Byla e2S-378-553/2016
Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo (apelianto) P. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-01 nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eN2-18931-558/2015 pagal ieškovų T. M. ir M. M.-S., atstovaujamo T. M., ieškinį atsakovei Z. C. S. dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Apeliantas T. M. pateikė atskirąjį skundą civilinėje byloje Nr. eN2-18931-558/2015 pagal patikslintą ieškovo T. M. ir M. M.-S. ieškinį atsakovei Z. C. S. dėl vaiko gyvenamosios vietos ir išlaikymo dydžio pakeitimo, nustatytos bendravimo tvarkos pakeitimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-25 nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo T. M. prašymą atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, išnykus bylos sustabdymo pagrindui.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-12-01 nutartimi nutarė atsisakyti priimti ieškovo T. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-25 nutarties ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

6Teismas nustatė, kad šioje bylos stadijoje nėra pagrindo kalbėti apie bylos nagrinėjimo atnaujinimą, kadangi tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus prejudicinį sprendimą byloje ir grąžinus į teismą elektroninės bylos priedą, t.y. išnykus bylos sustabdymo pagrindams, teismas atnaujins bylos nagrinėjimą iš esmės. Kadangi pagal CPK 165 straipsnį nutartis dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą nėra skundžiama, nutartis atsisakyti atnaujinti bylos nagrinėjimą neišnykus sustabdymo pagrindui, taip pat nėra skundžiama.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atskiruoju skundu ieškovas T. M. (apeliantas) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-01 nutartį visa apimtimi ir išspręsti iš esmės ieškovų 2015-11-26 atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-11-25 nutarties priėmimo klausimą arba grąžinti šį klausimą iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

8Nurodo, kad teismui įsiteisėjusia nutartimi galutinai nustačius esminę reikšmę turintį prejudicinį faktą, kad atsakovė laikytina nežinia kur esančia, išnyko faktinis ir teisinis kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo pagrindas, susijęs išimtinai su menama atsakovės gyvenamąją vieta Nyderlanduose. Kadangi šalių sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su atsakove, darytina išvada, kad ir ieškovo sūnaus gyvenamoji vieta nežinoma. Šis prejudicinis faktas iš esmės keičia teisiškai reikšmingas bylos faktines ir teisines aplinkybes ir, ieškovo įsitikinimu, yra pagrindas kreiptis dėl sustabdytos bylos nagrinėjimo atnaujinimo. Pažymi, kad esant nežinomai gyvenamajai vietai, jokios ES valstybės narės teismas neturi jurisdikcijos tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 8-13 straipsnių pagrindu. O juk būtent dėl šių straipsnių aiškinimo Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Kuomet jokios valstybės narės teismas neturi jurisdikcijos minėtais straipsniais, kiekviena valstybė narė jurisdikciją nustato pagal savo nacionalinę teisę. Taikant Lietuvos nacionalinę teisę (CPK 785 str. 1 d.) Lietuvos Respublikos teismai išimtinai nagrinėja tėvų ir vaikų teisinių santykių, įvaikinimo teisinių santykių bylas, jeigu nors viena iš šalių yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo be pilietybės ir tos šalies nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Ieškovas ir jo sūnus yra Lietuvos piliečiai nuo gimimo, ir ieškovo nuolatinė gyvenamoji vieta visuomet buvo ir yra tik Lietuvoje. Todėl ieškovo ieškinio išsprendimas priklauso Lietuvos teismų kompetencijai. Apelianto įsitikinimu teismo atsisakymas priimti ieškovo atskirąjį skundą yra visiškai nepagrįstas, neteisėtas ir prieštarauja suformuotai Vilniaus apygardos teismo praktikai (2S-369-467/2010). Apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamos nutarties motyvu, jog kadangi pagal CPK 165 straipsnį nutartis dėl kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą nėra skundžiama, nutartis atsisakyti atnaujinti bylos nagrinėjimą neišnykus sustabdymo pagrindui, taip pat nėra skundžiama. Apelianto įsitikinimu, CPK nenumato tokio atsisakymo priimti atskirąjį skundą pagrindo.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

10Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2015-12-01 nutartimi nutarė atsisakyti priimti atskirąjį skundą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas dėl 2015-12-01 nutarties yra iš esmės nepagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.

11CPK įtvirtinta nuostata, jog nutartis atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo galima apskųsti dviem atvejais: 1) CPK numatytais atvejais, ir 2) kai teismo nutartis užkerta kelią tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Taigi teismo nutarčių, neatitinkančių bent vienos iš nurodytų sąlygų, negalima skųsti, paduodant atskirąjį skundą. Nagrinėjamu atveju ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį dėl atsisakymo priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria bylos nagrinėjimas neatnaujintas, konstatuojant, kad ši nutartis apeliacine tvarka neskundžiama, nes tokios apskundimo galimybės nenumato CPK nuostatos.

12Byloje nėra ginčo, kad CPK nėra įtvirtinta, jog dėl nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimą, gali būti paduodamas atskirasis skundas. Taigi, darytina išvada, kad tokia nutartis pagal savo pobūdį vertinama kaip neužkertanti kelio tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas), todėl atskirasis skundas dėl tokios teismo nutarties negali būti paduodamas (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Apelianto argumentai, jog skundžiama nutartimi galimai užkertamas kelias tolesnei bylos eigai nepagrįstas, nes atnaujinus bylą, bylos nagrinėjamas tęsiamas.

13Apeliantas remiasi Vilniaus apygardos teismo 2010-04-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-369-467/2010, kurioje kolegijos vertinumu nurodyta, jog nutartis, kuria atmetamas prašymas atnaujinti sustabdytą civilinę bylą gali būti duodamas atskirasis skundas, nes ji užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Sprendžiant dėl aiškios ir nusistovėjusios teismų praktikos būtina atsižvelgti į tai, kad pagal konstitucinę jurisprudenciją remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai. Pabrėžtina, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Kaišiadorių rajono vyriausiasis prokuroras v. AB „VST“, bylos Nr. 3K-3-186/2009; kt.). Apelianto nurodytu atveju buvo nagrinėjamas atskirasis skundas dėl nutarties atsisakyti atnaujinti bylos nagrinėjimą, kuomet toks nagrinėjamas buvo sustabdytas fakultatyviuoju pagrindu, tuo tarpu šioje byloje (eN2-18931-558/2015) byla sustabdyta privalomuoju pagrindu, kuomet teismas kreipiasi į Europos Sąjungos teisminę instituciją. Taigi, darytina išvada, jog apelianto nurodyta nutartis negali būti precedentas nagrinėjamoje byloje. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai skundžiama nutartimi konstatavo, kad 2015-11-25 nutartis dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 334 straipsnio 1 dalis), todėl teisėtai ir pagrįstai ieškovo atskirąjį skundą atsisakė priimti. Apelianto kiti atskirojo skundo argumentai dėl skundžiamos nutarties neturi įtakos jos teisėtumui ir pagrįstumui, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

14Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

15Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 1 d. palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai