Byla 2-1262-724/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovams N. B., J. B. (J. B.) solidariai dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovų N. B. ir J. B. priteisti jam 1120,00 Lt pagal paskolos sutartįs, 391,55 Lt delspinigių, 506,94 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. lapkričio 20 d. (ieškinio pateikimo į teismą dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir turėtas 133,40 Lt bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai iš jo pagal pirmą paskolos sutartį pasiskolino 600,00 Lt iki 2003 m. sausio 12 d., pagal antrą paskolos sutartį 300,00 Lt iki 2003 m. gegužės 12 d., pagal trečią paskolos sutartį 220,00 Lt iki 2004 m. vasario 12 d. ir paskolų negrąžino. Teigia, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. ir CK 6.874 str. 1 d. atsakovai jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 280,60 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 600,00 Lt įsiskolinimą nuo 2003 m. sausio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d., 135,33 Lt, už naudojimasi jo lėšomis už 300,00 Lt įsiskolinimą nuo 2003 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d., 90,95 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 220,00 Lt įsiskolinimą nuo 2004 m. vasario 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d., 391,55 Lt sutartyse numatytus ir beveik penkis kartus sumažintus delspinigius, kuriuos atsakovas mažina nuo 1 % per dieną iki 0,19 % per dieną už naudojimąsi jo 1120,00 Lt pinigų suma už 184 dienas. Prašymą priteisti 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. lapkričio 20 d. (ieškinio padavimo teismui dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluota taisykle.

5Atsakovams N. B., J. B. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2012 m. lapkričio 24 d. Atsakovai nepateikė teismui atsiliepimo į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovų įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovais sudarė tris paskolos sutartis, pagal pirmą paskolos sutartį ieškovas atsakovams solidariai paskolino 600,00 Lt iki 2003 m. sausio 12 d., pagal antrą paskolos sutartį ieškovas atsakovams solidariai paskolino 300,00 Lt iki 2003 m. gegužės 12 d., pagal trečią paskolos sutartį ieškovas atsakovams solidariai paskolino 220,00 Lt iki 2004 m. vasario 12 d., duomenų, kad atsakovai šią sumą grąžino byloje nėra.

10Dėl skolos priteisimo.

11Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelių (paskolos sutarčių) neginčijo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovai pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant solidariai iš atsakovų ieškovo nurodyto dydžio įsiskolinimą – 1120,00 Lt pagal paskolos sutartis. Kadangi paskolą gavo du asmenys (sutartyje numatyta jų solidari atsakomybė), atsakovai atsako solidariai (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Todėl iš atsakovų solidariai priteistina pasiskolinta 1120,00 Lt paskolos suma.

12Dėl delspinigių priteisimo.

13Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovų už 184 dienas po 0,19 % delspinigių sumą už negrąžintą 1120,00 Lt kredito sumą. Paskolos sutartyse šalys susitarė dėl 1 % delspinigių dydžio už kiekvieną praleistą mokėti dieną, kuris teismo nuomone būtų aiškiai neprotingas ir per didelis, ieškovas geranoriškai sumažino delspinigių dydį nuo 1 % per dieną iki 0,19 % per dieną, šis delspinigių dydis nėra neprotingas ar aiškiai per didelis, nes tai sudaro 69,35 % metinių delspinigių dydį, todėl iš atsakovų solidariai priteistinas delspinigių dydis (Lietuvos Respublikos CK 6.261 str.) už 184 dienas, kurį sudaro 391,55 Lt.

14Dėl palūkanų priteisimo.

15Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš atsakovų pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. ir CK 6.874 str. 1 d. nuostatas 280,60 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 600,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2003 m. sausio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d., 135,33 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 300,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2003 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d., 90,95 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos 220,00 Lt skolos sumos už laikotarpį nuo 2004 m. vasario 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d. (skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų);

16Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

17Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti šalių susitarimu nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu.

18Už naudojimąsi 1120,00 Lt paskolos suma, atsakovams negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti 5 % palūkanas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. ir 6.210 str. 1 d. laikotarpius nuo 2003 m. sausio 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d. už naudojimąsi 600,00 Lt paskola, nuo 2003 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d. už naudojimąsi 300,00 Lt paskola, nuo 2004 m. vasario 12 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d. už naudojimąsi 220,00 Lt paskola. Todėl ieškovui už naudojimąsi bendra 1120,00 Lt paskolų suma priteistina 506,94 Lt palūkanų suma.

19Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 2018,49 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. lapkričio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes būtent taip numato Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatos.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas - 71,00 Lt žyminio mokesčio, 60,00 Lt už paskolos sutarčių vertimą į valstybinę kalbą, 1,00 Lt dokumentų spausdinimo, 1,40 Lt kopijavimo išlaidų solidariai iš atsakovų.

22Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų numatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (Lietuvos Respublikos CK 6.6 str.). Lietuvos Respublikos CPK VIII skyrius, reglamentuojantis žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, mokėjimo bei jų paskirstymo tvarką, nenumato solidariosios atsakomybės pagrindų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas solidariai netenkintinas, o bylinėjimosi išlaidos priteistinos dalimis iš kiekvieno atsakovo.

23Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos leistinais rašytiniais įrodymais, todėl jos iš atsakovų priteistinos, kaip minėta, lygiomis dalimis.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

25Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti solidariai iš atsakovų N. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) 1120,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų dvidešimties Lt 00 ct) skolą, 391,55 Lt (tris šimtus devyniasdešimt vieną Lt 55 ct) delspinigių, 506,94 Lt (penkis šimtus šešis Lt 94 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą 2018,49 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. lapkričio 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai.

27Priteisti iš atsakovės N. B., a.k. ( - ) 66,70 Lt (šešiasdešimt šešis Lt 70 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai.

28Priteisti iš atsakovo J. B., a.k. ( - ) 66,70 Lt (šešiasdešimt šešis Lt 70 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai.

29Atsakovai N. B. ir J. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

30Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V.... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš... 4. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovai iš jo pagal pirmą paskolos... 5. Atsakovams N. B., J. B. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovais sudarė tris paskolos sutartis,... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelių... 12. Dėl delspinigių priteisimo.... 13. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 14. Dėl palūkanų priteisimo.... 15. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku priteisti iš... 16. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261... 17. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str.... 18. Už naudojimąsi 1120,00 Lt paskolos suma, atsakovams negrąžinus paskolos,... 19. Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 21. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 22. Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų... 23. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos leistinais rašytiniais... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 25. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti solidariai iš atsakovų N. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - )... 27. Priteisti iš atsakovės N. B., a.k. ( - ) 66,70 Lt (šešiasdešimt šešis Lt... 28. Priteisti iš atsakovo J. B., a.k. ( - ) 66,70 Lt (šešiasdešimt šešis Lt... 29. Atsakovai N. B. ir J. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 30. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...