Byla e2-1-233/2019

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Irena Stulgienė, dalyvaujant posėdžių sekretorei Larisai Vizbarienei, ieškovams J. A. Č., E. Č. ir jų atstovui adv. Mindaugui Beinaravičiui, atsakovui J. M. ir jo atstovui adv. Jonui Stankevičiui, atsakovo , Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atstovei R. S., trečiojo asmens, VĮ Registrų centras , atstovei J. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl žemės sklypo ribų nustatymo, atliktų kadastrinių matavimų, žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto , kadastro duomenų formos ir suderinto žemės sklypo plano, Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo sprendimų panaikinimo pagal ieškovų Juliaus A. Č. ir E. Č. patikslintą ieškinį ir pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, atsakovams:J. M., UAB “ADR projektai”, UAB “Geodema”, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų:E. B., R. B., R. V., VĮ Registrų centras, UAB”Geoforta”, Rokiškio rajono savivaldybė, VĮ Valstybės žemės fondas, atsakovo J. M. priešieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo, ieškovams J. A. Č. ir E. Č., ir

Nustatė

2Ieškovai pateiktu patikslintu ieškiniu , 2019-08-30 pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo (1 t., b. l. 144-145 ; 5 t., b. l. 23-26, ) prašo teismą: 1. nustatyti ieškovams J. A. Č., a.k. ( - ), ir Č., E. a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir atsakovui J. M., a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus ( - ), esančio ( - ), ribas pagal 2015-03-18 UAB „Geo Forta" sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą nurodant, kad ieškovų žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ribojasi su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), taškuose, žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais „10” (koordinatė x -( - ); koordinatė y -( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „12" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y -( - )).

3-

42. pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „Geodema" 2013 m. lapkričio 29 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „Geodema” 2013-11-29 sudarytą 2014-04-17 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą;

5-

63. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimą Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymą Nr. 25VĮ- (14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo”;

7-

84. pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „ADR projektai" 2014 m. spalio 8 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „ADR projektai" 2014-10-08 sudarytą 2014-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą;

9- 5. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Sprendimą Nr. 255K-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258„Dėl žemės sklypo esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Įsakymą Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-1258 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” pakeitimo”;

10- 6 atnaujinti ieškovams terminą aukščiau nurodytiems Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo sprendimams ir įsakymams ginčyti, jeigu teismas laikytų, kad šis terminas yra praleistas;

11- 7. iš atsakovų priteisti ieškovų naudai jų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

12Ieškovai savo reikalavimus grindžia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ( toliau-CK) 4.45 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad jeigu žemės sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo žemės sklypo ribas bei kitus įrodymus. Jeigu ribų nustatyti neįmanoma, prie kiekvieno žemės sklypo turi būti prijungtos vienodo dydžio ginčytino ploto dalys, bet nė vienas tokiu būdu naujai suformuotas sklypas plotu neturi skirtis nuo esamo teisiškai įtvirtinto sklypo.

13Ieškovai patikslintame ieškinyje ( 1 t., b. l. 144-145) nurodė, kad ieškovei E. Č. buvo suteiktas 1991 m. kovo 20 d. Valstybiniu žemės nuosavybės aktu Nr.38, išduotu Rokiškio rajono valdytojo ir vyriausiojo inžinieriaus žemėtvarkininko , Rokiškio rajono valdybos 1991 m. vasario 19d. potvarkiu Nr.16v , suteikus ieškovei E. Č. 16,43 ha žemės valstiečių ūkiui steigti. Ieškovai nurodė, kad minėto Valstybinio žemės nuosavybės akto sudėtinė dalis yra inž. D. D. parengtas ir nustatyta tvarka patvirtintas žemės sklypo planas, kuriame ginčo kelias yra pažymėtas ir įtrauktas į ieškovams

14priklausančio žemės sklypo plotą, o žemės sklypo eksplikacijoje nurodyta, kad keliai sudaro 0,14 ha. Nurodė, jog ieškovams priklausantis žemės sklypas ribojasi su keliais žemės sklypais, tame tarpe ir atsakovo J. M. žemės sklypu . Pagal ieškovams priklausančio žemės sklypo planą ( sudarytą ir parengtą inž. D. D. 1991-01-14), žemės sklypo ribos su atsakovui J. M. žemės sklypu pažymėtos kadastro žemėlapyje taškuose „12“, “13“, „14“.Nurodo, kad atsakovas, ieškovams priklausančio sklypo ribose, įrengė riboženklius, kurie pagal ieškovo žemės sklypo planą neatitinka 12“, “13“, „14“ pažymėtų taškų vietos. Jiems nuosavybės teise priklausanti 344 metrų ilgio kelio atkarpa Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ įtraukta į Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (toliau tekste-Schema) , kaip kelias Nr. RK-146, dėl ko ieškovai neteko nuosavybės teisių į dalį žemės sklypo, kuriame buvo įrengtas biudžeto lėšomis jiems, kaip įsteigusiems valstiečių ūkį, kelias ir kuris jiems priklauso nuosavybės teise.

15Ieškovė E. Č. teismo posėdyje 2015 07 29 paaiškino, kad pagal Valtiečių ūkio įstatymą nuo 1991 m. buvo suteiktas žemės sklypas , kurio ribos buvo aiškios. 1995 m. tą žemės sklypo plotą išsipirko tokį pat , kuris ir buvo suteiktas, t. y. pagal tas pačias ribas, naujas žemės sklypo planas sudarytas nebuvo. Nuo pagrindinio kelio Moškėnai-Ilgalaukiai , keliukas pagal Valstiečių ūkio įstatymą buvo įrengtas ir ėjo jiems (ieškovams) suteiktu žemės sklypu, jis prasidėjo ir baigėsi jų žemėje. Ginčas su atsakovu J. M. kilo apie 2012 m. , prašydavo atsakovo, kad jis važiuodamas jų žemėje esančiu keliuku, užrakintų vartus, nes jų žemėje yra tvenkiniai, į kuriuos bet kas važiuoja. J. M. pasakius, kad tai valdiškas kelias, o jie kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą, kur pasakė, kad neteisingai suvesti duomenys . 2012 m. patvirtino žemės sklypo ribas nekilnojamame turto registre , turimame žemės sklypo plane nebuvo padaryta jokių žymų, kad žemės sklypo planas atliktas pagal preliminarius matavimus. Nurodė, kad atsakovas J. M. turi įsirengęs ir į jam priklausantį žemės sklypą gali patekti kitu keliu, kuriuo jis ir važinėja. Nurodė, kad melioracijos lėšomis buvo įrengtas ir kitas kelias ėjęs skersai jų žemės sklypo, kuris ėjo link atsakovui priklausančio žemės sklypo, tačiau dabar jo nebėra, nes jį sunaikinę, kadangi skiria jų žemės sklypą, jo niekas neprižiūri.

16Ieškovas J. A. Č. teismo posėdyje 2015 07 29 paaiškino jiems priklausantis žemės sklypas buvo suplanuotas atliekant ne preliminarius, o kadastrinius matavimus. Minimas žemės sklypas 1991-03-20 buvo suteiktas E. Č. valstybinės žemės nuosavybės aktu Nr. 38. Šį žemė buvo įsigyta 1995-10-18 pirkimo-pardavimo sutartimi bei 1995-06-23 apskrities valdytojo sprendimu, 1995-07-20 apskrities valdytojo įsakymu. Jiems priklausantis žemės sklypas ribojasi su keliais žemės sklypais, su atsakovui J. M. priklausančiu sklypu ribojasi taškuose 10, 11, 12. Nurodė, kad į jiems priklausantį žemės sklypą visada įėjo ir kelias, kuris kaip dabar jiems aiškinama, įtrauktas į viešųjų kelių schemą. Nurodo, kad atlikti atsakovo žemės sklypo kadastrinius matavimus, pažeidžia jų(ieškovų) nuosavybę į žemę. Prašo atstatyti žemės sklypo ribas su atsakovu pagal 2015-03-18 UAB „Geoforta“ sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą.

17Ieškovai nurodė, kad apie tai, jog iš jų bus paimta keliu užimta žemė valstybės reikmėms jų niekas neinformavo, už paimtą žemės sklypo dalį neatlygino.

18Pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo ( 5 t., b.l. 23-26), ieškovai nurodė, kad atsakovas J. M. byloje pateikė priešieškinį dėl 28136 kv.m. sklypo, unikalus Nr. ( - ) ribų patvirtinimo pagal 2014 metų spalio 8 d. UAB „ADR Projektai" atliktus kadastrinius matavimus ir paruoštą žemės sklypo planą. Rokiškio rajono apylinkės teismas 2016-02-03 nutartimi kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydamas patikrinti ar Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimas Nr. ”FS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos Vietinės reikšmės Viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo" dalyje dėl kelio Nr. RK-146 įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės Viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016-11-02 sprendimu pripažino, jog Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimas Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo” ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK- 146, einantis per J. A. Č. ir E. Č. nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016—11-02 sprendimas įsiteisėjo 2019 m. vasario 3 d..

19Nurodo, jog atnaujinus bylos nagrinėjimą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau tekste-NŽT), be visa ko kita, pateikė teismui atsakovui priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų bylų kopijas, iš kurių matyti, jog atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ) kadastriniai matavimai buvo atlikti net tris kartus. Pirmąją šio žemės sklypo kadastro duomenų bylą 2013 m. sausio 25 d. parengė UAB „Geodema“ matininkė M. J. ir žemės sklypo kadastro duomenys buvo patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimu Nr. 258K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo”. Šioje byloje yra NŽT Rokiškio teritorinio padalinio Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas (2013-03-07 Nr. 25KAM-21567), kuriame nurodyta, jog patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą, konstatuota, kad žemės sklypo ribos teisingai atitinka teritorijų planavimo dokumentams, žemės sklypo plotas nustatytas teisingai, žemės sklypo planas sudarytas teisingai, žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas užpildytas teisingai, žemės sklypo kadastro duomenų forma užpildyta teisingai, žemės sklypo vertės apskaičiuotos teisingai, žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta, sukomplektuota teisingai. Šioje byloje esančiame UAB „Geodema” matininkės parengtame 2013-02-21 aiškinamajame akte nurodyta, jog atliekant žemės sklypo geodezinius matavimus remtasi vietovėje rastais riboženkliais ir gretimų žemės sklypų planais. Iš šioje byloje esančio žemės sklypo ribų paženklinimo — parodymo akto matyti, kad matuojant žemės sklypą ir nustatant žemės sklypo ribas, be visų kitų, dalyvavo ir ieškovas J. A. Č., kuris pasirašė šiame akte ir dėl žemės sklypo ribų jokių pretenzijų nereiškė. Iš byloje esančio 2013-01-25 žemės sklypo plano matyti, jog pagal šį UAB „Geodema“ parengtą planą atsakovui priklausantis žemės sklypas, unikalus ( - ), su ieškovams priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), ribojasi taškuose, žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais skaičiais „1” (koordinatė x - ( - ); koordinatė y -), „2“ (koordinatė x-( - ); koordinatė y - ( - )) bei „3“ (koordinatė x, koordinatė y). Šie žemės sklypų ribų taškai identiškai sutampa su ieškovų užsakymu 2015-03-18 UAB „Geoforta” sudarytame ir parengtame žemės sklypo plane nurodytomis ieškovų ir atsakovo žemės sklypų ribų taškais „12” (koordinatė x - ( - ); koordinatė y -), „11" (koordinatė x -( - ); koordinatė y - ( - )) ir „10” (koordinatė x - ( - ); koordinatė y-( - )), t. y. ši aplinkybė įrodo, jog ieškovai nuo pat šio proceso pradžios įrodinėdami savo ieškinio reikalavimų pagrįstumą buvo teisūs, kalbėdami apie ginčo riboženklių buvimo vietą. Tuo tarpu tiek atsakovas J. M., tiek NŽT slėpė aplinkybę, jog pagal UAB „Geodema” parengtus atsakovui J. M. priklausančio žemės kadastrinius sklypo matavimus, ieškovams ir atsakovui J. M. priklausančių žemės sklypų ribų taškai visiškai sutapo su 2015-03-18 UAB „Geoforta” sudarytame ir parengtame žemės sklypo plane nurodytomis ieškovų ir atsakovo žemės sklypų ribų taškais ir klaidino teismą, teikdami įvairius šalutines aplinkybes įrodančius dokumentus bei informaciją.

20Nurodo, jog antrąją atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų bylą 2013 m. lapkričio 29 d. parengė UAB „Geodema“ matininkė M. J. ir žemės sklypo kadastro duomenys buvo patvirtinti NŽT Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimu Nr. 255K-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 258K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo". Šioje byloje esančiame UAB „Geodema“ matininkės parengtame 2014-01-06 aiškinamajame rašte nurodyta, jog kadastro duomenys tikslinami atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, šiuo atveju - į Moškėnų kadastro vietovės reformos žemėtvarkos projektą bei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemą. Nurodyta, jog remiantis vietovėje esančiu vietinės reikšmės keliu, perdaro kadastrinių matavimų bylą ir gretimybėje 1-2-3 yra 4 m. kelias, o ne ( - ) Moškėnų k.v. . Iš šioje byloje esančio Žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akto matyti, kad matuojant žemės sklypą ir nustatant žemės sklypo ribas, be visų kitų, dalyvavo ir ieškovai, kurie atsisakė pasirašyti šiame akte, nurodydami, jog kelias priklauso jiems. Iš byloje esančio 2013-11-29 žemės sklypo plano matyti, jog pagal šį UAB „Geodema“ parengtą planą atsakovui ].M. priklausančio žemės sklypo, esančio Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., ( - ), unikalus ( - ), ribų taškai „1", „2“ ir „3” buvo „perkelti” ieškovams priklausančio žemės sklypo sąskaita, juos priartinant prie ieškovams priklausančio kelio, darant klaidingą prielaidą, jog neva šis kelias priklauso ne ieškovams.

21Trečiają atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų bylą 2014 m. spalio 8 d. parengė UAB „ADR projektai" matininkė M. J. ir žemės sklypo kadastro duomenys buvo patvirtinti NŽT Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. 25SK- (14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo”. Šioje byloje esančiame UAB „ADR projektai” matininkės parengtame 2014-10-08 aiškinamajame akte nurodyta, jog kadastro duomenys tikslinami atsižvelgiant į būtinumą žemės sklypo ribą pakoreguoti pagal vietinės reikšmės kelio briauną. Iš šioje byloje esančio žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akto matyti, kad matuojant žemės sklypą ir nustatant žemės sklypo ribas, be visų kitų, dalyvavo ir ieškovai, kurie atsisakė pasirašyti šiame akte, nurodydami, jog kaimynas nori įrengti riboženkliusjiems priklausančiame žemės sklype. Iš byloje esančio 2014-10-08 žemės sklypo plano matyti, jog pagal šį UAB „ADR projektai" parengtą planą atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), su ieškovams priklausančiu žemės sklypu besiribojantys taškai buvo „perkelti“ ieškovams priklausančio žemės sklypo sąskaita, juos priartinant prie ieškovams priklausančio kelio briaunos, vėlgi darant klaidingą prielaidą, jog neva šis kelias priklauso ne ieškovams.

22Nurodo, jog šios naujai paaiškėjusios aplinkybės ir NŽT Rokiškio skyriaus naujai pateikti įrodymai sudaro pagrindą ir būtinybę ieškovams tikslinti pateikto ieškinio dalyką, ginčijant ne tik UAB „ADR projektai” 2014 atliktus atsakovui m. spalio 8 d. priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, tačiau taip pat ir prieš tai 2013 m. lapkričio 29 d. UAB „Geodema" atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus ir formuluojant atitinkamus ieškininius reikalavimus. Kadangi 2013 m. sausio 25 d. UAB „Geodema” parengtoje kadastrinių matavimų byloje pagal UAB „Geodema" parengtą planą atsakovui priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus ( - ), su ieškovams priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ), unikalus Nr. ( - ), ribojasi taškuose, žemės klypo plane pažymėtuose skaičiais „1” (koordinatė x - ( - ); koordinatė y -( - )), „2" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) bei „3" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir šie žemės sklypų ribų taškai identiškai sutampa su ieškovų užsakymu 2015-03-18 UAB „Geoforta” sudarytame ir parengtame žemės sklypo plane nurodytais ieškovų ir atsakovo žemės sklypų ribų taškais „12” (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „10" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )), ieškovai šiuos matavimus šioje dalyje laiko teisingais.

23Nurodo, kad nors ieškovai įtraukė NŽT atsakove ir ginčijo jos veiksmus, prašydami pripažinti negaliojančiais atitinkamus kadastrinius matavimus, t. y. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei sklypo planą, suderintą NŽT Rokiškio skyriaus, tačiau neformulavo savarankiškų reikalavimų panaikinti šio subjekto atitinkamus sprendimus pakeisti atsakovo žemės sklypo kadastro duomenis. Užsitęsus šios civilinės bylos procesui buvo suformuota ir nusistovėjo aiški teismų praktika, pagal kurią tokie sprendimai turėtų būti taip pat nuginčijami teikiant ieškinio išvestinius reikalavimus. Be to, kaip kad matyti iš NŽT pateiktos medžiagos, NŽT taip pat yra priėmusi sprendimus dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo ploto kompensavimo, kurie taip pat paraleliai turėtų būti naikinami, kaip susiję su aukščiau minimais dokumentais.

24Nurodo, jog Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalyje numatytas sutrumpintas vieno mėnesio terminas skundui paduoti nuo skundžiamo teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, tačiau pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminas gali būti atnaujinamas, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Ieškovai pažymi, jog jie savo pažeistas nuosavybės teises gynė operatyviai nuo pat sužinojimo apie savo teisių pažeidimą. Aukščiau minimi administraciniai aktai ieškovams atskirai įteikti nebuvo ir jų kopijas ieškovai gavo tik šiame civilinės bylos procese. Akcentuotina ir tai, jog ieškovai iš esmės ginčijo NŽT veiksmus ir šiuo metu, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes - tikslina savo reikalavimus. Be to, NŽT aukščiau nurodytas kadastrinių matavimų bylas pateikė tik 2019-07-08, o ieškovų atstovas atostogavo laikotarpiu nuo 2019-07-15 iki 2019-08-18, apie ką iš anksto buvo informavęs teismą. Atsižvelgiant į tai, ieškovai, jeigu teismas manytų, jog ieškovai yra praleidę procesinį terminą skųsti administracinius sprendimas, prašo šį terminą atnaujinti.

252019-10-23 teismo posėdyje ieškovų atstovas adv. Mindaugas Beinaravičius pažymėjo , kad atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai buvo atlikti UAB ”Geodema” 2013-01-25, 2013-01-16 surašytas ribų paženklinimo aktas, su kuriuo sutiko ir ieškovas J.A. Č., parengtas atsakovui priklausančio žemės sklypo planas. Matininkės pateiktame aiškinamajame rašte nurodyta, kad žemės sklypo geodeziniai matavimai atlikti remiantis vietovėje rastais riboženkliais ir gretimų žemės sklypų planais. Kadastrinių matavimų byla buvo pateikta tikrinimui NŽT Rokiškio skyriui, kuris 2013-03-07 tikrinimo akte nurodė, kad kadastro bylos duomenys teisingi. Pažymėjo, kad būtent tokias jam priklausančio žemės sklypo ribas nurodė pats atsakovas J. M., nustatant ribas buvo rasti seni gelžbetoniniai riboženkliai. Atlikti 2013-01-25 atsakovo žemės sklypo kadastriniai matavimai rodo, kad atsakovui priklausančio žemės sklypo riba su ieškovams priklausančiu žemės sklypu buvo aiški ir ginčo dėl jos tarp šalių nebuvo. Tačiau atlikti atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai, vėliau buvo keisti du kartus, t.y. atsakovo žemės sklypo ribą priartinant prie kelio, kuris pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą buvo įtrauktas į viešųjų kelių išdėstymo schema , o vėliau tą pačią ribą sutapatinant su minimo kelio briauna. Ieškovai su atliktais atsakovo žemės sklypo kadastrinių matavimų patikslinimais nesutiko , nes visa laiką teigė, kad kelias, kuris buvo įtrauktas į viešųjų kelių schemą savivaldybės tarybos sprendimu, eina per ieškovams priklausantį žemės sklypą ir priklauso ieškovams. Nurodė, jog teikiant ieškovams pirminį ieškinį, esant ginčui tarp šalių dėl jiems priklausančių žemės sklypų ribos, riba nebuvo aiški. Be to , Nekilnojamojo turto registre buvo nurodyta, jog ieškovams priklausančio žemės sklypo ribos yra suformuotos atliekant kadastrinius matavimus. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog ieškovų žemės sklypo ribos , nurodytos D. parengtame plane, yra nesusietos su valstybine koordinačių sistema, dėl ko laikytinos kaip suformuotos atlikus preliminarius matavimus, ieškovai kreipėsi į UAB ”Geoforta” dėl kadastrinių matavimų atlikimo. Pagal parengtą UAB ”Geoforta” ieškovams priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, matyti, kad du riboženkliai, kurie buvo rasti vietoje, žemės sklypo plane pažymėti „11“ ir „12“ taškais atitinka atsakovo žemės sklypo plane UAB “Geodema“ atliktų kadastrinių matavimų 2013-01-25 byloje pažymėtus taškus „1“ ir „2“, t.y. šių taškų koordinatės yra identiškos. Ieškovams priklausančio žemės sklypo plane pažymėtas taškas “10“ , šiame taške nesant išlikusio riboženklio, paženklintas nauju riboženkliu, riba tarp „10“ ir „11“ taško pažymėta tiesia linija ir ji atitinka buvusį pirmesnį D. parengto ieškovų preliminaraus žemės sklypo planą, taip pat atitinka ir atsakovui atliktų 2013-01-25 kadastrinių matavimų byloje pažymėto taško “3“ buvimo vietą ir šioje besiribojančių šalių žemės sklypų dalyje, ginčo tarp šalių nėra. Pažymėjo, kad ginčas tarp šalių yra būtent dėl besiribojančių žemės sklypų dalyje, kuri pagal atsakovo atliktų kadastrinių matavimų bylos duomenis ribojasi su viešuoju vietinės reikšmės keliu, kuris, kaip visą laiką teigė ieškovai, yra jiems priklausančio žemės sklypo dalyje, ką įrodė ieškovai kreipdamiesi į administracinį teismą ir šiuo klausimu yra priimtas galutinis Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas. Nurodo, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog iki bylos iškėlimo teisme buvo dokumentais patvirtinta aiški besiribojančių žemės sklypų riba, tas buvę padaryta atlikus atsakovo žemės sklypo kadastrinius matavimus 2013-01-25, pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, pagal esamą dokumentą riba ir turi būti nustatyta, apie tai nurodant sprendime (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys civilinėje byloje Nr.3K-3-195/2010; 3K-3-443-701/2015). Prašo pateiktą ieškovų patikslintą ieškinį su reikalavimais išdėstytais pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti, priteisti iš atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas.

26Atsakovas J. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 32-33), kuriame nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka, nes ieškovai prašydami pripažinti žemės sklypo ribas pagal inž. D. D. paruoštą planą , nenurodė šių taškų koordinačių pagal valstybinę koordinačių sistemą LKS-1994. Tuo tarpu jam priklausančio žemės sklypo unikalus Nr.( - ) ( 1 t., b. l. 12,37) kadastriniai matavimai atlikti UAB“ADR projektai“ 2014-12-18, paruoštas žemės sklypo planas, kuris nustatyta tvarka patvirtintas 2014-12-02 NŽT Rokiškio skyriaus vedėjo sprendimu Nr.25SK-(14.25.110) 1040, žemės sklypo ribos 2014 12 18 pažymėtos kadastro žemėlapyje. Pagal atliktus minėtus kadastrinius matavimus atsakovui priklausančio žemės sklypo ribos, plane pažymėtos taškuose nuo Nr.2 iki Nr.12, su ieškovams priklausančiu žemės sklypu nesiriboja, o ribojasi su vietinės reikšmės viešuoju 4 m. pločio keliu pagal žemės sklypo plane nurodytas koordinates. Atsakovas J. M. pateikė priešieškinį (1 t., b. l. 42-45), prašydamas patvirtinti atsakovui priklausančio 28136 kv. m žemės sklypo unikalus Nr.( - ), esančio ( - ) ribas pagal UAB “ADR projektai“ 2014-12-18 atliktus kadastrinius matavimus ir paruoštą žemės sklypo planą remiantis Valstybine koordinačių sistema LKS-1994 bei plane nurodytas sklypo koordinates. Atsakovas J. M. 2015-11-18 teismo posėdyje pateikė valstybinio vandens projektavimo instituto Rokiškio rajono ūkininkų E. Č. ir J. M. žemių melioracijos planą ( 4 t., b. l. 8). 2015 11 18 teismo posėdyje apžiūrint šalių pateiktus melioracijos įrenginių išdėstymo planus, šalys pripažino, kad ruda spalva pažymėtas ginčo kelias Nr.1 buvo įrengtas nuo jau buvusio kelio Martyniškėnai-Moškėnai ir juo buvo galima patekti į ieškovų žemės sklypą ir A. M. sodybą (kurią paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu 1997 10 14 paveldėjo atsakovas J. M.; 1 t., b. l. 12), o įrengtu keliu Nr.2- į kitus J. M. ir kitų asmenų žemės sklypus .

272015-07-29 teismo posėdyje atsakovas J. M. prašydamas tenkinti jo pateiktą priešieškinį, o atsakovų pateikto ieškinio netenkinti, nurodė, kad žemės sklypą ( - ) ir jame esančią sodybą paveldėjo po savo tėvo A. M. mirties . Nurodė, kad 1990 m. jam pagal Valstiečių ūkio įstatymą taip pat buvo suteiktas žemės sklypas valstiečių ūkiui steigti, kuris taip pat ribojosi su ieškovams priklausančiu žemės sklypu. Tuo metu žemės sklypas (duomenys neskebtini) ir jame esanti sodyba priklausė jo tėvui A. M.. 1990 -1991 m. buvo tiesiami keliai pagal Valstiečių ūkio įstatymą . Jo, J. M. ir jo tėvo A. M. bendru susitarimu ir prašymu, buvo nutiestas kelias Nr. 1 , kuris ėjo ir į jo tėvo A. M. sodybą. Kelias Nr. 1 ėjo ieškovams priklausančio žemės sklypo pakraščiu . Nuo kelio Nr. 1, kertant ieškovų žemės sklypą, buvo įrengtas kelias Nr.2, kuriuo jis galėjo patekti į jam priklausantį žemės sklypą, suteiktą pagal Valstiečių ūkio įstatymą. Jo tėvui, o paskui jam priklausančio žemės sklypo ( - ) riba, iki kol nebuvo atlikti šio žemės sklypo kadastriniai matavimai, ėjo iki įrengto kelio krašto. Iš pradžių ginčų su ieškovais dėl naudojimosi keliu nebuvo, paskui ieškovai keliuką buvo užrakinę grandine, taip trukdydami juo naudotis , dėl ko ieškovas savivaldybės buvo baustas.

28Atsakovo J. M. atstovas nurodė, jog atsakovo pateiktas žemės sklypo ribų planas, yra patvirtintas NŽT sprendimu, įregistruotas VĮ Registrų centre, atsakovo žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. Atsakovo atstovas adv. J. S. 2019-10-23 teismo posėdyje pažymėjo, kad pagal nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus ieškovams priklauso 16,40 ha žemės sklypas, tuo tarpu pagal pateiktus UAB “Geoforta“ atliktus kadastrinius matavimus jų žemės sklypo plotas padidėtų iki 16,5868 ha, tuo tarpu atsakovo turimas žemės sklypas dar labiau sumažėtų nors jau ir atliekant kadastrinius matavimus buvo nustatytas sumažėjimas ,viršijantis nustatytą leistiną ribą. Nurodo, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, esant atliktiems kadastriniams matavimams, kai esant ginčui dėl sklypų ribų, nustatytų kadastriniais matavimais žemės sklypų dydis sumažėja, žemės sklypo dydis yra paliekamas toks, koks buvo nustatytas kadastriniais matavimais (pvz. nurodo Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėse bylose Nr. 3K-3-195/2010; 3K-3-488/2014). Prašo ieškovų ieškinio reikalavimų netenkinti, tenkinti atsakovo priešieškinį, priteisti turėtas atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

29Atsakovė, NŽT, atstovaujama Rokiškio skyriaus, pateiktuose atsiliepuose nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka, pateiktą priešieškinį prašo tenkinti (1 t., b. l. 61-66, 2 t., 59-64) . Pažymi, kad 1995 metais, atkuriant nuosavybės teises J. A. Č. ir sudarant valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį su E. Č., 16,43 ha žemės sklypui, kuris buvo naudojamas pagal valstiečio ūkio įstatymą, naujas žemės sklypo planas nebuvo rengiamas. Žemės sklypo ribos buvo įbraižytos į 1992 metais rengtą Rokiškio rajono buv. Moškėnų žemės ūkio įmonės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį projektą. Minėtame projekte pažymėti tik I ir II kategorijos vietiniai (rajoniniai) keliai. 1992 metų projekto plane yra kartografuotas 4 metrų pločio keliukas, einantis nuo rajoninio II kategorijos kelio ( - ) ieškovo sklypo (projekto plane Nr. V-38) riba iki atsakovo sodybos (projekto plane Nr.133). Vėlesnių Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko įsakymais 2000, 2002, 2007, 2008 metais, planuose bei 2012 metais Rokiškio rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintame Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto plane yra pažymėtas 4 metrų pločio bendro naudojimo kelias, kuris eina vakarine ieškovų žemės sklypo riba. UAB „ADR projektai" pateikus tikrinti parengtą atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų bylą bei derinti šio sklypo planą, Rokiškio skyrius vadovavosi, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo" (toliau - Nuostatai), galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, t. y. Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu bei Rokiškio rajono savivaldybės Tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. Ts-5.97 patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schema, kuri pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtintoje Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje yra pažymėta ir aprašyta kelio Nr. RK-146, esančio ( - ), 344 metrų ilgio atkarpa. Nuostatų 109 punkte nurodyta, kad nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą. Pažymi, kad pirmiau nurodyto kelio ribos yra pažymėtos (įklotos) Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Tai liudija ieškovų pateikta kadastro žemėlapio ištrauka, kurioje matyti, kad ieškovams ir atsakovui priklausančius žemės sklypus skiria kelias. Atsakovo žemės sklypo ribos posūkio taškai 2-12 sutampa su stabiliu vietovės objektu - 4 m pločio keliu, plane parodytu kaip gretimybė, kuris kelių schemoje pažymėtas Nr. RK-146. Gretimybė taškuose 12, 13,14 yra ieškovų žemės sklypas. Į kadastrą įrašyti duomenys yra saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Kadangi ginčo riba yra grindžiama Nekilnojamojo turto registro duomenimis, todėl traktuotina kaip aiški ir dėl to nenustatinėtina teisme tol, kol nekilnojamojo turto registro duomenys nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pažymi, kad ieškovų UAB „Geoforta" parengtas žemės sklypo planas su pažymėtomis 16,5868 ha žemės sklypo ribomis, prieštarauja patvirtintiems ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams - Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendiniams bei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemai.

30Atsakovo NŽT atstovė 2019-03-13 teismo posėdyje nurodė , kad atsakovui-NŽT, buvo pateiktas tvirtinimui teisės aktų nustatyta tvarka tik atsakovo J. M. pateiktas žemės sklypo planas, buvo parengta išvada, planas sprendimu patvirtintas, priimto NŽT sprendimas nebuvo ginčijamas. Tuo tarpu ieškovai prie ieškinio pateikė tik UAB”Geoforta” parengtą ieškovų žemės sklypo kadastrinių matavimo bylos dokumentus, kurie laikytini parengtais nesilaikant nustatytų kadastro duomenų tvarkymo procedūrų, t.y. nebuvo gautas bylą rengusio matininko prašymas NŽT dėl išvados, nebuvo pateikta kadastrinių matavimų byla, kaip tai numato kadastro duomenų tvarkymo nuostatai. Be to, administraciniam teismui pasisakius dėl kelio, kuris buvo įtrauktas į vietinės reikšmės kelių tinklą, t. y., kad jis įeina į ieškovams priklausančio žemės sklypo ribas, pagal ieškovo pateiktos UAB ”Geoforta” parengtos kadastrinių matavimų bylos duomenis matyti, kad nustačius žemės sklypų ribą pagal ieškovų reikalavimus, susidarytų ploto padidėjimas neleistinumo ribose. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje sprendžiant žemės sklypų ribų nustatymo klausimus pažymėta, kad nustatant žėmės sklypo ribas pagal vienos iš šalių reikalavimus, esamo žemės sklypo plotas negali didėti ar mažėti , neturi būti pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai (pvz. LAT nutartis civilinėje byloje 3K-3-6/2010) . Nurodė, kad apklausiant žemėtvarkos skyriaus specialistą jis pastebėjo, kad UAB ”Geoforta” plane pažymėtas taškas”12”(atsakovo parengtame plane pažymėtas tašku”2”) yra jau už ginčo kelio į J. M. žemės sklypo pusę, o šios koordinatės nustatymas svarbus ir kitiems suinteresuotiems asmenims, ne tik atsakovui.

31Atsakovo NŽT atstovė teismo posėdyje 2019-10-23 paaiškino, kad atlikus UAB “Geodema“ atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus 2013-01-25, NŽT surašė aktą dėl kadastrinių matavimo bylos atitikimo teisės aktų reikalavimams. Vėliau UAB “Geodema“ atliktus kadastrinius matavimus patikslino pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, savivaldybės Tarybos sprendimu patvirtintą vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemą, tokiu būdu gretimybėje 1-2-3 nurodant 4 m pločio kelią, o ne Moškėnų kv., o vakarinėje sklypo pusėje 5-6-7 gretimybė 6 m pločio kelias. Buvo pakeisti sklypo linijų ilgiai tarp 1-5 taškų, juos priartinant prie buvusių pirminių, buvo atsižvelgta ir į kitų gretimų žemės sklypų savininkų interesus, buvo rastas gretimo sklypo vienas senas išlikęs riboženklis . Pagal atliktų kadastrinių matavimų 2013-01-25 duomenis atsakovui priklausančio žemės sklypo linijos ilgis tarp taškų- „1“ –„5“ buvo 236 m, pagal pirminį abrisą, ta pati linija sudarė 220 m , todėl atliekant patikslinimą, ši riba buvo priartinta prie abrise nurodyto linijos ilgio – iki 212,54 m . Antrą kartą tikslinant kadastrinius matavimus , žemės sklypo riba buvo priartinta prie viešojo kelio briaunos ir kelio taškai buvo koordinuoti, o aukščiau koreguotos sklypo linijos ilgis tarp „1“ ir „5“ taškų liko nepakeistas. Atsakovo žemės sklypo riba priartinta prie viešojo vietinės reikšmės kelio briaunos laikantis Žemės ūkio ministro įsakymu nustatytos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 39 punkto reikalavimų. Nurodo, kad ieškovai atliktų atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų, kurie įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre, neginčijo. Įvertinus tai, kad tenkinus ieškovų ieškinį, atsakovo J. M. žemės sklypo plotas dar labiau sumažėtų, t. y. dar sumažėtų 0,1864 ha, nors ir atlikus kadastrinius matavimus sklypo sumažėjimas viršijo teisės aktais nustatytą dydį, dėl ko buvo priimtas sprendimas dėl kompensacijos atsakovui išmokėjimo, tuo tarpu ieškovams priklausančio nuosavybės teise žemės sklypo plotas padidėtų beveik 0,1568 ha, prašo tenkinti priešieškinį, ieškinio netenkinti.

32Atsakovas UAB “ADR projektai“, pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškovų ieškinį nurodė (2 t., b. l. 52-55) ir jo atstovė teismo posėdžiuose paaiškino, kad su pateiktu patikslintu ieškiniu nesutinka. 2014 m. spalio 8 d. UAB „ADR projektai" sudarytas atsakovui J. M. priklausančio ( - ) žemės sklypo planas, 2014-12-02 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo sprendimu Nr.25SK-(14.25.110.)-1040 yra suderintas su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, šiuo sprendimu taip pat yra patvirtinti atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo ( - ) kadastro duomenys. Atlikus kadastrinius matavimus, nustatytas atsakovui J. M. priklausančio minėto žemės sklypo ploto skirtumas tarp preliminariais matavimais nustatyto 3,00 ha ploto ir pagal atliktus kadastrinius matavimus nustatyto 2,8136 ha ploto, kuris viršija LR Vyriausybės nustatytą leistiną matavimo tikslumą. Dėl to, buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo įsakymas Nr.25VĮ-(14.25.2.)-1258 dėl žemės sklypo ploto, kai išmatuotas žemės sklypo plotas yra mažesnis, kompensavimo atsakovui J. M.. 2014 m. gruodžio 18 d., remiantis UAB „ADR projektai" atliktais kadastriniais matavimais bei pagal šiuos matavimus parengtu ir su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėju suderintu planu, VĮ Registrų centre buvo įregistruoti (pakeisti) atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo ( - ) kadastro duomenys. Po minėtų duomenų įregistravimo VĮ Registrų centre, tarp ieškovų ir atsakovo J. M. kilo ginčas dėl atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo ( - ) ir ieškovams priklausančio žemės sklypo ( - ), ribų, kurios ieškovų teigimu neatitinka realios situacijos. Su patikslintu ieškiniu nesutinka, nes ieškovų teismui pateikti jiems nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr.1 ribas nustatys dokumentai akivaizdžiai prieštarauja tiek atsakovo J. M. teismui pateiktiems žemės sklypo Nr.2 ribas nustatantiems dokumentams, tiek patvirtintiems ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams (Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų- sprendiniams bei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemai, neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų bei nėra suderinti su institucija, atliekančia žemės tvarkymo, administravimo, žemės reformos ir žemėtvarkos planavimo politiką. Ieškovų žemės sklypo plane nėra užfiksuotos žemės sklypo ribų koordinatės, ieškovų žemės sklypo planas parengtas nerengiant žemės sklypo ribų paženklinimo akto, kuris yra privalomas žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo dokumentas, neatskiriama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dalis (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 str. 4 d.. Nuostatų 32 ir 64.3 punktai). Pažymi ir tai, jog ieškovų užsakymu UAB „Geoforta" parengtame ieškovams priklausančio žemės sklypo plane yra aiškiai pažymėtos ieškovams priklausančio žemės sklypo ribos į jas įskaitant vietinės reikšmės kelio plotą, kas, atsakovo UAB „ADR projektai" manymu, akivaizdžiai prieštarauja Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektų sprendiniams bei Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemai. Nurodo, jog ieškovų teismui pateiktame žemės sklypo plane, rengtame 1991-01-14, yra uždėtas VĮ Registrų centras Panevėžio filialo spaudas apie žemės sklypo ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje, o pagal pačių ieškovų pateiktą VI Registrų centro kadastro žemėlapio ištrauką, ieškovų sklypo riba yra iki kelio, kelių schemoje pažymėto Nr. RK-146. Pažymi, kad sprendžiant kaimyninių žemės sklypų savininkų ginčus dėl žemės sklypų ribų, jų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (sumažėti ar padidėti) žemės sklypo dydis (plotas). Tuo tarpu, ieškovų pateiktas UAB „Geoforta" sudarytas žemės sklypo planas taip pat nesutampa ir su juridiniais dokumentais, nes ieškovams priklausančio žemės sklypo plotas, remiantis pačių ieškovų pateiktu Nekilnojamojo turto registro išrašu, sudaro 16,4300 ha, nurodytas jame kelių plotas - 0,1400 ha, o UAB „Geoforta" sudarytame žemės sklypo plane šio sklypo plotas sudaro 16,5868 ha, o vien kelio RK-146, esančio ties ginčo riba, plotas sudaro 0,4520 ha. Nurodo, kad ieškovų reikalavimai negali būti tenkinami, nes priešingu atveju, ieškovai nepagrįstai įgytų teisę į ženkliai didesnį žemės sklypo plotą.

332015-11-18 teismo posėdyje atsakovo UAB „ADR projektai" atstovė adv. G. P. nurodė, kad pateiktus atsiliepime nurodytus argumentus palaiko ir paaiškino, kad Nekilnojamo turto registrų centre yra užregistruota , kad nuo pat pradžių, kelių patenkančių į ieškovų sklypą, plotas yra 14 arų , tačiau pagal „Geoforta“ planą tas plotas pasidaro virš 45 arų, kas labiau suponuoja išvadą, kad pagal D. planą kelias Nr.1 einantis vertikaliai, niekada nepateko ir neturėjo patekti į ieškovams priklausantį žemės sklypą , o 14 arų kelio plotas ir buvo tas kelias Nr. 2, einantis skersai ieškovams priklausančio sklypo. Tai, kad kelias Nr. 2 ėjo skersai ieškovų sklypą nuo pat nuosavybės teisių įgijimo į šį sklypą , neginčijo nei ieškovai, nei atsakovas.

34Atsakovas UAB“ADR projektai“ 2019-03-13 pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad savo poziciją yra išdėstę pateiktame atsiliepime (4 t., b. l. 105).

35Atsakovas UAB „Geodema“ , įtrauktas į bylą ieškovo pareiškimu dėl ieškinio dalyko patikslinimo, atsiliepimo į pateiktą ieškovo ieškinį nepateikė. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) normų, reglamentuojančių procesinių dokumentų įteikimą, reikalavimų.

36Tretysis asmuo Rokiškio rajono savivaldybė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė ( 3 t., b. l. 1-3), kad Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema, patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 buvo rengiama pagal galiojančius teisės aktus, atsižvelgiant į seniūnų pageidavimus. Schemą rengė tuometinio valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar Valstybės žemės fondas) Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius. Kelias Nr. RK – 146, esantis ( - ), kaip bendro naudojimo kelias pažymėtas 1992 m. Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos preliminariame žemėtvarkos projekte. Kelias nuo seno naudojamas vietos gyventojų ir žymimas kartografinėje medžiagoje. Pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų dėl sprendinių viešo svarstymo metu negauta.

37Rokiškio rajono savivaldybės meras 2018-03-12 raštu teismui Nr.SD-5.51-836 , atsižvelgiant į Panevėžio apygardos administracinio teismo priimtą sprendimą civilinėje byloje Nr.I-1040-283/2016, prašo bylą nagrinėti savivaldybės atstovui nedalyvaujant ( 4 t., b. l. 97).

38Tretysis asmuo VĮ Registrų centras pateiktame atsiliepime nurodė (1 t., b. l. 89-91), kad bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio E. Č. (167/1640 dalių) ir J. A. Č. (1473/1640 dalių) 16.4300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje buvo pažymėtos 1997-04-04. Vykdant 1997-10-16 Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymą Nr. VIII-454, nuo 1998-01-01 visi Valstybinio žemės kadastro duomenų registre sukaupti duomenys buvo perrašyti į Nekilnojamojo turto registrą, jų nerevizuojant. J. A. Č. 2012-10-01 prašymu (Nr. 4282711) ant jo pateikto 16.43 ha žemės sklypo plano, parengto 1991 m. sausio 14 d., 2012-10-05 yra uždėtas spaudas „Žemės sklypo ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje". Šis žemės sklypas riboje 12-13 ribojasi su atsakovui J. M. priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. 3375-0010-0058, riboje 12-13-14.Nurodo, jog žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), planas 1991-01-14 buvo sudarytas valstiečio ūkiui steigti. Tuo metu tokie žemės sklypai buvo matuojami geodeziniais prietaisais sąlyginėje koordinačių sistemoje, kurios nebuvo susietos nei su valstybinėmis, nei su vietinėmis koordinačių sistemomis. Šiame žemės sklypo plane nebuvo sudarytas koordinačių žiniaraštis. Tokių žemės sklypų, kurių planuose nebuvo sudaryti koordinačių žiniaraščiai, žemės sklypo ribos į Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapį buvo įbraižomos digituojant (skaitmeninant) kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus). Šio žemės sklypo ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje buvo įbraižytos digituojant (skaitmeninant) Moškėnų kadastro vietovės planą , todėl nustatyti ar šiame žemės sklypo plane riboženkliai „12", „13" ir „14" sutampa su žemės sklypo, unikalus ( - ), riboženkliais „14", „12" ir „2" negalima. Tai galima būtų nustatyti, jeigu būtų pateiktas žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), planas su LKS-94 koordinačių sistemos koordinatėmis. Nurodo, kad Nekilnojamojo turto registre Nr. 73/8262 J. M., a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio 2.8136 ha žemės sklypo, unikalus ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančio Rokiškio r. sav. ( - ), kadastro duomenys šio asmens 2014-12-04 prašymu (Nr.7528027) nuo 2014-12-18 yra pakeisti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013-03-08 sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo", Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014-05-02 sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „ Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo" pakeitimo", Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014-12-02 sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo" pakeitimo" ir 2014-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pagrindu. Šio žemės sklypo ribos Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos 2014-12-18 pagal 2014-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą žemės sklypo planą M 1:1000, kurį 2014-10-08 parengė UAB „ADR PROJEKTAI" (matininkė M. J.). Žemės sklypo koordinačių žiniaraštyje įrašytos aplinkinės ribos koordinatės atitinka Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtas koordinates. Šis žemės sklypas riboje 12-13-14 ribojasi su ieškovams priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), riboje 12-13.

39Trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovė 2019-10-23 teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovams priklausančio žemės sklypo matavimo tipas buvo pakeistas iš nurodytų kadastrinių matavimų į preliminarius, gavus 2019-05-17 ieškovų atstovo adv. M. Beinaravičiaus prašymą, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi. Įvertinus turimus duomenis, susipažinus su nagrinėjamos civilinės bylos medžiaga, išklausius posėdžių garso įrašus, dalyvavusių ankstesniuose teismo posėdžiuose Registrų centro atstovių paaiškinimus, buvo akivaizdu, kad ieškovų 1991 m. parengtas D. žemės sklypo planas negali būti laikomas kadastrinius matavimus atitinkančiu žemės sklypo planu, t.y. buvo įsitikinta, kad nekilnojamojo turto registro duomenys neatitinka dokumento, kurio pagrindu jie padaryti, duomenų, todėl tenkinus prašymą buvo pakeisti duomenys Nekilnojamo turto registre, nurodant ieškovams priklausančio žemės sklypo matavimo tipą-preliminarius matavimus. Paaiškino, kad rašytiniai sprendimai , dėl išnagrinėtų suinteresuotų asmenų prašymų, priimami tais atvejais, kai pateikti prašymai netenkinami ar atidėdamas sprendimo priėmimas , tenkinant prašymus rašytiniai sprendimai nėra priimami, tiesiog juos tenkinant pakeičiami duomenys Nekilnojamojo turto registre.

40Tretysis asmuo UAB “Geoforta“ pateiktame atsiliepime (2 t., b.l.113-115) nurodė, kad E. Č. 1991 m. kovo 20 d. Valstybinės žemės nuosavybės aktu Nr. 38 buvo suteiktas 16.43 ha žemės sklypas ūkininko ūkiui steigti pagal Rokiškio r. Valdybos 1991-02-19 potvarkį Nr. 16V. Ši žemė buvo įsigyta 1995-10-18 valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. P73/95-0436 bei 1995-06-23 Panevėžio apskrities valdytojo sprendimu Nr. 27-4992 ir 1995-07-20 Apskrities valdytojo sprendimu Nr.88. Šių dokumentų pagrindu 1995 m. spalio 18 d. VĮ Registrų centre įregistruotas žemės sklypas, kadastrinis Nr. ( - ), ieškovams priklausantis bendrosios dalinės nuosavybės teise. Visos žemės sklypo naudmenos identiškai atitinka inž. D. D. parengtame žemės sklypo plane apskaičiuotas žemės sklypo naudmenas eksplikacijoje. NŽT Rokiškio skyrius pažymi, kad 1995 m. atkuriant nuosavybės teises J. A. Č. ir sudarant pirkimo - pardavimo sutartį su E. Č., 16.43 ha žemės sklypui naujas žemės sklypo planas nebuvo rengiamas, o žemės sklypo ribos buvo įbraižytos į 1992 m. rengtą Rokiškio r. buv. Moškėnų žemės ūkio įmonės žemės reformos žemėtvarkos preliminarinį projektą. 1992 m. projekto plane yra kartografuotas 4 metrų pločio keliukas, einantis nuo rajoninio II kategorijos kelio Moškėnai - Cybeliai - Martyniškėnai – Ilgalaukiai ieškovo sklypo (projekto plane Nr. V-38) riba iki atsakovo sodybos (projekto plane Nr. 133). Nurodo, kad anksčiau minėtas ir kartografuotas 4 metrų pločio keliukas prel. žemės reformos žemėtvarkos projekte 1992 metais, kuomet buvo suteikiamas 16.43 ha žemės sklypas ieškovams, nebuvo laikomas ir nebuvo įbraižomas kaip bendro naudojimo kelias, kadangi ieškovams perkant valstybinės žemės sklypą, minėtas kelias buvo įskaičiuotas į žemės sklypo plotą. Vadinasi žemės sklypas, kurį ieškovai įsigijo Panevėžio apskrities valdytojo sprendimu, buvo įbraižytas į preliminarų žemės reformos žemėtvarkos projektą tokiomis pačiomis ribomis ir plotais, kaip ir buvo suteiktais naudotis 1991 m. bei pagal tuo metu sudarytą inž. D. D. žemės sklypo planą valstybinės žemės suteikimui, kadangi sklypo plotas bei naudmenų eksplikacija nesikeitė, kas visiškai paneigia argumentus, kad įbraižant žemės sklypo planą į preliminarų žemės reformos žemėtvarkos projektą, kelias buvo išimtas iš naudotis suteikto valstybinės žemės sklypo ploto. Keliui taip pat nebuvo pritaikytas kelio servitutas, kaip tarnaujantis daiktas. Tai, kad vėliau parengtuose Moškėnų k.v. žemės reformos žemėtvarkos projektuose pažymėtas tas pats 4 metrų kelias, kuris įskaitytas į ieškovų žemės sklypą, jau pažymėtas, kaip bendro naudojimo kelias, taip pat, per ieškovų žemės sklypą atsiradęs dar vienas 4 m. pločio kelias, kertantis ieškovų žemės sklypą pusiau rytų - vakarų kryptimi, pažeidžia jų nuosavybės teises. Rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektą jau įsigytų privačion nuosavybėn žemės sklypų ribos keičiamos tik su savininkų sutikimu . Trečiojo asmens nuomone, kilusio ginčo esmė dėl sklypo ribų nustatymo yra kelias, todėl pakol Panevėžio apskrities valdytojo sprendimas dėl žemės sklypo pardavimo ieškovams nėra nuginčytas įstatymų numatyta tvarka, ieškovų žemės sklype esantys keliai yra įrengti jų sklypo ribose ir neturi būti išimami iš žemės sklypo ribų, kaip bendro naudojimo keliai .

41Tretysis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas pateiktame atsiliepime ( 3 t., b. l. 100-102) nurodė, kad Rokiškio rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių išdėstymo schema buvo rengiama sudarius sutartį su Panevėžio apskrities viršininko administracija 2007 09 14, laikantis tokios schemos rengimui nustatyto teisinio reglamentavimo ir tvarkos. Nurodo, kad patvirtinta viešųjų vietinės reikšmės kelių schema yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas ir yra privaloma formuojant naujus žemės sklypus. 2019-09-05 pateikė teismui prašymą dėl bylos nagrinėjimi Vakstybės žemės fondo atstovui nedalyvaujant( 5 t., b. l. 30).

42Kiti tretieji asmenys E. B., R. B., R. V. pateiktuose atsiliepimuose nurodė sutinkantys tiek su ieškiniu, tiek su priešieškiniu ( 1 t., b. l. 39-41;56-58).

43Pateiktas ieškovų patikslintas ieškinys ir pareiškimas dėl ieškinio dalyko pakeitimo tenkintini iš dallies, atsakovo pateiktas priešieškinys atmestinas.

44Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis;). Vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis).

45Faktinės bylos aplinkybės

46Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad ieškovams J. A. Č. ir E. Č. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 16,4300 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). J. A. Č. valdomos žemės sklypo 1473/1640 dalys jo nuosavybėn buvo perduotos Panevėžio apskrities valdytojo 1995 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 27-4992 ir 1995 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 88, atkūrus nuosavybės teises į žemę, o E. Č. nuosavybės teises į šio sklypo 167/1640 dalis įgijo pagal 1995 m. spalio 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P73/95-0436 ( 1 t., b. l. 5, 9-10).

47Iš 1991 m. kovo 20 d. išduoto Valstybinio žemės nuosavybės akto Nr. 38 matyti, kad Rokiškio rajono valdyba 1991 m. vasario 19 d. potvarkiu Nr. 16v E. Č. valstiečio ūkiui steigti suteikė 16,4300 ha ploto žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), buvusį ( - ). Prie šio akto buvo pridėtas 1991 m. sausio 14 d. inžinierės D. D. parengtas žemės sklypo planas, kuriame esantys žymėjimai patvirtina, kad žemės sklypas taškuose 1-14-13-12 ribojosi su tuometinio Moškėnų kolūkio žeme; taškuose 2-15-7 – su J. M. naudojama valstiečio ūkio žeme; žemės sklypo riba taškuose 1-14 (ribos ilgis – 260,7 m) ir nuo taško 13 (ribos ilgis 134,4 m) sutampa su 4 m pločio kelio, patenkančio į E. Č. skirtą valstiečio ūkio sklypą, vakarine riba; į žemės sklypą vedantis nurodytas kelias atsišakojo nuo 10 m pločio kelio (1 t., b. l. 7-8).

48Iš Nekilnojamojo turto registro 2014 m. lapkričio 24 d. išrašo duomenų matyti, kad atsakovui J. M. nuosavybės teise priklauso 2,8389 ha ploto žemės sklypas, unikalus ( - ), esantis ( - ). Nuosavybės teises į šį žemės sklypą J. M. įgijo po savo tėvo A. M. mirties pagal ( - ) paveldėjimo teisės liudijimą, reg. Nr. ( - ) (1 t., b. l. 12 ).

49Nagrinėjamos bylos medžiagą nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo 1995m. gruodžio 12d. įstatymu Nr. I-1120, Žemėtvarkos schemų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15d. įsakymu Nr.3D-518/D1-490 ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento teritorijų planavimo dokumento patikrinimo 2009 m. balandžio 14d. aktu Nr. Ž 7-98, nusprendė patvirtinti parengtą, viešai apsvarstytą, Nacionalinėje statybos komisijoje ir Panevėžio apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamente patikrintą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą (toliau tekste-Schema) (1 t., b. l.74).

50Rokiškio rajono savivaldybė pateikė teismui rašytiniu įrodymus, susijusius su minėtu savivaldybės Tarybos sprendimu (3 t, b. l. 7-62) , o vėliau ir Schemos originalą, kurie yra prijungti prie nagrinėjamos civilinės bylos, iš kurių matyti, kad į Schemą įtrauktas kelias Nr. RK-146, esantis ( - ), kaip antros kategorijos vietinės reikšmės, 4 m pločio, patenkinamos būklės viešasis kelias, 344 m ilgio, 0,14 ha ploto (3 t., b. l. 48).

51Iš pateiktų atsakovo NŽT argumentų nurodytų atsiliepime, atstovo paaiškinimų teisme matyti, kad neginčijama ieškovų nurodyta aplinkybė, kad 1995 metais, atkuriant nuosavybės teises J. A. Č. ir sudarant valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį su E. Č., 16,43 ha žemės sklypui, kuris buvo naudojamas pagal valstiečio ūkio įstatymą, naujas žemės sklypo planas nebuvo rengiamas. Ieškovai teismo posėdyje nurodė, kad apie tai, jog iš jų bus paimta keliu užimta žemė valstybės reikmėms jų niekas neinformavo, už paimtą žemės sklypo dalį neatlygino, todėl yra įsiikinę, kad per jų žemės sklypą einantis kelias, kuris Schemoje pažymėtas Nr. RK-146, yra jų nuosavybė ir nepagrįstai priskirtas vietinės reikšmės viešiesiems keliams. Atsakovai, nesutikdami su ieškovų reikalavimais dėl atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo ribų nustatymo , pagal UAB “Geoforta“ sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą, savo atsikirtimus grindžia tuo, kad patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 vietinės reikšmės viešųjų kelių schema pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas yra specialusis teritorijų planavimo dokumentas, kuriuo turi būti remiamasi ir atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus, o tuo pačiu ir sprendžiant dėl ieškovų pateiktų reikalavimų pagrįstumo.

52Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms , teismas 2016-02-03 nutartimi (civilinė byla Nr.e2-7-233/2016) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą prašydamas patikrinti ar Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimas Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ dalyje dėl kelio Nr. RK-146 įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija ) 4 straipsnio 3 daliai , o civilinę bylą sustabdė, iki įsiteisės Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimas (4 t., b. l. 35-50).

53Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016-11-02 sprendimu civilinėje byloje Nr.I-1040-283/2016 nusprendė pripažinti, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-146, einantis per E. Č. ir A. J. Č. nuosavybės teisėmis priklausantį žemės sklypą, Nr. ( - ), esantį ( - ), įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai, ir laikyti ją panaikinta (4 t., b. l. 58-64). Minėtas teismo sprendimas įsiteisėjo 2019-02-13 Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį ( administracinė byla Nr.A-7-624/2019), kuria apeliacinis procesas pagal J. M. skundą nutrauktas (4 t., b. l. 77-83).

54Iš nurodytų Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016-11-02 sprendimo aprašomoje ir motyvuojamose dalyse duomenų matyti, kad , teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, J. M. (A. M.) žemės tvarkymo bylos dokumentų duomenis, konstatavo, jog A. M. nuosavybėn perduodamo žemės sklypo, pažymėto Nr. 133, ribos vietoje buvo parodytos ir pažymėtos bei šio sklypo abrisas parengtas 1995 m. gruodžio 15 d., kuriame užfiksuoti duomenys patvirtina, kad rytuose ir pietuose šis sklypas ribojasi su valstiečio (E. Č., originale - neįvardinta) žemės sklypu, šiaurėje – su ūkininkės G. E. B. žemės sklypu; matavimo ženklai su gretimais ūkininkės G. B. ir valstietės E. Č. žemės sklypais nebuvo statomi; iki sklypo Nr. 133 bus privažiuojama II kategorijos 6 m pločio keliu, su sklypu Nr. 133 besiribojančiu vakarinėje pusėje. Žemės sklypo Nr. 133 ribos buvo įbraižytos į 1996 m. kovo 15 d. patvirtintą laikinąjį žemės sklypo planą, kuriame esantys žymėjimai leidžia daryti išvadą, kad šis sklypas rytuose ribojasi ne su teritorija, pažymėta kaip kelias, o su teritorija, pažymėta kaip E. Č. žemės sklypas Nr. 38. Teismas darė išvadą, kad Lietuvos Respublikos įstatymo ,,Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų” nustatyta tvarka ir sąlygomis atkuriant A. M. nuosavybės teises į žemę, jam, kaip žemės sklypo Nr. 133 savininkui, buvo nustatyta, kad šis savininkas į jam nuosavybės teise perduodamą sklypą pateks II kategorijos 6 m pločio keliu, su sklypu Nr. 133 besiribojančiu vakarinėje pusėje. Pažymėjo, kad pagal 2014 m. gruodžio 18 d. Kadastro žemėlapyje pažymėtas žemės sklypo, unikalus ( - ), ribas, šis sklypas vakaruose (ribų posūkio taškai Nr.1-24-14) ribojasi su 6 m keliu (civilinė byla Nr. e1-7-233/2016, 1 t., b. l. 37). Teismas, įvertinęs J. M. (A. M.), E. G. B. bei E. Č. ir J. A. Č. žemės tvarkymo bylų duomenis, padarė išvadą, kad pagal juose esančių 1995 – 1996 metais vykdytos žemės reformos žemėtvarkos dokumentų duomenis, patekimas į tuometiniame Rokiškio rajone, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, (duomenys) buvusius A. M. ir G. E. B. žemės sklypus buvo numatytas II kategorijos 6 m pločio keliu, einančiu per žemės sklypą Nr. 50 (unikalus Nr. ( - )) ir besitęsiančiu į žemės sklypą Nr. 133 (unikalus ( - )), t. y. kitu keliu, o ne keliu, į Schemą įrašytu kaip kelias Nr. RK-146. Teismo vertinimu, nustatytas žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo teisinis reguliavimas reiškė, kad, sprendžiant dėl privažiuojamųjų kelių, negalėjo būti pažeista asmens nuosavybės teisė į jo valdomą žemės sklypą. Pažymėjo, kad, nagrinėjant bylą, teismui nebuvo pateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog 4 m pločio kelias, Rokiškio rajono Moškėnų kadastro vietovės žemėtvarkos projektų planuose pažymėtas kaip besiribojantis su E. Č. ir J. A. Č. priklausančio žemės sklypo, unikalus Nr. Nr. ( - ),vakarine riba ir turintis bendro naudojimo kelio statusą, buvo įbraižytas laikantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėse rengimo ir įgyvendinimo metodikos nuostatų, ar kad teisės aktų (Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Civilinio kodekso, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių) nustatyta tvarka buvo išspręstas klausimas dėl E. Č. ir J. A. Č. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti. Išanalizavęs tuometinio Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo 1991 m. rugpjūčio mėn. parengto Rokiškio rajono ūkininkų J. M. ir E. Č. žemių melioracijos plano bei E. Č. parengto šio plano ištraukos duomenis, , Valstybinio vandens ūkio projektavimo instituto Panevėžio filialo parengto ūkininkų A. M., E. Č., J. M. žemės sklypų sausinimo ir sukultūrinimo, sausinimo tinklo rekonstrukcijos ir kelių darbo projekto aiškinamojo rašto ištrauką, kurioje nurodyta, jog, parenkant kelio Nr. 1 sankasos tipą, buvo atsižvelgta į tai, kad šis kelias yra ūkininkės E. Č. žemės pakraštyje teismas konstatavo, jog nurodyti duomenys neprieštarauja D. D. parengto E. Č. valstiečio ūkio žemės sklypo plano duomenims apie šiame sklype esantį 0,14 ha ploto kelią ir padėtį jame, o įvertinęs NŽT Rokiškio skyriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. parengtas schemas ir vaizdo medžiagą, darė išvadą, kad jų duomenys apie riboženklių, esančių taškuose Nr. 1, 14 ir 13 padėtį, leidžia teigti, kad kelias patenka į žemės sklypo,

5517

56unikalus Nr. Nr. ( - ), teritoriją, minėtas kelias priskirtinas vidaus kelių kategorijai ir nėra pagrindo teigti, kad jis yra bendro naudojimo kelias.

57Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016-11-02 sprendimu nustatytos aplinkybės laikytinos prejudiciniais faktais, kurių įrodinėti nereikia (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 92 straipsnį, skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai, tačiau iki panaikinto akto galiojusio kito akto teisinė galia tokiu atveju savaime neatkuriama.

58Ieškovų 2019-05-17 prašymu VĮ Registrų centras ieškovams J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, ( - ), unikalus numeris ( - ), pakeitė suformuoto žemės sklypo atliktų matavimų tipą iš 1993-12-11 nurodyto, kad žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus į preliminarius matavimus ( 4 t., b. l. 144-145), kaip paaiškino teismo posėdyje trečiojo asmens atstovė, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, įvertinus, kad ieškovų 1991 m. parengtas inž. D. D. žemės sklypo planas negali būti laikomas kadastrinius matavimus atitinkančiu žemės sklypo planu, t. y. įsitikinus, jog nekilnojamojo turto registro duomenys neatitinka dokumento, kurio pagrindu jie buvo padaryti.

59Dėl termino NŽT Rokiškio skyriaus sprendimams ir įsakymams ginčyti atnaujinimo

60Ieškovai, pirminį ieškinį dėl jiems priklausančios žemės sklypo ribos, su atsakovui J. M. priklausančiu žemės sklypu nustatymo Lietuvs Respublikos Civilinio kodekso(toliau-CK) 4.45 straipsnio 1 dalies pagrindu, teismui pateikė 2014-12-17, prašydami ribą nustatyti pagal D. D. 1991-01-14 sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą, nurodydami, jog jiems priklausantis žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus, kadastrinių duomenų nustatymo data-1993-12-11, kurie įregistruoti VĮ Registrų centre.

61VĮ Registrų centras pateiktame teismui 2015-02-13 atsiliepime ( 1 t., b. l. 89-91) nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre Nr. 73/8262 J. M., a.k. ( - ), nuosavybės teise priklausančio 2.8136 ha žemės sklypo, unikalus ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), esančio Rokiškio r. sav. ( - ), kadastro duomenys šio asmens 2014-12-04 prašymu (Nr.7528027) nuo 2014-12-18 yra pakeisti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013-03-08 sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo", Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014-05-02 sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „ Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo" pakeitimo", Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014-12-02 sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo" pakeitimo" ir 2014-10-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pagrindu.

622015-04-27 ieškovai teismui pateikė patikslintą ieškinį (1 t., b.l. 144-145) kuriuo patikslino pateikto pirminio ieškinio reikalavimus, t.y. prašydami nustatyti žemės sklypo ribą su atsakovui besiribojančiu žemės sklypu pagal 2015-03-18 UAB “ Geoforta” sudarytą ir parengtą

6318 žemės sklypo planą nurodant, kad ieškovų žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), ribojasi su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ), unikalus Nr. ( - ), taškuose, Žemės klypo plane pažymėtuose skaičiais „10” (koordinatė x -( - ); koordinatė y - ( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „12" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y — ( - )), o taip pat pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „ADR projektai" 2014 m. spalio 8 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „ADR projektai" 2014-10-08 sudarytą 2014-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą.

642019-08-30 ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo, kuriuo be kitų reikalavimų, prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimą Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymą Nr. 25VĮ- (14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo”; Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Sprendimą Nr. 255K-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258„Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Įsakymą Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-1258 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” pakeitimo”. Taip pat prašė atnaujinti ieškovams terminą aukščiau nurodytiems Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo sprendimams ir įsakymams ginčyti, jeigu teismas laikytų, kad šis terminas yra praleistas. Kaip pagrindą , galimai praleidus Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau-ABTĮ) 29 straipsnio 1 dalyje numatytą sutrumpintą vieno mėnesio terminą skundui paduoti nuo skundžiamo teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos, atnaujinti nurodo, tai, kad , nors ir ieškovai ir įtraukė NŽT atsakove ir ginčijo jos veiksmus, prašydami pripažinti negaliojančiais atitinkamus kadastrinius matavimus, t. y. žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei sklypo planą, suderintą NŽT Rokiškio skyriaus, tačiau neformulavo savarankiškų reikalavimų panaikinti šio subjekto atitinkamus sprendimus pakeisti sklypo kadastro duomenis. Nurodo, kad užsitęsus šios civilinės bylos procesui, buvo suformuota ir nusistovėjo aiški teismų praktika, pagal kurią tokie sprendimai turėtų būti taip pat nuginčijami teikiant ieškinio išvestinius reikalavimus. Nurodo, jog ieškovai savo pažeistas nuosavybės teises gynė operatyviai nuo pat sužinojimo apie savo teisių pažeidimą, tačiau ginčijami NŽT administraciniai aktai ieškovams įteikti nebuvo ir jų kopijas ieškovai gavo tik šiame civilinės bylos procese, o NŽT atliktų atsakovo J. M. žemės sklypo kadastrinių matavimų bylas pateikė teismui tik 2019-07-08, ieškovų atstovas atostogavo laikotarpiu nuo 2019-07-15 iki 2019-08-18, apie ką iš anksto buvo informavęs teismą.

65Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminas gali būti atnaujinamas, jeigu pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties.

66Iš bylos duomenų matyti, kad ginčijamas ieškovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Sprendimas Nr. 255K-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” pirmą kartą byloje buvo pateiktas kartu su atsakovo J. M. atsiliepimu į ieškinį 2014-12-31 (1t., b.l. 32-33,36 ), kuris kartu su atsiliepimu, pateiktu atsakovo priešieškiniu išsiųstas ieškovų atstovui per EPP sistemą 2015-01-12, todėl laikomas įteiktu 2015-01-13.

67Ginčijami NŽT 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymas Nr. 25VĮ- (14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” , NŽT 2014 m. gruodžio 2 d. Įsakymas Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-1258 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” pakeitimo”, NŽT 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimas Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” į bylą buvo pateikti 2015-05-22 atsakovo NŽT su atsiliepimu į patikslintą ieškovų ieškinį (2 t., b. l. 58-73) , kurie išiųsti ieškovų atstovui per EPP sistemą 2015-05-26 ir laikomi įteiktais 2015-05-27.

68Dėl išdėstyto, ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje numatytas sutrumpintas vieno mėnesio terminas skundui paduoti skaičiuojamas nuo skundžiamo teisės akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos( t.y. nuo 2015-01-13 ir 2015-05-27), baigėsi atitinkamai 2015-02-12 ir 2015-06-25. Ieškovai reikalavimą dėl ginčijamų aukščiau nurodytų NŽT sprendimų atitinkamai pateikė teismui 2019-08-30 pareiškime dėl ieškinio dalyko patikslinimo, todėl laikytina, kad šie reikalavimai pateikti praleidus įstatymu nustatytą terminą, tačiau jis atnaujintinas, kaip praleistas dėl svarbių priežasčių.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-10-28 nutartyje civilinėje byloje Nr.e3K-3-304-695/2019, pasisakydamas dėl žemės sklypo kadastrinio matavimo dokumentų teisinių pasekmių asmens teisėms ir pareigoms bei juos sudariusių asmenų procesinės padėties, suformulavo tokią teisės taikymo taisyklę: civilinėse bylose dėl administracinių aktų, priimtų panaudojant kadastrinių matavimų metu sudarytus dokumentus, panaikinimo nėra pagrindo reikšti ir nagrinėti reikalavimų dėl kadastrinių matavimų metu sudarytų faktinio pobūdžio dokumentų(aktų, planų, schemų, abrisų ir kitokių) panaikinimo (81 punktas). Toje pat nutartyje teismas nurodė, kad tais atvejais, kai asmuo kreipiasi į teismą su reikalavimu, kurio patenkinimas nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, teismas priklausomai nuo procesinės sitauacijos turi arba nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigodamas asmenį suformuluoti ieškinio dalyką, arba atsisakyti priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 pnuktas), arba nutraukti civilinę bylą tuo pačiu pagrindu, jeigu ji jau iškelta (CPK 293 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Tokie teismo veiksmai negali būti vertinami kaip suinteresuoto asmens teisės į teisminę gynybą pažeidimas, nes , jo reikalavimą teismui priėmus ir išnagrinėjus, teisė į teisminę gynybą nebūtų įgyvendinta ( nutarties 83 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-61-313/2019, 25 punktas).

70Iš bylos duomenų matyti, kad teismas, priėmęs 2015-04-27 ieškovo patikslintą ieškinį, 2015-05-29 nutartyje teismo parengiamajame posėdyje spręsdamas dėl bylos skyrimo nagrinėti teismo posėdyje, nenustatė termino ieškovų patikslinto ieškinio trūkumams pašalinti, neįpareigojo ieškovų suformuluoti ieškinio dalyko, patrauktai į bylą atsakovu NŽT, neatsisakė priimti tokį reikalavimą kaip nenagrinėtiną teisme, todėl laikytina, kad ieškovai pagrįstai savo pateiktus reikalavimus laikė kaip pateiktus tinkamai.

71Ieškovai aktyviai gindami savo procesines teises , teismui 2019-07-29 pateikė prašymą dėl kreipimosi į administracinį teismą patikrinti ar Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ dalyje dėl ieškovams priklausančios 344 metrų ilgio kelio atkarpos įtraukimo į Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemą , kaip kelio Nr. RK-146, esančio ( - ) Sudėtinės dalies (atkapos) neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, 4 straipsnio 3 daliai, Lietuvo Respublikos Žemės įstatymo 45-47 straipsniams (2 t., b.l. 119-122). 2019-07-29 teismo posėdyje žodine teismo nutartimi dėl pateikto nutarta spręsti išnagrinėjus bylą iš esmės, apiepateiktą prašymą informavus trečiuosius asmenis.

72Kaip jau buvo nurodyta aukščiau teismas 2016-02-03 nutartimi (civilinė byla Nr.e2-7-233/2016) pagal ieškovų prašymą kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį (4 t., b. l. 35-50), Panevėžio apygardos administracinis teismo 2016-11-02 sprendimas civilinėje byloje Nr.I-1040-283/2016 įsiteisėjo 2019-02-13 Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui priėmus nutartį administracinėje byloje Nr.A-7-624/2019 (4 t., b. l. 58-64, 77-83).

73Teismo 2019-02-22 nutartimi atnaujinus bylos nagrinėjimą ir nustačius bylos nagrinėjimo datą 2019-03-13, teismo posėdyje NŽT atstovei nurodžius naujas aplinkybes, kurios bylos nagrinėjimo metu nebuvo nagrinėjamos, t.y., kad UAB“Geoforta“ parengta ieškovų žemės sklypo byla nebuvo pateikta tikrinimui NŽT, bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas. Vėlesniame civilinės bylos nagrinėjimo etape buvo pateikta papildoma NŽT informacija, o 2019-07-08 žemės sklypo, kadastro Nr.( - ), 3 atliktų kadastrinių matavimų duomenų bylas , kuriose be ginčijamų NŽT Rokiškio skyriaus sprendimų (įsakymų), laikytina yra kiti reikšmingi objektyviam bylos išnagrinėjimui reikalingi duomenys ( žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktai, matininko parengti aiškinamieji raštai , žemės sklypo planai su nurodytu koordinačių žiniaraščiu, (4 t., b. l. 125-126,140-142,146; 5 t., b. l. 2-21). Ieškovai 2019-06-20 pateikė papildomus dokumentus, patvirtinančius, jog ieškovų prašymu VĮ Registrų centras ieškovams J. A. Č. ir E. Č. priklausančio žemės sklypo, ( - ), unikalus numeris ( - ), suformuoto žemės sklypo atliktų matavimų tipą iš 1993-12-11 nurodyto, kad žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus pakeitė į preliminarius matavimus ( 4 t., b. l. 144-145). Įvertinus išdėstytą laikytina, kad ieškovai bylos nagrinėjimo aktyviai siekė apginti savo teises, pateiktus reikalavimus keitė bylos nagrinėjimo metu, gavus byloje papildomų duomenų, reikšmingų bylos išnagrinėjimui įstatymu nustatytą vieno mėnesio terminą reikalavimams dėl NŽT Rokiškio skyriaus priimtų individualaus pobūdžio administracinių aktų ginčijimo, praleido dėl svarbių priežasčių, todėl šis terminas atnaujintinas ( ABTĮ 30 straipsnio 1 dalis).

74Dėl žemės sklypo kadastrinio matavimo dokumentų teisinių pasekmių asmens teisėms ir pareigoms

75Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-10-28 nutartyje civilinėje byloje Nr.e3K-3-304-695/2019 pasisakydamas dėl žemės sklypo kadastrinio matavimo dokumentų teisinių pasekmių asmens teisėms ir pareigoms bei juos sudariusių asmenų procesinės padėties, ( nutarties 80 punktas) nurodė, kad kadastrinių matavimų metu yra renkami faktinio pobūdžio duomenys apie kadastro objektus, atliekami kitokie faktus nustatantys veiksmai, tokie kaip objekto ribų pažymėjimas vietovėje. Jie nenustato asmenų teisių ar pareigų, bet administracinėse procedūrose gali sudaryti pagrindą priimti teisinius sprendimus, kuriais ir yra nusprendžiama dėl asmenų teisių ir pareigų. Faktinių duomenų surinkimas, fiksavimas, atvaizdavimas sudaromuose dokumentuose administracinės procedūros metu, nors ir sudarantis pagrindą spręsti dėl asmenų teisių ir pareigų, net dokumentui ir tapus administracinio akto priedu, savarankiškai, be administracinio akto patvirtinimo ir galiojimo nenustato asmenų teisių ir pareigų, todėl tokie aktai, iškilus ginčui dėl administraciniu aktu su priedais nustatytų teisių ir pareigų galiojimo ar apimties, nesudaro savarankiško nagrinėjimo dalyko, o šiuos dokumentus sudarę asmenys nėra materialinio teisinio santykio dalyviai civiliniame ginče dėl asmens teisių nustatymo ar apimties. Civiliniame procese atsakovu pagal ieškinį turi būti asmuo, kuris turi atsakyti pagal ieškinį (CPK 41, 43 straipsnis). Tai reiškia, kad nėra teisinio pagrindo jiems reikšti reikalavimus dėl jų kadastrinių matavimų metu sudarytų planų ar aktų panaikinimo, o pagal reiškiamus reikalavimus dėl administraciniais aktais nustatytų teisių ir pareigų turi atsakyti ne jie, o šiuos aktus priėmusios institucijos. Atitinkamai nėra teisinio pagrindo kadastrinius matavimus atlikusių ir atitinkamus dokumentus sudariusių asmenų patraukti kaip atsakovų. Taip pat nėra teisinio pagrindo kadastrinius matavimus atlikusių asmenų įtraukti į bylą kaip suinteresuotų asmenų, kadangi nėra jų teisinio suinteresuotumo dėl ginčo dalyko – asmeniui nustatytų teisių ir pareigų ar jų vykdymo (CPK 46 straipsnis). Civiliniame ginče dėl administraciniu aktu nustatytų civilinių teisių ir pareigų, remiantis kadastrinių matavimų dokumentais, gali būti svarstomi kadastrinių matavimų metu padaryti faktiniai ar kitokie netikslumai, tačiau yra vertinama dėl jų pagrindo ir įtakos priimant administracinį aktą, o ne nagrinėjamas ginčas tarp kadastrinius matavimus užsakiusiojo ir kadastrinius matavimus atlikusio asmens dėl atliktų darbų netinkamumo. Jeigu ginčo nagrinėjimo metu reikia gauti informacijos ar patikslinimų iš kadastrinius matavimus atlikusio ir atitinkamus dokumentus sudariusio asmens, tai galimas tolesnis faktinių duomenų apie kadastro objektą rinkimas, bet iš to neatsiranda šio asmens suinteresuotumas byla ir tai nesudaro pagrindo jį įtraukti į bylą kaip dalyvaujantį asmenį. Dėl faktų žinojimo, duomenų surinkimo ar turėjimo šis asmuo netampa suinteresuotu asmeniu, o tik yra asmuo, turintis informacijos apie bylos aplinkybes. Prireikus šie asmenys civiliniame procese gali būti apklausiami kaip liudytojai (CPK 189 straipsnio 1 dalis) arba jų turimi faktiniai duomenys gaunami kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 2 dalis).

76Dėl aukščiau nurodytoje kasacinio teismo nutartyje suformuluotų teisės taikymo taisyklių (nutarties 81,83 punktai), civilinė byla dalyje dėl ieškovų pareiškimu dėl ieškinio dalyko patikslinimo suformuluotų reikalavimų: pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „Geodema" 2013 m. lapkričio 29 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „Geodema” 2013-11-29 sudarytą 2014-04-17 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą; pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „ADR projektai" 2014 m. spalio 8 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „ADR projektai" 2014-10-08 sudarytą 2014-11-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą, nutrauktina, nes nurodyti reikalavimai nenagrinėtini teisme civilinio proceso tvarka (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

77Dėl NŽT sprendimų panaikinimo, ginčytinų žemės sklypo ribų nustatymo

78Ieškovai, ieškinio, patikslinto ieškinio, pareiškimo dėl ieškinio dalyko pakeitimo ( 1 t., b. l. 1-3,136-137; 5 t., b. l. 23-16) pateiktu reikalavimu, prašo nustatyti ieškovams J. A. Č. ir Č., E. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) ir atsakovui J. M., nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus ( - ), esančio ( - ), ribas pagal 2015-03-18 UAB „Geoforta" sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą nurodant, kad ieškovų žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ribojasi su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, unikalus ( - ), taškuose, žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais „10” (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „12" (koordinatė x – ( - ); koordinatė y -( - )).

79Atsakovas J. M. pateikė priešieškinį (1 t., b. l. 42-45), prašydamas patvirtinti atsakovui priklausančio 28136 kv. m žemės sklypo unikalus Nr.( - ), esančio ( - ) ribas pagal UAB “ADR projektai“ 2014-12-18 atliktus kadastrinius matavimus ir paruoštą žemės sklypo planą, paruoštą remiantis Valstybine koordinačių sistema LKS-1994 bei plane nurodytas sklypo koordinates. Nurodė, kad atsakovui priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus atlikusi UAB“ADR projektai“ paruošė ir žemės sklypo planą, kurio ribos pažymėtos 2014-12-18 kadastro žemėlapyje. Žemės sklypo planas nustatyta tvarka patvirtintas 2014-12-02 NŽT Rokiškio skyriaus vedėjo sprendimu Nr.25SK-(14.25.110)1040. Pagal žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), nurodytą koordinačių žiniaraštį , riba su žemės sklypu unikalus Nr.( - ) nustatyta taškuose : taške Nr.12, kodas R koordinatės x-, y-, taške Nr.13 kodas R, koordinatės x-( - ),y-( - ), taške Nr.14 kodas R, koordinatės x-, y- ( - ), taškuose- 2-12 gretimybė su 4 m. pločio keliu, pagal žemės sklypo plane nurodytas koordinačių žiniaraštyje koordinates.

80Pagal CK 4.45 straipsnio 1 dalies nuostatą, jeigu žemės sklypų savininkai nesutaria dėl ginčytinų sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus.

81Iš aukščiau nurodytų teisminio nagrinėjimo metu nustatytu faktinių bylos aplinkybių bei teisminio nagrinėjimo metu NŽT pateiktų atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo unikalus ( - ) UAB “ADR projektai“ atliktų kadastrinių matavimų bylų duomenų matyti, kad pirmąją šio žemės sklypo kadastro duomenų bylą 2013 m. sausio 25 d. parengė UAB „Geodema“ matininkė M. J. ir žemės sklypo kadastro duomenys buvo patvirtinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimu Nr. 258K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo”. Šioje byloje yra NŽT Rokiškio teritorinio padalinio Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktas (2013-03-07 Nr. 25KAM-21567), kuriame nurodyta, jog patikrinus žemės sklypo kadastro duomenų bylą, konstatuota, kad žemės sklypo kadastro duomenų byla parengta, sukomplektuota teisingai (žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentams, žemės sklypo plotas nustatytas , žemės sklypo planas sudarytas , žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo aktas užpildytas , žemės sklypo kadastro duomenų forma užpildyta teisingai, žemės sklypo vertės apskaičiuotos teisingai). Šioje byloje esančiame UAB „Geodema” matininkės parengtame 2013-02-21 aiškinamajame akte nurodyta, jog atliekant žemės sklypo geodezinius matavimus remtasi vietovėje rastais riboženkliais ir gretimų žemės sklypų planais, žemės sklypo plotas-2,8785, leistina ploto paklaida neviršija ribinės leistinos paklaidos. Iš šioje byloje esančio žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akto matyti, kad matuojant žemės sklypą ir nustatant žemės sklypo ribas, be visų kitų, dalyvavo ir ieškovas J. A. Č., kuris pasirašė šiame akte ir dėl žemės sklypo ribų jokių pretenzijų nereiškė. Iš byloje esančio 2013-01-25 žemės sklypo plano matyti, jog pagal šį UAB „Geodema“ parengtą planą atsakovui priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus ( - ), su ieškovams priklausančiu žemės sklypu, esančiu ( - ), unikalus Nr. ( - ), ribojasi taškuose, žemės klypo plane pažymėtuose skaičiais skaičiais „1” (koordinatė x-; koordinatė y-( - )), „2“ (koordinatė x-( - ); koordinatė y –( - )) bei „3“ (koordinatė x -; koordinatė y -( - )).

82Antroje atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų byloje , parengtoje 2013 m. lapkričio 29 d. UAB „Geodema“ matininkės M. J., kurios duomenys patvirtinti NŽT Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimu Nr. 255K-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 258K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo", esančiame matininkės parengtame 2014-01-06 aiškinamajame rašte nurodyta, jog kadastro duomenys tikslinami atsižvelgiant į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, t.y. į Moškėnų kadastro vietovės reformos žemėtvarkos projektą bei Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimu Nr. TS-5.97 patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos Vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo schemą. Nurodyta, jog remiantis vietovėje esančiu vietinės reikšmės keliu, perdaro kadastrinių matavimų bylą ir gretimybėje 1-2-3 yra 4 m. kelias, o ne ( - ) Moškėnų k.v. . Iš šioje byloje esančio žemės sklypo ribų paženklinimo - parodymo akto matyti, kad matuojant žemės sklypą ir nustatant žemės sklypo ribas, dalyvavo ir ieškovai, kurie atsisakė pasirašyti šiame akte, nurodydami, jog kelias priklauso jiems, o buvęs riboženklis Nr.1 yra jų žemės sklype. Minėtame 2014-01-06 aiškinamajame akte nurodyta, kad perdaroma kadastrinių matavimų byla ir gretimybėje 1-2-3-yra kelias, o ne ( - ) Moškėnų kv.v., ir vakarinėje sklypo pusėje gretimybė 5-6-7 kelias 6 m., taip pat su gretimų sklypų savininku patikslinta riboženklio Nr.7 vieta, bendru gretimų sklypų savininkų sutarimu, kadangi kaimynė rado giliai užkasto riboženklio liekanas. Nurodoma, kad to pasekoje žemės sklypo plotas ir linijų ilgiai pasikeitė nuo prieš tai buvusio plano, sumažėjo sklypo plotas iki 2,8389 nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto 3,000 ha ploto, maksimali leistina (ribinė) plotų paklaida viršija ribinę leistiną paklaidą. Iš byloje esančio 2013-11-29 žemės sklypo plano matyti, jog pagal šį UAB „Geodema“ parengtą planą atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo, unikalus ( - ), ribų taškai „1", „2“ ir „3” buvo priartinti prie rajono savivaldybės vietinių kelių išdėstymo schemoje nurodyto kelio RK 146 . Šias aplinkybes patvirtina ir liudytojos M. J. parodymai duoti 2015-11-18 teismo posėdyje kuomet ji nurodė, atlikusi atsakovo žemės sklypo kadastrinius matavimus, dirbdama UAB „ADR projektai“ matininke. Nurodė, kad atlikdama matavimus rėmėsi laikinu žemės sklypo planu, suderintu 1996-02-08, Registrų centro išrašu ir Rokiškio r. žemės reformos žemėtvarkos projekto ištrauka 2008-10-20, vietinių kelių išdėstymo schema, kur kelias nurodytas RK 146, skiria šalių sklypus ir minėtą kelią nurodė kaip gretimybę. Atliekant matavimus taškuose ” 2” iki “13” natūroje buvo išlikę riboženkliai, riboženklis taške”13” nebuvo prie kelio pakraščio, jis buvo 3 m nuo pakraščio, todėl, teko įrengti papildoma riboženklį taške Nr. 12, nes riba turi eiti kelio pakraščiu. Buvo išlikęs betoninis riboženklis prie Nr. 2, kuris buvo perkeltas iki kelio pakraščio, nes buvo ne į kelio pusę, buvo už vietinės reikšmės kelio kairėje pusėje. Atlikus J. M. žemės sklypo kadastrinius matavimus buvo nustatyta, kad jo žemės sklypas sumažėjo, todėl buvo paskaičiuota ir valstybė jam sumokėjo kompensaciją.

83Trečioje atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų byloje , parengtoje tos pačios matininkės M. J. 2014 m. spalio 8 d. , kurios kadastro duomenys patvirtinti NŽT Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. 25SK- (14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio Rokiškio rajono savivaldybėje, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, ( - ) nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo”, 2014-10-08 aiškinamajame akte nurodyta, jog kadastro duomenys tikslinami pasikeitus žemės sklypo naudmenoms ir esant būtinumui žemės sklypo ribą pakoreguoti pagal vietinės reikšmės kelio briauną, matavimo metu gautas plotas-2,8136 ha. Kadastriniai matavimai atlikti tridažiu GPS imtuvu ( - ) GNSS, nustatytas žemės sklypo padidėjimas viršija leistiną normą. Nurodyta, kad su žemės sklypo paženklinimu naujo standarto riboženkliais nesutiko kaimynai, motyvus nurodę įrašu parodymo paženklinimo akte. Iš žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo 2014-09-11 akto matyti, kad ieškovai nesutiko su matuojamomis sklypo ribomis, nurodo, kad kaimynas nori riboženklius įrengti jiems priklausančioje žemėje.

84Iš teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų, atsakovo J. M. žemės sklypo atliktų kadastrinių matavimų 2013-01-25 bylos duomenų matyti, kad atliekant minėtus, t.y. pirminius šio žemės sklypo kadastrinius matavimus, ginčo tarp šalių dėl žemės sklypo ribos nebuvo, ką patvirtina ir 2013-01-16 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte užfiksuoti duomenys, su nustatytomis tuo metu atsakovo žemės sklypo ribomis sutiko tiek atsakovas J. M., tiek ieškovas J. A. Č.. Kaip jau buvo nurodyta, 2013-02-21 matininkė M. J. savo aiškinamajame rašte nurodė, kad atliekant kadastrinius matavimus nustatytas žemės sklypo plotas -2,8785 neviršija ribinės leistino paklaidos. NŽT Rokiškio teritorinis padalinys 2013-03-07 žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo aktu Nr.25KAM-21567 konstatavo, jog kadastro duomenų byla atitinka visus akto 4 punkte nurodytus kriterijus, o 2013-03-08 NŽT Rokiškio skyriaus vedėjas 2013-03-08 sprendimu Nr.25SK-(14.25.110)-258 patvirtino 2013-01-25 parengtą atsakovo žemės sklypo kadastro bylą.

85Ginčas tarp šalių dėl besiribojančių jų žemės sklypų ribos atsirado tuomet, kai 2013-11-06 , o vėliau ir 2014-09-11 pakartotinai buvo atlikti atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai, kuriuos atliekant atsakovo žemės sklypo riba buvo priartinta prie kelio, kuris pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimą buvo įtrauktas į viešųjų kelių išdėstymo schemą , o vėliau tą pačią ribą sutapatinant su minimo kelio briauna, tokiu būdu atsakovo J. M. žemės sklypo ribą perkeliant į ieškovams priklausančio sklypo dalį, dėl ko susidarė sklypų ribų persidengimas, nors su tuo visą laiką nesutiko ieškovai. Tą patvirtina ir NŽT teismui 2019-07-08 pateikta kadastro žemėlapio ištrauka( 5 t., b. l.20), kurioje nurodomas ginčytinas (persidengiantis) žemės sklypų plotas - 191,43 m2 . Dėl išdėstyto laikytina, kad tarp šalių yra ginčas dėl žemės sklypo ribų, kuri nustatytina teismo.

86Įsiteisėjus Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016-11-02 sprendimui, laikytina atstatytos ieškovų E. Č. ir A. J. Č. buvę pažeistos jų teisės, pripažįstant, jog ginčo kelias eina per jiems nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (ABTĮ 19 straipsnis).

87Įvertinus byloje surinktus įrodymus, sutiktina su ieškovų atstovo nurodytais argumentais, kad pagal parengtos UAB ”Geoforta” ieškovams priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos duomenis akivaizdu, kad du riboženkliai, kurie buvo rasti vietoje, žemės sklypo plane pažymėti „11“ ir „12“ taškais atitinka atsakovo žemės sklypo plane UAB “Geodema“ atliktų kadastrinių matavimų 2013-01-25 byloje pažymėtus taškus „1“ ir „2“, t.y. šių taškų koordinatės yra identiškos. Ieškovams priklausančio žemės sklypo plane pažymėtas taškas “10“ , šiame taške nesant išlikusio riboženklio, paženklintas nauju riboženkliu, riba tarp „10“ ir „11“ taško pažymėta tiesia linija ir ji atitinka buvusį pirmesnį D. parengto ieškovų preliminaraus žemės sklypo planą, taip pat atitinka ir atsakovui atliktų 2013-01-25 kadastrinių matavimų byloje pažymėto taško “3“ buvimo vietą ir šioje besiribojančių šalių žemės sklypų dalyje, ginčo tarp šalių nėra.

882015-11-18 teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB”Geoforta” matininkas M. P. parodė, kad jis atliko ieškovui Č. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus. Žemės sklypo ribas nustatė pagal Č. pateiktą D. planą, pagal ten nurodytus atstumus, pagal esančią situaciją natūroje, išlikusius riboženklius, pagal nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus. Nurodė, jog jam yra žinoma , kad ginčas tarp šalių vyksta dėl kelio esančio Č. žemės sklype. Č. sklype yra du keliai: vienas 8 m. pločio, t. y. 33 arų ( nuo taško 1 iki 11), kitas kelias yra 6 m. pločio, t.y. 12 arų ( tarp taškų 11-12 einantis įstrižai iki taško 3). Bendras naudojimas tarp taškų 9 ir 10, tarp 1 ir 2, tarp 13 ir 14. Tarp taškų 12 iki 13 yra sklypas, tarp taškų 1 ir 14 yra laisva valstybinė žemė, tarp taškų 13 ir 14 yra kelias. Ginčas vyksta dėl sklypo ribos, tarp taškų 11 ir 12. Nurodė, jog nustatant ribas rėmėsi ( - ) planu ir registro duomenimis, riboženkliai atitiko ( - ) planą. Ties taškais 11 ir 12 buvo rasti gelžbetoniniai riboženkliai, ties tašku 10 nebuvo rastas riboženklis. Tašką 10 nustatė pagal ( - ) plane nurodytus atstumus. Taškuose 8 ir 9 buvo metaliniai riboženklai, t. y. įkaltos armatūros. Atliekant matavimus jam buvo žinoma apie savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą vietinės reikšmės kelių išdėstymo schemą , tačiau atliekant kadastrinius matavimus neprivalėjo ja vadovautis, nes užsakovo, t.y. žemės sklypo savininko ( - ) teigimu, su juo nebuvo derinta , kad keliai būtų įtraukti į bendro naudojimo. Pagal ieškovams priklausančio žemės sklypo nuosavybės dokumentus ir nustatytą faktiškai jiems priklausančio žemės sklypo plotą, nutatyta leistina ribinė paklaida neviršyta .

89Įvertinus byloje surinktus ir aukščiau nurodytus įrodymus laikytina, kad atliekant 2013-11-06 , o vėliau ir 2014-09-11 pakartotinai atliekant atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus ir juos pateikus NŽT Rokiškio teritoriniam padaliniui patikrinimui, patikrinimą atlikusiems specialistams žinant, jog ieškovai su naujai nustatytina besiribojančių žemės sklypų riba nesutinka, nepilnai laikėsi Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikrinimo taisyklių (toliau-Taisyklių), patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2009-09-03 įsakymu Nr.1P-98 (redakcija galiojusi nuo 2012-01-07 iki 2015-01-01), reikalavimų . Minėtų taisyklių 11 punkte nurodyta, kad jei kameraliai tikrinant iškyla abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų (nekartografuotų) situacijos elementų tikslumo, žemės sklypo kadastro duomenų nustatymas tikrinamas vietovėje. Tų pačių taisyklių 13 punktas numato ir kitus atvejus, kuomet žemės sklypo kadastro duomenų nustatymas tikrinamas vietovėje. Teismo vertinimu , pakartotinai 2013-11-06 , 2014-09-11 atlikus J. M. priklausančio žemės sklypo kadastrinius matavimus , ieškovams visa laiką tvirtinant, kad buvęs ginčo kelias priklauso jiems ir yra jiems nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, NŽT teritorinio padalinio pareigūnai tikrinę pateiktas 2013-11-06 , 2014-09-11 kadastrinių matavimų bylas turėjo pagrindą nuspręsti dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo tikrinamo vietovėje, kurio metu galėjo būti pastebėta klaidų teritorijų planavimo dokumentuose, šiuo atveju Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009-04-24 sprendimo Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ dalyje dėl kelio Nr. RK-146 įrašymo į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, kuriuos nustačius, teritorinio padalinio vadovas turėjo inicijuoti teritorijų planavimo dokumentų, kurių organizatorius iki 2010 m. birželio 30 d. buvo apskrities viršininkas, o nuo 2010 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovas ar jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas, patikslinimą (Taisyklių 19 punktas).

90Teismo vertinimu, NŽT teritorinio padalinio specialistai dėl 2013-11-06 , 2014-09-11 kadastrinių matavimų bylose nustatytų žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo tikrinamo vietovėje, turėjo spręsti ir dėl to, kad tvirtindami to paties žemės sklypo ribas pagal 2013-01-25 kadastrinių matavimų bylą, kur žemės sklypo plane taškuose 1-2-3 gretimybė nurodyta ne su keliu, o su ieškovams priklausančiu žemės sklypu ( - ), turėjo vietoje įsitikinti visų Taisyklių 13 punkte nurodytų kriterijų pagrįstumu, tuo užtikrinant abiejų gretimų sklypų savininkų teises ir teisėtus interesus į jiems nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, juo labiau, kad NŽT buvo žinoma, jog ieškovų žemės sklype keliu užimta žemės valstybės poreikiams nebuvo paimta.

91Įvertinus visumą teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų laikytina, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimas Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimu Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Sprendimu Nr. 255K-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258„Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” buvo pažeistos ieškovų nuosavybės teisės, kurių neliečiamumą garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnis, todėl naikintini.

92Dėl ieškovų reikalavimų dalyje dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ- (14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-1258 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” pakeitimo” panaikinimo, civilinė byla nutrauktina, nes minėti reikalavimai laikytini nesusijusiais su ieškovų teisių ir teisėtų interesų gynimu (CPK 5 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 1 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2019-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-304/2019).

93Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką, nagrinėjant žemės sklypų savininkų ginčus dėl ginčytinų sklypo ribų, ne kartą yra konstatavęs, jog teismui nustatant žemės sklypo ribas, žemės sklypų ribos gali būti keičiamos, taip pat gali būti keičiama sklypo konfigūracija , tačiau žemės sklypo plotas negali būti keičiamas, nenuginčijus sklypo įsigijimo sandorio , nebent egzistuoja sklypo ploto patikslinimo galimybė pagal Kadastro nuostatų 21 punktą šios normos nustatytomis sąlygomis ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2005; 2009-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-226/2009, 2019-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-304/2019). Kasacinis teimas yra nurodęs, kad nors yra pripažįstama gretimų žemės sklypų bendrų ribų pakeitimo galimybė, tačiau tokiems pakeitimams atlikti turi būti nustatytas objektyvus pagrindas – žemės sklypo savininko negalėjimas tinkamai įgyvendinti turimos nuosavybės teisės į žemės sklypą ir (ar) sklype esančius statinius, t. y. negalėjimas naudoti nuosavybės teisės objektų pagal tokių objektų tikslinę paskirtį (CK 4.37 straipsnio 1 dalis).

94Įvertinus visumą byloje surinktų įrodymų laikytini nepagrįstais atsakovų atstovų teismo posėdžiuose nurodyti argumentai, kad patenkinus ieškovų reikalavimą dėl žemės sklypo ribų nustatymo pagal UAB”Geoforta” parengtą ieškovų žemės sklypo plane nurodytas besiribojančias su atsakovo žemės sklypu ribas, dėl to bus sumažintas atsakovui priklausančio žemės sklypo plotas, nes nurodyti argumentai prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.

95Kaip jau buvo nurodyta, iš J. M. žemės sklypo atliktų kadastrinių matavimų 2013-01-25 bylos duomenų matyti, kad atliekant minėtus, t.y. pirminius šio žemės sklypo kadastrinius matavimus, ginčo tarp šalių dėl žemės sklypo ribos nebuvo, su nustatytomis ribomis sutiko abi šalys, o 2013-02-21 matininkė M. J. savo aiškinamajame rašte nurodė, kad atliekant kadastrinius matavimus nustatytas atsakovui priklausančio žemės sklypo plotas -2,8785 neviršija ribinės leistino paklaidos. Iš pakartotinai atliktų 2013-11-29 atsakovo žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje pateiktame 2014-01-06 aiškinamajame akte nurodytų aplinkybių laikytina, kad atsakovo žemės sklypo plotas sumažėjo ne dėl 2013-01-25 nustatytos sklypo ribos su ieškovais, bet patikslinus riboženklio Nr.7 buvimo vietą, bendru gretimų sklypų savininkų( t.y. ir atsakovo J. M.) sutarimu, kaimynei radus buvusio riboženklio liekanas, dėl ko, kaip nurodoma akte, pasikeitė žemės sklypo plotas ir linijų ilgiai nuo prieš tai buvusio plano bei sumažėjo sklypo plotas iki 2,8389 nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto 3,000 ha ploto, tuo buvo viršyta maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida.

96Ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus ( - ), , ribų koordinatės pagal 2015-03-18 UAB „Geoforta" sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą, kuriose ieškovų žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ribojasi su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), taškuose, žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais „10” (koordinatė x – 6203393.71; koordinatė y - ( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „12" (koordinatė x – 6203603.70; koordinatė y -( - )) atitinka atsakovo žemės sklypo plane UAB “Geodema“ atliktų kadastrinių matavimų 2013-01-25 byloje pažymėtus taškus „1“ ir „2“, bei šių taškų koordinates , kurios yra identiškos ieškovų žemės sklypo plane nurodytoms taškų „11“ ir „12“ koordinatėms. Pagal bylos duomenis, kurie buvo nurodyti aukščiau, ieškovams priklausančio žemės sklypo plane pažymėtas taškas “10“ , nesant išlikusio riboženklio, paženklintas nauju riboženkliu, o riba tarp taškų „10“ ir „11“ pažymėta tiesia linija ir atitinka buvusį D. D. parengto ieškovų preliminaraus žemės sklypo planą, taip pat atitinka ir atsakovui atliktų 2013-01-25 kadastrinių matavimų byloje pažymėto taško “3“ buvimo vietą , ko šalys neginčija.

97Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina, kad ieškovų reikalavimas nustatyti , kad jiems nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ribojasi su atsakovui priklausančiu žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), taškuose, pagal 2015-03-18 UAB „Geoforta” sudarytame ir parengtame žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais taškuose: „10” (koordinatė x -; koordinatė y - ( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „12" (koordinatė x -6203603.70; koordinatė y - ( - )), atitinka faktiškai buvusias iki ginčo šalių faktinio naudojimo ribas, šalių turimus pirminius šių ribų nustatymo dokumentus, atsakovo nuosavybės teisių į jam priklausantį žemės sklypą , nepažeidžia. Dėl išdėstyto, šioje dalyje ieškovų reikalavimas tenkintinas.

98Dėl bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo

99Ieškovai, pateikiant ieškinį sumokėjo 109 Lt, kas atitinka 31,57 Eur sumą, žyminio mokesčio per EPP sistemą. Pagal pateiktus dokumentus, ieškovai turėjo 1379,24 Eur atstovavimo, procesinių dokumentų rengimo išlaidų ( 4 t., b.l.101-103, 5 t., b.l .37-38). Iš viso bendra ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų suma-1410,81 Eur.

100Atsakovas J. M., pateikiant priešieškinį sumokėjo 41,70 Eur žyminio mokesčio ( 1 t., b. l. 47) bei turėjo 869,62 Eur astovavimo išlaidų ( 1 t., b. l. 35,46). Bendra atsakovo turėtų bylinėjimosi išlaidų suma-911,32 Eur .

101Atsakovas UAB ”ADR projektai” turėjo 630 Eur atstovavimo ir procesinių dokumentų rengimo išlaidų ( 3 t., b. l. 70-74).

102Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Registrų centras- turėjo 34,29 Eur kelionės išlaidų, susijusių su atstovo atvykimu į teismo posėdį 2019-10-23 ( 5 t., b. l. 83-89).

103Nors ieškovų ieškinys tenkintinas dalinai, o atsakovo priešieškinys netenkintinas, sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą laikytina svarbu atsižvelgti, kurie ir kokia dalimi tenkintini ieškovo reikalavimai, susiję su kiekvienu iš atsakovų(CPK 93 straipnsio 4 dalis).. Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad ieškovų reikalavimai susiję su ginčo žemės sklypo ribos su atsakovu J. M. nustatymo ir su tuo susijusių NŽT Rokiškio skyriaus sprendimų panaikinimo tenkintini visiškai.

104Dėl išdėstyto, priteistina iš atsakovų: J. M. ir NŽT lygiomis dalimis po 705,41 Eur iš kiekvieno atsakovo ieškovų J. A. Č. ir E. Č. solidariai naudai, jų turėtų bylinėnėjimosi išlaidų atlyginimui (CPK 93 straipsio 1 dalis).

105Dėl kitų ieškovų pateiktų išvestinių reikalavimų atsakovams UAB “ADR projektai” , UAB”Geodema” bei daliai reikalavimų , susijusių su išvestiniais NŽT Rokiškio skyriaus sprendimais, civilinė byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu, todėl UAB”ADR projektai” turėtos bylinėjimosi išlaidos-630 Eur priteistinos iš ieškovų J. A. Č. ir E. Č. lygiomis dalimis, t.y. po 315 Eur iš kiekvieno ieškovo, atsakovo UAB ”ADR projektai” naudai.

106Trečiojo asmens VĮ Registrų centras turėtos 34,29 Eur kelionės išlaidų, susiję su atstovo atvykimu į teismo posėdį 2019-10-23 , priteistinos iš atsakovo-NŽT, nes atstovo dalyvavimas buvo pripažintas teismo būtinu, patenkinus NŽT atstovo prašymą.

107Teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų dalyvaujantiems byloje asmenims įteikimu- 137,49 Eur sumoje priteistinos lygiomis dalimis iš ieškovų ir atsakovų J. M. ir NŽT, t.y. po 45,83 Eur iš kiekvienos šalies, ieškovams tenkančią priteistinų bylinėjimosi išlaidų dalį dalinant ieškovams lygiomis dalimis, t.y.iš kiekvieno priteisiant po 22,91 Eur valstybei CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

108Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 263-265-269 straipsniais, 293 straipsnio 1 punktu , ABTĮ 30 straipsniu teismas

Nutarė

109ieškovų J.A. Č. ir E. Č. ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo J. M. priešieškinį atmesti.

110Atnaujinti ieškovams J. A. Č. ir E. Č. terminą Nacionalinės žemės tarnybos Rokiškio skyriaus sprendimams ginčyti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

111Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Sprendimą Nr. 25SK-(14.25.110.)-383 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimu Nr. 25SK-(14.25.110.)-258 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Sprendimą Nr. 255K-(14.25.110.)-1040 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2013 m. kovo 8 d. Sprendimo Nr. 255K-(14.25.110.)-258„Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo” pakeitimo .

112Nustatyti, ieškovams J. A. Č. ir E. Č. nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus numeris ( - ) , esančio ( - ), ribų koordinates pagal 2015-03-18 UAB „Geoforta" sudarytą ir parengtą žemės sklypo planą, kuriose ieškovų žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ribojasi su atsakovui J. M. priklausančiu žemės sklypu, unikalus ( - ), esančiu ( - ), taškuose, žemės sklypo plane pažymėtuose skaičiais „10” (koordinatė x – ( - ) ; koordinatė y - ( - )), „11" (koordinatė x - ( - ); koordinatė y - ( - )) ir „12" (koordinatė x – ( - ); koordinatė y -( - )).

113Civilinę bylą dalyje dėl ieškovų reikalavimų: pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „Geodema" 2013 m. lapkričio 29 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „Geodema” 2013-11-29 sudarytą 2014-04-17 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą; pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „ADR projektai" 2014 m. spalio 8 d. atliktus atsakovui priklausančio žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus ( - ), kadastrinius matavimus, t. y. šio žemės sklypo ribų paženklinimo- parodymo aktą ir kadastro duomenų formą bei UAB „ADR projektai" 2014-10-08 sudarytą 2014- 11-19 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus suderintą sklypo planą, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ- (14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gruodžio 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-1258 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymo Nr. 25VĮ-(14.25.2.)-411 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų Rokiškio rajono savivaldybėje kompensavimo” pakeitimo, nutraukti.

114Priteisti iš atsakovų J. M., asmens kodas ( - ) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos ( kodas 188704927) po 705,41 Eur (septynis šimtus penkis eurus 41 centą) iš kiekvieno ieškovų J. A. Č., asmens kodas ( - ) ir E. Č. , asmens kodas ( - ) solidariai naudai.

115Priteisti iš ieškovų J. A. Č. ir E. Č. po 315 Eur(tris šimtus penkiolika eurų) iš kiekvieno , atsakovo UAB ”ADR projektai” (kodas 302633986) naudai.

116Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos ( kodas 188704927) 34,29 Eur (trisdešimt keturis eurus 29 centus) bylinėjimosi išlaidų trečiojo asmens VĮ Registrų centras (kodas 124110246) naudai.

117Priteisti iš atsakovų J. M. 45,83 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 83 centus), Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 45,83 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 83 centus), bei iš ieškovų J. A. Č. ir E. Č. po 22,91 Eur(dvidešimt du eurus 91 centą) iš kiekvieno, bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660) valstybei.

118Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Irena... 2. Ieškovai pateiktu patikslintu ieškiniu , 2019-08-30 pareiškimu dėl... 3. -... 4. 2. pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „Geodema" 2013 m.... 5. -... 6. 3. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 7. -... 8. 4. pripažinti negaliojančiais ir panaikinti UAB „ADR projektai" 2014 m.... 9. - 5. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 10. - 6 atnaujinti ieškovams terminą aukščiau nurodytiems Nacionalinės žemės... 11. - 7. iš atsakovų priteisti ieškovų naudai jų turėtas bylinėjimosi... 12. Ieškovai savo reikalavimus grindžia Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (... 13. Ieškovai patikslintame ieškinyje ( 1 t., b. l. 144-145) nurodė, kad... 14. priklausančio žemės sklypo plotą, o žemės sklypo eksplikacijoje nurodyta,... 15. Ieškovė E. Č. teismo posėdyje 2015 07 29 paaiškino, kad pagal Valtiečių... 16. Ieškovas J. A. Č. teismo posėdyje 2015 07 29 paaiškino jiems priklausantis... 17. Ieškovai nurodė, kad apie tai, jog iš jų bus paimta keliu užimta žemė... 18. Pareiškime dėl ieškinio dalyko pakeitimo ( 5 t., b.l. 23-26), ieškovai... 19. Nurodo, jog atnaujinus bylos nagrinėjimą Nacionalinė žemės tarnyba prie... 20. Nurodo, jog antrąją atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro... 21. Trečiają atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų... 22. Nurodo, jog šios naujai paaiškėjusios aplinkybės ir NŽT Rokiškio skyriaus... 23. Nurodo, kad nors ieškovai įtraukė NŽT atsakove ir ginčijo jos veiksmus,... 24. Nurodo, jog Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. 2019-10-23 teismo posėdyje ieškovų atstovas adv. Mindaugas Beinaravičius... 26. Atsakovas J. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 32-33), kuriame... 27. 2015-07-29 teismo posėdyje atsakovas J. M. prašydamas tenkinti jo pateiktą... 28. Atsakovo J. M. atstovas nurodė, jog atsakovo pateiktas žemės sklypo ribų... 29. Atsakovė, NŽT, atstovaujama Rokiškio skyriaus, pateiktuose atsiliepuose... 30. Atsakovo NŽT atstovė 2019-03-13 teismo posėdyje nurodė , kad... 31. Atsakovo NŽT atstovė teismo posėdyje 2019-10-23 paaiškino, kad atlikus UAB... 32. Atsakovas UAB “ADR projektai“, pateiktame atsiliepime į patikslintą... 33. 2015-11-18 teismo posėdyje atsakovo UAB „ADR projektai" atstovė adv. G. P.... 34. Atsakovas UAB“ADR projektai“ 2019-03-13 pateikė teismui prašymą bylą... 35. Atsakovas UAB „Geodema“ , įtrauktas į bylą ieškovo pareiškimu dėl... 36. Tretysis asmuo Rokiškio rajono savivaldybė atsiliepime į patikslintą... 37. Rokiškio rajono savivaldybės meras 2018-03-12 raštu teismui Nr.SD-5.51-836 ,... 38. Tretysis asmuo VĮ Registrų centras pateiktame atsiliepime nurodė (1 t., b.... 39. Trečiojo asmens VĮ Registrų centro atstovė 2019-10-23 teismo posėdyje... 40. Tretysis asmuo UAB “Geoforta“ pateiktame atsiliepime (2 t., b.l.113-115)... 41. Tretysis asmuo VĮ Valstybės žemės fondas pateiktame atsiliepime ( 3 t., b.... 42. Kiti tretieji asmenys E. B., R. B., R. V. pateiktuose atsiliepimuose nurodė... 43. Pateiktas ieškovų patikslintas ieškinys ir pareiškimas dėl ieškinio... 44. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 45. Faktinės bylos aplinkybės... 46. Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad ieškovams J. A. Č. ir... 47. Iš 1991 m. kovo 20 d. išduoto Valstybinio žemės nuosavybės akto Nr. 38... 48. Iš Nekilnojamojo turto registro 2014 m. lapkričio 24 d. išrašo duomenų... 49. Nagrinėjamos bylos medžiagą nustatyta, kad Rokiškio rajono savivaldybės... 50. Rokiškio rajono savivaldybė pateikė teismui rašytiniu įrodymus, susijusius... 51. Iš pateiktų atsakovo NŽT argumentų nurodytų atsiliepime, atstovo... 52. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms , teismas 2016-02-03 nutartimi... 53. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016-11-02 sprendimu civilinėje... 54. Iš nurodytų Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016-11-02 sprendimo... 55. 17... 56. unikalus Nr. Nr. ( - ), teritoriją, minėtas kelias priskirtinas vidaus kelių... 57. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016-11-02 sprendimu nustatytos... 58. Ieškovų 2019-05-17 prašymu VĮ Registrų centras ieškovams J. A. Č. ir E.... 59. Dėl termino NŽT Rokiškio skyriaus sprendimams ir įsakymams ginčyti... 60. Ieškovai, pirminį ieškinį dėl jiems priklausančios žemės sklypo ribos,... 61. VĮ Registrų centras pateiktame teismui 2015-02-13 atsiliepime ( 1 t., b. l.... 62. 2015-04-27 ieškovai teismui pateikė patikslintą ieškinį (1 t., b.l.... 63. 18 žemės sklypo planą nurodant, kad ieškovų žemės sklypas, esantis ( -... 64. 2019-08-30 ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko patikslinimo,... 65. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo... 66. Iš bylos duomenų matyti, kad ginčijamas ieškovų Nacionalinės žemės... 67. Ginčijami NŽT 2014 m. gegužės 2 d. Įsakymas Nr. 25VĮ- (14.25.2.)-411... 68. Dėl išdėstyto, ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje numatytas sutrumpintas vieno... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-10-28 nutartyje civilinėje byloje... 70. Iš bylos duomenų matyti, kad teismas, priėmęs 2015-04-27 ieškovo... 71. Ieškovai aktyviai gindami savo procesines teises , teismui 2019-07-29 pateikė... 72. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau teismas 2016-02-03 nutartimi (civilinė byla... 73. Teismo 2019-02-22 nutartimi atnaujinus bylos nagrinėjimą ir nustačius bylos... 74. Dėl žemės sklypo kadastrinio matavimo dokumentų teisinių pasekmių asmens... 75. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019-10-28 nutartyje civilinėje byloje... 76. Dėl aukščiau nurodytoje kasacinio teismo nutartyje suformuluotų teisės... 77. Dėl NŽT sprendimų panaikinimo, ginčytinų žemės sklypo ribų nustatymo... 78. Ieškovai, ieškinio, patikslinto ieškinio, pareiškimo dėl ieškinio dalyko... 79. Atsakovas J. M. pateikė priešieškinį (1 t., b. l. 42-45), prašydamas... 80. Pagal CK 4.45 straipsnio 1 dalies nuostatą, jeigu žemės sklypų savininkai... 81. Iš aukščiau nurodytų teisminio nagrinėjimo metu nustatytu faktinių bylos... 82. Antroje atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų byloje... 83. Trečioje atsakovui J. M. priklausančio žemės sklypo kadastro duomenų... 84. Iš teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų, atsakovo J. M. žemės... 85. Ginčas tarp šalių dėl besiribojančių jų žemės sklypų ribos atsirado... 86. Įsiteisėjus Panevėžio apygardos administracinio teismo 2016-11-02... 87. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, sutiktina su ieškovų atstovo... 88. 2015-11-18 teismo posėdyje liudytoju apklaustas UAB”Geoforta” matininkas... 89. Įvertinus byloje surinktus ir aukščiau nurodytus įrodymus laikytina, kad... 90. Teismo vertinimu, NŽT teritorinio padalinio specialistai dėl 2013-11-06 ,... 91. Įvertinus visumą teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų laikytina,... 92. Dėl ieškovų reikalavimų dalyje dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie... 93. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką, nagrinėjant... 94. Įvertinus visumą byloje surinktų įrodymų laikytini nepagrįstais atsakovų... 95. Kaip jau buvo nurodyta, iš J. M. žemės sklypo atliktų kadastrinių... 96. Ieškovams nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, unikalus ( - ), ,... 97. Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus įrodymus laikytina, kad... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų tarp šalių paskirstymo... 99. Ieškovai, pateikiant ieškinį sumokėjo 109 Lt, kas atitinka 31,57 Eur sumą,... 100. Atsakovas J. M., pateikiant priešieškinį sumokėjo 41,70 Eur žyminio... 101. Atsakovas UAB ”ADR projektai” turėjo 630 Eur atstovavimo ir procesinių... 102. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Registrų... 103. Nors ieškovų ieškinys tenkintinas dalinai, o atsakovo priešieškinys... 104. Dėl išdėstyto, priteistina iš atsakovų: J. M. ir NŽT lygiomis dalimis po... 105. Dėl kitų ieškovų pateiktų išvestinių reikalavimų atsakovams UAB “ADR... 106. Trečiojo asmens VĮ Registrų centras turėtos 34,29 Eur kelionės išlaidų,... 107. Teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų... 108. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 263-265-269 straipsniais, 293 straipsnio 1... 109. ieškovų J.A. Č. ir E. Č. ieškinį tenkinti iš dalies, atsakovo J. M.... 110. Atnaujinti ieškovams J. A. Č. ir E. Č. terminą Nacionalinės žemės... 111. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 112. Nustatyti, ieškovams J. A. Č. ir E. Č. nuosavybės teise priklausančio... 113. Civilinę bylą dalyje dėl ieškovų reikalavimų: pripažinti... 114. Priteisti iš atsakovų J. M., asmens kodas ( - ) ir Nacionalinės žemės... 115. Priteisti iš ieškovų J. A. Č. ir E. Č. po 315 Eur(tris šimtus penkiolika... 116. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 117. Priteisti iš atsakovų J. M. 45,83 Eur (keturiasdešimt penkis eurus 83... 118. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...