Byla 2-8235-777/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Gailevičienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) ieškinį atsakovei A. J. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 23138 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Ieškinys tenkintinas visiškai (CPK 6.2, 6.38, 6.59, 6.63, 6.258, 6.256 str.).

5Pateiktais byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas

62010-10-11 nutartimi ( - ) buvo iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Divingas“. Pagal 2007-05-23 darbo sutartį Nr.1 atsakovė A. J. buvo įdarbinta ( - ) direktore, nuo 2009-10-01 jai nustatytas 5200 Lt darbo užmokestis. Pagal 2010-01-15 darbo sutartį Nr.15 R. J. buvo įdarbintas ( - )direktoriumi, jam nustatytas 3000 Lt darbo užmokestis. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-08 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-975-613/2013, įsiteisėjusiu 2013-05-03, pripažino 2007-05-23 darbo sutarties Nr.l 2009-10-01 pakeitimo nuostatą, kuria ( - ) įsipareigojo mokėti A. J. 5200 Lt mėnesinę algą, negaliojančia kaip prieštaraujančią viešajai tvarkai ir gerai moralei, nustatant A. J. 2008-02-01 darbo sutarties pakeitimu nurodytą darbo užmokestį - 400 Lt mėnesinę algą; pripažino 2010-01-15 darbo sutarties Nr.15 2010-06-01 darbo sutarties pakeitimo nuostatą, kuria ( - )įsipareigojo mokėti R. J. 3000 Lt mėnesinę algą, negaliojančia kaip prieštaraujančią viešajai tvarkai ir gerai moralei, nustatant R. J. iki darbo sutarties pakeitimo 2010-01-15 darbo sutartimi Nr.15 nustatytą darbo užmokestį - 200 Lt. Administratorius nustatė, jog darbo sutarčių padidinimo laikotarpiu palyginus su nustatytu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-08 sprendimu A. J. buvo permokėta 21010 Lt darbo užmokesčio, R. J. - 2128 Lt darbo užmokesčio. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-08 sprendimu nustatė jog atsakovė, sudarydama darbo sutarčių pakeitimus bei būdama vienintele įmonės akcininke ir direktore, piktnaudžiavo teise ir veikė nesąžiningai, pažeisdama tiek ieškovės, tiek jos kreditorių teises ir teisėtus interesus (CK 2.87 str. 7 d.).

7Šiuo atveju civilinę atsakomybę už turtinės žalos padarymą juridiniam asmeniui prašoma taikyti juridinio asmens vadovui. Sprendžiant ( - ) vadovės A. J. atsakomybės klausimą, svarbu pažymėti, kad bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 nutartis civilinėje byloje

8Nr.3K-3-880/2002). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje

9Nr.3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-298/2006). Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus vadovo veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.)

10Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d. įtvirtina bendrovės valdymo organų pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). CK 6.263 str. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymu numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.251 str. 1 d.).

11Kaip jau minėta, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-08 sprendimu nustatyta, jog atsakovė, sudarydama darbo sutarčių pakeitimus bei būdama vienintele įmonės akcininke ir direktore, piktnaudžiavo teise ir veikė nesąžiningai, pažeisdama tiek ieškovės, tiek jos kreditorių teises ir teisėtus interesus. Dėl darbo sutarčių pakeitimų, kurie pripažinti negaliojančiais, padidintas išmokėtas atlyginimas darbuotojams yra priteisiamas iš įmonės vadovo kaip žalos atlyginimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-10 nutartis byloje Nr.2A-808/2012).

12Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, darytina išvada, kad pagal byloje esančius įrodymus ieškovės reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovei iš atsakovės priteisiama 23138 Lt (21010 Lt + 2128 Lt) (CK 6.2, 6.38, 6.59, 6.63 straipsniai).

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

14Ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ji buvo atleista, t.y. 347 Lt žyminio (23138 Lt x 3 proc./2) (CPK 80 str. l d. 7 p., 93 str. l d.).

15Vadovaudamasis LR CPK 259, 262, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

16

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės A. J. 23138 Lt (dvidešimt tris tūkstančius vieną šimtą trisdešimt aštuonis Lt 00 ct) skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos 23138 Lt sumos nuo 2013-06-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 347 Lt (tris šimtus keturiasdešimt septynis Lt 00 ct) turėtų bylinėjimosi išlaidų ieškovės ( - ) naudai.

19Atsakovė per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti sprendimą arba raštu pateikti teismui motyvuotus prieštaravimus. Jeigu prieštaravimai nebus pateikti, šis preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai