Byla e2-13119-566/2017
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei A. P. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gegužės 3 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“, valdančio sistemą Vivus.lt, ir atsakovės A. P. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius atsakovei paskolino 130,33 Eur sumą 6 mėnesių terminui. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovė turėjo teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Vadovaujantis sutarties 2.10 punktu, atsakovė 2014 m. gegužės 23 d. pateikė prašymą papildomai 43,44 Eur sumai, 2014 m. gegužės 27 d. papildomai 101,37 Eur sumai, o 2014 m. gegužės 29 d. papildomai 159,29 Eur sumai 12 mėnesių terminui. Nurodo, jog atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2014 m. rugpjūčio 24 d. vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovas taip pat nurodo, kad pagal 2016 m. kovo 10 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartį ieškovas perėmė reikalavimo teises į atsakovės skolą. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 410,13 Eur negrąžintos paskolos sumą, 80,47 Eur palūkanų sumą už laikotarpį iki Vartojimo kredito sutarties nutraukimo (nuo 2014 m. gegužės 3 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d.), 77,39 Eur palūkanų už laikotarpį po Vartojimo kredito sutarties nutraukimo (nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovei, kurios buvimo vieta pareiškus ieškinį tapo nežinoma, ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2014 m. gegužės 3 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“, valdančio sistemą Vivus.lt, ir atsakovės A. P. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 9950605002 (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius atsakovei paskolino 130,33 Eur sumą 6 mėnesių terminui. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2014 m. gegužės 23 d. atsakovei buvo suteiktas papildomas kreditas 43,44 Eur sumai, 2014 m. gegužės 27 d. papildomai 101,37 Eur sumai, o 2014 m. gegužės 29 d. papildomai 159,29 Eur sumai 12 mėnesių terminui. Ieškovo teigimu, atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2014 m. rugpjūčio 24 d. vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovo skaičiavimu, atsakovė liko skolinga ieškovui 410,13 Eur negrąžinto kredito ir 80,47 Eur palūkanų sumą už laikotarpį iki Sutarties nutraukimo (nuo 2014 m. gegužės 3 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d.). 2016 m. kovo 10 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnis). Apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimą atsakovė buvo informuota 2016 m. balandžio 25 d. pranešimu dėl reikalavimo teisių perleidimo. Be to, išsiuntus atsakovei ieškinio su priedais kopijas, tame tarpe ir reikalavimo teisės perleidimo sutarties kopiją, laikytina, jog atsakovė tinkamai informuota apie reikalavimo teisės perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011) (CK 6.109 straipsnio 7 dalis). Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu ar pradiniu kreditoriumi atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnio 1 dalį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Remiantis Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 22 dalimi, vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas arba paskolos davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Pagal CK 101 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. CK 6.38 straipsnis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), ieškovui iš atsakovės priteistina 410,13 Eur negrąžinto kredito ir 80,47 Eur palūkanų už laikotarpį iki Sutarties nutraukimo (nuo 2014 m. gegužės 3 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d.).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 77,39 Eur palūkanų už laikotarpį po Sutarties nutraukimo (nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.). Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, išreikštas bendra kredito kainos metine norma; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Iš Sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad bendra kredito kainos metinė norma sudaro 125,10 proc.

10Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-690/2016). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento už vieną dieną (CK 6.37 straipsnio 3 dalis), taigi ieškovui iš atsakovės priteistina 7,36 Eur (490,60 Eur x 0,05 proc. x 31 d.) sutartinių palūkanų už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d.), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

11Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 497,96 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Ieškovas byloje patyrė 15,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (patenkinta 88 proc. ieškinio reikalavimų), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 13,20 Eur žyminio mokesčio (15,00 Eur x 88 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 straipsnis).

14Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovui UAB „Finansų administravimas“, į. k. 304179870, iš atsakovės A. P., a. k. ( - ) 410,13 Eur (keturis šimtus dešimt eurų ir 13 ct) negrąžinto kredito, 80,47 Eur (aštuoniasdešimt eurų ir 47 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2014 m. gegužės 3 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d., 7,36 Eur (septynis eurus ir 36 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 30 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d., 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 497,96 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. vasario 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 13,20 Eur (trylika eurų ir 20 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai