Byla 2A-1015/2012
Dėl atviro konkurso valymo paslaugoms pirkti rezultatų. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Vyto Miliaus, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo ieškinys, civilinėje byloje Nr. 2-5290-464/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ ieškinį atsakovui Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl atviro konkurso valymo paslaugoms pirkti rezultatų. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Dussmann Service“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Corpus A“ patikslintu ieškiniu prašė: 1) panaikinti Turto valdymo ir ūkio departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) organizuoto pirkimo konkurso metu viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu Nr. P-42-D42-115-6 priimtą sprendimą, kuriuo buvo patenkinta UAB „Dussmann Service“ pretenzija ir panaikinti komisijos 2011 m. kovo 10 d. posėdžio protokolu Nr. P-31-D42-115-5 priimti sprendimai dėl UAB „Dussmann Service“ pasiūlytos neįprastai mažos kainos vertinimo bei pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nurodytus reikalavimus, eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo; 2) panaikinti Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM organizuoto konkurso metu komisijos 2011 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu priimtą sprendimą nustatyti galiojančių pasiūlymų, atitinkančių visus konkurso dokumentuose nustatytus reikalavimus, eilę; 3) panaikinti Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM organizuoto konkurso metu komisijos 2011 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu priimtą sprendimą laimėjusiu pripažinti UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą; 4) panaikinti Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM organizuoto konkurso metu komisijos 2011 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu priimtą sprendimą siūlyti Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM sudaryti sutartį su UAB „Dussmann Service“ valymo paslaugoms pirkti; 5) palikti galioti komisijos 2011 m. kovo 10 d. posėdžio protokolu Nr. P-31-D42-115-5 priimtus sprendimus; 6) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas paskelbė konkursą valymo paslaugoms pirkti. Ieškovas parengė pasiūlymą ir pateikė jį atsakovui. Atsakovas, įvertinęs konkursui pateiktus pasiūlymus, nustatė pasiūlymų eilę ir 2011 m. kovo 10 d. posėdžio protokolu Nr. P-31-D42-115-5 pripažino ieškovą nugalėtoju, taip pat šiuo protokolu buvo atmesti kitų dalyvių pasiūlymai. Vėliau ieškovas buvo informuotas, kad atsakovas išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ pretenziją ir priėmė sprendimą šią pretenziją patenkinti bei panaikinti komisijos 2011 m. kovo 10 d. protokolu Nr. P-31-D42-115-5 priimtus sprendimus. Atsakovas pripažino, jog trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ pagrindė neįprastai mažą kainą, todėl atsakovas nustatė naują pasiūlymų eilę ir pripažino UAB „Dussmann Service“ nugalėtoju. Ieškovas nesutiko su tokiu atsakovo sprendimu. Ieškovo įsitikinimu, UAB „Dussmann Service“ neatitinka kvalifikacinių ir techninių konkurso sąlygų reikalavimų, todėl jo pasiūlymas neturėjo būti vertinamas. UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą atsakovas įvertino neobjektyviai, nuodugniai neišanalizavęs jos kvalifikacijos, siūlomų techninių charakteristikų bei vertinimui netinkamai pritaikė VPĮ nuostatų visumą, Konkurso sąlygų reikalavimus. Komisija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 6 dalimi bei Konkurso sąlygų 9.2.2 ir 9.4.1 punktų reikalavimais privalėjo atmesti UAB „Dussmann Service“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų Konkurso sąlygų 3.1.10, 3.1.11 bei 3.1.12 punktuose. UAB „Dussmann Service“ dokumentų pateikimo konkursui metu nebuvo sertifikuotas teritorijų valymo srityje ir neturėjo reikiamų patvirtinimų, kad bendrovėje yra įdiegtos reikalaujamos vadybos sistemos, t.y. atsakovas nepagrįstai pripažino, jog UAB „Dussmann Service“ atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus. Komisija, pažeisdama VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatytą draudimą, leido UAB „Dussmann Service“ padaryti pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas patvirtina, kad perkančioji organizacija nebus nuolat aprūpinta higienos priemonėmis, o tai aiškiai neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų techninių charakteristikų – techninių reikalavimų (Konkurso sąlygų 5 priedo 7.6 ir 7.10 punktai). Atsakovo veiksmai patvirtinant UAB „Dussmann Service“ atitikimą kvalifikaciniams ir techniniams konkurso sąlygų reikalavimams yra nepagrįsti.

5Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM bei trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service” prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškovo UAB „Corpus A“ ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje svarbu nustatyti, ar atsakovas laikėsi VPĮ normų nustatytų perkančiajai organizacijai įpareigojimų, ar pakankamai aiškiai ir visiems vienodai suprantamai suformulavo pirkimo sąlygas ir tikslus, ar tinkamai apibrėžė minimalius reikalavimus tiekėjams, kad šie galėtų teisingai įvertinti savo galimybes dalyvauti viešojo pirkimo konkurse. Nagrinėjamos bylos atveju pirkimo sąlygose, išvardintose 3.1.10-3.1.12 punktuose, kaip minimalus kvalifikacinis reikalavimas įtvirtintas reikalavimas pateikti nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotus galiojančius sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus apie tai, kaip įmonė laikosi kokybės vadybos sistemos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos, taip pat darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos nustatytų standartų, taip pat kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie priežiūros audito atlikimą nurodytose srityse, patvirtinančias, kad paslaugų tiekėjas nepriekaištingai laikosi šių reikalavimų. Tokius dokumentus viešame pirkime dalyvaujantys asmenys pateikė. Kaip matyti iš 2011 m. kovo 10 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo, komisija išsamiai įvertino kiekvieno konkurso dalyvio kvalifikaciją, kuri kartu apspręstų ir šių gebėjimą nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Vienam jų neatitinkant bendrųjų reikalavimų (paslaugų teikėjų grupė D. P. įmonė „Akvija“ ir UAB „Dezinfa“), pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų, kitų dalyvių atitikimas bendriesiems ir kvalifikaciniams reikalavimams abejonių perkančiajai organizacijai nesukėlė. Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service” atveju tokia išvada buvo padaryta atsižvelgiant į papildytus duomenis, liudijančius šios įmonės kvalifikaciją. Teismo pastebėjimu, kiti konkurso dalyviai, įskaitant ir ieškovą, pretenzijų dėl šio tiekėjo (konkurso dalyvio) kvalifikacijos įvertinimo 2011 m. kovo 10 d. viešųjų pirkimų komisijos nutarimu ir/ar jo pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu konkurso sąlygas nepareiškė (UAB „Dussmann Service” pasiūlymas buvo atmestas tik dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos). Ieškiniu prašoma palikti galioti komisijos 2011 m. kovo 10 d. posėdžio protokolu Nr. P-31-D42- 115-5 priimtus sprendimus visa apimtimi, o tai reiškia, kad ir trečiojo asmens kvalifikacijos tinkamumo patvirtinimą, pripažintą būtent šiuo komisijos protokolu. Diskrecijos teisė vertinti konkurso dalyvio kvalifikaciją jo patikimumo įvykdyti įsipareigojimus aspektu priklauso pačiai perkančiajai organizacijai, o ne kitiems konkurso dalyviams. Šiuo atveju konkurso sąlygose įrašytas reikalavimas pateikti sertifikatus ar kitus jam prilyginamus dokumentus nėra savitikslis, juo perkančioji organizacija siekia įvertinti, ar paslaugos teikėjas bus pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus ir vykdyti konkrečią ūkinę veiklą, kuriai nustatyta leidimų (sertifikavimo) tvarka, t.y. ar jis gaus tam tikros kokybės paslaugą, kuriai skelbiamas konkursas. Atsakovas priėmė trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančius papildomus dokumentus, ją patvirtina į bylą pateikti sertifikatai bei išduoti liudijimai. Kadangi šių dokumentų pakako perkančiajai organizacijai, teismas neturėjo pagrindo abejoti jų tikrumu, patikimumu ar liudijimus išdavusių asmenų sąsajomis su trečiuoju asmeniu bei jų teise tokius faktus apie trečiąjį asmenį patvirtinti. Konkrečių institucijų, kurios turėtų tokius dokumentus ir sertifikatus išduoti (patvirtinti), konkurso sąlygose nebuvo įvardinta. Šios sąlygos buvo vienodos visiems konkurso dalyviams. Neaiškus sąvokos „lygiavertis“ apibūdinimas, ką akcentuoja ieškovas, galėjęs sudaryti prielaidas tam tikram neapibrėžtumui, ir ką, ieškovo manymu, pripažino pasirašydamas taikos sutartį atsakovas, nesukėlė teisinių pasekmių. Paties ieškovo, kaip ir kitų konkurso dalyvių, išskyrus jau minėtą D. P. firmos „Akvija“ ir UAB „Dezinfa“ atvejį, kvalifikacija ir ją liudijantys dokumentai buvo pripažinti tinkamais. D. P. firmos „Akvija“ ir UAB „Dezinfa“ pasiūlymas atmestas dėl kitų aplinkybių – jungtinės veiklos sutarties, atitinkančios tokios sutarties sampratą, nesudarymo ir nepateikimo konkursui. Ar sąvokos „lygiavertis“ įrašymas konkurso sąlygose, jos nedetalizavus, galėjo sukelti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų pažeidimą ir leisti konstatuoti vertinimo procedūros ydingumą, arba, kaip tvirtina ieškovo atstovas – užkirsti kelią potencialiems dalyviams jame dalyvauti, yra hipotetinis klausimas ir pagrįstas tik spėlionėmis. Be to, tokios sąlygos įrašymas tiesiogiai paties ieškovo interesams įtakos neturi – jam nebuvo sudarytos kliūtys dėl šių sąlygų netinkamo supratimo ar vertinimo dalyvauti konkurse. Teismo įsitikinimu, prielaidų pripažinti viešojo pirkimo proceso neskaidrumą ar kitų esminių jo principų pažeidimą nagrinėjamos bylos atveju neatsirado, o ieškovo argumentai dėl konkurso sąlygų neaiškumo nepriimti, taip pat atmestas ir ieškovo argumentas, jog atsakovas nepagrįstai pripažino UAB „Dussmann Service” atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.

7Teismo manymu, ieškovo įsitikinimas, kad atsakovas be pagrindo suteikė galimybę trečiajam asmeniui patikslinti savo kainos pasiūlymą, tuo esą pažeisdamas VPĮ 39 straipsnio 1 dalį ir Konkurso sąlygų 9.2.3 punkto nuostatas, nėra teisingas. Toks traktavimas paneigtų ikiteisminės procedūros taikymą – pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimą, šios teisę paprašyti paaiškinti pasiūlymą bei eliminuotų galimybę perkančiajai organizacijai atsižvelgti į pretenziją pareiškiančio asmens paaiškinimus dėl savo pasiūlymo. Pagrįsti neįprastai mažą kainą atsakovas pareikalavo 2011 m. sausio 25 d., t.y. dar iki 2011 m. kovo 10 d. viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame pasiūlymai buvo vertinami. Trečiasis asmuo šį nurodymą įvykdė 2011 m. sausio 28 d. raštu, detalizavęs savo pasiūlymo esmę. Nepaisant to, svarstant šį pasiūlymą komisijos posėdyje buvo pripažinta, kad kaina neįprastai maža, kadangi neįvertinti perkančiosios organizacijos higienos priemonių suvartojimo poreikiai, kuriuos ši skaičiuoja pagal faktinį sunaudojimą, bei neįtraukti žalios vejos pjovimo kaštai. Tačiau į 2011 m. kovo 22 d. pateiktą trečiojo asmens pretenziją ir joje išdėstytus papildomus paaiškinimus atsakovas vis tik atsižvelgė, pakeitęs savo ankstesnę nuomonę ir priėmęs ieškovo ginčijamą sprendimą. Teismas nesutiko su ieškovo pozicija, kad tokie papildomi paaiškinimai pretenzijoje vertintini kaip VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nurodytas „kitas pakeitimas“, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tokių faktų konstatuoti iš šios pretenzijos turinio negalima, nes įstatymų leidėjas tiesioginio draudimo detalizuoti kainą, priešingai nei teigta ieškinyje, nenustato, įtvirtinęs taisyklę, jog dalyvis, taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tokių pataisymų nebuvo padaryta.

8Teismas dėl higienos normų ir atsakovo poreikių santykio pažymėjo, kad ieškovas jų nepakankamumą trečiojo asmens pasiūlyme sieja su savo paties žinojimu apie tai iš patirties, kadangi tokią veiklą pas atsakovą šiuo metu vykdo sutarties pagrindu. Tačiau tokie teiginiai apie tiesioginį ieškovo dalyvavimą šio pobūdžio ūkinėje veikloje pas atsakovą ir naudojimasis tam tikromis žiniomis suteikia nepagrįstą pranašumą, konkuruojant su kitais dalyviais, ir, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, net galėtų sudaryti grėsmę abejoti skaidrumo ir dalyvių lygiateisiškumo principų tinkamu įgyvendinimu ar sudaryti sąlygas nesąžiningai konkurencijai. Kita vertus, audituojant šią pas atsakovą vykdomą ieškovo veiklą, buvo konstatuota, kad higienos priemonės negali turėti esminės įtakos kainų situacijai, nes sudaro mažiau nei 10 procentų valymo paslaugų kainos, o ieškovo ir trečiojo asmens pasiūlymų skirtumas yra dvigubai didesnis (virš 20 procentų). Toks ieškinio argumentas neturi įtakos dalyvių pasiūlymų vertinimo procedūros neteisėtumui ar nepagrįstumui. Teismas nusprendė, kad nagrinėjamos bylos atveju viešojo pirkimo tikslas – nupirkti reikiamas paslaugas kuo mažesne kaina – buvo pasiektas nepažeidžiant įstatymo.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Corpus A“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas taip pat prašo pridėti prie bylos naujai pateikiamą įrodymą - Nacionalinio akreditacijos biuro prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. rugsėjo 29 d. raštą Nr. 1.7-S-265. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas ir nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos panašaus pobūdžio bylose. Teismas padarė neteisingas išvadas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų tinkamo atlikimo, jas grindė vien tokiomis aplinkybėmis kaip minimalių kvalifikacinių reikalavimų paskelbimas, tokiu būdu informuojant visus tiekėjus, nustatant minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir perkančiajai organizacijai diskretiškai konstatuojant dalyvių atitikimą šiems reikalavimams. Toks faktinių bylos aplinkybių vertinimas ir viešųjų pirkimų teisės aiškinimas yra klaidingas, prieštaraujantis tiek VPĮ normų visetui, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teisminei praktikai. VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą ir toks pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Tiekėjų, neatitinkančių minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai negali būti toliau vertinami ar kitaip į juos atsižvelgiama, net jei ir paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia.
 2. Švelninamai keisdama vertinimo kriterijus perkančioji organizacija sudarė situaciją, kad dėl sušvelnintų sąlygų būtų galėję dalyvauti daugiau tiekėjų. Perkančioji organizacija atsisakė reikalavimo pateikti Konkurso sąlygose konkrečiai įvardintus dokumentus ir priėmė ne lygiaverčius dokumentus, o tik paaiškinimus, kuriuos prilygino sertifikatams ar audito pažymoms. Perkančioji organizacija Konkurso sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nustatė, kad jos reikalaujamas atitikimas kokybės bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms turi būti patvirtintas sertifikatu ar kitu lygiaverčiu dokumentu ir šis sertifikavimas turi būti patvirtintas šiose veiklos srityse: „patalpų valymo sritis“ ir „teritorijų valymo sritis“. Įmonė, siekdama gauti sertifikatus apie jos įdiegtų vadybos sistemų atitikimą atitinkamoms vadybos sistemoms, privalo nurodyti sritis, kuriose pageidauja būti sertifikuojama. Minėtos sritys iš esmės suprantamos taip, kaip jos nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (toliau - EVRK). Dėl šios priežasties Konkurso sąlygose ir buvo nurodyta, kad teikėjas turės teikti ne tik valymo paslaugas, bet ir teritorijos tvarkymo paslaugas (Konkurso sąlygų 1.1 punktas bei 5 priedo 14 punktas). Remiantis EVRK (81.21), į patalpų valymą neįeina lauko teritorijų valymas. Teritorijos tvarkymas (pvz. žalios vejos pjovimas) patenka visiškai į kitą veiklos sritį (EVRK 81.30). Perkančioji organizacija nustatė imperatyvų reikalavimą teikėjui būti sertifikuotam patalpų valymo srityje ir teritorijų valymo srityje, o šiam perkančiosios organizacijos reikalavimui nenumatyta jokia alternatyva. Sertifikatui prilygintu dokumentu negali būti pripažintas tam tikros įstaigos atlikto atitinkamų vadybos sistemų laikymosi priežiūrinio audito dokumentas, nes šis dokumentas Konkurso sąlygose buvo reikalaujamas kaip savarankiškas dokumentas – pažyma apie priežiūros audito atlikimą. Atsakovas aiškiai nustatė, kad vieno kvalifikacinio reikalavimo (Konkurso sąlygų 3.1.10 p. ir analogiškai 3.1.12 p.) atitikimo patvirtinimui teikėjas privalo pateikti ne mažiau kaip du atskirus dokumentus: 1) nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir; 2) kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie priežiūros audito atlikimą, patvirtinančias, kad teikėjas nepriekaištingai laikosi šių reikalavimų.
 3. Konkurso sąlygų 3.1.11 punkte atsakovas nustatė taip pat imperatyvų kvalifikacinį reikalavimą - tiekėjas „turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS, LST EN ISO 14001:2005 arba kitą lygiavertę aplinkos apsaugos vadybos sistemą patalpų ir teritorijų valymo srityje“. Atsakovas, skirtingai nei Konkurso sąlygų 3.1.10 ir 3.1.12 punktuose, 3.1.11 punkte kvalifikaciniu reikalavimu nustatė imperatyvą - būti įdiegusiam aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS, LST EN ISO 14001:2005. Šio kvalifikacinio reikalavimo atitikimas negali būti įrodinėjamas dokumentais, patvirtinančiais teikėjo ruošimąsi diegti šią vadybos sistemą, sertifikavimo šiai vadybos sistemai eigos procesą ir kt. Atsakovas šiuo kvalifikaciniu reikalavimu aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė baigtinio proceso rezultatą - dokumentų pateikimo konkursui momentu jau turi būti įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema patalpų ir teritorijų valymo srityje. Konkurso sąlygų 3.1.11 punkto kvalifikacinio reikalavimo patvirtinimui atsakovas nustatė prievolę tiekėjams - pateikti ne mažiau kaip du atskirus dokumentus: 1) nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą patalpų ir teritorijų valymo srityje; 2) kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie priežiūros audito atlikimą, patvirtinančias, kad tiekėjas nepriekaištingai laikosi šių reikalavimų.
 4. Negali būti pripažįstami lygiaverčiais sertifikatams įrodymais tokie dokumentai, kurių pati perkančioji organizacija reikalauja pateikti kartu su sertifikatais, t.y. pažymos apie atliktus auditus, patvirtinančios, kad sertifikatu nustatyta vadybos kokybės sistema toliau nepriekaištingai funkcionuoja. Atsižvelgiant į pateiktus UAB „Dussmann Service“ dokumentus bei į VPĮ nuostatas, turėjo būti vertinama UAB „Dussmann Service“ kvalifikacija. Ji neatitiko keliamų reikalavimų. UAB „Dussmann Service“ atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams (Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 p.) įrodinėjo sertifikatais, kuriuose aiškiai nurodyta, kad UAB „Dussmann Service“ yra sertifikavęs įdiegtas kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemas maitinimo paslaugoms (maisto gamyba, gabenimas ir pateikimas), patalpų valymui, žmonių ir turto apsaugai. Tačiau jo veikla nėra sertifikuota teritorijų valymo srityje. Atsakovas nekvestionuoja, kad UAB „Dussmann Service“ sertifikatuose buvo nurodyta sertifikavimo sritis, neatitinkanti keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Nors visuose trijuose sertifikatuose (Kokybės vadybos sertifikatas, Aplinkos vadybos sertifikatas ir Darbuotojų saugos sertifikatas) nurodyta, kad UAB „Dussmann Service“ nėra sertifikavęsis teritorijų valymo srityje (neatitinka Konkurso sąlygų 3.1.10-3.1.12 p. reikalavimų), tačiau atsakovas 2010 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. 8D-1413 paprašė UAB „Dussmann Service“ pateikti papildomus įrodymus tik dėl atitikimo sąlygų 3.1.10 p. reikalavimui, t.y. pateikti patikslinančius dokumentus, kad Kokybės vadybos sertifikatas apima ir teritorijų valymą. Perkančioji organizacija netinkamai ir neapdairiai vykdė tiekėjų pasiūlymų vertinimą, tokie jos veiksmai kvalifikuotini neskaidriais VPĮ prasme. Pateiktas įmonės TUV AUSTRIA Services GmbH kontaktinio asmens – inžinieriaus E. J. pasirašytas 2010 m. lapkričio 15 d. raštas, kad terminas „valymo paslaugos“ apima „teritorijų valymą <...> viešųjų žaliųjų erdvių tvarkymą...“, negalėjo būti pripažintas tinkamu įrodymu, patvirtinančiu trečiojo asmens atitikimą 3.1.10 p. kvalifikaciniam reikalavimui. Išduotą sertifikatą galėtų aiškinti tik sertifikatą išdavusi įstaiga, o Kokybės vadybos sertifikato plečiamąjį aiškinimą pateikė visiškai kito subjekto darbuotojas, t.y. Kokybės vadybos sertifikatą išdavė įmonė TUV AUSTRIA CERT GmbH, o aiškinimą pateikė įmonės TUV AUSTRIA Services GmbH darbuotojas. Abejotina, ar įmonės TUV AUSTRIA Services GmbH darbuotojas inžinierius E. J. turi įgaliojimus ir teisę plečiamai patvirtinti kitos įmonės išduoto sertifikato turinį. Įmonės TUV AUSTRIA Services GmbH kontaktinio asmens – inžinieriaus E. J. pasirašytas 2010 m. lapkričio 15 d. raštas paaiškina termino „valymo paslaugos“ reikšmę, tačiau Kokybės vadybos sertifikate aiškiai nurodyta sertifikavimo sritis – ne „valymo paslaugos“, o „patalpų valymas“. Minėtas raštas teoriškai gali būti vertinamas tik kaip apibūdinantis jau anksčiau trečiojo asmens pateiktą įrodymą – Kokybės vadybos sertifikatą, bet negali būti savarankišku įrodomuoju lygiaverčiu sertifikatui dokumentu, patvirtinančiu trečiojo asmens atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui.
 5. Dėl Aplinkos vadybos sertifikato ir Darbuotojų saugos sertifikato nebuvo ir nėra pateikta papildomų dokumentų ar paaiškinimų, kurie įrodytų, kad UAB „Dussmann Service“ yra sertifikavęsis teritorijų valymo srityje, t.y. kad atitinka sąlygų 3.1.11 ir 3.1.12 punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. TUV Thuringen e.V. sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB TUV „UOLEKTIS“ 2010 m. spalio 29 d. pažyma Nr. 38 gali būti pripažinta tik patvirtinančia priežiūros audito atlikimą pagal aplinkos vadybos sistemos standarto EMAS, LST EN SO 14001:2005 ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS OHSAS 18001:2007 reikalavimus, t.y. gali būti laikoma dokumentu, kurio atsakovas reikalavo pateikti pagal Konkurso sąlygų 3.1.11 ir 3.1.12 punktus. Minėtoje pažymoje nėra nurodyta, kad vadybos sistemų funkcionavimo patikrinimas buvo atliktas ir galioja plačiau nei nurodyta Aplinkos vadybos bei Darbuotojų saugos sertifikatuose. ISO 9001 sertifikato audito 2010 m. liepos 16 d. ataskaita nurodo, kad audito užsakovas yra ne UAB „Dussmann Service“, o Vokietijos įmonė Dussmann AG&Co KgaA. UAB „Dussmann Service“ yra savarankiškas juridinis asmuo, kuris dalyvavo konkurse ir nėra duomenų, kad trečiasis asmuo dalyvautų jungtinėje veikloje su minėta Vokietijos įmone, todėl trečiasis asmuo, teikdamas pasiūlymą, negali naudotis kitų asmenų pajėgumais. Turėjo būti laikoma, kad UAB „Dussmann Service“ nepateikė Konkurso sąlygų 3.1.10 punkte reikalauto dokumento - kompetentingos institucijos išduotos pažymos apie priežiūros auditų atlikimą, patvirtinančios, kad tiekėjas nepriekaištingai laikosi šių reikalavimų. TUV Thuringen e.V. sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB TUV „UOLEKTIS“ 2011 m. gegužės 5 d. pažyma Nr. 12 negali būti laikoma tinkamu kvalifikacijos atitikimą patvirtinančiu įrodymu, kadangi šis dokumentas surašytas ir pateiktas jau po kvalifikacijos įvertinimo, o šioje byloje turi būti nagrinėjamas atsakovo veiksmų teisėtumas priimant sprendimus pirkimo procedūrų metu. Minėta pažyma patvirtina, kad UAB „Dussmann Service“ nebuvo sertifikavęsis teritorijų valymo srityje, nes šioje pažymoje kaip tik ir nurodoma, kad atsižvelgiant į 2011 m. gegužės 5 d. UAB „Dussmann Service“ prašymą TUV Thuringen e.V. tik dabar išplės UAB „Dussmann Service“ sertifikavimo sritį, nurodant ir teritorijų valymą. Tai patvirtina, kad aplinkos vadybos sistemos standarto EMAS, LST EN ISO 14001:2005 ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS OHSAS 18001:2007 sertifikatai buvo išduoti nesertifikuojant teritorijų valymo srityje.
 6. Teismas neteisingai įvertino faktinę aplinkybę, kad ieškovas neginčijo perkančiosios organizacijos 2011 m. kovo 10 d. posėdžio protokolu Nr. P-31-D42-115-5 patvirtintos UAB „Dussmann Service“ kvalifikacijos atitikimo. Perkančioji organizacija konkurso dalyviams savo protokolų ar jų kopijų nesiunčia ir šių protokolų pamatyti tiekėjai neturi galimybės, apie priimtus sprendimus tiekėjai informuojami raštu, ką ir padarė atsakovas komisijos 2011 m. kovo 15 d. raštu Nr. 8D-324. Iš rašto turinio ieškovas galėjo matyti tik tai, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis Konkurso sąlygų reikalavimų, nekonkretizuojant nei kokių, nei kokiu pagrindu. Atsakovas pažeidė VPĮ skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, įvertindamas UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją ir konstatuodamas atitikimą nesilaikant Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, o teismas, priimdamas sprendimą nevertino šių įrodymų ir faktinių aplinkybių.
 7. Teismas be pagrindo nevertino ieškovo ir atsakovo parengtos taikos sutarties, kurioje nurodyta, kad Konkurso sąlygų techninė specifikacija, nenustatant preliminarių teiktinų higienos priemonių kiekių, taip pat nenustatant preliminarių teiktinų paslaugų kiekių teikiant lauko teritorijos tvarkymo-valymo paslaugas vasaros periodu nepilnai atitinka VPĮ reikalavimus bei principus ir šie neaiškumai bei trūkumai sudarė prielaidas galimiems ginčams, galėjo apriboti atsakovo galimybę tinkamai, objektyviai ir nešališkai atlikti pateiktų pasiūlymų vertinimą.
 8. Atsakovo pateiktas UAB „Dussmann Service“ kainos pagrindimas patvirtina, kad UAB „Dussmann Service“ pasiūlymo bendra neįprastai maža kaina buvo dėl neįtraukimo į kainą perkančiosios organizacijos reikalautų paslaugų arba dirbtinai sumažinant medžiagų kiekius. Todėl netinkamai įvertintas UAB „Dussmann Service“ neįprastai mažos kainos pagrindimas. UAB „Dussmann Service“ kainos pagrindime atskleidžiant lauko teritorijos valymo-tvarkymo vasaros periodu paslaugų įkainį, nenurodė visų pagrindimui būtinų sudedamųjų dalių - neįtraukė žalios vejos pjovimo kaštų. Pasiūlymas be šių dalių tapo neatitinkančiu Konkurso sąlygų 5 priedo 13.1.5 punkto reikalavimų. Nors teoriškai paslaugų teikėjai ir neturėtų būti ribojami pateikti nulinius įkainius ar net neigiamus įkainius kitų sudedamųjų dalių sąskaita, tačiau šiuo atveju UAB „Dussmann Service“ iš viso neįtraukė šių paslaugų. Kainos pagrindimas tampa neatsiejama pasiūlymo dalimi, todėl toks kainos pagrindimas turėtų būti laikomas kaip pasiūlymo pakeitimas, neatitinkantis VPI 39 straipsnio 1 dalies reikalavimų.
 9. Komisija, pažeisdama VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje numatytą draudimą, leido UAB „Dussmann Service“ padaryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas (įskaitant mažos kainos detalizavimą) taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija toleruodama kainos sudedamųjų dalių neįtraukimą į pasiūlymą (neįtraukti žalios vejos pjovimo kaštai) nukrypo nuo Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, tokiu būdu buvo pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Konkurso sąlygose nurodyta, kad sanitariniuose mazguose yra naudojami „Tork“ firmos dozatoriai, kuriems ir privalo būti pritaikytos tiekiamos higienos priemonės, todėl būtinas higienos priemonių kiekis gali būti apskaičiuojamas atsižvelgiant į „Tork“ kompanijos nustatytas statistines normas ir faktinį perkančiosios organizacijos tokių priemonių sunaudojimo poreikį. Ieškovas turi galiojančią perkančiosios organizacijos aptarnavimo paslaugų sutartį, todėl labai tiksliai žino ir faktinį vidutinį šių higienos priemonių sunaudojimą. Teismas nepagrįstai suabejojo ieškovo dalyvavimo konkurse skaidrumu dėl to, kad jis turi sąlyginį pranašumą prieš kitus potencialius dalyvius. Priešingai, bet kuris dalyvis turėjo teisę pateikti perkančiajai organizacijai paklausimą dėl faktinio higienos normų sunaudojimo, be to, sutinkant su teismo išvadomis, reikėtų be pagrindo konstatuoti, kad visuose pirkimuose niekada negali dalyvauti tiekėjai, kurie anksčiau kada nors yra teikę paslaugas perkančiosioms organizacijoms. UAB „Dussmann Service“ kainos pagrindime nėra numatyti būtini higienos priemonių kiekiai. UAB „Dussmann Service“ nurodė, kad darbuotojams mokės minimalų darbo užmokestį, todėl akivaizdu, kad visiškam atsakovo aprūpinimui higienos priemonėmis UAB „Dussmann Service“ bus priversta pažeisti teisės aktų reikalavimus dėl minimalaus darbo užmokesčio dydžio, todėl toks pasiūlymas negali būti pripažintas pagrįstu. UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas patvirtina, kad perkančioji organizacija nebus nuolatinai aprūpinta higienos priemonėmis, o tai aiškiai neatitinka Konkurso sąlygose nustatytų techninių charakteristikų - techninių reikalavimų (Konkurso sąlygų 5 priedo 7.6 ir 7.10 p.).
 10. Teismas bylos įrodymų vertinimą atliko tik paviršutiniškai, jų neapibendrindamas, nepriešpastatydamas vienų su kitais, konstatuodamas tik faktą, kad bylos atveju viešojo pirkimo tikslas – nupirkti reikiamas paslaugas kuo mažesne kaina buvo pasiektas. Toks traktavimas ir įrodymų vertinimas neatitinka formuojamos teismų praktikos panašaus pobūdžio bylose. Teismas nevertino aplinkybės ir įrodymų, kad atsakovas 2010 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. 8D-1413 paprašė UAB „Dussmann Service“ pateikti papildomus įrodymus tik dėl atitikimo Konkurso sąlygų 3.1.10 p. reikalavimams, t.y. pateikti patikslinančius dokumentus, jog Kokybės vadybos sertifikatas apima ir teritorijų valymą. Tačiau nebuvo tikslinama, ar UAB „Dussmann Service“ atitinka 3.1.11 ir 3.1.12 punktų reikalavimus, t.y. UAB „Dussman Service“ pateikus dokumentus, kad jo veikla yra sertifikuota teritorijų valymo srityje tik vykdant kokybės vadybą, atsakovas pažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, vertindamas UAB „Dussmann Service“ kvalifikaciją iš esmės atsisakė Konkurso sąlygose nustatyto reikalavimo būti sertifikuotam teritorijų valyme ir aplinkos vadybos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse. CPK numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, kurios grindžiamos šalių pripažintais faktais. Būtent tokiomis aplinkybėmis laikytina ieškovo ir atsakovo pasirašyta taikos sutartis, kurioje nurodyta, kad Konkurso sąlygų techninė specifikacija nepilnai atitinka VPĮ reikalavimus bei principus.
 11. Sprendime nepagrįstai konstatuota, jog atsižvelgiant į tai, kad UAB „Dussmann Service“ pateiktų papildomų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pakako pačiai perkančiajai organizacijai, teismas esą neturi pagrindo abejoti jų tikrumu, patikimumu. Teismas nusišalino nuo atsakovo veiksmų atitikimo imperatyvioms teisės aktų nuostatoms vykdant konkursą vertinimo.
 12. Su apeliaciniu skundu teikiamas papildomas įrodymas patvirtina tiek ieškinyje, tiek apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kad UAB „Dussmann Service“ neatitiko kvalifikacinių reikalavimų - veikla nebuvo sertifikuota teritorijų valymo srityje, kad UAB „Dussmann Service“ pateikti įrodymai neatitinka reikalavimų, nes bet kokius paaiškinimus, susijusius su išduodamuose sertifikatuose pateikta informacija, turi pateikti šiuos sertifikatus išdavusi vadybos sertifikavimo įstaiga. Apeliantas negalėjo minėto įrodymo pateikti pirmosios instancijos teismui, nes jo neturėjo ir gavo tik po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo. Būtinybė jį pateikti taip pat iškilo paaiškėjus, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl apelianto argumentų, susijusių su plečiamu Kokybės vadybos sertifikato aiškinimu, atliktu visiškai kito, nei išdavė sertifikatą, subjekto darbuotojo.

10Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ atstovas atsiliepime prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymima, kad atsakovas tinkamai atliko trečiojo asmens atitikimo Konkurso sąlygų kvalifikacijos reikalavimams vertinimą. Atmestini ieškovo argumentai dėl tariamai netinkamos trečiojo asmens pateiktų dokumentų formos, nes ieškovas nepateikė įrodymų, jog dokumentuose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, ar kad dėl formos trūkumų jie būtų niekiniai. Trečiojo asmens pateikti atsakovui įrodomieji dokumentai apėmė reikalaujamus sertifikatus, įrodymus apie audito atlikimą, o taip pat papildomus trečiojo asmens pateiktus įrodymus tikslinant duomenis apie kvalifikaciją. Atsakovas tinkamai vykdė savo pareigą įsitikinti trečiojo asmens kvalifikacija, kaip objektyviu trečiojo asmens pajėgumu, o ne formaliai vertino pateiktus dokumentus. Tarp atsakovo ir trečiojo asmens vyko VPĮ reglamentuotas kainos pagrindimo ir ginčo išsprendimo ikiteisminėje stadijoje procesas, kurio metu atsakovas nepadarė VPĮ pažeidimų. Trečiojo asmens pasiūlymas visiško atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus. Trečiasis asmuo tinkamai pagrindė pasiūlytą kainą ir įrodė perkančiajai organizacijai, jog sugebės įvykdyti pirkimo sutartį pagal pasiūlytus įkainius, o teismas pagrįstai konstatavo, jog viešojo pirkimo tikslas pasiektas nepažeidžiant VPĮ nuostatų. Nėra pagrindo prijungti apelianto prašomą papildomą įrodymą, nes jis nepatvirtina svarbių bylai aplinkybių.

11Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM atsiliepime prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti teismo sprendimą. Atsiliepime pažymima, kad viešųjų pirkimų principai nebuvo pažeisti, kadangi atsakovas visiems konkurso dalyviams taikė vienodus reikalavimus ir užtikrino neiškreiptą tiekėjų tarpusavio konkurenciją. Apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad UAB „Dussmann Service“ kvalifikacija buvo įvertinta netinkamai. Komisija, prieš priimdama sprendimą dėl UAB „Dussmann Service“ atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, patikrino trečiojo asmens kvalifikaciją ir įsitikino jo pajėgumu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovas klaidingai aiškina UAB „Dussmann Service“ pateiktą kainos pagrindimą ir pretenzijoje nurodytus papildomus argumentus bei įrodymus kaip pasiūlymo pakeitimą. Valymo paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos faktinį poreikį, todėl konkurso sąlygose nurodyti ne tikslūs, o tik orientaciniai paslaugų kiekiai. Atsakovui nėra pagrindo naikinti komisijos 2011 m. kovo 29 d. posėdžio protokolu priimtus sprendimus ir pakartotinai atlikti pasiūlymų vertinimo procedūras, nes tai padariusi perkančioji organizacija iš esmės pažeistų pagrindinius viešųjų pirkimų principus. Nepatvirtinta taikos sutartis nekonstatuoja viešųjų pirkimų principų pažeidimų.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

13Byloje analizuojami klausimai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais ji pripažino trečiojo asmens kvalifikaciją ir jo pasiūlymą atitinkančiais pirkimo konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, teisėtumo VPĮ 32, 39 ir 40 straipsnių bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų prasme. Šie klausimai analizuojami atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama, ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-426/2005). Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal byloje pateiktų procesinių dokumentų pagrindą sudarančių aplinkybių turinį ir pobūdį pirmosios instancijos teismas teisingai apibrėžė ginčo nagrinėjimo dalyką, akcentuodamas, kad šioje byloje yra svarbu nustatyti, ar atsakovas laikėsi VPĮ normų nustatytų perkančiajai organizacijai įpareigojimų užtikrinti viešųjų pirkimų principų laikymąsi, ar pakankamai aiškiai ir vienodai suprantamai suformulavo pirkimo sąlygas, ar tinkamai apibrėžė minimalius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, kad šie galėtų teisingai įvertinti galimybes dalyvauti atsakovo paskelbtame pirkimo konkurse.

14Dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams įvertinimo

15Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas reglamentuojamas VPĮ 32 straipsnyje, kurio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. VPĮ 32 straipsnio 2 dalyje nurodyti kriterijai, kurių turi laikytis perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus: jie negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Tiekėjui dokumentais įrodinėjant atitiktį šiems reikalavimams, perkančioji organizacija neturi pagrindo reikalauti, kad dokumentas visiškai tiksliai atitiktų reikalaujamą formą, nes VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje prioritetas suteiktas kvalifikacijos įrodinėjimo tikslui – patvirtinti, kad tiekėjo kvalifikacija yra pakankama viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011, 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, ir kt.). Dėl šios priežasties negalima sutikti su apelianto argumentais, kuriais remdamasis jis akcentuoja tik formaliąją pusę įrodinėjant ir vertinant tiekėjų kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygų 3.1.10 – 3.1.12 punktų reikalavimams dėl juose nurodytų vadybos sistemų įdiegimo ir laikymosi patalpų ir teritorijų valymo veiklos srityje. Apeliacinio skundo tekste ieškovas ne kartą akcentuoja konkurso dalyvių pareigą pateikti ne mažiau kaip du atskirus vadybos sistemų įdiegimo ir laikymosi faktą patvirtinančius dokumentus: 1) nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotą galiojantį sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą; 2) kompetentingos institucijos išduotas pažymas apie priežiūros audito atlikimą, patvirtinančias, kad paslaugų teikėjas nepriekaištingai laikosi šių reikalavimų. Be to, apeliantas laikosi pozicijos, kad tiekėjai turėjo pateikti atskirus sertifikatus dėl minėtose Konkurso sąlygose nustatytų vadybos sistemų įdiegimo atskirai patalpų valymo ir atskirai teritorijų valymo-tvarkymo srityse. Tokią poziciją apeliantas grindžia EVRK įvardintomis veiklos rūšimis. Pripažintina, kad apeliantas esminę reikšmę skiria kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų pateikimo formai, jų skaičiui, bet ne dokumentų turiniui, kurio pagrindu perkančioji organizacija vertina tiekėjo galimybes, pajėgumus bei pasiruošimą įvykdyti pirkimo sutartį. Apelianto nuolat akcentuojama pozicija dėl kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų griežtos formos ir skaičiaus (apeliantas tvirtina, jog pagal Konkurso sąlygas kiekvienam iš sąlygų 3.1.10-3.1.12 punktuose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų būtina pateikti po atskirą sertifikatą ir po pažymą apie priežiūros audito atlikimą patalpų valymo ir teritorijų tvarkymo- valymo srityse) prieštarauja jau suformuotai teismų praktikai, aiškinančiai, kad tiekėjo kvalifikacija yra ta objektyvi kategorija, apie kurią perkančioji organizacija turi spręsti naudodamasi visais jai prieinamais ir priimtinais šaltiniais. Kasacinio teismo išaiškinta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas, todėl jis yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Atsižvelgiant į tai, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo vertinant tiekėjų kvalifikaciją teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama pirkimo sutarčiai įvykdyti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija. Kasacinio teismo praktikoje suformuota teisės normų aiškinimo taisyklė, kad tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tai tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatoje įtvirtinta tiekėjų galimybė pateikti kitus nei reikalaujamus dokumentus – teises suteikianti, bet ne siaurinamai jų elgesį reguliuojanti teisės norma. Visi tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys – leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. VPĮ 32 straipsnio 4 dalyje tokio ribojimo nenustatyta. Tiekėjai taip pat neribojami savo kvalifikacijos įrodinėti dokumentais, išduotais kitam subjektui, ypač tais atvejais, kai su šiuo subjektu juos sieja bendros veiklos (veikiant giminingų įmonių grupei) ar sutartiniai santykiai. Dėl šios priežasties negalima sutikti su apelianto teiginiu, kad savo kvalifikaciniams gebėjimams patvirtinti trečiasis asmuo negalėjo remtis pateikta sertifikavimo audito ataskaita, kurios užsakovas buvo ne trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“, bet kita įmonė – Dussmann AG & Co. KGaA (36-38 b. l., 2 t.). Nepaneigtos atsakovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės, kad trečiasis asmuo UAB „Dussmann Service“ ir Vokietijos įmonė Dussmann AG & Co.KGaA priklauso vienai įmonių grupei, todėl teigti, kad trečiasis asmuo savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams neteisėtai grindžia remdamasis kito subjekto kvalifikaciniais pajėgumais vien tik todėl, kad pateikė giminingoje įmonėje Dussmann AG & Co.KGaA atlikto sertifikato audito ataskaitą, kuri taikoma visai tų įmonių grupei, o ne tik vienai iš jų, nėra pakankamo pagrindo.

16Kaip minėta, tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Taigi perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių bei patikslintų duomenų. Dėl to, nepaisant VPĮ įtvirtintų konkrečių prielaidų, kada perkančioji organizacija tiekėjo kvalifikaciją gali vertinti pagal kitus nei pirkimo sąlygose nustatytus įrodomuosius dokumentus, tai per se (savaime, paprastai) neriboja perkančiosios organizacijos reikalauti ar atsižvelgti ir į kitus tiekėjo kvalifikaciją įrodančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011).

17Nagrinėjamoje byloje yra aktualios Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktuose išdėstytos nuostatos dėl kvalifikacinių reikalavimų, susijusių su atitinkamų vadybos sistemų įdiegimu ir laikymusi tiekėjo veikloje. Šių reikalavimų atitiktį pagrindžiantys įrodymai, numatyti pirkimo sąlygose: nepriklausomos akredituotos sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi atitinkamos vadybos sistemos (kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos sistemos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos) standartų reikalavimų patalpų ir teritorijų valymo srityje; kompetentingos institucijos pažymos apie priežiūros auditų atlikimą, patvirtinančios, kad tiekėjas nepriekaištingai laikosi standartų reikalavimų nurodytoje srityje. Pirmosios instancijos teismo sprendime teisingai pažymėta, kad pirkime dalyvavę asmenys minėtose Konkurso sąlygose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus pagrindžiančius dokumentus perkančiajai organizacijai pateikė. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis, prašė trečiojo asmens pateikti kvalifikacinius duomenis papildančius ir paaiškinančius dokumentus (275 b. l. , 1 t.). Perkančiosios organizacijos prašymu trečiasis asmuo pateikė papildomus patikslinančius duomenis apie atitikimą Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktų reikalavimams, kuriuos perkančioji organizacija įvertino įsitikindama šio tiekėjo pajėgumu įvykdyti paslaugų pirkimo sutartį. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. kovo 10 d. posėdžio protokolo (244-251 b. l., t. 1) turinį, pagrįstai nurodė, jog perkančioji organizacija išsamiai, nuodugniai ir objektyviai įvertino konkurso dalyvių kvalifikaciją, siekdama įsitikinti jų gebėjimu įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Išvada dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams buvo padaryta atsižvelgus į papildytus duomenis dėl šio asmens kvalifikacijos taikant atitinkamas vadybos sistemas Konkurso sąlygose nurodytoje paslaugų teikimo srityje. Trečiojo asmens atitikimas Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktuose nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtintas pateiktais sertifikatais, audito priežiūrą atliekančių įstaigų pažymomis, atsakant į perkančiosios organizacijos prašymą pateiktais papildomais dokumentais ir paaiškinimais, kuriais patvirtinta, kad šiam asmeniui išduoti sertifikatai galioja veiklos procedūrai tiek patalpų, tiek ir lauko teritorijos valymo (tvarkymo) paslaugoms (sertifikatai ir audito ataskaitos (pažymos), patvirtinimo raštai dėl kokybės vadybos ir kitų sertifikatų galiojimo patalpų ir teritorijų valymui bei tvarkymui - 186-196 b. l., 275-281 b. l., 1 t. ir 32-43 b. l., 2 t.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas (perkančioji organizacija) tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikaciją jo objektyvaus pajėgumo įvykdyti sutartį aspektu, o ne vien formaliai vertinant pateiktų dokumentų formą ir turinį. Pagal formuojamą teismų praktiką reikalavimas pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra svarbus tik tiek, kiek jis padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų vertinant tiekėjų kvalifikaciją teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamoms paslaugoms teikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama bei priimtina informacija (VPĮ 32 straipsnio 4 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Pirmosios instancijos teismo sprendime pagrįstai pažymėta, kad diskrecijos teisė vertinti konkurso dalyvio kvalifikaciją jo patikimumo įvykdyti įsipareigojimus aspektu priklauso pačiai perkančiajai organizacijai, o ne kitiems pirkimo dalyviams. Šio pirkimo sąlygose įrašytas reikalavimas pateikti sertifikatus ar kitus jam prilyginamus dokumentus taip pat negali būti tik savitikslis; juo perkančioji organizacija siekė įvertinti, ar paslaugos teikėjas bus pajėgus kokybiškai vykdyti savo įsipareigojimus toje veiklos srityje, kur nustatyta leidimų (sertifikavimo) tvarka. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, atsakovo prašymu trečiojo asmens papildomai pateikti kvalifikaciją tikslinantys dokumentai leido atsakovui ne tik objektyviai įvertinti trečiojo asmens kvalifikacijos tinkamumą, bet ir įsitikinti jo patikimumu, pasirengimu ir galimybėmis įvykdyti paslaugų teikimo sutartį. Ieškovo apeliaciniame skunde be pakankamo pagrindo neigiama atsakovo pareiga ir teisė priimti bei vertinti lygiaverčius dokumentus bei susiaurintai aiškinama Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktuose nurodyta veiklos sritis (patalpų ir teritorijų valymas), kurioje tiekėjas turi laikytis atitinkamų standartų. Nepriimtinas apeliaciniame skunde ne kartą akcentuojamas motyvas, kad trečiasis asmuo neturi sertifikato, patvirtinančio atitinkamų vadybos sistemų įdiegimą ne tik patalpų valymo, bet ir teritorijų valymo srityje, nes byloje esančių įrodymų visumos įvertinimo pagrindu padaryta pagrįsta teismo išvada, jog trečiasis asmuo taiko atitinkamą vadybos sistemą, apimančią tiek patalpų, tiek ir teritorijų valymo veiklos sritį. Dar kartą pažymėtina, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog trečiojo asmens atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams negalėjo būti įrodinėjamas jokiais kitais dokumentais, kadangi pagal VPĮ 37 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija priima ir kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Atsakovas priėmė trečiojo asmens papildomus dokumentus ir duomenis, patikslinančius jo kvalifikacijos turėjimą, ir juos įvertino pozityviai. Remdamasis byloje esančių įrodymų analize pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo abejoti jų tikrumu, patikimumu ar liudijimus išdavusių asmenų sąsajomis su trečiuoju asmeniu bei jų teise patvirtinti tokius faktus apie trečiojo asmens kvalifikaciją. Teismo sprendime pagrįstai pastebėta, kad jokių konkrečių institucijų, kurios turėtų tokius dokumentus ir sertifikatus išduoti (patvirtinti), Konkurso sąlygose nebuvo įvardinta. Konkurso sąlygose taip pat nebuvo numatyta, kad atskiri sertifikatai turi būti pateikti dėl atitinkamų vadybos sistemų standartų laikymosi atskirai patalpų ir atskirai teritorijų valymo (tvarkymo) srityse. Nepagrįstu laikytinas ir tas apelianto argumentas, esą pagal Konkurso sąlygas perkančiajai organizacijai pateikiamuose atitinkamų vadybos sistemų sertifikatuose nurodytos sritys turėjo atitikti EVRK išvardintas ekonominės veiklos rūšis. Tokių nuostatų, kad veiklos sritys turi būti nurodomos pagal statistikos tikslu sudaromame EVRK pateikiamas ekonominės veiklos rūšis, Konkurso sąlygose nėra.

18Nepagrįstu laikytinas ir tas apelianto teiginys, esą nebuvo teisėto pagrindo atsižvelgti į TUV Austria Services GmbH inžinieriaus E. J. raštišką patvirtinimą dėl trečiajam asmeniui išduotame ISO 9001 sertifikate nurodyto termino „valymo paslaugos“ taikymo teritorijų valymo bei tvarkymo paslaugoms. Teismo vertinimu, E. J. turėjo teisę aiškinti minėto sertifikato turinį, nes tiek įmonė TUV Austria Services GmbH, kurios darbuotojas yra inžinierius E. J., tiek įmonė TUV Austria Cert GmbH, kuri išdavė sertifikatą, priklauso vienai įmonių grupei. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal bylos duomenis inžinierius E. J. yra tai pačiai grupei (kaip ir trečiasis asmuo) priklausančioje įmonėje Dussmann AG & Co.KGaA atlikto audito, kaip laikomasi vadybos sistemos reikalavimų pagal keletą atskirų standartų, grupės vadovas (186-188 b. l., 1 t., 36-38 b. l., 2 t.), todėl abejoti šio asmens kompetencija aiškinant šiai įmonių grupei, kuriai priklauso ir trečiasis asmuo, išduotų vadybos sistemos sertifikatų turinį, nėra pagrindo. Vertinant apelianto pastabas dėl inžinieriaus E. J. rašto, paaiškinančio sertifikato turinį dėl termino „valymo paslaugos“, kai pačiame sertifikate esą yra nurodytas terminas „patalpų valymas“, pažymėtina, kad pastarasis terminas yra įrašytas sertifikato vertime į lietuvių kalbą. Gi ISO 9001 sertifikato originale anglų kalba žodis „cleaning“ reiškia bendrinį terminą, kuris apima tiek vidaus patalpų, tiek teritorijos valymą. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovui nebuvo pagrindo nesivadovauti įgalioto atstovo E. J. pateiktu termino „valymas“ trečiajam asmeniui išduotame sertifikate išaiškinimu. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atmestini apelianto argumentai dėl tariamai netinkamos trečiojo asmens pateiktų kvalifikaciją įrodomųjų dokumentų formos, nes nėra duomenų, kad juose išdėstyta informacija neatitinka tikrovės ar kad dėl formos trūkumų jie būtų niekiniai.

19Pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad byloje aktualios pirkimo konkurso sąlygos buvo vienodos visiems konkurso dalyviams. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad atlikdama trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimo procedūras perkančioji organizacija (atsakovas) sudarė tokią situaciją, kuri gali būti įvardijama kaip vertinimo kriterijų sušvelninimas, kvalifikacinių sąlygų palengvinimas tam, kad pirkime galėtų dalyvauti trečiasis asmuo. Tokios situacijos sudaryme apeliantas įžvelgia pirkimo dalyvių lygiateisiškumo principo pažeidimą.

20Teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia reikalavimą vienodai vertinti tiekėjų pasiūlymus, kurie yra lygiaverčiai ar iš esmės vienodai konkurencingi, nebent skirtingą jų vertinimą būtų galima pateisinti (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Taikant lygiateisiškumo principą, siekiama užtikrinti efektyvią tiekėjų konkurenciją. Lygiateisiškumo principas viešųjų pirkimų srityje reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą vienodai aiškinti ir taikyti viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams. Lygiateisiškumo principas bus neišvengiamai pažeistas, jeigu skirtingiems tiekėjams bus nevienodai aiškinamos ir taikomos viešųjų pirkimų teisės ir pirkimo dokumentų normos. Nagrinėjamu atveju būtų pagrindas konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą, jeigu būtų nustatyta, kad atsakovas, spręsdamas dėl ieškovo ir trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktų reikalavimams, nurodytų dalyvių pateiktus dokumentus dėl atitinkamų vadybos sistemų taikymo jų veikloje nustatė pagal skirtingus kriterijus. Tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta, todėl konstatuoti lygiateisiškumo principo pažeidimą nėra pagrindo.

21Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo veiksmus konkurso dalyvių kvalifikacijos vertinimo etape yra svarbus dar vienas aspektas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų galimo pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo vertinimo kontekste reikia atsižvelgti į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjams. Dėl to būtina įvertinti tai, kiek perkančiosios organizacijos veiksmai faktiškai (realiai) paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t.y. ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo pakeitė šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad neaiškus sąvokos „lygiavertis“ apibūdinimas, ką akcentavo ieškovas, galėjęs sudaryti prielaidas tam tikram neapibrėžtumui, ir ką, ieškovo manymu, pasirašydamas taikos sutartį pripažino atsakovas, nesukėlė jokių teisinių pasekmių. Kaip nurodyta teismo sprendime, ar sąvokos „lygiavertis“ įrašymas konkurso sąlygose, jos nedetalizavus, galėjo sukelti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų pažeidimą ir leisti konstatuoti vertinimo procedūros ydingumą arba, kaip tvirtina ieškovo atstovas, užkirsti kelią potencialiems dalyviams jame dalyvauti, yra tik ieškovo spėlionėmis pagrįstas hipotetinis klausimas. Tokios sąlygos įrašymas tiesiogiai ieškovo interesams įtakos nepadarė – jam nebuvo sudarytos kliūtys dėl šių sąlygų netinkamo suvokimo ar vertinimo dalyvauti šiame konkurse. Su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka. Teisėjų kolegija papildomai atkreipia dėmesį į tai, kad gavęs trečiojo asmens atsakymą į 2010 m. gruodžio 27 d. raštą „Dėl kvalifikacinių duomenų patikslinimo“ (275 b. l., 1 t.) ir papildomai pateiktus kvalifikacinius duomenis patikslinančius įrodymus, atsakovas, įvertindamas papildomus duomenis dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktų reikalavimams, savo veiksmais, priešingai nei teigia apeliantas, pirkimo sąlygų turinio nepakeitė ir tų sąlygų nesušvelnino tam, kad pirkime galėtų dalyvauti trečiasis asmuo. Byloje nenustatyta, kad pozityviai įvertindamas trečiojo asmens atitikimą šioje byloje aktualiems kvalifikaciniams reikalavimams atsakovas tokiu būdu esą pakeitė kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų teisinę padėtį varžantis šiame pirkime. Byloje neįrodyta, kad trečiajam asmeniui UAB „Dussmann Service“ buvo sudarytos išskirtinai kitokios, galimybę konkuruoti su likusiais suinteresuotais šiuo pirkimu tiekėjais palengvinančios kvalifikacinės sąlygos. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad kuris nors pirkime dalyvavęs tiekėjas būtų prašęs paaiškinti minėtų Konkurso sąlygų reikšmę, jų turinį ar būtinų dokumentų pateikimo apimtį ir formą. Atsižvelgiant į tai, atsakovo sprendimas, kurio pagrindu jis pripažino trečiojo asmens kvalifikaciją atitinkančia pirkimo dokumentų reikalavimus, nepažeidė VPĮ bei šio konkretaus pirkimo dokumentuose nustatytų procedūrų, neturėjo esminės įtakos kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų teisių apimčiai, todėl negalėjo sukelti viešųjų pirkimų principų pažeidimo.

22Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, įskaitant Konkurso sąlygų nuostatas dėl pirkimo objekto ir reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, vadovaudamasis VPĮ nuostatomis ir suformuota jų aiškinimo bei taikymo praktika, pagrįstai padarė išvadą, jog buvo įrodyta trečiojo asmens atitiktis Konkurso sąlygoms dėl tiekėjo kvalifikacijos. Pagal byloje nustatytas aplinkybes nėra pagrindo atsakovo sprendimą dėl trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ kvalifikacijos atitikties pirkimo sąlygoms pripažinti neteisėtu. Ginčijami atsakovo veiksmai, kuriais jis trečiojo asmens kvalifikaciją (kiek tai susiję su Konkurso sąlygose numatytų vadybos sistemų įdiegimu ir taikymu) vertino ir dėl to priėmė sprendimą, atsižvelgdamas ne tik į dokumentus, tiesiogiai nurodytus pirkimo sąlygose (sertifikatus ir pažymas apie priežiūros auditų atlikimą), bet ir į kitus trečiojo asmens pateiktus duomenis bei informaciją, leidusius atsakovui pagrįstai įsitikinti trečiojo asmens kvalifikacijos atitiktimi. Tokie atsakovo veiksmai vertintini ne kaip pažeidžiantys VPĮ nuostatas ir principus, bet kaip juos įgyvendinančiais. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas atsakovo sprendimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikties Konkurso sąlygų reikalavimams, pagrįstą trečiojo asmens pateiktų duomenų visuma, padarė teisingą išvadą, kad atsakovas nepažeidė VPĮ įtvirtintų principinių nuostatų ir imperatyvų.

23Dėl apelianto pavėluotai teikiamo papildomo įrodymo

24Prašymą priimti ir tirti papildomą įrodymą – Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos 2011 m. rugsėjo 29 d. raštą (158 b. l., 2 t.) apeliantas grindžia tuo, kad juo patvirtinamos ieškinyje bei apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės apie tai, jog paaiškinimus, susijusius su išduodamuose sertifikatuose pateikta informacija, gali pateikti tik tuos sertifikatus išdavusi vadybos sertifikavimo įstaiga. Būtinumą teikti šį įrodymą apeliacinės instancijos teisme apeliantas motyvuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nepasisakyta dėl ieškovo argumentų, susijusių su kokybės vadybos sertifikato plečiamu aiškinimu, atliktu darbuotojo kito subjekto, nei išdavė sertifikatą.

25Įmonės TUV Austria Services GmbH inžinieriaus E. J. 2010 m. lapkričio 15 d. raštas dėl trečiajam asmeniui išduoto sertifikato ISO 9001 taikymo atitinkamoms veiklos sritims byloje pateiktas kartu su atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimais į ieškinį, teisme gautais atitinkamai 2011 m. gegužės 4 d. ir gegužės 6 d. (96-107 ir 280-281 b. l., 1 t., 1-9 ir 42-43 b. l., 2 t.). Ieškovas 2011 m. gegužės 16 d. patikslintame ieškinyje (64-78 b. l., 2 t.) įrodinėjo, kad pateiktas įmonės TUV Austria Services GmbH inžinieriaus E. J. raštas negali būti tinkamas įrodymas, patvirtinantis trečiojo asmens atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui, nes išduotą sertifikatą aiškinti gali tik sertifikatą išdavusi įstaiga, o ne kito subjekto darbuotojas (patikslinto ieškinio 9 lapas). Šiam teiginiui pagrįsti ieškovas galėjo pateikti pirmosios instancijos teismui tą patį įrodymą, kurį teikia kartu su apeliaciniu skundu, tačiau tuo nepasirūpino iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pirmosios instancijos teismo 2011 m. rugpjūčio 19 d. posėdyje. Apelianto motyvas, kad jis neturėjo galimybės pirmosios instancijos teismui pateikti prie apeliacinio skundo pridedamo naujo įrodymo – Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos 2011 m. rugsėjo 29 d. rašto, yra neįtikinantis. Iš prie apeliacinio skundo pridėto rašto matyti, kad ieškovas į Nacionalinį akreditacijos biurą konsultacijos kreipėsi 2011 m. rugsėjo 29 d., t. y. jau po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo ir tą pačią dieną gavo atsakymą (158 b. l., 2 t.). Apeliantas neįrodė savo teiginio, kad kreiptis konsultacijos į šią instituciją ir gauti iš jos atitinkamą atsakymą (raštą) bei pateikti jį teismui, jis neturėjo galimybės nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Be to, apelianto nurodyta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nepasisakyta dėl ieškovo argumentų, susijusių su trečiajam asmeniui išduoto kokybės vadybos sertifikato aiškinimu, nėra pagrindas pripažinti apie minėto rašto pateikimo būtinybės atsiradimą vėliau (CPK 314 str. nuostatos). Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija nusprendė su apeliaciniu skundu pateikto Nacionalinio akreditacijos biuro prie Aplinkos ministerijos 2011 m. rugsėjo 29 d. rašto nepridėti prie bylos (procesine prasme) ir nevertinti nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

26Dėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimo

27VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Kasacinio teismo praktikoje aiškinama, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį tiekėjo pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, taip pat remiantis racionalaus lėšų panaudojimo imperatyvu, perkančioji organizacija pagal VPĮ 40 straipsnį privalo atmesti dalyvio pasiūlymą tik dėl nepagrįstos neįprastai mažos kainos. Neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas – individuali kategorija. Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Suprantama, kad tiekėjo, atitinkančio kvalifikacijos reikalavimus, teikiamas pasiūlymas dėl pirkimo objekto atsižvelgiant į siūlomą mažiausią kainą, pats savaime nėra priimtiniausias. Pirma, tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Antra, viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nebegalima keisti nei sudarant viešojo pirkimo sutartį, nei ją vykdant. Neįprastai mažos kainos institutas, kaip papildoma galimybė po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo pirmiau išvardytų grėsmių. Kita vertus, šis institutas taikomas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. (žr. jau paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Pažymėtina, kad suformuotoje šios kategorijos bylų nagrinėjimo praktikoje pasiūlytos kainos neįprastumas inter alia grindžiamas tiekėjo, kaip viešojo pirkimo sutarties kontrahento, patikimumu.

28Išanalizavęs šios bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nepiktnaudžiavo VPĮ jai suteikta diskrecijos teise vertinti trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą ir pagrįstai, remdamasi šio asmens pateiktais kainos pagrindimo įrodymais bei jo pretenzijoje papildomai pateiktais kainos pagrįstumo paaiškinimais, pripažino, jog šis konkurso dalyvis bus patikimas ir pajėgus kontrahentas tinkamai vykdyti paslaugų teikimo sutartį. Perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų turinys (viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. kovo 29 d. ir 2011 m. balandžio 12 d. posėdžių protokolų dalys klausimais, susijusiais su trečiojo asmens pateiktos pasiūlymo kainos vertinimu, atsakovo 2011 m. balandžio 13 d. atsakymas į ieškovo UAB „Corpus A“ pretenziją – 252-258 ir 284-286 b. l., 1 t.) leidžia daryti išvadą, kad perkančioji organizacija įsitikino trečiojo asmens siūlomos paslaugų kainos pagrįstumu ir jos gebėjimu įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Kaip jau minėta, pasiūlytos kainos neįprastumas grindžiamas tiekėjo, kaip viešojo pirkimo sutarties kontrahento, patikimumu. Tam, kad perkančioji organizacija įsitikintų trečiojo asmens, kaip kontrahento patikimumu, šis asmuo nurodė konkrečias aplinkybes apie realias jo galimybes įvykdyti sutartį (ilgametę patirtį valymo paslaugų versle, palankias paslaugoms teikti reikalingų medžiagų ir priemonių įsigijimo sąlygas, nuosavybės teise turimą įrangą, taikomus techninius sprendimus, tarptautinės „Dussmann Service“ įmonių grupės patirtį ir pajėgumus). Šios aplinkybės priešingais duomenimis nebuvo paneigtos.

29Darydamas išvadas dėl atsakovo veiksmų ir sprendimų vertinant trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo aiškinimas apie tai, jog atsakovas suteikė galimybę trečiajam asmeniui patikslinti savo kainos pasiūlymą pažeisdamas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies ir Konkurso sąlygų 9.2.3. punkto nuostatas, yra neteisingas. Tokiu ieškovo aiškinimu paneigiamas ikiteisminės ginčų procedūros viešuosiuose pirkimuose taikymas – pretenzijos perkančiajai organizacijai pateikimas, eliminuojama galimybė perkančiajai organizacijai atsižvelgti į pretenziją pareiškiančio asmens paaiškinimus dėl savo pasiūlymo. Su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija teisėjų kolegija sutinka. Apeliantas be pagrindo trečiojo asmens pateiktus kainos pagrindimo įrodymus ir jo pretenzijoje išdėstytus papildomus argumentus vertina kaip „kitokį“ pasiūlymo pakeitimą. Kainos pagrindimu bei pretenzija trečiasis asmuo apskritai nepakeitė pradinio pasiūlymo, o tik įrodinėjo, kad už jo siūlomą kainą sugebės teikti paslaugas pagal perkančiosios organizacijos poreikius ir vykdyti sutartį pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas tais pačiais paslaugų įkainiais, kurie įrašyti pasiūlyme. Iš bylos medžiagos matyti, kad trečiasis asmuo, teikdamas pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo motyvuojant neįprastai mažos kainos nepagrindimu, neteikė jokių papildomų duomenų ar informacijos, kurie galėtų būti vertinami kaip pasiūlymo esmės ar sudėtinių jos dalių pakeitimas. Byloje esantys duomenys leidžia spręsti, kad teikdamas kainos pagrindimą įrodančius duomenis ir paaiškinimus, taip pat teikdamas pretenziją dėl kainos pagrindimo įrodymų netinkamo įvertinimo, trečiasis asmuo nei pasiūlymo esmės, nei atskirų sudedamųjų pasiūlymo dalių nepakeitė (nebuvo pakeista nei siūlomų paslaugų apimtis, nei įkainiai pagal atskiras paslaugų rūšis, nei bendra pasiūlymo kaina). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesutiko su ieškovo teiginiais, kad papildomi paaiškinimai trečiojo asmens pretenzijoje vertintini kaip VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nurodytas pasiūlymo „kitas pakeitimas“, dėl kurio pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tampa atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Akivaizdu, kad tokį faktą konstatuoti iš pretenzijos turinio negalima. Trečiojo asmens pretenzijos turinys – ne kas kita, kaip tik papildomi pasiūlyme nurodytos kainos pagrįstumo paaiškinimai ir argumentai, kuriuos įvertinusi perkančioji organizacija įsitikino, kad už pasiūlytą kainą trečiasis asmuo pajėgs įvykdyti paslaugų teikimo sutartį pagal pirkimo dokumentų sąlygas. Trečiojo asmens pretenzijoje išdėstyti argumentai leido perkančiajai organizacijai įsitikinti, kad, priešingai nei teigė ieškovas, žolės pjovimo kaštai yra įtraukti į pasiūlymo kainą taikant atitinkamus įkainius, kurie nurodyti trečiojo asmens finansiniame pasiūlyme (197-198 b. l., 1 t.). Ieškovo abejonės, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina galėjo būti dirbtinai sumažinta (pvz., neįtraukiant žolės pjovimo kaštų), nepatvirtintos įrodymais. Atsakovas pagrįstai atkreipė dėmesį, kad valymo paslaugos bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos faktinį poreikį, todėl Konkurso sąlygose buvo nurodomi ne faktiniai, o tik orientaciniai paslaugų kiekiai (įskaitant ir sanitarinių, higienos priemonių kiekius). Įrodymais nepatvirtintos ieškovo išsakytos prielaidos, esą trečiasis asmuo nesugebės aprūpinti perkančiąją organizaciją reikiamais sanitarinių priemonių ir asmens higienos priemonių kiekiais pagal Konkurso sąlygų 7.6 ir 7.10 punktų reikalavimus. Atsakovas įvertino trečiojo asmens argumentus apie jo prisiimamą riziką teikiant atskiras paslaugas pagal pasiūlyme nurodytus įkainius ir įsitikino šio asmens patikimumu įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą bendrą kainą. Esminis tokio įvertinimo tikslas yra įsitikinimas, kad tiekėjas gebės įvykdyti visas savo pareigas be pirkimo kainos papildomo keitimo. Šiuo atveju perkančioji organizacija įsitikino, kad trečiasis asmuo, kaip paslaugų teikėjas, bus pajėgus, prisiimdamas riziką dėl savo galimų išlaidų, vykdyti sutartį teikdamas pigesnes paslaugas. Įvertinus trečiojo asmens ir ieškovo pasiūlymų kainos skirtumo santykį, ginčijamuose atsakovo sprendimuose išdėstyti motyvai dėl trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrįstumo pripažįstami atitinkančiais VPĮ principus ir nepažeidžiantys viešųjų pirkimų normų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas, vertindamas trečiojo asmens paaiškinimus dėl jo pasiūlyme pateiktos kainos pagrįstumo ir jų pagrindu padaręs išvadas dėl trečiojo asmens patikimumo įvykdyti sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą, nepažeidė viešųjų pirkimų principų, o, užtikrindamas trečiajam asmeniui teisės į veiksmingą pasiūlytos kainos pagrindimą, tinkamai vykdė VPĮ 40 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintas perkančiosios organizacijos pareigas. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog šiuo atveju viešojo pirkimo tikslas – nupirkti reikamas paslaugas kuo mažesne kaina, buvo pasiektas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų. Pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo naikinti šioje byloje ginčijamų atsakovo sprendimų, kuriais trečiojo asmens kvalifikacija ir jo pasiūlymas pripažinti atitinkančiais pirkimo dokumentų reikalavimus.

30Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino visumą rašytinių įrodymų, tiek susijusių su trečiojo asmens kvalifikacija pagal perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius reikalavimus, tiek susijusius su jo pasiūlymo kainos pagrindimu, tiek su perkančiosios organizacijos teisėtais veiksmais ir sprendimais, priimtais atliekant viešojo pirkimo procedūras. Pagal ieškinio reikalavimų turinį ginčo dalykas apskritai neapėmė Konkurso sąlygų nuostatų teisėtumo klausimo, todėl teismas dėl jų ir neprivalėjo pasisakyti. Byloje parengtas taikos sutarties projektas negali būti laikomas įrodymu, jog atsakovas pripažino savo parengtas Konkurso sąlygas neteisėtomis, ydingomis ar turinčiomis kitokių esminių trūkumų. Šalių parengtas projektas taikos sutarties, kuria šalys abipusių nuolaidų būdu tarėsi dėl ginčo taikaus išsprendimo, tačiau kuri nebuvo patvirtinta teisme, negali būti prilygintas šalies pripažinimui faktų, kuriais kita proceso šalis grindžia savo reikalavimą ar atsikirtimą (CPK 187 str.).

31Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Laisvo įrodymų vertinimo principas reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus įvertina teismas, atsižvelgdamas į įrodymų leistinumą ir sąsajumą bei kitas įrodinėjimo taisykles (CPK 177 str. 4 d., 180 ir 182 str.). Teismas konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą gali tada, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą pabrėžta, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416, 2003 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2003, 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, ir kt.). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas laikėsi šių civilinio proceso teisės imperatyvų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje nepažeidė įrodymų leistinumo, tyrimo ir vertinimo taisyklių, tinkamai pritaikė nagrinėjamiems klausimams aktualias teisės normas, todėl atmesdamas ieškinį priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

32Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, nes jo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti teismo sprendimą. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. Nr. 3K-3-52/2011; ir kt.). Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo nustatytoms bylos aplinkybėms ir jų teisiniam įvertinimui.

33Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service” atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą pareikštas prašymas priteisti bylinėjimosi (advokato teisinės pagalbos) išlaidas apeliacinės instancijos teisme – 5082,00 Lt ir yra pridėti tokias išlaidas pagrindžiantys įrodymai (171-173 b. l., 2 t.). CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ginčo šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 str. 3 d.). Bylos proceso apeliacinėje instancijoje metu trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų 8.11 punkte nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio už advokato pagalbą dydis už atsiliepimo į apeliacinį skundą pateikimą yra 1,5 MMA, t. y. 1 200 Lt. Įvertinusi tai, kad byla pagal pobūdį ir mastą yra sudėtinga, joje sprendžiami specialių žinių reikalaujantys klausimai, atsižvelgdama į advokato paslaugų ataskaitoje nurodytus duomenis dėl darbo laiko sąnaudų rengiant atsiliepimą, teisėjų kolegija sprendžia trečiajam asmeniui priteistiną advokato teisinės pagalbos išlaidų atlyginimą padidinti iki 2 000 Lt (Rekomendacijų 11 p.).

34Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis sustabdytos atsakovo Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM vykdomo viešojo pirkimo (Nr. 95832) procedūros ir uždrausta sudaryti viešojo pirkimo sutartį su pirkimo laimėtoju. Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo atmestas ieškinys, įsiteisėjo, todėl turi būti panaikinamos byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ (j. a. k. 125167563) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann Service“ (j. a. k. 111617783) naudai.

38Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdomo viešojo pirkimo (Nr. 95832) procedūrų sustabdymą ir draudimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Corpus A“ patikslintu ieškiniu prašė: 1) panaikinti Turto... 5. Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM bei trečiasis asmuo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškovo UAB... 7. Teismo manymu, ieškovo įsitikinimas, kad atsakovas be pagrindo suteikė... 8. Teismas dėl higienos normų ir atsakovo poreikių santykio pažymėjo, kad... 9. Ieškovas UAB „Corpus A“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 10. Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service“ atstovas atsiliepime prašo... 11. Atsakovas Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM atsiliepime prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai... 13. Byloje analizuojami klausimai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų,... 14. Dėl trečiojo asmens atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams... 15. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas reglamentuojamas VPĮ 32 straipsnyje,... 16. Kaip minėta, tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik... 17. Nagrinėjamoje byloje yra aktualios Konkurso sąlygų 3.1.10 - 3.1.12 punktuose... 18. Nepagrįstu laikytinas ir tas apelianto teiginys, esą nebuvo teisėto pagrindo... 19. Pirmosios instancijos teismo sprendime pažymėta, kad byloje aktualios pirkimo... 20. Teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje nurodoma, kad lygiateisiškumo... 21. Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo veiksmus konkurso dalyvių... 22. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs bylos... 23. Dėl apelianto pavėluotai teikiamo papildomo įrodymo... 24. Prašymą priimti ir tirti papildomą įrodymą – Nacionalinio akreditacijos... 25. Įmonės TUV Austria Services GmbH inžinieriaus E. J. 2010 m. lapkričio 15 d.... 26. Dėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimo... 27. VPĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta... 28. Išanalizavęs šios bylos medžiagą apeliacinės instancijos teismas... 29. Darydamas išvadas dėl atsakovo veiksmų ir sprendimų vertinant trečiojo... 30. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 31. Pagal CPK 185 straipsnį teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo... 32. Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, nes jo... 33. Trečiojo asmens UAB „Dussmann Service” atsiliepime į ieškovo apeliacinį... 34. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi byloje taikytos... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 37. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Corpus A“ (j. a. k.... 38. Panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi...