Byla e2-26132-820/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovei M. B. ir jos atstovui advokatui Algirdui Putnai, atsakovui R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. B. ieškinį atsakovui R. B., dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 2 896,20 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti iš atsakovo 760,25 EUR materialiųjų palūkanų.

111.3.

12Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

131.4.

14Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Ieškovė nurodė, jog 2008 m. balandžio 04 d. paskolino atsakovui 10 000 LTL arba 2 896,20 EUR laikotarpiu iki 2008 m. birželio 01 d. su 100 LTL arba 28,96 EUR palūkanomis.

173.

18Atsakovas pasirašė skolos raštelį, kuriuo įsipareigojo grąžinti minėtą sumą, tačiau sutartu laiku to nepadarė, todėl ši suma priteistina teismine tvarka.

194.

20Atsakovas laiku negrąžino paskolos, todėl iš jo priteistinos sutartos ir įstatymo numatytos materialiosios palūkanos už naudojimąsi ieškovės pinigais atitinkamai: 28,96 EUR ir 731,29 EUR.

215.

22Taip pat prašė priteisti įstatymo nustatyto dydžio procesines palūkanas ir atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

236.

24Ieškovė sutiko, jog yra praleistas senaties terminas, bet prašė jį atnaujinti, nes terminas praleistas nežymiai ir dėl svarbių priežasčių. Nuo 2018 metų sausio ieškovė ruošėsi akių operacijai, kurios vėliau buvo atsisakyta dėl ieškovės silpnos sveikatos. Sveikatai pagerėjus ieškovė nedelsiant kreipėsi į teismą, todėl yra priežastis atnaujinti ieškinio senaties terminą.

25II.

26Atsakovo atsikirtimų santrauka

277.

28Atsakovas R. B. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

298.

30Atsakovas nurodė, jog yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl prašo atmesti ieškinį šiuo pagrindu.

319.

32Termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, nes visus 10 metų ieškovė nebuvo serganti. Be to, ieškovės pateikiamos medicininės pažymos yra netinkamos, nes apibrėžia laikotarpį prieš paskolą arba po senaties termino pabaigos.

3310.

34Be to, paskola yra atiduota, nes atsakovas padovanojo sodą su statiniais, o ieškovė pervedė atsakovui pinigus bei pinigus už parduotą tėvo nekilnojamą turtą. Jei nebūtų buvę tokio susitarimo, ieškovė galėjo nepervesti atsakovui pinigų, tačiau taip nepadarė.

35III.

36Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados Teismas konstatuoja :

3711.

38Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

3912.

40Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

4113.

42Ieškovė 2008 m. balandžio 04 d. paskolino atsakovui 10 000 LTL arba 2 896,20 EUR su 100 LTL arba 28,96 EUR palūkanomis. Paskolos grąžinimo terminas iki 2008 m. birželio 01 d. Šias aplinkybes patvirtina Skolos raštelis (1 t., p. 5). Dėl šios aplinkybės ginčo byloje nėra.

4314.

44Atsakovas atsikirtinėja dviem pagrindiniais argumentais: pirma, kad yra pasibaigęs ieškinio senaties terminas ir, antra, kad šalys buvo sutarę, jog atsakovas padovanoja ieškovei sodą su statiniais, o ieškovė sumoka atitinkamą sumą atsakovui ir paskola laikoma grąžinta.

4515.

46Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatytą reglamentavimą ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nustatyti, ar ieškinio senaties terminas yra praleistas, įmanoma tik nustačius momentą, nuo kurio prasidėjo šio termino eiga.

4716.

48Byloje nėra ginčo, jog senaties terminas skaičiuotinas nuo Skolos lapelyje nustatyto paskolos grąžinimo termino, t. y. nuo 2008 m. birželio 01 d. Tuomet ieškinio senaties terminas baigėsi 2018 m. birželio 01 d. (CK 1.125 straipsnio 1 dalis, 1.127 straipsnio 2 dalis).

4917.

50Ieškovė 2018 m. gruodžio 18 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo, išieškoti skolą iš atsakovo, išdavimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. L2-46091-1080/2018, pareiškimą atsisakyta priimti, nes jis buvo pateiktas su trūkumais.

5118.

52Ieškovė 2019 m. vasario 21 d. pateikė pakartotinį pareiškimą dėl teismo įsakymo, išieškoti skolą iš atsakovo, išdavimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 22 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. L2-10709-1064/2019, pareiškimą atsisakyta priimti, nes jis buvo pateiktas su trūkumais.

5319.

54Ieškovė 2019 m. kovo 07 d. pateikė pakartotinį pareiškimą dėl teismo įsakymo, išieškoti skolą iš atsakovo, išdavimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. kovo 12 d. teismo įsakymu, priimtu civilinėje byloje Nr. L2-12551-863/2019, nutarta išieškoti skolą iš atsakovo ieškovės naudai. 2019 m. gegužės 09 d. teismas, priėmęs atsakovo prieštaravimus, išsiuntė pranešimą ieškovei nurodydamas, jog ieškovė turi pateikti ieškinį per 14 dienų. Ieškovei nepateikus ieškinio, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 06 d. nutartimi panaikino išduotą teismo įsakymą ir pareiškimą laikė nepaduotu.

5520.

56Ieškovė ieškinį teismui šioje byloje pateikė 2019 m. liepos 04 d.

5721.

58Taigi, pagal bylos duomenis, ieškovė savo teises pradėjo aktyviai ginti po ieškinio senaties termino pabaigos praėjus daugiau nei pusei metų.

5922.

60Ieškovė prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes jį praleido dėl svarbių priežasčių – ieškovės ligų.

6123.

62Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra išaiškinta, jog ieškinio senatis yra laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui jo pažeistos teisės gynimą, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu apginti pažeistą teisę (CK 1.124 straipsnis). Ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialiųjų teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą suteikia tokiai teisei gynybą nuo pažeidimų. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, kad toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista. Teisinio santykio šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, jei kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės, kaip teisinių santykių stabilumas (vadinamoji apsauginė senaties termino funkcija). Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialiosios teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2007; 2008 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Lietuvos katalikų mokytojų sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-38/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425-686/2015).

6324.

64Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog nagrinėjant ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą, turi būti įvertinta, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvieną konkrečią situaciją būtina vertinti individualiai, kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai atsižvelgiant į asmens gebėjimą įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, asmens amžių, išsilavinimą ir pan. Be to, svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis, sudarančiomis pagrindą praleistą ieškinio senaties terminą atnaujinti, gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu egzistavusios aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. <...> Kasatoriaus argumentai dėl išsilavinimo, žinių stokos, amžiaus, sveikatos būklės pagrįstai atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20-248/2017).

6525.

66Ieškovės pateikti duomenys apie ligas, buvusias 2007 metais (1 t., p. 12-13) yra duomenys apie ieškovės ligas, buvusias iki paskolos suteikimo, todėl tai niekaip neįtakoja ieškinio senaties termino, nes yra už ginčo santykio ribų. Ligos, buvusios iki paskolos santykių atsiradimo, nesutrukdė ieškovei sudaryti paskolos sutartį, todėl ieškovė galėjo pateikti reikalavimus grąžinti paskolą, pasibaigus paskolos terminui ir per visą 10 metų ieškinio senaties terminą. Byloje nėra duomenų, jog 2007 metais prasidėjusios ligos ypatingai paūmėjo 10 metų laikotarpiu ir sumažėjo tik jam pasibaigus. Todėl ieškovės teiginiai atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 straipsnis).

6726.

68Ieškovė pateikė Akių ligų centro informacinį lapelį dėl galimos operacijos (1 t., p. 7-8). Iš šio lapelio matyti, kad jis išduotas 2018 m. birželio 07 d. Iš rašto turinio ir pavadinimo (Informacinis lapelis) matyti, jog tai bendro pobūdžio informacija pateikiama tokias operacijas siekiantiems atlikti asmenims, o ne asmeninė ieškovės informacija, susijusi su jos ligomis. Iš Santaros klinikos Akių ligų gydytojo 2018 m. lapkričio 14 d. konsultacijos (1 t., p. 9) matyti, jog ieškovė atvyko dėl konsultacijos ir yra stebima nuo 2017 m. gruodžio mėnesio. Šie dokumentai nepatvirtina, jog ieškovė negalėjo pati ar per atstovą pateikti ieškinio, nes apima laikotarpį po ieškinio senaties termino pabaigos ir juose nurodoma, kad ieškovė turėjo tam tikrų ligų, susijusių su akimis, bet nėra duomenų, jog ieškovė nebūtų turėjusi objektyvių galimybių ginti savo teises, pvz.: negalėjo matyti, skaityti ir t. t. Taigi, šis įrodymas nepatvirtina, jog ieškovė per 10 metų senaties terminą negalėjo tiesiogiai ar per atstovą ginti savo teisių ir/ar teisėtų interesų.

6927.

70Ieškovė pateikė medicininį išrašą iš 2019 m. balandžio 08 d. konsultacijos. Konsultacija įvyko praėjus 10 mėnesių po ieškinio senaties termino pabaigos ir juose nėra duomenų, jog ieškinio senaties terminu ieškovė turėjo objektyvių trikdžių pateikti ieškinį tiesiogiai ar per atstovą.

7128.

72Taigi, byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad egzistavo svarbios priežastys, dėl kurių būtų pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios kliudė ieškovei laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios, užkirtusių kelią laiku pradėti ginti savo pažeistas teises, ar duomenų, kad ieškovė buvo aktyvi ir siekė apginti savo teises, tačiau tai darė netinkamai ar naudojosi kitais teisių gynimo būdais. Todėl ieškovės prašymas atnaujinti ieškinio senaties terminą, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių, laikytinas neįrodytu ir atmestinas (CPK 178 straipsnis; CK 1.131 straipsnio 2 dalis).

7329.

74Ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti. Byloje nustatyta, jog ieškinio senaties terminas yra praleistas, pagrindų atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą teismas nenustatė, todėl ieškovės ieškinys atmestinas, kaip pateiktas praleidus ieškinio senaties terminą (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

7530.

76Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

77Dėl bylinėjimosi išlaidų

7831.

79Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

8032.

81Teismas patyrė 8,71 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

8233.

83Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

84atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovės M. B. (a. k. ( - ) 8,71 EUR (aštuoni euro ir 71 euro centas) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB LUMINOR banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 2 896,20 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti iš atsakovo 760,25 EUR materialiųjų palūkanų.... 11. 1.3.... 12. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 13. 1.4.... 14. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 15. 2.... 16. Ieškovė nurodė, jog 2008 m. balandžio 04 d. paskolino atsakovui 10 000 LTL... 17. 3.... 18. Atsakovas pasirašė skolos raštelį, kuriuo įsipareigojo grąžinti minėtą... 19. 4.... 20. Atsakovas laiku negrąžino paskolos, todėl iš jo priteistinos sutartos ir... 21. 5.... 22. Taip pat prašė priteisti įstatymo nustatyto dydžio procesines palūkanas ir... 23. 6.... 24. Ieškovė sutiko, jog yra praleistas senaties terminas, bet prašė jį... 25. II.... 26. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 27. 7.... 28. Atsakovas R. B. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė... 29. 8.... 30. Atsakovas nurodė, jog yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl prašo... 31. 9.... 32. Termino praleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, nes visus 10 metų... 33. 10.... 34. Be to, paskola yra atiduota, nes atsakovas padovanojo sodą su statiniais, o... 35. III.... 36. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 37. 11.... 38. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 39. 12.... 40. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 41. 13.... 42. Ieškovė 2008 m. balandžio 04 d. paskolino atsakovui 10 000 LTL arba 2 896,20... 43. 14.... 44. Atsakovas atsikirtinėja dviem pagrindiniais argumentais: pirma, kad yra... 45. 15.... 46. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatytą reglamentavimą ieškinio... 47. 16.... 48. Byloje nėra ginčo, jog senaties terminas skaičiuotinas nuo Skolos lapelyje... 49. 17.... 50. Ieškovė 2018 m. gruodžio 18 d. kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės... 51. 18.... 52. Ieškovė 2019 m. vasario 21 d. pateikė pakartotinį pareiškimą dėl teismo... 53. 19.... 54. Ieškovė 2019 m. kovo 07 d. pateikė pakartotinį pareiškimą dėl teismo... 55. 20.... 56. Ieškovė ieškinį teismui šioje byloje pateikė 2019 m. liepos 04 d.... 57. 21.... 58. Taigi, pagal bylos duomenis, ieškovė savo teises pradėjo aktyviai ginti po... 59. 22.... 60. Ieškovė prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, nes jį praleido dėl... 61. 23.... 62. Kasacinės instancijos teismo praktikoje yra išaiškinta, jog ieškinio... 63. 24.... 64. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog nagrinėjant ieškinio... 65. 25.... 66. Ieškovės pateikti duomenys apie ligas, buvusias 2007 metais (1 t., p. 12-13)... 67. 26.... 68. Ieškovė pateikė Akių ligų centro informacinį lapelį dėl galimos... 69. 27.... 70. Ieškovė pateikė medicininį išrašą iš 2019 m. balandžio 08 d.... 71. 28.... 72. Taigi, byloje nėra objektyvių duomenų, patvirtinančių, kad egzistavo... 73. 29.... 74. Ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas ieškinį... 75. 30.... 76. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 77. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 78. 31.... 79. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 80. 32.... 81. Teismas patyrė 8,71 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 82. 33.... 83. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 84. atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovės M. B. (a. k. ( - ) 8,71 EUR...