Byla e2A-109-661/2019
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Vaclovo Pauliko ir Andriaus Veriko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Mitnija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Prelista“ (teisių perėmėjas „Today’s tendencies“, UAB) ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu 2016 m. sausio 4 d. atsakovo UAB „Mitnija“ atliktą vienašalį 9 842,25 EUR užskaitymą su UAB „Prelista“ pagal 2016 m. sausio 4 d. Pranešimą dėl defektų pašalinimo ir patirtų išlaidų atlyginimo Nr. 1-6-1/2. Taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo 9 842,25 EUR, priteisti procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovas nurodė, jog yra bankrutuojanti bendrovė. Bankroto byla buvo iškelta 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016 m. gegužės 16 d. Atsakovas 2016 m. sausio 4 d. vienašaliu įskaitymu įskaitė 9 842,25 EUR sumą ir taip sumažino savo įsipareigojimus ieškovui. Šis užskaitymas pripažintinas negaliojančiu ir taikytina restitucija.

83.

9Užskaita negaliojanti, nes tuo metu buvo taikomas ieškovo turto areštas, todėl atsakovas negalėjo atlikti užskaitymo lėšomis, kurios buvo areštuotos.

104.

11Atsakovas pažeidė CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą, nes ieškovas neturėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, todėl turėjo būti atsikaitoma su kreditoriais tik minėtos straipsnio nustatyta tvarka.

125.

13Atsakovas UAB „Mitnija“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, jog ieškovas ir atsakovas buvo sudarę statybos rangos sutartį, pagal kurią ieškovas atlikinėjo statybos rangos darbus, o atsakovas įsipareigojo už juos sumokėti. Atlikus sutartyje numatytus darbus buvo pastebėti trūkumai ir apie tai buvo informuotas ieškovo vadovas, kuris buvo kviečiamas atvykti apžiūrėti trūkumus ir suderinti jų pašalinimo terminus. Ieškovui neatvykus, atsakovas pats ištaisė trūkumus ir už atliktus darbus atsiskaitė užskaitos būdu, 2016 m. sausio 4 d. raštu informuodamas ieškovą apie atliktą užskaitą. Atsakovas veikė remdamasis šalių rangos sutartyje sutartomis sąlygomis, t. y. pareikalavo pašalinti darbų trūkumus, o ieškovui to laiku nepadarius, pats pašalino trūkumus ir pareikalavo ieškovo sumokėti už atliktus darbus. Pagal sutartį ieškovui laiku nepašalinus ir nesumokėjus, atsakovas turėjo sutartą teisę išskaičiuoti defektų taisymo kainą iš ieškovui mokėtinos už darbus sumos.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

156.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nusprendė ieškinį patenkinti visiškai. Teismas konstatavo, jog nuo 2016 m. sausio 5 d. teismo nutartimi buvo pritaikytas ieškovo turto areštas ieškovo turtui: nekilnojamam ir (arba) kilnojamiesiems daiktams, jų nepakankant – piniginėms lėšoms, priklausančioms ieškovui ir esančiam pas ieškovą arba trečiuosius asmenis 15 632,49 EUR sumai. Taigi buvo taikomas neribotas ieškovo turto areštas, įskaitant ir turtą (pinigus) esančius pas trečiuosius asmenis, šiuo atveju ir pas atsakovą. Atsakovas nebuvo tarp asmenų su kuriais buvo leidžiama atsiskaityti pagal turto arešto aktą. Atsakovui teisinės pasekmės dėl turto arešto atsirado nuo 2016 m. sausio 5 d (TAARĮ 4 str. 1 d.). Įskaitymas atliktas nuo pranešimo ieškovui momento - 2016 m. sausio 6 d., t. y. galiojant šiam turto areštui ir atsakovui apie tai žinant (TAARĮ 5 str. 2 d.), todėl atliekant įskaitymą buvo pažeisti apribojimai taikomi ieškovui turtui. Turtui, kuris yra areštuotas įskaitymas negalėjo būti atliekamas CK 6.134 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu ir pripažintinas negaliojančiu CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo (TAARĮ) nuostatoms. Teismas taip pat konstatavo, kad ginčijamas įskaitymas atliktas pažeidžiant kitų kreditorių teises, skolininkui būnant nemokiam ir esant areštuotam turtui, buvo suteikta pirmenybė vienam kreditoriui – atsakovui.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

187.

19Apeliantas (atsakovas) UAB „Mitnija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį atmesti visiškai. Apeliantas skundą grindžia šiais argumentais:

207.1.

21atsakovas ištaisė ieškovo darbų defektus savo iniciatyva ir defektų šalinimo kaštus įskaitė į atsakovui už atliktus darbus mokėtinas sumas, apie ką Atsakovas buvo informuotas 2016 m. sausio 4 d. raštu Nr. 1-6-1/2;

227.2.

23atsakovas turėjo teisę sulaikyti 5 proc. ieškovo atliktų darbų kainos sumą, kuri buvo „sulaikoma“ siekiant ieškovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamo įvykdymo užtikrinimo. Statybos rangos/subrangos sutartyse įprasta praktika yra prašyti, kad rangovas/subrangovas pateiktų sutarties įvykdymo užtikrinimo bankinę garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą arba šalims iš anksto susitarus - sulaikyti dalį atliktų darbų kainos sumos, kuri išmokama subrangovui pilnai įvykdžius visus savo sutartinius įsipareigojimus. Kaip jau buvo nurodoma, Sutarties šalys susitarė, jog atsakovas sulaikys 5 proc darbų kainos sumą, kuri ieškovui nevykdant ar netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus bus panaudota tokių įsipareigojimų vykdymui ar atsakovo, dėl tokių ieškovo įsipareigojimų nevykdymo, turėtų išlaidų padengimui. Ieškovas sutiko, jog 5 proc. darbų kainos suma gali būti panaudota tokiu tikslu., todėl atsakovas nereikalavo pateikti sutarties įvykdymo garantijos. Ieškovas aiškiai sutiko taip pat, jog jam nevykdant ar netinkamai vykdant Sutarties sąlygas, atsakovas sulaikytą pinigų sumą galės panaudoti tokių ieškovo neįvykdytų prievolių įvykdymui.

247.3.

25Nepaisant aplinkybės, kad darbų defektų ištaisymo metu ieškovas atsakovui buvo pateikęs jau visas PVM sąskaitas faktūras, kurias turėjo pateikti už atliktus darbus, atsakovas neturėjo pareigos jų pilnai apmokėti, dėl jau aukščiau aptarto 5 proc. darbų kainos sumos sulaikymo. Ši 5 proc. suma turėjo būti išmokėta ieškovui jam užbaigus visus darbus ir atlikus visas kitas pareigas pagal sutartį, ką šalys būtų įforminę pasirašant dvišalį Galutinį darbų perdavimo aktą bei ieškovui pateikus Sutartyje numatytą garantinio laikotarpio garantiją ar laidavimą. Kadangi nei vieną iš aukščiau nurodytų sąlygų nebuvo įvykdyta: Galutinis darbų perdavimo aktas nebuvo pasirašytas ir ieškovas nepateikė garantinio laikotarpio garantijos ar laidavimo, ieškovas neįgijo teisės į 5 proc. darbų kainos sulaikytą sumą, o atsakovui nekilo pareiga jos išmokėti, nepaisant aplinkybės, kad šios sumos buvo jau įrašytos į ieškovo atsakovui išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Todėl darytina išvada, kad atsakovo atliktas veiksmas - 5 proc. sulaikytos darbų kainos sumos panaudojimas defektų taisymui negali būti pilnai vertinamas kaip CK 6.130 str. nurodytas įskaitymas, kadangi ieškovas nebuvo įgijęs ir iki šiol nėra įgijęs teisės į šiuos pinigus.

267.4.

27Šalys procesiniuose dokumentuose tai įvardija kaip įskaitymą dėl buhalterinių priežasčių, t.y. ieškovas jau buvo išrašęs PVM sąskaitas faktūras (sumoms, į kurias nepilnai buvo įgijęs teisę), todėl atsakovui neįforminus šio veiksmo, kaip įskaitymo, Šalių buhalterinėje apskaitoje būtų nurodoma, kad yra susidaręs atsakovo įsiskolinimas ieškovui, nors realiai: 1) ieškovas nebuvo įgijęs reikalavimo teisės į šiuos pinigus, 2) ieškovas buvo davęs atsakovui sutikimą naudoti šiuos pinigus pagal Sutarties 7.3 p. numatytą paskirtį, t.y. Ieškovui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus, 3) atsakovas panaudojo sulaikytus pinigus defektų šalinimui, tačiau įformino tai, kaip įskaitymo sandorį.

287.5.

29Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo ir atsakovo pasirašytoje Sutartyje buvo numatyta, jog ieškovui (Subrangovui) iškėlus bankroto byla, neišmokėta sulaikyta suma ar jos likusi dalis automatiškai tampa atsakovo (Generalinio rangovo) nuosavybe ir ieškovas neturi teisės reikšti atsakovui jokių pretenzijų dėl jos visiško ar dalinio gražinimo, kadangi ieškovui bankrutavus visus jo įsipareigojimus susijusius su darbų kokybe ir suteiktomis garantijomis turės už jį įvykdyti atsakovas.

307.6.

31Apeliantas nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo išvada, kad šalys viena kitai turėjo piniginius reikalavimus, kurių terminai buvo pasibaigę.

327.7.

33ieškovas nebuvo įgijęs reikalavimo teisės į sulaikytus pinigus. Tik ieškovui pilnai įvykdžius Sutartį, šalims pasirašius Galutinį darbų perdavimo aktą ir ieškovui pateikus garantinio laikotarpio draudimą ar garantiją, ir tokių būdu įgijus teisę į sulaikytų pinigų išmokėjimą, galima būtų laikyti, jog buvo atliktas įskaitymas CK 6.130 str. prasme. Tačiau ieškovui neįgyvendinus šių pareigų, turi būti laikoma, jog atsakovas tiesiog pasinaudojo sulaikytais pinigais darbų defektų ištaisymui, pagal Sutarties sąlygas. Procesiniuose dokumentuose šalys atsakovo atliktus veiksmus įvardija „įskaitymu“ buhalterinės apskaitos prasme, t.y. kadangi ieškovas buvo jau išrašęs PVM sąskaitas faktūras ir pateikęs jas atsakovui, atsakovas turėjo atlikti tam tikus veiksmus tam, kad buhalterinėje apskaitoje nebūtų nurodoma, jog atsakovas yra skolingas ieškovui, nes pilnai neapmokėjo ieškovui jo pateiktose PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų.

347.8.

35Sulaikytų pinigų išmokėjimo terminas, vadovaujantis Sutarties sąlygomis, nėra suėjęs, šių sąlygų ieškovas neginčijo, todėl visiški nesuprantama, kokiu pagrindu teismas panaikino šalių sutartas nuostatas dėl sulaikymo taikymo ir pripažino, jog sulaikytos sumos yra „priteistinos“ ieškovui. Pabrėžtina, jog ieškovui tokios Teismo sprendimo pagrindu kreipiantis dėl vykdomojo dokumento išdavimo, sulaikyta suma atsakovo turėtų būti sumokėta nedelsiant, nors ieškovas nėra įvykdęs jam numatytų įsipareigojimų ir nesuėjęs sutartinis terminas šiems pinigams išmokėti.

368.

37Ieškovas UAB „Prelista“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą su juo nesutinka ir paršo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas iš esmės laikėsi ieškinyje išdėstytos pozicijos ir pritarė skundžiamo sprendimo argumentams.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

399.

40Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

41Dėl sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo

4210.

43Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sutarčių aiškinimo taisyklės pirmiausia įtvirtina subjektyvaus sutarties aiškinimo metodą, įpareigojantį aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus. Kartu kasacinis teismas pažymėjo ir tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyvaus sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi CK 6.193 straipsnyje nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D. IĮ ,,Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-288/2010).

4411.

45Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Ieškovas BUAB „Prelista“ ir Atsakovas UAB „Mitnija“ 2015-05-04 buvo sudarę Statybos subrangos sutartį Nr. 274 (toliau - Sutartis, 2017-08-21 Atsiliepimo Priedas Nr. 1) dėl statybos darbų objekte „Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras“ (toliau - Objektas), esančiame adresu (duomenys nesklebtini), atlikimo. Ieškovas BUAB „Prelista“ turėjo atlikti fasado įrengimo darbus, o Atsakovas UAB „Mitnija“ atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus. Ieškovui atliekant Sutartyje numatytus darbus buvo pastebėti darbų trūkumai apie ką ieškovas buvo informuota 2015-09-25 atsakovo atstovo elektroniniu raštu ieškovo atstovui direktoriui L. S. (Ieškinio priedas Nr. 17), 2016-09-25, 2016-10-20 įrašais Statybos darbų žurnale (Ieškinio priedas Nr.16) bei 2015-11-18 raštu Nr. 1-6-727/2 (Ieškinio priedas Nr. 12), kuriuo atsakovas prašė ieškovo atstovų atvykti į Objektą apžiūrėti ir įvertinti darbų trūkumus bei suderinti su atsakovu jų pašalinimo terminus.

4612.

47Ieškovas trūkumų nepašalino, todėl atsakovas ištaisė ieškovo darbų defektus savo iniciatyva ir defektų šalinimo kaštus įskaitė į atsakovui už atliktus darbus mokėtinas sumas, apie ką Atsakovas buvo informuotas 2016-01-04 raštu Nr. 1-6-1/2 (Ieškinio priedas Nr. 13).

4813.

49Šalių sudarytos Sutarties nuostatos numatė, jog atlikdamas mokėjimus atsakovas sulaikys 5 proc. darbu kainos suma. Sutarties 7.3 p. numatė, jog pagal „Sutarties 2.8.2 p. sulaikytos sumos yra skirtos užtikrinti Subrangovo (ieškovo) prievolių, susijusių su atliktų Darbų kokybe, ir kitų Subrangovo (ieškovo) prievolių, nustatytų Sutartyje ar kylančių iš Sutarties ar įstatymo, tinkamą vykdymą Sutarties galiojimo ir garantiniu laikotarpiu. Esant atliktų Darbų, jų rezultato trūkumams ir/ar defektams, Subrangovui (ieškovui) tokių trūkumų/defektų nepradėjus šalinti ar nepašalinus laiku, Generalinis rangovas (atsakovas) turi neatšaukiamą teisę sulaikytą sumą panaudoti tokiems defektams ir trūkumams pašalinti, taip pat ši suma gali būti panaudota Generalinio rangovo (atsakovo) išlaidoms ir/arba nuostoliams, patirtiems dėl Darbų defektų ir/arba trūkumų pašalinimo, atlyginti. Subrangovas (ieškovas) suteikia Generaliniam rangovui (atsakovui) neatšaukiama teise valdyti, naudoti ir disponuoti sulaikytomis Subrangovo (ieškovo) lėšomis pagal šiame punkte nustatyta paskirti. Subrangovas (ieškovas) patvirtina, kad jis sutinka ir neprieštarauja tokiam lėšų panaudojimui, patvirtina, kad nereikš su tuo susijusiu reikalavimu (gražinti šias lėšas ir pan.) ateityje, jei jos bus panaudotos pagal šiame punkte nustatyta paskirti. Jei šia Sutartimi Subrangovas (ieškovas) įsipareigojo pateikti garantinio laikotarpio draudimą ar garantiją, siekiant gauti sulaikytas sumas, tačiau jos nepateikia, Generalinis rangovas (atsakovas) turi teisę 5 proc. (penkių procentų) Darbų kainos dydžio sumą sulaikyti iki garantinio termino, nurodyto Sutarties 7.1.1 punkte, pabaigos ir naudoti ją pagal šiame punkte nurodytą paskirtį. Subrangovui iškėlus bankroto byla, neišmokėta sulaikyta suma ar jos likusi dalis automatiškai tampa Generalinio rangovo nuosavybe ir Subrangovas neturi teisės reikšti Generaliniam rangovui jokių pretenzijų dėl jos visiško ar dalinio gražinimo.“ Sutarties 7.1.1 p. numatytas 5 (penkių) metų garantinis terminas.

5014.

51Sutarties 2.8.3 p. nurodoma, jog pagal Sutartį sulaikyta 5 proc. darbų kainos suma Generalinis rangovas (atsakovas) sumoka Subrangovui (ieškovui) per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai įvyksta visos toliau nurodytos sąlygos: (i) Subrangovas pateikia penkių procentų atliktų darbų kainos dydžio Generaliniam rangovui priimtinos draudimo kompanijos garantinio laikotarpio draudimą (kartu su draudimo poliso kopija) arba banko besąlyginę neatšaukiamą garantiją; (ii) Šalys pasirašo Sutarties 6.8 p. numatytą Galutinį Darbų perdavimo aktą.

5215.

53Nagrinėjamu atveju tarp ieškovo ir atsakovo ginčas kilo dėl tinkamų/netinkamų statybos darbų atlikimo. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Kasacinio teismo praktika dėl rangos sutarties šalių priešpriešinių pareigų vykdymo yra gausi ir pakankamai išplėtota. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės, yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitiktį sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Nagrinėjamu atveju Ieškovas BUAB „Prelista“ turėjo atlikti fasado įrengimo darbus, o Atsakovas UAB „Mitnija“ atsiskaityti už tinkamai atliktus darbus. Ieškovui atliekant Sutartyje numatytus darbus buvo pastebėti darbų trūkumai apie ką ieškovas buvo informuotas 2015-09-25 atsakovo atstovo elektroniniu raštu ieškovo atstovui direktoriui L. S. (Ieškinio priedas Nr. 17), 2016-09-25, 2016-10-20 įrašais Statybos darbų žurnale (Ieškinio priedas Nr.16) bei 2015-11-18 raštu Nr. 1-6-727/2 (Ieškinio priedas Nr. 12). Ieškovas defektų nepašalino ir darbų tinkamai nepridavė.

5416.

55Ieškovas ginčija atsakovo veiksmus, laikydamas juos kaip įskaitymą, atliktą 2016 m. sausio 4 d. Pranešimu Nr. 1-6-1/2 „Dėl defektų pašalinimo ir patirtų išlaidų atlyginimo“ (1 t., p. 133-134). Šiame pranešime yra nurodyta, jog ieškovui laiku neatvykus ir neištaisius atliktų darbų trūkumų bei nepateikus atsakymo į 2016 m. lapkričio 18 d. raštą, atsakovas atliko defektų taisymo darbus savo iniciatyva ir ieškovo sąskaita. Pranešime nurodyta, jog atsakovo mokėtina ieškovui yra 9 153,68 EUR, o ieškovo mokėtina suma atsakovui - 9 842,25 EUR, todėl sumažino ieškovo atsakovui mokėtiną sumą ir po atlikto įskaitymo likusi ieškovo skola atsakovui yra 688,57 EUR.

5617.

57Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Remiantis CK 6.131 straipsnio 1 dalimi, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, nors įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Lukrida“ v. UAB „Vilterma“, bylos Nr. 3K-3-502/2012; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje G. V. ir kt. v. BUAB „Didlaukis“, bylos Nr. 3K-3-564/2013; 2014 m. liepos 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Manfula“ v. UAB „Ekoresursai“, bylos Nr. 3K-3-372/2014).

5818.

59Taigi, nepaisant aplinkybės, kad darbų defektų ištaisymo metu ieškovas atsakovui buvo pateikęs jau visas PVM sąskaitas faktūras, kurias turėjo pateikti už atliktus darbus, atsakovas neturėjo pareigos jų pilnai apmokėti, dėl jau aukščiau aptartų rangos sutarčių nuostatų ir šalių sutartos 5 proc. darbų kainos sumos sulaikymo. Ši 5 proc. suma turėjo būti išmokėta ieškovui tik jam tinkamai užbaigus visus darbus ir atlikus visas kitas pareigas pagal sutartį, ką šalys būtų įforminę pasirašant dvišalį Galutinį darbų perdavimo aktą bei ieškovui pateikus Sutartyje numatytą garantinio laikotarpio garantiją ar laidavimą. Kadangi nei viena iš aukščiau nurodytų sąlygų nebuvo įvykdyta – Galutinis darbų perdavimo aktas nebuvo pasirašytas ir ieškovas nepateikė garantinio laikotarpio garantijos ar laidavimo, tokiu atveju konstatuotina, jog ieškovas neįgijo teisės į 5 proc. darbų kainos sulaikytą sumą, o atsakovui nekilo pareiga jos išmokėti, nepaisant aplinkybės, kad šios sumos buvo jau įrašytos į ieškovo atsakovui išrašytas ir pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Todėl darytina išvada, kad atsakovo atliktas veiksmas - 5 proc. sulaikytos darbų kainos sumos panaudojimas defektų taisymui negali būti vertinamas kaip CK 6.130 str. nurodytas įskaitymas, kadangi ieškovas nebuvo įgijęs ir iki šiol nėra įgijęs teisės į šiuos pinigus.

60Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu CK 6.66 str. pagrindu (actio Pauliana)

6119.

62Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtos būtinosios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu.

6320.

64Pirmosios instancijos teismas pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kaip kreditoriaus teisių pažeidimu laikė ir tai, kad ginčijamo įskaitymo sudarymo metu, ginčijamas įskaitymas pažeidė kitų kreditorių interesus, nes ieškovas turėjo daugiau kreditorių, kurie turėjo senesnių reikalavimų, bendrovė buvo nemoki ir buvo pažeisti kreditoriaus, kurio reikalavimai buvo užtikrinti turto areštu, interesai (CK 6.66 str. 1 d.). Kasacinis teismas laikosi nuostatos, jog actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaityti su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius taip piktnaudžiaujant savo teisėmis. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Alytaus tekstilė“ v. AB “Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3K-7-485/2010). Šioje byloje ginčijami apelianto veiksmai buvo atlikti 2016 m. sausio 4 d., o bankroto byla ieškovui buvo iškelta 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016 m. gegužės 16 d. ir įskaitymas atitiko sutarties šalių valią bei neprieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms ir nepažeidė kitų kreditorių interesų.

6521.

66Kolegija, pažymi, kad tarp šalių pasirašyta Sutartis aiškiai numatė (7.3 p), jog sulaikytas sumas atsakovas gali panaudoti defektų taisymui, jei ieškovas jų netaiso. Šiuo atveju ieškovui neįgijus reikalavimo teisės į ginčytiną sulaikymo sumą atsakovas realiai atliko ne įskaitymą CK 6.130 str. prasme, o pasinaudojo ieškovui dar nepriklausančiais pinigais, jo paties atliktų darbų defektų taisymui. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog toks atsakovo veiksmas niekaip nelėmė kitų kreditorių teisių, nes pačiam ieškovui neįgijus teisių į sulaikytą sumą, šių pinigų negali tikėtis ir kiti ieškovo kreditoriai, nepriklausomai nuo jų teisių į ieškovo turtą atsiradimo laiko. Taigi atsakovas panaudodamas sulaikytą sumą nepažeidė nei ieškovo, nei kitų jo kreditorių teisių. Ieškinio patenkinimas neatitiktų ir teisingumo bei protingumo principų, nagrinėjamu atveju atsakovas, pašalinęs ieškovo defektuotus darbus, turėtų už juos dar ir atsiskaityti ieškovui, tai prieštarautų ir normaliai verslo logikai.

6722.

68Dėl esminių skundo ir atsiliepimo į jį argumentų pasisakyta. Kiti šalių argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, ir apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

69Dėl procesinės bylos baigties

7023.

71Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamas teismo sprendimas priimtas neįvertinus visų bylai reikšmingų faktinių aplinkybių, netinkamai taikius įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas ir materialines teisės normas, reglamentuojančias actio Pauliana taikymą (CPK 177, 185 str., 329 str. 1 d. ir 330 str.). Dėl to yra pagrindas apeliacinį skundą patenkinti ir skundžiamą teismo sprendimą panaikinti, priimant naują sprendimą (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

72Dėl šalies pakeitimo

7324.

74Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalies nuostatas, reglamentuojančias procesinį teisių perėmimą, tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas; teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoje įstojo teisų perėmėjas (CPK 48 straipsnio 2 dalis).

7525.

76Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina UAB „Today‘s tendencies“ ir UAB „Prelista“ nurodytą reikalavimų perleidimo sandorį bei šių nulemtą materialiųjų teisių ir pareigų ginčijamuose teisiniuose santykiuose atitinkamai pasibaigimą, atsiradimą bei pasikeitimą. Nagrinėjamu atveju materialinių subjektinių teisių perėmimas yra galimas.

7726.

782018 m. rugpjūčio 9 d. sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi UAB „Prelista“ pasitraukė iš jį ir UAB „Mitnija“, siejusio teisinio santykio, susijusio su 2018-02-20 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3316-820/2018, o šio santykio šalimi tapo UAB „Today‘s tendencies“. Vertintina, kad įvykus nurodytiems pasikeitimams UAB „Today‘s tendencies“ procesinė padėtis nagrinėjamoje byloje atitiktų ieškovės procesinę padėtį. Nustatytas įvykęs materialiųjų teisių perleidimas yra pagrindas perimti procesines teises nagrinėjamoje civilinėje byloje.

79Dėl bylinjėimosi išlaidų

8027.

81Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Apeliantas UAB „Mitnija“ pateikė teismui duomenis apie patirtas 221 eurų bylinėjimosi išlaidas – sumokėtą žyminį mokestį už pareikštą skundą. Dėl šio, iš ieškovo UAB „Today‘s tendencies“ atsakovui UAB „Mitnija“ priteistinos 221 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str.).

82Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

83Apelianto (atsakovo) UAB „Mitnija“ skundą patenkinti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

84Ieškovo „Today’s tendencies“, UAB (perėmusio teises iš BUAB „Prelista“) ieškinį atmesti visiškai.

85Priteisti iš ieškovo UAB „Today‘s tendencies“ į.k. 302787393, atsakovui UAB „Mitnija“ į.k. 134511472, 221 Eur bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu 2016 m.... 6. 2.... 7. Ieškovas nurodė, jog yra bankrutuojanti bendrovė. Bankroto byla buvo... 8. 3.... 9. Užskaita negaliojanti, nes tuo metu buvo taikomas ieškovo turto areštas,... 10. 4.... 11. Atsakovas pažeidė CK 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymo su... 12. 5.... 13. Atsakovas UAB „Mitnija“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nusprendė ieškinį... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 18. 7.... 19. Apeliantas (atsakovas) UAB „Mitnija“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo... 20. 7.1.... 21. atsakovas ištaisė ieškovo darbų defektus savo iniciatyva ir defektų... 22. 7.2.... 23. atsakovas turėjo teisę sulaikyti 5 proc. ieškovo atliktų darbų kainos... 24. 7.3.... 25. Nepaisant aplinkybės, kad darbų defektų ištaisymo metu ieškovas atsakovui... 26. 7.4.... 27. Šalys procesiniuose dokumentuose tai įvardija kaip įskaitymą dėl... 28. 7.5.... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo ir atsakovo pasirašytoje Sutartyje buvo... 30. 7.6.... 31. Apeliantas nesutinka su Vilniaus miesto apylinkės teismo išvada, kad šalys... 32. 7.7.... 33. ieškovas nebuvo įgijęs reikalavimo teisės į sulaikytus pinigus. Tik... 34. 7.8.... 35. Sulaikytų pinigų išmokėjimo terminas, vadovaujantis Sutarties sąlygomis,... 36. 8.... 37. Ieškovas UAB „Prelista“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą su... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 39. 9.... 40. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 41. Dėl sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo... 42. 10.... 43. Kasacinis teismas laikosi nuostatos, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir... 44. 11.... 45. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad Ieškovas BUAB „Prelista“ ir... 46. 12.... 47. Ieškovas trūkumų nepašalino, todėl atsakovas ištaisė ieškovo darbų... 48. 13.... 49. Šalių sudarytos Sutarties nuostatos numatė, jog atlikdamas mokėjimus... 50. 14.... 51. Sutarties 2.8.3 p. nurodoma, jog pagal Sutartį sulaikyta 5 proc. darbų kainos... 52. 15.... 53. Nagrinėjamu atveju tarp ieškovo ir atsakovo ginčas kilo dėl... 54. 16.... 55. Ieškovas ginčija atsakovo veiksmus, laikydamas juos kaip įskaitymą,... 56. 17.... 57. Priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas yra vienas iš... 58. 18.... 59. Taigi, nepaisant aplinkybės, kad darbų defektų ištaisymo metu ieškovas... 60. Dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu CK 6.66 str. pagrindu (actio... 61. 19.... 62. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtos būtinosios actio... 63. 20.... 64. Pirmosios instancijos teismas pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kaip... 65. 21.... 66. Kolegija, pažymi, kad tarp šalių pasirašyta Sutartis aiškiai numatė (7.3... 67. 22.... 68. Dėl esminių skundo ir atsiliepimo į jį argumentų pasisakyta. Kiti šalių... 69. Dėl procesinės bylos baigties... 70. 23.... 71. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 72. Dėl šalies pakeitimo... 73. 24.... 74. Pagal CPK 48 straipsnio 1 dalies nuostatas, reglamentuojančias procesinį... 75. 25.... 76. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina UAB „Today‘s tendencies“... 77. 26.... 78. 2018 m. rugpjūčio 9 d. sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartimi UAB... 79. Dėl bylinjėimosi išlaidų... 80. 27.... 81. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 82. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 83. Apelianto (atsakovo) UAB „Mitnija“ skundą patenkinti, Vilniaus miesto... 84. Ieškovo „Today’s tendencies“, UAB (perėmusio teises iš BUAB... 85. Priteisti iš ieškovo UAB „Today‘s tendencies“ į.k. 302787393,...