Byla 2-787/2010
Dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutarties, kuria panaikintos Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Driuko (pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutarties, kuria panaikintos Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Aukštaitijos vandenys“, prašydamas pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2010 m. sausio 26 d. raštu Nr. 1.3.1-66 „Dėl „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ konkurso rezultatų“, įformintus sprendimą atmesti UAB „Kanalų valymas“ pasiūlymą konkursui, sprendimą nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę, bei 2010 m. vasario 4 d. atsakovo atsakymo (rašto Nr. 1.3.1-95) į pretenzijas išvadas; įpareigoti atsakovą Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka toliau nagrinėti ieškovo pasiūlymą, pateiktą konkursui „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528), užtikrinant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų pagrindinių viešųjų pirkimų principų laikymąsi ir siekiant VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdyti konkurso „Hidrodinaminio nuotėkų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su konkursu, iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Nurodė, kad, nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas toliau turės teisę vykdyti neteisėtas konkurso procedūras ir priimti kitus teisei priešingus sprendimus, dėl kurių teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje ieškinio tenkinimo atveju pasidarytų sudėtingesnis arba apskritai būtų neįmanomas.

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – laikinai sustabdė konkurso „Hidrodinaminio nuotėkų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su šiuo konkursu.

5Atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutarties padavė atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“.

6Panevėžio apygardos teismas, sutikdamas su atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ atskiruoju skundu, 2010 m. kovo 3 d. nutartimi pats panaikino 2010 m. vasario 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – supaprastinto atviro konkurso „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) pirkimo procedūrų sustabdymą. Teismas sprendė, kad tinkama nuotekų tinklų, kurie aptarnauja daugiabučius, individualius gyvenamuosius namus bei kurie yra kitose teritorijose, priežiūra ir eksploatavimas, taip pat operatyvus ir kokybiškas galimų avarijų likvidavimas nuotekų tinkluose yra neatsiejamai susijęs su didžiajai daliai visuomenės teikiamų tinkamų ir kokybiškų paslaugų teikimu, o tai susiję su viešojo intereso apsauga. Teismas iš byloje esančių įrodymų sprendė, kad atsakovui nuomotis panašaus tipo automobilius būtų brangu ir neekonomiška, o padidėjusių išlaidų dalis tektų atsakovo teikiamomis paslaugomis besinaudojančiai visuomenės daliai. Teismas sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovo interesai gali būti labiau pažeisti nei ieškovo interesai laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju, kadangi ieškovas savo teises gali apginti prašydamas nuostolių atlyginimo.

7Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Mano, kad teismas nepagrįstai panaikino 2010 m. vasario 19 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, netinkamai taikė ir aiškino CPK 144 straipsnį bei Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalį, nepagrįstai sureikšmino atsakovo interesus, tuo pažeisdamas viešąjį interesą, ekonomiškumo, teisingumo, lygiateisiškumo, proporcingumo principus. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas, panaikindamas Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį, nevertino ieškovo argumentų dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei nepasisakė dėl galimybės, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ateityje realiai įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, atsakovas turės teisę toliau vykdyti neteisėtas konkurso procedūras ir su konkurso laimėtoju neteisėtai pripažintu konkurso dalyviu sudaryti viešojo pirkimo sutartį, kas sąlygotų viešojo pirkimo pasibaigimą (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.).

92. Teismas nepagrįstai sprendė, jog viešąjį interesą byloje atitinka tinkama nuotekų tinklų priežiūra, o ne viešojo pirkimo procedūrų vykdymas, įsigyjant daiktą ir racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Būtent viešasis interesas reikalauja, kad būtų išsiaiškinta, ar atsakovas pagrįstai iš tolimesnių pirkimo procedūrų pašalino mažiausią kainą pasiūliusį ieškovą ir nutarė prioritetą suteikti didžiausią kainą pasiūliusiai įmonei.

103. Teismo išvados dėl visuomenės viešojo intereso užtikrinimo įvykus avarijoms ir prižiūrint nuotekų tinklus yra grįstos tik prielaidomis. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kokio senumo ir būklės yra eksploatuojami nuotekų vamzdynai, kiek per metus įvyksta nuotekų avarijų, kiek profilaktinių nuotekų vamzdynų plovimo darbų atsakovas atliko praėjusiais metais. Tai, kad atsakovas pateikė nuotekų tinklų ypatingai užterštų riebalais plovimo ir apžiūros grafiką 2010 metais, neįrodo, jog atsakovas šiuos darbus atliks. Nuotekų tinklus taip pat galima valyti ir su nuomojama mašina, o byloje nėra jokių įrodymų, kad nuomos kaina yra būtent tokia, kokia nurodyta atsakovo atskirajame skunde, kadangi nuomos paslaugos taip pat turi būti perkamos VPĮ nustatyta tvarka.

114. Konkurso sąlygų 13 punkte yra nustatytas 6 mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, per kurį turi būti perduotas hidrodinaminis automobilis. Tokiu būdu atsakovas į savo darbų planus negalėjo įtraukti darbų, kurie turėtų būti atliekami naudojant naująjį automobilį. Jei atsakovas į savo darbo planus įtraukė naująjį hidrodinaminį automobilį, tai patvirtina, kad atsakovas ketino nuomotis šios paskirties automobilį. Jei atsakovas neketino nuomotis ir nenuomoja hidrodinaminio automobilio, tai reiškia, jog teismui pateikti darbo planai padaryti ne pagal realų šių darbų poreikį.

12Atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nustačius, kad atskirasis skundas paduotas pasibaigus procesiniam terminui, apeliacinį procesą nutraukti, o pripažinus, kad skundo padavimo terminas nėra praleistas, Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą. Teismas tinkamai taikė ir aiškino šalių interesų pusiausvyros principą, nes teisingai nustatė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jos nebūtų proporcingos viešuoju pirkimu siekiamiems tikslams. Teismas pagrįstai konstatavo, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų padaryta žala visuomenės interesams ir neigiama įtaka žmonių gerovei, o taip pat tai, kad atsakovui nuomotis panašaus tipo automobilius yra brangu ir neekonomiška, o padidėjusių išlaidų dalis tektų atsakovo teikiamomis paslaugomis besinaudojančiai visuomenės daliai.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju yra kilęs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ieškiniu ginčijant viešojo pirkimo procedūras. Apeliacijos objektas – Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartis, kuria teismas, sutikdamas su gautu atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ atskiruoju skundu, pats panaikino Panevėžio apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Iš bylos medžiagos nustačius, kad ieškovo UAB „Kanalų valymas“ atskirasis skundas dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutarties paduotas nepraleidus CPK 335 straipsnyje numatyto atskirojo skundo padavimo termino (b.l. 85), teisėjų kolegija nagrinėja UAB „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl apeliacijos objektą sudarančios teismo nutarties, neperžengdama jo teisinio ir faktinio pagrindo bei patikrindama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

15Teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas LR CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d., 95 str. 3 d.). Konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra baigtos. Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis.

16Remiantis bylos duomenimis, ieškovas UAB „Kanalų valymas“ prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ konkurso „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) viešojo pirkimo procedūras, uždraudžiant atsakovui iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su konkursu. Nagrinėjant ieškovo UAB „Kanalų valymas“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas pats panaikino tenkinant ieškovo prašymą 2010 m. vasario 19 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą – Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ pranešimas, kuriame nurodyta, jog UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Hidona“ 2010 m. kovo 19 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2010.03/19/57, kuria šalys susitarė dėl nuotekų tinklų hidrodinaminio valymo automobilio tiekimo, priežiūros ir aptarnavimo garantinio laikotarpio metu. Pirkimo sutarties sudarymą taip pat liudija ir į bylą pateikta pati 2010 m. kovo 19 d. Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2010.03/19/57. Remiantis šiomis aplinkybėmis, nagrinėjamu atveju yra pagrindas daryti išvadą, jog perkančiosios organizacijos vykdytas viešasis pirkimas „Hidrodinaminio nuotekų valymo automobilio pirkimas“ (pirkimo Nr. 82528) yra pasibaigęs, o tuo pačiu yra pasibaigę ir šio viešojo pirkimo procedūros, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutartis su laimėtoju pripažintu dalyviu. Kadangi, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nebegalėtų būti įgyvendintos, jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galimai pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta, jog, nesant laikinųjų apsaugos priemonių (viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo) taikymo pagrindo, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo reikalavimų bei panaikinti skundžiamą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį (CPK 144 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes jie neturi teisinės reikšmės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Ieškovas UAB „Kanalų valymas“ patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimą dėl UAB „Aukštaitijos vandenys“ ir UAB „Hidrona“ 2010 m. kovo 9 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2010.03/19/57 pripažinimo negaliojančia. Pareiškus byloje naują reikalavimą, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su šio reikalavimo įvykdymo užtikrinimu, taikymo.

17Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Panevėžio apygardos teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.