Byla 2-1846-615/2014
Dėl deliktinės atsakomybės

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai Mikelionienei, nedalyvaujant ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro atstovui, nedalyvaujant atsakovo UAB „Hoptransa“ atstovui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui V. K., nedalyvaujant trečiųjų asmenų UAB DK „PZU Lietuva, BCK Strachovoj dom, Rusijos bendrovės OOO Konsalting atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui UAB „Hoptransa“, tretiesiems asmenims byloje esant V. K., UAB DK „PZU Lietuva“, draudimo bendrovei BCK Strachovoj dom, Rusijos bendrovei OOO Konsalting, dėl deliktinės atsakomybės,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareiškė atsakovui ieškinį. Prašo iš atsakovo priteisti 5856,81 Lt dydžio žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad 2012-04-11 Austrijoje dėl transporto priemonės Mercedes Benz Actros 1841, valstybinis Nr. ( - ) vairuotojo kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Atsakovas UAB „Hoptransa“ buvo transporto priemonės Mercedes Benz Actros 1841, valstybinis Nr. ( - ) naudotojas pagal lizingo sutartį, t. y. atsakingas už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą asmuo. Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė Mercedes Benz Actros 1841, valstybinis Nr. ( - ) nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Atsižvelgiant į tai, kad eismo įvykis įvyko Austrijoje (kitoje ES valstybėje narėje, kurios nacionalinis draudikų biuras pasirašė Biurų tarybos Vidaus nuostatus) ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus, ieškovas sumokėjo Austrijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 1696,25 EUR (5856,81 Lt). Ieškovas, sumokėjęs Austrijos nacionaliniam draudikų biurui jo pareikalautą sumą, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnyje įtvirtinta teise reikalauti grąžinti dėl padarytos ir administruotos žalos išmokėtą sumą iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, raštu kreipėsi į atsakovą, reikalaudamas grąžinti Austrijos nacionaliniam draudikų biurui sumokėtą 5856,81 Lt dydžio sumą. Atsakovas ieškovo reikalavimo neįvykdė.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti atsakovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovas procesiniuose dokumentuose su ieškinio reikalavimais nesutiko. Ieškinį prašo atmesti. Nurodė, kad transporto priemonės Mercedes Benz 1841, valstybinis Nr. ( - ) civilinė atsakomybė autoįvykio dieną buvo apdrausta. Transporto priemonę atsakovas buvo apdraudęs transporto priemonių valdytojo tarptautinės atsakomybės draudimu, kitaip dar vadinamu žalia korta. Tai liudija byloje pateiktas transporto priemonės tarptautinio draudimo polisas Nr. RUS/007/06737919. Atsakovo draudimo polisas (žalia kortelė) ieškinyje nurodytu laikotarpiu galiojo, kadangi atsakovas už jį buvo tinkamai ir laiku sumokėjęs. Šią aplinkybę patvirtina teismui pateikiama 2011-11-11 sąskaita Nr. 42, bei atsakovo sąskaitos banko išrašas, įrodantis mokėjimo veiksmą. Be to, transporto priemonių privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu draudimo kompanijoje „PZU Lietuva“ buvo apdrausta eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės priekaba, todėl ieškovas nepagrįstai sumokėjo Austrijos nacionalinio draudikų biurui visą žalos atlyginimą, nes pagal Vokietijos Aukščiausiojo Teismo praktiką, atsakovo nuomone, dalį žalos turėtų atlyginti draudimo kompanija „PZU Lietuva“.

6Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą informuotas tinkamai.

7Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka ir nurodė, kad eismo įvykyje dalyvavusi priekaba Schmitz, valstybinis Nr. DR 206, priklausanti atsakovui, laikotarpiu nuo 2012-04-11 iki 2013-04-10 buvo apdrausta su UAB DK „PZU Lietuva“ sudarytos įprastinės privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutarties pagrindu. Pasisakydamas dėl eismo įvykiui taikytinos teisės ir solidarios draudiko atsakomybės, draudikas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė, kuri nenumato solidarios draudiko, kaip priekabą apdraudusios draudimo bendrovės, pareigos atlyginti eismo įvykio metu patirtą žalą, todėl šiuo atveju turi būti vadovaujamasi TPVCAPDĮ įstatymo 16 str. 5 d., kuri numato, kad išmoka dėl velkama transporto priemone padarytos žalos mokama pagal velkančios transporto priemonės draudimo sutartį, kai velkama transporto priemonė eismo įvykio metu buvo sukabinta su velkančia transporto priemone. Remiantis atsiliepime išdėstytais motyvais trečiasis asmuo prašo ieškinio reikalavimą tenkinti.

8Trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta, gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

9Trečiasis asmuo V. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko.

10Į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų įtraukus Rusijos draudimo bendrovę BCK Strachovoj dom bei Rusijos bendrovę OOO Konsalting ir CPK 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka buveinės registracijos adresais jiems išsiuntus į rusų kalbą išverstus procesinius dokumentus bei CPK 805 straipsnyje išvardintas procesines teises ir pareigas išaiškinančias nutartis, šie tretieji asmenys atstovų ar Lietuvos Respublikoje gyvenančių įgaliotų asmenų, kuriems būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai, nepaskyrė, jokių paaiškinimų ar įrodymų į civilinę bylą nepateikė, civiline byla nesidomėjo, šių trečiųjų asmenų atstovai į teismo posėdį neatvyko. Pažymėtina, kad Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013-04-11 nutartimi iš esmės analogiškoje civilinėje byloje Nr. 2A-207-280/2013 suformavo teismų praktiką, kad šios kategorijos bylose, nagrinėjant ginčą tarp Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir asmens, ieškovo teigimu neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, atsakovo nurodomo tariamo Rusijos draudiko įtraukimas į civilinę bylą trečiuoju asmeniu procesiškai netgi nėra būtinas.

11Ieškinys tenkintinas.

12Faktinės aplinkybės ir ginčo ribos.

13Išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad 2012-04-11 Austrijoje dėl V. K., vairavusio transporto priemonę Mercedes Benz Actros 1841, v/n ( - ) kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Austrijos nacionalinis draudikų biuras atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 1696, 25 EUR (5856, 81 Lt) sumai ieškovui, t.y. transporto priemonės registracijos valstybės- Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui. Ieškovas sumokėjo Vokietijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 1696, 25 EUR (5856, 81 Lt). Atsakovas buvo nurodytos transporto priemonės naudotojas pagal lizingo sutartį. Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra.

14Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti ieškovo sumokėtą žalos atlyginimo išmoką. Atsakovas ieškinį prašo atmesti tokiu savo atsikirtimų faktiniu pagrindu: 1) atsakovas nurodytą transporto priemonę jos valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraudė Rusijos draudimo bendrovėje BCK Strachovoj dom, todėl ieškinys ir turėtų būti reiškiamas BCK Strachovoj dom; 2) Austrijos nacionalinis draudikų biuras be pagrindo atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą, kadangi transporto priemonės priekabos, kuri atsitrenkė į tvorą, civilinė atsakomybė buvo apdrausta UAB DK „PZU Lietuva“.

15Dėl pareigos atlyginti ieškovo sumokėtą žalos atlyginimo išmoką.

16Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau- TPVCAPDĮ) 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (ieškovas) moka išmoką dėl per eismo įvykį padarytos žalos nukentėjusiems tretiesiems asmenims, jeigu kaltininkas padarė žalą Europos Sąjungos valstybėje, naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Tačiau ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jeigu išmoka buvo sumokėta pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą (TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalis). TPVCAPDĮ 23 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad ieškovas, sumokėjęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai reikalaujamą sumą, turi teisę susigrąžinti sumokėtas sumas iš atsakingo už žalos padarymą asmens ar asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti draudimo sutartį, jeigu jis yra prisiėmęs atsakomybę už tokį žalos padarymo atvejį pagal Bendradarbiavimo nuostatus arba pagal susitarimo dėl reikalavimų tenkinimo abipusio pripažinimo nuostatas.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-10-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013, Kauno apygardos teismo 2013-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013 ir kt.). Todėl ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą dėl ieškovo sumokėtos žalos atlyginimo išmokos priteisimo.

18Dėl atsakovo sutarties su Rusijos draudimo bendrove.

19Atsakovas nurodo, kad transporto priemonę jis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu per Rusijos įmonę OOO Konsalting apdraudė Rusijos draudimo bendrovėje BCK Strachovoj dom. Pagal TPVCAPDĮ 2 straipsnio 8, 9, 18 dalis bei 6 straipsnio 4 ir 6 dalis, transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje (t.y., transporto priemonių, registruotų Lietuvos Respublikoje), įprastinė privalomojo draudimo sutartis, kurią sudarius, gali būti išduodama žalioji kortelė, sudaroma tik įmonėse, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kurios yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narės.

20Sutinkamai su TPVCAPDĮ 41 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatomis, atsakingas už sutarties sudarymą asmuo privalo apdrausti transporto priemonę ne bet kokiu, o TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Minėto straipsnio 8 dalis aiškiai nustato, kad transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, valdytojai, išvykdami iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos sąjungos valstybes nares, privalo turėti galiojantį draudimo liudijimą, patvirtinantį draudimo sutarties, atitinkančios TPVCAPDĮ reikalavimus, sudarymą. Atsakovas, pasirinkdamas draudimo bendrovės, kuri nėra biuro narė, pasiūlytą draudimo apsaugą, veikia savo rizika ir jo atsakomybės ieškovo atžvilgiu negali eliminuoti TPVCAPDĮ nuostatų nesilaikymas (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1940-273/2013, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1913-480/2013).

21Viešai internete skelbiamais Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro duomenimis Rusijos draudimo bendrovė BCK Strachovoj dom nėra biuro narė. Šią aplinkybę taip pat patvirtina ir ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai. Jokių nurodytą aplinkybę paneigiančių įrodymų atsakovas nepateikė ir nenurodė. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad žalos įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija- tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Atsakovas turėjo galimybę pasinaudoti įrodinėjimo teise, t. y. aktyviai dalyvauti procese ir pats pateikti užklausimą Rusijos draudimo bendrovei BCK Strachovoj dom dėl informacijos suteikimo. Be to, atsakovas turėjo galimybę susisiekti su Rusijos draudimo bendrove BCK Strachovoj dom bei imtis priemonių, kad tariamas draudikas BCK Strachovoj dom vykdytų savo įsipareigojimus– gražintų Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui nurodyto eismo įvykio valstybės nacionaliniam draudikų biurui sumokėtą draudimo išmoką. Todėl konstatuotina, kad atsakovas netinkamai vykdė įrodinėjimo pareigas, procese buvo pasyvus, todėl aukščiau nurodyti jo argumentai laikytini nepagrįstais (Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013-04-11 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-207-280/2013).

22Dėl transporto priemonės priekabos (puspriekabės) draudimo.

23Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį taip pat grindžia aplinkybe, kad nagrinėjamu atveju transporto priemonių privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu buvo apdrausta eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės priekaba (puspriekabė), todėl ieškovas nepagrįstai, atsakovo nuomone, sumokėjo eismo įvykio valstybės nacionalinio draudikų biurui žalos atlyginimą. Šie atsakovo argumentai taip pat yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo ieškinį ar jo dalį atmesti.

24TPVCAPDĮ 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad įstatymo nuostatos taikomos kiekvienai privalomai registruoti motorinei transporto priemonei, skirtai važiuoti žeme, taip pat mopedams, priekaboms ir puspriekabėms, išskyrus bėgines transporto priemones. Tai reiškia, kad atskirai draudžiamos visos Lietuvoje registruotos transporto priemonės: lengvieji automobiliai, mopedai ir motociklai, mikroautobusai ir autobusai, lengvieji komerciniai ir krovininiai automobiliai, traktoriai ir savaeigiai mechanizmai, lengvųjų ir krovininių automobilių priekabos. Kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad eismo įvykyje dalyvavusi transporto priemonė nebuvo apdrausta TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Priekaba (puspriekabė)– tai transporto priemonė, kurią velka motorinė transporto priemonė (Kelių transporto kodekso 2 straipsnio 11 punktas; Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 40 punktas). Motorinė transporto priemonė– variklį turinti transporto priemonė, išskyrus bėgines transporto priemones ir mopedus (Kelių eismo taisyklių 2 punktas). Priekaba savarankiškai negali dalyvauti viešajame eisme. Ir nors motorinė transporto priemonė ir puspriekabė eisme dalyvavo kaip vienetas (transporto priemonių junginys), tačiau kaip jau nurodyta aukščiau, kiekviena transporto priemonė turėjo būti apdrausta TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

25TPVCAPDĮ 17 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai Biuras moka išmoką pagal 17 straipsnio 1 dalį dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos ir administruotos žalos, išmoka eismo įvykio metu padarytą žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui mokama atsižvelgiant į Bendradarbiavimo nuostatus (Biurų tarybos Vidaus nuostatų (TPVCAPDĮ- „Nacionalinių draudikų biurų bendradarbiavimo nuostatai" (paskelbti su 2003-07-28 Komisijos Sprendimu dėl Direktyvos 72/166/EEB, susijusios su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimu, taikymo (2003/564/EB))) ir į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus; biuras moka išmokas kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui ar kitos valstybės Garantiniam iždui (fondui) ir kitais atvejais, vykdydamas Bendradarbiavimo nuostatų arba susitarimo dėl reikalavimų tenkinimo abipusio pripažinimo reikalavimus. Nagrinėjamoje byloje žala eismo įvykio metu padaryta ir sureguliuota kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje (Austrijoje). Bendradarbiavimo nuostatų- Biurų tarnybos vidaus nuostatų 3 straipsnis numato, kad biuras, kurio veiklos teritorijoje įvyko autoavarija, tiria autoavarijos aplinkybes, visas žalas biuras administruoja visiškai savarankiškai, vadovaudamasis autoavarijos šalyje taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, ir biuras, kurio veiklos teritorijoje įvyko autoavarija, yra išimtinai kompetentingas spręsti visus reikalus, susijusius su autoavarijos šalyje taikomų teisės aktų aiškinimu ir žalos sureguliavimu. Būtent eismo įvykio valstybės nacionalinis draudikų biuras, atsižvelgdamas į surinktus dokumentus bei į kitoje Europos Sąjungos valstybėje galiojančių teisės aktų nuostatas, nustato visas sąlygas, būtinas civilinei atsakomybei atsirasti, atlygina neapdrausta, Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemone padarytą žalą bei pateikia reikalavimą Biurui, kaip subjektui, kuriam Lietuvos valstybė delegavo pareigą prisiimti atsakomybę už minėtomis transporto priemonėmis padarytą žalą. Esant TPVCAPDĮ 17 straipsnio 6 dalyje numatytoms sąlygoms įstatyme numatyta Biuro pareiga išmokėti kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai jos reikalaujamą sumą, sumokėtą nukentėjusiajam trečiajam asmeniui ir nustatytą atlygį už žalos administravimą (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-931-273/2013).

26Kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, eismo įvykio valstybės nacionalinis draudikų biuras yra išimtinai kompetentingas spręsti visus klausimus, susijusius su eismo įvykio šalyje taikomų teisės aktų aiškinimu ir žalos administravimu (Biurų tarybos Vidaus nuostatų 3 straipsnio 4 punktas). Austrijos draudikų biuras sureguliavo padarytos žalos atlyginimą ir, nustatęs atsakovo kaltę dėl eismo įvykio, pateikė ieškovui reikalavimą remdamasis Bendradarbiavimo nuostatų- Biurų tarnybos vidaus nuostatų 5 straipsniu. Esant TPVCAPDĮ 17 straipsnyje 6 dalyje nustatytoms sąlygoms įstatyme numatyta Biuro pareiga išmokėti kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai jos reikalaujamą sumą, sumokėtą nukentėjusiam trečiajam asmeniui, ir nustatytą atlygį už žalos administravimą (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-557-657/2013). Civilinės bylos įrodymų visuma leidžia spręsti, kad ieškovui netenkinti eismo įvykio valstybės nacionalinio draudikų biuro reikalavimo ir neišmokėti padarytos ir eismo įvykio valstybės nacionalinio draudikų biuro administruotos žalos atlyginimo išmokos nebuvo jokio teisinio pagrindo.

27Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir šalių į civilinę bylą pateiktiems įrodymams, ieškovo reikalavimai atsakovo atžvilgiu laikytini pagrįstais ir tenkintini (TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 dalis, 6 dalis, 23 straipsnio 1 dalis, 5 dalis). Tokią teismų praktiką formuoja ir aukštesnės instancijos teismai (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1471-253/2012; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-557-657/2013; Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-207-280/2013; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-508-406/2013; Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-244-280; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-931-273/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013, Kauno apygardos teismo 2013-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1251-232/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2366-601/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1940-273/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2117-555/2013; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-793-112/2013; Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-12-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1913-480/2013).

28CK 6.37 straipsnis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK6.37 straipsnis, 6.210 straipsnis).

29Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

30Ieškovas šioje byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 176 Lt žyminio mokesčio ir 229,40 Lt už pateikiamų priedų vertimą į valstybinę kalbą.

31Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

32Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,

Nutarė

33Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovui UAB „Hoptransa“ tenkinti.

34Priteisti iš atsakovo „Hoptransa“, į.k. 160001727, S. Žukausko g. 13, Ramučių k., Kauno r. sav. a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, LT-70440, 5856, 81 Lt nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 405,40 Lt bylinėjimosi išlaidų, ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, į.k. 125709291, buveinė Algirdo g. 38, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

35Priteisti iš atsakovo „Hoptransa“, į.k. 160001727, S. Žukausko g. 13, Ramučių k., Kauno r. sav. a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, LT-70440, išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu- 58,24 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant Vilmai... 2. Ieškovas Kauno apylinkės teisme pareiškė atsakovui ieškinį. Prašo iš... 3. Ieškovas nurodė, kad 2012-04-11 Austrijoje dėl transporto priemonės... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir... 5. Atsakovas procesiniuose dokumentuose su ieškinio reikalavimais nesutiko.... 6. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir... 7. Trečiasis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Trečiojo asmens UAB DK „PZU Lietuva“ atstovas į teismo posėdį neatvyko,... 9. Trečiasis asmuo V. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 10. Į civilinę bylą trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Faktinės aplinkybės ir ginčo ribos.... 13. Išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga yra nustatyta, kad 2012-04-11... 14. Ieškovas prašo iš atsakovo priteisti ieškovo sumokėtą žalos atlyginimo... 15. Dėl pareigos atlyginti ieškovo sumokėtą žalos atlyginimo išmoką.... 16. Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ)... 18. Dėl atsakovo sutarties su Rusijos draudimo bendrove.... 19. Atsakovas nurodo, kad transporto priemonę jis transporto priemonių valdytojų... 20. Sutinkamai su TPVCAPDĮ 41 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatomis, atsakingas už... 21. Viešai internete skelbiamais Lietuvos Respublikos transporto priemonių... 22. Dėl transporto priemonės priekabos (puspriekabės) draudimo.... 23. Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį taip pat grindžia aplinkybe, kad... 24. TPVCAPDĮ 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad įstatymo nuostatos taikomos... 25. TPVCAPDĮ 17 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai Biuras moka... 26. Kaip jau yra nurodyta sprendime aukščiau, eismo įvykio valstybės... 27. Esant sprendime aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir šalių į civilinę... 28. CK 6.37 straipsnis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 29. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi... 30. Ieškovas šioje byloje patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 176 Lt žyminio... 31. Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių... 32. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268- 270 straipsniais,... 33. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį... 34. Priteisti iš atsakovo „Hoptransa“, į.k. 160001727, S. Žukausko g. 13,... 35. Priteisti iš atsakovo „Hoptransa“, į.k. 160001727, S. Žukausko g. 13,... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...