Byla 2S-174-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „BSI kompanija“ ir įkeisto daikto savininko UAB „Atributas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės I. S. pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo suinteresuotiems asmenims UAB „BSI kompanija“ (skolininkui) ir UAB „Atributas“ (daikto savininkui).Kolegija, nagrinėdama civilinę bylą,

Nustatė

3UAB „BSI kompanija“, užtikrindama prievolės įvykdymą, hipotekos lakštu įkeitė I. S. nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą, esantį ( - ) , nuosavybės teise priklausantį UAB „Atributas“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertintą 435 479 Lt.

42009-08-26 pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu pradėti priverstinį skolos išieškojimą, kadangi hipoteka užtikrinta prievolė – 2009-03-26 preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis suėjus prievolės įvykdymo terminui, nėra įvykdyta.

5Skolą sudaro 435 479 Lt negrąžinto kredito, bei 131 Lt žyminio mokesčio išlaidų.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009-08-27 nutartimi areštavo įkeistą nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį UAB „Atributas“, uždraudžiant įkeisto daikto savininkui juo disponuoti.

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „BSI kompanija“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-27 nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-27 nutarties galiojimą ir vykdymą.

8Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91) jokie kreditai pagal preliminarią sutartį teikiami nebuvo. Preliminariosios sutarties dalykas ir joje numatytos UAB „BSI kompanija“ prievolės yra ne piniginio pobūdžio. Apeliantas preliminaria sutartimi įsipareigojo sudaryti su kreditore I. S. pagrindinę sutartį, kuria įsipareigojo perduoti kreditorei statomo buto ( - ), nuosavybės teises. Preliminarioje sutartyje nebuvo numatyta UAB „BSI kompanija“ prievolės iš karto grąžinti kreditorei buto kainą sudarančią pinigų sumą, jei pagrindinė sutartis nebus sudaryta per nustatytą terminą. Apelianto nuomone, nesudarius pagrindinės sutarties per numatytą terminą kreditorė bent jau turėjo pareikšti reikalavimą UAB „BSI kompanija“ grąžinti jai avansu sumokėtą buto kainą. Tokio reikalavimo kreditorė iki šiol nepareiškė;

102) nurodo, kad 2009-03-26 preliminari sutartis tarp UAB „BSI kompanija“ ir I. S. savo esme yra būsimo buto preliminari pirkimo – pardavimo sutartis, kadangi šios sutarties sudarymo metu butas dar nebuvo baigtas statyti. Apelianto nuomone, būsimo buto preliminari pirkimo – pardavimo sutartis, kurios sudarymą reglamentuoja CK 6.401 str., savo esme nėra tipinė preliminari sutartis. Ši sutartis savaime nepasibaigia pasibaigus sutartyje numatytam pagrindinės sutarties sudarymo terminui. Taigi prieš tai nenutraukusi preliminariosios sutarties, I. S. negali reikalauti grąžinti avansu sumokėtos buto kainos, kadangi tokia teisė jai preliminarioje sutartyje nenumatyta. Priešingu atveju, esant preliminariajai sutarčiai nenutrauktai, kreditorė turėtų teisinę galimybę reikalauti įvykdyti šią sutartį natūra net ir po to, kai UAB „BSI kompanija“ grąžins jai 435 479 Lt. Apelianto nuomone, UAB „BSI kompanija“ piniginės prievolės, kurios įvykdymas užtikrintas įkeičiant žemės sklypą, kreditorės kreipimosi į Hipotekos skyrių metu nebuvo.

11Atskiruoju skundu daikto savininkas UAB „Atributas“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-27 nutartį panaikinti ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-27 nutarties galiojimą ir vykdymą.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131) jokie kreditai pagal preliminarią sutartį teikiami nebuvo. Įkeisdamas žemės sklypą UAB „Atributas“ jokių kreditų grąžinimo neužtikrino. Preliminariosios sutarties dalykas ir joje numatytos UAB „BSI kompanija“ prievolės yra ne piniginio pobūdžio. Skolininkas preliminaria sutartimi įsipareigojo sudaryti su kreditore I. S. pagrindinę sutartį, kuria įsipareigojo perduoti kreditorei statomo buto ( - ), nuosavybės teises. Preliminarioje sutartyje nebuvo numatyta UAB „BSI kompanija“ prievolės iš karto grąžinti kreditorei buto kainą sudarančią pinigų sumą, jei pagrindinė sutartis nebus sudaryta per nustatytą terminą. Apelianto nuomone, nesudarius pagrindinės sutarties per numatytą terminą kreditorė bent jau turėjo pareikšti reikalavimą UAB „BSI kompanija“ grąžinti jai avansu sumokėtą buto kainą. Tokio reikalavimo kreditorė iki šiol nepareiškė, todėl kreditorė iš karto negali nukreipti išieškojimo į įkeistą žemės sklypą. Teigia, kad UAB „BSI kompanija“ piniginės prievolės, kurios įvykdymas užtikrintas įkeičiant žemės sklypą, kreditorės kreipimosi į Hipotekos skyrių metu nebuvo. UAB „BSI kompanija“ neturėjo pagrindo mokėti 435 479 Lt I. S. ;

142) nurodo, kad 2009-03-26 preliminari sutartis tarp UAB „BSI kompanija“ ir I. S. savo esme yra būsimo buto preliminari pirkimo – pardavimo sutartis, kadangi šios sutarties sudarymo metu butas dar nebuvo baigtas statyti. Apelianto nuomone, būsimo buto preliminari pirkimo – pardavimo sutartis, kurios sudarymą reglamentuoja CK 6.401 str., savo esme nėra tipinė preliminari sutartis. Ši sutartis savaime nepasibaigia pasibaigus sutartyje numatytam pagrindinės sutarties sudarymo terminui. Taigi prieš tai nenutraukusi preliminariosios sutarties, I. S. negali reikalauti grąžinti avansu sumokėtos buto kainos, kadangi tokia teisė jai preliminarioje sutartyje nenumatyta. Priešingu atveju, esant preliminariajai sutarčiai nenutrauktai, kreditorė turėtų teisinę galimybę reikalauti įvykdyti šią sutartį natūra net ir po to, kai UAB „BSI kompanija“ grąžins jai 435 479 Lt. apeliantas taip pat pažymi, kad sudarydama 2009-03-26 sutartinės hipotekos lakštą, UAB „Atributas“ išreiškė valią užtikrinti UAB „BSI kompanija“ prievolių, kylančių iš preliminariosios sutarties, įvykdymą tik atskirajame skunde aptariamomis sąlygomis. Apeliantas valios užtikrinti skolininko prievolių, kylančių iš preliminariosios sutarties, įvykdymą tokiomis sąlygomis, jog kreditorė gali reikalauti grąžinti jai 435 479 Lt net ir nepareiškusi atitinkamo UAB „BSI kompanija“, nenutraukusi preliminariosios sutarties – nebuvo.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja I. S. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009-08-27 nutartį palikti nepakeistą.

16Teigia, kad vien jau pareiškėjos kreipimasis dėl nesumokėtos sumos išieškojimo rodo, kad kreditorė nebeketina sudaryti pagrindinės sutarties. Apeliantas UAB „BSI kompanija“ nutyli, jog kreditorė žodžiu prašė grąžinti lėšas, tačiau jai buvo paaiškinta, kad įmonės lėšų neturi, turtas yra įkeistas, išvaržomas. Pareiškėjos nuomone, tokiais veiksmais apeliantai siekia užvilkinti procesą.

17Pareiškėjos nuomone, apeliantai klaidingai suvokia preliminariosios sutarties esmę. Pagal šią sutartį yra susitariama dėl konkrečių būsimos sutarties sąlygų ir terminų, kuomet ji bus pasirašoma. UAB „BSI kompanija“ laiku neįgyvendino sutartyje aptartų sąlygų ir net neaišku, ar kada nors jas galės įgyvendinti. Kreditorės nuomone, kadangi preliminari sutartis nebuvo įgyvendinta, jos net nereikia nutraukinėti, nes jos galiojimas pasibaigė 2009-08-26. Vienintelis dalykas, galėjęs pratęsti sutarties galiojimą yra nenumatytos aplinkybės, apie kurias pareiškėjai turėjo būti raštu pranešta per 14 dienų. Tačiau jokio pranešimo kreditorė nėra gavusi. Be to, pareiškėjos nuomone, UAB „Atributas“ leisdamas įkeisti savo turtą už kito asmens prievolę įvertino, ar bent privalėjo įvertinti riziką, kas nutiks, jei preliminari sutartis nebus įvykdyta.

18Atskirieji skundai netenkintini

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

21Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskiruosius skundus nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, remiasi skundų teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdama jų ribų.

22Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskiruosius skundus, bei atsiliepimo į juos argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias priverstinio vykdymo procedūras pagal hipotekos kreditoriaus prašymą (CPK 558 str.). Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

23Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-03-26 I. S. ir UAB „BSI Kompanija“ sudarė Preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „BSI Kompanija“ gavo iš I. S. 435 479 Lt, t.y. visą sutarties objekto kainą (sutarties 2.1, 2.3.1 punktai) bei įsipareigojo iki 2009-08-26 perduoti I. S. nuosavybėn sutarties objektą (butą) (sutarties 1.1- 1.4, 1.9 punktai). Ši prievolė buvo užtikrinta sutartinės hipotekos lakštu Nr. ( - ), 2009-03-30 įregistruotu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, UAB „BSI Kompanija“ įkeitė I. S. nekilnojamąjį daiktą – 0,1421 ha žemės sklypą, esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį UAB „Atributas“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertintą 435 479 Lt (b.l. 1-3).

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 31 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2008 konstatavo, kad įkeitimo teisė yra daiktinė turtinė teisė. Šiai teisei būdinga: absoliutumas, pirmumas prieš kitus kreditorius, sekimas paskui daiktą ir pan. Sudarius hipotekos lakštą, kreditorius įgyja teisę į reikalavimo patenkinimą iš įkeisto turto. Įkaito davėjas – daikto savininkas ar teisėtas valdytojas – suvaržo savo teises į įkeičiamą daiktą, jomis užtikrindamas savo ar kitų asmenų prievolės įvykdymą. Toks daikto turtinių teisių suvaržymas pasibaigia, kai prievolė įvykdoma.

25CK 4.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Įstatyme nėra draudimo hipoteka užtikrinti ne kredito grąžinimą, o kitokio pobūdžio prievolę, todėl atskirųjų skundų argumentas, jog kreditas pagal preliminariąją sutartį teikiamas nebuvo, teisiškai nereikšmingas.

26Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, skolininkui neįvykdžius hipoteka užtikrintos prievolės kreditoriui (byloje nėra jokių duomenų, jog skolininkas įvykdė savo įsipareigojimus kreditorei), pareiškėja, turėdama galiojančią ir pradelstą reikalavimo teisę skolininkui, pagrįstai kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka.

27Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių yra nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, remiantis Civilinio proceso kodekso XXXVI skyriuje įtvirtintomis taisyklėmis. CPK 558 straipsnis reglamentuoja pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimą ir tenkinimą, kai daiktas įkeistas pagal hipotekos taisykles. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu. Pagal CPK 558 straipsnio 1 dalį hipotekos kreditorius turi teisę kreiptis į hipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo, jeigu skolininkas per hipotekos lakšte nustatytą terminą neįvykdo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo. Pagal šią teisės normą hipotekos teisėjas, gavęs atitinkamą hipotekos kreditoriaus pareiškimą, priima nutartį areštuoti įkeistą daiktą ir įregistruoja ją turto arešto aktų registre bei raštu įspėja skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui. Šios procedūros paskirtis – įspėti skolininką ir įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu. Prieš priimdamas atitinkamą nutartį, hipotekos teisėjas išanalizuoja gautą pareiškimą, ištiria ir įvertina prie pareiškimo pridėtus dokumentus, jeigu tokių yra, išsiaiškina, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, ar pareiškėjas yra hipotekos kreditorius, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos prašomai procedūrai atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010).

28Teisėjų kolegija pažymi, kad preliminarioji sutartis – tai šalių susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo jame aptartomis sąlygomis (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Iš preliminariosios sutarties atsiranda prievolė sudaryti kitą sutartį, šios prievolės nevykdymas, t. y. nepagrįstas vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti pagrindinę sutartį, yra preliminariosios sutarties pažeidimas; tokiais atvejais nukentėjusios šalies interesai ginami atlyginant jai nuostolius (CK 6.165 straipsnio 4 dalis).

29CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto būsto pirkimo – pardavimo sutartis - specifinė preliminariosios sutarties rūšis, kuri turi bendrųjų preliminariosios sutarties požymių, taip pat specifinių, ją išskiriančių iš kitų preliminariųjų sutarčių. Tokios sutarties šalių teisės ir pareigos yra daug platesnės nei sutarties, sudarytos pagal CK 6.165 straipsnį. Sutarties šalis – pardavėjas įsipareigoja ne tik sudaryti pagrindinę sutartį, bet ir pats ar pasitelkęs kitus asmenis pastatyti preliminariojoje sutartyje nurodytą būstą.

30Remiantis 2009-03-26 tarp pardavėjo UAB „BSI Kompanija“ ir pirkėjos I. S. sudaryta preliminaria pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 5-7), pirkėjas ir pardavėjas susitarė per 5 mėnesius po šios sutarties pasirašymo sudaryti Pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį (1.9 punktas). Tačiau 2009 m. rugpjūčio 26 d., suėjus preliminariojoje sutartyje nurodytam terminui pagrindinei sutarčiai sudaryti, šalys nebuvo jos sudariusios. Jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.165 straipsnio 5 dalis). Šios prievolės pasibaigimas reiškia ir preliminariosios sutarties pabaigą, jokios papildomos šalių valios išraiškos įstatymas nereikalauja.

31Nagrinėjamu atveju kreditorė I. S. pagrįstai 2009-08-26 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriui pateikė pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, skolininkui nevykdant sutartyje nustatytų įsipareigojimų (b.l. 47). Pažymėtina ir tai, kad, atskiruosiuose skunduose nepagrįstai tvirtinama, kad pareiškėja prieš kreipdamasi į hipotekos teisėją dėl priverstinio skolos išieškojimo, privalėjo pareikalauti avanso grąžinimo. Visų pirma, I. S. buvo sumokėjusi ne avansą, o visą preliminariosios sutarties objekto kainą, todėl argumentai dėl avanso visiškai nepagrįsti; antra, Civilinio proceso kodekso normos nenumato tokios ikiteisminės procedūros: prievolės neįvykdymas nustatytu terminu yra pakankamas pagrindas kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Skolos suma aiškiai įvardyta hipotekos lakšte, tokio dydžio prievolė yra užtikrinta hipoteka ir tai reiškia, jog kreditorės reikalavimo dydis yra aiškus.

32Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.),o skolininko ir daikto savininko atskirieji skundai netenkinami.

33Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirąjį skundą, iš skolininko UAB „BSI Kompanija“ ir įkeisto daikto savininko UAB „Atributas“ priteistina po 4,30 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

37Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Priteisti iš UAB „BSI Kompanija“ ir UAB „Atributas“ po 4 (keturis) litus 30 centų pašto išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. UAB „BSI kompanija“, užtikrindama prievolės įvykdymą, hipotekos lakštu... 4. 2009-08-26 pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu pradėti priverstinį... 5. Skolą sudaro 435 479 Lt negrąžinto kredito, bei 131 Lt žyminio mokesčio... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009-08-27... 7. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „BSI kompanija“ prašo Vilniaus... 8. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 9. 1) jokie kreditai pagal preliminarią sutartį teikiami nebuvo.... 10. 2) nurodo, kad 2009-03-26 preliminari sutartis tarp UAB „BSI kompanija“ ir... 11. Atskiruoju skundu daikto savininkas UAB „Atributas“ prašo Vilniaus... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1) jokie kreditai pagal preliminarią sutartį teikiami nebuvo. Įkeisdamas... 14. 2) nurodo, kad 2009-03-26 preliminari sutartis tarp UAB „BSI kompanija“ ir... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja I. S. prašo Vilniaus... 16. Teigia, kad vien jau pareiškėjos kreipimasis dėl nesumokėtos sumos... 17. Pareiškėjos nuomone, apeliantai klaidingai suvokia preliminariosios sutarties... 18. Atskirieji skundai netenkintini... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 22. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskiruosius skundus, bei... 23. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad 2009-03-26 I. S. ir UAB „BSI... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. sausio 31 d. nutartyje civilinėje... 25. CK 4.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis... 26. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju, skolininkui... 27. Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių yra nagrinėjamos... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad preliminarioji sutartis – tai šalių... 29. CK 6.401 straipsnyje reglamentuojama preliminarioji nepastatyto... 30. Remiantis 2009-03-26 tarp pardavėjo UAB „BSI Kompanija“ ir pirkėjos I. S.... 31. Nagrinėjamu atveju kreditorė I. S. pagrįstai 2009-08-26 Vilniaus miesto 1... 32. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 33. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 37. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. rugpjūčio 27... 38. Priteisti iš UAB „BSI Kompanija“ ir UAB „Atributas“ po 4 (keturis)...