Byla 2-413-280/2013
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo E. P. priešieškinį ieškovui dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Andriui Budriūnui, atsakovams N. P. ir E. P.

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės bylos pagal ieškovo Danske Bank A/S ieškinį atsakovui N. P., atsakovui E. P., trečiasis asmuo bankrutavusi UAB „Alro Media“, dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo E. P. priešieškinį ieškovui dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu atsakovams N. P., E. P., trečiajam asmeniui bankrutavusiai UAB „Alro Media“ prašo priteisti iš atsakovų 453 696,01 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-08 iki sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: žyminį mokestį 8537 Lt. Ieškinys pareikštas laidavimo sutarčių, sudarytų su atsakovais 2007 m. balandžio 26 d ( su N. P.) ir 2007 m. lapkričio 29 d. ( su E. P.) pagrindu. Ieškovas pateikė kreditavimo ir laidavimo sutartis, nepadengtos skolos ataskaitą, kt. dokumentus. Ieškinys dėl prašomų sumų priteisimo atsakovams pareikštas dėl to, kad atsakovai laidavo už UAB „Alro Media“ 2007 m. suteiktą 500 000 Lt kredito grąžininimą. Ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti, o Ė. P. priešieškinį atmesti.

4Atsakovai nei atsiliepimu į ieškinį, nei tripliku ( N. P.) su ieškiniu nesutiko, nurodė nesutikimo motyvus, nepateikdami jokių įrodymų tvirtinimams pagrįsti. Tvirtina, kad bankas, sudarydamas su jais laidavimo sutartis, elgėsi nesąžiningai, nes turėjo sutarčių sudarymo metu daugiau nei trigubai didesnės vertės kredito grąžinimo užtikrinimą, lyginant su suteikta kredito suma, todėl nebuvo pagrįsto pagrindo reikalauti, kad ir būtų sudarytos laidavimo sutartys su atsakovais. Sutartys sudarytos banko ekonominio spaudimo įtakoje, bankui piktnaudžiaujant teisėmis, pasinaudojant atsakovų nepatyrimu. Nurodo, kad kreditas bendrovei suteiktas po 10 dienų nuo jos įregistravimo, įstatinis kapitalas siekė 10 000 Lt. Kredito suteikimo sutartis prieštarauja CK 1.5 str. nustatytiems principams, todėl turi būti pripažinta niekine. Surašant laidavimo sutartį joje nurodyta, kad kreditas suteiktas šeimos poreikių tenkinimui, bet tai netiesa, nes kreditas panaudotas kitu tikslu, suteiktas bendrovei kitos bendrovės akcijoms pirkti ir apyvartinėms lėšoms papildyti.

5Atsakovai prašė į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukti bankrutavusią UADBB „Sėkmės pulas“, tvirtindami, kad ši bendrovė bankui įkeitė nuosavybės teisėmis priklausantį turtą už ne mažesnę negu 700 000 litų sumą. Byloje nepateikta duomenų kokią skolos sumą pavyko išieškoti iš šios bendrovės. Ši bendrovė turi būti įtraukta trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje, nes ši ieškovė turi solidarią prievolę, o nagrinėjamos bylos išsprendimas turės įtakos solidarių skolininkų tarpusavio santykiams ( CK 6.9 str.), nurodė atsakovė N. P..

6Atsakovas E. P. pateikė priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, prie jo rašytinių įrodymų nepridėjo , nurodė argumentus, dėl ko laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms: atsakovas E. P. jokio nekilnojamojo turto neturėjo, darbo užmokestis buvo minimalus, kas bankui buvo žinoma, todėl atsakovas tokiomis aplinkybėmis negalėjo būti laiduotoju( CK 6.76 str., CK 6.77 str. 4 d.) Atsakovas tvirtina, kad laidavimas pasibaigė ir CK 6.88 str. pagrindu, nes kreditorius per 3 mėnesius po bankroto bylos iškėlimo UAB „Alro Media“ nepareiškė ieškinio laiduotojui. Priešieškinio rezoliucinėje dalyje atsakovas prašo laidavimo sutartį pripažinti tariamu sandoriu, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

7Atsakovas E. P. teismo posėdžio dieną prašė atidėti bylos nagrinėjimą, nes nori pasirūpinti atstovavimu, be atstovo pagalbos nesugebės tinkamai ginti savo pažeistų teisių. Teismas šio prašymo netenkino, nes atsakovas nuo 2013 m. kovo pabaigos, kai buvo paskirta teismo posėdžio diena, turėjo galimybę susitarti su advokatu, o po to, jei jis užimtas, iš anksto informuoti teismą apie galimai kitos posėdžio datos paskyrimą, bet to nedarė, prašymą pareiškė , kaip minėta, tik posėdžio dieną, prašė neskirti bylos nagrinėjimo dienomis, kai adv. S. Butkevičius negali jo atstovauti.

8Ieškinys tenkinamas, priešieškinis netenkinamas ( CPK 265 str.).

9Laidavimo sutartimis, kurių pagrindu pareikštas reikalavimas nagrinėjamojoje byloje atsakovams N. P. ir E. P., kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 straipsnio 1 dalis).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio. Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis; išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank” v. R. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-364/2010; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. G. D. ir kt., bylos Nr. 3K-7-61/2011). Tais atvejais, kada skolininkui, kredito gavėjui, iškeliama bankroto byla, o ši teisinė situacija aktuali nagrinėjamoje byloje, kreditorius- bankas turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis).

11Laiduotojo solidarioji atsakomybė (CK 6.81 straipsnio 1 dalis) lemia tai, kad kreditorius gali iš karto reikšti savo reikalavimą laiduotojui ir savaime neturi pareigos jo reikšti pagrindinio skolininko bankroto byloje. Kreditorius turi teisę atskiroje civilinėje byloje pareikšti savo reikalavimą laiduotojui, tiek abiem kartu, kol pagrindinis skolininkas nėra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro. Trečiuoju asmeniu visada privalu įtraukti kredito gavėją, šiuo atveju UAB „Alro Media“.

12Nustatytos faktinės aplinkybės

13Iš atsakovų paaiškinimo ir UAB „Alro Media“ bankroto byloje Nr. B2-34-425/2013 esančių dokumentų, ieškovo su atsiliepimu į priešieškinį pateiktų dokumentų nustatyta, kad atsakovė N. P. yra bankrutavusios UAB „Alro Media“ akcininkė ir kredito suteikimo metu dirbo direktore, atsakovas E. P. - bankrutavusios bendrovės akcininkas, leidybos direktoriumi dirbo nuo 2007-08-07 iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Alro Medis“ 2009 m. rugpjūčio mėn.

14Ieškovas Danske Bank A/S ( tuo metu AB Sampo bankas) 2007 m. balandžio 26 d. sudarė su UAB „Alro Media“ kredito linijos sutartį Nr. K200704-0439, kuria ieškovas įsipareigojo ir suteikė 350 000 Lt, o po 2007-11-30 susitarimo dėl dalinio kredito sutarties sąlygų pakeitimo -500 000 Lt kreditą. Kredito gavėjas UAB „Alro Media“, atstovaujama direktorės atsakovės N. P., įsipareigojo grąžinti paskolintas lėšas, mokėti sutartimi nustatytas palūkanas, vykdyti kitus įsipareigojimus. Galutinis kredito grąžinimo terminas buvo nustatytas 2014-04-26. Kadangi UAB „Alro Media“ 2009 m. rugpjūčio 24 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, tai įsipareigojimų įvykdymo terminas pasibaigė įsiteisėjus šiai nutarčiai 2009-09-04.

15Panevėžio apygardos teismo 2010-09-07 nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia, likviduojant ją nurodyti ieškovo tenkintini Panevėžio apygardos teismo 2010-02-02 nutartimi patvirtinti reikalavimai 454 054,15 Lt. BUAB „Alro media“ į teismo posėdį neatvyko, administratorius prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

16UAB „Alro media“, sudarydama kredito sutartį Nr. K200704-0439, 2007-11-30 susitarimu, kredito grąžinimui užtikrinti ieškovui pateikė laidavimo sutartį su UADBB „Sėkmės pulas“, laidavimo sutartį su N. P., laidavimo sutartį su E. P. bei įsipareigojo per 30 dienų įkeiti kredito gavėjo visas lėšas ir būsimas įplaukas į sąskaitą ieškovo banke bei ilgalaikį kilnojamąjį turtą ir įrangą už ne mažesnę negu 800 000 Lt balansinę vertę ( b.l. 18-19).

17Iš UAB „Alro media“ bankroto byloje esančios administratoriaus ataskaitos matyti, kad ieškovui įkeisto ir pardavinėjamo turto likutinė vertė tik 8 852,97 Lt. ( 2012-10-25 administratoriaus ataskaita ir kreditorių komiteto posėdžio protokolas).

18Laiduotojui UADBB „Sėkmės pulas“ Panevėžio apygardos teismo 2009-12-18 nutartimi iškelta bankroto byla, nuo 2010-10-04 nutarties įsiteisėjimo ši bendrovė pripažinta bankrutavusia ir paskelbtas jos likvidavimas. Nutartyje nenurodytas likviduojant šią bendrovę tenkintinas ieškovo reikalavimas, bet bankroto byloje Nr. B2-64-198-2013 yra pateiktas Panevėžio apygardos teismo 2009-12-02 įsakymas dėl 456 189,15 Lt skolos išieškojimo ieškovui Danske Bank A/S( t.2, b.l 101).

192013-05-03 nutartimi pratęstos šios bendrovės likvidavimo procedūros iki bus išnagrinėtos kitos apeliacine tvarka bylos dėl skolų išieškojimo. Bankroto byloje tenkinti tik pirmos eilės kreditorių reikalavimai. Pagal šios bendrovės balansą 2012-12-31 buvo apskaityta turto už 203 20 Lt, o mokėtinų sumų už 509 248 Lt. Tai liudija, kad ši bendrovė kaip laiduotojas negali ieškovui kredito grąžinti, nors ir laidavo. Šios bendrovės įtraukimas į bylos nagrinėjimą atsakovų prašymu būtų labai formalus, todėl netikslingas, nes ieškovas šiai bendrovei nagrinėjamojoje byloje jokių reikalavimų nereiškia, nė viena iš šalių nenurodo, kad teismas kokiu tai būdu sprendime turi pasisakyti dėl šio asmens teisių ir pareigų. Iš šios bendrovės, kaip minėta, skola jau priteista, bet neišieškota. Atsakovai tik padengę skolą įgys reikalavimo teises į UADBB „Sėkmės pulas“, tačiau nagrinėjamu atveju jie skolos nepripažįsta, nesutinka jos mokėti, o nurodyta bendrovė, jei skola bus priteista ir sumokėta, bus jau išregistruota, nes jos likvidavimas iš esmės pasibaigęs, pratęstas iki konkrečios datos.

20Atsakovė N. P. laidavimo sutartį su ieškovu sudarė 2007-04-26 ir įsipareigojo atsakyti bankui solidariai su kredito gavėju UAB „Alro Media“, kurios vadove tuo metu buvo, jeigu kredito gavėjas neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal kredito sutartį. Ji įsipareigojo atsakyti bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas ir pasirašydama sutiko, kad laidavimas galiotų iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo pagal kredito sutartį ( sutarties 13 p.).

21Ginčo laidavimo sutartį pasirašė N. P. ir jos sutuoktinis S. P., bet reikalavimai pareikšti tik N. P.. Ieškovas turi diskrecijos teisę pasirinkti atsakovą, atsakovės sutuoktiniui S. P. reikalavimų nereiškia, todėl atmestini N. P. argumentai dėl to, kad ji laidavo šeimos turtu, kad sutartis sudaryta šeimos poreikių tenkinimui, nes sutarties esmė atskleista ir nekyla abejonių, kad kreditas suteiktas uždarai akcinei bendrovei, kuri už 350 000 Lt pirko UAB „Panevėžio balsas“ akcijas iš atsakovo E. P., o 150 000 Lt naudojo apyvartinėms lėšoms ( kredito sutarties 2 p.).

22Iš atsakovės N. P. paaiškinimų teismo posėdžio metu akivaizdu, kad ji bankui pasiūlius sutiko laiduoti už jos vadovaujamai bendrovei suteikto kredito grąžinimą, tačiau matydama, kad kredito grąžinimas pakankamai užtikrinamas, tikėjosi, kad jai, kaip laiduotojai, atsakyti neteks, nors turėjo ,įvertinti ir tai, ir matomai žinojo, kad ji prisiima įsipareigojimus ir tokiam atvejui, jeigu kredito gavėjas skolos nebegalės grąžinti. Su banko siūlytomis kredito suteikimo ir jo grąžinimo užtikrinimo sąlygomis ji sutiko.

23Panaši situacija ir su atsakovu E. P.. Laidavimo sutartis su juo sudaryta 2007-11-29, pagal sutarties 13 p. jis sutiko, kad laidavimas galioja iki visiško kredito grąžinimo. Jis išreiškė sutikimą, kad UAB „Alro Media“ skola būtų padidinta iki 500 000 Lt. Jis, analogiškai kaip ir N. P., pasirašydamas sutartį tikėjosi, kad kredito grąžinimas pakankamai užtikrintas ir jam neteks atsakyti pagal laidavimo sutartį. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Alro media“ suteikto kredito 350 000 Lt panaudota iš E. P. nuperkant UAB „Panevėžio balsas“ akcijas. Teismo posėdžio metu jis paaiškino, kad jis už turimas UAB „Panevėžio balsas“ akcijas buvo skolingas E. Ž., todėl gautais 350 000 litais jis grąžino E. Ž. skolą ir UAB „Alro Media“ perleido iš šio įgytas UAB „Panevėžio balsas „ akcijas. UAB „Panevėžio balsas“ bankrutavo, išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

24Teisiniai argumentai

25Sandoris pripažįstamas neturinčiu valios trūkumų, kai jį sudariusių asmenų valia, išreikšta išorine išraiškos forma nagrinėjamu atveju –rašytine sutartimi, atitinka tikruosius jų ketinimus. Teismų praktikoje tiriant kiekvieno ginčijamo sandorio teisėtumo klausimą, viena esminių nustatinėtinų aplinkybių yra civilinio teisinio santykio dalyvių valia, buvusi sandorio sudarymo metu ( CK 1.64 str.). Vėliau, po sandorio sudarymo, atsiradusios ginčijamo teisinio santykio dalyviui nepalankios aplinkybės negali būti pagrindas sudaryto sandorio neteisėtumo faktui konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. T. v. G. Ž.; bylos Nr. 3K-3-359/2006).

26Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Motyvai, dėl kurių civilinių teisinių santykių subjektai atlieka vienokius ar kitokius teisinę reikšmę turinčius veiksmus, savaime neturi teisinės reikšmės. Aiškinant sutartį taip pat būtina vadovautis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Tai reiškia, kad sandorio sąlygos turi būti aiškinamos taip, jog aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Todėl nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo atsakovę N. P. ir E. P. atleisti nuo atsakomybės pagal jos sudarytą su ieškovu laidavimo sutartį.

27Nors ir atsakovas E. P. priešieškiniu tvirtina, kad su juo sudaryta laidavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ( CK 1.80 str.), bet šis tvirtinimas nepagrįstas. Įstatymas nedraudžia ir perteklinio įsipareigojimų užtikrinimo, jeigu tai daroma sandorio šalių susitarimu ir valia. Kol įsipareigojimai vykdomi pagal sutartį, prievoles užtikrinančių asmenų teisės ir pareigos nepažeidžiamos, iš jų nereikalaujama atsakomybės. Todėl niekuo nepagrįstas atsakovo motyvas, kad laidavimai buvo nebereikalingi ir pertekliniai. Po beveik dviejų metų ir kredito gavėjas, ir laiduotojas „Sėkmės pulas“ bankrutavo, bendrovė, kurios akcijos įkeistos, taip pat bankrutavo. UAB „Alro media“ kreditą grąžino pagal grafiką tik iki 2009 m. gegužės mėn. Tuomet jau buvo akivaizdu, kad gali tekti atsakyti laiduotojams, bet šie sutarčių neginčijo, jas užginčijo tik po to, kai bankas pradėjo reikalauti įvykdyti jų prisiimtus įsipareigojimus.

28Atsakovai-laiduotojai nebuvo atsitiktiniai asmenys, jie buvo bendrovės, kuriai suteiktas kreditas , akcininkai ir darbuotojai, jų valia buvo gauti kreditą ir užtikrinti jo grąžinimą. Būdami atidūs ir rūpestingi turėjo suvokti ir suvokė, kad kreditas turi būti grąžinamas, turėjo suvokti, kad verslas susijęs su rizika, ūkinė komercinė veikla turi būti pelninga, kad tiesiogiai kredito gavėjas įvykdytų prisiimtus įsipareigojimus.

29Nepagrįstas atsakovo E. P. tvirtinimas, kad laidavimo sutartis yra tariamas sandoris ( CK 1.86 str.), sudarytas neketinant sukurti teisinių pasekmių. Sandoris negali būti tuo pačiu metu prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir tariamas, nes prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms sandoris atitinka šalių valią, o tariamu sandoriu jokių teisinių pasekmių nesiekiama. Atsakovas E. P. laikosi prieštaringos teisinės pozicijos. Pagal nurodytas faktines aplinkybes laidavimo sutartį atsakovas vertina tariamu sandoriu, bet nustatytos bylos aplinkybės liudija, kad abipusė šalių valia buvo nukreipta sudaryti galiojantį susitarimą dėl laidavimo, manant, kad kreditas bus grąžintas jo gavėjo ir laiduotojams neteks atsakyti, tačiau atsakovų atžvilgiu aplinkybės susiklostė nepalankiai. Atsakovai, būdami atidūs ir rūpestingi turėjo numatyti ir tokių aplinkybių atsiradimą.

30Niekas laiduotojų nevertė pasitikėti banko darbuotojais, nesiaiškinti sudaromų sandorių esmės, neslėpė nuo jų sandorio esmę sudarančių aplinkybių, įsipareigojimus jie prisiėmė savo valia. Nenustatyta, kad kokiu tai netinkamu būdu jie buvo įtakojami.

31Kadangi atsakovai sutiko , kad laidavimas galiotų iki visiško kredito grąžinimo, palūkanų, netesybų ir kitų sumų sumokėjimo pagal kredito sutartį ( sutarties 13 p., CK 6.87 str.1 d.), tai esant galiojančiai prievolei nėra pagrindo atsakovus atleisti nuo atsakomybės dėl termino, numatyto CK 6.88 str., reikalavimui pareikšti praleidimo.

32Teismas bylą išnagrinėjo nedalyvaujant atsakovo E. P. atstovui, netenkino jo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, nes atsakovas turėjo pakankamai laiko nuo kovo mėnesio pabaigos, kai buvo paskirta bylos nagrinėjimo data, tinkamai pasirūpinti atstovavimu.

33Dėl pasakyto ieškinys tenkinamas, priešieškinis atmetamas, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – sumokėtas žyminis mokestis ( CPK 93 str. 98 str.. CPK 96 str.), procesinių dokumentų įteikimo išlaidos į valstybės biudžetą.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.

