Byla 2S-487-440/2016
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, suinteresuoti asmenys skolininkė K. S., išieškotojas Šiaulių AVPK, asmuo, nevykdantis antstolio reikalavimų UAB „Siuzanos studija“ vadovė S. D

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės D. P. atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-683-952/2016 dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimo, suinteresuoti asmenys skolininkė K. S., išieškotojas Šiaulių AVPK, asmuo, nevykdantis antstolio reikalavimų UAB „Siuzanos studija“ vadovė S. D..

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria teismas neskyrė baudos įmonės vadovei už antstolio reikalavimo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Pareiškėja antstolė D. P. kreipėsi į teismą, prašydama skolininkės K. S. darbdaviui UAB „Siuzanos studija“ vadovei S. D. skirti po 289 Eur baudą už kiekvieną antstolės reikalavimo nevykdymo dieną. Nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 7 d. į skolininkės darbovietę – UAB „Siuzanos studija“, buveinė – ( - ), vykdymui išsiuntė patvarkymą Nr. ( - ) dėl 236,04 Eur skolos ir vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininkės K. S. gaunamo darbo užmokesčio Šiaulių AVPK naudai. Patvarkymas 2015 m. rugsėjo 8 d. buvo įteiktas UAB „Siuzanos studija“ dizainerei K. S. pasirašytinai. UAB „Siuzanos studija“ nevykdė antstolės reikalavimo iš skolininkės K. S. gaunamo darbo užmokesčio išskaičiuoti ir į nurodytą sąskaitą pervesti patvarkyme nurodytas sumas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016 m. kovo 4 d. nutartimi antstolės pareiškimo netenkino.
 2. Teismas ištyręs antstolės pateiktą Lietuvos pašto įteikimo pranešimą, nelaikė jo tinkamu įrodymu, patvirtinančiu, kad UAB „Siuzanos studija“ vadovei S. D. buvo įteiktas būtent 2015 m. rugsėjo 4 d. patvarkymas Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo.
 3. Teismas konstatavo, kad minėtas patvarkymas UAB „Siuzanos studija“ vadovei S. D. nebuvo tinkamai įteiktas, todėl ji neturėjo galimybės įvykdyti antstolio reikalavimų ir jos elgesys negali būti vertinamas, kaip pažeidžiantis išieškotojo interesus ir įstatymų normas, reglamentuojančias antstolio reikalavimų vykdymą.

7III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu antstolė prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – už antstolės reikalavimo nevykdymą UAB „Siuzanos studija“ atsakingam asmeniui S. D. paskirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. 2015 m. rugsėjo 4 d. patvarkymas Nr. ( - ) UAB „Siuzanos studija“ vadovei S. D. buvo įteiktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka – UAB „Siuzanos studija“ darbuotojai dizainerei K. S., taip pat CPK 604 ir 605 straipsniuose numatyta tvarka.
  2. Procesinių dokumentų įteikimo formos šablonai, iš kurių būtų galima matyti, koks konkrečiai antstolio siųstas procesinis dokumentas yra įteikiamas, nėra patvirtinti nei CPK nei Sprendimų vykdymo instrukcijoje, todėl antstoliai, naudodamiesi Lietuvos pašto paslaugomis, kaip dokumentų įteikimo įrodymo patvirtinimą gauna Lietuvos pašto patvirtintas formas su ataskaita apie procesinio dokumento įteikimą adresatui.
 2. Atsiliepimas į antstolės atskirąjį skundą byloje negautas.

9Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Nagrinėjamu atveju antstolė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu neskirti baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą.
 2. Byloje nustatyta, kad antstolė D. P. vykdo Šiaulių AVPK 2015 m. birželio 9 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. ( - ) dėl 70 Eur baudos išieškojimo iš K. S.. Antstolė 2015 m. rugsėjo 4 d. priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo UAB „Siuzanos studija“ išskaičiuoti ir pervesti atitinkamas sumas iš skolininkės K. S. darbo užmokesčio į antstolės depozitinę sąskaitą. Antstolė prie pareiškimo pateikė AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešimą, iš kurio matyti, kad 2015 m. rugsėjo 8 d. UAB „Siuzanos studija“ dizainerei K. S. įteikta antstolių R. A. ir D. P. kontoros 2015 m. rugsėjo 9 d. išsiųsta registruotoji pašto siunta Nr. ( - ).
 3. Pirmosios instancijos teismas atsisakė skirti baudą UAB „Siuzanos studija“ vadovei S. D. už antstolio reikalavimų nevykdymą, konstatavęs, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad būtent 2015 m. rugsėjo 4 d. patvarkymas Nr. ( - ) buvo įteiktas įmonės vadovei.
 4. Pagal CPK 605 straipsnį šiame Kodekse numatytais atvejais antstolio patvarkymai, jeigu yra galimybė, iš karto įteikiami suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčiami registruotąja pašto siunta ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų priėmimo. Pagal CPK 604 straipsnį procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams šio Kodekso VI dalyje numatytais atvejais registruotaja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus šio Kodekso 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Antstolio procesinių dokumentų įteikimui gali būti taikomos ir bendrosios CPK nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo vietą ir tvarką (CPK 122, 123 straipsnis). CPK 122 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Pagal 123 straipsnio 4 dalį, kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo.
 5. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, kad UAB „Siuzanos studija“ darbuotojai K. S. 2015 m. rugsėjo 7 d. buvo išsiųstas ir 2015 m. rugsėjo 8 d. įteiktas būtent 2015 m. rugsėjo 4 d. patvarkymas Nr. ( - ). Pažymėtina, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Nors AB „Lietuvos paštas“ įteikimo pranešime ir nėra nurodytas siuntos turinys, tačiau atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes, į antstolės pateiktus papildomus įrodymus, iš kurių matyti, kad pašto siuntos sąraše nurodytas siunčiamo dokumento siuntos brūkšninis kodas ( - ) sutampa su byloje esančiu įteikimo pranešime nurodytu pašto siuntos numeriu, labiau tikėtina, jog būtent 2015 m. rugsėjo 4 d. patvarkymas Nr. ( - ) registruota pašto siunta buvo įteiktas UAB „Siuzanos studija“ darbuotojai K. S.. Be to, pažymėtina, kad teismas neturėtų kvestionuoti antstolio nurodytų aplinkybių nesant byloje joms prieštaraujančių patikimų įrodymų.
 6. CPK 123 straipsnio 2 dalis detalizuoja fizinius asmenis, kuriems įteikiami juridiniam asmeniui adresuoti procesiniai dokumentai, t. y. dokumentai gali būti įteikti juridinio asmens vadovui, kitiems Juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Šis sąrašas nėra baigtinis, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad procesiniai dokumentai gali būti įteikti ir kitiems su juridiniu asmeniu ne laikinu ryšiu susijusiems asmenims (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2004).
 7. CPK 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Byloje nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė procesinius dokumentus siuntė viešame registre nurodytu UAB „Siuzanos studija“ adresu, ir būtent skolininkė K. S. tuos dokumentus priėmė. Antstolė akcentuoja aplinkybę, kad procesiniai dokumentai įteikti UAB „Siuzanos studija“ darbuotojai, tačiau visiškai nesuteikia deramos reikšmės aplinkybei, kad ta darbuotoja yra pati skolininkė. Įstatymas antstolį įpareigoja savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Vykdomojoje byloje yra Juridinių asmenų registro išrašas, kuriame nurodyta ne tik UAB „Siuzanos studija“ vadovė, bet ir jos gyvenamoji vieta – ( - ) (vykd. b. l. 25). Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad antstolis procesinius dokumentus, kaip numatyta CPK 123 straipsnio 2 dalyje, bandė įteikti juridinio asmens vadovui viešame registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu, todėl darytina išvada, kad antstolis netinkamai vykdė įstatymo įpareigojimus imtis visų teisėtų priemonių dokumentams įteikti, o veikė formaliai.
 8. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo pagrindo išvadai, kad skolininkė K. S. neperdavė iš antstolio gautų dokumentų UAB „Siuzanos studija“ vadovei S. D.. Šią aplinkybę galima nustatyti tik iš pačių skolininkės ir UAB „Siuzanos studija“ vadovės paaiškinimų teismo posėdyje (CPK 593 straipsnio 3 dalis) ar gavus paaiškinimus raštu. Byloje dėl baudos vadovei skyrimo UAB „Siuzanos studija“ vadovė yra byloje suinteresuotas asmuo (CPK 443 straipsnio 3 dalis), todėl byloje nagrinėjamu atveju, kai kyla ginčas dėl procesinių dokumentų jai įteikimo, būtų tikslinga teismui ją informuoti apie bylą. Akivaizdu, kad paaiškėjus aplinkybei, jog skolininkė nuo įmonės vadovės galimai nuslėpė faktą apie iš antstolio gautus dokumentus, baudos įmonės vadovei skirti nebūtų pakankamo pagrindo, kadangi byloje nagrinėjamas baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą klausimas, o už tai bauda gali būti skirta ne tik juridinio asmens vadovei, o ir kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad įstatymas taip pat numato asmens, priėmusio procesinius dokumentus, atsakomybę už nepranešimą apie gautus procesinius dokumentus ar jų neperdavimą adresatui (CPK 126 straipsnis).
 9. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teisme nėra nustatytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, todėl skundžiama nutartis naikintina ir antstolio pareiškimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 339 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

13Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

14Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir antstolio pareiškimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai