Byla e2-5204-534/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka, priimdamas sprendimą už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui R. U. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2 064,89 Eur negrąžintas paskolas, 685,99 Eur palūkanas, 134,20 Eur administravimo mokesčio, 41,59 Eur delspinigius, 41,22 Eur vėlavimo palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas 2016 m. vasario 29 d. ieškovės administruojamame portale elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_86129 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais). Tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovės (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 86129 (toliau – sutartis), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 2 200,00 Eur kreditas 24 mėn. laikotarpiui už 32 proc. metines palūkanas. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, šiurkščiai pažeidė sutartį, skolintojams laiku nepervedė lėšų pagal mokėjimų grafiką, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016 m. gruodžio 16 d. pateikė atsakovui pranešimą „Dėl 2016 m. kovo 1 d. Paskolos sutarties oferta_86129 (,Sutartis’) sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėmimo ir reikalavimo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius“, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat reikalavimo teisių automatinį perėjimą sutartyje, nuo pranešimo dienos sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“ (ofertos 2.13 punktas, sutarties bendrųjų sąlygų 7.4, 11.2 punktai, SAVY portalo naudojimosi sutarties 9.5, 9.7 punktai, CK 6.101 straipsnis).

8Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

9Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų grąžinęs skolą (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovui nevykdant pareigos grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditu, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 064,89 Eur negrąžintą paskolos sumą ir 685,99 Eur palūkanas tenkintinas (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, 6.245 straipsnis 3 dalis, sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 punktai).

10Sutarties specialiosios dalies – paraiškos (ofertos_86129) 2.4 p. buvo numatyta, kad vartojimo kredito gavėjas patvirtina, kad sutinka sumokėti organizatoriui vienkartinį vartojimo kredito sutarties sudarymo mokestį (187,00 Eur) ir mokėti kas mėnesinį 5,86 Eur administravimo mokestį taip, kaip yra nurodyta jam skirtuose mokėjimo pranešimuose ir bendrosiose sąlygose. Atsižvelgiant į tai, kad sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokesčius, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 134,20 Eur administravimo mokesčio tenkintinas (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

11Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo 41,22 Eur kompensacinių (vėlavimo) palūkanų bei 41,59 Eur delspinigių. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos skolos detalizacijos, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už nuo 2016 m. birželio 15 d. iki 2016 m. lapkričio 15 d. nesumokėtas sumas. Sutarties bendrosiose sąlygose buvo numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai). Taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai).

12Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovės apskaičiuotos kompensacinės palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistini 41,59 Eur delspinigiai, o ieškovės reikalavimas dėl 41,22 Eur kompensacinių palūkanų atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (2 926,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinta 98,61 procentai reikalavimų), iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 66,07 Eur žyminio mokesčio.

15Ieškovė taip pat prašė priteisti 600,00 Eur išlaidas už advokato suteiktą teisinę pagalbą rengiant ieškinį.

16Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Pagal 2015 m. kovo 19 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto maksimalaus dydžio nuostatas, priteisiant užmokestį už advokato suteiktas teisines paslaugas turi būti atsižvelgiama į bylos sudėtingumą, reikalavimo sumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 punktas). Nagrinėjamu atveju teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą bei apimtį, į tai, kad byloje buvo priimtas sprendimas už akių, pats ieškinys yra surašytas nedidelės apimties, jam surašant nereikėjo naudoti teismų ar tarptautinės praktikos, o tai rodo, kad ieškinio surašymas, dokumentų rinkimas buvo nesudėtingas procesas, taip pat į Rekomendacijų nustatytus maksimalius dydžius, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki bendros 300,00 Eur sumos. Teismo vertinimu, tokio dydžio išlaidos atitiktų protingumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnis).

17Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (4,35 Eur) priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo R. U., a. k. ( - ) 2 064,89 Eur (dviejų tūkstančių šešiasdešimt keturių eurų 89 ct) negrąžintos paskolos sumą, 685,99 Eur (šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių eurų 99 ct) palūkanas, 134,20 Eur (vieno šimto trisdešimt keturių eurų 20 ct) administravimo mokestį, 41,59 Eur (keturiasdešimt vieno euro 59 ct) delspinigius, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (2 926,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. gruodžio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 366,07 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt šešių eurų 07 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, j.a.k. 303259527, naudai.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti iš atsakovo R. U., a. k. ( - ) valstybės naudai 4,35 Eur (keturis eurus 35 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

23Išaiškinti atsakovui, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus nurodytą sumą valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

25Ieškovė turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio... 2. Teismas... 3. Ieškovė pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 2 064,89 Eur... 4. Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovas 2016 m.... 8. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 9. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų grąžinęs skolą (CPK 178, 185... 10. Sutarties specialiosios dalies – paraiškos (ofertos_86129) 2.4 p. buvo... 11. Ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo 41,22 Eur kompensacinių (vėlavimo)... 12. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Ieškovė taip pat prašė priteisti 600,00 Eur išlaidas už advokato... 16. Sprendžiant bylinėjimosi išlaidų dydžio klausimą, teismas, taikydamas CPK... 17. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo R. U., a. k. ( -... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš atsakovo R. U., a. k. ( -... 23. Išaiškinti atsakovui, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovė turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo...