Byla e2-797-775/2017
Dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, tretieji asmenys – G. A., I. D., Lietuvos Respublika atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno miesto savivaldybė

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei Verseckienei, dalyvaujant ieškovei V. Š., jos atstovei advokatei Marinai Laurinaitienei, atsakovei E. D., nedalyvaujant tretiesiems asmenims G. A., I. D., Kauno miesto savivaldybės ir Lietuvos Respubliką atstovaujančios Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. Š. patikslintą ieškinį atsakovei E. D. dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, tretieji asmenys – G. A., I. D., Lietuvos Respublika atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Kauno miesto savivaldybė.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo pagal 2016 m. rugsėjo 22 d. VĮ „Registrų centras“ paruoštą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių planą nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), naudojimosi tvarką, paskiriant – G. A. A + B = 259 m2, E. D. A + C = 274 m2, Lietuvos Respublikai A + D + F = 285 m2, V. Š. A + E + F = 285 m2 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 146–148).

5Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2010 m. spalio 6 d. buvo sudarytas 0,1103 ha žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkų G. A., E. D. ir Lietuvos Respublikos susitarimas dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos. Pagal susitarimą sklypo dalimi, pažymėta A naudojosi bendrasavininkai bendrai, G. A. atskirai naudojosi sklypo dalimi B, E. D. sklypo dalimi C, o Lietuvos Respublika sklypo dalimi D. Šis žemės sklypo vidinis padalinimas buvo atliktas atsakovės pageidavimu. 2011 m. sausio 21 d. ieškovė pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį nupirko iš Lietuvos Respublikos valstybės 0,0285 ha žemės sklypo dalį. Ieškovei įsigijus žemės sklypo dalį iš valstybės, tapo nenustatyta žemės sklypo naudojimosi riba su žemės sklypo dalimi, priklausančia valstybei. Nurodė, kad ieškovės iniciatyva VĮ „Registrų centras“ 2016 m. rugsėjo 22 d. paruošė žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendrasavininkų projektą. Paaiškino, kad ribos su atsakovės sklypu nepasikeitė, o buvo nustatyta nauja riba su valstybei priklausančiu sklypu. Nurodė, jog projektas buvo suderintas ir pasirašytas visų bendrasavininkų, išskyrus atsakovę, kuri nesutiko su siūloma žemės sklypo naudojimosi tvarka, tačiau bylos nagrinėjimo metu savo nuomonę pakeitė. Nurodė, jog sutinka, kad ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų mokėjimas atsakovei būtų išdėstytas 4 mėnesių laikotarpiui.

6A. E. D. teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą, jog nesutinka su ieškiniu (b. l. 61) tačiau vėliau pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog sutinka su ieškovės ieškiniu ir bylinėjimosi išlaidų priteisimu (b. l. 159).

7Posėdžio metu atsakovė patvirtino, jog su ieškiniu sutinka, taip pat sutinka su bylinėjimosi išlaidų priteisimu ir prašė ieškinio patenkinimo atveju jų mokėjimą išdėstyti 4 mėnesių laikotarpiui..

8Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (b. l. 161–164), prašė visapusiškai įvertinus bylos aplinkybes ir ištyrus įrodymus, sprendimą priimti teismo nuožiūra. Nurodė, jog nustatant naudojimosi žemės sklypu, kurio bendrasavininke yra Lietuvos Respublika, tvarką, žemės sklypo dalių dydžiai turi atitikti bendrasavininkų turimas nuosavybės dalis ir nepažeisti šalių teisių bei teisėtų interesų. Naudojimosi tvarka neturi būti ribojama Lietuvos Respublikos, kaip žemės sklypo dalies savininkės galimybė įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo žemės sklypo dalimi teises visa apimtimi. Nustačius naudojimosi žemės sklypu tvarką, Lietuvos Respublikos, kaip žemės sklypo bendrasavininkės, padėtis neturėtų pablogėti. Nurodė, jog ieškovė 2010 m. lapkričio 22 d. prašymu kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyrių dėl naudojimosi tvarkos nustatymo. Kauno miesto skyrius 2016 m. gruodžio 21 d. raštu nederino pateiktos naudojimosi tvarkos, kadangi naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendrasavininkų projekte nėra pasirašę visi žemės sklypo savininkai. Paaiškino, jog naudojimosi žemės sklypu tvarkos tarp namo bendrasavininkų nustatymas nėra Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vedėjui priskirta funkcija. Skyriaus vedėjas atstovauja Lietuvos Respublikai pasirašant notarinę sutartį ir tik žemės sklypo naudotojams (savininkams) sutikus (pasirašytinai) su žemės sklypo plane pažymėta naudojimosi tvarka.

9Trečiasis asmuo į 2017 m. balandžio 27 d. teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 82), byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

10Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 53–56), kuriuo prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

11Trečiasis asmuo į 2017 m. balandžio 27 d. teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 98), byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

12Tretieji asmenys G. A., I. D. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Tretieji asmenys į 2017 m. balandžio 27 d. teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 100–101), todėl byla nagrinėtina tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

13Teismas konstatuoja:

14Patikslintas ieškinys tenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso G. A., E. D., V. Š. ir Lietuvos Respublikai, kuriai priklauso ir butas adresu ( - ) (b. l. 19–21, 57–59). 2008 m. liepos 10 d. buvo sudarytas minėto žemės sklypo planas (b. l. 15–16). 2010 m. rugsėjo 22 d. parengtas žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarkos tarp bendraturčių nustatymo planas (b. l. 6–7, 26–27). 2010 m. spalio 6 d. 0,1103 ha žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkai G. A., E. D. ir Lietuvos Respublika sudarė susitarimą dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos (b. l. 23–25). 2011 m. sausio 21 d. ieškovė su Lietuvos Respublika sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, pasirašytas valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo aktas (b. l. 11–14, 18). Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informavo ieškovę, jog ji sumokėjo visą sumą už žemės sklypą, įsigytą pagal 2011 m. sausio 21 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį (b. l. 5). 2016 m. rugsėjo 22 d. ieškovės prašymu buvo parengtas žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių projektas (b. l. 9–10). Pagal ieškovės 2016 m. lapkričio 22 d. prašymą Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos informavo ieškovę, jog negali derinti žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarkos plano, kadangi naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių projekte nėra pasirašę visi žemės sklypo savininkai (b. l. 90–92).

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 2 dalis numato, kad bet kurioje proceso stadijoje atsakovas (ieškovas) turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti, kad ieškinį (priešieškinį) pripažįsta. Rašytinis atsakovo (ieškovo) pareiškimas dėl ieškinio (priešieškinio) pripažinimo pridedamas prie bylos. CPK 268 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas (ieškovas) ieškinį (priešieškinį) pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

17Dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo

18Bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių susitarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Vienas iš šių teisių įgyvendinimo būdų yra žemės sklypo kaip nekilnojamojo daikto naudojimosi tvarkos nustatymas (CK 4.81 straipsnio 1 dalis). Ji nustatoma daikto bendraturčių tarpusavio susitarimu arba teismo tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad sprendžiant bendraturčių ginčą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo teismo pareiga yra priimti abiem pusėms priimtiniausią sprendimą, atsižvelgiant į ginčo šalių turimas dalis bendrojoje nuosavybėje, įvertinant šalių nesutarimo priežastis, siekiant, kad nustatoma naudojimosi tvarka būtų patogi bendraturčiams, racionali ir tarnautų geresniam nuosavybės valdymui. Siekdamas šių tikslų teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-956/2003; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2007; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-353/2009).

19Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog 2010 m. spalio 6 d. 0,1103 ha žemės sklypo, esančio ( - ), bendrasavininkai G. A., E. D. ir Lietuvos Respublika sudarė susitarimą dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos, kuris buvo patvirtintas notariškai ir įregistruotas viešame registre (b. l. 19–21, 23–25). 2011 m. sausio 21 d. ieškovė su Lietuvos Respublika sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią iš valstybės nusipirko 0,0285 ha žemės sklypo (b. l. 5–15). Atsiradus naujai bendraturtei, 2016 m. rugsėjo 22 d. buvo parengtas naujas žemės sklypo, esančio ( - ), naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių projektas, kuriame iš esmės niekas nesikeitė, o tik buvo nustatyta nauja riba tarp ieškovės įgytos žemės dalies ir valstybei priklausančio žemės sklypo. Kadangi atsakovė šiam projektui sutikimo nedavė, ieškovė kreipėsi į teismą. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pakeitė poziciją ir su ieškiniu sutiko.

20Bendrosios dalinės nuosavybės objekto (daikto) atžvilgiu nustatytos tvarkos pakeitimas esant bent vieno iš bendraturčių iniciatyvai yra leistinas, jei toks pakeitimas yra pozityvus, pagrįstas racionaliu daikto naudojimu arba daikto vertės pagerinimu, taip pat nedaro žalos ir nesuvaržo kitų bendraturčių teisių, taip pat jei toks pakeitimas nedraudžiamas įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2005). Šiuo atveju atsakovės, kaip žemės sklypo bendrasavininkės interesai nebus pažeisti, nes pagal ieškovės pateiktą 2016 m. rugsėjo 22 d. projektą, nustačius naudojimosi žemės sklypu tvarką, ribos su atsakovės žemės sklypu nebus pakeistos, atsakovės naudojamo žemės sklypo dalys (A + C = 274 m2) išliks tokios, kokios buvo nustatytos pagal 2010 m. spalio 6 d. notariškai patvirtintą susitarimą. Atsižvelgiant į byloje surinktus įrodymus, į tai, kad naudojimosi žemės sklypu tvarka jau yra nustatyta, o ieškovės siūlomas žemės sklypo naudojimosi tvarkos planas nustatys tik jos žemės sklypo ribą su valstybei priklausančia žemės sklypo dalimi ir nepakeis ribos su atsakovei priklausančiu žemės sklypu, jos teisės bei teisėti interesai nebus pažeisti, ieškinys tenkintinas, nustatytina žemės sklypo, adresu ( - ), naudojimosi tvarka, paskiriant – G. A. A + B = 259 m2, E. D. A + C = 274 m2, Lietuvos Respublikai A + D + F = 285 m2, V. Š. A + E + F = 285 m2.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

22CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

23Susipažinus su ieškovės advokatės pateiktu bylinėjimosi išlaidų paskaičiavimu nustatyta, jog ieškovė už ieškinio surašymą, bylos užvedimą, konsultacijas, įrodymų rinkimą ir atstovavimą teisme sumokėjo 800 Eur (b. l. 93–94).

24Ieškovės atstovė už ieškinio surašymą, bylos užvedimą, konsultacijas ir įrodymų rinkimą prašo priteisti 650 Eur. Vadovaujantis Rekomendacijų 8.2, 8.17 ir 8.19 punktais, minėta suma neviršija maksimalaus nurodyto dydžio, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 650 Eur.

25Ieškovės atstovė už atstovavimą teisme prašo priteisti 150 Eur. Rekomendacijose nurodyta, jog teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama valandomis, minutėmis skaičiuojamas laikas apvalinimas ir iki 30 minučių atmetama. 2017 m. vasario 20 d. teismo posėdis truko 00.33 min., todėl vadovaujantis Rekomendacijų 8.19 ir 9 punktais ieškovei iš atsakovės priteistina 79,33 Eur. 2017 m. balandžio 27 d. teismo posėdis truko 25 min., todėl vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu, atstovavimo išlaidos už dalyvavimą šiame teismo posėdyje nepriteistinos.

26Ieškovė taip pat yra sumokėjusi 31 Eur žyminį mokestį (b. l. 8), todėl patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinas 31 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Bendra ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 760,33 Eur.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų išdėstymo

29Atsakovė prašo ieškinio tenkinimo atveju išdėstyti bylinėjimosi išlaidų mokėjimą 4 mėnesių laikotarpyje.

30Ieškovė su šiuo prašymu sutiko, nurodė, jog neprieštarauja, kad bylinėjimosi išlaidos būtų išdėstytos 4 mėnesių laikotarpiui.

31CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, išdėstyti teismo sprendimą. Sprendimo įvykdymas gali būti išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Sprendžiant, ar konkrečiu atveju yra pagrindas teismo sprendimą išdėstyti, svarbu įvertinti, ar teismo sprendimo išdėstymas nesuteiks nepagrįsto pranašumo skolininkui, ar bus išlaikyta šalių teisėtų interesų pusiausvyra, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir jo privalomas pobūdis, pažeisti teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-54-381/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje 3K-7-61/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-626-378/2015).

32Teismas pažymi, kad turtinė asmens padėtis įvertinama analizuojant pateiktų įrodymų visumą bei bylos aplinkybes, atspindinčias atsakovės turtinę padėtį. Turtinę asmens padėtį rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo išrašai, VĮ ,,Regitra“ pažymos, turto, pajamų deklaracijos, duomenis, jog asmuo yra registruotas darbo biržoje ir pan. Nors atsakovė nepateikė jokių duomenų, įrodančių, jog jos turtinė padėtis šiai dienai yra sunki ir ji negalės įvykdyti teismo sprendimo, tačiau įvertinus šalių išdėstytus argumentus ir paaiškinimus, ieškovei neprieštaraujant dėl priteistos sumos išdėstymo 4 mėnesių laikotarpiui, darytina išvada, jog priteistos sumos mokėjimo išdėstymas nepažeistų šalių interesų, todėl atsakovės prašymas išdėstyti bylinėjimosi išlaidų sumą vykdymą tenkintinas. 2017 m. gegužės 16 d. Kauno apylinkės teismo sprendimo vykdymas dėl 760,33 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo išdėstytinas 4 mėnesių laikotarpiui (CPK 284 straipsnis).

33Valstybei iš atsakovės priteistina 24,60 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–270 straipsniais, 284 straipsniu, 307 straipsniu,

Nutarė

35Patikslintą ieškinį tenkinti.

36Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ), naudojimosi tvarką, pagal 2016 m. rugsėjo 22 d. valstybės įmonės „Registrų centras“ paruoštą žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo tarp bendraturčių planą, paskiriant G. A. naudotis žemės sklypo dalimis A + B = 259 m2, E. D. – A + C = 274 m2, Lietuvos Respublikai – A + D + F = 285 m2, V. Š. – A + E + F = 285 m2.

37Sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. e2-797-775/2017 dėl 760,33 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo išdėstyti 4 mėnesiams, įpareigojant atsakovę E. D., asmens kodas ( - ) ieškovei V. Š., asmens kodas ( - ) pirmus tris mėnesius mokėti po 190 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų), o paskutinį mėnesį – 190,33 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt eurų 33 ct), pradedant nuo 2017 m. liepos mėnesio, įmoką sumokant iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

38Priteisti iš atsakovės E. D., asmens kodas ( - ) valstybei 24,60 Eur (dvidešimt keturis eurus 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, mokamų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas ( - ).

39Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė, sekretoriaujant Jūratei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo pagal... 5. Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2010 m. spalio 6 d.... 6. A. 7. Posėdžio metu atsakovė patvirtino, jog su ieškiniu sutinka, taip pat... 8. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Trečiasis asmuo į 2017 m. balandžio 27 d. teismo posėdį neatvyko, apie... 10. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė nustatytu terminu pateikė... 11. Trečiasis asmuo į 2017 m. balandžio 27 d. teismo posėdį neatvyko, apie... 12. Tretieji asmenys G. A., I. D. teismo... 13. Teismas konstatuoja:... 14. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 15. Byloje nustatyta, kad žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ),... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 17. Dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo... 18. Bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 19. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog 2010 m. spalio 6 d. 0,1103 ha... 20. Bendrosios dalinės nuosavybės objekto (daikto) atžvilgiu nustatytos tvarkos... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 22. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 23. Susipažinus su ieškovės advokatės pateiktu bylinėjimosi išlaidų... 24. Ieškovės atstovė už ieškinio surašymą, bylos užvedimą, konsultacijas... 25. Ieškovės atstovė už atstovavimą teisme prašo priteisti 150 Eur.... 26. Ieškovė taip pat yra sumokėjusi 31 Eur žyminį mokestį (b. l. 8), todėl... 27. Bendra ieškovei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma sudaro 760,33 Eur.... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų išdėstymo... 29. Atsakovė prašo ieškinio tenkinimo atveju išdėstyti bylinėjimosi išlaidų... 30. Ieškovė su šiuo prašymu sutiko, nurodė, jog neprieštarauja, kad... 31. CPK 284 straipsnio 1... 32. Teismas pažymi, kad turtinė asmens padėtis įvertinama analizuojant... 33. Valstybei iš atsakovės priteistina 24,60 Eur išlaidų, susijusių su... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 35. Patikslintą ieškinį tenkinti.... 36. Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) ( - ),... 37. Sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. e2-797-775/2017 dėl 760,33 Eur... 38. Priteisti iš atsakovės E. D., asmens... 39. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno...