Byla 1A-278-300/2017
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo M. S. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 140 straipsnio 1 dalyje, ir jam skirtas laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vidmanto Mylės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Steponavičiūtei, gynėjui advokatui Adolfui Račkauskui, nuteistajam M. S., nukentėjusiajai K. S., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. S. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, kuriuo M. S. pripažintas kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 140 straipsnio 1 dalyje, ir jam skirtas laisvės atėmimas 6 (šešiems) mėnesiams.

2Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 (vienu trečdaliu) ir paskirtas laisvės atėmimas 4 (keturiems) mėnesiams.

3Remiantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 19 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos arešto bausmės dalimi, ir M. S. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas 5 (penkiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose, bausmės pradžią nustatyta skaičiuoti nuo sulaikymo dienos vykdant šį nuosprendį.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5M. S. nuteistas už tai, kad jis smurtaudamas padarė nežymų sveikatos sutrikdymą buvusiai sutuoktinei - K. S., būtent: 2017 m. birželio 12 d., apie 00.05 val., buto, esančio adresu ( - ) mieste, koridoriuje tyčia griebė rankomis už K. S. kaklo ir ją smaugė, pargriovė ją ant grindų, sudavė kumščiu ne mažiau penkiolika smūgių į galvą, tokiais veiksmais nukentėjusiajai K. S. padarydamas nežymų sveiktos sutrikdymą sukėlusius sužalojimus - odos nubrozdinimus galvoje, galvos, kairės ausies kaušelio ir kaklo poodines kraujosruvas, 21 (viršutinio kairiojo I) danties lūžį, kaktos muštinę žaizdą.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis M. S. prašo pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendį, paskiriant jam galutinę subendrintą 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir paskiriant ją atlikti atvirojoje kolonijoje.

7Apeliaciniame skunde nuteistasis M. S. nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismas tinkamai kvalifikavo jo neteisėtus veiksmus, tačiau jis nesutinka su jam paskirta bausme ir nustatyta įstaiga, kurioje turės ją atlikti. Mano, kad teismas tinkamai neįvertino jo asmeninių, šeimyninių aplinkybių, siekio nedaryti naujų nusikalstamų veiksmų.

8M. S. teigimu, teismas skyrė jam griežčiausią BK 140 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą bausmės rūšį, bausmės dydį nustatė artimą vidurkiui bei nustatė ją atlikti griežtomis sąlygomis – pataisos namuose. Tačiau jam parinkta bausmė bei jos atlikimo sąlygos neadekvačios jo padarytai veikai. Mano, kad mažesnės trukmės laisvės atėmimas bei bausmės atlikimas atvirojoje kolonijoje būtų proporcinga ir teisinga bausmė.

9Nuteistasis M. S. pažymi, kad jis padarė vieną tyčinį nesunkų nusikaltimą. Dėl padaryto nusikaltimo prisipažino, dėl netinkamo savo elgesio gailisi. Nukentėjusiosios K. S. atsiprašė ir ji jam atleido bei prašo teismo skirti jam švelnesnę bausmę. Jis atlygino jai padarytą žalą. Todėl mano, kad jo veiksmuose yra dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės (BK 59 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai). Be to, jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą - gyvena pas mamą name, adresu ( - ), yra registruotas ( - ) darbo biržos skyriuje kaip ieškantis darbo.

10Apeliantas nurodo, kad jis turi neįgalius tėvus, kuriems reikalinga jo pagalba. Tėvas K. S. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. vasario 1 d. sprendimu dėl kraujagyslinės demencijos pripažintas neveiksniu, Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. kovo 4 d. nutartimi jam skirta globa. Nuo 2013 m. balandžio 26 d. iki 2022 m. rugsėjo 25 d. tėvui nustatytas 10 procentų darbingumas. Dėl ligos, dėl ryškių atminties ir pažinimo sutrikimų tėvas nebegali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Tėvui reikalinga nuolatinė artimųjų pagalba. Jo mama R. S. tesimo nutartimi paskirta tėvo globėja. Tačiau mamai sudėtinga nuolatos rūpintis suaugusiu, bet savimi nebegalinčiu pasirūpinti vyru. Dėl reumatinio artrito mamai nuo 2016 m. birželio 8 d. iki 2018 m. birželio 7 d. nustatytas 45 procentų darbingumas. Mama jaučia sąnarių skausmus. Būna ligos paūmėjimų, tuomet reikia pagalbos ir jai. M. S. teigimu, jis turi sūnų G. J., gim. ( - ), kuris gyvena su mama R. J. (dabar – B.). Sūnui reikalinga teikti išlaikymą, rūpintis jo auklėjimu.

11Apeliantas pažymi, kad Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 19 d. baudžiamuoju įsakymu skirtos 36 parų arešto bausmės jis neatliko, nes ji dar nebuvo pradėta realiai vykdyti. Iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos jis yra gavęs 2017 m. birželio 15 d. raštą, kuriuo jo prašoma iki 2017 m. liepos 17 d. atvykti į Kalėjimų departamentą susitarti dėl poilsio dienomis atliekamo arešto atlikimo sąlygų. Taigi jis nuo teisėsaugos pareigūnų nesislapstė, arešto bausmės atlikti nevengė. Mano, kad įvertinus jo poziciją šioje baudžiamojoje byloje, padaryto nesunkaus nusikaltimo pobūdį, jo šeimyninę padėtį, socialinius ryšius su nepilnamečiu sūnumi, neįgaliais tėvais, teisinga sumažinti jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę iki 4 mėnesių, paskiriant ją atlikti atvirojoje kolonijoje.

12Teismo posėdyje nuteistasis M. S. ir jo gynėjas advokatas prašė nuteistojo apeliacinį skundą patenkinti. Prokurorė prašė nuteistojo M. S. apeliacinį skundą atmesti. Nukentėjusioji K. S. prašė nuteistojo M. S. apeliacinį skundą patenkinti ir sutrumpinti jam paskirtą bausmę.

13Nuteistojo M. S. apeliacinis skundas atmestinas.

14Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, įvertinusi byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, susipažinusi su nuteistojo M. S. apeliacinio skundo argumentais ir patikrinusi skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendį, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai, nešališkai ištyrė ir teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio nuostatų, įvertino byloje esančius įrodymus, skundžiamame nuosprendyje išdėstė įrodymus, kuriais pagrindė savo išvadas, padarė teisingas išvadas ir pagrįstai M. S. pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 140 straipsnio 1 dalį.

15Nuteistasis M. S. savo apeliaciniame skunde neginčija teismo nustatytų faktinių nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, savo kaltės padarius nusikalstamą veiką, jam inkriminuotos nusikalstamos veikos kvalifikacijos, jis nesutinka tik su skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu jam paskirta bausme, mano, kad ji yra per griežta ir prašo paskirti jam mažesnę bausmę bei paskirti ją atlikti atvirojoje kolonijoje. Taigi apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniu skundu (BPK 320 str. 3 d.).

16Pažymėtina, kad bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, numatyti BK 54 straipsnyje, reikalauja, kad teismas bausmę skirtų pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų ir atsižvelgtų į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Visos paminėtos aplinkybės turi vienodą reikšmę skiriant bausmę. Be to, skiriant bausmę turi būti atsižvelgiama į visus BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytus bausmės tikslus. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

17Bausmės skyrimas yra pirmosios instancijos teismo diskrecija, apeliacinės instancijos teismas bausmę sušvelninti ar pagriežtinti gali tik tada, kai paskirta bausmė yra aiškiai per griežta arba aiškiai per švelni. Tačiau nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylos medžiagą, nesutinka su nuteistojo M. S. apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas jam už padarytą nusikaltimą paskyrė per griežtą bausmę. Teisėjų kolegija pažymi, kad paskirdamas nuteistajam M. S. bausmę už jo padarytą nusikaltimą, pirmosios instancijos teismas nepažeidė BK 54 straipsnio reikalavimų.

18Kaip matyti iš skundžiamo Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendžio, paskirdamas nuteistajam M. S. bausmę už jo padarytą nusikalstamą veiką, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, stadiją – padaryta nesunkių nusikaltimų kategorijai priskiriama nusikalstama veika (BK 140 str. 1 d., 11 str. 3 d.), kaltės formą ir rūšį – nusikalstama veika padaryta tiesiogine tyčia, į nuteistojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis visiškai prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.), į nuteistojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę, kad jis nusikalstamą veiką padarė, būdamas recidyvistas (Lietuvos Respublikos BK 60 str. 1 d. 13 p.), į M. S. asmenybę – nusikalstamą veiką padarė būdamas teistas 6 kartus, tame tarpe ir už smurtinius nusikaltimus, teistumui neišnykus, baigęs atlikti laisvės atėmimo bausmę 2014-12-29 buvo perduotas ( - ) teisėsaugai, baustas administracine tvarka, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, nedirbantis, darbo biržoje registruotas nuo 2017 m. birželio 12 d. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visas reikšmingas bausmės skyrimui aplinkybes, padarė teisingą išvadą, jog bausmės tikslai M. S. atžvilgiu bus pasiekti paskyrus jam už nusikalstamą veiką laisvės atėmimo bausmę. Pažymėtina, kad aptartos aplinkybės patvirtina neigiamą M. S. orientaciją visuomenėje, susiformavusias antivisuomenines nuostatas ir nenorą laikytis įstatymų, todėl pirmosios instancijos teismas nuteistajam M. S. už nusikalstamą veiką tinkamai parinko bausmės rūšį.

19Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad M. S. už nusikaltimą paskirtą bausmė yra mažesnė nei BK 140 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis. Taip pat pažymėtina, kad, vadovaujantis BK 641 straipsniu, M. S. paskirta bausmė buvo sumažinta vienu trečdaliu ir jam paskirtas laisvės atėmimas 4 mėnesiams. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nuteistajam M. S. už nusikalstamą veiką paskirta bausmė ir galutinė su Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 19 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi subendrinta bausmė (5 mėnesiai laisvės atėmimo) nėra per giežtos ar aiškiai neteisingos, mažinti M. S. skundžiamu nuosprendžiu už padarytą nusikalstamą veiką paskirtą bausmę ar paskirti švelnesnę kitos rūšies bausmę nuteistojo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo. Apeliaciniame skunde nuteistojo M. S. nurodytos aplinkybės – tai, kad jis nukentėjusiosios K. S. atsiprašė ir ji jam atleido bei prašo teismo skirti jam švelnesnę bausmę, kad jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą - gyvena pas mamą name, adresu ( - ), kad yra registruotas ( - ) darbo biržos skyriuje kaip ieškantis darbo, kad jis turi neįgalius tėvus, kuriems reikalinga jo pagalba, kad jis turi sūnų, gim. ( - ), kuris gyvena su savo mama, kad sūnui reikalinga teikti išlaikymą, rūpintis jo auklėjimu, kad jis nuo teisėsaugos pareigūnų nesislapstė, arešto bausmės atlikti nevengė – nėra pakankamas pagrindas lengvinti jo baudžiamąją atsakomybę dėl anksčiau išdėstytų aplinkybių, kurios nepaneigia jam paskirtos bausmės pagrįstumo. Pažymėtina, kad vien tik nuteistojo interesus ir pageidavimus atitinkančios bausmės paskyrimas akivaizdžiai neatitiktų ne tik bausmės paskirties, bet ir teisingumo principo įgyvendinimo. M. S., būdamas ankščiau ne kartą teistas už smurtines nusikalstamas veikas be abejonės žinojo apie gresiančią bausmę už šios nusikalstamos veikos padarymą, tačiau to nepaisė ir vėl nusikalto.

20Apeliaciniame skunde nuteistasis M. S. nurodo, kad jis atlygino nukentėjusiajai

21K. S. padarytą žalą, todėl jo veiksmuose yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte.

22BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą. Teismų praktikoje ši lengvinanti aplinkybė pripažįstama tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą (t. y. tiek turtinę, tiek neturtinę) iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-211/2014, 2K-560/2014 ir kt.). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju nukentėjusiąja pripažinta K. S. civilinio ieškinio dėl jai padarytos turtinės ar neturtinės žalos atlyginimo byloje nepareiškė. Pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio metu nukentėjusioji K. S. nurodė, kad ji pretenzijų M. S. neturi ir civilinio ieškinio nereiškia (130-132 b. l.). Tačiau kartu su apeliaciniu skundu nuteistasis M. S. pateikė nukentėjusiosios K. S. prašymą, kuriuo ji prašo paskirti M. S. švelnesnę bausmę ir nurodo, kad ji jokių pretenzijų jam nebeturi, nes jai padarytą materialinę žalą jis jau atlygino (142 b. l.). Atsižvelgiant į šias nukentėjusiosios prašyme nurodytas aplinkybes dėl žalos atlyginimo, teisėjų kolegija, patikrinusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad byloje nėra pateikta jokių objektyvių duomenų apie tai, kad nukentėjusiajai K. S. nuteistojo veiksmais buvo padaryta turtinė žala ir koks jos dydis, taip pat nėra jokių duomenų apie nuteistojo M. S. nukentėjusiajai padarytos žalos visišką ar dalinį atlyginimą. Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgusi į baudžiamosios bylos medžiagą, sprendžia, kad šioje byloje nėra pagrindo pripažinti M. S. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis atlygino nukentėjusiajai K. S. padarytą žalą.

23Kaip jau minėta, apeliaciniu skundu nuteistasis M. S. prašo jam už nusikalstamą veiką paskirtą bausmę nustatyti atlikti atvirojoje kolonijoje.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad bausmės atlikimo vietos nustatymas yra išimtinė baudžiamąją bylą iš esmės išnagrinėjusio teismo diskrecinė teisė. BK 50 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad laisvės atėmimo bausmę nuteistieji atlieka atvirose kolonijose, pataisos namuose ir kalėjimuose. Bausmės atlikimo vietą parenka teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą. Taigi baudžiamasis įstatymas nenustato formalių kriterijų, į kuriuos teismas privalėtų atsižvelgti parinkdamas pataisos įstaigos rūšį, teismui leidžiama spręsti kiekvienu konkrečiu atveju pačiam, atsižvelgiant į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą.

25Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 90 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atvirose kolonijose laisvės atėmimo bausmę atlieka už neatsargius ir nesunkius tyčinius nusikaltimus nuteisti pilnamečiai asmenys, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti atvirose kolonijose. Tačiau ši BVK nuostata nesaisto teismo nustatant nuteistajam laisvės atėmimo bausmės atlikimo įstaigą. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į nuteistojo M. S. įvykdytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą, jo asmenybę, tai reglamentuojančias įstatymo nuostatas, sprendė, kad M. S. jam paskirtą bausmę turi atlikti pataisos namuose. Nors skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu M. S. nuteistas už nesunkaus tyčinio nusikaltimo padarymą, tačiau jis nuteistas septintą kartą, nusikalstamą veiką padarė neatlikęs Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 19 d. baudžiamuoju įsakymu paskirtos bausmės, turėdamas neišnykusius teistumus, todėl pagal BK 27 straipsnio 1 dalies nuostatas jis yra recidyvistas. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į šias aplinkybes, neturi nei teisinio, nei faktinio pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimą pripažinti nepagrįstu ar neteisėtu ir pakeisti M. S. paskirtą bausmės atlikimo vietą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paskirti atlikti subendrintą laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose priimtas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų ir tinkamai atsižvelgiant į kaltininko asmenybę bei kitas bylos aplinkybes.

26Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių visumą, daro išvadą kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu nuteistajam M. S. paskyrė teisingą savo rūšimi ir dydžiu galutinę bausmę, paskirta bausmė yra tinkamai individualizuota, atitinka BK 41 straipsnyje numatytą bausmės paskirtį, todėl keisti ar naikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d. nuosprendį apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

27Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28nuteistojo M. S. apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta 1/3 (vienu... 3. Remiantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 5. M. S. nuteistas už tai, kad jis smurtaudamas padarė nežymų sveikatos... 6. Apeliaciniu skundu nuteistasis M. S. prašo pakeisti Šiaulių apylinkės... 7. Apeliaciniame skunde nuteistasis M. S. nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismas... 8. M. S. teigimu, teismas skyrė jam griežčiausią BK 140 straipsnio 1 dalies... 9. Nuteistasis M. S. pažymi, kad jis padarė vieną tyčinį nesunkų... 10. Apeliantas nurodo, kad jis turi neįgalius tėvus, kuriems reikalinga jo... 11. Apeliantas pažymi, kad Joniškio rajono apylinkės teismo 2017 m. gegužės 19... 12. Teismo posėdyje nuteistasis M. S. ir jo gynėjas advokatas prašė nuteistojo... 13. Nuteistojo M. S. apeliacinis skundas atmestinas. ... 14. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 15. Nuteistasis M. S. savo apeliaciniame skunde neginčija teismo nustatytų... 16. Pažymėtina, kad bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš... 17. Bausmės skyrimas yra pirmosios instancijos teismo diskrecija, apeliacinės... 18. Kaip matyti iš skundžiamo Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. birželio 22 d.... 19. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad M. S. už nusikaltimą paskirtą... 20. Apeliaciniame skunde nuteistasis M. S. nurodo, kad jis atlygino... 21. K. S. padarytą žalą, todėl jo veiksmuose yra atsakomybę lengvinanti... 22. BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad atsakomybę lengvinanti... 23. Kaip jau minėta, apeliaciniu skundu nuteistasis M. S. prašo jam už... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad bausmės atlikimo vietos nustatymas yra... 25. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 90 straipsnio 1... 26. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių... 27. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 28. nuteistojo M. S. apeliacinį skundą atmesti....