Byla 2-2648/2013
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vidstata“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „MP ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vidstata“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartimi atsakovui UAB „Vidstata“ buvo iškelta bankroto byla, o įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Nemokumo sprendimai“. Šia nutartimi teismas taip pat nustatė 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti bankrutuojančiai įmonei savo reikalavimus bei pavedė bankrutuojančios įmonės administratoriui apie bankroto bylos iškėlimą bendrovei ne vėliau kaip kitą dieną raštu pranešti VĮ Registrų centras, paskelbti „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos apie įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti raštu įmonės kreditoriams bei kitiems ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytiems asmenims. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 18 d. nutartimi Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 28 d. nutartį paliko nepakeistą.

5BUAB „Vidstata“ 2013 m. spalio 1 d. pateikė Panevėžio apygardos teismui prašymą dėl įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patvirtinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 2 d. nutartimi patvirtino BUAB „Vidstata“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Bendraieškis UAB „MP ir partneriai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartį ir BUAB „Vidstata“ kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patvirtinimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Skundžiama nutartimi teismas nepagrįstai neįtraukė bendraieškio UAB „MP ir partneriai“ į BUAB „Vidstata“ kreditorių sąrašą ir nepatvirtino jo reikalavimo.
  2. Kadangi kreditorius UAB „MP ir partneriai“ kartu su savo 2013 m. gegužės 8 d. prašymu įtraukti bendraieškiu buvo pateikęs teismui savo, kaip kreditoriaus, reikalavimo teisę patvirtinančius įrodymus, pakartotinis reikalavimo bei jį pagrindžiančių dokumentų pateikimas bankroto administratoriui būtų perteklinis, nepagrįstai apsunkinantis kreditorių bei pažeidžiantis bankroto ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus. Be to, bankroto administratorius neinformavo kreditoriaus UAB „MP ir partneriai“ apie būtinybę pakartotinai pateikti finansinio reikalavimo dydį pagrindžiančius dokumentus. Esant šioms aplinkybėms, administratorius į teismui teikiamą tvirtinti kreditorių sąrašą neįtraukdamas apelianto, nepakankamai atliko savo funkcijas – ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus bei užtikrinti, jog bankroto procedūros būtų vykdomos sklandžiai ir skaidriai.
  3. Teismas, tvirtindamas BUAB „Vidstata“ kreditorių sąrašą, skundžiama nutartimi turėjo patvirtinti UAB „MP ir partneriai“ reikalavimą pagal teismui tiesiogiai pateiktus finansinio reikalavimo dydį pagrindžiančius dokumentus. Teismas, turėdamas duomenų, kad į kreditorių sąrašą nėra įtrauktas UAB „MP ir partneriai“ reikalavimas, ir akivaizdžiai matydamas, kad bankroto administratoriaus pateiktas BUAB „Vidstata“ kreditorių sąrašas nėra išsamus, taip pat pažeidė pareigą bankroto procese būti aktyviam ir įvertinti, ar administratorius tinkamai atlieka savo funkcijas bei užtikrina bankroto proceso paskirtį.
  4. Teismas aplaidžiai nagrinėjo BAUB „Vidstata“ kreditorių sąrašo tvirtinimo klausimą, kadangi skundžiama nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimų dydžiai iš esmės neatitinka atsakovo įsipareigojimų, nurodytų atsakovo balansiniuose duomenyse. Abejonių kelia ir skundžiama nutartimi patvirtintų kreditorių UAB „Bodesa“ ir AB „Swedbank“ reikalavimų dydžių pagrįstumas, kurie, apelianto duomenimis, turėtų būti žymiai mažesni. Todėl teismas netinkamai tyrė ir įvertino atsakovo bankroto bylos duomenis, pažeidė procesines įrodymų vertinimo taisykles, kas lėmė neteisingos bei neteisėtos 2013 m. spalio 2 d. nutarties priėmimą.

10Atsakovo BUAB „Vidstata“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Apeliantas buvo tinkamai informuotas apie būtinybę pateikti administratoriui savo finansinio reikalavimo dydį patvirtinančius įrodymus: apeliantui registruotu buveinės adresu buvo išsiųstas pranešimas apie bankroto bylos iškėlimą su kvietimu pareikšti reikalavimą, tačiau šis pranešimas grįžo neįteiktas, nes adresatas jo neatsiėmė; apie bankroto bylos iškėlimą buvo viešai paskelbta „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ (ĮBĮ 11 str. 3 d. 2 p.); duomenys apie atsakovą buvo perduoti ir viešai paskelbti Juridinių asmenų registre (ĮBĮ 11 str. 3 d. 1 p.); administratorius papildomai per spaudą informavo atsakovo kreditorius apie bankroto bylos iškėlimą bei terminus finansiniams reikalavimams pareikšti.
  2. Bankroto administratorius tinkamai atliko savo funkcijas ir neturėjo pagrindo įtraukti UAB „MP ir partneriai“ į įmonės kreditorių sąrašą vien todėl, kad UAB „MP ir partneriai“ buvo įtrauktas bendraieškiu. Apeliantas įstojo į bylą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, turėdamas tikslą palaikyti bankroto bylos atsakovui iškėlimą dėl nemokumo bei dalyvauti sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą. Jis šiame procese dalyvavo kaip potencialus kreditorius. Kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas sprendžiamas nagrinėjant iškeltą bankroto bylą iš esmės.
  3. Apeliantas pažeidė ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą kreditorių reikalavimų įmonei pateikimo tvarką, dėl ko administratorius pagrįstai jo neįtraukė į teismui teiktiną kreditorių sąrašą ir jo reikalavimas nebuvo patvirtintas.
  4. Apelianto abejonės kitų skundžiama nutartimi patvirtintų atsakovo kreditorių reikalavimų dydžiu yra nepagrįstos jokiais įrodymais. Kreditorių pateikti finansiniai reikalavimai buvo sutikrinti su įmonės apskaitos duomenimis ir 2013 m. rugsėjo 30 d. pateikti teismui tvirtinti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atsakovo BUAB „RVN“ bankroto byloje yra keliamas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties, kuria teismas patvirtino neginčijamus kreditorių reikalavimus pagal įmonės administratoriaus pateiktą kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Atskirąjį skundą dėl šios teismo nutarties padavė bendraieškis UAB „MP ir partneriai“, kuris šį procesinį teisinį statusą įgijo bankroto bylos iškėlimo atsakovui klausimo nagrinėjimo metu, tačiau kurio reikalavimas skolininkui BUAB „Vidstata“ nebuvo patvirtintas teismo, skundžiama nutartimi tvirtinant administratoriaus neginčijamus kreditorių reikalavimus.

13Teismo nutarčių dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti apskundimas reglamentuojamas ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje. Vadovaujantis ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalimi, nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti tik jeigu jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija du šimtus penkiasdešimt litų.

14Įvertinus nagrinėjamu atveju apeliacinį procesą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties inicijuojančio bendraieškio UAB „MP ir partneriai“ atitikimą įstatymo reikalavimams, kurių pagrindu jis įgytų teisę pasinaudoti procesine teise apskųsti teismo nutartį dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, darytina išvada, jog UAB „MP ir partneriai“ nėra proceso dalyvis, galėjęs apskųsti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartį.

15Visų pirma, ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas subjektų, galinčių pasinaudoti teise apskųsti nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti, ribojimas tiesiogiai sietinas su teisės apskųsti šias nutartis suteikimu tiems kreditoriams, kuriems jos buvo priimtos. Remiantis šia įstatymo formuluote, teismo nutarties, priimtos sprendžiant kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą, apskundimo teisė suteikiama kreditoriams, kurių reikalavimai buvo visiškai ar iš dalies patvirtinti skundžiama nutartimi arba kurių reikalavimus šia nutartimi buvo atsisakyta patvirtinti.

16Tam, jog teismo nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti galėtų apskųsti kiti kreditoriai, dėl kurių reikalavimų jos nebuvo priimtos, tokių kreditorių teisės paduoti atskirąjį skundą atsiradimas sietinas su šiomis sąlygomis: pirmiausia, kreditoriaus reikalavimas turi būti patvirtintas teismo ir jis savo dydžiu turi būti didesnis nei du šimtai penkiasdešimt litų; antra, ginčijama nutartimi turi būti išspręstas didesnio nei dviejų šimtų penkiasdešimties litų dydžio kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimas.

17Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, jog Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartimi kreditoriaus UAB „MP ir partneriai“ reikalavimo patvirtinimo klausimas iš viso nebuvo sprendžiamas, t.y. jis nebuvo nei patvirtintas teismo, nei atsisakyta jį tvirtinti. Šį kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimo neišsprendimą sąlygojo tai, jog kreditoriaus UAB „MP ir partneriai“ reikalavimas nebuvo įtrauktas į administratoriaus teismui pateiktą tvirtinti kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą. Iškėlus įmonei bankroto bylą, teismas tvirtina neginčijamus kreditorių reikalavimus pagal administratoriaus laikantis įstatyme įtvirtintos pareikštinės tvarkos kreditorių pareikštus reikalavimus, kurių pagrindu administratorius sudaro įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą. Kadangi iškėlus atsakovui BUAB „Vidstata“ bankroto bylą kreditorius UAB „MP ir partneriai“ per teismo nustatytą terminą nepareiškė įmonės administratoriui savo, kaip kreditoriaus, reikalavimo, administratorius jo neįtraukė į įmonės kreditorių sąrašą ir nevertino jo pagrįstumo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog UAB „MP ir partneriai“, nepriklausomai nuo turimo procesinio teisinio statuso (bendraieškis), nėra kreditorius ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje įtvirtintos nuostatos prasme, dėl kurio reikalavimo buvo priimta Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis. Be to, jis nėra kreditorius, galintis paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria buvo išspręstas kitų kreditorių reikalavimų patvirtinimo klausimas, kadangi jo paties reikalavimas nėra iki šiol patvirtintas teismo. Šios aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, jog atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties padavęs bendraieškis UAB „MP ir partneriai“ neturėjo teisės jo paduoti, dėl ko pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti priimti jo atskirąjį skundą (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 338 str.). Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.). Teismas išaiškina, jog, esant svarbioms teismo nustatyto termino, per kurį kreditoriai turėjo teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, praleidimo priežastims, bendraieškis UAB „MP ir partneriai“ turi teisę, pagrįsdamas šių priežasčių svarbą, kreiptis į atsakovo BUAB „Vidstata“ administratorių su prašymu patvirtinti jo iki bankroto bylos iškėlimo atsiradusį reikalavimą. Teismo kompetencijai tokiu atveju priskirtinas šio praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimo išsprendimas, kurį atnaujinus spręstinas ir kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo klausimas. Tik patvirtinus bendraieškio UAB „MP ir partneriai“, kaip kreditoriaus, finansinį reikalavimą, jis įgis teisę, laikantis ĮBĮ 26 straipsnio 6 dalyje įtvirtintų sąlygų ir CPK 335 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų terminų, ginčyti visus iki to laiko teismo patvirtintus kitų kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2008, 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, ir 5 dalimi,

Nutarė

19Nutraukti apeliacinį procesą pagal bendraieškio uždarosios akcinės bendrovės „MP ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. spalio 2 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vidstata“ bankroto byloje buvo patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas.

Proceso dalyviai
Ryšiai