Byla 2A-1405-653/2015

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tatjanos Žukauskienės, Virginijaus Kairevičiaus, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ apeliacinį skundą, prie kurio prisidėjo trečiasis asmuo UAB „Ogrenta“, dėl 2014-09-18 Vilniaus apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Ergo Insurance SE, Lietuvoje veikiančio per Ergo Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui UAB „NIF Lietuva“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų „BTA insurance company“ SE, vykdantis savo veiklą Lietuvoje per filialą, AB „Ogmios centras“, UAB „Statinių priežiūra“, UAB „Stamona“, AB SEB banko ir UAB „Ogrenta“, išvada teikianti institucija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 6697,50 Lt žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas su draudėju AB „Ogmios centras“ 2012-09-03 sudarė įmonių turto draudimo sutartį, draudimo liudijimas Nr. 710-110-001220, kuria buvo apdraustas ( - ) esantis turtas. Atsakovo patalpose 2012-12-29 įvyko avariją. Dėl šios avarijos ieškovas kompensavo AB „Ogmios centras“ 13395 Lt dydžio nuostolius, kurių dalį sumos,

6t.y. 6697,50 ieškovui kompensavo AB „Lietuvos draudimas“, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo likusią dalį – 6697,50 Lt. Nurodo, kad draudėjo AB „Ogmios centras“ patalpos buvo užlietos dėl vandens tekėjimo iš atsakovui priklausančių patalpų, esančių trečiame aukšte, nes dėl neuždaryto stoglangio užšalo ir trūko priešgaisrinio vandentiekio ventilis. Ieškovas reikalauja jo, kaip draudiko, draudėjui išmokėtų sumų iš atsakingo už žalą asmens, t.y. patalpų savininko

7(CK 6.1015 str., 6.266 str. 1 d.).

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis su AB „Ogmios centras“ 2012-04-10 sudarė energijos išteklių perdavimo sutartį Nr. T850-028, kurios objektu yra atlygintinis energijos išteklių perdavimas atsakovui per prijungtus tinklus ir suteikimas atsakovui naudotis energijos tinklų/tinklų dalies, taip pat bendrų eksploatacinių (komunalinių) paslaugų, elektroninių ryšių paslaugų teikimas, taip pat vanduo. Pastato, kuriame įvyko vandentiekio avarija, pastatų ir inžinierinių sistemų, įskaitant priešgaisrinio vandentiekio aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, 2012-10-01 sutarties

9Nr. SP-160 pagrindu AB „Ogmios centras“ teikia UAB „Statinių priežiūra“. Mano, kad priešgaisrinė inžinierinė sistema yra viso pastato, užtikrinanti visų jame esančių patalpų funkcionavimą ir tenkinanti visų bendrasavininkių interesus – bendra visam pastatui. Taigi ji yra bendroji dalinė visų pastate esančių patalpų savininkų – atsakovo, AB „Ogmios centras“ ir kitų - nuosavybė (CK 4.82 str. 1 d.). Kadangi žala atsirado dėl priešgaisrinės inžinierinės sistemos defekto bendroje dalinėje nuosavybėje, todėl atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos padarymo asmuo remiantis bendraisiais CK nurodytais žalos atlyginimo pagrindais. Kadangi pastato priešgaisrinės sistemos valdytoju buvo AB „Ogmios centras“, kuris turėjo prižiūrėti priešgaisrinę sistemą, jis turi būti atsakingas už padarytą žalą. AB „Ogmios centras“ atstovai žinojo, kurioje vietoje yra kitas priešgaisrinio čiaupo ventilis avarijos metu, kurį užsukus buvo sustabdytas vandens tekėjimas.

10Šis ventilis buvo paslėptas gipso kartono sienoje, kuri buvo užglaistyta ir išdažyta, buvusio savininko ir tai AB „Ogmios centras“ atstovai žinojo. Pateikdami neteisingą informaciją apie įvykio aplinkybes, už žalą atsakingi asmenys yra AB „Ogmios centras“ ir UAB „Statinių priežiūra“. Tuo pačiu nurodo, kad priešgaisrinis čiaupas galėjo trūkti dėl netinkamos jo kokybės ar per didelio spaudimo priešgaisrinėje sistemoje.

11Šildymo sistema patalpose buvo išmontuota, bet tai nereiškia, kad dėl to čiaupas galėjo užšalti, sprogti ir užlieti patalpas vandeniu. Avarijos dieną AB „Ogmios centras“ atstovai pateko į atsakovo patalpas, turėjo raktą, be to iškirto sienoje skylę ir užsuko čiaupą, kuris buvo įmontuotas gipso kartono sienoje. Be to, atsakovas mokėjo už paslaugas būtent AB „Ogmios centras“.

12AB „Ogmios centras“ netinkamai vykdė sutartį, pagal kurią įsipareigojo atlikti inžinierinių sistemų aptarnavimą, o po avarijos nusprendė periodiškai apžiūrinėti patalpas, nors iki tol niekas patalpomis nesirūpino. Stoglangis buvo uždarytas. Avarija įvyko 25 kambario sienoje (b.l. 190) – vieta pažymėta pieštuku. Stoglangių šioje patalpoje nėra – jie įmontuoti patalpose Nr. 3 ir 4 (b.l. 190).

13Trečiasis asmuo AB „Ogmios centras“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovo ir AB „Ogmios centras“ 2012-04-10 energijos išteklių perdavimo sutartimi Nr. T850-028 AB „Ogmios centras“ įsipareigojo perduoti atsakovui per prijungus energijos tinklus energijos išteklius, teikti inžinierinių tinklų aptarnavimo ir kitas paslaugas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už paslaugas sutartyje nustatyta tvarka. AB „Ogmios centras“ prižiūrėjo paties priešgaisrinio vandentiekio veikimą, tačiau byloje nėra duomenų, kad jis veikė blogai ar buvo neprižiūrėtas. Be to, priešgaisrinis vandentiekis, kuris patenka į atsakovo patalpas, pagal šalių sutartį jau yra ne AB „Ogmios centras“ atsakomybės zonoje (Sutarties 2.1.2. p.). Tinkamas šio vandentiekio eksploatavimas yra jo savininko – atsakovo – pareiga (sutarties 2.4.5. p.). Prižiūrėti priskirtus energijos išteklių ir telekomunikacijų tinklus atsakomybės ribose), nedelsiant šalinti juose įvykusius gedimus, avarijas yra atsakovo pareiga (Sutarties 2.4.7. p.).

14Trečiasis asmuo UAB „Ogrenta“ nurodė su ieškiniu sutinkantis. Teigė, kad atsakovas savo valdomose patalpose turi tarpinę vandentiekio sistemos sklendę, kuri atskiria jo, kaip vartotojo inžinierinę sistemą nuo bendros inžinierinės sistemos, todėl atsakovas yra atsakingas už įvykusią avariją.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

162014-09-18 Vilniaus apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.

17Teismas nustatė, kad atsakovui UAB „NIF Lietuva“ nuosavybės teise priklauso administracinės patalpos, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), gautos padalijus daiktą, unikalus Nr. ( - ). Kitos šiame pastate (( - )) esančios patalpos nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims AB „Ogmios centras“ ir UAB „Stamona“. Ginčo tarp šalių nėra dėl to, kad 2012-12-29 įvykusios avarijos metu trūko atsakovo UAB „NIF Lietuva“ priešgaisrinio vandentiekio ventilis, dėl ko buvo užlietos trečiojo asmens AB Ogmios centras“ esančios patalpos. Avarijos metu trečiasis asmuo AB Ogmios centras“ Įmonių turto draudimo sutartimi buvo apdraudęs savo turtą pas ieškovą, kuris iš draudimo liudijimo Nr. 710-110-001220 papildymo matyti, yra pagrindiniu draudiku ir jam tenka 50 procentų rizikos. Dalyvaujančiu draudiku nurodytas AB „Lietuvos draudimas“, kuriam tenka kita dalis – 50 procentų rizikos. Abu draudikai – kiekvienas savo prisiimtos rizikos apimtimi - kompensavo draudėjui

18AB „Ogmios centras“ viso 13395 Lt dydžio nuostolius, todėl ieškovas prašo priteisti jo

19AB „Ogmios centras“ išmokėtą 6697,50 Lt draudimo išmoką.

20Nagrinėjamoje byloje ieškovas Ergo Insurance SE yra trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ draudikas, kuris įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš asmenų, atsakingų už jos atsiradimą.

21Ginčo tarp šalių, kad patalpos buvo užlietos dėl atsakovo patalpose trūkusio priešgaisrinio vandentiekio čiaupo, nėra. Taip pat šalys neginčija prašomos priteisti žalos dydžio.

22Avarijos dieną buvusią lauko temperatūrą, kuri 2012-12-29 anksti ryte galėjo būti -2 – -1 laipsnis žemiau nulio. Byloje esančiame 2013-01-03 defektiniame akte nurodyta, kad palėpėje tuo metu buvo šalta ir manoma, kad dėl užšalusio priešgaisrinio vamzdžio įvyko avarija, tačiau nėra nurodyta tuo metu buvusi temperatūra atsakovo patalpose, tik pažymėta, kad pastatas šildomas elektriniu šildytuvu. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad avarijos metu patalpos, kurioje įvyko avarija, temperatūros niekas nematavo, nes, kaip nurodė teismo posėdyje trečiojo asmens

23AB „Ogmios centras“ atstovas advokatas A. S., dalyvavęs likviduojant avarijos pasekmes jos įvykimo dieną, tam nebuvo laiko dėl vykusių avarijos likvidavimo darbų. Byloje nėra neginčytinų įrodymų apie tai kad atsakovo patalpose buvo paliktas atidarytas stoglangis – to nepatvirtina 2013-01-03 defektinis aktas ir byloje esančios nuotraukos, kuriose užfiksuota patalpų būklė ne iš karto po įvykio, tačiau 2013-01-03, t.y. tą dieną, kai buvo surašytas defektinis aktas – šią aplinkybę 2014-04-09 teismo posėdyje patvirtino trečiojo asmens UAB „Statinių priežiūra“ atstovas E. T.. Aplinkybė apie neuždarytą stoglangį nurodyta UAB „Statinių priežiūra“

242013-01-08 informaciniame pranešime. Liudytoju 2014-04-09 teismo posėdyje apklaustas šį pranešimą surašęs T. A. paaiškino, kad apžiūrėti įvykio vietą vyko po naujų metų, čiaupo trūkimo priežastį nustatė apžiūrėjęs trūkusį čiaupą ir iš patirties priėjo logiškos išvados, kad čiaupas trūko dėl atidaryto stoglangio, atsižvelgęs į UAB „Ogrenta“ atstovo G. V. parodymus. Teismas darė išvadą, kad šiuo pranešimu negali remtis kaip neginčytinu įrodymu, nes jis surašytas ne iš karto po įvykio ir dalyvavusio apžiūrint įvykį ne avarijos dieną, bet praėjus keletui dienų, be to aplinkybė apie įvykio metu buvusį atidarytą stoglangį šiame pranešime nurodyta iš kito asmens – G. V. paaiškinimų, kuris 2014-04-09 vykusiame teismo posėdyje paaiškino, kad įvykio dieną pastate, esančiame Savanorių pr. 187, Vilniuje, nebuvo, apie įvykį sužinojo tik po keleto dienų. Todėl teismas ieškovo ir trečiųjų asmenų nurodytą aplinkybę apie avarijos metu atsakovo patalpose buvusį atidarytą stoglangį laikė neįrodyta.

25Dėl aplinkybės, kad atsakovui priklausančios patalpos įvykio metu nebuvo šildomos, ginčo tarp šalių nėra. Kadangi atsakovo patalpose temperatūra avarijos metu nebuvo pamatuota, defektiniame akte nurodyta, kad pastatas buvo šildomas elektra, lauke oro temperatūra siekė

262 laipsnius žemiau nulio, todėl teismas sprendžia, kad byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad avarijos dieną atsakovo patalpose buvo minusinė temperatūra, kaip kad nurodo ieškovo atstovas. Ieškovo ir trečiųjų asmenų nurodyta aplinkybė, kad priešgaisrinio vandentiekio čiaupas atsakovo patalpose trūko dėl užšalusio vandens, taip pat nėra įrodyta. Atsakovo teiginiai, kad priešgaisrinis čiaupas galėjo trūkti dėl netinkamos jo kokybės ar per didelio spaudimo priešgaisrinėje sistemoje nėra paremti jokiais byloje esančiais įrodymais, todėl taip pat laikytini neįrodytais (CPK 178 str.). Teismui pasiūlius atlikti byloje ekspertizę čiaupo trūkimo priežasčiai nustatyti, šalys ekspertizę atlikti atsisakė – ieškovo atstovas atsisakymą grindė per maža prašoma priteisti suma. Taigi, byloje nėra nustatyta tikroji gaisrinio čiaupo trūkimo priežastis, dėl kurios 2012-12-29 buvo užpiltos trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančios patalpos.

27Pagal Statybos įstatymo nuostatas, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo sistemos priskiriamos prie statinio inžinierinių sistemų (Statybos įstatymo 2 str. 61 d.). Šiuo atveju nėra svarbu, ar yra sklendė, nes net ir esant sklendei, priešgaisrinio vandentiekio sistema netampa atskirta nuo visos sistemos asmenine atsakovo priešgaisrine sistema pagal minėtas Statybos ir Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatas. Priešgaisrinio vandentiekio sistema yra pastato inžinierinė sistema. Tai teismo posėdyje patvirtino ir išvadą teikiančios institucijos atstovas M. K., nurodydamas, kad pastato priešgaisrinio vandentiekio sistema yra bendro naudojimo objektas, jis turi būti naudojamas vadovaujantis galiojančių priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, negalima atjungti tam tikros jo dalies ir naudoti likusią vandentiekio dalį ir nėra įmanoma situacija, kad kiekvienas pastate esančių patalpų savininkas turėtų atskirą priešgaisrinę sistemą.

28Dėl šios priežasties tretieji asmenys administracinio pastato, esančio Savanorių pr. 187, Vilniuje, bendraturčiai AB „Ogmios centras“ ir UAB „Stamona“ kartu su atsakovu UAB

29„NIF Lietuva“ nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant ir prižiūrint bendrąjį turtą, šiuo atveju administracinio pastato priešgaisrinę sistemą. 2012 m. balandžio 4-5 d. Savanorių pr. 187 buvo tikrinami gaisriniai čiaupai nuo 1 iki 33. Trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad šis patikrinimas buvo atliktas tik AB „Ogmios centras“ priklausančiose patalpose, kiti ginčo pastato savininkai – UAB „Stamona“ ir UAB „NIF Lietuva“ tikrinti nebuvo. Ginčo pastato planinį patikrinimą 2012-05-31 atlikę Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinės saugos reikalavimus, pažeidimų nenustatė, pranešimų apie priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus nėra užregistravę.

30Teismas pažymėjo, kad ginčo čiaupas, esantis atsakovo patalpose, nebuvo laisvai prieinamas – trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ atstovai įvykio dieną čiaupą užsuko tik išdaužę gipso kartono sieną. Be to, nebuvo pažymėta ir čiaupo būvimo vieta, ką trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ atstovas nurodė teismo posėdyje. Iš šių aplinkybių labiau tikėtina, kad Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams 2012-05-31 atliekant planinį patikrinimą šis čiaupas iš viso nebuvo tikrintas. Tačiau apie jo būvimo vietą žinojo į avarijos vieta atvykę trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ atstovai.

31Atsakovas UAB „NIF Lietuva“ su AB „Ogmios centras“ 2012-04-10 sudarė Energijos išteklių perdavimo sutartį Nr. T850-028. Teismas lingvistiškai išaiškino, kad šalys susitarė ne tik dėl teritorijos inžinierinių tinklų aptarnavimo, bet visų bendro naudojimo inžinierinių tinklų aptarnavimo, nes tais atvejais, kai turimos omenyje tik teritorijos paslaugos, sutarties objekte aiškiai tai nurodyta – pvz., teritorijos valymas ir priežiūra, teritorijos šiukšlių išvežimas, teritorijos apsauga. Be to, šalys susitarė, kad atsakovo AB „Ogmios centras“ teikiamos aptarnavimo paslaugos bus atlygintinos – atsakovas įsipareigojo trečiajam asmeniui AB „Ogmios centras“ už inžinierinių tinklų aptarnavimą mokėti po 0,20 Lt už 1 kv.m. atsakovo patalpų be PVM.

32Trečiasis asmuo 2013-12-18 pranešimu Nr. 7377 Dėl kasmetinės statinių apžiūros atsakovui pranešė, kad 2013-12-20 ginčo pastate bus vykdoma kasmetinė techninė apžiūra, po pastatus vaikščios komisija ir apžiūrinės pagrindines statinių konstrukcijas bei inžinierinius tinklus. Net ir įvykus avarijai, pirmieji į jos vietą atskubėjo ir avarijos pasekmes stengėsi likviduoti būtent trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ atstovai. Byloje nustatyta, kad šio asmens atstovai žinojo apie atsakovo patalpų sienoje esantį vandens čiaupą, turėjo galimybę patekti į atsakovo patalpas ir į jas pateko, žinojo, kurioje vietoje yra kitas priešgaisrinio čiaupo ventilis, išdaužė sienoje sumontuoto čiaupo gipso kartono plotą, nors jis ir nebuvo pažymėtas, užsuko ventilį ir taip sustabdė vandens tekėjimą. Be to, liudytojas UAB „Statinių priežiūra“ projektų vadovas T. A. 2014-04-09 teismo posėdyje patvirtino, kad jį į atsakovo patalpas įleido UAB „Ogrenta“ atstovas G. V.. Į bylą pateiktas trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ 2013-12-18 pranešimas dėl kasmetinės statinių apžiūros Nr. 7377, kuriame atsakovui pranešama apie numatomą vykdyti kasmetinę techninę pastatų techninę apžiūrą, kurios metu komisija apžiūrinės pagrindines statinių konstrukcijas bei inžinierinius tinklus. Iš šių aplinkybių teismas darė išvadą, kad nors sutartis pavadinta Energijos išteklių perdavimo sutartimi, tiek iš jos objekto, kuriame nurodytos „kitos bendros eksploatacinės (komunalinės) paslaugos“, kurios išplėstos nurodant sutarties dalyką, matyti, kad šalys susitarė ne tik dėl elektros bei vandens perdavimo, bet ir dėl inžinierinių tinklų aptarnavimo. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovo UAB „NIF Lietuva“ su AB „Ogmios centras“ 2012-04-10 sudaryta Energijos išteklių perdavimo sutartis Nr. T850-028 yra administravimo sutartis, pagal kurią priešgaisrinės sistemos valdytoju buvo trečiasis asmuo AB „Ogmios centras“, kuris pagal minėtą sutartį su atsakovu turėjo prižiūrėti priešgaisrinę sistemą.

33Administratorius AB „Ogmios centras“, prisiėmęs prievoles prižiūrėti pastato Savanorių pr. 187, Vilniuje, bendrosios dalinės nuosavybės objektus, kurias 2012-07-26 perleido UAB „Ogrenta“, o pastaroji inžinierinių sistemų priežiūrą perleido UAB „Statinių priežiūra“, tinkamai šios prievolės nevykdė, neužtikrino, kad pastato priešgaisrinės sistemos įranga funkcionuotų be gedimų

34(CK 6.246 str.). Trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ patalpos buvo akivaizdžiai apgadintos iš sugedusios visam pastatui aptarnauti skirtos priešgaisrinio vandentiekio sistemos išsiliejusio vandens (CK 6.249 str., 6.247 str.). Atsakovas laikytinas nuginčijusiu CK 6.248 str. 1 d. įvirtintą kaltę dėl padarytos žalos prezumpcijos, todėl jis nelaikytinas kaltu dėl padarytos žalos

35(CK 6.248 str. 3 d.).

36Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų bei priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo nurodytos žalos.

37III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

38Apeliantas apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei kviesti liudytoją.

39Nurodė, kad atsakovui taikytina atsakomybė be kaltės pagal CK 6.266 str., nes atsakovas buvo patalpų ir inžinierinio tinklo dalies, kur įvyko avarija, savininku.

40Teismas neteisingai argumentavo sklendės buvimo reikšmę. Atsakovas savo patalpose turėjo vandentiekio sistemos sklendę, kuri atskiria jo, kaip vartotojo, inžinierinę sistemą nuo bendrosios inžinierinės sistemos. Dėl to pagal STR 1.01.08:2002 6.9 p. ši sistemos dalis buvo vartotojo inžinierinė sistema.

41Apeliantas niekada nevaldė šios inžinierinės sistemos dalies, negalėjo jai daryti poveikio. Teismas neteisingai netaikė dėl atsakovo atsakomybės kaip patalpų savininkui už žalą, kilusią atsakovo patalpose trūkus priešgaisrinės sistemos vandentiekio ventiliui. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo patalpų, ieškovas įrodinėti neprivalėjo.

42Teismas neatkreipė dėmesio, kad atsakovas yra verslininkas, todėl suprato pareigą prižiūrėti jam priklausantį turtą.

43Teismas neatsižvelgė į įrodymus, patvirtinančius, jog priešgaisrinio vandentiekio ventilis truko dėl šalčio patalpose. Taip pat neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nesiėmė priemonių sumontuoti šildymo sistemą bei kitais saugoti turtą. Atsakovas netikrinio vidaus gaisrinio vandentiekio stovio, nenuleido vandens iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, neįsitikimo ar jie nesurūdiję, neremontavo čiaupų. Atsakovas atsisakė ekspertizės, siekiant išvengti atsakomybės dėl vandens suledėjimo sistemoje.

44Teismas neteisingai aiškino sutartį kaip administravimo sutartį. Sutarties 2.2 p. nurodyta tik apie apelianto vykdomą teritorijos priežiūrą, taip pat nurodyta, kad atsakovas savo atsakomybės ribose rūpinasi inžinieriniais tikslais, todėl neteisinga teismo išvada, kad inžinierinių tinklų aptarnavimas apėmė ir atsakovo atsakomybės ribose esančius tinklus.

45Siekiant teisingai išspręsti ginčą, teismas privalėjo apklausti liudytoju L. M., kuris galėtų paliudyti kokiomis aplinkybėmis buvo sudaroma sutartis.

46Šiuo atveju buvo sudaryta energijos išteklių tiekimo sutartis, o ne administravimo sutartis.

47Sutarties šalys šios sutarties neįregistravo registre, kas patvirtina, kad nelaikė jos administravimo sutartimi.

48Šalys sudarė paslaugų sutartį dėl energijos išteklių tiekimo iki pastato įvadų, o pagal sutartis 2.1.2 p., 2,4,7 p. priešgaisrinio vandentiekio, kuris patenka į vartotojo patalpas, jau yra ne apelianto atsakomybės zonoje, nes tinkamas eksploatavimas ir priežiūra yra savininko pareiga.

49Apeliantas nesiverčia turto administravimo veikla, o tai, kad apeliantas rado tarpinę sklendę atsakovo patalpose, buvo atsitiktinumas – apie tai žinojo ilgai dirbantis J. P., kuris nėra atsakovo darbuotojas. Į avarijos vietą buvo patekta įsiveržimo būdu, nes jokie raktai nebuvo perduoti. Apelianto ir apelianto turto administratoriaus UAB „Orgenta“ atstovų buvimas įvykio vietoje buvo sąlygotas išimtinai rūpinimusi apelianto turto bei žalos apelianto patalpų nuomininkui sumažinimu. Apeliantui nebuvo perduoti raktai nuo patalpų, nebuvo apdraustas tariamai administruojamas turtas, neįregistruota administravimo sutartis registre.

50Teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovas po avarijos sudarė administravimo sutartį su kita įmone, kas reiškia, kad atsakovas nelaikė minėtos sutarties administravimo sutartimi.

51Teismas neatsižvelgė į tai, kad pati priešgaisrinė sistema buvo veikianti, t.y. apeliantas tinkamai vykdė sutartį, teikdamas energijos išteklius.

52Teismas neįvertino trečiojo asmens UAB „Statinių priežiūra“ atsiliepime pateiktų argumentų bei paaiškinimų, kad UAB „Statinių priežiūra“ sudarė sutartį su UAB „Ogrenta“ tik dėl apeliantui priklausančių patalpų administravimo, taip pat aplinkybės apie sklendės buvimą, kuriai apeliantas negalėjo daryti įtakos.

53Teismas neatsižvelgė į kitus įrodymus, rėmėsi tik atsakovo teiginiais, darydamas nepagrįstas išvadas apie avarijos priežastis.

54Neatsižvelgta į tai, kad priešgaisrinės saugos patikrinimas vyko šiltuoju sezono metu, todėl pažeidimai negalėjo būti nustatyti.

55Neatsižvelgta į apelianto paaiškinimus, jog jis vykdė neeilinius patikrinimus visuose objektuose, siekdamas įsitikinti, kad pastatai yra saugūs. Be atsakovo, apeliantas negalėjo to padaryti, todėl jam buvo išsiųstas pranešimas.

56Atsakovas UAB „NIF Lietuva“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame prašė apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

57Nurodė, kad atsakovo atsakomybei kilti turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, nes tarp šalių buvo sudaryta sutartis dėl energijos išteklių perdavimo, siejančią nukentėjusįjį ir žalą padariusį asmenį. Dėl to šiuo atveju CK 6.266 str. netaikytinas.

58Į avarijos vietą buvo patekta per bendrojo naudojimo patalpą a-1. Rakto nuo bendrų patalpų atsakovas neturėjo. Prašomas iškviesti liudytojas negalės paliudyti jokių bylai reikšmingų aplinkybių.

59Ieškovas ERGO Insurence SE atsiliepime prašė apeliacinį skundą tenkinti.

60Trečiasis asmuo UAB „Ogrenta“ atsiliepime prašė apeliacinį skundą tenkinti. Nurodė, kad atsakovas savo nuosavybės teise valdomose patalpose turi tarpinę vandentiekio sistemos sklendę, kuri atskiria jo, kaip vartotojo inžinierinę sistemą, nuo bendrosios inžinierinės sistemos, todėl įvykus avarijai atsakovo inžinierinėje sistemoje, atsakovui taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 str.

61Teismas neteisingai įvertino įrodymus apie avarijos priežastis bei nekreipė dėmesio į atsakovo nerūpestingumo faktą, jam vykdant veiklą nešildomose patalpose.

62Teismas neteisingai aiškino tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą sutartį.

63IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

64Apeliacinis skundas atmestinas.

65Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

66Apeliantas išreiškė pageidavimą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka.

67CPK 332 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Taigi šia išimtimi įstatymas būtent apeliacinės instancijos teismui suteikia diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju, neatsižvelgiant nei į apelianto, nei į kitų byloje dalyvaujančių asmenų nuomonę šiuo klausimu, spręsti, ar sprendimui dėl apeliacinio skundo priimti pakanka byloje esančios rašytinės medžiagos, ar yra būtinas tiesioginis byloje dalyvaujančių asmenų dalyvavimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju apeliaciniame skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos ir asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.

68Dėl sklende atskirtos priešgaisrinio vandentiekio sistemos statuso ir CK 6.266 str. taikymo

69CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pastatų, statinių savininkas (valdytojas) atsako be kaltės. Jis gali būti atleistas nuo atsakomybės tik įrodęs, kad žala atsirado dėl force majeure arba nukentėjusiojo tyčios ar didelio neatsargumo. Preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Savininkas (valdytojas), paneigęs šią prezumpciją, gali būti atleistas nuo atsakomybės (CK6.266 straipsnio 2 dalis).

70Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių nėra, jog žemiau esančios patalpos buvo užlietos dėl atsakovo patalpose trūkusio priešgaisrinio vandentiekio čiaupo. Taigi, įrodinėjimo klausimas dėl žemiau esančios patalpos užliejimo priežasties, šiuo atveju nekyla. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindo, dėl faktinių aplinkybių (priežasčių), nulėmusių įvykusią avariją. Apeliantas taip pat neginčija, jog priešgaisrinio vandentiekio įranga priskirtina prie statinio inžinierinių sistemų. Be to, priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas įvertino aplinkybę apie atsakovo patalpose esančios vandentiekio sistemos sklendės buvimą, pasisakydamas, jog ši aplinkybė nėra teisiškai svarbi, nes viso statinio priešgaisrinio vandentiekio sistema tokiu atveju netampa atskirta. Su tuo nesutinka apeliantas.

71Sprendžiant dėl CK 6.266 straipsnio taikymo, pirmiausiai pažymėtina, jog atsakovas viešajame registre nėra nurodytas kaip tam tikros priešgaisrinio vandentiekio sistemos dalies savininkas, todėl aukščiu minėta prezumpcija šiuo atveju netaikytina.

72Statybos įstatymo 2 str. 61-62 dalyse apibrėžtos statinio inžinerines sistemos ir nustatyta, kad gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo, pranešimo apie jį bei gesinimo sistemos yra pastato inžinerinės sistemos. Kadangi šios sistemos užtikrina viso pastato funkcionavimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią sistemą priskyrė prie bendrosios statinio inžinierinės sistemos. Minėto įstatymo 2 str. 63 d. nustatyta, jog atskirosios statinio inžinierinės sistemos yra nepriklausomos nuo kitų pastato inžinierinių (nesusietos su bendrosiomis pastato inžinerinėmis sistemomis), užtikrinančios šių patalpų funkcionavimą ir tenkinančios jų naudotojų poreikius. Taigi, vien sklendės buvimo faktas nenusako, jog bendrieji tinklai tapo atskiraisiais (vartotojo) inžinieriniais tinklais. Tokiu atveju svarbu nustatyti kokia yra šių tinklų paskirtis.

73Esant minėtam įstatyminiam reglamentavimui teismas neprivalėjo vadovautis ir poįstatyminio akto normomis, tuo labiau, kad apelianto nurodyto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 6.9., 6.19 p.p iš esmės analogiškai apibrėžia vartotojo inžinerinės sistemos ir bendrosios statinio inžinerinės sistemos sąvokas, kurių skirtumas susijęs ne tik su vartotojo sistemos mechaniniu atskyrimu, bet ir su šių sistemų funkcijomis, paskirtimi.

74Tai, kad atsakovo patalpose sklende atskirta priešgaisrinio vandentiekio sistema priskirta prie bendrų sistemų, patvirtino išvadą teikiančios institucijos atstovo paaiškinimai, kuriais pagrįstai rėmėsi teismas. Argumentų, patvirtinančių, kad šiuo atveju atsakovas turėjo funkciškai atskirtą nepriklausomą priešgaisrinę sistemą, skirtą tik jo poreikiams tenkinti, apeliantas nenurodė ir įrodymų šiai aplinkybei pagrįsti nepateikė.

75Kai žalos padaryta vienam iš bendrasavininkių dėl pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais.

76Dėl aukščiu nurodytų motyvų apelianto argumentai apie CK 6.266 straipsnio taikymą bei priešgaisrinio vandentiekio sistemos priklausymą išimtinai atsakovui ir apie jo asmeninę pareigą prižiūrėti šį turtą (tikrinti jo būklę, nuleisti vandenį, remontuoti čiaupus ir pan.), atmestini, o pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas defektą bendrojoje dalinėje pastato savininkų nuosavybėje, pagrįstai sprendė, jog tretieji asmenys - bendraturčiai kartu su atsakovu UAB „NIF Lietuva“ - nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant ir prižiūrint bendrąjį turtą – administracinio pastato priešgaisrinę sistemą.

77Dėl atsakovo civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų

78Kaip buvo minėta, nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo įrodyti atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas, tam tarpe ir atsakovo neteisėtus veiksmus dėl bendrųjų inžinierinių tikslų įvykusios avarijos. Šiuo atveju apeliantas nesutiko su pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu.

79Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (straipsnio 2 dalis).

80Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas ištyrė visas esmines aplinkybes, kuriomis atsakovas grindė atsakovo veiksmų neteisėtumą dėl trūkusio vamzdžio, t.y. jog, apelianto teigimu, priešgaisrinio vandentiekio čiaupas truko dėl šalčio patalpose, į tai, jog kad atsakovas veikė nerūpestingai, nesiėmė priemonių saugoti turtą ir pan. Teismas išsamiai motyvuotai argumentavo kodėl atmeta arba vadovaujasi tam tikrais įrodymais, išvadas grindė ne tik atsakovo įrodymais, kaip teigė apeliantas, bet byloje esančių įrodymų visuma (tame tarpe teismas motyvuotai vertino ieškovo ir trečiojo asmens pateiktus įrodymus - 2013-01-03 defektinį aktą, trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ paaiškinimus, nuotraukas, UAB „Statinių priežiūra“ atstovo paaiškinimus, 2013-01-08 informacinį pranešimą, liudytojo T. A. parodymus ir kitus įrodymus), t.y. teismas nepažeidė įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su teismo išvadomis, kurios yra logiškos ir nuoseklios, joms pritaria ir iš naujo nekartoja. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, pateikia savo nuomonę dėl jų turinio, tačiau nepagrindžia teiginių, jog pirmosios instancijos teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs, t.y. iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Konstatuotina, kad kitokia apelianto nuomonė dėl tam tikrų įrodymų turinio neduoda pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis, pagrįstomis byloje esančių įrodymų visumos vertinimu. Pažymėtina, kad apeliantui taip pat nebuvo užkirstas kelias pasinaudoti teise prašyti byloje skirti ekspertizę tam, kad būtų nustatytos avarijos kilimo priežastys (apeliantas nurodė, kad teismas pasiūlė visoms šalims prašyti skirti ekspertizę), tačiau jis šia teise nesinaudojo, o byloje esantys įrodymai ieškovo nurodytų aplinkybių nepagrindė. Nenustačius fakto, kad avarija įvyko dėl to, kad patalpa buvo nešildoma, kad atsakovas paliko neuždarytą stoglangį, apelianto ir prie apeliacinio skundo prisidėjusio trečiojo asmens UAB „Ogrenta“ argumentai apie atsakovo nerūpestingumą, jam vykdant veiklą nešildomose patalpose, nėra teisiškai reikšmingi, nes nėra priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir neigiamų padarinių.

81Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė atsakovo civilinės atsakomybės dėl įvykusios avarijos sąlygų.

82Dėl 2012-04-10 atsakovo UAB „NIF Lietuva“ ir AB „Ogmios centras“ sudarytos Energijos išteklių perdavimo sutarties Nr. T850-028 (1 t. b.l. 61-67) aiškinimo

83Šią sutartį, tame tarpe apelianto nurodytą sutarties specialiosios dalies 2.2 p., teismas aiškino lingvistiškai, t.y. kad šalys susitarė ne tik dėl teritorijos inžinierinių tinklų aptarnavimo, bet ir dėl bendro naudojimo inžinierinių tinklų aptarnavimo, nes tais atvejais, kai turimos omenyje tik teritorijos paslaugos, sutarties objekte aiškiai tai nurodyta – pvz., teritorijos valymas ir priežiūra, teritorijos šiukšlių išvežimas, teritorijos apsauga. Šiuo gi atveju sutartyje nurodyta, jog paslaugų teikėjas teikia bendras eksploatacines paslaugas, tame tarpe ir inžinierinių tinklų aptarnavimą (b.l. 61). Sutartyje nėra aptarta, kad paslaugos yra teikiamos tik tam tikroje teritorijoje, kaip nurodė apeliantas, o šalių aptartos atsakomybės ribos priede prie sutarties bei sutarties 2.1.2 p., 2.4.7 p.p. yra susijusios tik su elektros ir telekomunikacijų tinklų eksploatavimu (b.l. 66). Taigi, teismo vertinimu, sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai aptartos sąlygos dėl paslaugų teikėjo pareigos aptarnauti bendrus statinio inžinierinius tinklus, tame tarpe priešgaisrinės apsaugos sistemos tinklus, byloje surinkta pakankamai įrodymų reikšmingoms aplinkybėms nustatyti, todėl papildomai apklausti liudytoju asmenį L. M. nėra būtinybės, tuo labiau, kad šis asmuo neatstovavo nei vieną iš sutartį sudariusių asmenų (b.l. 61).

84Be to, teismo išvadas papildomai patvirtina ir kiti netiesioginiai įrodymai - 2013-12-18 AB „Ogmios centras“ pranešimas Nr. 7377 apie vykdomą kasmetinę techninę apžiūrą, taip pat teismo išsamiai aptarti šio asmens aktyvūs veiksmai likviduojant avarijos padarinius. Byloje esantys įrodymai neprieštarauja tarpusavyje, todėl teismas juos įvertino teisingai, o apelianto nurodyti argumentai apie jo dalyvavimo avarijos likvidavimo motyvus, patekimo į ginčo patalpą aplinkybes yra pertekliniai ir nepaneigia teismo padarytų išvadų. Kita vertus, byloje nėra duomenų apie patekimą į atsakovo patalpas būtent įsiveržimo būdu, kaip nurodė apeliantas, todėl nepaneigtas faktas, jog apeliantas turėjo galimybę patekti į avarijos vietą. Apelianto argumentai, kad kasmetinius patikrinimus jis vykdė siekiant įsitikinti, jog pastatai yra saugūs, tik papildomai patvirtina, kad jis faktiškai teikė bendro turto administravimo paslaugas. Tai, kad atsakovas po avarijos sudarė administravimo sutartį su kita įmonė, taip pat neturi teisinės reikšmės, vertinant avarijos metu susiklosčiusius teisinius santykius, tuo labiau, kad toks atsakovo elgesys yra logiškas, atsižvelgus į kilusį po avarijos šalių ginčą dėl prisiimtų sutartinių prievolių apimties.

85Kadangi, kaip buvo minėta, sutarties objektas apima ne tik energijos išteklių perdavimą, bet ir kitų bendrų eksploatacinių paslaugų teikimą (kaip buvo minėta - inžinierinių tikslų aptarnavimas – sutarties specialiosios dalies 2.1, 2.2 p.p., taip pat bendrosios dalies 1.1 p., 3.3 p.), teismas pagrįstai kvalifikavo šią sutartį ir kaip sutartį dėl atlygintinų bendro turto administravimo (tinklų aptarnavimo) paslaugų teikimo. Sutarties išviešinimo viešajame registre tikslas yra trečiųjų pašalinių asmenų informavimas apie tam tikrą juridinį faktą, tuo tarpu nagrinėjamu atveju ginčas kyla tarp sutarties šalių ir ne dėl sutarties sudarymo fakto, o dėl jos vertinimo ir aiškinimo, todėl apelianto argumentas apie sutarties neįregistravimą neįrodo jokių bylai svarbių aplinkybių.

86Tai, kad apeliantas savo ruožtu sudarė kitas sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl turto administravimo, nepaneigia teismo išvadų dėl 2012-04-10 atsakovo UAB „NIF Lietuva“ ir AB „Ogmios centras“ sudarytos sutarties aiškinimo.

87Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo minėtą sutartį ir teisingai konstatavo, jog šioje byloje atsakovas nuginčijo kaltės prezumpciją, o ieškovas neįrodė neteisėtų atsakovo veiksmų bei priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo nurodytos žalos.

88Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo apeliacinio skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

89Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino bei taikė teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, todėl nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

90Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

912014-09-18 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 6697,50 Lt žalos atlyginimą, 6... 5. Nurodė, kad ieškovas su draudėju AB „Ogmios centras“ 2012-09-03 sudarė... 6. t.y. 6697,50 ieškovui kompensavo AB „Lietuvos draudimas“, todėl ieškovas... 7. (CK 6.1015 str., 6.266 str. 1 d.).... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis su AB „Ogmios centras“... 9. Nr. SP-160 pagrindu AB „Ogmios centras“ teikia UAB „Statinių... 10. Šis ventilis buvo paslėptas gipso kartono sienoje, kuri buvo užglaistyta ir... 11. Šildymo sistema patalpose buvo išmontuota, bet tai nereiškia, kad dėl to... 12. AB „Ogmios centras“ netinkamai vykdė sutartį, pagal kurią įsipareigojo... 13. Trečiasis asmuo AB „Ogmios centras“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovo ir AB... 14. Trečiasis asmuo UAB „Ogrenta“ nurodė su ieškiniu sutinkantis. Teigė,... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 2014-09-18 Vilniaus apylinkės teismas sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.... 17. Teismas nustatė, kad atsakovui UAB „NIF Lietuva“ nuosavybės teise... 18. AB „Ogmios centras“ viso 13395 Lt dydžio nuostolius, todėl ieškovas... 19. AB „Ogmios centras“ išmokėtą 6697,50 Lt draudimo išmoką.... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovas Ergo Insurance SE yra trečiojo asmens AB... 21. Ginčo tarp šalių, kad patalpos buvo užlietos dėl atsakovo patalpose... 22. Avarijos dieną buvusią lauko temperatūrą, kuri 2012-12-29 anksti ryte... 23. AB „Ogmios centras“ atstovas advokatas A. S., dalyvavęs likviduojant... 24. 2013-01-08 informaciniame pranešime. Liudytoju 2014-04-09 teismo posėdyje... 25. Dėl aplinkybės, kad atsakovui priklausančios patalpos įvykio metu nebuvo... 26. 2 laipsnius žemiau nulio, todėl teismas sprendžia, kad byloje nėra... 27. Pagal Statybos įstatymo nuostatas, gaisrinės saugos ir gaisro aptikimo,... 28. Dėl šios priežasties tretieji asmenys administracinio pastato, esančio... 29. „NIF Lietuva“ nėra atleidžiami nuo pareigos dalyvauti išlaikant ir... 30. Teismas pažymėjo, kad ginčo čiaupas, esantis atsakovo patalpose, nebuvo... 31. Atsakovas UAB „NIF Lietuva“ su AB „Ogmios centras“ 2012-04-10 sudarė... 32. Trečiasis asmuo 2013-12-18 pranešimu Nr. 7377 Dėl kasmetinės statinių... 33. Administratorius AB „Ogmios centras“, prisiėmęs prievoles prižiūrėti... 34. (CK 6.246 str.). Trečiojo asmens AB „Ogmios centras“ patalpos buvo... 35. (CK 6.248 str. 3 d.).... 36. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendė, kad ieškovas... 37. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 38. Apeliantas apeliaciniu skundu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą... 39. Nurodė, kad atsakovui taikytina atsakomybė be kaltės pagal CK 6.266 str.,... 40. Teismas neteisingai argumentavo sklendės buvimo reikšmę. Atsakovas savo... 41. Apeliantas niekada nevaldė šios inžinierinės sistemos dalies, negalėjo jai... 42. Teismas neatkreipė dėmesio, kad atsakovas yra verslininkas, todėl suprato... 43. Teismas neatsižvelgė į įrodymus, patvirtinančius, jog priešgaisrinio... 44. Teismas neteisingai aiškino sutartį kaip administravimo sutartį. Sutarties... 45. Siekiant teisingai išspręsti ginčą, teismas privalėjo apklausti liudytoju... 46. Šiuo atveju buvo sudaryta energijos išteklių tiekimo sutartis, o ne... 47. Sutarties šalys šios sutarties neįregistravo registre, kas patvirtina, kad... 48. Šalys sudarė paslaugų sutartį dėl energijos išteklių tiekimo iki pastato... 49. Apeliantas nesiverčia turto administravimo veikla, o tai, kad apeliantas rado... 50. Teismas nevertino aplinkybės, kad atsakovas po avarijos sudarė administravimo... 51. Teismas neatsižvelgė į tai, kad pati priešgaisrinė sistema buvo veikianti,... 52. Teismas neįvertino trečiojo asmens UAB „Statinių priežiūra“... 53. Teismas neatsižvelgė į kitus įrodymus, rėmėsi tik atsakovo teiginiais,... 54. Neatsižvelgta į tai, kad priešgaisrinės saugos patikrinimas vyko šiltuoju... 55. Neatsižvelgta į apelianto paaiškinimus, jog jis vykdė neeilinius... 56. Atsakovas UAB „NIF Lietuva“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 57. Nurodė, kad atsakovo atsakomybei kilti turi būti nustatytos visos civilinės... 58. Į avarijos vietą buvo patekta per bendrojo naudojimo patalpą a-1. Rakto nuo... 59. Ieškovas ERGO Insurence SE atsiliepime prašė apeliacinį skundą tenkinti.... 60. Trečiasis asmuo UAB „Ogrenta“ atsiliepime prašė apeliacinį skundą... 61. Teismas neteisingai įvertino įrodymus apie avarijos priežastis bei nekreipė... 62. Teismas neteisingai aiškino tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą... 63. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 64. Apeliacinis skundas atmestinas.... 65. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos... 66. Apeliantas išreiškė pageidavimą apeliacinį skundą nagrinėti žodinio... 67. CPK 332 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 68. Dėl sklende atskirtos priešgaisrinio vandentiekio sistemos statuso ir CK... 69. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pastatų, statinių savininkas... 70. Nagrinėjamu atveju ginčo tarp šalių nėra, jog žemiau esančios patalpos... 71. Sprendžiant dėl CK 6.266 straipsnio taikymo, pirmiausiai pažymėtina, jog... 72. Statybos įstatymo 2 str. 61-62 dalyse apibrėžtos statinio inžinerines... 73. Esant minėtam įstatyminiam reglamentavimui teismas neprivalėjo vadovautis ir... 74. Tai, kad atsakovo patalpose sklende atskirta priešgaisrinio vandentiekio... 75. Kai žalos padaryta vienam iš bendrasavininkių dėl pastato defekto... 76. Dėl aukščiu nurodytų motyvų apelianto argumentai apie CK 6.266 straipsnio... 77. Dėl atsakovo civilinės deliktinės atsakomybės sąlygų... 78. Kaip buvo minėta, nagrinėjamu atveju ieškovas turėjo įrodyti atsakovo... 79. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių... 80. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas ištyrė visas... 81. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė atsakovo civilinės... 82. Dėl 2012-04-10 atsakovo UAB „NIF Lietuva“ ir AB „Ogmios centras“... 83. Šią sutartį, tame tarpe apelianto nurodytą sutarties specialiosios dalies... 84. Be to, teismo išvadas papildomai patvirtina ir kiti netiesioginiai įrodymai -... 85. Kadangi, kaip buvo minėta, sutarties objektas apima ne tik energijos... 86. Tai, kad apeliantas savo ruožtu sudarė kitas sutartis su trečiaisiais... 87. Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo minėtą sutartį ir... 88. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 89. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą bei... 90. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 91. 2014-09-18 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą....