Byla 2-4156-1003/2017
Dėl pasisavintų piniginių lėšų grąžinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovo G. S. atstovui advokatui Karoliui Kurapkai, atsakovui A. D., jo atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, dalyvaujant ieškovui 2017-09-12 teismo posėdyje ir nedalyvaujant 2017-11-07 teismo posėdyje, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo G. S. patikslintą ieškinį atsakovui A. D. dėl pasisavintų piniginių lėšų grąžinimo,

Nustatė

21. ieškovas G. S. patikslintu ieškiniu atsakovui A. D. prašo priteisti iš atsakovo 2324,31 Eur (2018,50 GBP (Didžiosios Britanijos svarų)) pasisavintas pinigines lėšas, 535,50 Eur palūkanas, paskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 19 d. iki 2017 m. kovo 14 d., 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Civilinę bylą dalyje dėl 21000 GBP priteisimo prašo nutraukti, remiantis CPK 140 straipsniu, ieškovui atsisakius šio ieškinio reikalavimo.

32. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas, atsakovas ir V. D. 2016 metais susitarė kartu pradėti bendrą verslą – tarptautinį krovinių vežimą už atlygį. Žodiniu šalių susitarimu iš V. D. buvo įsigyta 100 procentų UAB „Valdruna“ akcijų, kurios perrašytos atsakovo vardu, atsakovas save paskyrė įmonės direktoriumi. Ieškovas bendram verslui skyrė 39018,50 GBP arba 44929,93 Eur, ši pinigų suma buvo paimta iš ieškovo banko sąskaitos 2016 m. spalio 12-19 dienomis ir skirta tiek transporto priemonių įsigijimui, tiek ir kitoms būtinoms verslo išlaidoms apmokėti. Buvo įsigytos dvi transporto priemonės, valstybiniai Nr. ( - ) ir ( - ), kurios registruotos atsakovo įmonės vardu. Atsakovas nesilaikė žodinio susitarimo ir neperleido dalies UAB „Valdruna“ akcijų nei ieškovui, nei V. D.. Apie 2016 m. lapkričio mėnesį šalių santykiai atšalo, atsakovas pradėjo nebebendrauti, neatsakinėti į skambučius, visas gautas investicijas, finansavimą pavertė savo asmenine nauda. 2016 m. gruodžio 2 d. išsiuntus atsakovui telefonu dokumentą, kuriame nurodytos ieškovo 39018,50 GBP investicijos į bendrą verslą, tą pačią dieną telefoninio pokalbio metu atsakovas pripažino, kad ieškovas investavo į verslą 39018,50 GBP ir pažadėjo šią sumą grąžinti ieškovui iki 2016 metų šv. Kalėdų. 2016 m. gruodžio 2 d. atsakovas bankiniu pavedimu grąžino ieškovui 16000 GBP, tačiau likusios 23018,50 GBP sumos iki 2016 metų galo negrąžino. Jau po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, atsakovas 2017 m. kovo 27 d. grąžino ieškovui 21000 GBP ir liko negrąžinęs 2018,50 GBP arba 2324,31 Eur. Kadangi atsakovas naudojosi ieškovo pinigais, iš atsakovo priteistinos 535,50 Eur palūkanos, paskaičiuotos laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 19 d. iki 2017 m. kovo 14 d. (bylos iškėlimo teisme), taikant 0,05 proc. dydžio tarifą. Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos atsižvelgiant į tai, kad 91 proc. ieškinio reikalavimų atsakovas patenkino tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą.

43. Ieškovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindamas, kad šalys kūrė bendrą transporto vežimo verslą kaip lygiaverčiai partneriai, o ne skolino vienas kitam pinigus, buvo tartasi dėl licenzijų gavimo, darbuotojų įdarbinimo, pelną sutarė dalintis į tris dalis, visi susitarimai buvo žodiniai. Už bendrus pinigus buvo nupirkti du krovininiai automobiliai. Vilkikai kainavo apie 50750 eurų, didžiąją dalį sumos davė ieškovas. Pašlijus šalių santykiams ieškovas suprato, kad yra išstumtas iš verslo, negauna pajamų, nors vilkikai uždirba pinigus, todėl pareikalavo grąžinti 39000 GBP. Atsakovui telefonu buvo išsiųstas paskaičiavimas, vėliau telefoninio pokalbio metu atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui 39000 GBP. Sutarė, kad pinigus atsakovas atiduos iki Naujųjų metų, tačiau gruodžio mėnesį atidavė tik 16000 GBP, likusių pinigų iki Naujųjų metų negrąžino, į trumpąsias žinutes, telefono skambučius neatsiliepė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Palūkanas skaičiuoja nuo 2016 m. spalio 19 d., nes tuo metu buvo įdėti pinigai į bendrą verslą. Iš planuoto verslo ieškovas jokios naudos negavo. Kadangi atsakovas po ieškinio teismui pareiškimo atidavė ieškovui 21000 GBP sumą, prašo bylą šioje dalyje nutraukti. Prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

54. Atsakovas A. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iki 2017 m. kovo 31 d. buvo įsipareigojęs grąžinti ieškovui 21000 GBP sumą, ieškovo teiginiai, jog atsakovas turi grąžinti jam papildomai 2018,50 GBP sumą yra nepagrįsti. Su ieškovu buvo sutarę, kad ieškovas finansuos atsakovo verslą ir gaus pajamų. Ieškovas davė 37000 GBP, buvo įsigytos transporto priemonės. Pašlijus šalių santykiams, jis siūlė ieškovui pasiimti vieną vilkiką, tačiau ieškovas atsisakė. Sutarė, kad visus pinigus grąžins ieškovui iki kovo 31 d. Grąžinęs 16000 GBP sumą, likusią 21000 GBP sumą grąžino ieškovui iki sutarto termino, taip įvykdydamas susitarimą. Pažymi, kad ieškovas neįrodė ieškinio ir nėra nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo taikymo sąlygų.

65. Atsakovas patvirtino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, nurodydamas, kad sutinka, jog dalyje byla būtų nutraukta, o likusioje dalyje patikslintas ieškinys atmestas. Nagrinėjamu atveju nėra nei lėšų pasisavinimo, nei jungtinės veiklos sutarties, nes netinkama šalių susitarimo forma. Tarp šalių nebuvo susitarimo nei dėl bendrovės akcijų, nei dėl paskolos sutarties, bendro verslo vystyti neketino. Buvo susitarimas įsigyti transporto priemones, išnuomoti jas UAB „Valdruna“ ir gauti iš nuomos pelną. Nežino, kuo remiantis ieškovas reikalauja grąžinti papildomai 2000 GBP, mano, kad ši suma – tai ieškovo veiklos nuostoliai, o ne perduoti pinigai, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie patirtas išlaidas, nuostolius. Telefoninio pokalbio metu atsakovas žinojo, kad turi ieškovui grąžinti pinigus, tačiau sumos dydžio neakcentavo, manė, kad turi grąžinti 37000 GBP. Atmestinas ieškovo prašymas dėl palūkanų, nes nėra atsakovo praleisto prievolės įvykdymo termino. Procesinės palūkanos taip pat nepriteistinos. Prašo patikslintą ieškinį atmesti.

7Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies.

89. Tikslindamas reikalavimą ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2324,31 Eur (2018,50 GBP) pasisavintas pinigines lėšas, 535,50 Eur palūkanas, paskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016 m. spalio

919 d. iki 2017 m. kovo 14 d., nurodydamas, kad reikalavimo dėl dalies sumos, t. y. 24181,57 Eur (21000 GBP), priteisimo atsisako, kadangi atsakovas grąžino ieškovui šią sumą, prašo bylą šioje dalyje nutraukti.

1010. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nurodo, kad šalys žodiniu susitarimu nusprendė kartu pradėti bendrą verslą – įsigyti vilkikus, vežti jais krovinius tarptautiniais pervežimais, o gautą pelną dalintis lygiomis dalimis. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiais dėl verslo, nurodydamas, kad šalių susitarimo dėl bendro verslo nebuvo, buvo susitarimas įsigyti transporto priemones (vilkikus), išnuomoti jas UAB „Valdruna“ ir dalintis gautu iš nuomos pelnu.

1111. Vertindamas tarp šalių susiklosčiusius santykius, teismas pažymi, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys sprendžia, kokią sutartį sudaryti, su kuo ją sudaryti ir kokiomis sąlygomis sudaryti. Versti kitą asmenį sudaryti sutartį draudžiama (CK 6.156 straipsnio 2 dalis). Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis).

1212. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutarties laisvės principas valstybės pripažįstamas ir ginamas tikslingai – jis suteikia reikšmę suderintiems šalių tarpusavio ketinimams. Šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšminga visuomeninės savireguliacijos priemone. Šis aktas (susitarimas) nustato teises ir pareigas. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių (pacta sund servanda), ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010).

1313. Kilus ieškovo ir atsakovo ginčui dėl sutartinių santykių pobūdžio ir abipusių įsipareigojimų vykdymo, teismas, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, turi aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, nustatyti, ar sutartį sudariusių šalių valia iš tikrųjų atitiko jų valios išorinę išraišką. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Aiškinant CK 6.193 straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinio teismo jurisprudencijoje konstatuota, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, teismui taikant įstatyme išdėstytus ir kasacinio teismo formuojamoje teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-702/2013; kt.).

1412. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių faktinių sutartinių santykių turinys patvirtina, kad šiems santykiams identifikuoti ir jų teisiniam reguliavimui, teisinei apsaugai užtikrinti negalima vadovautis Civilinio kodekso nuostatomis, susijusiomis su transporto priemonės nuomos, paskolos, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčių sudarymu ir vykdymu, nes tarp šalių susiklostę sutartiniai santykiai neatitinka įstatymo nustatytų transporto priemonės nuomos, paskolos, jungtinės veiklos (partnerystės) sutartims keliamų imperatyvių turinio ir formos reikalavimų. Todėl teismas nagrinėjamu atveju vadovaujasi CK 6.156 straipsnio 1 dalies nuostata, jog šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams, taip užtikrinant dispozityvumo principo įgyvendinimą. Jeigu kai kurių sutarties sąlygų nereglamentuoja nei įstatymai, nei šalių susitarimai, tai jas ginčo atveju nustato teismas remdamasis papročiais, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įstatymų ar teisės analogija (CK 6.156 str. 6 d.).

1513. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. S. 2016 m. spalio mėnesį iš savo sąskaitos dviem kartais nuėmė 11000 GBP ir 26000 GBP sumas, iš viso 37000 GBP, ši suma buvo perduota atsakovui turint tikslą nupirkti vilkikus. Nurodytas aplinkybes 2017-09-12 posėdžio metu patvirtino pats ieškovas, o atsakovas tam neprieštaravo. Atsakovas Olandijoje nupirko du vilkikus „Scania R440 LA4x2“ už bendrą 50750 Eur sumą (1 t. 14-51 b. l.), už pirkinį sumokėdamas tiek iš ieškovo gautais, tiek savais pinigais. Vilkikai buvo įregistruoti Lietuvoje atsakovo vardu, valstybiniai Nr. ( - ) ir ( - ) (1 t. 52 b. l.). Juridinių asmenų registro išrašas (1 t. 7-9 b. l.) patvirtina, kad UAB „Valdruna“ vienintelis akcininkas ir vadovas nuo 2016-11-10 yra atsakovas A. D., vienas iš įmonės veiklos tikslų yra krovininis kelių transportas.

1614. Esant šalių ginčui dėl susitarimo turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, siekiamus tikslus, vertinant atliktus veiksmus. Iš į bylą pateikto šalių susirašinėjimo elektroniniu paštu, telefonu (1 t. 55-102 b. l.) matyti, kad ieškovas ir atsakovas pakankamai aktyviai bendravo aptardami vilkikų įsigijimo klausimus (domėjosi parduodamų vilkikų skelbimais, konkrečios transporto priemonės rida, varikliu, jo galia, padangomis, hidraulika, stabdžių diskais, įsigijimo kaina ir kt.), euro5 sertifikato, licenzijos gavimo (1 t. 78, 85, 86, 95, 98 b. l.), transporto priemonių draudimo, registravimo (1 t. 80, 98 b. l.), darbuotojų įdarbinimo (1 t. 87, 94, 98 b. l.) klausimus. Be to, šalių susirašinėjimas patvirtina, kad 2016 m. gruodžio mėnesį, atsiradus nesutarimams, atsakovas pasiūlė ieškovui pasiimti vieną automobilį, vėliau atsisakė pasiūlymo, nurodydamas, kad „dabar jau žmogus idarbintas ant jos“ (1 t. 90-91 b. l.). Aptartos aplinkybės formuoja teismo įsitikinimą, kad tarp šalių buvo susitarimas, ketinimai kurti bendrą verslą – įsigyti vilkikus krovinių vežimui ir iš šios veiklos gauti pajamas. Nustatytos aplinkybės iš esmės paneigia atsakovo išsakytą versiją, jog ieškovas pinigus davė tam, kad gautų pelną iš vilkikų nuomos.

1715. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 2324,31 Eur (2018,50 GBP) sumą, nurodydamas, kad visus gautus iš ieškovo pinigus šiam grąžino. Susipažinęs su bylos medžiaga, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalaujamą sumą sudaro jo patirtos su planuotu verslu susijusios išlaidos (bilietams, kelionėms ir kt.), kurias ieškovas, nepavykus bendram verslui, siekia susigrąžinti. Apie patirtas išlaidas dėl bendro verslo ieškovas siekė informuoti atsakovą, jas detalizuodamas telefonu siųstuose pranešimuose (1 t. 91, 101, 102 b. l.). Vertinant ieškovo reikalavimo pagrįstumą, svarbu nustatyti tikrąją šalių valią, bendradarbiavimo praktiką, tarpusavio asmeninius santykius. Analizuojant telefoninį susirašinėjimą matyti, kad šalių santykiai, kuriant bendrą verslą, buvo pakankamai draugiški, neformalūs, grįsti abipusiu pasitikėjimu. 37000 GBP sumos perdavimas atsakovui grynais pinigais, žodiniai susitarimai dėl bendro verslo patvirtina, kad ieškovas pasitikėjo atsakovu. Nepavykus bendram verslui, ieškovas siuntė atsakovui pranešimus apie grąžintinos sumos dydį (1 t. 91, 101, 102 b. l.), į bylą nepateikta šalių susirašinėjimo, kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas nesutiko su ieškovo nurodyta grąžintina 39018,50 GBP suma, prieštaravo sumos dydžiui.

1816. Savo reikalavimui dėl 2324,31 Eur (2018,50 GBP) sumos priteisimo pagrįsti ieškovas pateikė į bylą šalių pokalbio telefonu įrašą, darytą 2016-12-02. CPK 177 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią įrodinėjimo priemonėmis gali būti nuotraukos, vaizdo bei garso įrašai, padaryti nepažeidžiant įstatymų. Apie tai, ar garso įrašas yra leistina įrodinėjimo priemonė, turi būti sprendžiama individualiai kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgiant į įrašo padarymo aplinkybes, fiksavimo būdą, priemones ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-3-136/2004; 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-271/2006; 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-302/2010; kt.). Nagrinėjamu atveju įrašą pateikęs ieškovas siekia įrodyti, kad telefoninio pokalbio metu atsakovas pripažino savo prievolę grąžinti ieškovui iš viso 39018,50 GBP sumą. Teismas pažymi, kad teismų jurisprudencijoje nepripažįstamas neteisėtu įrodymų rinkimu garso įrašo darymas, kai pokalbyje dėl piniginių sumų grąžinimo dalyvauja abi sandorio šalys, nes dviejų privačių asmenų civilinio ginčo aplinkybės nelaikytinos šių asmenų privataus gyvenimo aplinkybėmis. Tokiu atveju garso įrašas gali būti pripažintas leistina įrodinėjimo priemone, nes ji padaryta nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnyje įtvirtinto žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo principo. Posėdžio metu šalys išklausė aptariamą garso įrašą, sutiko, kad įrašytas telefoninis pokalbis vyko tarp šalių, bei neprieštaravo, jog šis įrašas būtų naudojamas sprendžiant šalių ginčą.

1917. Iš šalių pokalbio, užfiksuoto garso įraše, turinio matyti, kad atsakovas patvirtino, kad gavo ieškovo siųstas nuotraukas su ieškovo išlaidų paskaičiavimais (1 t. 102 b. l.), taip pat atsakovas patvirtino, kad ieškovo nurodyta grąžintina 39018,50 GBP suma surašyta teisingai, visus paskaičiavimus atsakovas peržiūrėjo ir dėl galutinės grąžintinos sumos abejonės nekyla. Be to, pokalbio metu ieškovas pabrėžė, kad tenori atgauti savo įdėtą į verslą indėlį, pinigus, atsakovas išsakytiems teiginiams neprieštaravo. Atsakovas įsipareigojo 39018,50 GBP sumą atiduoti dalimis, pokalbio dieną, t. y., 2016-12-02, pervesti ieškovui 16000 GBP, o likusią sumą atiduoti iki 2017 m. kovo mėnesio pabaigos, o jei bus galimybės, atiduoti iki 2016 m. šv. Kalėdų. Ieškovas su atsakovo nurodytais pinigų grąžinimo terminais sutiko. Teismas pažymi, kad šalių pokalbis buvo dalykiškas, konkretus, šalys suvokė pokalbio turinį, aiškiai išreiškė savo valią dėl grąžintinos sumos dydžio ir terminų, todėl atsakovo teismo posėdyje išsakyti teiginiai, kad jis nesuprato, apie kokią pinigų sumą kalbėjo ieškovas telefoninio pokalbio metu, vertintini kaip nepagrįsti. Atkreiptinas dėmesys, kad į planuotą bendrą verslą ieškovas investavo didelę sumą, perduodamas 37000 GBP grynais atsakovui, taip pat turėjo su verslo kūrimu susijusių papildomų išlaidų, kurias telefoninio pokalbio metu pripažino atsakovas. Kuriant bendrą verslą, tam tikrą riziką, kad verslas gali ir nepavykti, turi prisiimti ne tik ieškovas, bet ir atsakovas, už gautus iš ieškovo pinigus isigijęs vilkikus ir pradėjęs krovonių vežimo verslą. Į bylą nepateikta duomenų, kad už suteiktas ivesticijas į atsakovo verslą ieškovas būtų gavęs finansinės ar kitokios naudos. Spręstina, kad sutikdamas su ieškovo nurodyta grąžintina 39018,50 GBP suma, atsakovas vadovavosi gera verslo praktika, abipusiu pasitikėjimu, sąžiningumo, teisingumo principų įgyvendinimu. Atsakovas prievolę ieškovui iš dalies įvykdė, 2016-12-02 ir 2017-03-27 grąžindamas atitinkamai 16000 GBP ir 21000 GBP sumas (1 t. 110, 141 b. l.).

2018. Teismas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad patikslinto ieškinio pagrindas yra pasisavintų, be teisėto pagrindo įgytų lėšų grąžinimas, nes tarp šalių susiklostę faktiniai santykiai neatitinka Civilinio kodekso 6 knygos XX skyriaus nuostatų. Bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad šalys siekė sukurti bendrą verslą, ieškovas savanoriškai investavo į verslą pinigus, o verslui nepavykus, siekia šiuos pinigus atgauti iš atsakovo.

2119. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymu nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad atsakovas pažeidė šalių susitarimą grąžinti iki 2017 m. kovo mėnesio paskutinės dienos sutartą 39018,50 GBP sumą, todėl ieškovo reikalavimas dėl 2324,31 Eur (2018,50 GBP) sumos priteisimo vertintinas kaip pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 4 p., 6.200 str.). Ieškovo ieškinio atsisakymas dalyje dėl 24181,57 Eur (21000 GBP) priteisimo priimtinas, byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

2220. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 535,50 Eur palūkanas, paskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 19 d. iki 2017 m. kovo 14 d., taikant 5 proc. dydžio metinę palūkanų normą. CK 6.210 straipsnio 1 dalis nustato, kad 5 proc. dydžio metines palūkanas moka skolininkas, praleidęs terminą įvykdyti prievolę. Kadangi paskutinė atsakovo prievolės ieškovui įvykdymo diena buvo 2017 m. kovo 31 d., ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas, susidariusias laikotarpiu nuo 2016 m. spalio 19 d. iki 2017 m. kovo 14 d., vertintinas kaip nepagrįstas ir atmestinas.

2321. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinės palūkanos yra skaičiuojamos nuo visos priteistos sumos, išskyrus bylinėjimosi išlaidas. Kadangi reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo buvo suformuluotas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje, įvertinus šalių susitartą prievolės įvykdymo terminą, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2017-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

2522. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad byloje patyrė 3288,49 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 815 Eur žyminis mokestis, 100 Eur faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidos, 267,41 Eur vertimo į valstybinę kalbą išlaidos, 6,09 Eur duomenų iš viešųjų registrų gavimo išlaidos, 99,99 Eur išlaidos antstoliui ir 2000 Eur teisinių paslaugų išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 1 p., 6 p., 8 p., 9 p., 10 p.; 1 t. 120, 162-169, 171-172, 193 b. l.). Ieškovo pateikti duomenys apie patirtas bylinėjimosi išlaidas atitinka CPK nuostatas. Įvertinus ieškovo atstovo suteiktų teisinių paslaugų turinį, užimtumą byloje, dalyvavimą teismo posėdžiuose, taip pat į tai, kad buvo teikiami papildomi rašytiniai įrodymai į bylą, spręstina, kad ieškovo patirtos teisinių paslaugų išlaidos nesiekia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas)“ nustatytų maksimalių dydžių. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas tikslino ieškinį, atsisakydamas 24181,57 Eur dalies ieškinio reikalavimų, o atsakovas su šios dalies ieškinio atsisakymu sutiko, įvertinus, kad tenkintina 81,27 proc. patikslinto ieškinio turtinio reikalavimo dalis, įvertinus susidariusių bylinėjimosi išlaidų bei teisinių paslaugų, turinį taip pat tai, pradinis ieškinys buvo pareikštas dar nesuėjus prievolės įvykdymo terminui, ieškovui iš atsakovo priteistinos 1800 Eur bylinėjimosi išlaidos.

2623. Atsakovas pateikė į bylą rašytinius įrodymus, kad nagrinėjamoje byloje patyrė 1000 Eur teisinių paslaugų išlaidas (1 t. 156 b. l.; CPK 88 str. 1 d. 6 p.). Atsižvelgiant į tai, kad atmestina 18,73 proc. patikslinto ieškinio turtinio reikalavimo dalis, atsakovui iš ieškovo priteistinos 187,30 Eur teisinių paslaugų išlaidos.

2724. Kadangi ieškovas atsisakė 24181,57 Eur dalies ieškinio reikalavimo, ieškovui grąžintinas nuo šios dalies skaičiuojamas žyminis mokestis, t. y. 75 proc. (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

2825. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. birželio 14 d. nutartimi, paliktinos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

2926. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos iš šalių, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma kiekvienam iš atsakovų yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d., 259, 260, 263–265, 268–270 straipsniais, 293 str. 4 p., teismas

Nutarė

31patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

32Priteisti G. S., a. k. ( - ) iš A. D., a. k. ( - ) 2324,31 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų dvidešimt keturių eurų 31 ct) sumą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (2324,31 Eur) nuo 2017-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1800 Eur (vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

33Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.

34Priimti G. S. ieškinio dalies dėl 24181,57 Eur sumos priteisimo atsisakymą ir bylą šioje dalyje nutraukti.

35Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti G. S., a. k. ( - ) dalį byloje sumokėto žyminio mokesčio – 544 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus).

36Priteisti A. D., a. k. ( - ) iš G. S., a. k. ( - ) 187,30 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt septynių eurų 30 ct) teisinių paslaugų išlaidas.

37Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2017 m. birželio 14 d. nutartimi, palikti galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

38Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai... 2. 1. ieškovas G. S. patikslintu ieškiniu atsakovui A. D. prašo priteisti iš... 3. 2. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas, atsakovas ir V. D. 2016... 4. 3. Ieškovas patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindamas, kad... 5. 4. Atsakovas A. D. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad iki 2017 m. kovo 31 d.... 6. 5. Atsakovas patvirtino atsiliepime išdėstytas aplinkybes, nurodydamas, kad... 7. Patikslintas ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 8. 9. Tikslindamas reikalavimą ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2324,31... 9. 19 d. iki 2017 m. kovo 14 d., nurodydamas, kad reikalavimo dėl dalies sumos,... 10. 10. Nagrinėjamoje byloje ieškovas nurodo, kad šalys žodiniu susitarimu... 11. 11. Vertindamas tarp šalių susiklosčiusius santykius, teismas pažymi, kad... 12. 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sutarties laisvės principas... 13. 13. Kilus ieškovo ir atsakovo ginčui dėl sutartinių santykių pobūdžio ir... 14. 12. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusių faktinių sutartinių santykių... 15. 13. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. S. 2016 m. spalio... 16. 14. Esant šalių ginčui dėl susitarimo turinio bei jos sąlygų, sutartis... 17. 15. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti 2324,31 Eur (2018,50... 18. 16. Savo reikalavimui dėl 2324,31 Eur (2018,50 GBP) sumos priteisimo pagrįsti... 19. 17. Iš šalių pokalbio, užfiksuoto garso įraše, turinio matyti, kad... 20. 18. Teismas nesutinka su ieškovo teiginiais, kad patikslinto ieškinio... 21. 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad prievolės... 22. 20. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 535,50 Eur palūkanas,... 23. 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. 22. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad byloje patyrė 3288,49 Eur... 26. 23. Atsakovas pateikė į bylą rašytinius įrodymus, kad nagrinėjamoje... 27. 24. Kadangi ieškovas atsisakė 24181,57 Eur dalies ieškinio reikalavimo,... 28. 25. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. birželio 14 d.... 29. 26. Teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 1 d.,... 31. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 32. Priteisti G. S., a. k. ( - ) iš A. D., a. k. ( - ) 2324,31 Eur (dviejų... 33. Likusioje dalyje patikslintą ieškinį atmesti.... 34. Priimti G. S. ieškinio dalies dėl 24181,57 Eur sumos priteisimo atsisakymą... 35. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 36. Priteisti A. D., a. k. ( - ) iš G. S., a. k. ( - ) 187,30 Eur (vieno šimto... 37. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2017 m. birželio 14 d. nutartimi,... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...