Byla 2-614-615/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims byloje esant K. L. ir J. L

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Deivydui Aidukui, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, nedalyvaujant pareiškėjai V. L., suinteresuotiems asmenims K. L. ir J. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. L. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotiems asmenims byloje esant K. L. ir J. L.,

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja po savo sutuoktinio L. L. mirties ( - ) priėmė jo palikimą faktiškai pradėjusi jį valdyti.

3Pareiškėja pareiškime (3-5 b. l.) nurodė, ( - ) dieną mirė pareiškėjos sutuoktinis L. L., ką patvirtina L. L. mirties liudijimas (7 b.l.). L. L. nuosavybės teise nevaldė jokio vertingesnio turto, išskyrus asmeninio naudojimo ir namų apyvokos daiktus (baldai, buitinė įranga), tačiau buvo įgijęs turtinę teisę: L. L. vardu jo šeimai Kauno apskrities viršininko 2004-12-27 įsakymu Nr. 02-05-12186 „Dėl asmeninio ūkio žemės suteikimo ir fizinių asmenų naudojamos asmeninio ūkio žemės ploto patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2,00 ha asmeninio ūkio žemės plotas Vilkijos apylinkės seniūnijoje, Kauno rajone (įskaitant namų valdos sklype esančias žemės ūkio naudmenas). Šią aplinkybę patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽUM Kauno rajono skyriaus 2014-08-22 pažyma (10 b.l.). Kadangi L. L. vertingesnio materialaus turto neturėjo, po vyro mirties pareiškėja nei savo, nei vaikų vardu dėl sutuoktinio palikimo priėmimo į notarą nesikreipė. Tačiau palikėja per 3 mėnesius nuo sutuoktinio mirties jo palikimą priėmė pradėdama faktiškai valdyti L. L. priklausiusius daiktus ir aktyviais veiksmais įgyvendindama Kauno apskrities viršininko 2004-12-27 įsakymu L. L. suteiktą turtinę teisę į asmenino ūkio žemę. Po vyro mirties pareiškėja ir toliau savo ir savo šeimos reikmėms ir interesais naudojo (dirbo) asmeniniam ūkiui valstybės paskirtą žemę; savo vardu VĮ Valstybės žemės fondui teikė prašymus išsinuomoti, o vėliau - išsipirkti jos šeimai patvirtintą asmeninio ūkio žemės plotą; pareiškėjos vardu VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos skyriuje buvo užvesta byla dėl asmeniniam ūkiui suteiktos žemės; suformuotame asmeninio ūkio žemės sklypo plane būtent pareiškėja nurodyta kaip žemės savininkė (naudotoja). Šiuo metu VĮ Valstybės žemės turto fondas yra baigęs formuoti L. L. 2004-12-27 patvirtinto asmeninio ūkio žemės sklypo projektą, ir yra galimybė sklypą išsinuomoti ar įsigyti nuosavybės teise. Tačiau pareiškėja V. L. neturi galimybės minėtos teisės įgyvendinti, nes projekte patvirtintai asmeninio ūkio žemei Kauno apskrities viršininko 2004-12-27 įsakymu esant paskirtai L. L., pareiškėja, nepriėmusi mirusio sutuoktinio palikimo notarine tvarka, negali atsakingai institucijai pateikti dokumento (paveldėjimo teisės liudijimo), patvirtinančio, kad pareiškėja paveldėjo sutuoktinio turtinę teisę į žemės sklypą. Atitinkamai, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pareiškėja priėmė likusį palikimą po sutuoktinio L. L. mirties faktiškai pradėdama jį valdyti, reikalinga tuo tikslu, kad pareiškėja galėtų įgyvendinti teisę iš valstybės įsigyti ar išsinuomoti L. L. šeimai Kauno apskrities viršininko 2004-12-27 įsakymu Nr. 02-05-12186 patvirtintą asmeninio ūkio žemę. Aplinkybę, kad po L. L. mirties jokie kiti įpėdiniai mirusiojo palikimo nepriėmė, patvirtina į bylą teikiami duomenys iš Testamentų registro (15 b.l.).

4Suinteresuotiems asmenims K. L. ir J. L. adresuoti pareiškimo, jo priedų kopijos ir teismo pranešimai įteikti nepažeidžiant CPK 130 straipsnio reikalavimų – viešo paskelbimo būdu. Per teismo nustatytą terminą suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Apie teismo posėdį buvo informuoti tinkamai. Teisme gautas suinteresuotų asmenų prašymas nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant. Papildomai nurodė, kad, jų žiniomis, po L. L. mirties V. L. faktiškai priėmė velionio daiktus, dirbo judviejų ūkio žemę, rašė raštus į įvairias institucijas dėl velioniui L. L. patvirtinto asmeninio ūkio žemės sklypo projekto. Neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėja po savo sutuoktinio L. L. mirties palikimą priėmė faktiškai pradėjusi jį valdyti, nustatymo (35 b.l.).

5Pareiškėjos atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad prašymą palaiko, patvirtina raštu pareiškėjos nurodytas aplinkybes. Suinteresuoti asmenys šioje byloje yra mirusiojo ir pareiškėjos vaikai, ką patvirtina į bylą pateikti jų gimimo liudijimai. Palikimo priėmimo faktas pradėjus jį valdyti grindžiamas buities ir namų apyvokos daiktų priėmimu bei aktyviais veiksmais įgyvendinant velionio vyro turtines teises. Be suinteresuotų asmenų, kitų įpėdinių nėra. Ginčų dėl palikimo nebuvo ir nėra. Registruoto turto mirusysis neturėjo.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

8Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalį įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje. CK 5.51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įpėdinis faktiškai valdo palikimą, kai paveldimą turtą naudoja, juo disponuoja, jį prižiūri, moka mokesčius ir kt. Sprendžiant klausimą, ar įpėdinis priėmė palikimą, paėmęs konkretų daiktą ar kelis daiktus, ar jo nepriėmė, reikia įvertinti tokio įpėdinio elgesį paėmus daiktą: jis elgėsi kaip paveldimo turto savininkas (bendraturtis) ar kaip asmuo nepretenduojantis į palikimą, ar neturintis teisių į jį.

9Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui– į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas– palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis). Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

10Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų, suinteresuotų asmenų pareiškimų, pareiškėjos atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad pareiškėja V. L. yra L. L. sutuoktinė (6 b.l.). Santuokos metu L. L. įgijo turtinę teisę pagal Kauno apskrities viršininko 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 02-05-12186 „Dėl asmeninio ūkio žemės suteikimo ir fizinių asmenų naudojamos asmeninio ūkio žemės ploto patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintas 2,00 ha asmeninio ūkio žemės plotas Vilkijos apylinkės seniūnijoje, Kauno rajone (įskaitant namų valdos sklype esančias žemės ūkio naudmenas) L. L. šeimai (10 b.l.). L. L. mirė ( - ) (7 b. l.). Testamentų registro duomenimis testamentų registre nėra įregistruotų palikėjo palikimo priėmimo ir atsisakymo faktų po L. L. mirties (15 b.l.). Aplinkybę, kad po L. L. mirties V. L. palikimą priėmė faktiškai pradėjusi jį valdyti patvirtina suinteresuotų asmenų, kurie yra vieninteliai kiti galimi turto paveldėtojai, rašytiniai paaiškinimai (35 b.l.), VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vyr. specialistės L. D. pateikti duomenys apie pareiškėjos aktyvius veiksmus įgyvendinant turtinę teisę išsinuomoti ar įsigyti nuosavybės teise L. L. patvirtintą asmeninio ūkio žemės plotą (11-12 b.l.), L. L. šeimai patvirtinto 2,00 ha asmeninio ūkio žemės ploto Vilkijos apylinkės seniūnijoje, Kauno rajone žemės sklypo planas, kur žemės naudotoju įrašyta pareiškėja V. L. (13 b.l.). Aptarti rašytiniai ir kiti įrodymai patvirtina, kad pareiškėja pradėjo faktiškai valdyti savo sutuoktinio L. L. palikimą po jo mirties ( - ). Pareiškėja priėmė mirusiojo sutuoktinio daiktus, po sutuoktinio mirties ir toliau naudojosi L. L. šeimai patvirtintu 2,00 ha asmeninio ūkio žemės plotu bei teikdama prašymus ir kitus reikalingus duomenis ėmėsi veiksmų įgyvendinant turtinę teisę išsinuomoti ar įsigyti nuosavybės teise nurodytą žemės plotą.

11Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėja po savo sutuoktinio L. L. mirties priėmė jo palikimą, pradėdama faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjos pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja V. L. priėmė palikimą po savo sutuoktinio L. L. mirties ( - ) faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą (CK 5.50 straipsnio 1, 2, 3 dalys, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

12Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

13Teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje civilinėje byloje yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteistinos iš pareiškėjos (CPK 92 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja V. L., asmens kodas ( - ) po savo sutuoktinio L. L., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), priėmė jo palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

18Priteisti iš pareiškėjos V. L., asmens kodas ( - ) gyv. Padauguvos k., Vilkijos sen., Kauno r. sav., 3,48 Eur (tris eurus 48 ct) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu - valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai