Byla 2S-1677-577/2015
Dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo UAB „PKS“ vadovui T. Ž., suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „Skolų departamentas“, skolininkas UAB „PK6.“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos – antstolės B. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės B. P. pareiškimą dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimo UAB „PKS“ vadovui T. Ž., suinteresuoti asmenys: išieškotojas UAB „Skolų departamentas“, skolininkas UAB „PK6.“

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Antstolė B. P. kreipėsi į teismą, prašydama skirti 1000 litų (289,62 EUR) baudą UAB „PKS“ vadovui T. Ž. už 2015-04-01 patvarkymo pateikti informaciją vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/01137/TD ir 2015-04-01 patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/15/01137/KA nevykdymą. Nurodė, jog 2015-04-01 patvarkymu dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą Nr. 0171/15/01137/TD UAB „PK6“ vadovas T. Ž. buvo įpareigotas per 3 darbo dienas nuo minėto patvarkymo gavimo dienos atvykti į antstolių kontorą bei raštu pateikti detalią informaciją apie visą įmonei priklausantį turtą. 2015-04-01 patvarkymu dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/15/01137/KA įmonės vadovas T. Ž. buvo įpareigotas visas grynaisiais pinigais gaunamas sumas nedelsiant įnešti į antstolės B. P. depozitinę sąskaitą bei nuo patvarkymo dienos per 3 darbo dienas pateikti antstolei UAB „PK6“ kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius ir kitus dokumentus patikrinimui. Antstolė tvirtino, jog patvarkymuose nurodyti reikalavimai nėra įvykdyti. Pažymėjo, kad remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „PK6“ vadovas yra T. Ž., kuris pažeidė imperatyvią proceso teisės normą, įpareigojančią vykdyti antstolio reikalavimus, ir nepateikė jokios informacijos, kodėl nevykdomi patvarkymai.

6Pareiškimas buvo nagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 3 d.).

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 21 d. nutartimi antstolės B. P. prašymą dėl baudos skyrimo UAB „PK6“ vadovui T. Ž. atmetė. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad pagal VĮ Registrų centro išrašą nuo 2012-01-24 UAB „PK6“ vadovas yra T. Ž., tačiau iš byloje turimų kitų pagrįstų duomenų nustatyta, kad UAB „PK6“ vadovu T. Ž. nebedirba nuo 2013-03-01 (VSDFV duomenys). Vadovaudamasis protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais teismas konstatavo, kad nepaisant to, kad įmonės duomenys viešame registre nepakeisti ir įmonės vadovu nurodytas T. Ž., nėra pagrindo pastarajam skirti baudą kaip UAB „PK6“ vadovui, atsakingam už bendrovės veiklos organizavimą, kai kiti byloje esantys rašytiniai įrodymai paneigia viešojo registro duomenis. Teismo nuomone, už bendrovės veiklą, jos organizavimą atsako realus, įmonės vardu faktiškai veikiantis vadovas. Atsižvelgdamas į išdėstytą, pirmosios instancijos teismas antstolės prašymą atmetė.

10III.

11Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Pareiškėja antstolė B. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės. Apeliantė nurodė, kad LR CK 2.66 str. bei Akcinių bendrovių įstatymo 12 str., nustatyta, kad be kitų duomenų apie juridinį asmenį, Juridinių asmenų registrui turi būti teikiami ir registruojami duomenys apie juridinio asmens organus, valdymo organų narius, bendrovės vadovo išrinkimo bei įgaliojimų pabaigos datos, o pasikeitus aukščiau nurodytiems duomenims, minėti pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre (CK 2.66 str. 3 d. bei 5 d.). Atkreipė dėmesį, kad ABĮ 37 str. 6 d. numato, jog tuo atveju, kai bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas (ABĮ 37 str. 6 d.). Kadangi antstolis objektyviai negali nustatyti kitų asmenų, kurie faktiškai įgyvendina įmonės vadovo funkcijas, jis vykdymo procese remiasi viešuose registruose pateikiama informacija.

13Vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2002-06-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002, 2006-05-25 nutartimi Nr. 3K-7-266/2006, 2011-03-25 nutartimi Nr. 3K-3-130/2011), apeliantė akcentuoja, kad daugelis juridinio asmens vadovo, kaip valdymo organo ir atstovo, teisių ir pareigų atsiranda būtent įstatymų, o ne darbo sutarties pagrindu. Teigia, kad vadovas šiuo atveju veikia atstovaudamas juridinį asmenį santykiuose su kitais asmenimis, todėl argumentą, kad T. Ž. UAB „PK6“ nedirba, t.y. nėra sudaręs darbo sutarties, todėl nėra atsakingas už teisėtų antstolės reikalavimų nevykdymą vykdymo procese, laiko nepagrįstu. Apeliantės manymu, darbo sutarties sudarymas ar jos nutraukimas negali būti susijęs su neigiamų pasekmių atsiradimu tretiesiems asmenims, todėl, kol nepakeisti viešo registro duomenys, T. Ž. laiko UAB „PK6“ vadovu. Argumentą, kad registre nurodytam vadovui skirti baudą nėra pagrindo, nes VSDFV duomenimis jis nedirba, antstolė laiko nepagrįstu ir dėl to, kad skolininkas vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/01137 yra UAB „PK6“, o ne T. Ž., todėl nėra jokio teisinio pagrindo tikrinti jo asmeninių (taip pat ir VSDFV) duomenų. Teigia, kad skundžiama nutartis pažeidžia kreditoriaus interesus, kadangi nėra galimybės nustatyti asmenį, atsakingą už UAB „PK6“ pareigų, numatytų antstolės patvarkymuose, vykdymą ir vadovaujantis nutartimi, išieškojimas iš skolininko UAB „PK6“ tampa neįmanomas.

14Suinteresuoti asmenys UAB „PK6“, UAB „Skolų departamentas“ ir T. Ž. atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

17Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas antstolės pareiškimas dėl baudos skyrimo skolininko vadovui, teisėtumas ir pagrįstumas.

19CPK 585 str. 2 d. nustatyta, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui.

20Taip pat CPK 645 str. 1 d. numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Už nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 579 eurų baudą arba nubausti areštu iki trisdešimties parų (CPK 645 str. 3 d.).

21Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, jog nepakeitus viešo registro duomenų, UAB „PK6“ vadovu laikytinas T. Ž., todėl būtent jis atsakingas už pareigų, numatytų antstolės patvarkymuose, vykdymą.

22Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad už bendrovės veiklą, jos organizavimą atsako realus, įmonės vardu faktiškai veikiantis vadovas, todėl byloje esant rašytinių įrodymų, paneigiančių viešojo registro duomenis, skirti baudą T. Ž. kaip UAB „PK6“ vadovui, nėra pagrindo.

23Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis.

24Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, todėl, įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė, teismo nuomone, turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismas, spręsdamas baudos paskyrimo klausimą, turi konstatuoti ne tik patį reikalavimo neįvykdymo faktą, bet įvertinti ir reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes bei remtis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

25Iš vykdomosios bylos Nr. 0171/15/01137 matyti, kad antstolė B. P. vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-02-26 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3270-809/2015 dėl 654,58 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „PK6“ išieškotojo UAB „Skolų departamentas“ naudai (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/01137, b.l. 1-2, 21). Antstolė 2015-04-01 priėmė patvarkymą pateikti informaciją vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/01137/TD (v.b.l. 38-39), ir dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo Nr. 0171/15/01137/KA (v.b.l. 45). Minėti patvarkymai buvo siunčiami skolininko UAB „PK6“ registruotos buveinės adresu ( - ), taip pat T. Ž. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau procesinių dokumentų įteikti nepavyko (vykdomosios bylos Nr. 0171/15/01137, b.l. 48-51), dokumentai pakartotinai išsiųsti skolininko registruotos buveinės adresu (v.b.l. 53). Juridinių asmenų registre UAB „PK6“ vadovu nuo 2012-01-24 iki šiol yra registruotas T. Ž. (v.b.l. 55-57), tačiau civilinėje byloje yra VSDFV duomenys, pagal kuriuos T. Ž. UAB „PK6“ dirbo laikotarpiu nuo 2012-01-10 iki 2013-03-01 (b.l. 6).

