Byla 2S-369-467/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Petras Jaržemskis, Andžej Maciejevski,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutarties neatnaujinti sustabdytos civilinės bylos pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui R. B. dėl 69970,34 Lt skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Atstata“.

4Kolegija

Nustatė

5Ieškovas G. G. 2006-05-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, jį patikslinęs, prašė priteisti iš atsakovo R. B. 69970,34 Lt dydžio skolą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinys grindžiamas 2004-11-04 tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Atstata“ sudaryta rangos sutartimi dėl gyvenamojo namo su priklausiniais karkaso su perdangomis ir stogu pastatymo bei fasado apdailos, esančių ( - ), o taip pat ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens 2005-11-28 susitarimu dėl kompensacijos sumokėjimo.

6Atsakovas R. B. su ieškiniu nesutiko, pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2005-11-28 šalių ir trečiojo asmens susitarimo 8 punktą, kuriuo nustatyta, kad už šiame susitarime numatytų rangovo piniginių prievolių įvykdymą užsakovui visu savo turtu asmeniškai laiduoja laiduotojas, laiduotojas atsisako teisės reikalauti, kad išieškojimas būtų pirmiausiai nukreiptas į konkretų rangovo turtą. Priešieškinys grindžiamas tuo, jog atsakovui apie ginčijamą susitarimą tapo žinoma tik 2007 m. sausio mėnesį, susipažinus su jo turiniu, nes apie tokio susitarimo sudarymo aplinkybes jam nebuvo žinoma ir tokio susitarimo atsakovas nėra pasirašęs. Eksperto išvada kategoriškai patvirtina, jog 2005-11-28 susitarimo skiltyje „laiduotojas“ pasirašė ne atsakovas R. B. , o kitas asmuo.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi ieškovo G. G. prašymu civilinę bylą pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui R. B. dėl 69970,34 Lt skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Atstata“ sustabdė iki tol, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-076-08, atliekamas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje dėl galimo nusikalstamų veikų prieš ieškovą padarymo. Teismas konstatavo, jog laikantis koncentracijos ir ekonomiškumo principų, tikslinga bylą sustabdyti iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, nes nuo jo rezultatų priklauso ieškovo reikalavimų patenkinimo civilinėje byloje galimybė.

8Atsakovas R. B. 2009-05-18 pateikė teismui prašymą atnaujinti civilinės bylos pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui R. B. dėl 69970,34 Lt skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Atstata“ nagrinėjimą. Prašymą grindė tuo, kad civilinė byla sustabdyta be pakankamo pagrindo, kadangi reikšmingos šiai bylai ekspertizės yra atliktos, todėl bylos sustabdymas nepateisinamas proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo. Nurodė, jog ieškovas, prašydamas stabdyti civilinę bylą, tyčia suklaidino teismą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo aplinkybių, nes ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-076-08 atliekamas pagal atsakovo R. B. pareiškimą ir ne dėl prieš G. G. galimų nusikalstamų veikų padarymo, o pagal BK 300 straipsnio 1 dalies normą dėl 2005-11-28 susitarimo dėl kompensacijos sumokėjimo suklastojimo, šiame susitarime esančio atsakovo parašo suklastojimo. Ieškovas 2008-07-23 buvo kreipiąsis į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą su pareiškimu, tačiau joks kitas ikiteisminis tyrimas dėl galimai G. G. atžvilgiu padarytų nusikaltimų nebuvo pradėtas.

9Ieškovas G. G. atsiliepimu į pareiškimą prašė prašymą atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą atmesti, nurodydamas, jog byla pagrįstai sustabdyta iki tol, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas ir bus nustatytos ir užfiksuotos visos sustabdytai civilinei bylai reikšmingos aplinkybės, kadangi ikiteisminiame tyrime nustatinėjami klausimai yra tiesiogiai susiję su įrodinėjimo dalyku civilinėje byloje (CPK 176 str.).

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi atsakovo prašymo dėl civilinės bylos nagrinėjimo atnaujinimo netenkino. Teismas motyvavo tuo, kad ikiteisminio tyrimo byloje yra tiriamos susitarimo dėl kompensacijos mokėjimo aplinkybės. Šio susitarimo pagrindu yra iškelta sustabdyta civilinė byla, todėl, atlikus ikiteisminį tyrimą byloje, dėl kurios buvo sustabdyta minėta byla, bus daugiau galimybių nustatyti, ar pagrįsti ieškovo reikalavimai sustabdytoje civilinėje byloje.

11Atskiruoju skundu atsakovas R. B. prašo nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-557-235/2009 nagrinėjimą iš esmės. Nurodo, kad teismas, neatnaujindamas civilinės bylos nagrinėjimo, netinkamai įvertino faktines aplinkybes bei pažeidė CPK normas, esminius civilinio proceso principus. Praktikoje sustabdytos civilinės bylos atnaujinimas, nelaukiant kol baigsis ikiteisminis tyrimas, pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu, siekiant išvengti ilgo proceso civilinėje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-04 nutartis). Teismas neįvertino, jog ieškovas, pateikdamas prašymą sustabdyti civilinę bylą, tyčia suklaidino teismą dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo aplinkybių. jog ikiteisminiame tyrime niekam nepareikšti įtarimai, niekas nepripažintas nukentėjusiuoju ar civiliniu ieškovu. Aplinkybės, dėl kurių teismas pripažįsta esant pagrindą sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą pagal CPK 164 straipsnio 4 punktą dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, gali būti svarbios atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo apimtį, konkrečius jame atliekamus veiksmus ir jų civilines teisines pasekmes. Tik dokumentų, kurių pagrindu reikalaujama priteisti pinigus, surašymo ir pasirašymo aplinkybių tyrimas ikiteisminio tyrimo institucijoje yra abstraktus pagrindas, o tokiomis aplinkybėmis grindžiami motyvai neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų. Skundžiamos nutarties motyvai yra nekonkretūs, neapibrėžti bei pažeidžiantys civilinio proceso koncentruotumą, todėl teismas be pakankamo ir aiškaus pagrindo neatnaujino civilinės bylos nagrinėjimo, kai reikšmingos ekspertizės šioje civilinėje byloje yra atliktos.

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskirtuoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK tiesiogiai nenumato, jog nutartis, kuria atmetamas prašymas atnaujinti sustabdytą civilinę bylą, būtų skundžiama atskiruoju skundu, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, dėl tokios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas, nes ji užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl to nagrinėjamu atveju apeliacija dėl skundžiamos Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-11-02 nutarties yra galima.

15CPK 167 straipsnio 1 dalis numato, kad byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, šalių pareiškimu ar teismo iniciatyva. Nagrinėjama civilinė byla buvo sustabdyta CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu iki tol, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 10-2-076-08, atliekamas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje dėl galimo nusikalstamų veikų prieš ieškovą padarymo. Apeliantas neginčija, kad nurodytas ikiteisminis tyrimas nėra užbaigtas, tačiau teigia ir tai patvirtina bylos duomenys, kad šis tyrimas atliekamas pagal atsakovo R. B. pareiškimą ir ne dėl prieš ieškovą G. G. galimų nusikalstamų veikų padarymo, o pagal BK 300 straipsnio 1 dalies normą dėl 2005-11-28 susitarimo dėl kompensacijos sumokėjimo suklastojimo, šiame susitarime esančio atsakovo parašo suklastojimo.

16Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad, atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 straipsnyje įtvirtintas ne teismo įpareigojimas, o teisė sustabdyti bylą. Byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą, vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.). Dėl to teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2005; 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2008). Nagrinėjamą civilinę bylą pirmosios instancijos teismas sustabdė, remdamasis fakultatyviuoju CPK 164 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytu pagrindu. Teismo 2008-11-05 nutartis sustabdyti bylą nebuvo apskųsta ir jos teisėtumas bei pagrįstumas apeliacine tvarka nepatikrintas. Kadangi atsakovas R. B. , skųsdamas teismo nutartį neatnaujinti sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimo pateikia argumentus ir dėl neteisėto bylos sustabdymo, teisėjų kolegija pasisako ir dėl šių aplinkybių.

17CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo pagrindų sąrašas yra neišsamus (šio straipsnio 4 punkte nurodyta, kad byla gali būti sustabdoma ir kitais atvejais, kai teismas pripažįsta, jog tai būtina). Taigi teismas kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia, ar yra pagrindas sustabdyti bylą. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą (CPK 2 str.) bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d.). Sustabdžius civilinę bylą, užsitęsia teismo procesas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė į tai, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, yra viena iš sudėtinių teisės į teisingą bylos nagrinėjimą dalių ir įpareigoja teismą rūpintis kiek įmanoma greitesniu bylos išnagrinėjimu. Lietuvos CPK nustatyti civilinio proceso tikslai taip pat reikalauja, kad teismas siektų kuo greičiau išnagrinėti bylą ir atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, nesudarytų sąlygų bylai vilkinti (CPK 2, 7, 72, kt. str.). Dėl to teismas bylos sustabdymo pagrindų negali taikyti formaliai, kiekvienu atveju privalo įsitikinti, kad yra aplinkybės, kurios sudaro įstatymo nurodytą pagrindą sustabdyti konkrečią bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2005).

18Kaip jau minėta, konkrečiu atveju ikiteisminis tyrimas, dėl kurio sustabdyta nagrinėjama civilinė byla, yra nebaigtas, tačiau tai tik ikiteisminis tyrimas, o ne baudžiamosios bylos nagrinėjimas, todėl tokiu pagrindu (dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo) sustabdytos civilinės bylos atnaujinimas yra būtinas, nelaukiant kol baigsis ikiteisminis tyrimas, siekiant išvengti ilgo proceso civilinėje byloje. Dėl to pirmosios instancijos teismas, atsakovui pareiškus prašymą atnaujinti civilinę bylą nelaukiant ikiteisminio tyrimo pabaigos, turėjo patikrinti faktines aplinkybes, ar tikslinga toliau laikyti civilinę bylą sustabdytą.

19Apeliantas teigia ir tai jis nurodė pareiškime dėl civilinės bylos atnaujinimo (b.l. 1618, t.2), kad ikiteisminis tyrimas Nr.10-2-076-08 atliekamas pagal atsakovo R. B. pareiškimą ir ne dėl prieš ieškovą G. G. galimų nusikalstamų veikų padarymo, o pagal BK 300 straipsnio 1 dalies normą dėl 2005-11-28 susitarimo dėl kompensacijos sumokėjimo suklastojimo, šiame susitarime esančio atsakovo parašo suklastojimo. Trimis teismo ekspertizėmis nustatyta, jog atsakovo parašas šiame susitarime yra suklastotas. Minimame ikiteisminiame tyrime niekam įtarimai nepareikšti, niekas nepripažintas nukentėjusiuoju ar civiliniu ieškovu. Šių apelianto nurodytų aplinkybių atsiliepime į pareiškimą nepaneigė ir ieškovas G. G. (b.l. 21-24, t.2). Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, apsiribodamas vien formaliu konstatavimu, kad ikiteisminis tyrimas dar nėra baigtas, o jį užbaigus – bus daugiau galimybių nustatyti, ar pagrįsti yra ieškovo reikalavimai sustabdytoje civilinėje byloje. Teisėjų kolegija su tokia teismo motyvacija nesutinka, kadangi ji akivaizdžiai prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai asmens teisei į bylos išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką ir sudaro sąlygas bylos vilkinimui. Civilinės bylos neatnaujinimas, paliekant ją sustabdyta abstrakčiu pagrindu, nemotyvuojant, kokių konkrečių įrodymų gavimas ar konkrečių tyrimo veiksmų atlikimas bus aktualus nagrinėjamai civilinei bylai, neatitinka teisinio apibrėžtumo reikalavimų, neužtikrina civilinio proceso intensyvumo, pažeidžia jo operatyvumą ir yra nepateisinamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatos atžvilgiu.

20Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino apelianto nurodytas faktines aplinkybes ir dėl to netinkamai pritaikė procesinės teisės normas. Tai sudaro pakankamą pagrindą skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti (CPK 320 str., 329 str. 1 d., 338 str.) ir klausimui išspręsti iš esmės – atsakovo prašymą atnaujinti sustabdytos civilinės bylos nagrinėjimą patenkinti.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti civilinės bylos pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui R. B. dėl 69970,34 Lt skolos priteisimo, trečiasis asmuo – UAB „Atstata“ nagrinėjimą ir perduoti bylą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Petras Jaržemskis, Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Kolegija... 5. Ieškovas G. G. 2006-05-24 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir, jį... 6. Atsakovas R. B. su ieškiniu nesutiko, pareiškė priešieškinį, kuriuo... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 5 d. nutartimi ieškovo... 8. Atsakovas R. B. 2009-05-18 pateikė teismui prašymą atnaujinti civilinės... 9. Ieškovas G. G. atsiliepimu į pareiškimą prašė prašymą atnaujinti... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi atsakovo... 11. Atskiruoju skundu atsakovas R. B. prašo nutartį panaikinti ir priimti naują... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima... 15. CPK 167 straipsnio 1 dalis numato, kad byla atnaujinama išnykus aplinkybėms,... 16. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 17. CPK 164 straipsnyje įtvirtintas neprivalomų civilinės bylos sustabdymo... 18. Kaip jau minėta, konkrečiu atveju ikiteisminis tyrimas, dėl kurio sustabdyta... 19. Apeliantas teigia ir tai jis nurodė pareiškime dėl civilinės bylos... 20. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį panaikinti...