Byla 2-1481/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, uždarosios akcinės bendrovės ,,Urbico“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-5518-661/2010)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Danutės Gasiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, uždarosios akcinės bendrovės ,,Urbico“ restruktūrizavimo byloje (civilinė byla Nr. B2-5518-661/2010).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi iškelta UAB „Urbico“ restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. vasario 11 d. nutartimi paliko nepakeistą 2009 m. lapkričio 11 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Urbico“.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino RUAB „Urbico“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus.

5Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas 2010 m. gegužės 18 d. teismui pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartį ir patvirtinti suinteresuoto asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas 50 380 976,86 Lt dydžio finansinį reikalavimą UAB ,,Urbico“ restruktūrizavimo byloje.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi atsisakė priimti trečiojo asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartis suinteresuoto asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo teisėms ir pareigoms neturi jokios reikšmės, suinteresuotas asmuo neskundžia šia nutartimi patvirtintų finansinių reikalavimų. Net įtraukus kreditorių reikalavimus į restruktūrizavimo planą ir jį patvirtinus, įstatymas numato galimybę jį tikslinti, kai iškyla būtinumas koreguoti kreditorinių reikalavimų dydį. Taigi šiuo atveju skundžiama nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.).

7Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti, priimti suinteresuoto asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą ir bylą išnagrinėti iš esmės – patvirtinti Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo 50 380 976,86 Lt dydžio finansinį reikalavimą UAB ,,Urbico“ restruktūrizavimo byloje. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas nustatytu laiku pateikė UAB ,,Urbico“ restruktūrizavimo administratoriui savo finansinį reikalavimą, tačiau administratorius jo nepateikė teismui kartu su kitų kreditorių reikalavimais be jokio paaiškinimo. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino kitų kreditorių reikalavimus, tačiau neišsprendė Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo reikalavimo patvirtinimo klausimo. Teismas nepagrįstai nurodė, kad tokia situacija neturi jokios įtakos suinteresuoto asmens teisėms ir pareigoms. Nepatvirtinus Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo reikalavimo, jam užkertamas kelias dalyvauti svarstant UAB ,,Urbico“ restruktūrizavimo planą bei naudotis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 19 ir 20 straipsniuose kreditoriams suteiktomis teisėmis.

92. Nepagrįstas teismo argumentas, kad įstatymas suteikia galimybę ateityje tikslinti kreditorių reikalavimų dydį, nurodytą restruktūrizavimo plane. Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas dar nėra teismo pripažintas kreditoriumi, todėl yra galimybė, kad jo reikalavimas nebus numatytas restruktūrizavimo plane.

103. Teismas turi pirmiausia patvirtinti arba atmesti visų potencialių kreditorių reikalavimus restruktūrizuojamai įmonei ir tik tada tvirtinti restruktūrizavimo planą. Iki nebus patvirtintas Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas, negalės būti patvirtintas teisingas ir teisėtas restruktūrizavimo planas.

11Ieškovas restruktūrizuojamos UAB ,,Urbico“ generalinis direktorius Kęstutis Šimėnas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal suinteresuoto asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties. Atsiliepime nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 23 d. nutartimi patvirtino Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo 50 380 976,86 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, todėl suinteresuoto asmens atskirasis skundas neteko prasmės.

12Atsakovas restruktūrizuojamos UAB ,,Urbico“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad skundžiama teismo nutartimi nebuvo sprendžiamas apelianto kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimas. Šia nutartimi patvirtinti kitų kreditorių reikalavimai, todėl ji niekaip negalėjo įtakoti apelianto teisių ir pareigų, o dėl kitų kreditorių reikalavimų patvirtinimo apeliantas neturi teisės paduoti atskirojo skundo.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

15CPK 1 straipsnyje yra numatyta, jog darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, konkurencijos, bankroto ir restruktūrizavimo bylos bei ypatingosios teisenos bylos yra nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių ir viešųjų įstaigų (toliau – įmonės), turinčių laikinų finansinių sunkumų ir siekiančių išvengti bankroto, restruktūrizavimo procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau tekste – ĮRĮ). Pagal ĮRĮ 19 straipsnio pirmąją dalį iškėlus restruktūrizavimo bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais.

16Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino restruktūrizuojamos UAB „Urbico“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Minėta nutartimi nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl apelianto Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo kreditorinio reikalavimo įtraukimo į RUAB ,,Urbico“ kreditorių sąrašą. Apeliantas Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutarties.

17CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Iš apelianto atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutarties matyti, kad jis neskundė šia nutartimi patvirtintų finansinių reikalavimų, tačiau prašė pakeisti nutartį patvirtinant suinteresuoto asmens Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas 50 380 976,86 Lt dydžio finansinį reikalavimą UAB ,,Urbico“ restruktūrizavimo byloje. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad ĮRĮ 19 straipsnio 1 punkte įtvirtintos restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės, o taip pat nustatyti terminai, per kuriuos šie turi teisę pareikšti kreditoriaus reikalavimus, o teismas – juos priimti: 1) per teismo nustatytą laikotarpį, kuris turi būti ne trumpesnis kaip trisdešimt dienų ir ne ilgesnis kaip keturiasdešimt penkios dienos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (atnaujinamasis terminas); 2) ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, jeigu kreditoriai dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku (naikinamasis terminas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 18 d nutartis civilinėje byloje Nr. 2-532/2010 ir kt.). Taigi kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai restruktūrizavimo byloje tvirtinami teismo nutartimi iki restruktūrizuojamos įmonės restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad aplinkybė, jog Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi nepatvirtino Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo kreditorinio reikalavimo (toks klausimas net nebuvo sprendžiamas), neužkerta kelio teismui šį kreditorinį reikalavimą patvirtinti vėliau. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės duomenų sistemos Liteko duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 23 d. nutartimi buvo patvirtintas Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo 50 380 976,86 Lt dydžio finansinis reikalavimas UAB ,,Urbico“ restruktūrizavimo byloje.

18Be to, iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teisme nebuvo pareikštas ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartyje nagrinėjamas klausimas dėl apelianto Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialo kreditorinio reikalavimo įtraukimo į RUAB ,,Urbico“ kreditorių sąrašą. Apeliacine tvarka skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas tų aplinkybių apimtimi, kurios buvo nagrinėjant procesinius klausimus pirmosios instancijos teisme. Apeliantas neginčija Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtintų RUAB „Urbico“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo, o apelianto prašymas įtraukti jį į RUAB ,,Urbico“ kreditorių sąrašą, kuris nebuvo pareikštas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nesusijęs su minėtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimais, todėl negali būti apeliacinės instancijos nagrinėjimo objektu (CPK 302 str., 338 str.).

19Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri pagrįsta ir teisėta, todėl paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi iškelta UAB... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi patvirtino RUAB... 5. Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas 2010 m. gegužės 18... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas atskiruoju skundu... 8. 1. Suinteresuotas asmuo Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialas nustatytu laiku... 9. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad įstatymas suteikia galimybę ateityje... 10. 3. Teismas turi pirmiausia patvirtinti arba atmesti visų potencialių... 11. Ieškovas restruktūrizuojamos UAB ,,Urbico“ generalinis direktorius... 12. Atsakovas restruktūrizuojamos UAB ,,Urbico“ administratorius atsiliepimu į... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 1 straipsnyje yra numatyta, jog darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės,... 16. Bylos duomenimis, Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi... 17. CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad pirmosios instancijos teismo... 18. Be to, iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teisme nebuvo... 19. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą....