Byla 2-2121/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Inno Force“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir iš dalies tenkintas atskirasis skundas dėl teismo nutarties ieškinio trūkumų šalinimo klausimu, civilinėje byloje Nr. 2-5737-392/2014 pagal ieškovo UAB „Inno Force“ ieškinį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, prašydamas: 1) panaikinti 2014 m. rugpjūčio 22 d. pranešime nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti UAB „InnoForce“ neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų kvalifikacinių reikalavimų; 2) panaikinti 2014 m. rugpjūčio 22 d. pranešime nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti UAB „InnoForce“ pateiktą pasiūlymą; 3) panaikinti 2014 m. rugsėjo 8 d. pranešime nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti tiekėjo pretenziją. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti pirkimo sutarties, klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti net ir tuo atveju, jeigu teismas nustatytų terminą ieškinio trūkumams šalinti.

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartimi nustatė ieškinio trūkumus ir terminą jiems pašalinti. Nurodė, kad ieškovas pateiktas per EPP ieškinyje neįtrauktas dalyvaujančiu asmeniu ginčijamo viešo pirkimo konkurso laimėtojas (CPK 111 str. 2 d. 2 p., 6 p.), be to prie ieškinio pridėti priedai nėra įvardyti ir išvardyti, dėl ko teismas neturi galimybės patikrinti ieškinio atitikimą CPK 4233 str. 1d. reikalavimams, pvz., ar ieškovas pateikė savo pasiūlymą.

6Ieškovas UAB „InnForse“, nesutikdamas su Vilniaus apygardos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą. Nurodė, kad reikalavimai pašalinti ieškinio trūkumus nustatyti nepagrįstai.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu įtraukė SIA Latteelecom Technology, atskirąjį skundą dėl 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria buvo nustatyti ieškinio trūkumai, tenkino iš dalies ir panaikino įpareigojimą pateikti teismui ieškinį įtraukiant konkurso laimėtoją, papildomai įpareigojo ieškovą pateikti visą perkančiajai organizacijai pateiktą pasiūlymą.

9Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad konkurso laimėtojas SIA Lattelecom Technology kreipėsi į teismą dėl prieigos prie EPP suteikimo, nurodė, kad teismas gali nustatyti šį asmenį, jo rekvizitus, todėl teismo įpareigojimas ieškovui pateikti naują ieškinį, kuriame trečiuoju asmeniui būtų nurodytas konkursą laimėjęs asmuo bei jo buveinė, e.pašto adresas yra nebeaktualus, SIA Lattelecom Technology trauktinas į bylą trečiuoju asmeniu teismo iniciatyva.

10Teismas sprendė, kad likusių ieškinio trūkumų nepašalino, taip pat papildomai nustatė, kad ieškovas teismui nepateikė savo pasiūlymo teikto perkančiajai organizacijai.

11Teismas pripažino, kad nors ieškinio trūkumai nepašalinti, tačiau atsižvelgiant į bylos pobūdį ir ieškovo prašymą, yra pagrindas svarstyti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Teismas nustatė, kad ieškovas nepateikė visiškai aiškių, patikimų ir nenuginčijamų įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad yra neabejotinas būtinumas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų sustabdymą.

13Teismas, atsižvelgdamas į ginčijamo viešo pirkimo dalyką – „Finansų valdymo sistemos pritaikymo darbui su euru paslaugų pirkimas“, pobūdį (tam tikrų viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimas ir paslaugų pirkimas, susijusių su atsakovo funkcijų atlikimu) pripažino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sutriktų sklandus atsakovo vykdomos veiklos procesas. Pabrėžė, kad viešųjų pirkimų, kurių metu perkamos prekės ar paslaugos, susijusios su svarbiu visos visuomenės ir valstybės viešojo intereso užtikrinimo apsauga, svarbiausia užtikrinti viešo intereso apsaugą, tik po to – ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų įstatymas numato teisę dėl netinkamų perkančiosios organizacijos veiksmų nukentėjusiai šaliai kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, todėl ieškiniu reikalavimų tenkinimo atveju, ieškovas turi teisę prašyti iš atsakovo atlyginti patirtus nuostolius.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

15Ieškovas UAB InnoForce“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti atsakovo vykdomo pirkimo procedūras ir įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti pirkimo sutarties. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

161.Teismas visiškai neišnagrinėjo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarties pateikto atskirojo skundo, be to, be pagrindo pakartotinai nustatė ieškinio trūkumus, papildomai pateikiant visą perkančiajai organizacijai pateiktą konkursinį pasiūlymą. Skundžiama nutarties dalis neatitinka trūkumų šalinimo instituto tikslo, nes nustatyti nauji ieškinio trūkumai, tuo tarpu prašomas pateikti papildomas rašytinis įrodymas nesusijęs su ginču dėl ieškovo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Atsakovas ieškovą iš konkurso pašalino priimdamas sprendimą, kad ieškovas neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, pasiūlymas nebuvo nagrinėjamas. Ieškovas pareikštu ieškiniu siekia, kad atsakovo priimtas sprendimas dėl ieškovo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams būtų pripažintas neteisėtu ir grąžintų ieškovą į konkursą, kuriame toliau tūrėtų būti nagrinėjamas jo pasiūlymas;

172. Teismas nepagrįstai sprendė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepakankamai motyvuotas. Laikinosios apsaugos priemonės susijusios su galimybe ieškovui efektyviai apginti galimai pažeistas teise ir interesus. CPK 4237 str. 2d. numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kol pirkimo procedūros nesibaigė, taikytinos teisme pareiškus ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimo. Priešingu atveju, nesustabdžius pirkimo procedūrų, bus sudaryta sutartis su konkurso laimėtoju, pasibaigs viešo pirkimo procedūros, todėl būsimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomas;

183. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingai pažeis atsakovo ir viešuosius interesus, yra susijęs su visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu ir paslaugų pirkimu, siekiant užtikrinti jų nepertraukiamą teikimą. Pagal paskelbto konkurso sąlygas nebuvo nustatyta sutarties sudarymo ir įvykdymo data, atsakovas neplanavo ir neketino sudaryti iki euro įvedimo 2015 m. sausio 1 d., be to, ketinamos įsigyti paslaugos būtinos veikiančios finansų valdymo sistemos priežiūrai ir vystymui, t. y. perkamos paslaugos susijusios su sistemos modernizavimu, todėl jų suteikimo nukėlimas negali įtakoti atsakovo teikiamų paslaugų neperteikiamo teikimo. Priešingai, sustabdžius pirkimo procedūras, ieškinio tenkinimo atveju, atsakovas galėtų sutaupyti lėšų, kadangi ieškovo pateikto pasiūlymo kaina mažesnė 60 000 Lt suma, kas atitiktų VPĮ tikslus ir principus.

19Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad vykdo viešojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos finansų valdymo taikomosios sistemos pritaikymo darbui su euru paslaugų pirkimo konkursą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“. Minėtu pirkimu siekiama išimtiniai su viešuoju tikslu susijusių tikslų, pirkimas susijęs su didžiąja dalimi visuomenės, todėl sustabdžius viešo pirkimo procedūras, sistema nebus pritaikyta dirbti su pasikeitusia valiuta po euro įvedimo, sutriks atsakovo veikla, valstybė negalės laiku išmokėti pensijų ir kitų išmokų, apskaityti įmonių, organizacijų ir savarankiškai dirbančių asmenų. Be to, laiku neįskaitytos įmokos draudėjams gali sukelti finansinių pasekmių, t. y. sistema neįskaičiusios sumokėtų įmokų, mokėtojai taps skolingi; neveiks sąsajos su įmokų į pensijų kaupiamuosius fondus valdymo taikomąja sistema; draudėjų, apdraustųjų ir socialinio draudimo įmokų apskaitos taikomąja sistema; socialinio draudimo ir valstybinių pensijų skyrimo, apskaitos ir mokėjimo sistema; pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės taikomąja sistema bei kitomis informacinėmis sistemomis. Paminėtos aplinkybės paneigia atskirojo skundo argumentus, kad pirkimas susijęs su veikiančiomis ir nuolat modernizuojamomis sistemos priežiūros ir vystymo paslaugomis, kurių nukėlimas neįtakos atsakovo teikiamų paslaugų nepertraukiamą teisimą. Pažymėjo, kad pritaisius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas preliminariai per mėnesį patirtų daugiau nei 64 mln. Lt nuostolių – 35 ml. Lt dėl negalėjimo sistemai vykdyti operacijų su eurais, 29 mln. Lt dėl draudėjų sumokėtų įmokų savalaikio neįskaitymo. Šio pirkimo atveju prioritetas turi būti teikiamas viešajam interesui, būtinybei laiku įvykdyti pirkimą. Pirkimo sustabdymas sukeltų didesnę žalą, neigiamas pasekmes visuomenėje lyginant su laikinųjų apsaugos priemonių galimai teikiama nauda. Pažymėjo, kad 2014 m. spalio 21 d. atsakovas su konkurso laimėtoju SIA Lattelecom Technology pasirašė finansų valdymo sistemos pritaikymo darbui su euru paslaugų pirkimo sutartį.

20Trečiasis asmuo SIA Lattelecom Technology atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą. Nurodė, kad teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai paliko galioti ankstesne nutartimi konstatuotus trūkumus dėl netinkamo ieškinio priedų pateikimo teismui (CPK 111 str. 2 d. 5 p., 135 str. 1d. 3p.). Ieškinio nustatyti trūkumai nėra formalūs. Pagal ieškinio turinį nėra aišku kokie iš pridėtų rašytinių įrodymų pagrindžia įrodinėjamas aplinkybes, koks yra ryšys su įrodinėjamomis aplinkybėmis, o tai varžo teisę tinkamą pasirengimą bylos nagrinėjimui iš esmės, proceso dalyvių teises atsikirsti į ieškinio argumentus. Teismas nutartyje dėl trūkumų šalinimo buvo pažymėjęs, kad pagal pateiktus priedus nėra galimybės nustatyti ar buvo pateiktas konkursinis pasiūlymas, todėl skundžiamos nutarties nurodymas pateikti papildomai konkursinį pasiūlymą, nėra naujai nustatytas ieškinio trūkumas. Nurodė, kad ieškovas, motyvuodamas pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos atskleidimu, be pagrindo siekia išvengti ieškinio trūkumų šalinimo. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių. Ginčas neabejotinai susijęs su didžiajai visuomenės daliai svarbiu viešuoju interesu – siekiu užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų atsakovo finansų valdymo sistemos darbą ryšium su nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedamu euru, minėtas interesas yra svarbesnis ir svaresnis nei ieškovo deklaruojamas ekonominis (paslaugas įsigyjant iš ieškovo galimai būtų sutaupyta 60 tūkst. Lt). Be to, pažymėjo, kad 2014 m. spalio 7d. atsakovas ir trečiasis asmuo sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. F1-0-113, viešasis pirkimas baigėsi, todėl išnyko teisinis pagrindas taikyti prašytas laikinąsias apsaugos priemones.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskiruoju skundu kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas dėl ieškinio trūkumų šalinimo ir/ar pakartotinio trūkumų šalinimo instituto taikymo, taip pat laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir būtinumo viešųjų pirkimų ginčuose. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

23Dėl ieškinio trūkumų pakartotinio šalinimo

24Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos, teismas po nustatytų trūkumų šalinimo ginčijama nutartimi nagrinėdamas ieškovo atskirąjį skundą, pripažino, kad ieškovas ieškinio trūkumų, susijusių su ieškinio priedų tinkamu pateikimu per EPP pagal CPK 111 str. 2 d. 6 p. nepašalino, todėl pirminius įpareigojimus dėl trūkumų šalinimo paliko nepakeistus, papildomai nutarties rezoliucinėje nutartyje įpareigodamas pateikti visą perkančiajai organizacijai pateiktą pasiūlymą. Ieškovas, nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos išvadomis, nurodo, kad tokiu būdu buvo nustatyti nauji papildomi ieškinio trūkumai, kas neatitinka trūkumų šalinimo instituto tikslo, tuo tarpu prašomas pateikti papildomas rašytinis įrodymas nėra susijęs su ginču dėl ieškovo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Pastebėtina, kad ieškovas nutarties dėl ieškinio trūkumų šalinimo nevykdė, atskiruoju skundu bandė įrodyti, kad trūkumai nustatyti nepagrįstai.

25Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje akcentavo galimai netinkamą ieškovo per EPP sistemą ieškinio priedų pateikimą (ieškinyje nėra išvardyti priedai, priedai neturi suprantamų pavadinimų, numeracijos, patiekti ne eilės tvarka ir kt.). CPK 1751 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios elektroninės formos elektroninių ryšių priemonėmis pateikiamų dokumentų tvarką nukreipia į CPK 111 straipsnyje įtvirtintų procesingiems dokumentams keliamų reikalavimų taikymą, atskirų reikalavimų ieškinio priedams, teikiamiems elektroniniu būdu, nenustatant. Kaip žinia, bendruosius reikalavimus dokumentams ir būtinus rekvizitus nustato dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19, tokie patys reikalavimai taikytini taip pat elektroniniams dokumentams (Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158 „Dėl elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių 14 p.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodytos nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad esant taip pateiktiems ieškinio priedams nėra galimybės patikrinti ar ieškinys atitinka CPK 4233 str. 1 d. reikalavimus, todėl pagrįstai nustatė nurodytus ieškinio priedų trūkumus.

