Byla A-7-624/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens J. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Rokiškio rajono apylinkės teismo (dabartinis pavadinimas Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai) prašymą atsakovui Rokiškio rajono savivaldybės tarybai (tretieji suinteresuoti asmenys byloje – E. B., R. B., J. M., R. V., J. A. Č., E. Č., uždaroji akcinė bendrovė „ADR projektai“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Geoforta“, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus, valstybės įmonė Registrų centras, valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, Rokiškio rajono savivaldybės administracija) dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Rokiškio rajono apylinkės teismas (dabartinis pavadinimas Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai) 2016 m. vasario 3 d. nutartimi kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą su prašymu patikrinti, ar Rokiškio rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2009 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. TS-5.97) dalis dėl kelio Nr. RK-146 įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai.

72.

8Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmams, nagrinėjant civilinę bylą Nr. e2-1-233/2019 (teisminio proceso Nr. 2-37-3-01368-2014-0) pagal ieškovų J. A. Č. ir E. Č. patikslintą ieškinį atsakovams J. M., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „ADR projektai“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei atsakovo J. M. priešieškinį ieškovams J. A. Č. ir E. Č. dėl žemės sklypo ribų nustatymo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, byloje – E. B., R. B., R. V., valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Registrų centras, UAB „Geoforta“, Rokiškio rajono savivaldybė, VĮ Valstybės žemės fondas), kilo abejonių, ar 344 m ilgio kelio atkarpa, Tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintoje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje (toliau – ir Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema, Schema) pažymėta Nr. RK-146, einanti per ieškovų J. A. Č. ir E. Č. žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pagrįstai Sprendimu Nr. TS-5.97 įtraukta į Schemą, kaip vietinės reikšmės viešasis kelias, tuo pakeičiant buvusį kelio statusą.

9II.

103.

11Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartimi pradėjo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimą, spręsdamas, ar Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai.

124.

13Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Rokiškio rajono savivaldybės taryba, Taryba) ir trečiasis suinteresuotas asmuo Rokiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – ir Savivaldybės administracija) atsiliepimuose nurodė, kad Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai. Taryba ir Savivaldybės administracija teigė, kad kelias Nr. RK-146 atitinka teisės aktuose numatytus ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos (toliau – ir Panevėžio AVA, planavimo organizatorius) nustatytus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams priskiriami keliai. Pažymėjo, kad Schemą rengęs tuometinis Valstybinis žemėtvarkos institutas (šiuo metu – VĮ Valstybės žemės fondas) laikėsi visų galiojančių teisės aktų bei atsižvelgė į seniūnų pageidavimus.

145.

15Taryba ir Savivaldybės administracija, remdamiesi Kelių įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 dalyse, 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 patvirtintomis Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, Panevėžio AVA 2007 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. Ž-2499 patvirtinta Panevėžio apskrities rajonų savivaldybių teritorijų vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų planavimo darbų programa (toliau – ir Programa), teigė, jog vienas iš planavimo organizatoriaus nustatytų uždavinių rengiamai Schemai buvo anksčiau patvirtinta vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schema, papildyta naujais nutiestais ir žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotais bendro naudojimo keliais.

166.

17Taryba ir Savivaldybės administracija nurodė, kad 1992 m. parengtame Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminariniame žemėtvarkos projekte kelias Nr. RK-146 pažymėtas kaip bendro naudojimo kelias. Schemos rengėjas, be kitų dokumentų, naudojosi nurodyto preliminarinio žemėtvarkos projekto sprendiniais, Rokiškio rajono savivaldybės rajono reljefo žemėlapiu M1:10 000, 1982–1988 m. ortofotografiniu žemėlapiu. Akcentavo, kad nuo 2000 m. žemės reformos žemėtvarkos projektuose kelias Nr. RK-146 žymimas kaip bendro naudojimo kelias, o rengiama Schema buvo viešai apsvarstyta su visuomene. Pabrėžė, kad per Schemos viešą aptarimą jokių pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų nebuvo gauta, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 patvirtintų Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 32 punktu, Schemos sprendiniai suderinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.

187.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus, atsiliepime nurodė, kad Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

208.

21NŽT Rokiškio skyrius nurodė, kad J. M. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenys pagal UAB „ADR projektai“ atliktus kadastrinius matavimus bei parengtą ir su NŽT Rokiškio skyriumi suderintą žemės sklypo planą 2014 m. gruodžio 18 d. buvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, o sklypo ribos pažymėtos Kadastro žemėlapyje. Remdamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsniu, NŽT Rokiškio skyrius teigė, kad šie Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nėra nuginčyti.

229.

23NŽT Rokiškio skyrius vertino, kad UAB „Geoforta“ parengtas J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), planas nėra teisingas ir objektyvus, o jame pažymėtas 344 m ilgio kelias yra bendro naudojimo kelias Nr. RK-146. Akcentavo, kad atkuriant nuosavybės teises J. A. Č. ir parduodant valstybinės žemės sklypą E. Č., 16,43 ha ploto žemės sklypui naujas žemės sklypo planas nebuvo rengiamas, sklypo ribos įbraižytos į 1992 m. parengtą Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį žemėtvarkos projektą. Šiame projekte žymimi tik I ir II kategorijos vietiniai (rajoniniai) keliai. Pabrėžė, kad parengtame 1992 m. Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminariniame žemėtvarkos projekte yra kartografuotas 4 m pločio kelias, nuo rajoninio II kategorijos kelio Moškėnai–Cibeliai–Martyniškėnai–Ilgalaukiai einantis žemės sklypo, projekto plane pažymėto Nr. V-38, riba iki šiuo metu J. M. priklausančios sodybos, esančios sklype, projekto plane pažymėtame Nr. 133.

2410.

25NŽT Rokiškio skyrius pažymėjo, kad vėlesnių (2000 m., 2002 m., 2007 m., 2008 m., 2012 m.) Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų planuose yra pažymėtas 4 m pločio bendro naudojimo kelias, einantis vakarine J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), riba. Teigė, kad J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo ribos, nurodytos 1991 m. sausio 20 d. sudarytame valstiečio ūkiui steigti plane, į Kadastro žemėlapį įbraižytos digituojant (skaitmeninant) tuometinį kadastro vietovės planą, t. y. 1992 m. parengtą Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį žemėtvarkos projektą. Pabrėžė, kad nei pastarajame projekte, nei vėlesniuose J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo planuose kelias nebuvo pažymėtas.

2611.

27NŽT Rokiškio skyrius, išanalizavęs UAB „Geoforta“ parengtame žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), plane ir Valstiečio ūkiui steigti plane nurodytus duomenis bei juos sulyginęs, teigė, kad UAB „Geoforta“ parengtame plane kelio plotis nurodytas 8 m, o Schemoje ir Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektuose šio kelio plotis nurodytas 4 m. Paaiškino, kad Schemą rengęs tuometinis Valstybinis žemėtvarkos institutas, be kitos kartografinės medžiagos, naudojosi ir Rokiškio rajono savivaldybės rajono reljefo žemėlapiu M1:10 000, 1982–1988 m. ortofotografiniu žemėlapius, Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, kuriuose kelias Nr. RK-146 pažymėtas už žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ribų. Akcentavo, kad Schemos rengėjas naudojosi duomenimis apie kelius, kuriuos pateikė Rokiškio rajono savivaldybės Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, seniūnijų specialistai, seniūnai, urėdai, taip pat buvo naudojami Rokiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių analoginiai duomenys. NŽT Rokiškio skyriaus nuomone, 344 m ilgio, 0,14 ha ploto kelias atitiko visus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams priskirtini keliai.

2812.

29Tretieji suinteresuoti asmenys J. A. Č. ir E. Č. atsiliepime nurodė, kad Schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146 įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

3013.

31Tretieji suinteresuoti asmenys paaiškino, kad per jų nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), einantis 344 metrų ilgio kelias, Schemoje pažymėtas Nr. RK-146 ir Sprendimu Nr. TS-5.97 įtrauktas į Schemą kaip vietinės reikšmės viešasis kelias, niekada nebuvo paimtas iš žemės savininkų visuomenės poreikiams, ši žemės teritorija jiems priklausė ir priklauso. Pabrėžė, kad pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – ir Žemės įstatymas) 45 straipsnį, galiojusį Tarybai priimant Sprendimą Nr. TS-5.97, žemė visuomenės poreikiams iš privačios žemės savininkų galėjo būti paimama tik ypatingais ir įstatyme nurodytais atvejais, tenkinant viešąjį interesą. Akcentavo, kad viešojo intereso paimti iš J. A. Č. ir E. Č. jiems priklausančią žemę nėra, nes Schemoje pažymėtas kelias Nr. RK-146 jungia tik dvi J. A. Č. ir E. Č. bei J. M. priklausančias sodybas.

3214.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimo nepateikė, 2016 m. birželio 7 d. rašte Nr. S-3524 nurodė, kad palaiko Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų civilinėje byloje Nr. e2-7-233/2016 pateiktame atsiliepime Nr. S-7670 išdėstytus argumentus. VĮ Valstybės žemės fondas šiame atsiliepime nurodė, kad Schema buvo rengiama, vadovaujantis Panevėžio AVA patvirtinta Programa ir Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, ją rengiant buvo naudojami 1999–2003 metų Rokiškio rajono savivaldybės kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektai, Rokiškio rajono reljefo žemėlapiai M1:10000 ir ortofotografiniai žemėlapiai. Akcentavo, kad Schema apsvarstyta su visuomene, jos sprendiniai suderinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.

3415.

35Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „ADR projektai“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė, kad Schemos dalis dėl kelio Nr. RK-146 įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai neprieštarauja. Akcentavo, kad 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtas planas jokių nuosavybės teisių E. Č. ir J. A. Č. nesukūrė, todėl 4 m pločio kelio pažymėjimas plane nereiškia, jog jis patenka į E. Č. ir A. J. Č. priklausantį žemės sklypą.

3616.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė. Teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su kelio Nr. RK-146 įrašymu į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą. Teigė, kad 0,14 ha ploto kelias buvo projektuojamas trims ūkininkams, tarp jų – ir A. M. (įpėdinis J. M.) bei E. Č.. Paaiškino, kad riboženkliai, pastatyti E. Č. suteikiant valstiečio ūkio žemės sklypą, tebėra išlikę, kelias Nr. RK-146 pateko į E. Č. žemės sklypą. Tvirtino, kad, nepaisant to, jog šis kelias pateko į E. Č. žemės sklypą, buvo susitarimas, kad jis bus skirtas bendram naudojimui.

38III.

3917.

40Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu pripažino, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146, einantis per E. Č. ir A. J. Č. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, Nr. ( - ), esantį ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai.

4118.

42Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad Schemoje suformuluotais sprendiniais yra nustatomas vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymas visoje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, šie sprendiniai yra bendro, programinio, nevienkartinio pobūdžio, orientuojami į ateitį ir skirti individualiais požymiais neapibūdintų asmenų grupei, sprendė, jog Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtinta Schema yra norminis administracinis aktas.

4319.

44Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Kelių įstatymo 1–4 straipsnių nuostatomis (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija), atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką 2015 m. gruodžio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1974-525/2015, padarė išvadą, kad vietinės reikšmės viešasis kelias nuosavybės teise gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai.

4520.

46Pirmosios instancijos teismas iš Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatė, kad J. A. Č. ir E. Č. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 16,4300 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). J. A. Č. valdomos žemės sklypo 1473/1640 dalys jo nuosavybėn perduotos Panevėžio apskrities valdytojo 1995 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 27-4992 ir 1995 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 88 atkūrus nuosavybės teises į žemę, o E. Č. nuosavybės teises į šio sklypo 167/1640 dalis įgijo pagal 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P73/95-0436.

4721.

48Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo bylos dokumentus, sprendė, kad E. Č. ir J. A. Č. naujas žemės sklypo planas nebuvo parengtas, žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ribos Kadastro žemėlapyje 2012 m. spalio 5 d. pažymėtos remiantis D. D. 1991 m. sausio 14 d. parengtu žemės sklypo planu. Teismas pažymėjo, kad E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo byloje esančiame 1995 m. spalio 18 d. parengtame Valstybinio žemės kadastro duomenų registre Nr. 73/6256-1 įrašyti duomenys, jog E. Č. ir J. A. Č. priklausančiame 16,40 ha ploto žemės sklype, pagal tuometinį administracinį suskirstymą buvusiame ( - ), keliai užima 0,1000 ha ploto teritoriją, skiriasi nuo 2014 m. lapkričio 24 d. parengto Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenų. Vertindamas šių duomenų neatitikimą, teismas rėmėsi VĮ Registrų centro Panevėžio filialo 2012 m. lapkričio 29 d. rašte Nr. (7.1.13)s-8642 pateikta informacija, kad nustačius, jog 1995 m. spalio 18 d. į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys nesutampa su žemės sklypo plano eksplikacijoje nurodytais naudmenų plotais, VĮ Registrų centras 2012 m. spalio 5 d. atliko techninės klaidos ištaisymą.

4922.

50Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, sprendė, kad 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro duomenys apie E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), naudmenas, tarp jų – ir apie šiame sklype esančią 0,1400 ha ploto keliu užimtą teritoriją, nekelia abejonių. Išanalizavęs nurodytus duomenis, teismas darė išvadą, kad Nekilnojamojo turto registre nuo 2012 m. spalio 5 d. įrašyti duomenys apie žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esantį 0,1400 ha ploto kelią išliko nepakitę. Teismas pažymėjo, kad Schemos duomenys, jog kelio Nr. RK-146 plotas yra 0,1400 ha, visiškai sutampa su nurodytais Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Teismas taip pat akcentavo, kad iš UAB „Geoforta“ 2015 m. kovo 12 d. atliktų E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinių matavimų galima spręsti, jog šiame sklype keliais užimta teritorija sudaro 0,4520 ha, t. y. nuo 1991 m. minėtame sklype atsirado žemės naudmenų pasikeitimų. Teismas pabrėžė, kad 2015 m. kovo 12 d. atliktų kadastrinių matavimų metu nustatyti duomenys nesutampa su 1991 m. sausio 14 d. D. D. parengtame žemės sklypo plane nurodytais žemės sklypo naudmenomis, įskaitant ir kelio duomenimis, tačiau vertino, jog tai nepaneigia 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turte registro išraše nurodytų duomenų apie E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančią 0,1400 ha ploto keliu užimtą teritoriją.

5123.

52Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs J. M. (A. M. įpėdinio), E. G. B., E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo bylų duomenis, padarė išvadą, kad pagal juose esančių 1995–1996 m. vykdytos žemės reformos žemėtvarkos dokumentus, patekimas į tuometiniame ( - ) buvusius A. M. ir G. E. B. žemės sklypus buvo numatytas II kategorijos 6 m pločio keliu, einančiu per žemės sklypą Nr. 50, unikalus Nr. ( - ), ir besitęsiančiu į žemės sklypą Nr. 133, unikalus Nr. ( - ), t. y. kitu keliu, o ne keliu, į Schemą įrašytu kaip kelias Nr. RK-146.

5324.

54Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad atkuriant J. A. Č. nuosavybės teises bei sudarant su E. Č. valstybinės žemės perleidimo sandorį, žemės sklypo Nr. 38, unikalus Nr. ( - ), planas nebuvo rengiamas, tačiau šių fizinių asmenų nuosavybėn perduoto žemės sklypo ribos įbraižytos į 1992 m. rengtą buvusios Moškėnų žemės ūkio įmonės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį projektą, jame pažymint 4 m pločio kelią, einantį nuo rajoninio II kategorijos kelio Moškėnai–Cibeliai–Martyniškėnai–Ilgalaukiai, žemės sklypo Nr. 38 riba iki A. M. (įpėdinis J. M.) sodybos. Pažymėjo, kad NŽT Rokiškio skyriaus pateiktais duomenimis, rengiant vėlesnius 2000 m., 2002 m., 2007 m., 2008 m. ir 2012 m. Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektus, jų planuose 4 m pločio kelias, einantis vakarine E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), riba, pažymėtas kaip bendro naudojimo kelias.

5525.

56Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjant bylą teismui nebuvo pateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog 4 m pločio kelias, Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų planuose pažymėtas kaip besiribojantis su E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. Nr. ( - ), vakarine riba ir turintis bendro naudojimo kelio statusą, buvo įbraižytas laikantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo ir įgyvendinimo metodikos nuostatų, ar kad teisės aktų (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių) nustatyta tvarka buvo išspręstas klausimas dėl E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti.

5726.

58Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs tuometinio Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo 1991 m. rugpjūčio mėn. parengto Rokiškio rajono ūkininkų J. M. ir E. Č. žemių melioracijos plano bei E. Č. parengto šio plano ištraukos duomenis, darė išvadą, kad juose pažymėtas kelias Nr. 1, atsisukantis nuo šiaurėje esančio bendro naudojimo kelio (bylos duomenimis – Moškėnai–Cibeliai–Martyniškėnai–Ilgalaukiai), patenka į E. Č. ūkio žemės sklypo teritoriją. Teismas pažymėjo, kad įvertinus NŽT Rokiškio skyriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. parengtą schemą ir vaizdo medžiagą, galima daryti išvadą, jog jų duomenys apie riboženklių, esančių taškuose Nr. 1, 14 ir 13 padėtį, leidžia teigti, kad kelias patenka į žemės sklypo, unikalus Nr. Nr. ( - ), teritoriją.

5927.

60Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog E. Č. ir J. A. Č. nuosavybėn įstatymų nustatyta tvarka perduotame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), yra 0,1400 ha ploto kelio teritorija ir ši kelio teritorija privačios nuosavybės teise priklauso E. Č. ir J. A. Č.. Kitų asmenų daiktinių teisių į šį kelią Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruota. Atsižvelgęs į Kelių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas nuostatas, teismas darė išvadą, kad šis E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise priklausantis 0,1400 ha ploto kelias priskirtinas vidaus kelių kategorijai ir nėra pagrindo teigti, jog jis yra bendro naudojimo kelias. Dėl nurodytų priežasčių teismas pripažino, kad Rokiškio rajono savivaldybės taryba neturėjo teisinio pagrindo fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo teritoriją, skirtą keliui, priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, nuosavybės teise galinčiam priklausyti vietos savivaldybei.

6128.

62Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos sprendiniai, kuriais 0,1400 ha ploto kelias Nr. RK-146, esantis E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teisėmis priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintai nuostatai, jog vietinės reikšmės viešieji keliai nuosavybės teise priklauso savivaldybėms. Pripažinęs, kad ginčijama Schemos dalis prieštarauja nurodytam teisės aktui, teismas vertino, kad Schema laikytina panaikinta.

63IV.

6429.

65Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir pripažinti, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146, einantis per E. Č. ir A. J. Č. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai.

6630.

67Trečiojo suinteresuoto asmens J. M. nuomone, Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmai, kreipdamiesi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, turėjo išankstinę nuomonę dėl kelio atkarpos, Schemoje pažymėtos Nr. RK-146, teisinio statuso.

6831.

69Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. akcentuoja, kad teismo skundžiamo sprendimo motyvai nemaža dalimi susiję su 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtu J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo planu, tačiau pažymi, jog nei Panevėžio apskrities valdytojo 1995 m. birželio 23 d. sprendime Nr. 27-4992 ir 1995 m. liepos 20 d. įsakyme Nr. 88, kurių pagrindu nuosavybės teisę į žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalį įgijo J. A. Č., nei 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. P73/95-0436, kurios pagrindu nuosavybės teisę į minėto žemės sklypo dalį įgijo E. Č., nėra jokių duomenų, kad žemės sklypas perduotas minėtiems asmenims būtent pagal 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtą J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo planą. Pabrėžia, kad 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. P73/95-0436 nurodyta, jog šios sutarties priedas yra „sklypo planas su gretimybėmis M 1:500“, kai 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengto J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo plano mastelis yra „1:5000“ ir jokių gretimybių lentelių prie šio plano nepateikta. Trečiasis suinteresuotas asmuo mano, kad vertinant J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo įgijimo nuosavybėn dokumentus ir viešajame registre įregistruotus žemės sklypo duomenis, nėra pagrindo remtis 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtu planu.

7032.

71Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. atkreipia dėmesį, kad 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro duomenys apie E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo naudmenas (tame tarpe ir apie šiame sklype esančią 0,1400 ha ploto kelių užimtą teritoriją), patikslinti nenurodant jokio faktinio ar teisinio pagrindo. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, teismas nepagrįstai vertino, kad 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro duomenys nekelia abejonių. Teigia, kad teismas taip pat nepagrįstai teikė pirmenybę abejotinomis aplinkybėmis patikslintiems E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo registro duomenims, tačiau visiškai neatsižvelgė į Nekilnojamojo turto registre įregistruotus J. M. žemės sklypo duomenis, kurie nėra nuginčyti ir yra perkelti į kadastro žemėlapį.

7233.

73Trečiojo suinteresuoto asmens J. M. teigimu, 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyti duomenys apie E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esančią 0,1400 ha ploto keliu užimtą teritoriją, nepatvirtina, kad ta teritorija – tai kelias RK-146. Pažymi, kad UAB „Geoforta“ parengtame žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), plane bendras kelių plotas – 0,4520 ha, iš jų: kelias RK-146 – 35 arai (0,3500 ha), o kelias, kertantis minėtą žemės sklypą rytų–vakarų kryptimi – 12,25 arai (0,1225 ha), kas yra nedidelė paklaida nuo 1995 m. spalio 18 d. parengtame Valstybinio žemės kadastro duomenų registre Nr. 73/6256-1 nurodyto 0,1000 ha kelių ploto. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, remiantis pačių E. Č. ir J. A. Č. pateiktu UAB „Geoforta“ žemės sklypo planu ir atliktais kadastriniais matavimais, žemės sklype yra kitas kelias, užimantis apytiksliai tokį plotą, koks yra nurodytas Nekilnojamojo turto registre, o tai neleidžia daryti išvados, jog kelias RK-146 eina per E. Č. ir J. A. Č. priklausantį žemės sklypą ir būtent šio kelio duomenys yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

7434.

75Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. nurodo, kad teismas, remdamasis Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo 1991 m. rugpjūčio mėn. parengto Rokiškio rajono ūkininkų J. M. ir E. Č. žemių melioracijos planu bei E. Č. parengto šio plano ištraukos duomenis, nepagrįstai padarė išvadą, jog juose pažymėtas kelias Nr. l, atsisukantis nuo šiaurėje esančio bendro naudojimo kelio (bylos duomenimis – Moškėnai–Cibeliai–Martyniškėnai–Ilgalaukiai), patenka į E. Č. valstiečio ūkio žemės sklypo teritoriją. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymi, kad Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo parengto ūkininkų J. M. ir E. Č. žemės sklypų sausinimo ir sukultūrinimo tinklo rekonstrukcijos ir kelių darbo projekto aiškinamojo rašto ištraukoje esanti formuluotė „kelias yra ūkininkės E. Č. žemės pakraštyje“ nepatvirtina, jog šis kelias buvo E. Č. žemėje. Atkreipia dėmesį, kad paties projekto pobūdis patvirtina, jog jame nurodomas kelias Nr. l jau tuo metu buvo bendro naudojimo ir skirtas įvažiuoti į J. M. žemę.

7635.

77Tretieji suinteresuoti asmenys J. A. Č. ir E. Č. atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti, Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7836.

79Tretieji suinteresuoti asmenys sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Pažymi, kad skundžiamas sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl jį naikinti pareiškėjo išdėstytais ar kitais motyvais nėra teisinio pagrindo.

8037.

81Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. teigimu, pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neanalizavo dokumentų, kurių pagrindu įgyta ir įregistruota trečiųjų suinteresuotų asmenų J. Č. ir E. Č. nuosavybės teisė, turinio. Akcentuoja, kad 1991 m. kovo 20 d. išduotu Valstybiniu žemės nuosavybės aktu Nr. 38 ir Rokiškio rajono valdybos 1991 m. vasario 19 d. potvarkiu E. Č. valstiečio ūkiui steigti suteiktas 16,4300 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), ( - ). Prie šio akto pridėtas 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtas žemės sklypo planas, kurio eksplikacijoje nurodyta, kad E. Č. suteikto žemės sklypo naudmenas 1991 m. sausio 14 d. sudarė 12,08 ha ariamos žemės, 0,77 ha miškų, 0,87 ha medžių ir krūmų, 0,10 ha pelkių, 0,32 ha vandenų, 2,15 ha kitų naudmenų ir 0,14 ha kelių. Teigia, kad iš šio plano matyti, jog į suteiktą sklypą įeina kelias, dėl kurio šiuo metu yra iškilęs ginčas.

8238.

83Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. nuomone, tai, kad 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, jog šios sutarties priedas yra „sklypo planas su gretimybėmis M 1:500“, o 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengto žemės sklypo plano mastelis yra „1:5000“, laikytina rašybos neatitikimu ar apsirikimu, tačiau jokiu būdu ne tai, kad, kaip teigia pareiškėjas, 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje yra nurodytas ne 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtas žemės sklypo planas.

8439.

85Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. teigimu, atsižvelgiant į tai, jog jiems įsigyjant žemės sklypą naujas žemės sklypo planas nebuvo rengiamas, galima daryti išvadą, jog jie įsigijo žemės sklypą su pakitusiais žemės sklypo naudmenomis (dėl renovuoto kelio bei naujai įrengto kelio), nors registre buvo įrašomi duomenys apie žemės sklypo dar iki naudmenų pakitimo (prieš 4 m.) buvusius naudmenas. Mano, kad registro tvarkytojas, įrašydamas šiuos žemės sklypo naudmenas, padarė klaidą nurodydamas sklype esamą ne 0,14 ha plotą, o 0,10 ha plotą, tačiau ši klaida buvo ištaisyta 2012 m. techninės klaidos ištaisymo aktu Nr. 2053. Pabrėžia, kad 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro duomenys buvo patikslinti pagal vienintelį buvusį žemės sklypo planą, parengtą inžinierės D. D..

8640.

87Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. nuomone, pareiškėjo teiginiai, kad Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo parengto ūkininkų J. M. ir E. Č. žemės sklypų sausinimo ir sukultūrinimo tinklo rekonstrukcijos ir kelių darbo projekto aiškinamojo rašto ištraukoje esanti formuluotė „kelias yra ūkininkės E. Č. žemės pakraštyje“ nepatvirtina, jog šis kelias buvo E. Č. žemėje, yra interpretaciniai ir nepagrįsti.

8841.

89Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus, atsiliepime prašo J. M. apeliacinį skundą tenkinti ir panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą.

9042.

91Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Rokiškio skyrius sutinka su J. M. apeliacinio skundo argumentais ir juos palaiko.

9243.

93Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus teigimu, nei Panevėžio apskrities valdytojo 1995 m. birželio 23 d. sprendime Nr. 27-4992, nei 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. P73/95-0436, kurių pagrindu J. A. Č. ir E. Č. įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, nėra jokių duomenų, kad žemės sklypas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), perduotas šiems asmenims pagal 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtą žemės sklypo planą ar nuosavybės dokumentai parengti, remiantis šiuo planu. Sutinka su pareiškėjo pastebėjimu, kad 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. P73/95-0436 nurodyta, jog šios sutarties priedas yra „sklypo planas su gretimybėmis Ml:500“, tačiau D. D. 1991 m. sausio 14 d. parengto žemės sklypo plano mastelis yra Ml:5000 ir duomenų apie gretimybes jame nėra. Akcentuoja, kad 1994 m. gruodžio 15 d. parengtoje žemės sklypo žemės naudojimo plotų eksplikacijoje nurodyta, jog keliais užimta teritorija sudaro 0,10 ha, o bendras žemės sklypo plotas 16,40 ha, todėl mano, kad būtent 1995 m. spalio 18 d. Valstybinio žemės kadastro duomenų registre Nr. 73/6256-1 16,40 ha žemės sklypas įregistruotas remiantis pirmiau nurodytų nuosavybės įgijimo teisinių dokumentų pagrindu, o ne 1991 m. sausio 14 d. D. D. parengtu planu.

9444.

95Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus vertinimu, pareiškėjas kelia pagrįstas abejones, kokiu teisiniu pagrindu Nekilnojamojo turto registro duomenys 2014 m. lapkričio 24 d. buvo patikslinti, kadangi 1995 m. spalio 18 d. Valstybinio žemės kadastro duomenų registro duomenys įstatymo nustatyta tvarka nebuvo nuginčyti.

9645.

97Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus nuomone, pagrįsti pareiškėjo argumentai, kad 2014 m. lapkričio 24 d. Nekilnojamojo turto registro išraše nurodyti duomenys apie J. A. Č. ir E. Č. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype esančią 0,14 ha ploto keliu užimtą teritoriją, nepatvirtina, jog ta teritorija – tai kelias RK-146.

9846.

99Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Rokiškio skyrius taip pat sutinka su pareiškėjo argumentu, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pirmenybę teikė patikslintiems J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), registro duomenims, tačiau neatsižvelgė į Nekilnojamojo turto registre įregistruotus J. M. žemės sklypo kadastro duomenis, kurie nėra nuginčyti teisės aktų nustatyta tvarka.

10047.

101Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime prašo J. M. apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

10248.

103Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime prašo J. M. apeliacinį skundą tenkinti ir panaikinti Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimą.

10449.

105Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas prašo vadovautis Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1-233/2019 pateiktame atsiliepime nurodytais motyvais ir argumentais.

106Teisėjų kolegija

konstatuoja:

107V.

10850.

109Nagrinėjama norminio administracinio akto patikros byla pradėta Panevėžio apygardos administraciniam teismui 2016 m. vasario 26 d. nutartimi priėmus Rokiškio rajono apylinkės teismo prašymą patikrinti, ar Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ dalis dėl kelio Nr. RK-146 įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai. Šį prašymą Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 3 d. nutartimi priėmė civilinėje byloje pagal ieškovų J. A. Č. ir E. Č. ieškinį atsakovams J. M., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „ADR projektai“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos bei atsakovo J. M. priešieškinį ieškovams J. A. Č. ir E. Č. dėl žemės sklypo ribų nustatymo (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, byloje – E. B., R. B., R. V., VĮ Registrų centras, UAB „Geoforta“, Rokiškio rajono savivaldybė, VĮ Valstybės žemės fondas).

11051.

111Teisėjų kolegija, aptardama nagrinėjamos bylos dėl norminio administracinio akto teisėtumo ypatumus, atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą šios kategorijos bylų nagrinėjimo praktiką.

11252.

113Teisės aktų priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų teisenoje lemia jų teisėtumo tyrimo ypatumus. Įstatymų leidėjas norminių administracinių aktų teisėtumui ištirti nustatė specialią procesinę tvarką, įtvirtintą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 110–117 straipsniuose (redakcija, galiojusi Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 26 d. nutarties priėmimo metu). Norminių administracinių teisės aktų tyrimo specifika lemia tai, kad tokią bylą nagrinėjantis apygardos teismas turi nustatyti, ar atitinkamo teritorinio ar savivaldybių administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (jo dalis) atitinka aukštesnės galios teisės aktus – įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminius aktus (ABTĮ 110 straipsnis). Norminėje administracinėje byloje turi būti atlikta tiriamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatų analizė atitinkamų aukštesnės galios teisės aktų nustatyto teisinio reguliavimo kontekste <...>. Iš ABTĮ šešioliktojo skirsnio, nustatančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas pirmiausia apibrėžia pareiškėjo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai argumentai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-1503/2013).

11453.

115Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalis, be kita ko, reikalauja patikrinti, ar prašymas [ištirti norminio administracinio akto teisėtumą] yra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla, ir įvertinti prašyme pateikiamą motyvaciją. Norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas < ... > gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra priimta < ... > nutartis pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurodytas konkretus norminis administracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; nurodytos konkrečios įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galimai prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti teisinė motyvacija, sudaranti pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies atitikimu tam tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Be to, atkreiptinas dėmesys, jog tokia teismo nutartis turi dvejopą pobūdį. Ji fiksuoja konkrečios nagrinėjamos (civilinės arba administracinės) bylos proceso eigą ir yra tos bylos procesinis dokumentas, tačiau kartu ši nutartis yra ir kitos (norminės) administracinės bylos procesinis dokumentas, kuriuo ta kita byla pradedama (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011).

11654.

117Teismas prašyme dėl norminio administracinio akto ištyrimo argumentuodamas savo nuomonę dėl šio akto prieštaravimo įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat tuo, kad norminis administracinis aktas, teismo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijamo administracinio akto punktai (jų pastraipos ar punktų papunkčiai), kokia apimtimi, jo nuomone, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, ir savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamo norminio administracinio akto (jo dalies) nuostatos atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Teismas, formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių norminio administracinio akto teisėtumu, turi išnagrinėti tiek byloje taikytino norminio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I442-20/2009; 2011 m. gruodžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-3553/2011).

11855.

119Byloje, pradėtoje dėl norminio administracinio akto teistumo tyrimo ryšium su individualia byla, pareiškėju laikomas nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą (ABTĮ 111 straipsnio 3 dalis) ar nutartį kreiptis į administracinį teismą su prašymu patikrinti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 112 straipsnio 1 dalis) priėmęs teismas, nepriklausomai nuo to, ar norminė byla pradėta (kreiptasi dėl akto teisėtumo patikrinimo) esant ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje nurodytam prašymui, ar – paties konkrečią individualią bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-355/2014; 2016 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-641-442/2016).

12056.

121Tiriant norminio administracinio akto teisėtumą nėra sprendžiamas pažeistų subjektinių teisių gynimo klausimas, o tik siekiama išsiaiškinti, ar norminis administracinis aktas neprieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. Taigi bylų dėl norminių administracinių aktų nagrinėjimo proceso paskirtis yra ne pažeistų subjektinių teisių apsauga, o abstrakti viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant norminius administracinius aktus, teisėtumo kontrolė. Dėl šios priežasties administracinių teismų kompetencija, nagrinėjant bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo, yra aiškiai apibrėžta įstatyme ir plečiamai neaiškintina (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje A556-1333/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1285/2010; 2014 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-778/2014).

12257.

123Pareiškėju byloje laikomas nutartį pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą (ABTĮ 111 straipsnio 3 dalis) ar nutartį kreiptis į administracinį teismą su prašymu patikrinti norminio administracinio akto teisėtumą (ABTĮ 112 straipsnio 1dalis) priėmęs teismas. Atsakovu byloje dalyvauja norminį administracinį aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas. ABTĮ šešioliktajame skirsnyje, kuris reglamentuoja pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo ypatumus, subjektų dalyvavimas trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis procese nėra aptartas, todėl jų įtraukimas turi būti grindžiamas bendrosiomis šiame įstatyme nustatytomis proceso taisyklėmis, atsižvelgiant į aptariamos kategorijos bylų specifiką. Remiantis ABTĮ 48 straipsnio 2 dalimi tretieji suinteresuoti asmenys yra tie subjektai, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-6-492/2019).

12458.

125Norminę bylą nagrinėjantis teismas atlieka norminio administracinio akto teisėtumo kontrolės funkciją ir nieko nesprendžia dėl suinteresuotųjų asmenų subjektinių teisių gynimo. Norminio administracinio akto teisėtumo kontrolės proceso ypatybė yra tai, kad jo rezultatas turi poveikį teisėms ir pareigoms neribotam subjektų ratui – t. y. visiems, kuriems kvestionuojamas norminis administracinis aktas gali būti pritaikytas. Tokia situacija nėra tapati teismo sprendimo individualaus pobūdžio ginče priėmimui, kai daromas poveikis konkretaus teisinio santykio dalyvių teisėms ir pareigoms (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartį administracinėje byloje A-699-492/2016, publikuota: „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 31, 2017 m., 3.8.4 p.)

12659.

127Pradėdamas norminę administracinę bylą, Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartyje, kuria priėmė pareiškėjo prašymą dėl administracinių aktų teisėtumo ištyrimo, nesant procesinio pagrindo, į šią bylą trečiaisiais suinteresuotais asmenimis įtraukė civilinės byloje dalyvaujančius asmenis – J. A. Č., E. Č., J. M., uždarąsias akcines bendroves „ADR projektai“ ir „Geoforta“, Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, E. B., R. B., R. V., VĮ Registrų centrą, Rokiškio rajono savivaldybės administraciją, VĮ Valstybės žemės fondą. Šie asmenys nėra subjektai, galintys teikti savarankiškus prašymus dėl norminių administracinių aktų ištyrimo (iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos ABTĮ 110 str. ir 112 str.), jiems įstatymo leidėjas numatė teisę reikšti atitinkamą prašymą ir kartu galimybę teikti savo argumentus individualų ginčą nagrinėjančiam teismui dėl kreipimosi ištirti norminio administracinio akto teisėtumą. Jie taip pat nėra subjektai, priėmę norminį aktą, kurio teisėtumo klausimas keliamas šioje byloje. Apibendrinant darytina išvada, kad nebuvo teisinių nei faktinių prielaidų įtraukti minėtus civilinėje byloje dalyvaujančius asmenis į norminės bylos nagrinėjimo procesą dalyvaujančiais asmenimis (pareiškėju, atsakovu, trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis).

12860.

129Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai (ABTĮ 140 str. 2 d.). Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo tyrimo laikytinos viešojo intereso bylomis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-6-492/2019).

13061.

131Subjektų nepagrįstas įtraukimas į norminės bylos procesą negali būti pagrindu jiems suteikti procesines teises, kuriomis gali disponuoti tik pagrįstai ir teisėtai dalyvaujantys administracinės bylos procese asmenys, taigi – ir pateikti apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šalina iš dalyvaujančių byloje asmenų – J. A. Č., E. Č., J. M., uždarąsias akcines bendroves „ADR projektai“ ir „Geoforta“, Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, E. B., R. B., R. V., VĮ Registrų centrą, Rokiškio rajono savivaldybės administraciją, VĮ Valstybės žemės fondą, bei apeliacinį procesą pagal J. M. apeliacinį skundą nutraukia kaip paduotą nedalyvaujančio byloje asmens dėl teismo sprendimo, kurio poveikis yra nukreiptas į neapibrėžtą subjektų ratą ir netapatintinas su sprendimo individualaus ginčo byloje poveikiu (ABTĮ 137 str., 138 str. 3 d. 2 p.) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartį administracinėje byloje A-699-492/2016, 2019 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-6-492/2019.

132Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 137 straipsniu, 138 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 8 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

133pašalinti iš dalyvaujančių norminėje administracinėje byloje asmenų J. A. Č., E. Č., J. M., uždarąsias akcines bendroves „ADR projektai“ ir „Geoforta“, Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos, E. B., R. B., R. V., VĮ Registrų centrą, Rokiškio rajono savivaldybės administraciją ir VĮ Valstybės žemės fondą, apeliacinį procesą pagal J. M. apeliacinį skundą nutraukti.

134Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Rokiškio rajono apylinkės teismas (dabartinis pavadinimas... 7. 2.... 8. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmams, nagrinėjant civilinę bylą... 9. II.... 10. 3.... 11. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 26 d. nutartimi... 12. 4.... 13. Atsakovas Rokiškio rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Rokiškio rajono... 14. 5.... 15. Taryba ir Savivaldybės administracija, remdamiesi Kelių įstatymo 3... 16. 6.... 17. Taryba ir Savivaldybės administracija nurodė, kad 1992 m. parengtame... 18. 7.... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 20. 8.... 21. NŽT Rokiškio skyrius nurodė, kad J. M. priklausančio žemės sklypo,... 22. 9.... 23. NŽT Rokiškio skyrius vertino, kad UAB „Geoforta“ parengtas J. A. Č. ir... 24. 10.... 25. NŽT Rokiškio skyrius pažymėjo, kad vėlesnių (2000 m., 2002 m., 2007 m.,... 26. 11.... 27. NŽT Rokiškio skyrius, išanalizavęs UAB „Geoforta“ parengtame žemės... 28. 12.... 29. Tretieji suinteresuoti asmenys J. A. Č. ir E. Č. atsiliepime nurodė, kad... 30. 13.... 31. Tretieji suinteresuoti asmenys paaiškino, kad per jų nuosavybės teise... 32. 14.... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepimo... 34. 15.... 35. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „ADR projektai“ per teismo nustatytą... 36. 16.... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. per teismo nustatytą terminą... 38. III.... 39. 17.... 40. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 2 d. sprendimu... 41. 18.... 42. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad Schemoje suformuluotais... 43. 19.... 44. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Kelių įstatymo 1–4... 45. 20.... 46. Pirmosios instancijos teismas iš Nekilnojamojo turto registro duomenų... 47. 21.... 48. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs E. Č. ir J. A. Č. žemės... 49. 22.... 50. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 51. 23.... 52. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs J. M. (A. M. įpėdinio), E. G. B.,... 53. 24.... 54. Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad atkuriant J. A. Č. nuosavybės... 55. 25.... 56. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 57. 26.... 58. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs tuometinio Valstybinio vandens... 59. 27.... 60. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog E. Č. ir J. A. Č. nuosavybėn... 61. 28.... 62. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Rokiškio rajono savivaldybės... 63. IV.... 64. 29.... 65. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 66. 30.... 67. Trečiojo suinteresuoto asmens J. M. nuomone, Panevėžio apylinkės teismo... 68. 31.... 69. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. akcentuoja, kad teismo skundžiamo... 70. 32.... 71. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. atkreipia dėmesį, kad 2014 m.... 72. 33.... 73. Trečiojo suinteresuoto asmens J. M. teigimu, 2014 m. lapkričio 24 d.... 74. 34.... 75. Trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. nurodo, kad teismas, remdamasis... 76. 35.... 77. Tretieji suinteresuoti asmenys J. A. Č. ir E. Č. atsiliepime prašo... 78. 36.... 79. Tretieji suinteresuoti asmenys sutinka su pirmosios instancijos teismo... 80. 37.... 81. Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. teigimu, pareiškėjas... 82. 38.... 83. Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. nuomone, tai, kad 1995... 84. 39.... 85. Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. teigimu, atsižvelgiant... 86. 40.... 87. Trečiųjų suinteresuotų asmenų J. A. Č. ir E. Č. nuomone, pareiškėjo... 88. 41.... 89. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 90. 42.... 91. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Rokiškio skyrius sutinka su J. M.... 92. 43.... 93. Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus teigimu, nei Panevėžio... 94. 44.... 95. Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus vertinimu, pareiškėjas... 96. 45.... 97. Trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio skyriaus nuomone, pagrįsti... 98. 46.... 99. Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT Rokiškio skyrius taip pat sutinka su... 100. 47.... 101. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime prašo J. M.... 102. 48.... 103. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime... 104. 49.... 105. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas prašo vadovautis... 106. Teisėjų kolegija... 107. V.... 108. 50.... 109. Nagrinėjama norminio administracinio akto patikros byla pradėta Panevėžio... 110. 51.... 111. Teisėjų kolegija, aptardama nagrinėjamos bylos dėl norminio administracinio... 112. 52.... 113. Teisės aktų priskyrimas norminių teisės aktų grupei administracinių bylų... 114. 53.... 115. Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalis, be kita ko,... 116. 54.... 117. Teismas prašyme dėl norminio administracinio akto ištyrimo argumentuodamas... 118. 55.... 119. Byloje, pradėtoje dėl norminio administracinio akto teistumo tyrimo ryšium... 120. 56.... 121. Tiriant norminio administracinio akto teisėtumą nėra sprendžiamas... 122. 57.... 123. Pareiškėju byloje laikomas nutartį pradėti norminio administracinio akto... 124. 58.... 125. Norminę bylą nagrinėjantis teismas atlieka norminio administracinio akto... 126. 59.... 127. Pradėdamas norminę administracinę bylą, Panevėžio apygardos... 128. 60.... 129. Teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, peržengia apeliacinio skundo... 130. 61.... 131. Subjektų nepagrįstas įtraukimas į norminės bylos procesą negali būti... 132. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 133. pašalinti iš dalyvaujančių norminėje administracinėje byloje asmenų J.... 134. Nutartis neskundžiama....