Byla 2S-834-755/2016
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų R. B., I. K., J. J. turtui

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovių I. K. ir J. J. atskirąjį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-51-205/2016 pagal BUAB „Aura 1“ bankroto administratoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų R. B., I. K., J. J. turtui.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Ieškovė prašo pripažinti 2010-03-24 UAB „Aura 1“ akcijų pirkimo – pardavimo sutartis niekinėmis ir negaliojančiomis, pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2010-03-26 prekių perdavimo – priėmimo aktą, priteisti solidariai iš atsakovų 85 044,86 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

52. Reikalavimo užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bankų sąskaitose esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis 85 044,86 Eur sumai. Nurodo, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovų turto dydis nėra žinomas, atsakovai gali perleisti turtą kitiems asmenims, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

73. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2016-06-14 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

84. Teismas nutarė areštuoti atsakovų R. B., I. K. ir J. J. kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus 85044,86 Eur sumai, uždraudžiant atsakovams areštuotus daiktus parduoti, įkeisti ar bet kokiu kitu būdu perleisti kitiems asmenims. Atsakovams neturint areštuotinų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų, ar turint jų mažiau kaip už 85 044,86 Eur sumai, teismas nutarė areštuoti atsakovų lėšas atsiskaitomosiose sąskaitose bendrai 85 044,86 Eur sumai (įskaitant ir areštuotų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų daiktų vertę), uždraudžiant atsakovams vykdyti bet kokius atsiskaitymus areštuotomis piniginėmis lėšomis, paliekant atsakovams teisę kiekvieną mėnesį kiekvienam disponuoti 300 Eur suma bei atsiskaityti su ieškovu civilinėje byloje Nr. 2-51-205/2016.

95. Teismas nustatė, kad 2015-06-29 Panevėžio apygardos teismo iškelta bankroto byla UAB „Aura“, paskirtas bankroto administratorius prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais atsakovų sudarytus sandorius, nurodo, jog dėl atsakovų aplaidumo įmonė tapo nemoki, todėl jie privalo atlyginti padarytą žalą. Sprendė, jog ieškinio suma yra didelė, todėl tai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo galimybę. Atsakovų turto dydis nėra žinomas, todėl yra pagrindas spręsti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovai gali imtis priemonių perleisti turimą turtą, sumažinti jo apimtį ar kokiu nors būdu apsunkinti išieškojimą iš jo, dėl ko pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Nurodė, kad piniginių lėšų areštas turi būti taikomas tik tuo atveju, jeigu reiškiamo reikalavimo užtikrinimui nepakanka kito atsakovo turto. Sprendė, kad piniginių lėšų areštas taikytinas, paliekant kiekvienam iš atsakovų teisę kiekvieną mėnesį disponuoti 300,00 Eur pinigų suma.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

1110. Atskiruoju skundu atsakovės I. K. ir J. J. skundžia Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016-06-14 nutartį ir prašo ją panaikinti.

1211. Apeliantės pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik tada, kai jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba teismo sprendimas gali tapti neįvykdomu, tuo pačiu turi būti pateikti tai patvirtinantys įrodymai.

1312. Nurodo, kad R. B. policijos pareigūnams paaiškino, kad jis bendrovės akcijas pirko paprašytas J. J., dėl ko jos, abi atsakovės, tapo galimai nusikalstamą veiką vykdžiusių asmenų aukomis. Teigia, kad bankroto administratorius, nurodydamas R. B. nevykti į teismo posėdį Pasvalio rajono apylinkės teisme, galimai siekia nusikalstamu būdu išsiieškoti žalą. Nurodo, kad pateikė duomenis, jog kreipėsi į teisėsaugą ir dėl R. B. nusikalstamų veiksmų.Teigia, kad į teismo posėdį R. B. atvežė bankroto administratorius.

1413. Areštavus jų sąskaitas ir palikus pragyvenimui 300 Eur sumas, jų gyvenimas bus sutrikdytas, negalės vykdyti įsipareigojimo kredito įstaigoms.

1514. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius L. P. prašo atsakovių atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą.

1615. Nurodo, kad ieškinys yra pagrįstas įrodymais, o tai sudaro prielaidą pagrįstam manymui, kad ieškinys gali būti patenkintas. Prašoma priteisti suma didelė, o atsakovės nepateikė duomenų, kad jos turi pakankamai turto, dėl ko nekyla grėsmė, jog turtą jos perleis. Skunde dėstomi nuogąstavimai dėl bankroto administratoriaus bendradarbiavimo su R. B., yra nepagrįsti.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1816. Atskirasis skundas tenkinamas dalinai( CPk 327 str.1 d.4 p.).

1917. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

2018. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovių turto atžvilgiu ,teisėtumo ir pagrįstumo klausimai.Be to, apeliantės nesutinka su teismo nustatyta leidžiama disponuoti suma – 300 Eur.

2119. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą, ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Konkrečios laikinosios apsaugos priemonės parenkamos ir taikomos atsižvelgiant į tai, kokio pobūdžio byla nagrinėjama, į ieškinio pareiškimo reikalavimų dydį ir rūšį, į atsakovo veiksmus ir kitas reikšmingas šio klausimo išsprendimui aplinkybes ir tik tuo atveju, jeigu jos gali padėti užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimai ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010). Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi, ieškovui, prašančiam byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti anksčiau minėtų sąlygų egzistavimą, o atsakovui, prašančiam panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones, – šias sąlygas paneigti.

2220. Atsakovės, siekdamos įrodyti savo mokumą, taigi, siekdamos išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus. Atsakovės kartu su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, galinčių išsamiai apibūdinti jų finansinę padėtį ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo metu, t. y. jos nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo reikalavimų suma joms nėra didelė, taigi, ir nėra jokios grėsmės, kad ieškovui galimai palankus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

2321. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomu. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovo, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir atsakovių, kurioms pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, interesų pusiausvyrą. Pažymėtina, kad iš atsakovų, fizinių asmenų, prašoma priteisti suma 85044,86 Eur teismo vertinimu pagrįstai vertinta kaip didelė, todėl vien tai sudarė pakankamą pagrindą manyti, jog netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

2422. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ieškinio ar kito procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, tik sprendžia klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių reikalingumo konkrečiu atveju. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tai, jog pirmosios instancijos teisme bus sprendžiamas akcijų pirkimo – pardavimo sutarčių bei prekių priėmimo – perdavimo akto, sudarytų tarp apeliančių ir atsakovo R. B., pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais ginčas, apeliacinės instancijos teismas dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su apeliančių kaltės nebuvimu bei dėl R. B. veiksmų, nepasiako ir to nevertina. Tik priimdamas galutinį sprendimą teismas įrodymus įvertina ir konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas ir ar reikalavimas tenkintinas, ar atmestinas.

2523. Vienok, teismo sprendimai dėl leistinos atsakovėms naudoti areštuoti piniginių lėšų sumos dydžio priimti ne pagal CPK normų reikalavimus, todėl ši teismo nutarties dalis keistina.

2624. Nutartyje teismas nurodė, jog kiekvienam iš atsakovų paliekama teisė disponuoti kas mėnesį 300 € suma. CPK 145 str. 6 d. numato, kad areštavus lėšas, esančias kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigų sąskaitose, leidžiama su jomis atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos teismo nutartyje. Teismas, leisdamas atlikti tam tikras operacijas, nurodo antstoliui nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti.

2725. Toks įstatyminis reglamentavimas leidžia spręsti, jog leistiną disponuoti lėšų sumą turi nustatyti ne teismas, o nutartį vykdantis antstolis.Tas yra logiška, nes teismui sprendžiant dėl lėšų arešto, jeigu tas atliekama rašytinio proceso tvarka ir nepranešus atsakovui , paprastai neturima duomenų apie atsakovo poreikius lėšoms.Šiuo atveju prie skundo atsakovės pridėjo dokumentų , kuriais įrodinėja jų būtiniausių poreikių dydį ir išlaidų neišvengiamumą. Pateikti duomenys leidžia spręsti, leista disponuoti joms lėšų būtiniausiems mokėjimams atlikti suma galimai nepakankama.

2826. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ši nutartis dalis keistina

29( naikintina) ir antstoliui pavestina, atsižvelgiant į atsakovių pateiktus prie skundo įrodymus apie būtinas išlaidas, kitus įrodymus, nustatyti konkrečią pinigų sumą ,kuri leistina joms panaudoti per mėnesį operacijoms atlikti.

30Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį pakeisti, jos dalį, kuria iš areštuotų atsakovių I. K., J. J. piniginių lėšų atsiskaitamosiose sąskaitose palikta teisė kiekvieną mėnesį kiekvienai disponuoti 300 Eur suma, panaikinti ir antstoliui pavesti nustatyti konkrečią pinigų sumą, kuri leistina šioms atsakovėms panaudoti per mėnesį operacijoms atlikti.

32Likusią nutarties dalį palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Eigirdas Činka, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Ieškovė prašo pripažinti 2010-03-24 UAB „Aura 1“ akcijų pirkimo –... 5. 2. Reikalavimo užtikrinimui prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. 3. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2016-06-14 nutartimi ieškovės prašymą... 8. 4. Teismas nutarė areštuoti atsakovų R. B., I. K. ir J. J. kilnojamuosius ir... 9. 5. Teismas nustatė, kad 2015-06-29 Panevėžio apygardos teismo iškelta... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. 10. Atskiruoju skundu atsakovės I. K. ir J. J. skundžia Pasvalio rajono... 12. 11. Apeliantės pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos tik tada,... 13. 12. Nurodo, kad R. B. policijos pareigūnams paaiškino, kad jis bendrovės... 14. 13. Areštavus jų sąskaitas ir palikus pragyvenimui 300 Eur sumas, jų... 15. 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratorius L. P. prašo... 16. 15. Nurodo, kad ieškinys yra pagrįstas įrodymais, o tai sudaro prielaidą... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 16. Atskirasis skundas tenkinamas dalinai( CPk 327 str.1 d.4 p.).... 19. 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 20. 18. Byloje keliamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos... 21. 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems... 22. 20. Atsakovės, siekdamos įrodyti savo mokumą, taigi, siekdamos išvengti... 23. 21. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo... 24. 22. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas... 25. 23. Vienok, teismo sprendimai dėl leistinos atsakovėms naudoti areštuoti... 26. 24. Nutartyje teismas nurodė, jog kiekvienam iš atsakovų paliekama teisė... 27. 25. Toks įstatyminis reglamentavimas leidžia spręsti, jog leistiną... 28. 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ši... 29. ( naikintina) ir antstoliui pavestina, atsižvelgiant į atsakovių pateiktus... 30. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,... 31. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2016 m. birželio 14 d. nutartį pakeisti,... 32. Likusią nutarties dalį palikti nepakeista....