Byla 2S-1744-480/2015
Dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui UAB „Pietų terminalas“ vadovei R. V., kiti suinteresuoti asmenys UAB „Pietų terminalas, BUAB „RVN“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Pietų terminalas“ vadovės R. V. atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1672-292/2015 pagal pareiškėjo antstolio G. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui UAB „Pietų terminalas“ vadovei R. V., kiti suinteresuoti asmenys UAB „Pietų terminalas, BUAB „RVN“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas antstolis G. S. kreipėsi į teismą su prašymu skirti teismo nuožiūra baudą skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ vadovei R. V.. Nurodė, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0182/14/02225 pagal išieškotojo BUAB ,,RVN“ bankroto administratoriaus UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ 2014-10-29 pateiktą antstoliui vykdyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014, pagal kurį skolininkė UAB ,,Pietų terminalas“ turi grąžinti frezų galandinimo stakles (729,85 Lt vertės - atitinka 211,06 Eur), keturpuses obliavimo stakles ,,Weining“ (18636,82 Lt vertės - atitinka 5397,60 Eur), medienos pjovimo (skersavimo) stakles (961,70 Lt vertės - atitinka 278,53 Eur), išilginio pjovimo stakles ,,Foma RGZ-1-450“ (5910,40 Lt vertės - atitinka 1711,77 Eur), apdirbtą medieną (47294,65 Lt vertės - atitinka 13697,48 Eur) išieškotojui BUAB ,,RVN“, o nesant galimybės grąžinti nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo - grąžinti išieškotojui negrąžinto turto vertę. Skolininkei buvo siunčiamas raginimas įvykdyti teismo sprendimą, kuriuo skolininkė buvo informuojama apie antstolio kontoroje skolininkės atžvilgiu vykdomą vykdomąją bylą bei įpareigojimas per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos grąžinti išieškotojui vykdomajame dokumente nurodytus daiktus, o nesant galimybės gražinti nurodytų daiktų, skolininkė įpareigota pateikti antstoliui tai patvirtinančius dokumentus. Antstolio reikalavimas iki šiol neįvykdytas. R. V., būdama UAB ,,Pietų terminalas“ vadove ir nevykdydama antstolio reikalavimo, apsunkina vykdomojo dokumento įvykdymą, užkerta galimybę tinkamam ir efektyviam vykdomojo dokumento vykdymui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi skyrė UAB ,,Pietų terminalas“ vadovei R. V. 100 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki antstolio G. S. 2014-11-03 raginimo įvykdyti sprendimą įvykdymo. Teismas nurodė, kad 2014-11-03 kartu su kitais procesiniais dokumentais skolininkei UAB ,,Pietų terminalas“ buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą vykdomojoje byloje, kuriuo skolininkė buvo informuota apie antstolio kontoroje skolininkės atžvilgiu vykdomą vykdomąją bylą bei įpareigota per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos grąžinti išieškotojui nurodytus daiktus. Skolininkei buvo išsiųstas raginimas įvykdyti sprendimą į jos buveinės vietą – ( - ), vėliau pakartotinai buvo išsiųsti procesiniai dokumentai į įmonės minėtą buveinės vietą, taip pat ir skolininkės vadovės deklaruotą gyvenamąją vietą – ( - ), bei skolininkės akcininko deklaruotą gyvenamąją vietą – ( - ), tačiau nei vienam iš minėtų adresatų raginimas nebuvo įteiktas. Antstolis 2015-03-20 viešuoju būdu paskelbė raginimą įvykdyti sprendimą specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Raginimas įvykdyti sprendimą laikomas skolininkei įteiktas 2015-03-20 (CPK 660 str. 2 d.). Raginimo įvykdyti sprendimą 10 dienų terminas baigėsi, tačiau UAB ,,Pietų terminalas“ raginimo įvykdyti teismo sprendimą iki šiol nevykdo. UAB ,,Pietų terminalas“ vadovė yra R. V.. Nustatydamas baudos dydį teismas atsižvelgė į tai, kad UAB ,,Pietų terminalas“ vadovė R. V. už antstolio patvarkymo nevykdymą baudžiama pirmą kartą, taip pat į tai, kad išieškotojas vykdomojoje byloje yra bankrutuojanti įmonė.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Suinteresuotas asmuo UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V. atskiruoju skundu (b. l. 42-43) prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį. Apeliantė nurodo šiuos argumentus:

81. Apeliantei apie 2015-03-20 antstolio raginimą viešo paskelbimo būdu nebuvo žinoma, nuo 2015-01-01 ji UAB „Pietų terminalas“ nebedirba, įmonės veikla sustabdyta, todėl antstolio reikalavimo įvykdyti negalėjo dėl objektyvių priežasčių. Vien aplinkybė, kad ji formaliai yra vis dar registruota UAB „Pietų terminalas“ vadove, tačiau jau realiai nebedirba šioje įmonėje, jai pareigų, už kurių tariamą nevykdymą ji yra nubausta, jai sukurti negali.

92. Vykdomajame rašte nurodytų daiktų UAB „Pietų terminalas“ niekada neturėjo, todėl nebūtų jokių objektyvių galimybių pateikti antstoliui pačių daiktų ar jų nebuvimą patvirtinančių dokumentų. Vykdomajame rašte nurodyti daiktai nėra pakankamai apibrėžti, kad juos būtų galima indentifikuoti, todėl nėra aišku kokie konkretūs daiktai antstoliui yra perduotini. Apie minėtas aplinkybes apeliantė ne kartą žodžiu informavo antstolį, kol buvo įmonės vadove. Antstolis turėtų kreiptis į teismą dėl vykdymo tvarkos išaiškinimo, tačiau jis tokių priemonių nesiėmė.

103. Nors antstolis žinojo apeliantės telefono numerį, gyvenamąją vietą, bet pasirinko įteikimo būdą viešo paskelbimo būdu, kad apriboti jos galimybes prieštarauti jo reikalavimams. Antstolio 2015-02-13 patvarkyme yra antstolio patvirtinta, kad jis yra informuotas apie tai, jog išieškotojui perduotinų daiktų UAB „Pietų terminalas“ neturi ir, kad antstolis spręs kitų priverstinio vykdymo priemonių taikymą šiame išieškojime. Antstolis turi visas galimybes tęsti išieškojimą iš UAB „Pietų terminalas“ turto.

114. Apeliantė apie procesą pirmos instancijos teisme dėl skundžiamo klausimo informuota nebuvo ir apie jį nežinojo, todėl negalėjo pateikti savo atsikirtimų. Paskirta bauda aiškiai per didelė, atsižvelgiant į jos turtinę padėtį ar grynai formalų antstolio nurodomo pažeidimo pobūdį. Apeliantė yra atleista iš įmonės vadovės pareigų, pranešti JAR ir pakeisti duomenis privalo įmonės dalyvis ar vadovas, kuris jai nėra žinomas.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V. 2015-09-16 pateikė Kauno apygardos teismui atsikirtimą į antstolio atsiliepimą.

13Suinteresuotas asmuo BUAB „RVN“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgalioto asmens G. A., atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 57-58) prašo atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2015-04-22 nutarties atmesti, palikti šią nutartį nepakeista. Administratorius nurodo, kad R. V. sudaryta su UAB „Pietų terminalas“ darbo sutartis, įvertinus tą aplinkybę, kad šioje bendrovėje nei valdybos, nei stebėtojų tarybos nebuvo, pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininko susirinkimo, o šiam neįvykus - kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo. Duomenų apie tai, jog ji buvo sušaukusi įmonės visuotinį akcininkų susirinkimą bei šiam susirinkimui pateikusi atsistatydinimo pareiškimą byloje nėra. Juridinių asmenų registro išplėstino išrašo duomenimis UAB „Pietų terminalai vadove yra R. V., todėl teismas pagrįstai už antstolio patvarkymo nevykdymą skyrė jai baudą. UAB „Pietų terminalas“ vieninteliu akcininku buvo suinteresuoto asmens R. V. sūnus M. V., todėl skundo teiginys, kad R. V. nėra žinomas įmonės vadovas ir dalyvis, neatitinka tikrovės. Apeliantės teiginius apie atsistatydinimo iš įmonės vadovės pareigų paneigia pačios R. V. kitose civilinėse bylose atlikti procesiniai veiksmai. Išieškotojo nuomone, nepagrįsti ir atskirojo skundo teiginiai dėl netinkamai pasirinkto raginimo įvykdyti sprendimą įteikimo būdo. Nuvykus įmonės buveinės registracijos adresu, šios bendrovės vadovės ir akcininko surasti nepavyko. Išsiųsti procesiniai dokumentai, tame tarpe ir suinteresuoto asmens atskirajame skunde nurodytu adresu, grįžo neįteikti. Antstolis, vadovaujantis CPK 660 str. 1 d. nuostata, turėjo teisę raginimą įvykdyti sprendimą paskelbti specialiame interneto tinklalapyje Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka.

14Pareiškėjas antstolis G. S. atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 64-67) prašo atmesti pareiškėjos R. V. atskirąjį skundą. Antstolis, kreipdamasis į teismą dėl baudos skyrimo skolininkės vadovei, vadovavosi teisės normomis ir VĮ Registrų centro duomenimis. Vykdomoje vykdomojoje byloje skolininkas yra UAB „Pietų terminalas“, o ne pareiškėja, todėl antstolis vadovavosi vieša informacija, esančia LR Juridinių asmenų registre. Duomenys apie skolininkės vadovo pasikeitimą nebuvo įregistruoti Juridiniu asmenų registre, todėl šiais duomenimis pareiškėja remtis negali. Be to, raginimas įvykdyti sprendimą UAB „Pietų terminalas“ buveinės registruotu adresu, įmonės vadovės ir akcininko adresais buvo siunčiamas dar 2014-11-03 ir nebuvo įteiktas. 2014-11-21 raginimas įvykdyti sprendimą skolininkei buvo išsiųstas antrą kartą skolininkės buveinės adresu ir laikomas įteiktu tinkamai praėjus 10 dienų nuo pakartotinio raginimo įvykdyti sprendimą išsiuntimo skolininkui dienos, t. y. 2014-12-02. Kai įmonei buvo siųsti ir įteikti procesiniai dokumentai, pareiškėja dar dirbo įmonės vadove ir buvo atsakinga už įmonės veiklą, todėl privalėjo aktyviai domėtis sprendimo vykdymo eiga. Pareiškėjos minimas faktas, kad 2015-02-13 antstolio patvarkyme pateikiama informacija, jog telefonu antstolis buvo informuotas, kad vykdomu teismo sprendimu UAB „Pietų terminalas“ priklausantys ir perduotini išieškotojui daiktai perduoti tretiesiems asmenims, nėra ir negali būti laikoma skolininko tinkamai pateikta antstoliui informacija. Iš pareiškėjos atskirajame skunde pateiktos informacijos matyti, kad ji buvo susipažinusi su vykdytinu teismo sprendimu, tačiau pareiškėja, tik gavusi teismo paskirtą baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, pradėjo domėtis antstolio vykdoma vykdomąja byla. O faktas, kad pareiškėjos raštu pirmą kartą pateikta informacija antstoliui gaunama atskirojo skundo forma tik įrodo, kad teismo paskirta bauda yra veiksminga priemonė, kuri padeda užtikrinti išieškotojo interesus, ekonomiškesnį bei efektyvesnį vykdymo procesą.

15IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Byloje kilo ginčas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai juridinio asmens vadovui paskyrė baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

18Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 str. 2 d., 616 str.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d.).

19Iš nagrinėjamos civilinės bylos ir pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0182/14/02225 nustatyta, kad antstolis G. S. vykdo išieškotojos BUAB ,,RVN“ bankroto administratoriaus UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ pateiktą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2014-09-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-140-91/2014 dėl frezų galandinimo stakllų (729,85 Lt vertės - atitinka 211,06 Eur), keturpusių obliavimo staklių ,,Weining“ (18636,82 Lt vertės - atitinka 5397,60 Eur), medienos pjovimo (skersavimo) staklių (961,70 Lt vertės - atitinka 278,53 Eur), išilginio pjovimo staklių ,,Foma RGZ-1-450“ (5910,40 Lt vertės - atitinka 1711,77 Eur), apdirbtos medienos (47294,65 Lt vertės - atitinka 13697,48 Eur) išreikalavimo iš skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ išieškotojai BUAB ,,RVN“, o nesant galimybės grąžinti nurodyto turto dėl jo sunaikinimo ar nepataisomo sugadinimo - grąžinti išieškotojai negrąžinto turto vertę. Vadovaudamasis CPK 651 straipsniu, antstolis 2014-10-30 patvarkymu priėmė minėtą vykdomąjį dokumentą vykdyti (v. b. l. 27). 2014-11-03 antstolis skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ registruotos buveinės adresu ( - ), skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ akcininko M. V. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), taip pat skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ vadovės R. V. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), išsiuntė 2014-10-30 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2014-11-03 Raginimą įvykdyti sprendimą (v. b. l. 28-29) bei tos pačios dienos Vykdymo išlaidų apskaičiavimą (b. l. 30). Minėtų dokumentų nurodytais adresais nepavykus įteikti (v. b. l. 31-32), 2014-11-21 skolininkės registruotos buveinės adresu ( - ) buvo pakartotinai išsiųstas Raginimas įvykdyti sprendimą ir kiti minėti dokumentai (c. b. l. 31-32), tačiau dokumentai skolininkei taip pat nebuvo įteikti. Antstolis 2015-03-09 pareiškimu kreipėsi į Alytaus rajono apylinkės teismą su prašymu skirti teismo nuožiūra baudą skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ vadovei R. V. už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną nuo 2014-12-15. Pirmosios instancijos teismui 2015-03-18 nutartimi nustačius terminą pareiškimo trūkumams pašalinti, antstolio raginimas įvykdyti sprendimą skolininkei buvo įteiktas 2015-03-21 viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi skyrė UAB ,,Pietų terminalas“ vadovei R. V. 100 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną, pradedant skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki antstolio G. S. 2014-11-03 raginimo įvykdyti sprendimą įvykdymo.

20Apeliantė atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad antstolės reikalavimų įvykdyti ji negalėjo dėl objektyvių priežasčių, kadangi ji nuo 2015-01-01 nėra UAB „Pietų terminalas“ vadove, apie antstolio patvarkymus ji nebuvo informuota.

21Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalis numato, jog juridinių asmenų registre, be kitų duomenų turi būti nurodyti juridinio asmens organai, juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), o paminėtų duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimai įsigalioja tik nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre, išskyrus įstatymų numatytas išimtis (CK 2.66 str. 5 d.). Nagrinėjamu atveju, apeliantė R. V. nepateikė jokių įrodymų, kad ji buvo atleista ar atsistatydino iš UAB „Pietų terminalas“ vadovės pareigų, t. y. nepateikė akcininko sprendimo atleisti ją iš įmonės direktorės pareigų ar dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą akcininkui. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad nuo 2004-03-09 iki šiol UAB „Pietų terminalas“ direktore įregistruota būtent apeliantė. Todėl antstolis ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Juridinių asmenų registro duomenimis.

22Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio asmens vadovui, kitiems juridinių asmenų registre nurodytiems valdymo organų nariams, juridinio asmens atstovams teisme arba raštinės darbuotojui. Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 2, 4 d.). Procesiniai dokumentai, siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos (CPK 604 str.). Kaip aukščiau nurodyta, 2014-11-03 antstolis skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ registruotos buveinės adresu ( - ), skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ akcininko M. V. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), taip pat skolininkės UAB ,,Pietų terminalas“ vadovės R. V. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau dokumentai grįžo neįteikti (v. b. l. 31-32), 2014-11-21 dokumentai pakartotinai buvo persiųsti skolininkės registruotos buveinės adresu ( - ) (c. b. l. 31-32). CPK 604 straipsnyje nustatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad 2014-11-03 antstolis dokumentus siuntė taip pat ir UAB ,,Pietų terminalas“ akcininko M. V. Juridinių asmenų registre nurodytu gyvenamosios vietos adresu ( - ), kuris sutampa su apeliantės R. V. atskirajame skunde nurodomu jos gyvenamosios vietos adresu, tačiau jų šiuo adresu taip pat nepavyko įteikti, todėl apeliantės argumentai, kad antstolis pasirinko netinkamą dokumentų įteikimo būdą, yra nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sprendžia, kad apeliantės pateikti įrodymai – pažyma apie apeliantės valstybinio socialinio draudimo laikotarpius – nepateisina UAB „Pietų terminalas“ adresuoto antstolio reikalavimo nevykdymo, nes patvarkymo įteikimo metu apeliantė buvo UAB „Pietų terminalas“ direktore. Atsižvelgiant į nurodytas nagrinėjamos bylos aplinkybes bei procesinių dokumentų įteikimo vykdymo procese teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog antstolio patvarkymai skolininkui buvo įteikti tinkamai. Teisėto ir nenuginčyto antstolio reikalavimo nevykdymas pripažintinas CPK 585 straipsnio 1 dalies pažeidimu, už kurį pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė apeliantei baudą (CPK 585 str. 2, 3 d.).

23Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad ji nebuvo informuota apie procesą pirmosios instancijos teisme, todėl negalėjo pateikti atsikirtimus į antstolio pareiškimą. Vadovaujantis CPK 593 straipsnio 2 ir 3 dalimis, antstolių pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Pastariesiems tik išsiunčiama dėl pareiškimo priimtos nutarties patvirtinta kopija (CPK 593 str. 4 d.). Antstolio pareiškimas dėl baudos UAB ,,Pietų terminalas“ vadovei R. V. skyrimo buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, todėl neinformuodamas apeliantės apie bylos nagrinėjimą, pirmosios instancijos teismas proceso teisės normų nepažeidė.

24Apeliantė nesutinka ir su teismo paskirtos baudos dydžiu, teigdama, kad ji yra per didelė, atsižvelgiant į apeliantės turtinę padėtį ar formalų antstolio pažeidimo pobūdį. Baudų, skiriamų vykdomojo dokumento vykdymo procese, tikslas yra garantuoti kuo efektyvesnį ir greitesnį išieškotojo interesų patenkinimą, todėl baudos, kaip priemonės, palengvinančios vykdymo išlaidų išieškojimo procesą už antstolio patvarkymo nevykdymą, skyrimas šiuo atveju atitiko teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas sumažinti pirmos instancijos teismo paskirtą 100,00 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo dieną. Pažymėtina, kad nustatant skirtinos baudos dydį, svarbu, kad ji būtų ne per didelė, tačiau pakankama, kad skatintų pažeidėją nutraukti teisės pažeidimą. Atsižvelgus į aplinkybes, kad bauda buvo paskirta tik nuo pirmosios instancijos teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, o ne nuo patvarkymo nevykdymo dienos, apeliantė nepateikė duomenų apie savo turtinę padėtį, bauda apeliantei už antstolio patvarkymo nevykdymą šioje vykdomojoje byloje skiriama pirmą kartą, todėl, kad būtų pasiekti baudos prevenciniai tikslai, būtų paskata tinkamai vykdyti prievolę, apeliacinės instancijos teismo nuomone, šiuo atveju pakankama bauda būtų 30,00 Eur už kiekvieną įvykdyti antstolio reikalavimus uždelstą dieną, todėl pirmos instancijos teismo paskirtos baudos dydis atitinkamai mažintinas.

25Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

26Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai taikė baudos vykdymo procese skyrimą reglamentuojančias procesines teisės normas ir baudą apeliantui paskyrė pagrįstai, todėl skundžiama nutartis paliktina galioti, sumažinant apeliantui skirtinos baudos dydį (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

28Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį, UAB ,,Pietų terminalas“ vadovei R. V. paskirtos baudos dydį sumažinant iki 30,00 Eur už kiekvieną įvykdyti antstolio reikalavimų uždelstą dieną nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki antstolio G. S. 2014-11-03 raginimo įvykdyti sprendimą įvykdymo.

29Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas antstolis G. S. kreipėsi į teismą su prašymu skirti teismo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi skyrė UAB... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V. atskiruoju... 8. 1. Apeliantei apie 2015-03-20 antstolio raginimą viešo paskelbimo būdu... 9. 2. Vykdomajame rašte nurodytų daiktų UAB „Pietų terminalas“ niekada... 10. 3. Nors antstolis žinojo apeliantės telefono numerį, gyvenamąją vietą,... 11. 4. Apeliantė apie procesą pirmos instancijos teisme dėl skundžiamo... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V. 2015-09-16... 13. Suinteresuotas asmuo BUAB „RVN“, atstovaujama bankroto administratoriaus... 14. Pareiškėjas antstolis G. S. atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 64-67)... 15. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Byloje kilo ginčas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 18. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 19. Iš nagrinėjamos civilinės bylos ir pateiktos vykdomosios bylos Nr.... 20. Apeliantė atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad antstolės... 21. Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 1 dalis numato, jog juridinių asmenų... 22. Juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami šio juridinio... 23. Apeliantė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad ji nebuvo informuota apie... 24. Apeliantė nesutinka ir su teismo paskirtos baudos dydžiu, teigdama, kad ji... 25. Kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 26. Esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutartį,... 29. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....