Byla eB2-3916-803/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurooilservis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Eurooilservis“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –VMI prie FM) pateikė pareiškimą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Eurooilservis“.
 2. Nurodė, jog bendrovės įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui Mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2018-05-11 duomenimis sudaro 1 538,34 Eur, iš jų: 905,58 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 76,11 Eur gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 112,66 Eur pelno mokesčio, 11,78 Eur pelno mokesčio delspinigių, 28,09 Eur pelno mokesčio avanso, 299,17 Eur pridėtinės vertės mokesčio, 80,71 Eur pridėtinės vertės mokesčio delspinigių, 22,59 Eur socialinio mokesčio ir 1,65 Eur socialinio mokesčio delspinigių. Nurodė, jog bendrovės mokestinė nepriemoka susidarė nuo 2007-08-27 iki 2009-03-02, pateikus privalomų deklaruoti mokesčių deklaracijas. Nurodė, jog VMI prie FM, vykdydama išieškojimą, atliko šiuos veiksmus: 2008-11-26 Nurodymas nurašyti 1 790,06 Eur mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos Nr. 14-14-48522; 2012-08-09 Sprendimas išieškoti 1 538,34 Eur mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.17-08)-320-38473. VMI prie FM viršininko sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto buvo pateiktas vykdyti antstoliui, tačiau mokestinės nepriemokos išieškoti nepavyko. Antstolis D. S. savo 2017-12-22 pažymoje apie vykdomosios bylos Nr. 32-936/2012 vykdymo eigą nurodė, kad areštuotose skolininko vardu atidarytose sąskaitose piniginių lėšų nenustatyta, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, į kurias būtų galima nukreipti išieškojimą, nerasta. Nurodo, jog pagal VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro 2018-05-11 duomenis bendrovė registruoto nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ 2018-05-11 duomenimis bendrovės vardu nėra registruotų transporto priemonių. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, antstolis vykdo išieškojimą iš UAB „Eurooilservis“ vienoje vykdomojoje byloje VMI prie FM naudai. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2015-05-09 duomenimis bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas, 2015-05-09 pradžioje bendrovė VSDFV neskolinga. VĮ ,,Registrų centras“ duomenimis bendrovė ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl nustatyti bendrovės finansinio mokumo koeficiento nėra galimybės. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, teigia, jog UAB ,,Eurooilservis“ negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, bendrovė realizuotino turto neturi, visos išieškojimo galimybės išnaudotos teigia, jog atsakovė yra nemoki pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalies nuostatas ir jai keltina bankroto byla.
 3. Atsakovė UAB ,,Eurooilservis“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Teismo procesiniai dokumentai su įpareigojimu pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei ir jos vadovui buvo išsiųsti du kartus atsakovės registracijos ir atsakovės vadovo gyvenamosios vietos adresais.
 1. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.
 2. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018).
 3. Nustatyta, kad UAB ,,Eurooilservis“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2006-10-17. Nuo 2006-11-22 UAB ,,Eurooilservis“ vadovas yra V. Š.. ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje reglamentuota įmonės vadovo pareiga teismui pateikti įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, t. y. įmonės vadovas privalo teismui pateikti visus duomenis, reikšmingus sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą įmonės nemokumo apibrėžimą. Nagrinėjamu atveju atsakovė teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovės vadovas nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos UAB ,,Eurooilservis“ iškėlimo sprendžiamas pagal byloje esančius šalių pateiktus dokumentus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.
 4. Nustatyta, jog mokesčių apskaitos informacinės sistemos 2018-05-11 duomenimis atsakovės įsiskolinimas VMI prie FM sudaro 1 538,34 Eur, iš jų: 905,58 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 76,11 Eur gyventojų pajamų mokesčio delspinigių, 112,66 Eur pelno mokesčio, 11,78 Eur pelno mokesčio delspinigių, 28,09 Eur pelno mokesčio avanso, 299,17 Eur pridėtinės vertės mokesčio, 80,71 Eur pridėtinės vertės mokesčio delspinigių, 22,59 Eur socialinio mokesčio ir 1,65 Eur socialinio mokesčio delspinigių.
 5. Ieškovė nurodė, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2015-05-09 duomenimis bendrovėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl tikėtina, jog įmonė veiklos nebevykdo kas riboja galimybes atsiskaityti su kreditoriais. Remiantis viešais Sodra duomenimis nustatyta, jog įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, įmonė įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui neturi.
 6. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog siekiant išieškoti įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. VMI prie FM, vykdydama išieškojimą, atliko šiuos veiksmus: 2008-11-26 Nurodymas nurašyti 1 790,06 Eur mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo sąskaitos Nr. 14-14-48522; 2012-08-09 Sprendimas išieškoti 1 538,34 Eur mokestinę nepriemoką iš turto Nr. (23.17-08)-320-38473. VMI prie FM viršininko sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto buvo pateiktas vykdyti antstoliui, tačiau mokestinės nepriemokos išieškoti nepavyko. Antstolis D. S. savo 2017-12-22 pažymoje apie vykdomosios bylos Nr. 32-936/2012 vykdymo eigą nurodė, kad areštuotose skolininko vardu atidarytose sąskaitose piniginių lėšų nenustatyta, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, į kurias būtų galima nukreipti išieškojimą, nerasta.
 7. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Eurooilservis“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.
 8. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,Eurooilservis“ nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių.
 9. Remiantis VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro duomenimis UAB ,,Eurooilservis“ yra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2007 metus, nors finansinę atskaitomybę privalo teikti kiekvienais metais. Remiantis 2007 metų UAB ,,Eurooilservis“ finansinės atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno – nuostolių ataskaita), nustatyta, jog 2007 metais įmonės turtą sudarė 10 362,60 Eur (35 780 Lt), iš kurių ilgalaikis turtas 702,62 Eur (2 426 Lt), trumpalaikis turtas 9 659,99 Eur (33 354 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 5 450,94 Eur (18 821 Lt) iš kurių visa ši suma nurodyta kaip per vienerius metus mokėtinos sumos. Remiantis 2007 m. UAB ,,Eurooilservis“ pelno (nuostolių) ataskaita nustatyta, jog bendrovės pelnas 2007 metais sudarė 2 205,75 Eur (7 616 Lt). Įvertinus atsakovės finansinės atskaitomybės duomenis matyti, jog jau 2007 metais bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (10 362,60 Eur / 2 = 5 181,30 Eur < 5 450,94 Eur).
 10. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, jog bylos nagrinėjimo metu pagal teismui pateiktus duomenis atsakovės įsiskolinimas kreditorei VMI prie FM sudaro 1 538,34 Eur. Ieškovės VMI prie FM pateikti duomenys, bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės, patvirtina UAB ,,Eurooilservis“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Atsakovei nepateikus, įrodymų, patvirtinančių bendrovės mokumą, teismas vertina, jog UAB ,,Eurooilservis“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.
 11. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad UAB ,,Eurooilservis“ iškeltų ir nagrinėjamų bylų Lietuvos teismuose nėra.
 12. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,Eurooilesrvis“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
 13. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).
 14. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės MB ,,Alba prima“ (sąrašo eilės Nr. B-JA315) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina UAB ,,Eurooilservis“ bankroto administratore paskirti MB ,,Alba prima“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 15. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 16. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios UAB ,,Eurooilservis“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
 17. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

3Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

4iškelti UAB „Eurooilservis“ (juridinio asmens kodas 300608240, registracijos vieta Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Dariaus ir Girėno g. 40) bankroto bylą.

5UAB ,,Eurooilservis“ bankroto administratore paskirti MB ,,Alba prima“ (sąrašo eilės Nr. B-JA315).

6Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Eurooilservis“ (juridinio asmens kodas 300608240, registracijos vieta Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Dariaus ir Girėno g. 40) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

7Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

8Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,Eurooilservis“ valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,Eurooilservis“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

9Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

10Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

11Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

12Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

13Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai