Byla 2-19161-599/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LSV Intergroup“ ieškinį atsakovei L. V. dėl skolos išieškojimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2011-01-27 su atsakove sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt kreditą, kurį atsakovei išmokėjo 2011-02-25, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2011-03-25 bei sumokėti 98,00 Lt kredito mokestį, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas prašė išieškoti iš atsakovės 500,00 Lt negrąžinto kredito, 42,00 Lt bendrą kredito vartojimo kainą, 325,20 Lt delspinigių, 100,00 Lt baudą, 5% dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, visas turėtas bylinėjimosi išlaidas bei prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks teismui parengiamųjų procesinių dokumentų.

3Atsakovei LR CPK 130 str. ir 142 str. nustatyta tvarka 2014-04-18 buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, tačiau atsakovė nustatytais terminais atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl teismas atsakovei priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Sutinkamai su LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d. nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad tarp šalių 2011-01-27 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią ieškovas 2011-02-25 suteikė atsakovei 500,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolintas lėšas iki 2011-03-25, sumokėti vartojimo kredito kainą, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, tačiau savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė. Ieškovas už laiku negrąžintą 500,00 Lt skolą priskaičiavo 325,20 Lt delspinigių, 42,00 Lt bendrą kredito vartojimo kainą ir 100,00 Lt baudą. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (LR CPK 176 –179 str.).

7Sutinkamai su LR CK 6.38 str. 1 d., 3 d. nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis).

8Pažymėtina, tai, kad sutinkamai su LR CK 6.213 str. 1 d. nuostatomis, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutinkamai su LR CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovo naudai išieškotina 500,00 Lt negrąžinto kredito ir 42,00 Lt kredito vartojimo kaina, iš viso – 542,00 Lt.

9Už tai, kad atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas remiantis Sutarties 8.1 p. priskaičiavo 325,20 Lt delspinigių (po 2 proc. už kiekvieną vėlavimo dieną). Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Sutinkamai su LR CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (325,20 Lt) dėl atsakovės netinkamo prievolės vykdymo (LR CPK 176 str. – 179 str.). Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms ir sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką bei atsižvelgiant į tai jog atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, teismas daro išvadą, kad šalių sulygti sutartimi (sutarties 8.1 p.) 2 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, todėl sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną ir iš atsakovės ieškovo naudai išieškotina 125,20 Lt delspinigių (LR CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Sutinkamai su LR CK 6.210 str. 1 d. nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio

11Sutinkamai su LR CK 1.125 str. 5 d., 1 p., 6.62 str. - 6.63 str., 6.38 str., 6.59 str.,6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.245 str. – 6.248 str.,6.256 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str., 6.870 str.-6.874 str., ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ieškovo ieškinys tenkintinas dalinai, t.y. iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 542,00 Lt skola, 125,20 Lt delspinigių, 100,00 Lt bauda bei 5% metinių palūkanų nuo priteistos sumos (767,20 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2014-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovės ieškovo naudai išieškotinas 54,00 Lt žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str. - 288 str., 307 str., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Išieškoti iš atsakovės L. V., a.k. ( - ) gyv. . ( - ), ieškovo UAB „LSV Intergroup“, į k. 302414832, buveinė savanorių pr. 192, Kaune, naudai 542,00 Lt skolą, 125,20 Lt delspinigius, 100,00 Lt baudą bei 5% metines palūkanas nuo priteistos sumos (767,20 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (t.y. nuo 2014-04-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

17Atsakovė turi teisę sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 str. 2 d. 3 p. reikalavimus. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas, nuo sprendimo priėmimo dienos per 30 dienų apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai