271 str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Nustatyti nepilnamečio vaiko G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ieškovu Ž. R., a. k. ( - )

18Priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kurių dydis po 300,00 Lt (tris šimtus litų 00 ct) (86,87 EUR) nuo ieškinio padavimo dienos 2014-10-17 iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

19Nepilnamečio vaiko G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), turtą ir lėšas tvarkyti uzufrukto teisėmis pavesti ieškovui Ž. R., a. k. ( - )

20Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

21Nutraukti nuo ieškinio padavimo dienos 2014-10-17 išlaikymo nepilnamečiui vaikui G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), išieškojimą iš Ž. R., a. k. ( - ) pagal Joniškio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-681-959/2014.

22Panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. L2-681-959/2014, priimtą pagal kreditorės L. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), pareiškimą dėl G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymo po 300 Lt periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki vaiko pilnametystės priteisimo iš skolininko Ž. R., a. k. ( - ) gyv. ( - ).

23Priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) 145,00 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt penkis litus 00 ct) (41,99 EUR) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), įmokos kodas 5660.

24Priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) 382,84 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt du litus 84 ct) (110,88 EUR) bylinėjimosi išlaidų į valstybės pajamas, sumokant jas į biudžeto pajamų surenkamą sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), įmokos kodas 5630.

25Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė,... 2. ieškovas Ž. R. ieškinį (1–2 b. l.) palaikė, patvirtino jame išdėstytas... 3. Ieškovo atstovė advokatė Vanda Laukevičienė prašė ieškinį tenkinti ir... 4. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo dokumentai atsakovei... 5. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Ieškovo, jo atstovės paaiškinimais, Joniškio rajono savivaldybės... 8. Lietuvos Aukščiausiais Teismas formuoja teismų praktiką, kad teismas,... 9. Teismas, atsižvelgdamas į Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, ir... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. nustatyta,... 11. Šalių vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju uzufrukto teise skiriamas... 12. Priteisus nepilnamečiui vaikui G. R. išlaikymą periodinėmis išmokomis nuo... 13. Kadangi ieškinys tenkintinas, o ieškovui buvo suteikta antrinė teisinė... 14. Sprendimas išlaikymo vaikui priteisimo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str.... 15. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263–268 str., 270 str., 271 str.,... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Nustatyti nepilnamečio vaiko G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamąją... 18. Priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) nepilnamečiam vaikui G. R., a. k.... 19. Nepilnamečio vaiko G. R., a. k. ( - ) gim. ( - ), turtą ir lėšas tvarkyti... 20. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 21. Nutraukti nuo ieškinio padavimo dienos 2014-10-17 išlaikymo nepilnamečiui... 22. Panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. teismo... 23. Priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) 145,00 Lt (vieną šimtą... 24. Priteisti iš atsakovės L. L., a. k. ( - ) 382,84 Lt (tris šimtus... 25. Sprendimą per 30 dienų galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui,...