26Be to, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pagal pareikštus ieškinio reikalavimus ieškinio dalykas yra ne pirkimo sąlygų ginčijimas (CPK 4233 str. 1 d. 7 p.), pirmosios instancijos teismas pagrįstai papildomai įpareigojo ieškovą (be likusių trūkumų) pateikti visą perkančiajai organizacijai pateiktą pasiūlymą. Aplinkybė, kad didžiąją konkursinio pasiūlymo dalį sudaro ar gali sudaryti, konfidenciali informacija, kaip nurodo ieškovas, savaime neatleidžia nuo pareigos pateikti šio dokumento teismui. Pažymėtina, kad per EPP teikiami dokumentai tiesiogiai teismui, kuris gali riboti kitų bylos dalyvių prieigą prie šio dokumento, todėl nepagrįstai abejojama, kad ieškovo konkurentui betarpiškai taps prieinami ir žinomi ieškovo konfidencialūs duomenys.

27Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

28Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą viešųjų pirkimų bylose nustato CPK 4237 straipsnio 2 dalis. Pagal VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

29Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tik užtikrinus skaidrų projekto įgyvendinimą ir racionalų lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-1619/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta byloje Nr. 2-787/2010). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju –teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo palikti nepakeistą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1937/2014).

30Nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė stabdyti viešojo pirkimo procedūras bei įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Vilniaus apygardos teismui 2014m. spalio 7 d. nutartimi netenkinus ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos. Atskirojo skundo dėl minėtos nutarties nagrinėjimo metu apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad viešojo pirkimo procedūros yra baigtos ir 2014 m. spalio 21 d. su SIA Lattelecom Technology, pasirašyta sutartis dėl Finansų valdymo sistemos pritaikymo darbui su euru paslaugų teikimo. Sutartis yra galiojanti ir turi būti vykdoma (CK 6.154 str., 6.189 str., 6.200 str.), Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų dėl šios sutarties nėra (CPK 179 str. 3 d.). Apeliacinio teismo vertinimu, esant pasibaigusioms viešojo pirkimo procedūroms, viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį su konkurso laimėtoju nesukels jokių realių padarinių (VPĮ 7 str. 4 d. 1 p.). Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms atmestini kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais įrodinėjamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas (CPK 12 str.,178 str.). Laikinosios apsaugos priemonės taikomos siekiant ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymo užtikrinimo, tuo tarpu, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas siekiant sustabdyti viešojo pirkimo procedūras neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių paskirties ir esmės (CPK 144 str.).

31Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

32Apibendrinęs nurodytas nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškinio trūkumų šalinimo klausimą ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai bei teisingai įvertino bylos aplinkybes, teisingai taikė ir aiškino teisės normas, atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo padarytų išvadų, todėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „InnoForce“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartimi nustatė ieškinio... 6. Ieškovas UAB „InnForse“, nesutikdamas su Vilniaus apygardos 2014 m.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi atsisakė tenkinti... 9. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad konkurso laimėtojas SIA Lattelecom... 10. Teismas sprendė, kad likusių ieškinio trūkumų nepašalino, taip pat... 11. Teismas pripažino, kad nors ieškinio trūkumai nepašalinti, tačiau... 12. Teismas nustatė, kad ieškovas nepateikė visiškai aiškių, patikimų ir... 13. Teismas, atsižvelgdamas į ginčijamo viešo pirkimo dalyką – „Finansų... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 15. Ieškovas UAB InnoForce“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 16. 1.Teismas visiškai neišnagrinėjo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 17. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos... 18. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 19. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės... 20. Trečiasis asmuo SIA Lattelecom Technology atsiliepimu į atskirąjį skundą... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskiruoju skundu kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties... 23. Dėl ieškinio trūkumų pakartotinio šalinimo... 24. Kaip jau minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos, teismas po... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje akcentavo galimai... 26. Be to, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pagal pareikštus... 27. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 28. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 29. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 30. Nagrinėjamu atveju kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo,... 31. Dėl atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties... 32. Apibendrinęs nurodytas nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 34. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 7 d. nutartį nepakeistą....