Byla 2A-1514-459/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Raimondos Andrulienės, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės, Erinijos Kazlauskienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Danės būstas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-05 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Danės būstas“ ieškinius atsakovei R. S. ir UAB „Rasytė“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų - UAB „Sobo sistemos“ ir „Sushi Stars“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės R. S. 1364,72 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovė yra negyvenamųjų patalpų - kūrybinių dirbtuvių, esančių ( - ), savininkė. Atsakovės skola nuo 2012 m. spalio l d. iki 2013 m. birželio 30 d. už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas sudaro 1364,72 Lt. Mokesčiai už namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų remontą ar kitokius tvarkymo darbus, nenumatytus nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtinus namo bendrojo naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti, taip pat už kitas komunalines paslaugas apskaičiuojami pagal tokių darbų/paslaugų faktinę vertę, paskirstant mokesčius visiems patalpų savininkams proporcingai jų nuosavybės teise turimų patalpų (buto) plotui.

3Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Rasytė“ 1436,06 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovė yra negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), savininkė. Atsakovės skola nuo 2012 m. spalio l d. iki 2013 m. birželio 30 d. už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas sudaro 1436,06 Lt.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-05 sprendimu ieškinius atmetė. Nurodė, jog ieškovė pateikė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektų aprašą, atsakovės bendro naudojimo objektų apimties neginčijo, todėl darytina išvada, kad atsakovės privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Teismas motyvavo, kad pareiga įrodyti išlaidas, reikalingas išlaikyti bendraturčiams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį turtą, jį eksploatuoti, administruoti, tenka ieškovei. Teismas, išanalizavęs Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su daugiabučiu namu, ataskaitą už 2012 metus, padarė išvadą, kad 2012 metais ieškovė suteikė tik vieną paslaugą – rinko iš butų ir kitų patalpų savininkų mokesčius. Išanalizavęs Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą, teismas suabejojo, kad žurnale nurodyti darbai buvo realiai atlikti. Išanalizavęs Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį ir Statinio apžiūros aktą, teismas nusprendė negalįs daryti išvados, kad ieškovė galėjo turėti išlaidų dėl šilumos ūkio priežiūros. Pagal 2009 m. gruodžio 29 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-450 patvirtintą Klaipėdos miesto daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifo apskaičiavimo metodiką, apskaičiuojant administravimo išlaidas, turi būti įvertinta darbų apimtis, darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, pridėtinės išlaidos. Ieškovė nepateikė įrodymų, kokios buvo darbų apimtys, darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, pridėtinės išlaidos. Remdamasis byloje surinktais įrodymais, teisės normomis, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, teismas padarė išvadą, jog ieškovė neįrodė atsakovėms teikiamų paslaugų apimties, todėl neįgijo teisės reikalauti iš atsakovių sumokėti už nesuteiktas paslaugas.

5Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-05 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinius tenkinti. Atkreipdama dėmesį, kad iš atsakovės R. S. prašo priteisti 1007,70 skolos. Nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Išimčių taikyti šią taisyklę nėra, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškinius. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovė nepateikė įrodymų, kokios buvo jos darbų apimtys, socialinio draudimo mokestis, pridėtinės išlaidos. Ieškovė neprivalo įrodyti šių išlaidų, nes jos jau įvertintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-12-29 sprendimo Nr. T2-450 antrajame punkte nustatytu daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo baziniu tarifu. Ieškovė tinkamai organizavo pastato nuolatinę techninę priežiūrą, jokių duomenų apie tai, kad pastato bendrojo naudojimo objektai neatitiktų privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, nėra. Faktą, kad ieškovė patyrė išlaidų už šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą, patvirtino trečiojo asmens UAB „Sobo sistemos“ atstovas bylos nagrinėjimo metu parodęs, kad ieškovė yra apmokėjusi už šio juridinio asmens vykdytą šildymo bei karšto vandens sistemos priežiūrą. Ieškovė neginčija, jog neturi teisės reikalauti iš atsakovės sumų už bendrosios nuosavybės administravimą ir eksploatavimą dalies, tenkančios R. S. projektavimo firmai „Pilis“.

6Atsakovė R. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovė į bylą nepateikė jokių duomenų, kurie pagrįstų aplinkybę, kad ieškovė būtų realiai patyrusi kokių nors faktinių išlaidų, susijusių su namo priežiūra, išlaikymu ir išsaugojimu. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintoje daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos 8 punkte aiškiai numatyta, jog apskaičiuojant administravimo išlaidas turi būti įvertinta darbų apimtis, darbo užmokestis, socialinio draudimo mokestis, pridėtinės išlaidos ir t.t. Akivaizdu, jog administravimo išlaidos yra ir gali būti skaičiuojamos tik už administratoriaus funkcijų vykdymą. Ieškovė realiai neatliko jokių namo administravimo funkcijų, todėl neturi teisės reikalauti jokių administravimo išlaidų.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1, 2 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 str. 2 d., todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė R. S. yra negyvenamųjų patalpų - kūrybinių dirbtuvių, esančių ( - ), unikalus numeris ( - ), bendras plotas 84,09 kv. m, savininkė (tomas II, b. l. 152, 153). Atsakovė UAB „Rasytė“ yra negyvenamųjų patalpų - kavinės, esančių ( - ), unikalus numeris ( - ), bendras plotas 290,67 kv. m, savininkė (tomas II, b. l. 154, 155). Ieškovė iki 2014 m. vasario 10 d. administravo namą, esantį ( - ) (tomas I, b. l. 74). Ieškovė skolų valdymo ataskaitoje nurodyta, kad ieškovės išlaidos, tenkančios atsakovei R. S. nuo 2010 m. spalio mėnesio iki 2013 m. birželio mėnesio už bendrosios nuosavybės objektų administravimą yra 532,53 Lt, už gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą (eksploatavimą) - 270,72 Lt, už šilumos ūkio priežiūrą - 561,47 Lt (tomas I, b. l. 31). Ieškovė skolų valdymo ataskaitoje nurodė, kad ieškovės išlaidos, tenkančios atsakovei UAB „Rasytė“ nuo 2010 m. spalio mėnesio iki 2013 m. birželio mėnesio už bendrosios nuosavybės objektų administravimą yra 560,34 Lt, už gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą (eksploatavimą) - 284,85 Lt, už šilumos ūkio priežiūrą - 590,87 Lt (tomas II, b. l. 35). Ieškovė ieškiniais prašė priteisti nurodytas išlaidas iš atsakovių. Pirmosios instancijos teismas ieškinius atmetė, motyvuodamas tuo, jog ieškovė neįrodė savo teikiamų paslaugų apimties, todėl neįgijo teisės reikalauti sumokėti už nesuteiktas paslaugas. Kolegija nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymu vertinimu.

10Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad teismo procesinis sprendimas pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, kai teismo išvados atitinka įstatyme nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieną byloje esantį įrodymą, jo patikimumą, leistinumą, ryšį su įrodinėjimo dalyku, bet ir jų visumą, nustatyti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar nėra prejudicinių faktų. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2013; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2014; kt.). Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdydamas CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto, 331 straipsnio 4 dalies 3 punkto reikalavimus ir nustatęs, jog byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, teismas sprendime (nutartyje) turi nurodyti, kodėl juos atmetė (dėl to, kad jie neturi ryšio su įrodinėjimo dalyku, yra nepatikimi, paneigti kitų patikimų įrodymų ir t. t.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2012).

11Pagal CK 4.72 straipsnį bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Bendrosios nuosavybės teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas ar kitas turtas, jeigu įstatymai nenustato ko kita (CK 4.74 straipsnis). Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant apibrėžtos CK 4.76 straipsnyje: kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Kadangi bendrosios nuosavybės teisės objektu gali būti labai įvairus turtas, tai gali egzistuoti pirmiau nurodytoje normoje nustatytų bendraturčio teisių įgyvendinimo bei pareigų vykdymo ypatumai, priklausomai nuo objekto paskirties, savybių, panaudojimo galimybių ir kitų reikšmingų veiksnių.

12Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl pastato, esančio Tiltų g. 6, Klaipėdoje, bendrosios dalinės nuosavybės administravimo išlaidų atlyginimo. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ypatumai aptariami CK 4.82–4.85 straipsniuose. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Išsamiau butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantys objektai aptarti Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje: 1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai); 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus); 3) pastato bendrojo naudojimo patalpos – pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu tai nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams; 4) vietiniai inžineriniai tinklai – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme; 5) bendrojo naudojimo žemės sklypas – bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas. Iš pateiktų bendrojo naudojimo objektų aprašo akivaizdu, kad savininkams asmeninės nuosavybės teise priklausantys butai ar kitos patalpos yra glaudžiai susiję su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektais, ir be daugelio šių objektų iš viso negalėtų egzistuoti (pvz., pagrindinės namo konstrukcijos) arba jų savybės iš esmės pablogėtų (šildymo sistema ir pan.).

13Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis), proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Taigi šiose normose iš esmės išdėstyta ta pati taisyklė, kaip ir CK 4.76 straipsnyje – kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai turi prisidėti prie bendrojo turto išsaugojimo ir išlaikymo.

14Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Administratorius veikia pagal savivaldybės patvirtintus nuostatus, turtą jis administruoja CK 4.240 straipsnio, nustatančio paprastojo administravimo turinį, pagrindu, jo veiklai mutatis mutandis taikomos CK ketvirtosios knygos XIV skyriaus „Kito asmens turto administravimas“ normos (CK 4.84 straipsnio 2, 3, 6 dalys). Turto paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti (CK 4.239 straipsnis). Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais (CK 4.242 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju pastato, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratore paskirta UAB „Danės būstas“, kuri byloje reiškė reikalavimą priteisti iš atsakovių bendrojo naudojimo objektų administravimo išlaidas.

15Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, reglamentavimą pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra (4 punktas). Įgyvendindamas šį uždavinį, administratorius atlieka tokias funkcijas: tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą; sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia; vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą; remdamasis namo bendrojo naudojimo objektų techninių apžiūrų, name suvartojamos šilumos energijos, pastato energinio naudingumo sertifikato ar energinio audito duomenimis, rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus; vadovaudamasis darbų planais, rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos; organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą; patalpų savininkams pasirinkus namo šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją), pasirašo su juo sutartį dėl šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir kontroliuoja šios sutarties vykdymą; apskaičiuoja mėnesinius mokesčius ir įmokas, tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą ir kt. (Pavyzdinių nuostatų 5 punktas). Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja šiuos mėnesinius mokesčius ir įmokas: už namo bendrosios nuosavybės administravimą (Nuostatų 5 punkte nurodytų administratoriaus funkcijų vykdymas); už namo (išskyrus jo šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto) techninę priežiūrą – vadovaudamasis savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais arba jų apskaičiavimo metodika, pagrįsta privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“; už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) – vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais ir kt. (Pavyzdinių nuostatų 8 punktas). Šioje byloje ieškovė UAB „Danės būstas“ prašė priteisti iš atsakovių įmokas už namo bendrosios nuosavybės administravimą, už namo priežiūrą ir už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Šios įmokos apskaičiuotos teisės aktų nustatyta tvarka vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009-12-29 sprendime Nr. T2-450 „Dėl daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo nustatytu tarifu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2002-12-24 sprendimu Nr. 319 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-03-17 sprendimu Nr. T2-52 nustatytu namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) maksimaliu tarifu.

16Atsakovės savo pareigą mokėti administratorės apskaičiuotus mokesčius ginčijo motyvuodamos tuo, jog administratorė iš esmės neatliko jokių administravimo funkcijų. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatavo ieškovę neįrodžius savo teikiamų paslaugų apimties, todėl padarė išvadą, kad ieškovė neįgijo teisės reikalauti sumokėti už nesuteiktas paslaugas. Kolegija nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, nes ji, kolegijos nuomone, padaryta neteisingai įvertinus byloje esančius įrodymus.

17Ieškovė savo atliktoms funkcijoms pagrįsti pateikė Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su daugiabučiu namu, ataskaitą (tomas II, b. l. 104, 105), Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį (tomas II, b. l. 107, 108, 109), Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą (tomas II, b. l. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120), Statinio apžiūros aktą (tomas I, b. l. 163).

18Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su daugiabučiu namu, ataskaitą, nusprendė, kad ieškovė 2012 metais atliko tik vieną paslaugą – iš butų ir kitų patalpų savininkų rinko mokesčius. Manytina, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada neatitinka teisės aktų nuostatų. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 8 punktą namo bendrosios nuosavybės administravimo mokesčiai skaičiuojami už nuostatų 5 punkte nurodytų administratoriaus funkcijų vykdymą, techninės priežiūros mokesčiai – už namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros mokesčiai – už namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Todėl tas faktas, jog ataskaitoje apskaičiuoti mokesčiai, nesuponuoja prielaidos, jog administratorė tik skaičiuoja mokesčius, nes akivaizdu, kad mokesčiai ataskaitoje apskaičiuoti už administratoriaus funkcijų vykdymą, kaip tai numatyta Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose.

19Išanalizavus Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą, pirmosios instancijos teismui kilo abejonių, ar žurnale nurodyti darbai buvo realiai atlikti. Kolegija pažymi, jog teismas negali daryti išvadų apie įrodymo nepatikimumą tik savo subjektyvių prielaidų pagrindu. Atkreiptinas dėmesys, kad į įrašai Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnale nėra nuginčyti, nebuvo atlikta jokia ekspertizė, kad teismas turėtų objektyvių duomenų teigti, kad įrašai buvo padaryti vieną dieną. Teismas nurodė, jog ieškovė atliktų darbų nepaminėjo savo veiklos ataskaitoje, be to, darbus pagal Gyvenamųjų pastatų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo darbų sąrašą) darbų sąrašą, nurodytą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-07-15 įsakymo Nr. AD-1316 priede, atliko patys gyventojai. Iš Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su daugiabučiu namu, ataskaitos matyti, jog administratorė apskaičiavo mokesčius už namo techninę priežiūrą, manytina, kad jie apskaičiuoti būtent namo techninės priežiūros žurnalo pagrindu, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad šie darbai papildomai turėjo būti detalizuoti ataskaitoje. Tai, kad namo gyventojai patys organizavo tam tikrus namo remonto darbus, nesuponuoja prielaidos, jog administratorius, esant nenuginčytiems Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalo įrašams, visiškai nevykdė namo techninės priežiūros.

20Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartį ir Statinio apžiūros aktą, nusprendė negalįs daryti išvados, jog ieškovė galėjo turėti išlaidų dėl šilumos ūkio priežiūros. Teismas savo išvadą grindė tais faktais, jog Statinio apžiūros akte yra ne to šilumos mazgo nuotraukos, be to, teismas suabejojo, ar 2012-10-29 vyko pastato, esančio ( - ), patalpų savininkų susirinkimas, nes atsakovės teigė, jog apie susirinkimą nebuvo informuotos, o ieškovė teismui nepateikė susirinkimo dalyvių sąrašo. Posėdžio pirmosios instancijos teisme metu apklaustas trečiojo asmens UAB „Sobo sistemos“, prižiūrinčio namo, esančio ( - ), šildymo ir karšto vandens sistemą, atstovas paliudijo, jog ieškovė jam jokių priekaištų dėl šilumos ūkio priežiūros neturėjo. Kolegijos nuomone, šiuo atveju esmine aplinkybe laikytinas tas faktas, jog ieškovė patyrė šilumos ūkio priežiūros išlaidų, t.y. ji sudarė sutartį su UAB „Sobo sistemos“ dėl namo, esančio ( - ), šilumos ūkio priežiūros. 2012-09-26 gavus AB „Klaipėdos energijos“ pranešimą, jog ieškovės administruojamame name dalyje patalpų nešilo šildymo prietaisai, 2012-10-29 įvykusio susirinkimo metu buvo pasirinktas namo šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojas, 2012-11-02 UAB „Sobo sistemos“ direktoriui buvo išsiųstas pranešimas, jog namo, esančio ( - ), gyventojai išreiškė pageidavimą, kad UAB „Sobo sistemos“ prižiūrėtų namo šildymo ir karšto vandens sistemą, 2012-11-02 priedas prie Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros eksploatavimo sutarties su UAB „Sobo sistemos“ buvo papildytas 123 punktu, į sąrašą įtraukiant namą, esantį ( - ) (tomas I, b. l. 168-174). Nors atsakovės teigia, kad nebuvo informuotos apie 2012-10-29 įvykusį susirinkimą, kurio metu buvo nutarta namo šildymo ir karšto vandens prižiūrėtoja pasirinkti UAB „Sobo sistemos“, tačiau susirinkimo protokolas nenuginčytas, kaip nenuginčyta ir galiojanti sutartis su UAB „Sobo sistemos“. Abejonė dėl Statinio apžiūros akte pateiktų šilumos mazgo nuotraukų teismo proceso metu nepašalinta, neapklaustas nei vienas iš aktą pasirašiusių asmenų. Akte nurodyta, jog šildymo sistemų vamzdynai sukarodavę, bloga izoliacija, šilumos mazgas yra senas, didelės šilumos sąnaudos, tikslinga pakeisti dalį sukarodavusių vamzdžių, atlikti šilumos mazgo renovaciją. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su daugiabučiu namu, ataskaitoje nurodyta, jog karšto ir šalto vandens vamzdyno renovacijoms darbams reikėtų 50000 Lt. Šios aplinkybės liudija, jog ieškovė organizavo namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą, stebėjo sistemos būklę, planavo darbus, o tai, kad Statinio apžiūros akte galimai pateiktos ne to šilumos mazgo nuotraukos, laikytina žmogiškosios klaidos faktoriumi, o tai nepaneigia paties sistemos apžiūros ir priežiūros fakto. Dėl aptarto nesutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad negalima daryti išvados, jog ieškovė tinkamai prižiūrėjo šilumos ūkį.

21Atsakovė R. S. nurodo, jog ji nėra šilumos mazgo bendrasavininkė, todėl neprivalo mokėti už šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūrą. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su šiuo atsakovės argumentu, nes Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nustatyta, kad pastato, esančio ( - ), šildymas yra centrinis iš centralizuotų sistemų, be to, teisiškai nėra reikšminga aplinkybė, jog atsakovė nesinaudoja centriniu šildymu. Kolegija pažymi, jog iš 2014-04-09 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad R. S. kūrybinės dirbtuvės, esančios ( - ), šildomos vietiniu centriniu šildymu (tomas II, b. l. 152-153), taigi pirmosios instancijos teismo argumentas, kad šildymas yra centrinis iš centralizuotų sistemų, neatitinka faktinių rašytinių bylos dokumentų duomenų. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, jog mokesčius už namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą skaičiuoja nuo 2012-11-01. 2012-11-02 gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), susirinkimo protokole užfiksuota, jog susirinkime dalyvavusiems buto ir kitų patalpų savininkams pritarus, rekomenduojama šilumos kiekio dalis pastato, ( - ), bendrųjų patalpų šildymui lygi nuliui (tomas I, b. l. 86). Atsakovės į bylą pateikti dokumentai – AB „Klaipėdos energija“ techninės sąlygos, aiškinamasis raštas, šilumos ūkio patikrinimo aktas bei nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla – taip pat patvirtina faktą, jog atsakovei priklausančiose patalpose yra įrengtas vietinis centrinis šildymas (tomas I, 51-61). Tačiau net ir teisėtai įgyvendintas atsijungimas nuo centralizuotos šildymo sistemos neturi įtakos iš įstatymo kylančios atsakovės, kaip bendraturtės, pareigos proporcingai apmokėti atitinkamas su bendruoju turtu susijusias išlaidas turiniui. Ieškovė pateikė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektų aprašą, kuriame nurodytas ir šilumos mazgas (tomas II, b. l. 162, 163, 164, 165, 166, 167), atsakovė neginčijo bendro naudojimo objektų aprašo turinio, todėl darytina išvada, kad privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti.

22Nurodytais motyvais konstatuotina, jog byloje esančiais įrodymais neįrodyta, kad ieškovė nevykdė ar netinkamai vykdė bendrojo naudojimo objektų administratorės funkcijas, todėl išvada, jog ieškovė neturi teisės reikalauti sumokėti įmokas už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, nepagrįsta.

23Vadovaudamasi anksčiau nurodytomis aplinkybėmis, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas. Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės UAB „Rasytė“ priteistina 1436,06 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė apeliaciniame skunde patikslino iš R. S. priteistiną sumą: prašė priteisti 1007,70 Lt, taigi ieškovės reikalavimas tenkintinas ir ieškovei iš atsakovės R. S. priteistina 1007,70 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210, 6.37, CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

24Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė už ieškinį R. S. sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio (tomas I, b. l. 3-4, 23), taip pat patyrė 254,10 Lt teisinės pagalbos (tomas I, b. l. 5-7, 24-25) ir 5,90 kitų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė reiškė reikalavimą priteisti iš R. S. 1364,72 Lt skolos, iš atsakovės priteisus 1007,70 Lt, taigi tenkinus 74 proc. ieškinio, ieškovei iš atsakovės priteistina 53,28 Lt žyminio mokesčio ir 192,40 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str.). Už ieškinį UAB „Rasytė“ ieškovė sumokėjo 72,00 Lt žyminio mokesčio (tomas II, b. l. 3-4, 27), taip pat patyrė 254,10 Lt teisinės pagalbos (tomas II, b. l. 5-7, 28-29) ir 3,00 kitų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi šis ieškinys tenkintinas visiškai, ieškovei iš atsakovės UAB „Rasytė“ priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 257,10 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Danės būstas“ ieškinį atsakovei R. S. tenkinti iš dalies, ieškovės UAB „Danės būstas“ ieškinį atsakovei UAB „Rasytė“ tenkinti visiškai.

27Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės R. S. priteisti 1007,70 (292 Eur) Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-10-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės UAB „Rasytė“ priteisti 1436,06 Lt (416 Eur) skolos ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2013-11-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės R. S. priteisti 53,28 Lt (15 Eur) žyminio mokesčio ir 192,40 Lt (56 Eur) kitų bylinėjimosi išlaidų.

30Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės UAB „Rasytė“ priteisti 72,00 Lt (21 Eur) žyminio mokesčio ir 257,10 Lt (74 Eur) kitų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės R. S.... 3. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-06-05 sprendimu ieškinius atmetė.... 5. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės... 6. Atsakovė R. S. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė R. S. yra negyvenamųjų patalpų... 10. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad teismo... 11. Pagal CK 4.72 straipsnį bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių... 12. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas ginčas dėl pastato, esančio Tiltų g. 6,... 13. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus... 14. Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog jeigu butų ir kitų... 15. Pagal Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo... 16. Atsakovės savo pareigą mokėti administratorės apskaičiuotus mokesčius... 17. Ieškovė savo atliktoms funkcijoms pagrįsti pateikė Butų ir kitų patalpų... 18. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs Butų ir kitų patalpų... 19. Išanalizavus Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalą, pirmosios... 20. Pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs Pastato šildymo ir karšto... 21. Atsakovė R. S. nurodo, jog ji nėra šilumos mazgo bendrasavininkė, todėl... 22. Nurodytais motyvais konstatuotina, jog byloje esančiais įrodymais neįrodyta,... 23. Vadovaudamasi anksčiau nurodytomis aplinkybėmis, kolegija sprendžia, jog... 24. Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė už ieškinį R. S.... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326?330... 26. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d.... 27. Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės R. S. priteisti 1007,70 (292... 28. Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės UAB „Rasytė“ priteisti... 29. Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės R. S. priteisti 53,28 Lt (15... 30. Ieškovei UAB „Danės būstas“ iš atsakovės UAB „Rasytė“ priteisti...