Byla eAN2-36-497/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimo, kuriuo D. Š. pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 1400 eurų bauda

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Audrius Cininas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. Š. gynėjo advokato Irmanto Balsio (toliau – apeliantas) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimo, kuriuo D. Š. pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta 1400 eurų bauda,

Nustatė

21.

3D. Š. nubaustas už tai, kad būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ( - ), vadovu ir žinodamas apie Bendrovės finansinę padėtį, t. y. kad Bendrovė neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti ir turi susidariusią mokestinę nepriemoką, privalėdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 26 d. iki 2019 m. vasario 15 d. pirmenybę teikė kitiems kreditoriams, t. y. vykdė atsiskaitymus su kitais kreditoriais, nors Bendrovė buvo skolinga valstybės biudžetui. Tokiu būdu, pažeisdamas nustatytą atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumą, D. Š. pažeidė kreditoriaus – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) interesus ir padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 120 straipsnio 1 dalyje. 2.

4Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. Š. gynėjas advokatas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teiseną D. Š. atžvilgiu nutraukti, nes jo padarytoje veikoje nėra ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytos administracinio nusižengimo sudėties.

52.1 Apeliantas, remdamasis teismų praktika, CK 6.9301 straipsnio nuostatomis, nurodo, kad išvada dėl mokėjimo (-ų) neteisėtumo gali būti daroma tik nustačius privalomųjų sąlygų visetą, t. y. skolininko turimų grynųjų ir negrynųjų pinigų kiekį bei pradelstų įsipareigojimų apimtį atsiskaitymų metu, aplinkybę, jog turimų lėšų trūksta pradelstiems įsipareigojimams padengti bei atsiskaitymo eiliškumo pažeidimo faktą. Apeliaciniame skunde pažymima, kad nagrinėjamoje byloje nėra konkrečių ir tikslių duomenų, įrodančių, kiek grynųjų ir negrynųjų pinigų Bendrovė turėjo 2019 m. sausio 28 – 30 d., kokios apimties kreditoriniai reikalavimai buvo pareikšti Bendrovės atžvilgiu nurodytam laikotarpiui. Minėti duomenys, apelianto manymu, reikšmingi sprendžiant, ar Bendrovės turimų lėšų užteko padengti pareikštiems kreditoriniams reikalavimams ir ar Bendrovei kilo pareiga mokėjimus vykdyti laikantis CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinto eiliškumo. Apelianto teigimu, apylinkės teismas taip pat pripažino, jog visapusiškos informacijos apie Bendrovės apyvartines lėšas byloje nebuvo, tačiau šią aplinkybę vertino D. Š. nenaudai. Pažymi, jog šiais teiginiais apylinkės teismas pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimo ir vertinimo taisykles, kadangi nutarime darė išvadas, nepagrįstas jokiais objektyviais įrodymais bei nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos analogiškose bylose. Skunde nurodoma, jog vienintelio Bendrovės akcininko sprendimu darbo sutartis su D. Š. buvo nutraukta 2019 m. sausio 30 d., taigi, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu jis neturėjo jokios objektyvios galimybės ir pagrįsto teisinio pagrindo gauti byloje trūkstamus duomenis, susijusius su Bendrovės turtine padėtimi.

62.2 Apelianto manymu, byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, kad D. Š. žinojo ir suvokė, jog Bendrovė neturi pakankamai lėšų atsiskaitymams su visais kreditoriais ir atliekant atsiskaitymus bus pažeisti VMI interesai. Pažymi, kad Bendrovė vykdė statybos veiklą, uždelsus išmokėti darbo užmokestį darbuotojams ir (ar) atsiskaityti su subrangovais, tai būtų sutrikdę įmonės veiklą, sustabdę pajamų gavimą bei neišvengiamai lėmę galimybių atsiskaityti su kreditoriais sumažėjimą. Apeliantas skunde taip pat nurodo, kad D. Š. nurodė pavedęs atlikti mokėjimą VMI, o ar jis faktiškai buvo atliktas patikrinti galimybės jis neturėjo, kadangi buvo atšauktas iš Bendrovės vadovo pareigų. Tai, kad D. Š. elgėsi pagal įprastą verslo praktiką ir atliko būtinuosius mokėjimus Bendrovės darbuotojams bei tiekėjams, rodo, jog jis nesiekė ir nenorėjo elgtis neteisėtai, o siekė užtikrinti Bendrovės veiklos tęstinumą, nenutrūkstamą pajamų gavimą ir tuo pačiu VMI bei kitų kreditorių interesus.

72.3 Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog pirmos instancijos teismui visgi pagrįstai pripažinus, kad D. Š. padarė administracinį nusižengimą, skyrė aiškiai per griežtą bausmę, kuri yra neproporcingo dydžio, neatitinka protingumo, teisingumo principų bei administracinei nuobaudai keliamų tikslų. Apeliantas skunde atkreipia dėmesį į tai, kad D. Š. nuobauda už tokio nusižengimo padarymą skiriama pirmą kartą, analogiškų veikų jis nėra padaręs, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, pirmosios instancijos teismas nenustatė D. Š. atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Apelianto manymu, atsižvelgiant į mokėjimų atlikimo motyvus, nulemtus išimtinai tik verslo logikos, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šios aplinkybės nevertino kaip lengvinančios atsakomybę. 3. Atsiliepimu į apeliacinį skundą VMI (toliau – ir Institucija) prašo palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimą nepakeistą ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. Š. gynėjo advokato skundo netenkinti. Atsiliepime nurodoma, kad D. Š. sąmoningai leido išmokėti pinigines lėšas žemesnėje eilėje esantiems kreditoriams, nei valstybė, kadangi atsiskaitymai buvo vykdomi kelių dienų intervalu po to, kai buvo atsiradusi pareiga atsiskaityti su VMI. Institucija nesutinka su apelianto teiginiais, jog atlikti atsiskaitymai su kreditoriais buvo būtini mokėjimai Bendrovės veiklos tęstinumui užtikrinti, kadangi aplinkybių, kurios patvirtintų, jog tokie atsiskaitymai buvo nulemti ekonominio būtinumo ir vykdomi išimtinai tik siekiant užtikrinti Bendrovės veiklą, nenustatyta. Institucijos teigimu, pirmos instancijos teismas, skirdamas D. Š. bausmę, pagrįstai vadovavosi ANK 34, 35, 36 straipsnių nuostatomis ir teisingai paskyrė bausmę bei jos dydį. D. Š. gynėjo advokato Irmanto Balsio skundas dalinai tenkinamas. 4.

8Pagrindinis apelianto motyvas dėl ko jis nesutinka su skundžiamu nutarimu yra tai, kad apelianto nuomone, D. Š. negalėjo būti patrauktas administracinėn atsakomybėn, kadangi byloje nėra nustatyta viena iš CK 6.9301 straipsnyje numatytų sąlygų, leidžianti taikyti atsakomybę pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį – skolininkas, šiuo atveju D. Š. vadovaujama bendrovė „Statybų garantas“ atsiskaitymų metu neturėjo pakankamai lėšų visiems reikalavimams patenkinti. Šis skundo argumentas taip pat ir teiginys, kad D. Š. davė nurodymą atsiskaityti su VMI grindžiami tik deklaratyviu teiginiu, kad pinigų bendrovė turėjo, tačiau byloje tai patvirtinančių duomenų nėra, D. Š. nenurodė jokių konkrečių aplinkybių, kurios patvirtintų šiuos teiginius. 5.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB ( - )AB „Mano bankas“ einamojoje sąskaitoje Nr. ( - ) sąskaitos likutis 2019-01-01 buvo 0,00 Eur, įplaukos laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-03-31 - 2420,78 Eur, išlaidos - 2420,78 Eur, iš jų 1790,26 Eur (2019-01-18) paskolos apmokėjimas, 348,90 Eur (2019-05-10) lėšų nurašymas pagal antstolio D. Š. nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, 30,00 Eur (2019-01-24) AB „Mano bankas“ (kodas 112043081), leidimas parduoti įkeistą turtą, 251,62 Eur, likutis 2019-03-31– 0,00 Eur; SEB banko, sąskaitoje Nr. ( - ) likutis 2019-01-01 – 0,01 Eur, įplaukos laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-05-21– 15843,65 Eur, išlaidos – 15843,65 Eur, iš jų: 7744,70 Eur (2019-01-15 – 2019-02-15) darbo užmokesčiui išmokėti, 5370,96 Eur (2019-01-28) UAB ( - )2000,00 Eur (2019-01-28 ( - )705,56 Eur (2019-01-29) antstoliui R. V. 22,43 Eur kt.; Bendrovės sąskaitoje Nr. ( - ) esančioje Luminor Bank AS piniginių lėšų judėjimo nuo 2019-01-01 iki 2019-05-28 nebuvo, sąskaitos likutis 2019-05-28 buvo 0,00 Eur. (b.l. 2, 3). 6.

10Bendrovės mokestinė nepriemoka VMI sudarė 1206,16 Eur ( b.l. 55,55A) Prievolė sumokėti šią sumą bendrovei atsirado 2019-01-26. Iš anksčiau išdėstytų duomenų apie lėšų judėjimo sąskaitose matyti, kad Bendrovė buvo pajėgi padengti VMI susidariusią mokestinę nepriemoką, tačiau sąskaitose esančios lėšos 2019-01-28 –30 buvo išmokėtos kitiems kreditoriams, po ko lėšų sąskaitose neliko. 7.

11Skunde teigiama, kad byloje nebuvo imtasi priemonių nustatyti, kiek Bendrovė apkritai turėjo grynųjų ir negrynųjų lėšų, bei kiek ir kokios apimties kreditorinių reikalavimų jai buvo pareikšta, tačiau byloje nustatytos ir anksčiau aptartos aplinkybės patvirtina, kad lėšų atsikaityti su visais kreditoriais buvo nepakankamai, kadangi Bendrovės sąskaitose atsiradus lėšoms ir jas išmokėjus kitiems kreditoriams sąskaitose lėšų neliko, kad sumokėti VMI susidariusią 1206,16 Eur mokestinę nepriemoką. D. Š. dalyvavo posėdyje bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme , tačiau nei jis, nei jo gynėjas nepateikė duomenų apie bendrovės turimas lėšas tuo metu, kai buvo atsikaitoma su kreditoriais, taip pat ir teismo neprašė išreikalauti tokius duomenis, todėl aukštesnysis teismas argumentą, kad įmonė turėjo pakankamai lėšų atsikaityti su visais kreditoriais vertina kaip deklaratyvų ir jį atmeta. 8.

12CK 6.9301 straipsnio (atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas) 1 dalyje nustatyta, jog skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. <...>. Šiame straipsnyje įtvirtinta nuostata yra imperatyvi. 9.

13Aukštesnysis teismas aukščiau aptartų aplinkybių pagrindu konstatuoja, kad teismas pagrįstai nustatė, kad D. Š. vadovaujama bendrovė neturėjo galimybės atsiskaityti su visais kreditoriais. D. Š. eidamas bendrovės direktoriaus pareigas negalėjo nežinoti apie bendrovės turimas lėšas ir apie pareigą, esant jų trūkumui, laikytis CK 6.9301 straipsnyje numatyto atsiskaitymų eiliškumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2AT-12-628/2019, 3K-3-130/2011, Nr. 3K-7-266/2006). Atsiskaitydamas ne su pirmos eilės kreditoriais jis prisiėmė atsakomybę už teisės aktų nevykdymą todėl nuobauda pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį jam paskirta pagrįstai. 10.

14Asmeniui padariusiam administracinį nusižengimą administracinė nuobauda skiriama pagal ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytas ribas laikantis ANK bendrosios dalies nuostatų. Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių rūšies parinkimo, jų dydžio ir trukmės nustatymo bendrosios nuostatos įtvirtintos ANK 34 straipsnyje. Skiriant administracinę nuobaudą privalu atsižvelgti į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. ANK 34 straipsnio 5 dalis suteikia teismui teisę atsižvelgus į anksčiau paminėtas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. 11.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (kasacinės nutartys Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013, 2AT-13-2013, 2AT-73-2014). 12.

16Sprendžiant dėl administracinės nuobaudos dydžio svarbu atkreipti dėmesį ne tik į nusižengimo pobūdį, bet ir jo padarymo aplinkybes. Vertinant tai, kad pažeidžiant atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą atsiskaitoma buvo su bendrovės darbuotojais, kitomis bendrovėmis sprendžiama kad kreditorių eiliškumas buvo pažeidžiamas ne dėl piktavališkų ar savanaudiškų paskatų, o siekiant išlaikyti ir užtikrinti nenutraukiamą įmonės veiklą. Mokėjimais buvo stengiamasi nepabloginti tiek kreditorių, tiek bendrovės padėties, be to mokestinė nepriemoka nebuvo didelė. Vertinama ir tai, kad D. Š. nebuvo baustas už panašaus pobūdžio nusižengimus, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, dirba. ANK 120 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos baudos net ir minimali riba yra itin griežta. Skundą nagrinėjančio teismo vertinimu, atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas aplinkybes, D. Š. paskirta net ir minimalaus dydžio bauda yra per griežta. Teismas sprendžia , kad nagrinėjamu atveju nuobaudos skyrimo tikslai bus pasiekti taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir paskiriant D. Š., švelnesnę baudą, nei ANK 120 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytas jos minimalus dydis.

17Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

18atsakomybėn patraukto D. Š. atstovo advokato Irmanto Balsio apeliacinį skundą iš dalies tenkinti.

19Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimą .

20D. Š. vadovaujantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi paskirti 600 (šešių šimtų) Eur dydžio baudą.

21Likusią Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimo dalį palikti nepakeistą.

22Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Audrius... 2. 1.... 3. D. Š. nubaustas už tai, kad būdamas uždarosios akcinės bendrovės (toliau... 4. Apeliaciniu skundu administracinėn atsakomybėn patraukto asmens D. Š.... 5. 2.1 Apeliantas, remdamasis teismų praktika, CK 6.9301 straipsnio nuostatomis,... 6. 2.2 Apelianto manymu, byloje nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti,... 7. 2.3 Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, jog pirmos instancijos teismui... 8. Pagrindinis apelianto motyvas dėl ko jis nesutinka su skundžiamu nutarimu yra... 9. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB ( - )AB „Mano bankas“ einamojoje... 10. Bendrovės mokestinė nepriemoka VMI sudarė 1206,16 Eur ( b.l. 55,55A)... 11. Skunde teigiama, kad byloje nebuvo imtasi priemonių nustatyti, kiek Bendrovė... 12. CK 6.9301 straipsnio (atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais... 13. Aukštesnysis teismas aukščiau aptartų aplinkybių pagrindu konstatuoja, kad... 14. Asmeniui padariusiam administracinį nusižengimą administracinė nuobauda... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad... 16. Sprendžiant dėl administracinės nuobaudos dydžio svarbu atkreipti dėmesį... 17. Teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 18. atsakomybėn patraukto D. Š. atstovo advokato Irmanto Balsio apeliacinį... 19. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimą .... 20. D. Š. vadovaujantis ANK 34 straipsnio 5 dalimi paskirti 600 (šešių šimtų)... 21. Likusią Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 14 d. nutarimo... 22. Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....