Byla eB2-987-643/2020
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, byloje akcinė bendrovė „SEB bankas“, rašytinio proceso tvarka

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė

2civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Skolų bankas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Uostamiesčio langai“ skundus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio rezidencija“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, byloje akcinė bendrovė „SEB bankas“, rašytinio proceso tvarka

Nustatė

3UAB „Skolų bankas“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti UAB „Pajūrio rezidencija“ 2019 m. lapkričio 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir nutraukti UAB „Pajūrio rezidencija“ pradėtą bankroto procesą ne teismo tvarka.

4UAB „Skolų bankas“ skunde nurodo, kad 2010 m. kovo 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Pajūrio rezidencija“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla. 2015 m. kovo 27 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2190-104/2015 UAB „Skolų bankas“ buvo įtrauktas į RUAB „Pajūrio rezidencija“ antros eilės kreditorių sąrašą su 14 671,23 Eur finansiniu reikalavimu. 2019 m. spalio 24 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1428-580/2019 RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byla nutraukta.

52019 m. spalio 31 d. UAB „Skolų bankas“ gavo UAB „Pajūrio rezidencija“ pranešimą apie 2019 m. lapkričio 8 d. šaukiamą UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimą, kuriame buvo nurodyta, jog šio kreditorių susirinkimo metu, be kita ko, bus svarstomas klausimas dėl UAB „Pajūrio rezidencija“ paskelbimo bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka. 2019 m. lapkričio 5 d. UAB „Skolų bankas“ pateikė UAB „Pajūrio rezidencija“ balsavimo raštu biuletenį su nuoroda, kad nesutinka su inicijuojamu UAB „Pajūrio rezidencija“ bankroto procesu ne teismo tvarka, kadangi tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Tačiau 2019 m. lapkričio 8 d. įvykusiame UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkime buvo nutarta pradėti UAB „Pajūrio rezidencija“ bankroto procedūrą ir ją vykdyti ne teismo tvarka.

6UAB „Skolų bankas“ vertinimu toks kreditorių susirinkimo nutarimas yra neteisėtas, kaip prieštaraujantis Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalies nuostatoms, nes, nutraukus RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo bylą, teismo nutartimi antstoliams tolimesniam vykdymui buvo grąžinti vykdomieji raštai dėl išieškojimo iš skolininko UAB „Pajūrio rezidencija“.

7UAB „Uostamiesčio langai“ 2019m. gruodžio 1 d. teismui pateikė skundą, kuriuo taip pat prašo panaikinti 2019 m. lapkričio 8 d. UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimo nutarimą vykdyti UAB „Pajūrio rezidencija“ neteisminę bankroto procedūrą.

8UAB „Uostamiesčio langai“ skunde nurodo, kad ginčijamo kreditorių sprendimo priėmimo metu UAB „Pajūrio rezidencija“ atžvilgiu buvo vykdomos keturios vykdomosios bylos: Nr. 0033/10/00278, Nr. 0012/09/03765, Nr. 0033/09/00903 ir Nr. 0010/19/10708. Be to, UAB „Pajūrio rezidencija atžvilgiu yra pradėtos vykdyti ir kitos vykdomosios bylos, kurios nėra baigtos tuo pagrindu, kad skolininkas būtų atsiskaitęs su kreditoriais.

9BUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimus į skundus, nurodydamas, kad su skundais nesutinka.

