Byla 2A-1984/2012
Dėl atviro konkurso valymo paslaugoms pirkti rezultatų. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės UAB Corpus A“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-5290-464/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl atviro konkurso valymo paslaugoms pirkti rezultatų. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Corpus A“ 2011 m. balandžio 13 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau Departamentas) dėl atviro konkurso valymo paslaugoms pirkti rezultatų. Nurodė, kad atsakovas 2010-10-20 paskelbė atvirą konkursą valymo paslaugoms pirkti (pirkimo Nr. 95832), o atsakovo Viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2010-10-07 protokolu Nr. P-129-D42-115-1 buvo patvirtintos šio konkurso, vykdomo pagal mažiausios kainos kriterijų, sąlygos. Ieškovas bei trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service” pateikė atsakovui pasiūlymus dalyvauti šiame konkurse. Atsakovas, įvertinęs šiuos pasiūlymus, 2011-03-10 posėdžio protokolu Nr. P-31-D42-115-5 nustatė jų eilę, pripažino ieškovą nugalėtoju ir atmetė kitų dalyvių pasiūlymus. Tačiau 2011-03-29 pranešimu ieškovas buvo informuotas, kad atsakovo komisija, išnagrinėjusi UAB „Dussmann Service“ pretenziją, 2011-03-29 posėdžio protokolu Nr. P-42-D42-115-6 ją patenkino ir panaikino anksčiau priimtus sprendimus dėl šios bendrovės pasiūlytos neįprastai mažos kainos vertinimo, pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilės bei laimėjusio pasiūlymo nustatymo. Tame pačiame posėdyje komisija pripažino, jog UAB „Dussmann Service“ pagrindė neįprastai mažą kainą, naujoje pasiūlymų eilėje šią bendrovę patvirtintino pirmuoju numeriu ir pripažino nugalėtoja. Ieškovas nurodė, jog vadovaudamasis VPĮ 93 straipsniu pareiškė pretenziją, kurią atsakovas atmetė konstatavęs, kad UAB „Dussmann Service” pasiūlymas finansiškai geresnis, atitinka konkurso sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pašalino abejones dėl neįprastai mažos kainos.

5Ieškovo įsitikinimu, UAB „Dussmann Service“ neatitinka kvalifikacijos ir techninių konkurso sąlygų reikalavimų, todėl jo pasiūlymas neturėjo būti vertinamas, nes dokumentų pateikimo konkursui metu ši bendrovė nebuvo sertifikuota teritorijų valymo srityje, neturėjo reikiamų patvirtinimų, kad įdiegtos reikalaujamos vadybos sistemos; atsakovo viešųjų pirkimų komisija, pažeisdama VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą, leido padaryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu juos, be to, jos pasiūlymas patvirtina, kad perkančioji organizacija nebus nuolat aprūpinta higienos priemonėmis, o tai neatitinka konkurso sąlygose nustatytų techninių charakteristikų.

6Ieškovas prašė: 1) panaikinti atsakovo organizuoto pirkimo konkurso metu viešųjų pirkimų komisijos 2011-03-29 posėdžio protokolu Nr. P-42-D42-115-6 priimtą sprendimą, kuriuo buvo patenkinta UAB „Dussmann Service“ pretenzija ir panaikinti komisijos 2011-03-10 posėdžio protokolu Nr. P-31-D42-115-5 priimti sprendimai dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos vertinimo bei pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo; 2) panaikinti komisijos 2011-03-29 posėdžio protokolu priimtą sprendimą nustatyti galiojančių pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, eilę; 3) panaikinti komisijos 2011-03-29 posėdžio protokolu priimtą sprendimą laimėjusiu pripažinti UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą; 4) panaikinti komisijos 2011-03-29 posėdžio protokolu priimtą sprendimą siūlyti Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM sudaryti sutartį su UAB „Dussmann Service“ valymo paslaugoms pirkti; 5) palikti galioti komisijos 2011-03-10 posėdžio protokolu priimtus sprendimus.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu UAB „Corpus A“ ieškinį atmetė.

9Pripažino, kad viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys pateikė pirkimo sąlygų 3.1.10–3.1.12 punktuose nurodytus dokumentus, o atsakovo Viešojo pirkimo komisija 2011-03-10 posėdyje išsamiai įvertino konkurso dalyvių kvalifikaciją, trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ atitiktis bendriesiems ir kvalifikaciniams reikalavimams jai abejonių nesukėlė. Be to, pažymėjo, kad diskrecijos teisė vertinti konkurso dalyvio kvalifikaciją jo patikimumo įvykdyti įsipareigojimus aspektu priklauso perkančiajai organizacijai, ne kitiems dalyviams, o atsakovas priėmė trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją pagrindžiančius papildomus dokumentus (sertifikatus bei liudijimus), kaip pakankamus, todėl nėra pagrindo abejoti jų tikrumu, patikimumu ar liudijimus išdavusių asmenų sąsajomis su trečiuoju asmeniu bei jų teise tokius faktus patvirtinti. Ieškovo argumentai dėl Konkurso sąlygose esančios neaiškios sąvokos ,,lygiavertis“ apibūdinimo, teismo vertinimu, nesukėlė jokių teisinių padarinių, nes tiek jo paties, tiek kitų konkurso dalyvių kvalifikacija buvo pripažinti tinkama, todėl tokios sąlygos įrašymas neturėjo tiesioginės įtakos jo interesams, neatsirado kliūčių dalyvauti konkurse dėl sąlygų netinkamo supratimo ar vertinimo.

10Teismas atmetė, kaip nepagrįstus ieškovo UAB „Corpus A“ argumentus, jog atsakovas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalies ir Konkurso sąlygų 9.2.3 punkto nuostatas, suteikdamas trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ galimybę patikslinti savo kainos pasiūlymą. Dėl higienos normų ir atsakovo poreikių santykio teismas pažymėjo, kad šiuos teiginius ieškovas grindžia savo žinojimu iš veiklos, vykdomos pas atsakovą, todėl sprendė, jog tai suteikia jam nepagrįstą pranašumą, konkuruojant su kitais dalyviais, be to higienos priemonių kaina negali esmingiau paveikti kainų situacijos Konkurse, nes sudaro mažiau kaip 10 proc. valymo paslaugų kainos, o ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų skirtumas yra dvigubai didesnis.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Corpus A“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131.

14Teismas be pagrindo sprendė, jog UAB „Dussmann Service“ įvykdė reikalavimus.

153. UAB „Dussmann Service“ nesertifikuojant teritorijų valymo srityje.

164.

17Teismas netinkamai įvertino įrodymus, tik konstatavo faktą, kad

18IV. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo esmė

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. sausio 18 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinį skundą ir teismo sprendimą palikoi nepakeistą (civilinė byla Nr. 2A-1015/2012). Spręsdama dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams įvertinimo, kolegija rėmėsi kasacinio teismo praktika ir pažymėjo, kad tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį šiems reikalavimams, perkančioji organizacija neturi pagrindo reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti, o tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Pripažino nepagrįsta ieškovo poziciją, kai esminė reikšmė teikiama dokumentų pateikimo formai, jų skaičiui, bet ne turiniui, pažymėjo, kad tiekėjai neribojami kvalifikaciją įrodinėti dokumentais, išduotais kitam subjektui, susijusiam bendros veiklos (veikiant giminingų įmonių grupėje) santykiais, sutiko su teismo išvada, kad konkurso dalyviai įrodė atitinką kvalifikacinius reikalavimus, o atsakovas įrodymus tinkamai įvertino, tarp jų trečiojo asmens papildomai pateiktus kvalifikaciją tikslinančius dokumentus.

20Kolegija atmetė ieškovo UAB „Corpus A“ argumentus, kad trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ neturi sertifikato apie atitinkamų vadybos sistemų įdiegimą ne tik patalpų valymo, bet ir teritorijų valymo srityje, pažymėjo, jog Sąlygose nebuvo reikalaujama pateikti atskirus sertifikatus. Atmesdama teiginius dėl vadybos sistemų sertifikatuose nurodytų sričių neatitikimo EVRK išvardytas ekonominės veiklos rūšims, laikė, jog TÜV Austria Services GmbH inžinierius turėjo teisę ir kompetenciją aiškinti sertifikato turinį, o terminas „patalpų valymas“ įrašytas sertifikato vertime į lietuvių kalbą, originale anglų kalba vartojamas žodis „cleaning“ reiškia bendrinį terminą, kuris apima vidaus patalpų ir teritorijos valymą, atsisakė priimti ir tirti papildomą ieškovo pateiktą įrodymą – Nacionalinio akreditavimo biuro prie Aplinkos ministerijos 2011-09-29 raštą, nurodžiusi, jog įrodymas galėjo būti pateiktas teismui (CPK 314 str.).

21Teisėjų kolegija atmetė apelianto teiginius, kad UAB „Dussmann Service“ nesugebės aprūpinti atsakovo reikiamu sanitarinių ir asmens higienos priemonių kiekiu (Konkurso sąlygų 7.6, 7.10 p.). Sutiko su teismo išvadomis, kad šis asmuo, teikdama duomenis apie kainos pagrindimą, pretenziją dėl jų netinkamo įvertinimo, nepakeitė nei pasiūlymo esmės, nei atskirų sudedamųjų pasiūlymo dalių, nes jo argumentai leido atsakovui įsitikinti, jog, priešingai nei teigė ieškovas UAB „Corpus A“, žolės pjovimo kaštai yra įtraukti į pasiūlymo kainą taikant atitinkamus įkainius, kurie nurodyti jo finansiniame pasiūlyme, ir todėl nepagrįstos abejonės dėl galimo pasiūlymo kainos dirbtinio sumažinimo. Konstatavo, jog atsakovas, užtikrindamas trečiajam asmeniui teisės į veiksmingą pasiūlytos kainos pagrindimą, tinkamai vykdė VPĮ 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas perkančiosios organizacijos pareigas, o teismas turėjo pagrindą spręsti, kad šiuo atveju viešojo pirkimo tikslas – nupirkti reikiamas paslaugas kuo mažesne kaina, buvo pasiektas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų.

22Pasisakydamas dėl apelianto teiginių, susijusių su šalių parengtos taikos sutarties projekto sąlygų vertinimu bei taikymu, apeliacinis teismas nurodė, kad nuostatos sutarties, kuria šalys abipusių nuolaidų būdu tarėsi dėl ginčo taikaus išsprendimo, tačiau kuri nebuvo patvirtinta teisme, negali būti prilygintos šalies pripažinimui faktų, kuriais kita proceso šalis grindžia savo reikalavimą ar atsikirtimą (CPK 187 str.).

23Atmesdamas apelianto UAB „Corpus A“ prašymą priimti ir tirti papildomą įrodymą – Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos 2011-09-29 raštą, grindžiamą tuo, kad šiuo raštu patvirtinamos aplinkybės apie tai, jog paaiškinimus, susijusius su išduodamuose sertifikatuose pateikta informacija, gali pateikti tik tuos sertifikatus išdavusi vadybos sertifikavimo įstaiga, – apeliacinis teismas konstatavo, jog jis neįrodė savo teiginio, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme neturėjo galimybės kreiptis konsultacijos į šią instituciją ir gauti iš jos atitinkamą atsakymą (raštą) bei pateikti jį teismui (CPK 314 str.).

24V. Kasacinės instancijos teismo sprendimo esmė

25Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. birželio 8 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 18 d. nutartį panaikino ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (byla Nr.3K-3-280/2012).

26Nagrinėdamas klausimą dėl tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo ir jo ribų, teismas vadovavosi nusistovėjusią kasacine praktika ir nurodė, kad VPĮ, kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai perkančiajai organizacijai, tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad būtų atliktos formalios procedūros, o siekiant viešųjų pirkimo tikslo. Teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti minėtų tikslų, nepažeidžia šių pirkimų principų. Teigė, jog tiekėjų ir perkančiosios organizacijos veiksmų turiningasis vertinimas visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose inter alia dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, turi viršenybę prieš formalumus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, civilinėje byloje UAB „Kamesta“, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011) (VPĮ 3, 32, 39 str.).

27Iš esmės sutikdamas su apeliacinės instancijos teismo argumentais, kasacinis teismas pažymėjo, kad tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą, o reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą – ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Kasacinis teismas nurodė, kad net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti, kad tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, teisėtumo sprendžiama ne (tik) pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.). Visi kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys yra leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis.

28Nurodė, kad tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu turi būti atmetamas dėl to, kad jo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų (kvalifikacijos neatitiktis), arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius, nepatikslino netikslius ir neišsamius duomenis. Tai leidžia pripažinti tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), arba jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo jos nepakankamumą). Turinio viršenybės prieš formą principas tiekėjų kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms tikrinimo procedūroje nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį. Atitinkamai teismai negali konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjo kvalifikaciją teisėtumo, jei šio pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, nes turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turinčius viršenybę prieš formalumus, turi ribas – perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę riboja veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba ir skaidrumo imperatyvas. Tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai spręsti, jog dokumentas patikimai patvirtina įrodinėjamas aplinkybes, priešingu atveju, kiti tiekėjai ribojami kvestionuoti tokį perkančiosios organizacijos sprendimą.

29Kasacinis teismas dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų vertinimo nurodė, kad apeliacinės instancijos teismas išvadą, jog šio asmens kokybės vadybos sistemos sertifikatas patvirtina nurodytos sistemos laikymąsi tiek vidaus patalpų, tiek teritorijos valymo veikloje, padarė pažymėjęs, kad terminas „patalpų valymas“ įrašytas sertifikato vertime į lietuvių kalbą, o originale anglų kalba vartojamas žodis „cleaning“, reiškiantis bendrinį terminą, kuris apima abi nurodytas veiklos rūšis. Tačiau byloje esančios kokybės vadybos sistemos sertifikato lietuvių kalba kopijos bei sertifikato anglų kalba nuorašo, kuriame nėra sertifikatą išdavusio asmens parašo, kopijos tekstas esminiai skiriasi (1 t., 190, 278, 279 b. l.), Sertifikato audito ataskaita, kurioje kaip užsakovas nurodytas trečiasis asmuo ir DUSSMANN AG & Co. KGaA, buvo pripažinta, kaip taikytina visai įmonių grupei, todėl pagrindžiančia trečiojo asmens kvalifikaciją, tačiau kitam subjektui išduotas dokumentas gali būti pripažįstamas tinkamu tiekėjo kvalifikacijos atitikties įrodymu tuo atveju, jei šiuos subjektus sieja ne bet koks ryšys, o toks, kuris yra iš tiesų reikšmingas kvalifikacijos atitikčiai įvertinti, o UAB „Dussmann Service“ yra atskiras juridinis asmuo, o ne DUSSMANN AG & Co. KGaA struktūrinis padalinys, todėl audito ataskaitos tekstas neleidžia daryti išvados, ar auditas buvo atliktas visose grupės įmonėse, jame iš viso nenurodyta audito atlikimo vieta, t. y. Vokietija ar Lietuva, tarp nurodytų sertifikatų, dėl kurių atliktas auditas, numerių yra Nr. 20 100 4028, o UAB „Dussmann Service“ kokybės vadybos sistemos sertifikato Nr. 20 100 4028/10. Taigi šiose įrodinėjimo priemonėse yra prieštaringos informacijos apie bylai išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes – UAB „Dussmann Service“ kokybės vadybos sertifikato tikrąjį turinį, jo galiojimą su pagrindiniu sertifikatu, atlikto audito apimtį, todėl ją nagrinėję teismai įrodymų tyrimo ir vertinimo proceso metu turėjo šiuos prieštaravimus išspręsti, tačiau to nepadarė. Kasacinis teismas laikė, kad dėl to naikintina apeliacinės instancijos teismo nutartis, kad būtina įvertinti, ar nurodyti dokumentai pagrindžia trečiojo asmens kvalifikaciją ir ar perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti jo kvalifikaciją tinkama yra teisėtas, o nustačius, jog dokumentai nepagrindžia jo kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms, teismas turi pagrindą atitinkamą skundžiamą sprendimą pripažinti neteisėtu. (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.).

30Kartu šis teismas nurodė, kad ieškovo UAB „Corpus A“ minimas EVRK (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1893/2006, naudojamas statistikos tvarkymo tikslais, ir sertifikatuose nurodytos sertifikavimo sritys nesietinos išimtinai su EVRK nurodytomis veiklos rūšių sritimis. Todėl sprendė, kad apeliacinio teismo atsisakymas priimti jo teikiamą atitinkamą papildomą įrodymą, neturi įtakos šio teismo nutarties teisėtumui, nes, netgi jį priėmus, tai nenulemtų kitokio argumentų, susijusių su EVRK taikymu, įvertinimo, t. y. dėl to negalėtų būti priimtas kitoks procesinis sprendimas. Taip pat atmesti ieškovo argumentai, kad atsakovas papildomą kvalifikacijos tikrinimą vykdė tik dėl Konkurso sąlygų 3.1.10 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nes trečiojo asmens prašė patikslinti duomenis tik dėl kokybės vadybos sertifikato ir audito ataskaitos. Nurodė, kad byloje nustatyta, jog atsakovas kreipėsi į UAB „TUV UOLEKTIS“, kuris atsakė, kad atliko trečiojo asmens aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų auditus vadovaujantis įmonės parengta veiklos procedūra, kuri apima ir išorės plotų ir teritorijų valymą, tuo tarpu dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pripažinti, kad tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, teisėtumo, kaip buvo nurodyta, sprendžiama ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ne tik tiekėjų pateiktais dokumentais, bet ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.).

31Kasacinis teismas atmetė ieškovo UAB „Corpus A“ teiginius dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, kaip pasiūlymo pakeitimo, nurodęs, jog pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje VšĮ „Kretingos maistas“ v. Akmenės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-216/2010, suformuluotas neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto aiškinimo ir taikymo taisykles privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, suponuojančiu ne tik tiekėjo, bet ir perkančiosios organizacijos aktyvumą ir reiškiančiu perkančiosios organizacijos teisę kelis kartus kreiptis į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą (realumą), taip pat pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais ir prieš nusprendžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastų elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus.

32Teismas nurodė, jog ieškovo argumentai, kad trečiojo asmens kainos pagrindime atskleidžiant lauko teritorijos valymo ir tvarkymo paslaugų įkainį, neįtraukti vejos pjovimo kaštai, taip pasiūlymas tapo neatitinkančiu Sąlygų 5 priedo 13.1.5 punkto reikalavimų, o pasiūlymo pakeitimas neatitinka VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimų; kad pasiūlymo kainos detalizavime nurodytas nepakankamas asmens higienos priemonių kiekis, – rodo, kad byloje kilo ne tiek tinkamo ar pakankamo kainos pagrindimo klausimas, kiek pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms klausimas, atsižvelgiant į neįprastai mažos kainos pagrindimą. Tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas konkurso sąlygose nebuvo atskirai nurodęs pjaunamos vejos plotų (Techninės specifikacijos 13 p.), orientacinių sunaudojamų priemonių kiekių (Techninės specifikacijos 7 p.), o Sąlygose neįtvirtinus aiškių tam tikrų paslaugų atlikimo apimčių ir priemonių kiekių (kurie yra tik pirkimo objekto dalies charakteristikos), nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad tiekėjo siūloma tam tikrų paslaugų kaina yra nepagrįsta, nes tokių paslaugos kainos dalių nepateikimas nelaikytinas pasiūlymo siaurąja prasme neatitiktimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010).

33Teismas atmetė trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ teiginius, jog ieškovas UAB „Corpus A“ sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, pateikęs kasacinį skundą, nurodęs, jog vien tai, kad jo kasacinis skundas iš dalies tenkinamas, nėra teisinių pagrindų konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Taip pat atmetė trečiojo asmens prašymą dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2012 m. vasario 3 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo sutarties sudarymo sustabdymo, panaikinimo, nes šia nutartimi byla grąžinama apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, o šio proceso paskirtis – patikrinti, ar teismas nustatė ir visapusiškai, išsamiai bei objektyviai ištyrė esmines bylos faktines aplinkybes, reikšmingas nagrinėjamai bylai, teisingai kvalifikavo tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, tinkamai aiškino ir pritaikė proceso bei materialiosios teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263, 320 str.). Apeliacinės instancijos teismas taip pat privalo patikrinti absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 329 str. 2 d.). Tokių pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, tačiau nagrinėdama šią bylą atsižvelgia į tai, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką viešųjų pirkimų bylose dėl viešojo intereso buvimo Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas šis interesas, o teismas privalo būti aktyvus, tai yra, gali neapsiriboti apeliaciniame skunde išdėstytu faktiniu bei teisiniu pagrindu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kanalų valymas“ v. UAB „Aukštaitijos vandenys“, bylos Nr. 3K-3-231/2011; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija, bylos Nr. 3K-3-583/2008) (CPK 320 str. 2 d.).

36Visų pirma, pažymėtinas šios apeliacinės bylos ypatumas, t. y. aplinkybė, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija šioje byloje priimta 2011 m. birželio 8 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovo UAB ,,Corpus A“ kasacinį skundą, panaikino Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 18 d. nutartį, kuria buvo atmestas ieškovo UAB ,,Corpus A“ apeliacinis skundas, ir perdavė bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (civilinė byla Nr. 3K-3-280/2012). Kasacinis teismas minėtame procesiniame sprendime pasisakė dėl tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo ir jo ribų, dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų vertinimo, dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, kaip pasiūlymo pakeitimo, o taip pat dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ argumentų, jog ieškovas piktnaudžiauja savo proceso teisėmis.

37Kaip jau buvo minėta, kasacinis teismas, nagrinėdamas klausimą dėl tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo ir jo ribų, vadovaudamasis nusistovėjusia kasacine praktika nurodė, kad VPĮ bei kitų teisės aktų reikalavimai yra nustatyti siekiant viešųjų pirkimo tikslo, išplaukiančio iš VPĮ 3 straipsnio bei viešųjų pirkimų reguliavimo (pvz., siekis užtikrinti, skatinti teikėjų konkurenciją). Nurodė, jog tiekėjų ir perkančiosios organizacijos veiksmų turiningasis vertinimas visose viešojo pirkimo procedūrose ir jų stadijose, inter alia dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, turi viršenybę prieš formalumus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kamesta“, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011). Pažymėjo, kad tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu turi būti atmetamas dėl to, kad jo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų (kvalifikacijos neatitiktis), arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas nepatikslino ar pateikė netikslius ir neišsamius duomenis. Tai leidžia pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją) arba jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti, patikslinti duomenys aiškiai rodo jos nepakankamumą). Kartu nurodė, jog perkančiosios organizacijos veiksmų turiningasis vertinimas turi ribas – šios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę riboja veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba ir skaidrumo imperatyvas.

38Dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų vertinimo kasacinis teismas nurodė, kad apeliacinio teismo išvada, jog šio asmens kokybės vadybos sistemos sertifikatas patvirtina nurodytos sistemos laikymąsi tiek vidaus patalpų, tiek teritorijos valymo veikloje, grindžiama tuo, kad terminas „patalpų valymas“ įrašytas sertifikato vertime į lietuvių kalbą, o originale anglų kalba vartojamas žodis „cleaning“, reiškiantis bendrinį terminą, kuris apima abi nurodytas veiklos rūšis. Tačiau byloje esančios kokybės vadybos sistemos sertifikato lietuvių kalba kopijos bei sertifikato anglų kalba nuorašo, kuriame nėra sertifikatą išdavusio asmens parašo, kopijos tekstas esminiai skiriasi (1 t., 190, 278, 279 b. l.). Sertifikato audito ataskaita, kurioje kaip užsakovas nurodytas trečiasis asmuo ir DUSSMANN AG & Co. KGaA, buvo pripažinta, kaip taikytina visai įmonių grupei, pagrindžiančia UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją, tačiau kitam subjektui išduotas dokumentas gali būti pripažįstamas tinkamu tiekėjo kvalifikacijos atitikties įrodymu tuo atveju, jei šiuos subjektus sieja ne bet koks ryšys, o toks, kuris yra iš tiesų reikšmingas kvalifikacijos atitikčiai įvertinti. Gi UAB „Dussmann Service“ yra atskiras juridinis asmuo, o ne DUSSMANN AG & Co. KGaA struktūrinis padalinys, todėl audito ataskaitos tekstas neleidžia daryti išvados, ar auditas buvo atliktas visose grupės įmonėse, nenurodyta audito atlikimo vieta (Vokietija ar Lietuva), tarp nurodytų sertifikatų, dėl kurių atliktas auditas, numerių yra Nr. 20 100 4028, o UAB „Dussmann Service“ kokybės vadybos sistemos sertifikato Nr. 20 100 4028/10. Šis teismas sprendė, jog minėtose įrodinėjimo priemonėse yra prieštaringos informacijos apie bylai išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes – UAB „Dussmann Service“ kokybės vadybos sertifikato tikrąjį turinį, jo galiojimą su pagrindiniu sertifikatu, atlikto audito apimtį, o bylą nagrinėję teismai įrodymų tyrimo ir vertinimo proceso metu šių prieštaravimų neišsprendė. Konstatavo, jog dėl to naikintina apeliacinės instancijos teismo nutartis, nes būtina įvertinti, ar nurodyti dokumentai pagrindžia trečiojo asmens kvalifikaciją ir ar perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti jo kvalifikaciją tinkama yra teisėtas, o nustačius, jog dokumentai nepagrindžia jo kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms, teismas turi pagrindą atitinkamą skundžiamą sprendimą pripažinti neteisėtu (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.). Kasacinis teismas taip pat pasisakė dėl šiuo klausimu taikytos teismų praktikos ratio decidendi aspektu.

39Atmesdamas kasatoriaus ieškovo UAB „Corpus A“ kasacinio skundo argumentus, susijusius su EVRK (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius) duomenų įrodomosios reikšmės svarstomais klausimais, šis teismas nurodė, kad apeliacinio teismo atsisakymas priimti šį papildomai teikiamą įrodymą, neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui, nes, netgi jį priėmus, tai nenulemtų kitokio argumentų, susijusių su EVRK taikymu, vertinimo. Taip pat atmesti skundo argumentai, kad atsakovas papildomai kvalifikaciją tikrino tik dėl Konkurso sąlygų 3.1.10 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, nes trečiojo asmens prašė patikslinti duomenis tik dėl kokybės vadybos sertifikato ir audito ataskaitos. Teisėjų kolegija nurodė, kad atsakovas gavo UAB „TUV UOLEKTIS“ duomenis apie trečiojo asmens aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybos sistemų auditus, atliktus vadovaujantis įmonės parengta veiklos procedūra, apimančia išorės plotų bei teritorijų valymą. Remdamasis tuo, kas buvo nurodyta pirmiau, nurodė, jog dėl perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo pripažinta, kad tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus, teisėtumo, sprendžiama ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ne tik tiekėjų pateiktais dokumentais, bet ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.).

40Kasacinis teismas, kaip minėta, atmetė kasatoriaus UAB „Corpus A“ teiginius dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, kaip pasiūlymo pakeitimo, ir nurodė, jog privaloma tokio pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, suponuojančiu tiekėjo, perkančiosios organizacijos aktyvumą, teisę kelis kartus kreiptis į tiekėją, kad jis pateiktų papildomus duomenis, patvirtinančius jo siūlomos kainos pagrįstumą (realumą), bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Laikė, jog ieškovo argumentai, kad trečiojo asmens kainos pagrindime atskleidžiant lauko teritorijos valymo ir tvarkymo paslaugų įkainį, neįtraukti vejos pjovimo kaštai, todėl pasiūlymas tapo neatitinkančiu Sąlygų 5 priedo 13.1.5 punkto reikalavimų, o pasiūlymo pakeitimas neatitinka VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reikalavimų; kad pasiūlymo kainos detalizavime nurodytas nepakankamas asmens higienos priemonių kiekis, – rodo, kad byloje kilo ne tiek tinkamo ar pakankamo kainos pagrindimo klausimas, kiek pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms klausimas, atsižvelgiant į neįprastai mažos kainos pagrindimą. Tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas konkurso sąlygose nebuvo atskirai nurodęs pjaunamos vejos plotų (Techninės specifikacijos 13 p.), orientacinių sunaudojamų priemonių kiekių (Techninės specifikacijos 7 p.), o Sąlygose neįtvirtintos aiškios tam tikrų paslaugų atlikimo apimtys ir priemonių kiekiai, kurie yra tik pirkimo objekto dalies charakteristikos, – todėl nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti, kad tiekėjo siūloma tam tikrų paslaugų kaina yra nepagrįsta, nes tokių paslaugos kainos dalių nepateikimas nelaikytinas pasiūlymo siaurąja prasme neatitiktimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Pireka“ v. UAB „Neringos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-425/2010). Taip pat atmesti trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ teiginiai, jog ieškovas UAB „Corpus A“ sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą ginčo išsprendimą, pateikęs kasacinį skundą. Nurodyta, jog vien į tai, kad kasacinis skundas iš dalies tenkinamas, nėra teisinių pagrindų konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Taip pat atmetė trečiojo asmens prašymą dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – viešojo pirkimo sutarties sudarymo sustabdymo, panaikinimo, nes šia nutartimi byla grąžinama apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

41Taigi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šia nutartimi iš dalies tenkindamas ieškovo UAB „Corpus A“ kasacinį skundą pasisakė nagrinėjamoje byloje aktualiu tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo bei jo ribų klausimu, nustatė, kad bylą nagrinėję teismai, vertindami pirmiau paminėtus trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus neįvertino juose esančios prieštaringos informacijos, tuo tarpu tik tai padarius spręstina, ar šio asmens pateikti dokumentai pagrindžia jo kvalifikacijos atitiktį ir, atitinkamai, ar teisėtas yra atsakovo sprendimas šiuo klausimu. Kaip žinia, tai – fakto klausimai, todėl panaikinus apeliacinės instancijos teismo nutartį, byla buvo perduota iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui (CPK 353 str. 1 d., 359 str. 1 d. 5 p.). Taip pat svarbu yra tai, kad kasacinės instancijos teismas iš esmės pasisakė bei atmetė kasatoriaus UAB „Corpus A“ teiginius dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo, kaip pasiūlymo pakeitimo, o taip pat dėl apeliacinio teismo sprendimo, kuriuo atsisakyta priimti naujus įrodymus, tai yra Nacionalinio akreditavimo biuro prie Aplinkos apsaugos ministerijos 2011-09-29 raštą dėl EVRK duomenų naudojimo bei sertifikato turinio aiškinimo, kaip dokumentą, kuriuo apeliantas siekė pagrįsti savo teiginius apie trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties (VPĮ 40 str.).

42Pasisakydama dėl apelianto motyvų, susijusių su trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikacijos atitiktimi konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad nagrinėjamoje byloje aktualiuose Konkurso sąlygų 3.1.10-3.1.12 punktuose yra išdėstytos nuostatos dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su atitinkamų vadybos sistemų įdiegimu ir laikymusi tiekėjo veikloje bei šiuos reikalavimus įrodančių dokumentų. Apeliantas teisingai nurodo, jog pirkimo sąlygose yra aiškiai ir vienareikšmiai įvardyti šių reikalavimų atitiktį pagrindžiantys įrodymai: nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi atitinkamos vadybos sistemos (kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos) standartų reikalavimų patalpų ir teritorijų valymo srityje; kompetentingos institucijos pažymos apie priežiūros auditų atlikimą, patvirtinančios, kad tiekėjas nepriekaištingai laikosi standartų reikalavimų nurodytoje srityje. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad pirkime dalyvavę asmenys perkančiajai organizacijai pateikė atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, o ši, išsamiai, nuodugniai ir objektyviai įvertinusi minimus dokumentus, bei VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka trečiojo asmens papildomai jai pateiktus ir kvalifikacinius duomenis papildančius bei paaiškinančius dokumentus, įsitikino jo objektyviu pajėgumu įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o ne vien formaliai vertinant pateiktų dokumentų formą ir turinį, todėl ginčijamame atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011-03-10 posėdžio protokoliniame sprendime padaryta teisinga išvada, jog trečiasis asmuo atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus (1 t., 275, 244-251 b. l.). Teismas sprendė, kad minėtuose Sąlygų punktuose nurodytus šio asmens kvalifikacinius reikalavimus patvirtina pateikti sertifikatai, audito priežiūrą atliekančių įstaigų pažymos bei paaiškinimai, iš kurių seka, kad jam išduoti sertifikatai galioja veiklos procedūrai tiek patalpų, tiek ir lauko teritorijos valymo (tvarkymo) paslaugoms (sertifikatai ir audito ataskaitos (pažymos), patvirtinimo raštai dėl kokybės vadybos ir kitų sertifikatų galiojimo patalpų ir teritorijų valymui bei tvarkymui (1 t., 186-196, 275-281, b. l., 2 t. 32-43 b. l.).

43Teisėjų kolegija, pakartotinai nagrinėdama nurodytų pirmosios instancijos teismo išvadų teisinio bei faktinio pagrįstumo klausimą, remiasi pirmiau paminėtoje šioje byloje priimtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartyje išdėstytomis nuostatomis dėl tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo esmės bei ribų. Šis teismas nurodė, kad nepaneigiant turinio viršenybės prieš formą principo perkančiosios organizacijos pareiga vertinti tiekėjų kvalifikacijos tinkamumą, remiantis objektyvumo principu, yra pagrįsta lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo imperatyvais (VPĮ 3 str. 1 d.), ribojančiais perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę, o taip pat veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba, nurodė, kad teismai negali konstatuoti šių veiksmų teisėtumo, jei pateikti dokumentai neleidžia daryti vienareikšmės išvados apie tiekėjo kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Laikantis šių principų reikalavimų, visų dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms turi būti vertinama tiksliai pagal šių sąlygų turinį. Vadovaujantis teismų praktika, atkreiptas dėmesys į tai, jog tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų (turiningasis) vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turinčius viršenybę prieš formalumus, turi ribas, kad teismai, nustatę tiekėjo pasiūlymo trūkumų, negali konstatuoti jo atitikties pirkimo sąlygoms, jei kitos aplinkybės neleidžia nustatyti tikrojo jų turinio, kurį būtų galima įvertinti pagal VPĮ normas ir tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Mindoza“ v. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-119/2011).

44Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo bei trečiojo asmens atsiliepimuose į apeliacinį skundą pateiktais teiginiais, kad šio asmens atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams galėjo būti grindžiamas ne tik nurodytais konkrečiais dokumentais (sertifikatais), tačiau ir kitais, lygiavertes kokybės vadybos užtikrinimo priemones patvirtinančiais, įrodymais (VPĮ 32 str. 4 d.). Tačiau, minėta, tokie dokumentai turi aiškiai ir vienareikšmiai patvirtinti tiekėjo kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Kaip minėta, apeliantas teigia, jog teismo išvados, kad trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pateikti dokumentai suteikia pagrindą spręsti apie šio asmens atitikimą sąlygose suformuluotiems kvalifikacijos reikalavimams, padarytos pažeidžiant VPĮ nuostatas, nes: vadybos sistemų sertifikatai patvirtina, kad įmonė laikosi kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų reikalavimų patalpų, bet ne teritorijų valymo srityje; vadybos sistemų auditą atlikusios bendrovės paaiškinimai dėl veiklos sričių negali būti prilyginamas sertifikato šioje srityje turėjimui; kokybės vadybos sistemos sertifikato auditas atliktas ne trečiojo asmens, o Vokietijos įmonės DUSSMANN AG & Co. KGaA užsakymu; UAB „TUV UOLEKTIS“ 2011-05-05 pažymoje nurodyta, kad pagal trečiojo asmens prašymą bus išplėsta sertifikate nurodyta veiklos sritis, nurodant ir teritorijų valymo sritį. Pirmiau nurodyta, kad kasacinis teismas šioje byloje priimtoje nutartyje konstatuodamas, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas kaip tinkamus įrodymus nagrinėjamu klausimu byloje esančius trečiojo asmens pateiktus dokumentus dėl kokybės vadybos sistemos sertifikavimo: kokybės vadybos sistemos sertifikato lietuvių kalba kopija, sertifikato anglų kalba nuorašo kopija, jo vertimas į lietuvių kalbą, – pažeidė įrodymų vertinimo taisyklių reikalavimus. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kad, visų pirma, skiriasi nurodytų dokumentų tekstas (sertifikatas lietuvių kalba – vadybos sistema apima maitinimo, patalpų valymo ir jų eksploatavimo, asmens ir turto apsaugos paslaugas; nuorašo anglų kalba vertimas – ši sistema apima valymo, patalpų priežiūros ir maitinimo paslaugas; nuorašo anglų kalba vertimas – sertifikatas galioja kartu su pagrindiniu sertifikatu; sertifikatas lietuvių kalba – tokios nuorodos nėra; dokumentuose nurodyti sertifikato numeris, išdavimo ir galiojimo datos sutampa (1 t., 190, 278, 279 b. l.); antra, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliaciniam teismui, nagrinėjusiam šią bylą pirmąjį kartą, nei šios instancijos teismui, pakartotinai nagrinėjančiam bylą – nežiūrint kasacinio teismo išvadų šiuo klausimu bei CPK 314 straipsnio nuostatų, – šiuos įrodymus pateikęs asmuo, kuriam atstovauja profesionalūs teisininkai, nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų spręsti dėl UAB „Dussmann Service“ kokybės vadybos sertifikato tikrojo turinio, jo galiojimo su ,,pagrindiniu sertifikatu“, – sprendžia, jog šis dokumentas, priešingai nei konstatavo teismas, nelaikytinas įrodymu, atitinkančiu Sąlygų reikalavimus. DUSSMANN AG & Co. KGaA užsakymu pateikta Kokybės vadybos sistemos sertifikato audito ataskaita, priešingai nei sprendė teismas, taip pat negali būti laikoma tokiu įrodymu, nes byloje neįrodyta, kad ši audito ataskaita taikoma visai įmonių grupei, tarp jų ir atskiram juridiniam asmeniu, koks yra trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ (1 t., 186-188 b. l., 2 t. 36-38 b. l.). Be kita ko, pažymėtina, kad trečiajam asmeniui išduoto kokybės vadybos sistemos sertifikato Nr. 20 100 4028/10, tuo tarpu ataskaitoje tarp sertifikatų, dėl kurių buvo atliktas auditas, sertifikatas su tokiu numeriu nėra nurodytas. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad pats trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pasirinko priemones, kuriomis įrodinėjo savo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, perkančiajai organizacijai pateikdamas tai patvirtinančius pirminius oficialius dokumentus – atitinkamus sertifikatus, taip pat turint omenyje paminėtas aplinkybes, apibūdinančias šio asmens pateiktus oficialius dokumentus (nuorašus bei jų kopijas), apeliantas teisus teigdamas, jog nėra teisėto pagrindo atsižvelgti į TUV Austria Services GmbH darbuotojo inžinieriaus E. J. raštišką patvirtinimą dėl trečiajam asmeniui išduotame ISO 9001 sertifikate nurodyto termino „valymo paslaugos“ taikymo teritorijų valymo bei tvarkymo paslaugoms ir kt., o taip pat į TÜV Thuringen e. V. sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS“ 2010-10-29 pažymą Nr.38, kurioje nėra nurodyta, kad vadybos sistemų funkcionavimo patikrinimas buvo atliktas ir galioja plačiau, nei nurodyta atitinkamuose sertifikatuose, kaip ir šios įmonės 2011-05-05 pažyma Nr. 12, kuri, beje, surašyta ir pateikta jau po kvalifikacijos įvertinimo. Priešingu atveju, kolegijos įsitikinimu, būtų paneigti kasacinio teismo cituojamos nutarties nurodymai, jog perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo, tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo laisvė negali peržengti esminių viešųjų pirkimų principų – lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo užtikrinimo imperatyvo (VPĮ 3 str. 1 d., 32 str. 4 d.).

45Teisėjų kolegija, vykdydama kasacinės instancijos teismo nurodymą šioje byloje įvertinti, ar nurodyti dokumentai pagrindžia trečiojo asmens kvalifikaciją ir ar perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti jo kvalifikaciją tinkama yra teisėtas (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.), remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovas UAB „Corpus A“ neįrodė savo teiginių, jog trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pateikti dokumentai nepagrindžia jo kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms ir visiškai atmetė jo reikalavimus. Teisėjų kolegija, vykdydama kasacinės instancijos teismo nurodymą šioje byloje įvertinti, ar nurodyti dokumentai pagrindžia trečiojo asmens kvalifikaciją ir ar perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti jo kvalifikaciją tinkama yra teisėtas (VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.) remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas be pagrindo sprendė, kad ieškovas UAB „Corpus A“ neįrodė savo teiginių, kad trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pateikti dokumentai nepagrindžia jo kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms ir visiškai atmetė ieškovo reikalavimus (CPK 263 str. 1 d.).

46Teisėjų kolegija sprendžia, kad atmestini pirmosios instancijos teismo sprendime bei trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ ir atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimuose į ieškovo apeliacinį skundą pateikti motyvai, kad šis, prašydamas palikti galioti visą atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011-03-10 protokolinį sprendimą, iš jų ir tą, kuriuo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, sutinka su tokiu sprendimu. Kaip žinoma, apie procesiniam dokumente keliamus reikalavimus yra sprendžiama pagal jame, kaip vientisame dokumente, pateiktus teisinius bei faktinius pagrindus, tuo tarpu ieškovo pozicija šiuo klausimu yra aiškiai pateikta visuose jo procesiniuose dokumentuose bei pasisakymuose. Tai, beje, patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus minimos nutarties argumentai. Tuo pat metu teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, susijusius su pirmiau paminėtos taikos sutarties sąlygų vertinimu, nagrinėjant šį ginčą. Kiti apeliacinio skundo, atsiliepimų į jį argumentai, teisėjų kolegijos nuomone, teisiškai nereikšmingi ir neturi įtakos padarytoms išvadoms, todėl plačiau nenagrinėjami.

47Taigi, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartyje pateiktas išvadas, nagrinėjant ieškovo UAB „Corpus A“ kasacinio skundo argumentus, susijusius su teismų išvadomis dėl atsakovo sprendimo, vertinant trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pasiūlytą neįprastai mažą kainą, į argumentus, susijusius su EVRK duomenų įrodomosios reikšmės svarstomais klausimais, o taip pat į tai, kad neturi teisinės reikšmės ieškovo reikalavimas palikti galioti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011-03-10 protokolinius sprendimus – skundžiamas teismo sprendimas pakeičiamas, ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinys tenkinamas iš dalies ir panaikinama atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2011-03-10 protokolinis sprendimas, kuriuo UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas pripažintas atitinkančiu visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus; 2011-03-29 protokolinis sprendimas, kuriuo buvo patenkinta UAB „Dussmann Service“ pretenzija ir panaikinti komisijos 2011-03-10 protokoliniai sprendimai dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos vertinimo bei pasiūlymų, kurie atitinka visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilės bei laimėjusio pasiūlymo nustatymo; nustatyta pasiūlymų, kurie atitinka visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, eilė; laimėjusiu pripažintas UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas, o Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM pasiūlyta su šia bendrove sudaryti sutartį valymo paslaugoms pirkti (CPK 329 str. 1 d., 330 str., VPĮ 32 str. 6 d., 39 str. 2 d. 1 p.).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų

49Iš esmės patenkinus ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, perskirstytinos byloje dalyvaujančių asmenų turėtos ir valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Pagal bendrąją taisyklę, jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos bylos šalims proporcingai tenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, tačiau teismui kartu yra suteikta diskrecijos teisė nukrypti nuo tokių išlaidų paskirstymo taisyklių (CPK 93 str. 2, 4 d.).

50Kaip nustatyta aukščiau, teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje byloje priimtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartyje pateiktais privalomais išaiškinimais (CPK 362 str.), atmetė ieškovo argumentus bei reikalavimus, susijusius su trečiojo asmens UAB „Dussman Service“ neįprastai mažos kainos pagrindimu. Tačiau kaip minėta buvo patenkinti ieškovo reikalavimai panaikinti atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sprendimus, kuriais patenkinta trečiojo asmens pretenzija, jo pasiūlymas pripažintas atitinkančiu visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, tuo pagrindu nustatyta galiojančių pasiūlymų eilė, trečiojo asmens pasiūlymas pripažintas laimėjusiu konkursą, o atsakovui pasiūlyta su šia bendrove sudaryti sutartį valymo paslaugoms pirkti. Taigi atsižvelgdama į bylos išnagrinėjimo rezultatą ir patenkintų reikalavimų pobūdį, teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo atveju netaikytinas minėtas proporcingumo principas paskirstant byloje dalyvavusių asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas, nes ieškovo reikalavimų netenkinimas vienu iš pagrindų, t. y. dėl per mažos kainos vertinimo, neturi esminės įtakos ieškinio reikalavimų patenkinimui (CPK 185 str.). Dėl to atsakovui ir trečiajam asmeniui, per visą ginčo nagrinėjimo procesą aktyviai palaikiusiam atsakovo poziciją, iš ieškovo nepriteistinos jų bylinėjimosi išlaidos (dalis) visų instancijų teismuose, o ieškovui šios išlaidos atlygintos. Be to, teisėjų kolegija, atsižvelgdama formuojamą teismų praktiką, bei į tai, kad, minėta, trečiasis asmuo UAB „Dussman Service“ šioje byloje aktyviai dalyvavo atsakovo pusėje ir palaikė visus jo argumentus, sprendžia, jog šiuo atveju ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo bei jo pusėje dalyvavusio byloje trečiojo asmens lygiomis dalimis. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas UAB „Corpus A“ už ieškinį sumokėjo 135 Lt, už apeliacinį skundą – 139 Lt, o už kasacinį skundą – 1 390 Lt žyminio mokesčio (iš viso – 1 664 Lt) ir turėjo 2 456 Lt advokato pagalbos išlaidų pirmosios instancijos, 2 117,50 Lt – apeliacinės instancijos ir 4 174,50 Lt – kasacinės instancijos teismuose (iš viso – 8 748 Lt) (1 t., 1, 120-121 b. l., t. 2, 160 b. l., t. 3, 25-26, 27-28, 29 b. l.). Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, jų dydį, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių nurodytus dydžius, į bylos sudėtingumą, joje nagrinėjamus specialius klausimus, į advokato suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį, dideles darbo ir laiko sąnaudas, joje atliktus veiksmus, bylos nagrinėjimo trukmę, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, sprendžia, kad jos yra protingos ir pagrįstos. Dėl to ieškovui priteistina visa šių išlaidų suma lygiomis dalimis iš atsakovo bei trečiojo asmens, t. y. po 5 206 Lt iš kiekvieno jų (CPK 79, 98 str., 93 str. 4 d.).

51Taip pat šioje byloje visų instancijų teismai turėjo 68,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios lygiomis dalimis, t. y. po 34,17 Lt, priteistinos iš atsakovo ir trečiojo asmens į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą pakeisti ir sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

54,,Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Corpus A“ (juridinio asmens kodas 125167563) ieškinį patenkinti iš dalies.

55Panaikinti atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (juridinio asmens kodas 188729923) Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. kovo 10 d. protokolinį sprendimą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ (juridinio asmens kodas 111617783) pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus.

56Panaikinti atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. kovo 29 d. protokolinį sprendimą, kuriuo patenkinta uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ pretenzija ir panaikinti Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. kovo 10 d. protokoliniai sprendimai dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos vertinimo bei pasiūlymų, kurie atitinka visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilės bei laimėjusio pasiūlymo nustatymo; nustatyta pasiūlymų, kurie atitinka visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, eilė; laimėjusiu pripažintas uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ pasiūlymas; pasiūlyta Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM sudaryti sutartį su uždarąja akcine bendrove „Dussmann Service“ valymo paslaugoms pirkti.

57Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ priteista trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Dussmann Service” 2 640 Lt (du tūkstančiai šešis šimtai keturiasdešimt litų) atstovavimo išlaidų, valstybei – 34,40 Lt (trisdešimt keturi litai 40 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų“.

58Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

59Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“ iš atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 5 206 Lt (penki tūkstančiai du šimtai šeši litai), iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service” 5206 Lt (penki tūkstančiai du šimtai šeši litai) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

60Priteisti valstybei iš atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 34,17 Lt (trisdešimt keturi litai 17 ct), iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service” 34,17 Lt (trisdešimt keturi litai 17 ct) išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme, atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Corpus A“ 2011 m. balandžio 13 d. kreipėsi į teismą su... 5. Ieškovo įsitikinimu, UAB „Dussmann Service“ neatitinka kvalifikacijos ir... 6. Ieškovas prašė: 1) panaikinti atsakovo organizuoto pirkimo konkurso metu... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu UAB „Corpus A“... 9. Pripažino, kad viešajame pirkime dalyvaujantys asmenys pateikė pirkimo... 10. Teismas atmetė, kaip nepagrįstus ieškovo UAB „Corpus A“ argumentus, jog... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Corpus A“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 13. 1.... 14. Teismas be pagrindo sprendė, jog UAB „Dussmann Service“ įvykdė... 15. 3. UAB „Dussmann Service“ nesertifikuojant teritorijų valymo srityje.... 16. 4.... 17. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, tik konstatavo faktą, kad... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo sprendimo esmė... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012... 20. Kolegija atmetė ieškovo UAB „Corpus A“ argumentus, kad trečiasis asmuo... 21. Teisėjų kolegija atmetė apelianto teiginius, kad UAB „Dussmann Service“... 22. Pasisakydamas dėl apelianto teiginių, susijusių su šalių parengtos taikos... 23. Atmesdamas apelianto UAB „Corpus A“ prašymą priimti ir tirti papildomą... 24. V. Kasacinės instancijos teismo sprendimo esmė... 25. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 26. Nagrinėdamas klausimą dėl tiekėjų kvalifikacijos turiningojo vertinimo ir... 27. Iš esmės sutikdamas su apeliacinės instancijos teismo argumentais, kasacinis... 28. Nurodė, kad tiekėjo pasiūlymas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu... 29. Kasacinis teismas dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“... 30. Kartu šis teismas nurodė, kad ieškovo UAB „Corpus A“ minimas EVRK... 31. Kasacinis teismas atmetė ieškovo UAB „Corpus A“ teiginius dėl... 32. Teismas nurodė, jog ieškovo argumentai, kad trečiojo asmens kainos... 33. Teismas atmetė trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ teiginius, jog... 34. VI. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. Kaip yra žinoma, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio... 36. Visų pirma, pažymėtinas šios apeliacinės bylos ypatumas, t. y. aplinkybė,... 37. Kaip jau buvo minėta, kasacinis teismas, nagrinėdamas klausimą dėl... 38. Dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją... 39. Atmesdamas kasatoriaus ieškovo UAB „Corpus A“ kasacinio skundo argumentus,... 40. Kasacinis teismas, kaip minėta, atmetė kasatoriaus UAB „Corpus A“... 41. Taigi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šia nutartimi iš dalies tenkindamas... 42. Pasisakydama dėl apelianto motyvų, susijusių su trečiojo asmens UAB... 43. Teisėjų kolegija, pakartotinai nagrinėdama nurodytų pirmosios instancijos... 44. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo bei trečiojo asmens atsiliepimuose į... 45. Teisėjų kolegija, vykdydama kasacinės instancijos teismo nurodymą šioje... 46. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atmestini pirmosios instancijos teismo... 47. Taigi, atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 49. Iš esmės patenkinus ieškovo UAB „Corpus A“ apeliacinį skundą ir... 50. Kaip nustatyta aukščiau, teisėjų kolegija, vadovaudamasi šioje byloje... 51. Taip pat šioje byloje visų instancijų teismai turėjo 68,35 Lt išlaidų,... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 53. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą pakeisti ir... 54. ,,Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Corpus A“ (juridinio asmens... 55. Panaikinti atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų... 56. Panaikinti atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų... 57. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria iš ieškovo uždarosios akcinės... 58. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 59. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Corpus A“ iš atsakovo... 60. Priteisti valstybei iš atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie...