Byla e2-5832-214/2015
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Sigita Bružienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. S. prašymą atsakovams UAB „Manjana“, D. G. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, ir

Nustatė

2Teisme 2015-02-04 priimtas ieškovo A. S. prašymas atsakovams UAB „Manjana“, D. G. dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

3Ieškovas prašo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti: 1. Sudaryti UAB „Manjana” akcijų pasirašymo sutartis; 2. Pakeisti UAB „Manjana” įstatus; 3. Įregistruoti naujus UAB „Manjana“ įstatus juridinių asmenų registre. Nurodė, jog ieškovui nuosavybės teise priklauso 30 UAB „Manjana”, į. k. 134382579 akcijų, kas sudaro 26,79% ir suteikia 30 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, D. G. – 82 akcijos, kas sudaro 73,21 % ir suteikia 82 balsus visuotiniame akcininkų susirinkime, Jis yra UAB „Manjana“ direktorius. 2014-12-01 ieškovas gavo UAB „Manjana“ pranešimą, kuriame nurodoma, kad 2015-01-05 9 val. įvyks UAB „Manjana“ visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas. Pranešime taip pat nurodyta susirinkimo darbotvarkė. Gavus neeilinio visuotinio UAB „Manjana“ akcininkų susirinkimo protokolą, tapo akivaizdu, kad protokole yra nurodyti akcininkų susirinkimo klausimai bei priimti sprendimai, kurie nebuvo įtraukti į darbotvarkę bei ieškovas už juos net nebalsavo. Iš esmės, neeilinis akcininkų susirinkimas nusprendė padidinti UAB „Manjana“ įstatinį kapitalą. Įstatinis kapitalas buvo didinamas ne siekiant įgyvendinti įmonės tikslus, o siekiant sumažinti ieškovo valdomų atsakovo UAB „Manjana“ akcijų procentinę išraišką. Faktiškai tik atsakovo D. G. sprendimu buvo nuspręsta padidinti UAB „Manjana“ įstatinį kapitalą, tačiau jokių objektyvių priežasčių tam nėra, be to atsakovas atsisako pateikti paaiškinimus dėl įstatinio kapitalo didinimo, tokiu būdu suponuodamas vienareikšmišką išvadą, kad įstatinis kapitalas yra didinamas ne siekiant stabilizuoti ar plėsti atsakovo UAB „Manjana“ veiklą, o padaryti ieškovui labai didelės turtinės žalos. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo, kaip atsakovo UAB „Manjana“ akcininko turtinės bei neturtinės teisės bus apribotos, t.y. jis negalės įgyvendinti savo teisių ta apimtimi, kokia jam įstatymas užtikrina šio prašymo pateikimo momentu (šaukti akcininkų susirinkimus, teikti papildomus klausimus akcininkų susirinkimuose ir t.t.).

4Prašymas tenkintinas.

5Kiekviena šalis ar ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik tada, kai užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė.

6Lietuvos Respublikos CPK 147 str. 3 d. numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, kad ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, įrodymais yra patvirtinta grėsmė pareiškėjo interesams, o taip pat egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK144 str. 1 d. numato ir reikalavimą, kad asmenys, prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Šiuo atveju nagrinėjamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kai ieškinys dar apskritai nėra pareikštas. Todėl, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimą, įvertinti būsimo reikalavimo tikėtiną pagrįstumą visa apimtimi teismas neturi objektyvios galimybės, apie tai, ar būsimo ieškinio reikalavimas bus tikėtinai pagrįstas galima spręsti tik iš pareikšto prašymo turinio. Teismas šį klausimą turi spręsti dar neturėdamas visų duomenų, koks bus ieškinys, kokie bus visi byloje dalyvaujantys asmenys ir pan., todėl šioje proceso stadijoje turi iš esmės labai mažai duomenų apie kylantį ar jau kilusį teisinį ginčą. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009; 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874/2012).

7Iš pateikto prašymo matyti, kad ketinama reikšti ieškinį dėl 2015-01-05 UAB „Manjana” neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Teismas daro išvadą, kad iki bus pateiktas teismui ieškinys, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti sudaryti UAB „Manjana” akcijų pasirašymo sutartis; pakeisti UAB „Manjana” įstatus dalyje dėl įstatinio kapitalo didinimo bei įregistruoti naujus UAB „Manjana“ įstatus juridinių asmenų registre, kadangi iš pareikšto prašymo turinio galima spręsti, jog netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pateikimo teismui, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

8Šalims išaiškintina, kad ši teismo nutartis neužkerta kelio šalims bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ar pakeitimo (CPK 148 str., 149 str.).

9Ieškovas įpareigotinas per 14 d. pateikti ieškinį teismui, priešingu atveju laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos (CPK 147 str. 3 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 str., 145 str., 147 str., 148 str. teismas,

Nutarė

11Ieškovo A. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), prašymą tenkinti.

12Taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti: 1. Sudaryti UAB „Manjana”, į. k. 134382579 akcijų pasirašymo sutartis; 2. Pakeisti UAB „Manjana”, į. k. 134382579 įstatus; 3. Įregistruoti naujus UAB „Manjana“, į. k. 134382579 įstatus juridinių asmenų registre.

13Nutartį vykdyti skubiai.

14Nustatyti ieškovui A. S., a. k. ( - ) terminą iki 2015-02-19 pateikti teismui ieškinį, atitinkantį LR CPK 111 str. ir 135 str. reikalavimus.

15Nutartį išsiųsti šalims, VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui.

16Nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai