Byla 2-83-466/2016
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, trečiasis asmuo ieškovų pusėje ir ieškovo V. L. atstovas Prūdiškių socialinės globos namai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovams D. L., R. L., ieškovų atstovui advokatui Tomui Veščiūnui, bei trečiojo asmens, atstovaujančio ieškovą V. L., atstovei M. Š. – S., atsakovei N. N., atsakovės atstovei advokatei Aušrai Saulėnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovų D. L., R. L. ir V. L. ieškinį atsakovei N. N. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, trečiasis asmuo ieškovų pusėje ir ieškovo V. L. atstovas Prūdiškių socialinės globos namai,

Nustatė

2Ieškovai ieškiniu prašė atidalinti jų dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės su atsakove J. N. priteisiant D. L. natūra 2 kambarių butą ( - ). Prašė priteisti iš D. L. pinigines kompensacijas už turimas buto nuosavybės dalis – N. N. 14 500 Lt už 1/8 dalį buto, R. L. 21 750 Lt kompensaciją už 3/16 dalis minėto buto, V. L. – 58 000 Lt už ½ dalį minėto buto. Prašė priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Reikalaujamų priteisti iš D. L. kitiems bendraturčiams kompensacijų mokėjimą prašė išdėstyti trejiems metams mokant kasmet lygiomis dalimis (1-4 b.l.).

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji globojo sergantį V. L. (ieškovų D. L. ir R. L. dėdę) iki savo sutuoktinio R. L. (ieškovų tėvo) mirties. Atsakovė visą laiką prižiūrėjo ginčo butą, rūpinasi jo išlaikymu ir nuo 2003 m. nebendravo su ieškovais. Atsiliepime į ieškinį teigė, jog sutiktų ginčą išspręsti taikiai (29 b.l.). Bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog atsakovę tenkintų esama padėtis, t.y., kad atsakovė ir toliau naudotųsi visu butu ( - ), o ieškovai galėtų reikalauti savo dalies tik mirus V. L., kuris sunkiai serga ir negali savimi pasirūpinti, nes išsprendus buto padalijimo klausimą kaip to siekia ieškovai, V. L. liktų be gyvenamojo ploto. Pagal atsakovę, buto atidalijimo klausimas neturi būti sprendžiamas kol yra gyva pati atsakovė.

4Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų ieškovų pusėje Prūdiškių socialinės globos namai palaikė ieškovų poziciją (41, 42 b.l.). Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-29 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2740-860/2015 Prūdiškių socialinės globos namai buvo skirti V. L. globėju ir turto administratoriumi.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad ieškovui D. L. remiantis 1998-04-08 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu Nr. 2-4883 priklauso 1/8 dalis 46,81 kv m ploto dviejų kambarių buto ( - ), unikalus Nr. ( - ), ieškovui R. L. remiantis 2012-10-08 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu Nr. 2-9403 priklauso 3/16 dalys minėto buto, o ieškovui V. L. – ½ dalis minėto buto remiantis 1998-04-08 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimu Nr. 2-4883. Atsakovei N. N. priklauso 1/8 dalis ginčo buto, ji palikimą yra priėmusi, tačiau nėra įregistravusi savo nuosavybės teisių Nekilnojamo turto registre. Butą šalys paveldėjo po R. L. (ieškovų D. L. ir R. L. tėvo ir atsakovės sutuoktinio) mirties ( - ) (6-12 b.l.). Šalys yra buto ( - ), bendraturčiai, dėl ko ieškovai ir pareiškė reikalavimą dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

7Šios bylos nagrinėjimo metu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-13 sprendimu ieškovas V. L. buvo pripažintas neveiksniu. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-29 nutartimi V. L. buvo nustatyta institucinė globa, jo nuolatiniu globėju ir turto administratoriumi buvo paskirti Prūdiškių socialinės globos namai (civilinės bylos Nr. 2-572-960/2015 ir Nr. 2-2740-860/2015).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.72 str. 1d. numato, kad bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Pagal CK 4.75 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. CK 4.80 str. 1 d. numatyta, kad kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais (CK 4.80 str. 2 d.).

9Šiuo atveju dviejų kambarių butas ( - ), priklauso 4 asmenims, todėl atidalinti butą taip, kad kiekvienam bendraturčiui tektų po gyvenamąjį kambarį, neįmanoma. Ta aplinkybė, kad visą laiką po R. L. mirties butu ( - ), naudojasi atsakovė N. N., nebuvo ginčijama. Ieškovai D. L. ir R. L. paaiškino, kad atsakovė neleido jiems naudotis butu ir, jų žiniomis, butą atsakovė nuomojo tretiesiems asmenims. Atsakovė neigė tą aplinkybę, jog butą nuomojo kitiems asmenims, tačiau ieškovai pateikė duomenis, jog internete buvo skelbiama apie ginčo buto išnuomojimą (162 b.l.). Ieškovai turi teisę reikalauti atidalyti kiekvieno jų dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės, todėl atsakovės N. N. argumentas, kad savo teisę valdyti, naudotis jiems priklausančiomis ginčo buto dalimis ieškovai realizuoti galės priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo (atsakovės mirties ar pan.), yra visiškai nepagrįstas. Atsakovė, nesutikdama išspręsti ginčo buto atidalijimo klausimo ir neleisdama ieškovams naudotis ginčo butu akivaizdžiai pažeidžia ieškovų nuosavybės teisę. Iš pradžių atsakovė laikėsi pozicijos, jog patenkinus ieškinio reikalavimus bus pažeista V. L. teisė turėti būstą, todėl atsakovė siekė tapti ieškovo V. L. globėja. Tačiau Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs N. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09‑29 nutarties, kuria V. L. nuolatiniu globėju ir turto administratoriumi buvo paskirti Prūdiškių socialinės globos namai, apylinkės nutartį paliko nepakeistą. Apygardos teismas konstatavo, jog atsakovė lankė V. L. siekdama asmeninių tikslų, t.y. siekė tapti jo globėja ne todėl, kad įgyvendinti jo teises ar teisėtus interesus, sukurti V. L. tinkamą socialinę bei dorovinę aplinką, o išimtinai siekdama savo interesų apsaugos. Pagrįstas yra ieškovų argumentas, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-06-20 sprendimu, iš dalies patenkinus atsakovės N. N. priešieškinį atsakovei natūra buvo priteistas po R. L. mirties paveldėtas žemės sklypas, esantis ( - ) (151-156 b.l.). Todėl yra teisinga atsiradusį kaip palikimą kitą nekilnojamąjį turtą - butą ( - ), skirti natūra vienam iš ieškovų – D. L., o kitiems bendraturčiams priteisti pinigines kompensacijas. Ieškovas V. L. gyvena Prūdiškių socialinės globos namuose, jam teikiama visapusiška priežiūra, todėl jam priteistina už ginčo buto dalį piniginė kompensacija galės būti panaudota ieškovo V. L. poreikiams. Paskyrus butą natūra V. L. jis ne tik dėl savo finansinės padėties negalėtų kitiems bendraturčiams išmokėti piniginių kompensacijų (165, 166 b.l.), bet ir taptų komplikuotas globėjo funkcijų V. L. atžvilgiu įgyvendinimo klausimas. Ieškovas R. L. sutiko, kad ginčo butas natūra būtų skirtas broliui D. L. Atsakovė nepateikė tokių reikšmingų argumentų, kas sudarytų pagrindą ginčo butą skirti natūra jai, be to abejotinos atsakovės galimybės išmokėti ieškovams pinigines kompensacijas už jiems priklausančias dalis ir ji pati bylos nagrinėjimo metu pripažino, jog sumokėti kompensacijų negalėtų, be to atsakovė turi nuosavybės teise kitą butą ( - ). Todėl labiausiai priimtinas ir labiausiai atitinkantis daugumos bendraturčių interesus atidalijimo būdas yra skirti ieškovui D. L. ginčo butą natūra įpareigojant kitiems bendraturčiams sumokėti pinigines kompensacijas. D. L. pateikė įrodymą apie savo pajamas (164 b.l.) bei paaiškino, jog yra pajėgus išmokėti kompensacijas įvertinus tai, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-06-20 sprendimu jam iš atsakovės N. N. buvo priteista 20 625 Lt kompensacija. Pripažintina, kad toks ginčo buto atidalijimo būdas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams. Ginčo buto tenkančios atsakovei dalies ir ieškovų prašomos priteisti atsakovei kompensacijos dydžio atsakovė neginčijo. Todėl skiriant ieškovui D. L. ginčo butą natūrą, atsižvelgus į Nekilnojamo turto registre užfiksuotą ginčo buto 116 000 Lt vidutinę rinkos vertę (6 b.l.), atsakovei priteistina 4 199,49 Eur (14 500 Lt) kompensacija už 1/8 nuosavybės dalį, ieškovui R. L. priteistina 6 299,24 Eur (21 750 Lt) kompensacija už 3/16 nuosavybės dalis ir ieškovui V. L., kurį atstovauja nuolatinis institucinis globėjas bei turto administratorius Prūdiškių socialinės globos namai, priteistina 16 797,96 Eur (58 000 Lt) kompensacija už 1/2 buto nuosavybės dalį. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinys tenkintinas.

10Ieškovai bylos nagrinėjimo metu patikslino reikalavimą nurodydami, jog neprašo, kad D. L. kitiems bendraturčiams mokėtinos kompensacijos būtų išdėstytos trejų metų laikotarpiui, nes pagerėjus finansinei padėčiai D. L. tapo pajėgus kompensacijas sumokėti iš karto, todėl šis klausimas teismo sprendimu nesprendžiamas.

11Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 str. 1d., 98 str. 1d., tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovo D. L. naudai priteistinos 579,24 Eur (2 000 Lt) atstovavimo išlaidos (61 b.l.). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2016-03-17 sprendimu atsakovė buvo atleista nuo žyminio ir bylinėjimosi išlaidų (išskyrus numatytas CPK 88 str. 1d., 6 ir 9 p.) mokėjimo, todėl valstybės naudai išlaidos už procesinių dokumentų siuntimą iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92, 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 270, 307 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti.

14Atidalinti ieškovų D. L., R. L. ir V. L. dalis iš bendros dalinės nuosavybės teise su atsakove N. N. priklausančio dviejų kambarių buto ( - ).

15Butą ( - ), unikalus Nr. ( - ), natūra priteisti ieškovui D. L., a.k. ( - ).

16Priteisti iš D. L. 4 199,49 Eur kompensaciją atsakovei N. N., a.k. ( - ), už 1/8 buto ( - ), dalį.

17Priteisti iš D. L. 6 299,24 Eur kompensaciją R. L., a.k., ( - ), už 3/16 buto ( - ), dalis.

18Priteisti iš D. L. 16 797,96 Eur kompensaciją V. L., a.k. ( - ), atstovaujamam institucinio globėjo bei turto administratoriaus Prūdiškių socialinės globos namų, už 1/2 buto ( - ), dalį.

19Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ), 579,24 Eur atstovavimo išlaidas ieškovo D. L., a.k. (duomenys neskelbtini), naudai.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas,... 2. Ieškovai ieškiniu prašė atidalinti jų dalis iš bendrosios dalinės... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ji globojo sergantį V. L.... 4. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų ieškovų pusėje... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Nustatyta, kad ieškovui D. L. remiantis 1998-04-08 paveldėjimo teisės pagal... 7. Šios bylos nagrinėjimo metu Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-05-13... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.72 str. 1d. numato,... 9. Šiuo atveju dviejų kambarių butas ( - ), priklauso 4 asmenims, todėl... 10. Ieškovai bylos nagrinėjimo metu patikslino reikalavimą nurodydami, jog... 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263, 270, 307 str.,... 13. Ieškinį tenkinti.... 14. Atidalinti ieškovų D. L., R. L. ir V. L. dalis iš bendros dalinės... 15. Butą ( - ), unikalus Nr. ( - ), natūra priteisti ieškovui D. L., a.k. ( - ).... 16. Priteisti iš D. L. 4 199,49 Eur kompensaciją atsakovei N. N., a.k. ( - ), už... 17. Priteisti iš D. L. 6 299,24 Eur kompensaciją R. L., a.k., ( - ), už 3/16... 18. Priteisti iš D. L. 16 797,96 Eur kompensaciją V. L., a.k. ( - ),... 19. Priteisti iš atsakovės N. N., a.k. ( - ), 579,24 Eur atstovavimo išlaidas... 20. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...