Byla N1-418-373/2018
Dėl apatinio žandikaulio lūžimo padarė nukentėjusiam S. L. nesunkų sveikatos sutrikdymą

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė,

2sekretoriaujant Rasai Fedinienei,

3dalyvaujant prokurorui Ramūnui Bačiuliui,

4gynėjams advokatams Nijolei Gaižutienei, Rimantui Tijūnėliui,

5nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams S. L., V. B.,

6civilinei atsakovei ir atstovei pagal įstatymą A. R., civiliniam atsakovui S. R.,

7viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje E. R., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, ( - ) išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, nesimokantis, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 138 straipsnio 1 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, V. N., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, ( - ) išsilavinimo, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

8E. R. 2017 m. gruodžio 14 apie 22.15 val. šalia daugiabučio namo, esančio ( - ), konflikto metu, pašalinių žmonių akivaizdoje, tyčia kumščiu sudavė vieną smūgį S. L. į veido sritį, šiam parkritus ant šaligatvio, kumščiu sudavė dar vieną smūgį į veidą, kairį žandikaulį, padarydamas kairio skruosto srities sumušimą, apatinio žandikaulio lūžimą kairės šakos ir 44-43 dantų srityje, dėl apatinio žandikaulio lūžimo padarė nukentėjusiam S. L. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

9V. N. ir E. R., veikdami bendrininkų grupėje, tikslu pagrobti svetimą turtą, 2018 m. sausio 31 d. apie 22.20 val. prie pastato, esančio ( - ), priėję prie nukentėjusiojo V. B., E. R. tyčia ranka sudavus nemažiau dviejų smūgių nukentėjusiajam į pilvo ir galvos sritis, jam pagriuvus ant žemės, iš V. B. pagrobė 80 eurų vertės maisto papildų dėžutę „Maleluca“, taip dėl apatinio žandikaulio srities kairės pusės kraujosruvos, nuolatinio apatinio kairio trečio danties išmušimo (trauminės amputacijos) netekus 5 procentų bendro darbingumo, padarė nukentėjusiajam V. B. nežymų sveikatos sutrikdymą bei 80 eurų turtinę žalą.

10Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo

11Kaltinamasis E. R. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2017-12-14 apie 22.15 val. Utenos m. susitiko S. L. ir G. B., su kuria jis anksčiau draugavo. S. L. nepažinojo. Tarp jo ir S. L. kilo konfliktas dėl G. B.. Jis trenkė S. L. į veido kairę pusę, į žandikaulį. S. L. pargriuvus, sudavė ranka smūgį jam gulinčiam į veido sritį. S. L. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo pripažįsta iš dalies iki 2000 eurų. Ligonių kasos ieškinį pripažįsta.

12Kaltinamasis E. R. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kad jis kumščiu sudavė vieną smūgį priešais stovėjusiam S. L. į veido sritį. S. L. nuo smūgio nugriuvo ant nugaros ir jis dar kartą kumščiu sudavė jam į veido sritį (t.1, b.l.114-123).

13Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais, ištirtais sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 273 straipsnis).

14Nukentėjęs ir civilinis ieškovas S. L. teisme apklaustas dėl civilinio ieškinio parodė, kad ieškinį dėl 5000 eurų neturtinės žalos palaiko, nes dėl sužalojimo 5 dienas buvo gydomas ligoninėje, jautė stiprų fizinį skausmą, beveik du mėnesius negalėjo normaliai valgyti, sportuoti, bendrauti, mokykloje praleido daug pamokų. Jis ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017-12-14 apie 22 val. su G. B. buvo Utenos mieste. Jis G. B. palydėjo namo ir išėjęs iš jos laiptinės ėjo link savo namų. Prie jo priėjo E. R. ir sudavė smūgį į veidą, žandikaulio dešinę pusę. Jis nuo smūgio pargriuvo, o E. R. dar kartą kumščiu smogė į veidą, žandikaulio kairę pusę (t. 1, b.l. 19, 25-26, 29).

15Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad nukentėjusysis S. L. atpažino E. R., kaip jį sumušusį asmenį (t. 1, b.l. 32-36).

16Specialisto išvadoje konstatuoti S. L. padaryti sužalojimai: kairio skruosto srities sumušimas, apatinio žandikaulio lūžimas kairės šakos ir 44-43 dantų srityje. Dėl apatinio žandikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų (t.1, b.l.37).

17Liudytojas D. N. parodė, kad 2017-12-14 apie 22 val. jis su E. R., L. K. buvo Utenos mieste. Matė einančius G. B. ir nepažįstamą jaunuolį. E. R. nubėgo link minėtos poros. G. B. pamačiusi, kad link jų ateina E. R., pasišalino į savo laiptinę. Lauke liko jaunuolis, kaip dabar žino, S. L.. Jis matė, kad E. R. smogė S. L. viena kartą į veidą. S. L. pargriuvo ant žemės, o E. R. jam smogė dar kartą (t.1, b.l. 81-82).

18Civilinė atsakovė A. R. parodė, kad S. L. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo pripažįsta iš dalies iki 2000 eurų. Šeimos finansinė padėtis sunki. Jos atlyginimas 400 - 430 eurų, sutuoktinis dirba pagal verslo liudijimą ir negauna pastovių pajamų.

19Civilinis atsakovas S. R. parodė, kad V. B. atlygino 75 eurus žalos. Su Teritorinės ligonių kasos ieškiniu sutinka. Dėl S. L. ieškinio dydžio neturi nuomonės. Jis nedirba, socialinių išmokų negauna. Šeimoje pagrindinės pajamos žmonos uždarbis. Sūnus E. R. savarankiškų pajamų neturi, nedirba.

20Byloje surinkti aptarti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis E. R. tyčia suduodamas nukentėjusiajam S. L. du smūgius kumščiu į veidą padarė jam kairio skruosto srities sumušimą, apatinio žandikaulio lūžimą kairės šakos ir 44-43 dantų srityje. Nukentėjusiajam S. L. dėl apatinio žandikaulio lūžimo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes sveikata buvo sutrikdyta ilgiau kaip 10 dienų.

21Kaltinamojo E. R. veika pagal nukentėjusiajam padaryto sužalojimo mastą sudaro BK 138 straipsnio 1 dalies sudėtį.

22Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl plėšimo

23Kaltinamasis E. R. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018-01-31 apie 22.20 val. jis su V. N. sėdėjo pastarojo automobilyje Utenos mieste ir pamatė ( - ) gatve einantį V. B., kuris nešėsi maisto papildų dėžutę. Abu nusprendė atimti iš nukentėjusiojo papildus. Susitarė, kad jis suduos smūgį, o V. N. paims papildus. Abu priėjo prie V. B. ir pasakė, kad jis atiduotų papildus. Nukentėjęs sakė neatiduos ir tada jis sudavė nukentėjusiajam į veido sritį. Nukentėjęs nugriuvo ir iš jo rankų iškrito papildai, kuriuos V. N. paėmė. Jis nukentėjusiajam atlygino dalį žalos - 75 eurus.

24Kaltinamasis E. R. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kad jis priešais stovinčiam V. B. kairės rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į veido sritį – smakrą. V. B. nuo smūgio nugriuvo ant žemės ir jam iš rankų iškrito maisto papildų dėžutė, iš kurios pabiro maisto papildai. Jis ir V. N. susirinko iškritusius maisto papildus ir pabėgo (t.2, b.l.21-30).

25Kaltinamasis V. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018-01-31 su E. R. sėdėjo automobilyje ir pamatė gatve einantį V. B., kuris nešėsi maisto papildų dėžutę. Jis su E. R. susitarė atimti iš nukentėjusiojo papildus, t.y., kad E. R. trenks jam, o jis paims papildus. Abu priėjo prie V. B. ir E. R. trenkė jam į veidą. V. B. nukritus ant nugaros iš rankų iškrito dėžutė su papildais, kurią jis (V. N.) paėmė. Jis V. B. ieškinį pripažįsta, tačiau nukentėjusiajam žalos neatlygino. Jis tą vakarą buvo neblaivus, o E. R. blaivus.

26Kaltinamasis V. N. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kad jis ir E. R. stovėjo prie V. B.. E. R. kumščiu sudavė V. B. į apatinį žandikaulį. V. B. nugriuvo ir jam iš rankų iškrito maisto papildai. Jis ir E. R. nuo žemės surinko papildus (t.2, b.l. 83-103).

27Kaltinamųjų kaltė be jų prisipažinimo įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

28Nukentėjęs ir civilinis ieškovas V. B. parodė, kad E. R. jam atlygino dalį žalos - 75 eurus. Likusi neatlyginta žalos dalis - 75 eurai. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjęs parodė, kad 2018-01-31 apie 22.10 val. jis ėjo Utenoje, ( - ) g., kairėje rankoje nešėsi maisto papildų dėžutę "Maleluca". Prie jo pribėgo E. R. ir V. N. E. R. jam sudavė vieną smūgį kumščiu į dešinį šoną ir vieną smūgį kumščių į veido sritį. Jam nugriuvus iš rankos iškrito maisto papildai, kuriuos surinkę E. R. ir V. N. pabėgo. Jis maisto papildus pirko už 80 eurų. Jam buvo išmuštas vienas dantis, apatiniame žandikaulyje buvo kraujosruva. Danties sutvarkymas kainuos 70 eurų. Jam padaryta 150 eurų turtinė žala. (t. 1, b.l. 134-135, 138-139).

29Liudytojas A. U. parodė, kad 2018-01-31 apie 22 val. jis buvo V. N. mašinoje "VW Golf', valst. Nr. ( - ) Be V. N., mašinoje buvo D. N., E. I. ir E. R.. Jie pamatė ( - ) g. einantį V. B.. E. R. ir V. N. priėjo prie V. B. ir su juo kalbėjosi. Po kelių minučių E. R. ir V. N. grįžo į mašiną ir pasakė, kad V. B. turi vitaminų (papildų), kurie kainuoja apie 80 eurų. E. R. pasiūlė V. N. iš V. B. paimti minėtus vitaminus. E. R. sakė, kad jis trenks V. B., o V. N. reikės paimti vitaminus. Jie abu išlipo iš mašinos, tačiau jis nematė ką jie darė V. B.. Po dešimties minučių jie grįžo ir E. R. rankoje turėjo snieguotus papildus. V. N. irgi turėjo papildų. Jie pasakojo, kad E. R. trenkė ranka V. B. į galvos sritį ir šis nugriuvo ant žemės. Po to E. R. ir V. N. susirinko ant žemės nukritusius maisto papildus. (t. 1, b.l. 181-182).

30Liudytojai D. N. ir E. I. davė analogiškus parodymus kaip liudytojas A. U. (t.1, b.l. 172-173, 176-177, 187-188).

31Specialisto išvadoje konstatuoti V. B. padaryti sužalojimai: apatinio žandikaulio srities kairės pusės kraujosruva, nuolatinio apatinio kairio trečio danties išmušimas (trauminė amputacija), priskiriami prie nežymaus sveikatos sutrikdymo (t. 1, b.l. 156).

32Aptarti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamieji iš anksto susitarė apiplėšti V. B.. Jie pasiskirstė kuris kokius veiksmus atliks, kad užvaldyti nukentėjusiojo turtą. E. R., įgyvendinant sumanymą užvaldyti nukentėjusiojo turtą, prieš nukentėjusįjį panaudojo fizinį smurtą, kurio pasekmėje abu su V. N. atėmė iš jo maisto papildus. Kaltinamieji veikė tiesiogine tyčia. Jų abiejų veiksmai buvo būtini bendram tikslui pasiekti. Kaltinamųjų veika sudaro BK 180 straipsnio 1 dalies sudėtį.

33Bausmių skyrimo motyvai

34Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jie prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo E. R. atsakomybę lengvina dar ir ta aplinkybė, kad jis atlygino nukentėjusiajam V. B. dalį turtinės žalos.

35Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė: veiką prieš V. B. padarė bendrininkų grupėje. V. N. atsakomybę sunkina dar ir ta aplinkybė, kad veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir apsvaigimas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.

36Vertinant kaltinamojo E. R. asmenybę atsižvelgiama į tai, kad jis nusikalto būdamas nepilnametis, neteistas, baustas administracine tvarka, į psichiatrinę ir priklausomybių įskaitas neįrašytas, nedirba, nesimoko, pagal gyvenamąją vietą nusiskundimų dėl jo elgesio negauta. E. R. tėvų šeima dėl girtavimo įtraukta į Utenos rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą, tačiau paskutiniais metais vaiko teisių pažeidimų neužfiksuota.

37E. R. nusikalto būdamas 16 metų amžiaus. Skiriant jam bausmes būtina užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų jo amžių ir socialinę brandą, padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį, sulaikyti nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo.

38E. R. padarė tyčinius baigtus smurtinius nesunkų ir apysunkį nusikaltimus. Jam, kaip nepilnamečiui, neskirtinos laisvės atėmimo bausmės, kadangi nėra pagrindo manyti, kad kitos rūšies bausmių jo nusikalstamiems polinkiams pakeisti nepakanka (BK 91 straipsnio 3 dalis). E. R. skirtinos arešto bausmės, kurių dydis atsižvelgiant į neigiamus jį charakterizuojančius duomenis (nesimoko, nedirba, baustas administracine tvarka, konfliktiški santykiai su tėvais, žinomas VTAS dėl netinkamo elgesio (t.2, b.l. 42-43)), nusikaltimų pavojingumą (tyčiniais smurtiniais veiksmais kėsinosi į nukentėjusiųjų sveikatą) skaičiuotinas nuo nepilnamečiams numatytos šios bausmės (BK 90 straipsnio 4 dalis) vidurkio iki maksimumo (BK 61 straipsnis).

39Vertinant kaltinamojo V. N. asmenybę atsižvelgiama į tai, kad jis nusikalto būdamas neteistas, baustas administracine tvarka, daugelis jo pažeidimų susiję su girtavimu, pagal gyvenamąją vietą nusiskundimų dėl jo elgesio negauta, nedirba, darbo biržoje neregistruotas, nesimoko.

40Įvertinus kaltinamojo V. N. atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, tai, kad jis pirmą kartą padarė tyčinį baigtą smurtinį apysunkį nusikaltimą, jį charakterizuojančius duomenis, tai, kad jis nebuvo nusikaltimo iniciatorius ir nevartojo smurto prieš nukentėjusįjį, jam skirtina arešto bausmė, kurios dydis skaičiuotinas nuo šios bausmės vidurkio iki minimumo (BK 61 straipsnis).

41Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamiesiems skirtinos bausmės mažintinos 1/3 (BK 641straipsnis).

42Civiliniai ieškiniai

43Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl S. L. gydymo išlaidų atlyginimo pagrįstas byloje surinktais įrodymais (t.1, b.l. 46-53), kaltinamasis E. R. jį pripažino ir tenkinamas visa apimtimi (BPK 115 straipsnis), priteisiant – 235,85 EUR.

44Nukentėjusiojo V. B. civilinį ieškinį dėl 150 EUR turtinės žalos atlyginimo kaltinamieji pripažino. E. R. atlygino V. B. 75 EUR žalos. Kaltinamieji E. R. ir V. N. nukentėjusiajam V. B. žalą padarė bendrais nusikalstamais veiksmais, todėl abu atsakingi dėl visos nukentėjusiajam padarytos žalos atlyginimo. Likusi neatlyginta žalos dalis 75 EUR solidariai priteistina iš abiejų kaltinamųjų.

45Nukentėjęs S. L. prašo priteisti iš kaltinamojo E. R. 5000 EUR neturtinei žalai atlyginti.

46Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. CK 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

47Nukentėjusiojo S. L. civilinis ieškinys dėl 5000 EUR neturtinės žalos atlyginimo tenkinamas iš dalies.

48Nustatant atlygintinos žalos dydį atsižvelgiama į tai, kad jam kaltinamojo E. R. tyčiniais smurtiniais veiksmais dėl apatinio žandikaulio lūžimo buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nukentėjęs dėl sužalojimo jautė fizinį skausmą, patyrė dvasinius išgyvenimus, jo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų. Jam buvo uždėti žandikaulio gydymui būtini įtvarai, kurie nuimti tik 2018-01-26. Nukentėjusiajam sužaloto žandikaulio gydymas sukėlė nepatogumus, nes jis negalėjo įprastai maitintis, trukdė kalbėti, apsunkino jo galimybes bendrauti su draugais, rodytis viešose vietose. Taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo turtinę padėtį - nedirba, kitų savarankiškų pajamų ir turto neturi, tačiau ši aplinkybė negali nulemti nukentėjusiajam atlygintinos žalos dydžio, kadangi kaltinamasis jaunas, darbingas ir norėdamas gali uždirbti pajamų žalai atlyginti.

49Pagal teismų praktiką bylose dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo nukentėjusiems neturtinei žalai atlyginti priteisiama nuo 700 EUR ir 1500 EUR (LAT nutartys 2K-142-489/2018 (panašus sužalojimas – 1500 EUR), 2K-128-696/2018 (panašus sužalojimas – 800 EUR), 2K-139-895/2017 (pirštakaulio lūžis – 700 EUR), 2K-36-895/2017 (blauzdikaulio lūžis – 1000 EUR)).

50Įvertinus priešingų interesų tarp nukentėjusiojo ir kaltinamojo pusiausvyrą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei atsižvelgiant į teismų praktiką S. L. iš kaltinamojo E. R. priteistina 1400 EUR neturtinei žalai atlyginti.

51Kaltinamasis E. R. nusikalstamomis veikomis žalą padarė būdamas nepilnametis, todėl žalos atlyginimo klausimas sprendžiamas, remiantis CK 6.276 straipsnio nuostatomis (atsakomybė už nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus padarytą žalą). CK 6.276 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų už savo padarytą žalą atsako bendrais pagrindais. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį turi atlyginti jo tėvai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės. Tėvai atsako subsidiariai, jų pareiga atlyginti žalą pasibaigia, kai padaręs žalą asmuo sulaukia pilnametystės, kai jis prieš pilnametystę įgyja turtą ar uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti (CK 6.276 straipsnio 3 dalis). Laikoma, kad kaltinamojo E. R. tėvai juo rūpinosi nepakankamai, nes kaltinamasis abi veikas padarė vėlyvu metu, t.y. po 22.00 val., kai tokiu laiku nepilnametis turėjo būti namuose. Tėvai neužtikrino, kad jis mokytųsi ir tokiu būdu būtų užimtas ir nedarytų nusikalstamų veikų.

52Civiliniai ieškiniai priteistini iš E. R., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį iki jo pilnametystės ar jam iki pilnametystės įgijus turtą arba uždarbį, kurio pakanka žalai atlyginti, turi atlyginti jo tėvai (CK 6.276 str.).

53Atstovavimo išlaidos

54Nukentėjusiajam S. L. priteistinos jam teisinę pagalbą teikusio advokato atstovavimo išlaidos – 100 eurų. Advokatas susipažino su bylos medžiaga, parengė ieškinį, dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, todėl atstovavimo išlaidos laikytinos adekvačiomis jo darbui, atitinkančiomis teisingumo bei protingumo kriterijus ir priteistinos iš kaltinamojo E. R. visa apimtimi (BPK 106 straipsnio 2 dalis).

55Kardomosios priemonės

56Kaltinamiesiems E. R. ir V. N. iki bausmių vykdymo pradžios paliktinos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti (t.1, b.l.124-125, t.2, b.l.31-32, 104-105).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304 – 305 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

58E. R. pripažinti kaltu:

59pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir paskirti areštą 35 paroms,

60pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį ir paskirti areštą 30 parų.

61Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 dalimis, bausmes subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti areštą 45 paroms.

62Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641straipsniu, bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti areštą 30 parų.

63Arešto bausmę skirti atlikti areštinėje.

64Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. R. sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.

65V. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį ir paskirti areštą 30 parų.

66Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641straipsniu, bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti areštą 20 parų.

67Arešto bausmę skirti atlikti areštinėje.

68Arešto bausmės pradžią skaičiuoti nuo V. N. sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.

69Priteisti iš E. R., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, subsidiariai iš A. R. ir S. R., 235,85 EUR Valstybinei ligonių kasai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos už S. L. suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, žalos atlyginimą pervedant į Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, įm. k. 191351679, a/s ( - ).

70Priteisti iš E. R., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, subsidiariai iš A. R. ir S. R., 1400,00 EUR S. L. nusikaltimu padarytai neturtinei žalai atlyginti.

71Priteisti solidariai iš V. N. ir E. R., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo padarytai žalai atlyginti, subsidiariai iš A. R. ir S. R., 75,00 EUR V. B. nusikaltimu padarytai turtinei žalai atlyginti.

72Priteisti iš E. R. 100,00 EUR S. L. advokato atstovavimo išlaidų.

73E. R. ir V. N. iki bausmės vykdymo pradžios palikti kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.

74Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė,... 2. sekretoriaujant Rasai Fedinienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Ramūnui Bačiuliui,... 4. gynėjams advokatams Nijolei Gaižutienei, Rimantui Tijūnėliui,... 5. nukentėjusiems ir civiliniams ieškovams S. L., V. B.,... 6. civilinei atsakovei ir atstovei pagal įstatymą A. R., civiliniam atsakovui S.... 7. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 8. E. R. 2017 m. gruodžio 14 apie 22.15 val. šalia daugiabučio namo, esančio (... 9. V. N. ir E. R., veikdami bendrininkų grupėje, tikslu pagrobti svetimą... 10. Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo... 11. Kaltinamasis E. R. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2017-12-14 apie... 12. Kaltinamasis E. R. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kad jis... 13. Be visiško kaltinamojo prisipažinimo jo kaltė įrodyta kitais byloje... 14. Nukentėjęs ir civilinis ieškovas S. L. teisme apklaustas dėl civilinio... 15. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokole užfiksuota, kad... 16. Specialisto išvadoje konstatuoti S. L. padaryti sužalojimai: kairio skruosto... 17. Liudytojas D. N. parodė, kad 2017-12-14 apie 22 val. jis su E. R., L. K. buvo... 18. Civilinė atsakovė A. R. parodė, kad S. L. ieškinį dėl neturtinės žalos... 19. Civilinis atsakovas S. R. parodė, kad V. B. atlygino 75 eurus žalos. Su... 20. Byloje surinkti aptarti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamasis... 21. Kaltinamojo E. R. veika pagal nukentėjusiajam padaryto sužalojimo mastą... 22. Įrodymai ir veikos kvalifikavimo motyvai dėl plėšimo... 23. Kaltinamasis E. R. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018-01-31 apie... 24. Kaltinamasis E. R. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kad jis... 25. Kaltinamasis V. N. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2018-01-31 su... 26. Kaltinamasis V. N. parodymų patikrinimo vietoje metu parodė, kad jis ir E. R.... 27. Kaltinamųjų kaltė be jų prisipažinimo įrodyta ir kitais byloje surinktais... 28. Nukentėjęs ir civilinis ieškovas V. B. parodė, kad E. R. jam atlygino dalį... 29. Liudytojas A. U. parodė, kad 2018-01-31 apie 22 val. jis buvo V. N. mašinoje... 30. Liudytojai D. N. ir E. I. davė analogiškus parodymus kaip liudytojas A. U.... 31. Specialisto išvadoje konstatuoti V. B. padaryti sužalojimai: apatinio... 32. Aptarti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad kaltinamieji iš anksto... 33. Bausmių skyrimo motyvai... 34. Kaltinamųjų atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jie prisipažino padarę... 35. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė: veiką prieš V. B. padarė... 36. Vertinant kaltinamojo E. R. asmenybę atsižvelgiama į tai, kad jis nusikalto... 37. E. R. nusikalto būdamas 16 metų amžiaus. Skiriant jam bausmes būtina... 38. E. R. padarė tyčinius baigtus smurtinius nesunkų ir apysunkį nusikaltimus.... 39. Vertinant kaltinamojo V. N. asmenybę atsižvelgiama į tai, kad jis nusikalto... 40. Įvertinus kaltinamojo V. N. atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias... 41. Byloje atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamiesiems skirtinos... 42. Civiliniai ieškiniai... 43. Panevėžio teritorinės ligonių kasos ieškinys dėl S. L. gydymo išlaidų... 44. Nukentėjusiojo V. B. civilinį ieškinį dėl 150 EUR turtinės žalos... 45. Nukentėjęs S. L. prašo priteisti iš kaltinamojo E. R. 5000 EUR neturtinei... 46. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar... 47. Nukentėjusiojo S. L. civilinis ieškinys dėl 5000 EUR neturtinės žalos... 48. Nustatant atlygintinos žalos dydį atsižvelgiama į tai, kad jam kaltinamojo... 49. Pagal teismų praktiką bylose dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo... 50. Įvertinus priešingų interesų tarp nukentėjusiojo ir kaltinamojo... 51. Kaltinamasis E. R. nusikalstamomis veikomis žalą padarė būdamas... 52. Civiliniai ieškiniai priteistini iš E. R., o jam neturint turto ar uždarbio,... 53. Atstovavimo išlaidos... 54. Nukentėjusiajam S. L. priteistinos jam teisinę pagalbą teikusio advokato... 55. Kardomosios priemonės... 56. Kaltinamiesiems E. R. ir V. N. iki bausmių vykdymo pradžios paliktinos... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 58. E. R. pripažinti kaltu:... 59. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir... 60. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180 straipsnio 1 dalį ir... 61. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4... 62. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641straipsniu, bausmę... 63. Arešto bausmę skirti atlikti areštinėje.... 64. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo E. R. sulaikymo vykdant nuosprendį dienos.... 65. V. N. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 180... 66. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641straipsniu, bausmę... 67. Arešto bausmę skirti atlikti areštinėje.... 68. Arešto bausmės pradžią skaičiuoti nuo V. N. sulaikymo vykdant nuosprendį... 69. Priteisti iš E. R., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo... 70. Priteisti iš E. R., o jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų jo... 71. Priteisti solidariai iš V. N. ir E. R., o jam neturint turto ar uždarbio,... 72. Priteisti iš E. R. 100,00 EUR S. L. advokato atstovavimo išlaidų.... 73. E. R. ir V. N. iki bausmės vykdymo pradžios palikti kardomąsias priemones... 74. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...