Byla e2-191-904/2015
Dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Valstybinė mokesčių inspekcija, AB „Šiaulių bankas“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, G. J. F, Swedbank AB, M. G., priėmimo klausimą

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, rašytinio proceso tvarka spęsdamas ieškovo BUAB „Pušų alėja“ ieškinio atsakovams I. G., V. G., R. G., R. G. dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Valstybinė mokesčių inspekcija, AB „Šiaulių bankas“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, G. J. F, Swedbank AB, M. G., priėmimo klausimą,

Nustatė

22014-09-26 teisme gautas ieškovo ieškinys, kuriuo pareiškė reikalavimą atsakovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype nustatyti neatlygintinį ir neterminuotą servitutą teisėtam infrastruktūros objektų savininkui.

32014-10-10 teisme gautas patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovas pareiškė reikalavimą atsakovams I. G., V. G., R. G., R. G. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype (unikalus Nr. ( - ) siekiant sukonkretinti nustatomo servituto turinį, procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyti žemės sklypo plano, pagal kurį servitutas nustatomas, identifikavimo duomenys, nuoroda, iš kurios pusės turi būti prieinama (privažiuojama) prie vamzdyno, esant poreikiui atlikti jo remonto ir priežiūros darbus, taip pat nustatomų apribojimų ribos ir plotas.) nustatyti teisėtam infrastruktūros objektų, esančių žemės sklype (t. y. vandenvietės techninis pastatas, unikalus Nr. siekiant sukonkretinti nustatomo servituto turinį, procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyti žemės sklypo plano, pagal kurį servitutas nustatomas, identifikavimo duomenys, nuoroda, iš kurios pusės turi būti prieinama (privažiuojama) prie vamzdyno, esant poreikiui atlikti jo remonto ir priežiūros darbus, taip pat nustatomų apribojimų ribos ir plotas. siekiant sukonkretinti nustatomo servituto turinį, procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyti žemės sklypo plano, pagal kurį servitutas nustatomas, identifikavimo duomenys, nuoroda, iš kurios pusės turi būti prieinama (privažiuojama) prie vamzdyno, esant poreikiui atlikti jo remonto ir priežiūros darbus, taip pat nustatomų apribojimų ribos ir plotas., b. pl. 10,50 kv. m; vandentiekio tinklų vamzdynas, unikalus Nr. ( - ); vandentiekio tinklų vamzdynas (1i1-1i4) ilgis – 1161,5 m; vandentiekio tinklų vamzdynas (1i5) ilgis – 26,58 m; vandentiekio tinklų vamzdynas (1i6) ilgis – 122 m; artezinis gręžinys 28742 (1i7); artezinis gręžinys 31007 (1i8); artezinis gręžinys 32333 (1i9); artezinis gręžinys 31008 (1i10); fekalinės kanalizacijos vamzdynas, unikalus Nr. ( - ), L-1018,10 m; spaudiminės kanalizacijos tinklų vamzdynas, unikalus Nr. ( - ), L – 2684,3 m (nuo šulinio 62 iki taško A L- 2638,85 m; nuo šulinio 61 (43) iki šulinio 62 L – 15,20 m; nuo šulinio 32 iki šulinio 31 L- 1,20 m; nuo šulinio 242 iki šulinio 241 L-1,50 m; nuo šulinio 132 iki šulinio 111, L-1,30 m; spaudiminės kanalizacijos tinklų vamzdynas (3i4) ilgis m-16,55; spaudiminės kanalizacijos tinklų vamzdynas (3i5) ilgis – m-8; spaudiminės kanalizacijos siurblinė (3i6); vandentiekio linija, unikalus nr. ( - ) ilgis – 923,34 m; vandentiekio linija, unikalus Nr. ( - ) ilgis – 1966,69 m; buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr. ( - ) ilgis – 906,89 m; buitinių nuotekų tinklai, unikalus Nr. ( - ) ilgis – 2668,08 m (viešpataujantis daiktas), savininkui neatlygintinį ir neterminuotą servitutą, suteikiantį teisę savininkui aukščiau nurodytus infrastruktūros objektus naudoti, aptarnauti ir remontuoti, važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis kaip pėsčiųjų taku, atlikti kitus darbus, kurie būtini servituto teisėms įgyvendinti.

42015-02-10 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu, aiškinantis ieškinio reikalavimus paaiškėjo, jog ieškovė nurodė tik inžinerinės infrastruktūros bendrus charakterizuojančius duomenis. Ieškiniu prašoma nustatyti servitutą, suteikiantį teisę infrastruktūros objektus naudoti, aptarnauti ir remontuoti, važiuoti transporto priemonėmis ir naudotis kaip pėsčiųjų taku, atlikti kitus darbus, kurie būtini servituto teisėms įgyvendinti. Parengiamojo teismo posėdžio metu nustatyta, kad nėra pateikti, pėsčiųjų takų, kelių parametrai, koordinačių taškai, planai, plotų paskaičiavimai. Ieškovo atstovas posėdžio metu ieškinio reikalavimą tikslinti atsisakė.

52015-02-11 teismo nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas iki 2015-02-26 patikslinti ieškinio trūkumus, t.y. nurodant kelio, tako servituto plotį, ilgį, plotus, koordinates, pateikti servituto pritaikymo planą.

6Teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, kuriame nurodoma, kad ieškovas ieškinio reikalavimų netikslins. Ieškovas pareiškime nurodė, kad ieškovas BUAB „Pušų alėja“ yra bankrutavusi bendrovė, kuri neturi finansinių galimybių kreiptis į matininkus dėl servituto plano sudarymo, taip pat ieškovo bankroto administratorius neturi reikiamų žinių, kokio kelio ir tako reikia tam, kad būtų tinkamai įgyvendinamos servituto teisės prižiūrint infrastuktūros objektus.

7Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/23208 pateiktas bendras žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 30.4380 ha, planas. Šiame plane nurodytos bendrasavininkių naudojimosi dalys, žemės sklypas suskirstytas į 17 kiemų, suprojektuotos gatvės, privažiavimai. Inžinerinės infrastruktūros šiame plane nepavaizduotos.

8Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/23208 pateiktas vandenvietės techninio pastato, unikalus Nr. ( - ), vandentiekio tinklų vamzdyno, unikalus Nr. ( - ) bei fekalinės kanalizacijos vamzdyno, unikalus Nr. ( - ), planai. Vandenvietės techninio pastato, vandentiekio tinklų vamzdyno bei fekalinės kanalizacijos vamzdyno koordinatės ieškinyje nenurodytos, byloje taip pat nepateikti šie duomenys.

9Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/23208 pateiktas spaudiminės kanalizacijos tinklų vamzdyno, unikalus Nr. ( - ) planas, kuriame matyti, jog žemės sklypo ribos, kuriame egzistuoja šis inžinerinis įrenginys nėra nurodytos. Inžinerinio įrenginių koordinačių taškai kadastro byloje nenurodyti. Ieškinyje prašoma servitutą nustatyti nuo šulinio 62 iki taško ,,AL“, tikslesnės inžinerinio įrenginio koordinatės nenurodytos. Susipažinus su kadastrų bylose pateiktais planais, taškas ,,AL“, nerastas.

10Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/63687 pateikti vandentiekio linijų, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), buitinių nuotekų tinklų unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), planai. Kadastro byloje pateiktos dviejų vandentiekio linijų koordinačių lentelės, kurios nėra identifikuotos. Vienoje pažymėti taškai nuo 1 iki 20, kitoje nuo 201 iki 281. Ieškinyje vandentiekio linijų koordinačių taškai nenurodyti. Buitinių nuotekų tinklų koordinatės kadastro byloje bei ieškinyje nenurodytos.

11Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas nepašalino teismo nutartyje nurodyto ieškinio trūkumo, t. y. nepatikslino ieškinio reikalavimo. Byloje prašoma nustatyti servitutą žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 30.4380 ha. Iš kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/63687, esančių planų matyti, jog žemės sklypui bendrasavininkų sutarimu yra nustatyta naudojimosi tvarka. Žemės sklypas suskirstytas į 17 kiemų, suprojektuotos gatvės bei privažiavimai. Šiame žemės sklypo plane, inžinerinės infrastruktūros įrenginiai nėra pažymėti. Ieškovo atstovas pateikė atskirus aštuonių inžinerinių įrenginių planus. Iš ieškovo pateiktų atskirų planų bei žemės sklypo plano, kuriame numatyta bendrasavininkių naudojimosi tvarka, nėra galimybės nustatyti bendrą bei racionalų inžinerinių įrenginių naudojimo, aptarnavimo ir remonto galimybes, jog būtų galima privažiuoti transporto priemonėmis, prieiti pėsčiųjų takais bei atlikti kitus darbus, kurie būtini servituto teisėms įgyvendinti. Nepateiktos kelių bei takų koordinatės, nepaskaičiuoti plotai, nepateikti servituto nustatymo planai. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškinyje inžinerinių įrenginių koordinačių taškai nenurodyti. Byloje nėra duomenų apie vandenvietės techninio pastato, unikalus Nr. ( - ), vandentiekio tinklų vamzdyno, unikalus Nr. ( - ), fekalinės kanalizacijos vamzdyno, unikalus Nr. ( - ), spaudiminės kanalizacijos tinklų vamzdyno, unikalus Nr. ( - ), buitinių nuotekų tinklų unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), koordinates.

12Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas reikalavimą reiškia dėl servituto nustatymo, pripažintina, kad reikalavimas turi būti reiškiamas tikslus ir konkretus, ieškovas turi nurodyti kelio, tako servituto plotį, ilgį, plotus, koordinates, pateikti servituto pritaikymo planą. Ieškovo atstovas tai padaryti atsisakė.

13Nepareiškus tikslaus reikalavimo, teismui nebus galimybės byloje priimti aiškaus ir konkretaus sprendimo, be to, negali būti užtikrinamas tinkamas byloje dalyvaujančių asmenų teisės ir pareigos pateikti atsiliepimus į pareikštus reikalavimus įgyvendinimas. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovo V. G. be kitų motyvų, kuriais jis nesutinka su ieškiniu, ginčija servituto ne atlygintinumą.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012 konstatavo, kad jeigu tarnaujantysis daiktas yra žemės sklypas, tai būtina tiksliai apibrėžti žemės sklypo savininko teisių ribojimo turinį ir teritoriją, kurioje ribojimai yra taikomi. Pažymėta, kad teritorija turi būti apibrėžta žemės sklypo plane (schemoje), kuriame būtų duomenys apie apribojimų išsidėstymą sklype, pavyzdžiui, ribojimų ribos, plotas ir kita; teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje turi būti nurodyta, kad šis servitutas nustatytas pagal konkretų planą (schemą), įrašant, kas yra plano (schemos) rengėjas, parengimo ar patvirtinimo data, numeris ar kiti šio dokumento identifikavimo duomenys.

15Atsižvelgiant į tai, ieškovas turėjo pateikti žemės sklypo planą, pagal kurį servitutas nustatomas, identifikavimo duomenis, nurodant iš kurios pusės turi būti prieinama (privažiuojama) prie vamzdynų, esant poreikiui atlikti jo remonto ir priežiūros darbus, taip pat nurodyti apribojimų ribas (koordinates) ir plotą.

16Pažymėtina, kad teismas negali pats už ieškovą įgyvendinti teisę parengti ieškinį ir pareikšti ieškinio reikalavimą, neatsižvelgiant ir į tai, jog ieškovas yra bankrutavusi įmonė. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškinys yra su esminiais trūkumais, dėl kurių negali būti toliau atliekami byloje parengiamieji veiksmai ir atliekami kiti civilinio proceso numatyti veiksmai, todėl ieškinys paliktinas nenagrinėtu (CPK 115 straipsnio 2, 3, 5 dalys, 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 straipsnio 2, 3, 5 dalimis, 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, teismas

Nutarė

18ieškovo BUAB „Pušų alėja“ ieškinį atsakovams I. G., V. G., R. G., R. G. dėl servituto nustatymo, tretieji asmenys AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Valstybinė mokesčių inspekcija, AB „Šiaulių bankas“, kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“, G. J. F, Swedbank AB, M. G., palikti nenagrinėtą.

19Nutartis skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, rašytinio proceso... 2. 2014-09-26 teisme gautas ieškovo ieškinys, kuriuo pareiškė reikalavimą... 3. 2014-10-10 teisme gautas patikslintas ieškinys, kuriuo ieškovas pareiškė... 4. 2015-02-10 vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu, aiškinantis ieškinio... 5. 2015-02-11 teismo nutartimi ieškovui buvo nustatytas terminas iki 2015-02-26... 6. Teisme gautas ieškovo pareiškimas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo,... 7. Teismas nustatė, kad nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų... 8. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/23208... 9. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/23208... 10. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje Nr. 55/63687... 11. Įvertinus nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas... 12. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas reikalavimą reiškia dėl servituto... 13. Nepareiškus tikslaus reikalavimo, teismui nebus galimybės byloje priimti... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2012... 15. Atsižvelgiant į tai, ieškovas turėjo pateikti žemės sklypo planą, pagal... 16. Pažymėtina, kad teismas negali pats už ieškovą įgyvendinti teisę... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 straipsnio 2, 3, 5 dalimis, 296... 18. ieškovo BUAB „Pušų alėja“ ieškinį atsakovams I. G., V. G., R. G., R.... 19. Nutartis skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties kopijos...