Byla 2-23070-800/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant R. V., dalyvaujant pareiškėjos O. A. B. atstovei advokato padėjėjai R. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Onos A. B. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims R. B., M. B., A. I., dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir,

Nustatė

2pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. A. B., po vyro J. P. B. mirties ( ( - )) priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti jo turtą.

3Pareiškime nurodė, kad O. A. B. ir J. P. B. gyveno nuosavybės teise O. A. B. priklausančiame gyvenamajame name adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), žemės sklype unikalus Nr. ( - ), taip pat stovi ūkinis pastatas unikalus Nr. ( - ). Tačiau kaip matyti iš Registrų centro išrašų žemės sklypas ir 5/6 dalis namo buvo įgyti santuokos metu, todėl šis turtas laikytinas bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. J. P. B., buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą adresu ( - ). Po vyro J. P. B. mirties pareiškėja O. A. B. palikimą priėmė faktiškai pradėjus valdyti judviejų turtą ir toliau ten gyvena, tvarko asmeninius daiktus, bute esančius baldus, buitinę techniką, t.y. prižiūri buitį, moka mokesčius už dujas, elektrą. O. A. B. ir J. P. B. susilaukė keturių vaikų - A. B., R. B., M. B., D. V.. D. V. 1990-03-03 mirė, tačiau ji turi dukrą A. I.. Vaikai ir anūkė nesikreipė į notaro biurą dėl palikimo priėmimo. Įvertinant visas pareiškime nurodytas aplinkybes teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. A. B. po savo vyro J. P. B., ( - ) mirties palikimą priėmė faktiškai pradėjusi valdyti vyro turtą.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė papildomai paaiškino, kad mirus vienam iš sutuoktinių, jo dalis bendrame turte turi būti išskirta ir paveldėta. Po vyro mirties pareiškėja palikimą priėmė faktiškai pradėjusi valdyti judviejų turtą, ji toliau ten gyvena, tvarko asmeninius daiktus, bute esančius baldus, buitinę techniką, prižiūri buitį, moka mokesčius už dujas, elektrą. Tai patvirtina teismui pateikti rašytiniai įrodymai.

5Suinteresuoti asmenys teismo posėdyje nedalyvavo, pateiktame atsiliepime į pareiškimą (b.l. 35-36) nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas visiškai.

7Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų kilnojamąjį daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

8Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

9Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure (pagal įstatymą) pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

10Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

11Rašytiniais įrodymais nustatyta, kad J. P. B., a.k ( - ) mirė ( - ) (mirties liudijimas AA Nr. ( - ), akto įrašo Nr. ( - ) (b.l. 8). Santuokos liudijimas Nr. ( - ), įrašo Nr. 6, patvirtina, kad pareiškėja Ona A. B. ir J. P. B., susituokė ( - ) (b.l. 7). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad O. A. B. vardu yra registruotas gyvenamasis namas su ūkio pastatais, žemės sklypas (b.l. 9-14). Mokėjimo nurodymai (b.l. 16-20) patvirtina, kad pareiškėja O. A. B. moka priklausančius mokėti komunalinius mokesčius. Kauno miesto savivaldybės administracijos Aleksoto seniūnijos pažyma apie asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, patvirtinama, kad J. P. B. iki mirties ( - ) gyveno adresu ( - ) (b.l. 15). 2013-10-31 notarės R. L. pažyma dėl J. P. B. paveldėjimo bylos patvirtina, kad niekas iš įpėdinių palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimo apie palikimo priėmimą nepadavė, paveldėjimo byla neužvesta, duomenys patikrinti Centrinės hipotekos įstaigoje Testamentų registre 2013-10-31 dėl testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b.l. 26).

12Pareiškėjos pareiškime nurodyti faktai, suinteresuotų asmenų rašytiniai paaiškinimai, bei byloje esantys rašytiniai įrodymai, patvirtina, kad pareiškėja O. A. B. po vyro J. P. B. mirties priėmė palikimą faktiškai pradėdama jį valdyti.

13Kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėja neturi galimybių.

14Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjai įgyjant teisę priimti palikimą po sutuoktinio mirties, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

17Pareiškimą patenkinti visiškai.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. A. B., a.k ( - ) po sutuoktinio J. P. B., a.k ( - ) (mirusio ( - )) mirties, palikimą priėmė faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą.

19Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė, sekretoriaujant R. V.,... 2. pareiškėja pareiškimu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą,... 3. Pareiškime nurodė, kad O. A. B. ir J. P. B. gyveno nuosavybės teise O. A. B.... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovė papildomai paaiškino, kad mirus... 5. Suinteresuoti asmenys teismo posėdyje nedalyvavo, pateiktame atsiliepime į... 6. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 7. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą,... 8. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 9. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 10. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai... 11. Rašytiniais įrodymais nustatyta, kad J. P. B., a.k ( - ) mirė ( - ) (mirties... 12. Pareiškėjos pareiškime nurodyti faktai, suinteresuotų asmenų rašytiniai... 13. Kitokia tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų... 14. Prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines... 15. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 17. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad O. A. B., a.k ( - ) po... 19. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo tikslu.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...