10Dėl UAB „Skolų bankas“ skundo pažymi, kad iš Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties Nr. B2-1428-580/2019, kuria buvo nutraukta RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byla, nėra pagrindo spręsti, jog UAB „Pajūrio rezidencija“ atžvilgiu yra vykdomi išieškojimai, dėl kurių nebūtų galima vykdyti bankroto proceso ne teismo tvarka. Minėtoje teismo nutartyje nėra duomenų apie galimai egzistuojančius vykdomuosius dokumentus, o UAB „Skolų bankas“ taip pat nepateikia jokių įrodymų, kad nutarimo pradėti neteisminį bankroto procesą metu UAB „Pajūrio rezidencija“ atžvilgiu buvo vykdomi išieškojimai. Išieškojimas pagal UAB „Saldos prekyba“ vykdomąjį raštą iš UAB „Pajūrio rezidencija“ pradėtas tik 2019 m. lapkričio 12 d., t.y. po ginčijamo kreditorių susirinkimo sprendimo. Dėl šios priežasties antstolis A. S. 2019 m. lapkričio 25 d. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento persiuntimo, t.y. vykdomoji byla pradėta jau po nutarimo dėl bankroto ne teismo tvarka, ir šiuo metu yra užbaigta.

11Dėl UAB „Uostamiesčio langai“ skundo nurodo, kad ginčijamo nutarimo priėmimo metu nebuvo vykdomi jokie išieškojimai. Pažymi, kad kadangi nutartis nutraukti RUAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 6 d., o iki tol visos vykdomosios bylos, vadovaujantis ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktu, CPK 626 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 632 straipsnio 1 dalies 6 punktu, privalėjo būti užbaigtos, svarbu vertinti, ar laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 6 d. iki 2019 m. lapkričio 8 d. buvo inicijuoti vykdomųjų bylų atnaujinimai / pradėtos naujos vykdomosios bylos. Teismas, priimdamas nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą, nors ir nurodė įsiteisėjus nutarčiai grąžinti vykdomuosius dokumentus tolimesniam vykdymui, tačiau, grąžinus vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo priimti patvarkymą atnaujinti vykdomąją bylą arba iš naujo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Antstolio A. S. patvarkymas dėl išieškotojo UAB „Saldos prekyba“ pateikto vykdomojo dokumento priėmimo priimtas tik 2019 m. lapkričio 12 d., t.y. po ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo. Be to, antstolės N. Š. – S. 2020 m. sausio 2 d. raštas patvirtina, kad vykdomosios bylos Nr.0033/10/00278 išieškotojo A. B. naudai bei Nr. 0033/09/00903 pagal išieškotojo UAB „KRS“ reikalavimą yra užbaigtos. O antstolė D. M. informavo vykdomąją bylą Nr. 0012/09/03765 išieškotojo UAB „Ogrinda“ naudai sustabdžiusi dar 2010 m. kovo 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria UAB „Pajūrio rezidencija“ iškelta restruktūrizavimo byla, pagrindu. O šį procesą nutraukus, jo neatnaujino / nepriėmė vykdyti vykdomojo dokumento.

12Ginčijamo nutarimo priėmimui pritarė 93,749 proc. visų UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių. Nesant ginčų tarp UAB „Pajūrio rezidencija“ ir kreditorių bankroto procesas gali vykti sklandžiai ir be teismo pagalbos.

13Be to, BUAB „Pajūrio rezidencija“ pažymi, kad UAB „Uostamiesčio langai“ yra paleidęs senaties terminą skundui pateikti. Apie vyksiantį kreditorių susirinkimą šiam kreditoriui buvo tinkamai pranešta, jis balsavo kreditorių susirinkime, todėl turėjo ir galėjo iš karto sužinoti apie nutarimo rezultatus ir jo neva padarytą teisių pažeidimą. Todėl darytina išvada, jog terminas skundui paduoti suėjo 2019 m. lapkričio 22 d., o skundas teismui pateiktas tik 2019 m. lapkričio 29 d., t.y. suėjus senaties terminui.

14Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime nurodo su skundais nesutinkantis. Nurodo, kad pareiškėjai neįrodė realaus pagrindų naikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą egzistavimo. Pažymi, kad nutarimas atitinka daugumos kreditorių valią, bankroto procedūra yra pasistūmėjusi ir vėliau vykusių kreditorių susirinkimų nutarimų pareiškėjai teismui neskundė. Patenkinus skundus nebus apginta jokia reali pareiškėjų teisė. Tolesnėje perspektyvoje egzistuoja vienintelė tokia pati juridinio asmens teisinės būklės – bankroto galimybė, todėl joks realus teisės saugomas gėris ar saugotinas pareiškėjų asmeninis interesas net ir teismui patenkinus skundus nebus apgintas.

15Teismas k o n s t a t u o j a:

16Ginčas tarp proceso šalių byloje kilęs dėl ĮBĮ (redakcija galiojusi iki 2019-12-31)12 straipsnio 1 dalies bei 24 straipsnio 5 dalies nuostatų aiškinimo ir taikymo.

17Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta:

182019 m. spalio 24 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. B2-1428-580/2019 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. RUAB „Pajūrio rezidencija“ netinkamai vykdant restruktūrizavimo planą, restruktūrizavimo byla nutraukta. Nutartimi antstoliams tolimesniam vykdymui grąžinti byloje buvę vykdomieji dokumentai.

192019 m. spalio 31 d. pranešimu UAB „Pajūrio rezidencija“ informavo kreditorių UAB „Skolų bankas“ apie 2019 m. lapkričio 8 d. 8 val. rengiamą UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorių susirinkimą, kuriame, be kita ko, planuojama spręsti dėl UAB „Pajūrio rezidencija“ paskelbimo bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti nustatymo.

202019 m. lapkričio 5 d. pranešimu UAB „Skolų bankas“ pateikė UAB „Pajūrio rezidencija“ balsavimo raštu biuletenį, kuriuo išreikštas prieštaravimas dėl UAB „Pajūrio rezidencija“ paskelbimo bankrutuojančia, bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl termino kreditoriniams reikalavimams pateikti nustatymo.

212019 m. lapkričio 8 d. kreditorių susirinkime nuspręsta pradėti UAB „Pajūrio rezidencija“ bankroto procedūrą ir ją vykdyti ne teismo tvarka, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“ ir nustatyti 20 dienų terminą kreditoriams pateikti finansinius reikalavimus.

222019 m. lapkričio 12 d. patvarkymu Nr. S-19-10-15495 antstolis A. S. priėmė vykdyti išieškotojo UAB „Saldos prekyba“ pateiktą vykdomąjį įrašą dėl išieškojimo iš UAB „Pajūrio rezidencija“. 2019 m. lapkričio 25 d. patvarkymu Nr. S1d-122061 antstolis A. S. vykdomąją bylą pagal išieškotojo UAB „Saldos prekyba“ vykdomąjį dokumentą dėl išieškojimo iš skolininko UAB „Pajūrio rezidencija“ užbaigė ir vykdomąjį dokumentą persiuntė bankroto administratoriui UAB „Valnetas“

232019 m. lapkričio 13 pranešimu Nr. 18/19 BUAB „Pajūrio rezidencija“ bankroto administratorius UAB „Valnetas“ informavo kreditorių UAB „Uostamiesčio langai“ apie 2019 m. lapkričio 8 d. kreditorių susirinkimo sprendimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka ir apie terminą (iki 2019-11-27) kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Duomenų apie pranešimo įteikimą adresatui į bylą nepateikta. Dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies pažeidimo

24Abu pareiškėjai byloje kelia tą patį klausimą, t.y. siekia įrodyti ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies imperatyvių nuostatų pažeidimą pradedant UAB „Pajūrio rezidencija“ bankroto procesą ne teismo tvarka.

25ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

26Teismų praktikoje aiškinant minėtą įstatyminę nuostatą yra nurodyta, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Šios normos tikslas apginti visų kreditorių interesus. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016, 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1450-381/2018).

27ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvi ir ji turi būti suprantama taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka galima pradėti vykdyti tik tada, jeigu yra tenkinamos abi sąlygos: (1) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir (2) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra tenkinama, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti vykdomas.

28Taip pat teismų praktikoje įtvirtinta, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyto ribojimo tikslas nėra atriboti (ar identifikuoti) konkretų skolų išieškojimo būdą (pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus, pagal išieškojimą vykdantį subjektą (antstolis ar kita institucija) ir pan.), <...>, bet tuo siekiama užtikrinti, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka būtų pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilusių turtinių ginčų. Pažymėtina, jog šiai turtinių ginčų sąvokai priskirtini ne tik tokie atvejai, kai teisme nagrinėjamos bylos dėl turtinių reikalavimų, bet ir tie atvejai, kai išieškoma pagal vykdomuosius dokumentus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016, 2018 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1450-381/2018). Faktas, kad bent vienas iš kreditorių yra pradėjęs ir vykdo priverstinio išieškojimo procedūrą, rodo tai, kad gera valia nesusitarta dėl skolos mokėjimo.

29Pareiškėjai, laikydamiesi pozicijos dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo, remiasi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartimi Nr. B2-1428-580/2019, kuria buvo nutraukta UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo byla ir antstoliams grąžinti byloje buvę vykdomieji dokumentai tolimesniam vykdymui. Be to, savo argumentams pagrįsti pareiškėjai į bylą pateikė antstolio A. S. 2019 m. lapkričio 12 d. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-10-15495, kuriuo buvo pradėtas išieškojimas iš UAB „Pajūrio rezidencija“ išieškotojo UAB „Saldos prekyba“ naudai, ir Lietuvos antstolių rūmų 2019 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. S-27862-34658 pateiktą informaciją apie vykdomąsias bylas, kuriose vykdomi / buvo vykdomi išieškojimai iš UAB „Pajūrio rezidencija“.

30Civilinio proceso kodekso (CPK) 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad iškėlus skolininkui restruktūrizavimo bylą antstolis privalo vykdomąją bylą sustabdyti. Sustabdžius vykdomąją bylą jokie priverstinio išieškojimo veiksmai neatliekami, tačiau antstolis gali imtis priemonių skolininko turtui surasti bei jį areštuoti (CPK 628 str. 3 d.) Vadovaujantis CPK 628 straipsnio 2 dalimis vykdomoji byla atnaujinama išieškotojo ar skolininko pareiškimu arba antstolio iniciatyva. Taigi, vien Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties Nr. B2-1428-580/2019 rezoliucinės dalies nuoroda, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizuojamos UAB „Pajūrio rezidencija“ restruktūrizavimo bylą antstoliams grąžinti byloje esančius vykdomuosius dokumentus tolimesniam vykdymui, nėra pakankama spręsti, jog 2019 m. lapkričio 8 d. egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sąlyga, eliminuojanti bankroto proceso ne teismo tvarka galimybę. Į bylą nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, jog po restruktūrizavimo bylos nutraukimo išieškotojai / skolininkas būtų kreipęsi į antstolius dėl vykdomųjų bylų atnaujinimo arba antstoliai savo iniciatyva būtų priėmę patvarkymus vykdomąsias bylas atnaujinti.

31Dėl pareiškėjo UAB „Skolų bankas“ argumento, jog UAB „Pajūrio rezidencija“ kreditorius UAB „Saldos prekyba“ yra pateikęs antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą pažymėtina, kad byloje esantys objektyvūs įrodymai, o konkrečiai antstolio A. S. 2019-11-12 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-19-10-15495 (vykdomoji byla Nr. 0010/19/10708), įrodo, kad išieškojimas iš UAB „Pajūrio rezidencija“ pradėtas jau po ginčijamo kreditorių nutarimo dėl bankroto ne teismo tvarka priėmimo.

32Pareiškėjas UAB „Uostamiesčio langai“ į bylą yra pateikęs Lietuvos antstolių rūmų 2019 m. lapkričio 26 d. raštą Nr. S-27862-34658, kuriame nurodyta informaciją apie skolininko UAB „Pajūrio rezidencija“ atžvilgiu vykdomas / vykdytas vykdomąsias bylas laikotarpyje nuo 2008 m. kovo 21 d. iki 2019 m. lapkričio 25 d. Pagal šią informaciją 2019 m. lapkričio 8 d., t. y. ginčijamo nutarimo priėmimo metu, aktyvios buvo trys vykdomosios bylos: Nr. 0033/10/00278 (antstolė N. Š. – S.), Nr. 0012/09/03765 (antstolė D. M.) ir Nr. 0033/09/00903 (antstolė N. Š. – S.). Dėl vykdomosios bylos Nr. 0033/10/00278 (antstolė N. Š. – S.) pastebėtina, kad joje buvo vykdoma Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-4093-619/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau turto areštas nėra laikomas išieškojimo veiksmu. Kita vertus, byloje yra antstolės N. Š. – S. patvirtinimas, kad skolininko UAB „Pajūrio rezidencija“ atžvilgiu abi jos vykdytos vykdomosios bylos (Nr. 0033/09/00903 ir Nr. 0033/10/00278) yra užbaigtos skolininkui UAB „Pajūrio rezidencija“ iškėlus restruktūrizavimo bylą ir 2010 m. balandžio 12 d. persiuntus vykdomuosius dokumentus teismui. Kad išieškojimas iš UAB „Pajūrio rezidencija“ 2010 m. kovo 22 d. nutarties pagrindu nevykdomas ir vykdomojoje byloje Nr. 0012/09/03765 patvirtino antstolė D. M..

33Taigi, byloje esantys objektyvūs rašytiniai įrodymai paneigia pareiškėjų nurodytą aplinkybę, jog ginčijamo kreditorių nutarimo priėmimo metu iš UAB „Pajūrio rezidencija“ buvo vykdomas išieškojimas. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad nagrinėjamu atveju buvo pažeista imperatyvi ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostata. LITEKO duomenimis ginčui aktualiu laikotarpiu (2019-11-08) teismuose nebuvo iškelta bylų, kuriose šiai įmonei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais. Dėl ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtinto termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimo padavimo teismui

34ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

35UAB „Pajūrio rezidencija“ atsiliepime į UAB „Uostamiesčio langai“ skundą nurodo, kad šis pareiškėjas yra praleidęs kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo keturiolikos dienų senaties terminą (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad prie atsiliepimo nėra pateikta jokių objektyvių duomenų apie UAB „Uostamiesčio langai“ informavimą apie 2019 m. lapkričio 8 d. planuojamą kreditorių susirinkimą ir šio susirinkimo metu priimtus nutarimus. Iš tarp šalių vykusio elektroninio susirašinėjimo matyti, kad UAB „Uostamiesčio langai“ apie ginčijamą nutarimą nurodo sužinojęs 2019 m. lapkričio 20 d. (2019-11-20 el. laiškas, adresuotas bankroto administratoriui UAB „Valnetas“). Nors atsakyme į paminėtą elektroninį laišką administratorius nurodė, jog pranešimai kreditoriams (įskaitant UAB „Uostamiesčio langai“) apie 2019 m. lapkričio 8 d. šaukiamą susirinkimą buvo išsiųsti registruotu paštu, tačiau į bylą tai patvirtinančių objektyvių duomenų nebuvo pateikta. Į bylą taip pat nepateikta duomenų apie 2019 m. lapkričio 13 d. pranešimo įteikimą UAB „Uostamiesčio langai“. Nesant objektyvių įrodymų, paneigiančių UAB „Uostamiesčio langai“ nurodytą sužinojimo apie ginčijamą nutarimą datą – 2019 m. lapkričio 20 d., ir skundą teismui pateikus 2019 m. gruodžio 1 d., nėra pagrindo išvadai, kad UAB „Uostamiesčio langai“ yra praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą keturiolikos dienų terminą.

36Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis anksčiau nurodytais motyvais darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo kreditoriams nutariant pradėti UAB „Pajūrio rezidencija“ bankroto procedūrą ne teismo tvarka. Atitinkamai UAB Skolų bankas“ ir UAB „Uostamiesčio langai“ skundai atmestini, kaip nepagrįsti.

37Vadovaudamasis ĮBĮ 12 ir 24 straipsniais teismas

Nutarė

38UAB „Skolų bankas“ ir UAB „Uostamiesčio langai“ skundus atmesti.

39Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju

40skundu Lietuvos apeliaciniam teismui,

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė... 2. civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Skolų bankas“ ir... 3. UAB „Skolų bankas“ 2019 m. lapkričio 22 d. kreipėsi į teismą su skundu... 4. UAB „Skolų bankas“ skunde nurodo, kad 2010 m. kovo 22 d. Vilniaus... 5. 2019 m. spalio 31 d. UAB „Skolų bankas“ gavo UAB „Pajūrio... 6. UAB „Skolų bankas“ vertinimu toks kreditorių susirinkimo nutarimas yra... 7. UAB „Uostamiesčio langai“ 2019m. gruodžio 1 d. teismui pateikė skundą,... 8. UAB „Uostamiesčio langai“ skunde nurodo, kad ginčijamo kreditorių... 9. BUAB „Pajūrio rezidencija“ pateikė atsiliepimus į skundus, nurodydamas,... 10. Dėl UAB „Skolų bankas“ skundo pažymi, kad iš Vilniaus apygardos teismo... 11. Dėl UAB „Uostamiesčio langai“ skundo nurodo, kad ginčijamo nutarimo... 12. Ginčijamo nutarimo priėmimui pritarė 93,749 proc. visų UAB „Pajūrio... 13. Be to, BUAB „Pajūrio rezidencija“ pažymi, kad UAB „Uostamiesčio... 14. Trečiasis asmuo AB „SEB bankas“ atsiliepime nurodo su skundais... 15. Teismas k o n s t a t u o j a:... 16. Ginčas tarp proceso šalių byloje kilęs dėl ĮBĮ (redakcija galiojusi iki... 17. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta:... 18. 2019 m. spalio 24 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi Nr. B2-1428-580/2019... 19. 2019 m. spalio 31 d. pranešimu UAB „Pajūrio rezidencija“ informavo... 20. 2019 m. lapkričio 5 d. pranešimu UAB „Skolų bankas“ pateikė UAB... 21. 2019 m. lapkričio 8 d. kreditorių susirinkime nuspręsta pradėti UAB... 22. 2019 m. lapkričio 12 d. patvarkymu Nr. S-19-10-15495 antstolis A. S. priėmė... 23. 2019 m. lapkričio 13 pranešimu Nr. 18/19 BUAB „Pajūrio rezidencija“... 24. Abu pareiškėjai byloje kelia tą patį klausimą, t.y. siekia įrodyti ĮBĮ... 25. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 26. Teismų praktikoje aiškinant minėtą įstatyminę nuostatą yra nurodyta, kad... 27. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvi ir ji turi būti... 28. Taip pat teismų praktikoje įtvirtinta, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje... 29. Pareiškėjai, laikydamiesi pozicijos dėl ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies... 30. Civilinio proceso kodekso (CPK) 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad... 31. Dėl pareiškėjo UAB „Skolų bankas“ argumento, jog UAB „Pajūrio... 32. Pareiškėjas UAB „Uostamiesčio langai“ į bylą yra pateikęs Lietuvos... 33. Taigi, byloje esantys objektyvūs rašytiniai įrodymai paneigia pareiškėjų... 34. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 35. UAB „Pajūrio rezidencija“ atsiliepime į UAB „Uostamiesčio langai“... 36. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, remiantis anksčiau... 37. Vadovaudamasis ĮBĮ 12 ir 24 straipsniais teismas... 38. UAB „Skolų bankas“ ir UAB „Uostamiesčio langai“ skundus atmesti.... 39. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti... 40. skundu Lietuvos apeliaciniam teismui,...