Byla eB2-3118-590/2018
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „LVG transportas“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „LW trans“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „LVG transportas“ bankroto byloje,

Nustatė

2

 1. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartimi UAB „LVG transportas“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 14 d. Teismas 2017 m. gegužės 9 d. nutartimi patvirtino BUAB „LVG transportas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų, kurių neginčijo ir prašė patvirtinti bankroto administratorius, sąrašą.
 2. Pareiškėjas (kreditorius) SIA „LDZ Cargo“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutarties, prašydamas panaikinti nutarties dalį, kuria buvo patvirtinti trečios eilės BUAB „LVG transportas“ kreditorių reikalavimai (išskyrus SIA „LDZ Cargo“ reikalavimą), ir šią bylos dalį nagrinėti iš naujo. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartimi pareiškėjo SIA „LDZ Cargo“ atskirasis skundas buvo tenkintas – panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 9 d. nutarties dalis, kuria buvo patvirtinti BUAB „LVG transportas“ trečios eilės kreditorių reikalavimai (išskyrus SIA „LDZ Cargo“ reikalavimą), ir šio klausimo nagrinėjimas atnaujintas. Pareiškėjas SIA „LDZ Cargo“ taip pat pateikė teismui prašymą dėl BUAB „LVG transportas“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atstatydinimo.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 3 d. nutartimi į BUAB „LVG transportas“ bankroto bylą įtraukė: UAB „Quadro centre“ su 38 651,36 JAV dolerių trečios eilės finansiniu reikalavimu, UAB „Perpus“ su 2 569,07 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, PNP Group LLP su 27 009 JAV dolerių trečios eilės finansiniu reikalavimu, AB SEB banką su 7 581 347,60 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, UAB „TVC NT“ su 1 870,05 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, Horizon Tselluloosi ja Paberi AS su 573,21 JAV dolerių trečios eilės finansiniu reikalavimu, SIA „L-Ekspresis“ su 21 230,49 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, UAB „Investicijos ir kapitalas“ su 1 975,19 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, TOO „Eurasia Automotive“ su 396 545,04 JAV dolerių trečios eilės finansiniu reikalavimu, Šymkent Rem Servis (??????? ??? ??????) su 13 739,61 JAV dolerių trečios eilės finansiniu reikalavimu, UAB „LW logistics“ su 1 211,28 Eur trečios eilės kreditoriniu reikalavimu, LAAS CARGO OU su 45 168,41 JAV dolerių ir 76 658,40 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, UAB „LW trans“ su 241 336,85 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, Quadro Center OU su 357 192,84 JAV dolerių ir 8 000 000 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu, UAB „Vagon“ su 414 941,38 Eur trečios eilės finansiniu reikalavimu; pareiškėjo TOO „Ferrocarril“ finansinį reikalavimą paliko nenagrinėtą; pareiškėjo SIA „LDZ Cargo“ prašymo dėl atsakovo BUAB „LVG transportas“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atstatydinimo netenkino.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-306-823/2018, apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. e2-306-823/2018 pagal pareiškėjo SIA „LDZ Cargo“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė pareiškėjo SIA „LDZ Cargo“ prašymą dėl BUAB „LVG transportas“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atstatydinimo, nutraukė; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintos UAB „LW trans“ 14 166,04 Eur ir 53 214,96 Eur finansinio reikalavimo dalys, Quadro Center OU 8 000 000 Eur finansinio reikalavimo dalis, UAB „Vagon“ 174 760,99 Eur finansinio reikalavimo dalis, TOO „Eurasia Automotive“ 396 545,04 JAV dolerių finansinis reikalavimas, atsisakyta tvirtinti UAB „Vagon“ 13 478,15 Eur finansinį reikalavimą, panaikino ir klausimus dėl šių reikalavimų, kartu su išvestiniais baudos ir palūkanų reikalavimais, taip pat UAB „Vagon“ bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimu, perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtinta UAB „Vagon“ 109 069,54 Eur finansinio reikalavimo dalis, 6 809,33 Eur bei 58 127,97 Eur finansinio reikalavimo dalys (palūkanos ir bauda) pakeitė, patikslinant šioje dalyje BUAB „LVG transportas“ bankroto byloje tvirtintinus UAB „Vagon“ finansinio reikalavimo dydžius, – juos atitinkamai sumažinant iki 107 692,72 Eur, 1 087,40 Eur bei 21 756,02 Eur; kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 3 d. nutarties dalį paliko nepakeistą.
 5. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją UAB „LW trans“ pateikti teismui papildomus paaiškinimus ir (ar) įrodymus dėl ginčijamų kreditorinių reikalavimų (jų dalių), t. y.: UAB „LW trans“ įpareigotas pateikti teismui pirminius atliktas ūkines operacijas pagrindžiančius dokumentus ir papildomus paaiškinimus dėl 14 166,04 Eur ir 53 214,96 Eur UAB „LW trans“ finansinio reikalavimo dalių (atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartyje nurodytus paaiškinimus dėl minėto reikalavimo dalių).
 6. Teisme gauti pareiškėjo UAB „LW trans“ paaiškinimai, kuriuose pareiškėjas prašo tenkinti jo kreditorinį reikalavimą visa apimtimi. Pateikė papildomą įrodymą – 26 000 USD tarptautinio mokėjimo nurodymą, kuris, pareiškėjo tvirtinimu, patvirtina avansinio mokėjimo faktą. Pažymi, jog minėto mokėjimo faktą patvirtina ir jau byloje esantis buhalterinės apskaitos programos išrašas, kuris matomas kaip 2016-11-07 mokėjimas, išreikštas eurais, taigi pateikdamas teismui pirminį mokėjimo dokumentą kartu įrodo ir sumokėto avanso dydį, kuris visa apimtimi nebuvo panaudotas, o jo likutis – 14 166,04 Eur, nebuvo grąžintas. Paaiškino, jog pagal 2016 m. gruodžio 30 d. skolos perkėlimo sutarties 2.4. punktą UAB „LW trans“ (naujajai skolininkei) kreditoriaus teisės į atsakovę turėjo pereiti tik po įsipareigojimo, numatyto sutarties 1.1. punkte, - sumokėti kreditorei Alfa Rail OOO 3 366 139,12 RUB įsiskolinimą, įvykdymo, minėtam, t. y. atitinkamo įsiskolinimo Alfa Rail OOO sumokėjimo, faktui pagrįsti UAB „LW trans“ taip pat pateikė savo klientų apyvartos dokumentus, kurie patvirtina 3 366 139,12 RUB sumokėjimą Alfa Rail OOO, bei papildomai pateikė įrodymus, mokėjimo pavedimus, kurie yra atspindėti išraše iš buhalterinės apskaitos programos. Pažymi, jog administratoriaus pateiktame išraše iš atsakovės buhalterinės apskaitos programos matyti, kad 2016-12-30 3 366 139,12 RUB Alfa Rail Ltd mokėjimas atliktas susitarimo pagrindu.
 7. Teisme gautas bankrutuojančios UAB „LVG transportas“ bankroto administratoriaus UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ atsiliepimas į pareiškėjo rašytinius paaiškinimus, kuriame prašo tvirtinti pareiškėjo kreditorinį reikalavimą visa apimtimi. Nurodė, kad į bylą pateikti dokumentai pagrindžia UAB „LW trans“ 14 166,04 Eur ir 53 214,96 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą.
Pareiškimas dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.
 1. Teismų praktikoje, aiškinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012). Be to, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).
 2. Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse pažymėta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015).
 3. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad UAB „LW trans“ ir UAB „LVG transportas“ (buvęs pavadinimas UAB „Logipolijos vagonai“) 2016 m. lapkričio 2 d. sudarė paskolos sutartį Nr. LWT-01/2016P, pagal kurią pareiškėjas suteikė atsakovei galimybę pasinaudoti 250 000 Eur dydžio paskola. Taip pat UAB „LVG transportas“, UAB „LW trans“ ir Alfa Rail Ltd 2016 m. gruodžio 30 d. pasirašė susitarimą dėl skolos perkėlimo, pagal kurią atsakovė perkėlė savo 3 366 139,12 Rusijos Federacijos rublių skolą (kuri pareiškėjo dokumentuose atvaizduota 53 214,96 Eur dydžio paskolos suteikimu atsakovei) kreditoriui Alrfa Rail Ltd naujajam skolininkui (pareiškėjui) UAB „Lw trans“.
 4. Pareiškėjas UAB „LW trans“ prašo patvirtinti jo kreditorinio reikalavimo dalį dėl 14 166,04 Eur avanso sumokėjimo. Pateikė teismui papildomą įrodymą – 26 000 USD tarptautinio mokėjimo nurodymą, kuris patvirtina UAB „LW trans“ avansinio mokėjimo atsakovei UAB „Logipolijos vagonai“ faktą. Nustatyta, kad avansinis mokėjimas atitinka ir buhalterinės apskaitos duomenis – mokėjimo faktą patvirtina ir atsakovės bankroto administratoriaus pateiktas buhalterinės apskaitos programos išrašas, kuris iš esmės patvirtina minėto avanso (permokos) egzistavimą, kuris matomas kaip 2016-11-07 mokėjimas atliktas eurais. Kadangi pareiškėjas papildomai pateikdamas teismui pirminį mokėjimo dokumentą įrodė ir sumokėto avanso dydį, kuris visa apimtimi nebuvo panaudotas, o jo likutis – 14 166,04 Eur nebuvo grąžintas pareiškėjui, ši pareiškėjo reikalavimo dalis laikytina pagrįsta.
 5. Taip pat pareiškėjas prašo patvirtinti jo reikalavimo dalį dėl 53 214,96 Eur dydžio paskolos atsakovei suteikimo. Nustatyta, kad pagal 2016 m. gruodžio 30 d. skolos perkėlimo sutarties 2.4. punktą UAB „LW trans“ (naujajai skolininkei) kreditorės teisės į UAB „Logipolijos vagonai“ (UAB „LVG transportas“) turėjo pereiti tik po įsipareigojimo, numatyto sutarties 1.1. punkte, – sumokėti kreditorei Alfa Rail OOO 3 366 139,12 RUB įsiskolinimą, įvykdymo.
 6. Pareiškėjas pateikė teismui įsiskolinimo Alfa Rail OOO sumokėjimo, faktui pagrįsti, papildomus dokumentus: mokėjimo pavedimus, iš kurių matyti, jog pareiškėjas yra atlikęs keturis mokėjimus Alfa Rail Ltd. Bankiniais pavedimais Rusijos Federacijos rubliais atlikti šie mokėjimai: 2017-03-30 – 1 147 460 RUB, 2017-04-05 – 670 000 RUB, 2017-04-11 – 810 000 RUB ir 2017-04-18 – 822 416,01 RUB. Į bylą pateikti mokėjimai patvirtina faktą, jog kreditorius sumokėjo sutartyje nurodytą 3 366 139,12 RUB sumą už bankrutuojančią įmonę jos kreditoriui Alfa Rail OOO, ir įgijo reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę. Pažymėtina, jog pareiškėjas apmokėjimo ir reikalavimo teisės perėjimo faktui pagrįsti taip pat į bylą yra pateikęs savo klientų apyvartos dokumentus, kurie taip pat patvirtina 3 366 139,12 RUB sumokėjimą Alfa Rail. Minėtą pareiškėjo reikalavimo pagrįstumą patvirtina ir byloje esantis administratoriaus pateiktas išrašas iš bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos programos, iš kurio matyti, kad klientui Alfa Rail OOO 2016-12-30 atliktas 3 366 139,12 RUB mokėjimas susitarimo pagrindu. Teismas, atsižvelgdamas į šias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, jog šioje dalyje (dėl 53 214,96 Eur) pareiškėjas savo reikalavimą taip pat įrodė.
 7. Atsižvelgdamas į šioje byloje nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad bendras UAB „LW trans“ kreditorinis reikalavimas, kuris tvirtintinas BUAB „LVG transportas“ bankroto byloje, sudaro 67 381,00 Eur (14 166,04 Eur + 53 214,96 Eur).

3Vadovaudamasis ĮBĮ 26, 35 straipsniais, CPK 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

4įtraukti UAB „LW trans“, juridinio asmens kodas 304388051, su 67 381,00 Eur (šešiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro) trečios eilės kreditoriniu reikalavimu BUAB „LVG transportas“, juridinio asmens kodas 301490649, bankroto byloje.

5Nutartis per septynias dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai