Byla e2-9642-965/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika Tamošaitienė,

2sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei,

3šalims nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovui S. L. dėl skolos priteisimo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 991,45 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė transportavo automobilį VW SHARAN, valst. Nr. ( - ) bei suteikė šio automobilio saugojimo paslaugas, todėl ieškovė turi teisę gauti iš atsakovo atlygį už automobilio transportavimą ir saugojimą už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 18 d. iki 2018 m. balandžio 18 d., t. y. už 91 dieną. Atsakovas į raginimą atsiskaityti nereagavo, su ieškove nesusisiekė.

7Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad transporto priemonės nuvežimas priverstine tvarka yra sankcija, kuri taikoma už administracinio nusižengimo padarymą, todėl visos išlaidos, susijusios su sankcija, yra ne administracinį nusižengimą padariusio asmens atsakomybė, todėl valstybė, konfiskavusi transporto priemonę, realizavusi šią priemonę, pati privalo padengti šios transporto priemonės konfiskavimo išlaidas. Transporto priemonė kaip turto rūšis yra vertybė, įkainojama pinigais, kurie turi atlikti mokėjimo funkciją už daikto išlaikymą. Administracinio nusižengimo kodeksas nenumato, jog daikto konfiskavimo ir saugojimo išlaidas privalo apmokėti asmuo, iš kurio šis daiktas konfiskuojamas, nes tai būtų dvigubo baudimo draudimo principo pažeidimas, todėl visos sutartys, pažeidžiančios šį principą bei neturinčios įstatyminio pagrįstumo, laikytinos prieštaraujančios viešajai tvarkai.

8Šalys teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą joms pranešta tinkamai. Ieškovė pateikė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad ieškinį palaiko visiškai, prašo jį tenkinti, o bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant, priimti sprendimą už akių. Atsakovas dėl nedalyvavimo teismo posėdyje prašymų nepateikė.

9Byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

10Teismas

konstatuoja:

11ieškinys tenkintinas.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. birželio 28 d. ieškovė su Klaipėdos apskrities VPK sudarė viešojo pirkimo sutartį dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Nr. 30-ST2-98(5.20) (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, bei priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir įkainiais. Pagal Sutarties 2.3. p. paslaugos teikėjas (t. y. ieškovė) tais atvejais, kai teismo sprendimu saugomos transporto priemonės turi būti konfiskuojamos, patirtas išlaidas, paskaičiuotas pagal Sutarties priedo Nr. 1 numatytus įkainius, išieško iš asmenų, dėl kurių neteisėtų veiksmų šią paslaugą ieškovei buvo būtina atlikti. Remiantis 2018 m. sausio 18 d. Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu, ieškovė transportavo automobilį VW SHARAN, valst. Nr.( - ) bei suteikė šio automobilio saugojimo paslaugas. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. kovo 29 d. nutarimu, priimtu administracinėje byloje Nr. AN1.-223-795/2018, S. L. nubaustas, automobilis buvo konfiskuotas. Ieškovė nurodė, jog priverstinai nuvežė automobilį saugoti nuo 2018 m. sausio 18 d., o minėtas teismo nutarimas konfiskuoti automobilį įsiteisėjo 2018 m. balandžio 18 d., todėl ieškovė turi teisę gauti atlygį už automobilio transportavimą ir saugojimą už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 18 d. iki 2018 m. balandžio 18 d., t. y. už 91 dieną. Atsakovo įsiskolinimas sudaro 991,45 Eur (35,04 Eur transporto priemonės nuvežimo kaina ir 956,41 Eur įsiskolinimas už transporto priemonės saugojimą). Ieškovė kreipėsi į atsakovą 2018 m. gegužės 10 d. su raginimu ir pranešė apie susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas į raginimą nereagavo, su ieškove nesusisiekė. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų padengęs įsiskolinimą, nėra.

13Nagrinėjamoje byloje tarp šalių susiklosčiusiems santykiams, kylantiems priverstinai nuvežus ir perdavus saugoti transporto priemonę, yra taikomos nuostatos, reglamentuojančios pasaugą (CK 6.830 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2011; 2013 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013). Šioje situacijoje taikomos taip pat ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) normos.

14Dėl sutarties dalies teisėtumo

15Atsakovas teismo prašo ex officio patikrinti 2017-06-28 Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų Klaipėdos mieste, Neringoje ir Klaipėdos rajone teikimo sutarties Nr. 20-3T2- 98-(5.20) 11 punkto atitiktį įstatymui ir nustačius jo neteisėtumą, pripažinti tokį punktą niekiniu. Bylos duomenimis nustatyta, kad Sutarties 11 punkte nurodyta, kad už sutarties 2.1. punkte nurodytas paslaugas vykdytojui pagal sutarties priedo Nr. 1 įkainius sumoka transporto priemonės savininkas ir/arba valdytojas solidariai.

16Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Sutarties neįvykdymas nepreziumuojamas, todėl ginčo atveju, reikalaudamas nuostolių atlyginimo, sutarties neįvykdymą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėtus veiksmus), privalo įrodyti ieškovas. CK 6.193 straipsnyje nustatytos sutarčių aiškinimo taisyklės taikomos, kai kyla ginčas dėl sutarties turinio ir atskirų jos sąlygų. Tokiais atvejais sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius šalių ketinimus. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio, jos sąlygų ar sąvokų reikšmės, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat būtina vadovautis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Kartu tai įpareigoja teismą argumentuoti savo priimtą sprendimą, pagrindžiant, kodėl būtent toks teismo sprendimas labiausiai atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Kartu kasacinis teismas nurodė, kad sutarčių aiškinimo taisyklės neturi būti suabsoliutinamos, tačiau tai neturi paneigti sutarties šalių ketinimų ir tikslų. Atsižvelgiama į sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2008; 2006 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; kt.). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį (CK 6.193 straipsnio 2 dalis).

17Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atitinkantys pasaugos pagal įstatymą prasmę (CK 6.850 straipsnis). Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, privalo atlyginti transporto priemonės savininkas – atsakovas. Ieškovė tinkamai vykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – gavus Klaipėdos apskrities VPK pareigūnų iškvietimą, ieškovė priverstinai nuvežė į saugojimo aikštelę automobilį VW SHARAN, valst. Nr.( - ) todėl ieškovė turi teisę reikalauti atlyginimo už suteiktą paslaugą.

18Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, atsakovo teiginiai, kad jis nėra šios Sutarties šalimi, todėl jam negali kilti jokie teisiniai padariniai pagal dvišalę sutartį, nepagrįsti. Teismas laiko, kad atsakovas turi sumokėti ieškovei už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą. Tai yra kildinama iš viešojo intereso, kuris liečia visus LR piliečius ir valstybėje esančius transporto priemonių savininkus ar valdytojus, kurie pažeidžia administracines normas ar baudžiamojo įstatymo ginamas normas, todėl ieškovės sutartis su trečiuoju asmeniu, kurioje šios šalys nustato pareigas ne sutarties šaliai yra teisėta ir negali būti vertinamas kaip dvigubo baudimo draudimo principo pažeidimas. Tarp asmens, dėl kurio neteisėtų veiksmų transporto priemonė paimama saugoti, ir saugojimo paslaugas teikiančio asmens nuo paėmimo saugoti momento susiklosto civiliniai pasaugos teisiniai santykiai ir šiam asmeniui taikoma civilinė atsakomybė. Kai dėl asmens neteisėtų veiksmų jam kyla tiek administracinė, tieks civilinė atsakomybę, tai nelaikytina dvigubu nubaudimu. Daikto konfiskavimo ir saugojimo išlaidas privalo apmokėti asmuo, iš kurio šis daiktas konfiskuojamas. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ieškovė turi teisę reikalauti atlyginimo iš atsakovo už jos suteiktas automobilio saugojimo paslaugas, nes atsakovas su ieškove neatsiskaitė.

19Dėl skolos

20Ieškovė prašo priteisti skolą, atsiradusią už priverstinai nuvežtos transporto priemonės saugojimą. Atsakovas teigia, kad jis nebuvo ir nėra šios sutarties šalimi, todėl jam negali kilti jokie teisiniai padariniai pagal dvišalę sutartį.

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus. SEAKĮ 33 straipsnio 8 dalies nuostatose numatyta, jog išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės.

22Pažymėtina ir tai, jog ieškovė nėra subjektas savarankiškai priimantis sprendimus dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ar dėl jų grąžinimo savininkams ar teisėtiems valdytojams. Transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir grąžinimo tvarką aiškiai numato Sutarties 5.13. ir 5.14. punktai, bei Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtinto transporto priemonių priverstinio nuvežimo tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatos.

23Taigi, tiek Sutarties, tiek ir įstatymo nuostatos ieškovei suteikia teisę už priverstinį transporto priemonių nuvežimą, pervežimą ir saugojimą savarankiškai iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar įgalioto asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal nustatytus įkainius. Kadangi ieškovė įvykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nurodytu laikotarpiu saugojo (bei išsaugojo) ir tai atitiko atsakovo interesus, ir pagal Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą nuvežė transporto priemonę bei laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 18 d. iki 2018 m. balandžio 18 d. suteikė automobilio saugojimo paslaugas, todėl ji turi teisę reikalauti atlyginimo už suteiktas paslaugas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs įsiskolinimą ieškovei, todėl nurodyta 991,45 Eur suma priteistina iš atsakovo ieškovės naudai (CK 6.850 straipsnis, SEAKĮ 33 straipsnio 8 dalis).

24Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio l dalis). Todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis).

25Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 22 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 260 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

27ieškinį tenkinti.

28Priteisti iš atsakovo S. L. 991,45 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt vieną eurą keturiasdešimt penkis centus) skolos, 5 procentus metines palūkanas už priteistą 991,45 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. liepos 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22 Eur (dvidešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ naudai.

29Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

30Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Erika... 2. sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei,... 3. šalims nedalyvaujant,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 991,45 Eur skolą, 5 procentų metines... 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 8. Šalys teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą... 9. Byloje priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).... 10. Teismas... 11. ieškinys tenkintinas. ... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2017 m. birželio 28... 13. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių susiklosčiusiems santykiams, kylantiems... 14. Dėl sutarties dalies teisėtumo... 15. Atsakovas teismo prašo ex officio patikrinti 2017-06-28 Priverstinio... 16. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 17. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atitinkantys pasaugos pagal... 18. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, atsakovo teiginiai, kad jis nėra šios... 19. Dėl skolos... 20. Ieškovė prašo priteisti skolą, atsiradusią už priverstinai nuvežtos... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 22. Pažymėtina ir tai, jog ieškovė nėra subjektas savarankiškai priimantis... 23. Taigi, tiek Sutarties, tiek ir įstatymo nuostatos ieškovei suteikia teisę... 24. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 25. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 27. ieškinį tenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo S. L. 991,45 Eur (devynis šimtus devyniasdešimt vieną... 29. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 30. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...