26CK 2.66 str. 1 d. numato, jog juridinių asmenų registre, be kitų duomenų turi būti nurodyti juridinio asmens organai, juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), o paminėtų duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, išskyrus įstatymų numatytas išimtis (CK 2.66 str. 5 d.), tačiau teismui sprendžiant baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą klausimą, turi būti atsižvelgta ir į tai, ar būtent juridinio asmens vadovas, su kuriuo nutraukta darbo sutartis, visais atvejais turi galimybę ir privalo inicijuoti duomenų pakeitimą viešame registre.

27Pažymėtina, kad apeliantės cituojamo Akcinių bendrovių 37 str. 6 d. numatyta, jog apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai ar stebėtojų tarybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą.

28Taigi, pagal minėtas teisės normas, pats bendrovės vadovas apie darbo sutarties su juo pasibaigimą privalo pranešti tik atsistatydinimo atveju, kai bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti vadovą. Nagrinėjamu atveju, byloje nėra duomenų apie darbo sutarties nutraukimo su T. Ž. pagrindą, todėl nėra pagrindo spręsti, kad pareiga pakeisti duomenis juridinių asmenų registre neabejotinai priklausė būtent jam.

29Taipogi svarbu įvertinti, kad šiuo atveju, realiai antstolės patvarkymai T. Ž. nebuvo įteikti, jis nežinojo apie savo pareigą laiku pranešti antstolei apie jo pareigų UAB „PK6“ pasibaigimą. Pritartina skundžiamoje nutartyje nurodytiems argumentams, kad baudos skyrimas asmeniui, kuris išieškojimo metu faktiškai nebėra juridinio asmens vadovas, prieštarautų CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

30Apeliantės nurodomoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-20 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2002-06-19 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002, 2006-05-25 nutartyje Nr. 3K-7-266/2006, 2011-03-25 nutartyje Nr. 3K-3-130/2011) nėra analizuojami šiai bylai reikšmingi teisės taikymo klausimai, šiose bylose aplinkybės visiškai nepanašios į nagrinėjamoje byloje esančias aplinkybes, todėl plačiau dėl to nepasisakytina.

31Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl baudos skyrimo už antstolės patvarkymų nevykdymą, nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis apeliantės atskirojo skundo argumentais, nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog sutikti su pirmos instancijos teismo padarytomis išvadomis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Antstolė B. P. kreipėsi į teismą, prašydama skirti 1000 litų (289,62 EUR)... 6. Pareiškimas buvo nagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešus... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 21 d. nutartimi antstolės... 10. III.... 11. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Pareiškėja antstolė B. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (pvz. Lietuvos... 14. Suinteresuoti asmenys UAB „PK6“, UAB „Skolų departamentas“ ir T. Ž.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 18. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria... 19. CPK 585 str. 2 d. nustatyta, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo... 20. Taip pat CPK 645 str. 1 d. numatyta, kad skolininkas privalo antstolio... 21. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas argumentu, jog nepakeitus viešo... 22. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad už bendrovės veiklą, jos... 23. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokiomis... 24. Pažymėtina, jog baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame... 25. Iš vykdomosios bylos Nr. 0171/15/01137 matyti, kad antstolė B. P. vykdo... 26. CK 2.66 str. 1 d. numato, jog juridinių asmenų registre, be kitų duomenų... 27. Pažymėtina, kad apeliantės cituojamo Akcinių bendrovių 37 str. 6 d.... 28. Taigi, pagal minėtas teisės normas, pats bendrovės vadovas apie darbo... 29. Taipogi svarbu įvertinti, kad šiuo atveju, realiai antstolės patvarkymai T.... 30. Apeliantės nurodomoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 31. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad pirmosios instancijos... 32. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutartį palikti...