Byla 1-248-409/2017
Dėl to automobiliai susidūrė ir po šio susidūrimo automobilis „T. A.“ dar susidūrė su priešpriešiais atvažiavusiu automobiliu „H. S. FE“, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) kurį vairavo D. V., tai yra, įvyko eismo įvykis, dėl kurio automobilio „T. A.“ keleivei R. S. dėl raktikaulio lūžio ir juosmens I stuburo slankstelio kompresinio lūžio buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Astra Karpytė, sekretoriaujant D. J., dalyvaujant prokurorams G. G., D. S., kaltinamajam A. S., jo gynėjui advokatui A. Z., nukentėjusiajai R. S.,

2viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. S., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, gyvenantis ( - ), nedirbantis, neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5A. S. 2016 m. rugsėjo 24 d. apie 16.10 val. ( - ), vairuodamas kelių transporto priemonę - automobilį „O. V.“, valstybinis Nr. ( - ) pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 ir 154 punktų reikalavimus, – tai yra, prieš įvažiuodamas šalutine ( - ) gatve į nelygiareikšmių kelių sankryžą su ( - ) gatve, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių bei sukėlė pavojų kitų eismo dalyvių ir jų turto saugumui, neįsitikino, kad įvažiuoti į sankryžą yra saugu bei nepraleido pagrindine ( - ) gatve per sankryžą tiesiai pirmąja eismo juosta važiuojančio automobilio „T. A.“, valstybinis Nr. ( - ), kurį vairavo E. S., – ir dėl to automobiliai susidūrė ir po šio susidūrimo automobilis „T. A.“ dar susidūrė su priešpriešiais atvažiavusiu automobiliu „H. S. FE“, valstybinis Nr. ( - ) kurį vairavo D. V., tai yra, įvyko eismo įvykis, dėl kurio automobilio „T. A.“ keleivei R. S. dėl raktikaulio lūžio ir juosmens I stuburo slankstelio kompresinio lūžio buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio 1 dalies, 291 straipsnio nuostatomis, byla buvo nagrinėjama atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą.

7Apklaustas teisme kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino ir parodė, jog 2016 m. rugsėjo 24 d. po 16 val. važiavo savo automobiliu ( - ) gatve. Prie sankryžos su pagrindine ( - ) gatve nesustojo ir atsitrenkė į ( - ) gatve važiavusį automobilį, kuris nuo smūgio išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su priešpriešiais važiavusiu automobiliu. Autoįvykis įvyko dėl jo nepakankamo atidumo. Labai gailisi dėl padaryto nusikaltimo. Autoįvykio metu nukentėjusiai R. S. turtinę žalą atlygino, taip pat sudarė susitarimus su draudimo bendrove, transporto priemonių draudikų biuru dėl padarytos žalos atlyginimo bei su valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba dėl žalos, susidariusios išmokant ligos pašalpą nukentėjusiajai R. S., atlyginimo. Įvykio metu teisės vairuoti neturėjo, automobilis nebuvo apdraustas privalomuoju transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimu. Išvadas padarė, pasižada daugiau nebenusikalsti. Daugiau jokių nusižengimų ir nusikaltimų nėra padaręs. Prašo perduoti jį mamos G. B. atsakomybei pagal laidavimą.

8Be paties kaltinamojo A. S. visiško prisipažinimo jo kaltė įrodoma jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais ir kitais byloje surinktais įrodymais.

9A. S., ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis, savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2016-09-24 važiavo nuosavu automobiliu „O. V.“, kuris nebuvo draustas. Automobilį buvo nusipirkęs prieš mėnesį laiko, nes lankė vairavimo kursus ir greitu metu turėjo laikytis egzaminus „( - )“, kad gautų vairuotojo pažymėjimą. Įvykusio eismo įvykio metu vairuotojo pažymėjimo neturėjo. Tą dieną, kai įvyko eismo įvykis, kartu važiavo draugai M. K., G. V. ir L. B.. Visi kartu važiavo ( - ) gatve, nes iš draugo pasiėmė savo automobiliui padangas. Tada, kai pasiėmė padangas, visi važiavo atgal ( - ) gatve link ( - ) gatvės. Tuo metu greitis buvo apie 50-60 km/h. Artėjant prie sankryžos pradėjo mažinti greitį. Važiavo šalutiniu keliu ir norėjo pasukti į pagrindinį kelią, bet jau priartėjus prie pat sankryžos nepastebėjo, kad iš kairės pusės artėja automobilis. Priartėjęs prie sankryžos, kur ( - ) susikerta su ( - ) gatve, automobilio nebuvo sustabdęs. Tik po to, kai pamatė, kad iš kairės pusės atvažiuoja automobilis, dar bandė stabdyti, bet jau nebespėjo. Visas eismo įvykis įvyko labai greitai ir automobilio nesustabdęs susidūrė su iš kairės pusės pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu, po ko pastarasis nuo smūgio išvažiavo į kitą eismo juostą ir susidūrė su dar vienu automobiliu. Dėl šito įvykusio eismo įvykio kaltę pripažįsta pilnai, nes būdamas išsiblaškęs ir neatidus kelyje sukėlė eismo įvykį. Po eismo įvykio buvo nuvykęs pas moterį, kuri nukentėjo eismo įvykio metu, ir jos atsiprašė. Dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi. (1 t., b. l. 98-99, 105).

10Nukentėjusioji R. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24 apie 16.05 val. ji su savo vyru E. S. važiavo jam priklausančiu automobiliu „T. A.“. Kiek jai žinoma, vyro automobilis buvo techniškai tvarkingas. Tą dieną su vyru paliko dukrą pas giminaičius, kurie gyvena ( - ), ir ruošėsi grįžti atgal į ( - ). Vyras atsisėdo už vairo, o ji į keleivio vietą. Saugos diržus su vyru buvo užsisegę. Važiavo nuo ( - ) pusės, privažiavę ( - ) esantį žiedą, pasuko į ( - ) gatvę. Važiuojant ( - ) gatve vyras važiavo maždaug 50 km/val. greičiu, leistino greičio neviršijo. Jiems artėjant prie sankryžos, kur ( - ) gatvė susikerta su ( - ) gatve, įvyko eismo įvykis. Artėjant prie sankryžos ji pasuko galvą į dešinę pusę ir staiga pamatė, kad iš dešinės pusės atvažiuoja automobilis. Automobiliui iki sankryžos buvo likę gal apie kokius 7-10 metrų. Tuo metu, kai pamatė artėjantį automobilį, ji suprato, kad jis atsitrenks į jų automobilį. Pamačiusi artėjantį automobilį, ji nespėjo vyrui pasakyti, kad jis stabdytų, nes viskas įvyko labai greitai. Tiksliai, kur buvo jų automobilis, tikrai negali pasakyti, gal prie sankryžos, o gal jau šiek tiek įvažiavęs į sankryžą. Tuo metu, kai ji pamatė artėjantį automobilį, po kelių sekundžių pajuto smūgį tiesiai į automobilio dešinės pusės dureles. Smūgis buvo stiprus. Po smūgio jų automobilį išstūmė į kitą eismo juostą. Tuo metu ji dar spėjo pažiūrėti į priekį ir pamatė, kad į juos artėja dar vienas automobilis ir suprato, kad su juo taip pat susidurs. Po kelių sekundžių pajuto smūgį į automobilio priekį. Po šio smūgio automobilis sustojo. Eismo įvykio metu ji nukentėjo stipriai, buvo sulaužytas dešinės rankos raktikaulis ir skilęs stuburo slankstelis. Po eismo įvykio pas ją į ligoninę buvo atvykęs įvykio kaltininkas, prisistatė A. vardu, pasakė, kad jis yra kaltas dėl įvykio, jos atsiprašė, pažadėjo atlyginti žalą. (1 t., b. l. 61-62).

11Liudytojas E. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24 jis kartu su žmona R. S. važiavo iš ( - ) į ( - ). Jis vairavo automobilį „T. A.“, o žmona sėdėjo šalia jo keleivio pusėje. Abu buvo užsisegę saugos diržus. Važiuojant pagrindine ( - ) gatve ( - ) ir artėjant prie sankryžos, kur susikerta ( - ) gatvė su ( - ) gatve, įvyko eismo įvykis. Jis važiavo maždaug 50 km/val. greičiu. Jam artėjant prie sankryžos ir jau beveik įvažiuojant į sankryžą, pastebėjo, kad iš dešinės pusės šalutiniu keliu atvažiuoja automobilis. Tuo metu, kai pamatė artėjantį automobilį, jis suprato, kad neišvengs susidūrimo. Kokiu greičiu automobilis artėjo prie sankryžos, negali pasakyti. Automobilį pastebėjo iki sankryžos likus apie 12 -15 metrų, prisimena, kad žmonai spėjo pasakyti: „R. laikykis“ ir po šių žodžių automobilis, kuris važiavo šalutiniu keliu, atsitrenkė į jo vairuojamą automobilį. Smūgis buvo tiesiai į keleivio pusę ir smūgis buvo pakankamai stiprus. Po smūgio jis pajuto, kad jo automobilį nubloškė į priešingą eismo juostą. Tuo metu, kai jo automobilis buvo priešingoje eismo juostoje, jis dar spėjo pamatyti, kad priešais juos yra pėsčiųjų perėja. Tuo metu, kai pamatė, kad yra pėsčiųjų perėja, išsigando ir apsidairė ar perėjoje nėra žmonių, bet tuo metu nieko nebuvo. Priešinga kryptimi važiavo automobilis „( - )“, kuris trenkėsi į jo vairuojamo automobilio priekį. Po įvykusio eismo įvykio jis pamatė, kad iš automobilio priekio rūksta dūmai, tada pats išlipo iš automobilio ir per savo vairuotojo pusę ištraukė žmoną. Ištraukęs žmoną iš automobilio, ją pasodino ant kelkraščio. Po įvykusio eismo įvykio kažkas iškvietė medikus ir policiją. Kas iškvietė, negali pasakyti. Eismo įvykio metu nukentėjo žmona R. S.. Jis pats stipriai nenukentėjo, jam ligoninėje nustatė daugybinius sumušimus, žala jam nebuvo padaryta. (1 t., b. l. 68-69, 71).

12Liudytojas D. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24 apie 16 val. jis važiavo IĮ ( - ) įmonei priklausančiu automobiliu „H. S. FE“, važiavo ( - ) į miesto centrą. Artėjant prie sankryžos su ( - ) gatve, jis pamatė, kad iš ( - ) gatvės atvažiuoja automobilis. Automobilis galėjo važiuoti apie 50-60 km/h greičiu. Tuo metu, kai jis pamatė atvažiuojantį automobilį, jam iki sankryžos buvo likę apie 10 metrų, o tam automobiliui, kuris važiavo ( - ) gatve, iki sankryžos buvo likę irgi apie 10 metrų. Tuo metu, kai pamatė tą automobilį, suprato, kad eismo įvykio neišvengs ir bus susidūrimas. Tuo metu, kai pamatė automobilį važiuojantį ( - ) gatve, suprato, kad jis jam trenksis į automobilio šoną. Prisimena, kad tuo metu, kai pastebėjo atvažiuojantį automobilį, jis įsikibo į automobilio vairą ir stabdė, norėdamas išvengti susidūrimo. Jis nepastebėjo ( - ) gatve nuo miesto centro atvažiuojančio kito automobilio, į kurį ir atsitrenkė nuo ( - ) gatvės važiavęs automobilis, po šio smūgio automobilį išstūmė į kitą eismo juostą ir jis su juo susidūrė automobilio priekiu. Po įvykusio eismo įvykio jis pats nenukentėjo, sužalojimų nepatyrė, į medikus nesikreipė. (1 t., b. l. 91-92).

13Liudytoja M. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24, tikslaus laiko negali pasakyti, bet buvo jau po pietų, ji buvo ( - ). Vėliau su A. S. važiavo jo vairuojamu automobiliu pasiimti padangų. Kartu važiavo G. V. ir L. B.. A. S. pasiėmė padangas, po to vežė ją į namus. Prieš įvykstant eismo įvykiui, jie važiavo ( - ) gatve link ( - ) gatvės. Ji automobilyje sėdėjo šalia vairuotojo, keleivio pusėje, už jos gale sėdėjo G. V., o už vairuotojo sėdėjo L. B.. A. S. tuo metu greitai nevažiavo, tikslaus greičio negali pasakyti, bet galėjo važiuoti apie 50 km/h. Sankryžoje jie turėjo pasukti į dešinę pusę. Jau artėjant prie sankryžos A. S. greičio nesumažino ir tada staiga ji iš kairės pusės pamatė, kad ( - ) gatve atvažiuoja automobilis. Tuo metu, kai ji pamatė iš kairės pusės artėjantį automobilį, iki sankryžos jiems buvo likę apie 2 metrai. Tuo metu, kai ji pamatė atvažiuojantį automobilį, ji jau nebespėjo nieko pasakyti ir įvyko susidūrimas su automobiliu. A. S. automobilis atsitrenkė į pagrindiniu keliu važiuojantį automobilį. Po įvykusio eismo įvykio iš automobilio išlipo pati. Eismo įvykio metu stipriai nenukentėjo, nusibrozdino smakrą ir pasitempė kaklą, daugiau jokių didelių sužalojimų ji nepatyrė. A. S. buvo anksčiau minėjęs, kad tas automobilis su kuriuo važiavo, yra jo. Nukentėjusi ji nesijaučia, A. S. pretenzijų neturi, jai jokia žala nepadaryta. (1 t., b. l. 78-79, 80).

14Liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24 apie 16.10 val. jo sūnus L. B. važiavo automobilyje „O. V.“, kuris pateko į eismo įvykį ( - ), ( - ) gatvių sankryžoje. L. pasakojo, kad jį pavežė iš ( - ) pažįstamas. L. sėdėjo automobilyje ant galinės sėdynės. Kaip įvyko eismo įvykis, L. negalėjo papasakoti. L. eismo įvykio metu nenukentėjo, tik išsigando. Sužalojimai ar fizinis skausmas L. nebuvo sukeltas, jis nėra nukentėjęs. Eismo įvykio kaltininkui jokių pretenzijų neturi. (1 t., b. l. 84).

15Liudytoja J. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24 apie 16.10 val. jos dukra G. V. pateko į eismo įvykį ( - ), ( - ) gatvių sankryžoje. Ji važiavo automobilyje „O. V.“, kurį vairavo A. S.. Įvykio metu G. nenukentėjo, jai fizinis skausmas ar sužalojimai nebuvo padaryti, į gydymo įstaigas nesikreipė. A. S. jokių pretenzijų neturi. (1 t., b. l. 88).

16Iš asmens blaivumo testo parodymų matyti, jog A. S. po eismo įvykio buvo blaivus. (1 t., b. l. 10).

17Iš kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog buvo apžiūrėta ir aprašyta eismo įvykio vieta, esanti ( - ), ( - ) gatvių sankryžoje, užfiksuotos automobilių padėtys po įvykio, sudaryta schema, nurodyti automobilių apgadinimai. (1 t., b. l. 17-28).

18Transporto priemonės techninės apžiūros aktuose nurodyti automobilių „O. V.“, valstybinis Nr. ( - ) „T. A.“, valstybinis Nr. ( - ), ir „H. S. FE“, valstybinis Nr. ( - ) sugadinimai. (1 t., b. l. 30-32).

19Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad R. S. padaryti sužalojimai: raktikaulio lūžis ir juosmens I stuburo slankstelio kompresinis lūžis. Dėl šių sužalojimų R. S. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. (b. l. 58-59).

20Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog kaltinamojo A. S. kaltė įrodyta.

21Kaltinamasis A. S., vairuodamas automobilį pažeidė Kelių eismo taisyklių 9 ir 154 punktų reikalavimus laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių eismui, važiuojant šalutiniu keliu nelygiareikšmių kelių sankryžoje duoti kelią pagrindiniu keliu artėjančioms transporto priemonėms, tai yra, važiuodamas šalutiniu keliu, priartėjęs prie sankryžos su pagrindiniu keliu, neįsitikino, kad įvažiuoti į sankryžą yra saugu, nepraleido pagrindiniu keliu važiuojančios transporto priemonės ir su ja susidūrė, dėl ko kilo eismo įvykis, kurio metu nukentėjusiajai R. S. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Dėl šių aplinkybių kaltinamojo A. S. veika atitinka nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje, požymius.

22Kaltinamasis A. S. padarė neatsargų nusikaltimą. Jo atsakomybę lengvina tai, jog jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis anksčiau neteistas. Jis atlygino nukentėjusiajai R. S. padarytą turtinę žalą, sudarė susitarimus dėl žalos atlyginimo su draudimo bendrove ( - ), su ( - ), su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriumi dėl žalos, išmokant ligos pašalpą nukentėjusiajai R. S. atlyginimo, taip pat nurodė, jog įsipareigoja atlyginti visą neturtinę žalą nukentėjusiajai, kurią priteis teismas. Kaltinamasis galiojančių administracinių nuobaudų neturi ir yra pagrindo manyti, kad jis laikysis įstatymų ir naujų nusikalstamų veikų nedarys. Byloje gautas G. B. prašymas atleisti kaltinamąjį A. S. nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti jį jos atsakomybėn pagal laidavimą. G. B. yra verta teismo pasitikėjimo – ji neteista, administracine tvarka nebausta, dirbanti, charakterizuojama gerai, yra kaltinamojo artima giminaitė - motina, galinti daryti teigiamą įtaką kaltinamajam. Todėl yra visos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje numatytos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygos. Dėl šių aplinkybių kaltinamasis A. S. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir baudžiamoji byla jo atžvilgiu nutrauktina. Laidavimas skirtinas be užstato ir nustatytinas minimalus laidavimo terminas – vieneri metai. Kaltinamajam A. S. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialiąja teise – teise vairuoti kelių transporto priemones.

23Nukentėjusioji R. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, prašydama priteisti iš AB „( - )“ 2000 eurų neturtinei žalai atlyginti ir iš A. S. 167 eurų turtinei žalai atlyginti ir 10000 eurų neturtinei žalai atlyginti.

24Teisiamajame posėdyje nukentėjusioji R. S. nurodė, jog jai visa turtinė žala yra atlyginta. Todėl turtinė žala nepriteistina.

25Nukentėjusioji R. S. dėl nusikalstamos veikos patyrė fizinį skausmą, jai buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, ji buvo gydoma ligoninėje ir namuose, buvo operuojama, patyrė ir šiuo metu patiria nepatogumus, dėl eismo įvykio metu patirto sužalojimo pasekmių šalinimo yra numatoma dar viena operacija, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio nuostatomis jai turėtų būti atlyginta neturtinė žala.

26Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, privalo atsižvelgti į nusikalstamos veikos pasekmes, žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus, taip pat ir į susiformavusią teismų praktiką. Pagal susiformavusią teismų praktiką eismo įvykių bylose, kai nukentėjusiajam padaromas nesunkus sveikatos sutrikdymas, vidutiniškai priteisiama neturtinė žala nuo 579 EUR iki 2896 EUR (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys bylose Nr. 2K-372-942/2015, 2K-370/2013, 2K-644/2012, 2K-89/2012, 2K-461/2010, 2K-277/2010, 2K-215/2010, 2K-280/2010, 2K-200/2010 ir kt.). Neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma, todėl teismo pareiga yra nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusio asmens neturtinėms vertybėms padarytą žalą.

27Šiuo atveju nukentėjusiajai R. S. 3000 eurų dydžio neturtinę žalą atlygino draudimo bendrovė. Kaltinamasis A. S. yra sudaręs susitarimus dėl autoįvykio metu padarytos turtinės žalos atlyginimo su draudimo bendrove, Lietuvos Respublikos ( - ), su valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, įsipareigotos atlyginti žalos sumos yra didelės, todėl kaltinamojo A. S. galimybės atlyginti neturtinę žalą yra ribotos. Nukentėjusiajai R. S. draudimo bendrovė neturtinės žalos atlyginimui išmokėjo netgi viršijančią įprastai priteisiamos neturtinės žalos dydį sumą. Jokių įrodymų, dėl kurių teismas galėtų svarstyti apie galimybę priteisiant neturtinę žalą nukrypti nuo suformuotos teismų praktikos, nukentėjusioji nepateikė. Dėl šių aplinkybių teismas pripažįsta, jog nukentėjusiajai R. S. draudimo bendrovės išmokėta suma neturtinei žalai atlyginti – 3000 eurų, yra pakankama kompensuoti nukentėjusiosios neturtinėms vertybėms padarytą žalą, todėl nukentėjusiosios reikalavimas priteisti 12000 eurų neturtinę žalą atmestinas.

28Daiktiniai įrodymai: automobilis „O. V.“, valstybinis numeris ( - ) paliktinas A. S. neribotam disponavimui; automobilis „T. A.“, valstybinis numeris ( - ) paliktinas E. S. neribotam disponavimui; automobilis „H. S. FE“, valstybinis numeris ( - ) paliktinas ( - ) individualiai įmonei neribotam disponavimui; kompaktinis diskas paliktinas saugoti prie baudžiamosios bylos.

29Kardomoji priemonė kaltinamajam A. S. paliktina nepakeista - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

31A. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu, pagal laidavimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje, padarymą ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

32A. S. perduoti G. B. atsakomybėn pagal laidavimą be užstato.

33Nustatyti vienerių metų laidavimo terminą.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu, 68 straipsniu, A. S. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialiąja teise, uždraudžiant vienerius metus naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones.

35Kardomąją priemonę A. S. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą.

36Nukentėjusiosios R. S. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

37Daiktinius įrodymus: automobilį „O. V.“, valstybinis numeris ( - ) palikti A. S. neribotam disponavimui; automobilį „T. A.“, valstybinis numeris ( - ) palikti E. S. neribotam disponavimui; automobilį „H. S. FE“, valstybinis numeris ( - ) palikti ( - ) individualiai įmonei neribotam disponavimui; kompaktinį diską palikti saugoti prie baudžiamosios bylos.

38Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Astra Karpytė, sekretoriaujant 2. viešame teisiamajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. A. S. 2016 m. rugsėjo 24 d. apie 16.10 val. ( - ),... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio... 7. Apklaustas teisme kaltinamasis A. S. kaltu prisipažino ir... 8. Be paties kaltinamojo A. S. visiško prisipažinimo jo... 9. A. S., ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip... 10. Nukentėjusioji R. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė,... 11. Liudytojas E. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 12. Liudytojas D. V. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 13. Liudytoja M. K. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2016-09-24, tikslaus... 14. Liudytojas A. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 15. Liudytoja J. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 16. Iš asmens blaivumo testo parodymų matyti, jog A. S. po... 17. Iš kelių eismo įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, jog buvo... 18. Transporto priemonės techninės apžiūros aktuose nurodyti automobilių „ 19. Specialisto išvadoje Nr. ( - ) nurodyta, kad R. S.... 20. Įvertinęs šiuos įrodymus, teismas laiko, jog kaltinamojo 21. Kaltinamasis A. S., vairuodamas automobilį pažeidė... 22. Kaltinamasis A. S. padarė neatsargų nusikaltimą. Jo... 23. Nukentėjusioji R. S. pareiškė civilinį ieškinį dėl... 24. Teisiamajame posėdyje nukentėjusioji R. S. nurodė, jog... 25. Nukentėjusioji R. S. dėl nusikalstamos veikos patyrė... 26. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas,... 27. Šiuo atveju nukentėjusiajai R. S. 3000 eurų dydžio... 28. Daiktiniai įrodymai: automobilis „O. V.“, valstybinis... 29. Kardomoji priemonė kaltinamajam A. S. paliktina... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 31. A. S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 32. A. S. perduoti G. B. atsakomybėn... 33. Nustatyti vienerių metų laidavimo terminą.... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 1 dalimi,... 35. Kardomąją priemonę A. S. – rašytinį pasižadėjimą... 36. Nukentėjusiosios R. S. civilinį ieškinį dėl... 37. Daiktinius įrodymus: automobilį „O. V.“, valstybinis... 38. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...