Nutarė

35Ieškovo Danske Bank A/S ieškinį atsakovui N. P., atsakovui E. P., trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Alro Media“ dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti, atsakovo E. P. priešieškinį dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti.

36Priteisti iš atsakovės N. P. ir E. P. solidariai su bankrutavusia UAB „Alro Media“ ieškovui Danske Bank A/S 453 696,01 Lt skolos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme 2013-01-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei po 4 269 Lt iš kiekvieno žyminio mokesčio.

37Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2013-01-07 nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

38Priteisti iš atsakovų N. P. ( a.k. ( - ) ir E. P. ( a.k. ( - ) po 17 Lt iš kiekvieno procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą, jas sumokant į VMI surenkamąją sąskaitą ( įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinės bylos pagal... 3. Ieškovas ieškiniu atsakovams N. P., E.... 4. Atsakovai nei atsiliepimu į ieškinį, nei tripliku ( N.... 5. Atsakovai prašė į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukti... 6. Atsakovas E. P. pateikė priešieškinį dėl laidavimo... 7. Atsakovas E. P. teismo posėdžio dieną prašė atidėti... 8. Ieškinys tenkinamas, priešieškinis netenkinamas ( CPK 265 str.).... 9. Laidavimo sutartimis, kurių pagrindu pareikštas reikalavimas nagrinėjamojoje... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė... 11. Laiduotojo solidarioji atsakomybė (CK 6.81 straipsnio 1 dalis) lemia tai, kad... 12. Nustatytos faktinės aplinkybės ... 13. Iš atsakovų paaiškinimo ir UAB „Alro Media“ bankroto byloje Nr.... 14. Ieškovas Danske Bank A/S ( tuo metu AB Sampo bankas) 2007 m. balandžio 26 d.... 15. Panevėžio apygardos teismo 2010-09-07 nutartimi bendrovė pripažinta... 16. UAB „Alro media“, sudarydama kredito sutartį Nr. K200704-0439, 2007-11-30... 17. Iš UAB „Alro media“ bankroto byloje esančios administratoriaus ataskaitos... 18. Laiduotojui UADBB „Sėkmės pulas“ Panevėžio apygardos teismo 2009-12-18... 19. 2013-05-03 nutartimi pratęstos šios bendrovės likvidavimo procedūros iki... 20. Atsakovė N. P. laidavimo sutartį su ieškovu sudarė... 21. Ginčo laidavimo sutartį pasirašė N. P. ir jos... 22. Iš atsakovės N. P. paaiškinimų teismo posėdžio metu... 23. Panaši situacija ir su atsakovu E. P.. Laidavimo sutartis... 24. Teisiniai argumentai... 25. Sandoris pripažįstamas neturinčiu valios trūkumų, kai jį sudariusių... 26. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos, atsižvelgiant į jų tarpusavio... 27. Nors ir atsakovas E. P. priešieškiniu tvirtina, kad su... 28. Atsakovai-laiduotojai nebuvo atsitiktiniai asmenys, jie buvo bendrovės, kuriai... 29. Nepagrįstas atsakovo E. P. tvirtinimas, kad laidavimo... 30. Niekas laiduotojų nevertė pasitikėti banko darbuotojais, nesiaiškinti... 31. Kadangi atsakovai sutiko , kad laidavimas galiotų iki visiško kredito... 32. Teismas bylą išnagrinėjo nedalyvaujant atsakovo E. P.... 33. Dėl pasakyto ieškinys tenkinamas, priešieškinis atmetamas, iš atsakovų... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.... 35. Ieškovo Danske Bank A/S ieškinį atsakovui N. P.,... 36. Priteisti iš atsakovės N. P. ir E. P.... 37. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo... 38. Priteisti iš atsakovų N. P. ( a.k. (... 39. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...