Byla e2A-189-619/2018
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Eglės Surgailienės ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Verslo pietūs“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „VA REALS“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Verslo Pietūs“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „VA REALS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iš atsakovo UAB „Verslo Pietūs“ priteisti 7029,00 EUR skolą už patalpų nuomą bei su patalpų naudojimu susijusius mokesčius, 3000,00 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Nurodė, kad 2010 m. balandžio 15 d. šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10/04/15, kuria ieškovas perdavė atsakovui nuomos teise naudotis kavinės patalpomis Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, o atsakovas patalpas priėmė ir įsipareigojo mokėti nuomos mokestį bei kitus su patalpų naudojimu susijusius mokesčius. Nuomos sutarties vykdymo eigoje šalys kelis kartus keitė Nuomos sutartį (kito plotas, kaina), sudarydamos atitinkamus susitarimus. Nuo 2015 m. vidurio atsakovo mokėjimai pagal Nuomos sutartį sutriko, todėl 2015 m. rugsėjo 1 d šalys susitarė dėl Skolos apmokėjimo sutarties sąlygų, kuria atsakovas įsipareigojo šalių sutartais terminais padengti 8257,58 EUR dydžio įsiskolinimą pagal Nuomos sutartį. Atsakovui tinkamai nevykdant įsipareigojimų pagal minėtą Skolos apmokėjimo sutartį, 2015 m. rugsėjo 30 d. šalys sudarė Susitarimą Nr. 3 dėl 2010-04-15 dienos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 10/04/15 nutraukimo (toliau – ir Susitarimas Nr. 3), kuriuo patvirtino 11638,77 EUR dydžio atsakovo įsiskolinimo sumą pagal Nuomos sutartį, susitarė dėl skolos mokėjimo grafiko bei nustatė 0, 5 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas nurodo, kad atsakovas sumokėjo tik dalį iš 2015 m. rugsėjo 30 d. Susitarime Nr. 3 nurodytos sumos pinigais, dalis skolos buvo padengta ieškovui pardavus patalpose paliktą atsakovo turtą. Ieškovo skaičiavimu, atsakovas liko skolingas 7029 EUR sumą pagal Nuomos sutartį. Ieškovas atsižvelgdamas į skolos iš delspinigių santykį, prašo priteisti 3000 EUR delspinigių už 180 d.

93.

10Atsakovas UAB „Verslo Pietūs“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko iš dalies. Atsakovas neginčijo, jog su ieškovu buvo pasirašęs Nuomos sutartį Nr. 10/04/15 bei 2014 m. kovo 31 d. ir 2015 m. gegužės 29 d. susitarimus dėl Nuomos sutarties pakeitimo, 2015 m. rugsėjo Skolos apmokėjimo sutartį, 2015 m. rugsėjo 30 d. Susitarimą Nr.3, kuriame suderinta 11638,77 EUR skolos suma ir skolos grąžinimo grafikas, tačiau atsakovas nesutiko su reikalaujamos priteisti skolos dydžiu ir dėl 3000 EUR delspinigių priteisimo. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių reikalaujamą priteisti skolos 7029 EUR sumą, bei dokumentų, kokį atsakovo turtą jis buvo gavęs iš pastarojo ir už kiek pardavė. Paaiškino, kad vykdydamas Susitarimo Nr. 3 8 punktą, atsakovo akcininkas M. Š. 2015 m. spalio 5 d. perleido ieškovui turtą kaip užstatą už bendrą sumą 4126 EUR sumą. Atsakovui negrąžinus nustatytu laiku skolos, ieškovas šių baldų ir įrenginių atsakovui neatidavė, todėl vadovaujantis Susitarimo Nr. 3 8 punktu, privalėjo šį turtą įskaityti įsiskolinimui padengti (11638,77 EUR - 4126 EUR = 7512,77 EUR). Nurodo, kad atsakovas kiek galėdamas dengdavo skolą ir nuo 2015 m. spalio 7 d. iki 2016 m. spalio 26 d. pavedimais per banką sumokėjo ieškovui 2787,77 EUR skolos, taip pat į ieškovo kasą pagal kasos pajamų orderius įmokėjo 1841 EUR (kasos pajamų orderiai Nr. ( - ) Nr. ( - ) Nr. ( - ) Atsakovo skaičiavimu, jis yra grąžinęs ieškovui 8754,77 EUR skolos, o skolos likutis yra 2884 EUR. Atsakovas taip pat prašė sumažinti delspinigių normą iki 0,05 procento. Susitarime Nr. 3 atsakovas sutiko su sąlyga dėl 0,5 procentų dydžio delspinigių, nors ši norma yra akivaizdžiai neprotinga, dėl ieškovo daromos įtakos, nes kitaip ieškovo akcininkai atsakovui nebūtų suteikę naujų patalpų, kur šiuo metu atsakovas vykdo veiklą.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė

134.

14Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Verslo Pietūs“ ieškovui UAB „VA REALS“, 7029 EUR skolos, 3000 EUR delspinigių, 883 EUR bylinėjimosi išlaidų ir 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (10 029 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

155.

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. Susitarimu Nr. 3 ginčo šalys patvirtino 11 638,77 EUR dydžio atsakovo įsiskolinimo sumą pagal nuomos sutartį. Atsakovas dalį iš 2015 m. rugsėjo 30 d. susitarime Nr. 3 nurodytos sumos sumokėjo grynais pinigais per kasą (790 EUR), 4298,77 EUR dalis skolos buvo padengta atsakovui mokant pavedimu. Pažymėjo, kad atsakovas šių mokėjimų sumų neginčijo. Tokiu būdu atsakovo skola pagal nuomos sutartį liko 6550 EUR (11 638,77 EUR – 790 EUR – 4298,77 EUR). Už 2015 m. rugsėjo mėn. ieškovas išrašė atsakovui 479 EUR dydžio sąskaitą Nr. VIV03491 už išnuomotų patalpų komunalinius mokesčius. Taigi, atsakovas liko skolingas ieškovui iš viso 7029 EUR sumą pagal Nuomos sutartį (6550 EUR + 479 EUR).

176.

18Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas nepagrįstai remdamasis 2015 m. spalio 5 d. turto sąrašu mažina savo skolos sumą, kadangi Susitarimo Nr. 3 8 punkte ginčo šalys aiškiai susitarė, kad, nors atsakovas šio susitarimo vykdymui pagal atskirą perdavimo aktą perduoda ieškovui baldus, virtuvės įrangą ir kt., tačiau ieškovas neprivalo šio turto vertės įskaityti į atsakovo mokėtiną skolą ir bylos nagrinėjimo metu aiškiai išreiškė valią nepasinaudoti šia savo teise. Remdamasis CK 6.501 str. pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo argumentus susijusius su nuomoto turto pagerinimu kaip teisiškai nereikšmingus.

197.

20Teismas, vertindamas ieškovo reikalaujamų delspinigių dydį, atsižvelgė į ginčo šalių sutartinių santykių pobūdį (komerciniai santykiai), sutarties vykdymo eigą, byloje nustatytas faktines aplinkybes bei teismų praktiką, į tai, kad ieškovo į bylą pateikti įrodymai iš dalies patvirtina tikėtinus minimalius ieškovo nuostolius delspinigių dydžio nustatymo aspektu. Atsižvelgdamas į tai, sprendė, kad ieškovo prašomi priteisti 3000 EUR dydžio delspinigiai yra protingo dydžio, kompensuoja ieškovo patirtus nuostolius bei užkerta kelią ieškovui pasipelnyti atsakovo sąskaita, todėl tenkino ieškinio reikalavimą dėl 3000 EUR delspinigių priteisimo.

21III.

22Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

238.

24Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Verslo pietūs“ prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-09-28 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-20979-1012/2017 pakeisti, ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies – priteisti iš atsakovo 3382 EUR skolos ir 307,76 EUR delspinigių (0,05 procentus delspinigių nuo nesumokėtos 3382 EUR skolos). Proporcingai patenkinus reikalavimus, paskirstyti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmos instancijos teisme. Priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

259.

26Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, dėl ieškovui nuosavybėn parduoto valdyti 4126 EUR vertės turto kaip pagrindo mažinti skolos sumą. Atkreipė dėmesį, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovas iš pradžių ginčijo, kad tokį turtą buvo gavęs, vėliau pakeitė savo poziciją, nurodydamas, kad dalį šio turto pardavė taip dengdamas skolą. Kokią dalį pardavė ir kiek užskaitė skolos, nurodyti negalėjo. Todėl teismo išvada, kad ieškovas nutarė nepasinaudoti šia savo teise, yra nepagrįsta. Susitarimo Nr.3 8 punkte buvo nurodyta, kad apeliantas perduoda turtą ieškovui valdyti nuosavybės teise. Todėl ieškovas, pasirašydamas tokio turinio susitarimą, iš karto išreiškė savo valią gautą turtą užskaityti už skolą. Esant šioms aplinkybėms, teismo sprendimas dalyje dėl 7029,00 EUR skolos keistinas, ir iš apelianto ieškovui priteistina 3382,00 EUR skolos (7029,00 EUR – 4126,00 EUR + 479,00 EUR (neapmokėta sąskaita)).

2710.

28Apeliantas taip pat nesutinka su teismo priteista 3000 EUR delspinigių suma. Visų pirma, delspinigių sumą mažintina, nes apeliantas yra skolingas ieškovui tik 3382 EUR. Atsakovas jau yra sumokėjęs didžiąją dalį skolos, tai savarankiškas pagrindas mažinti delspinigių dydį. Be to ieškovui pirmos instancijos teismas buvo pasiūlęs įrodyti nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl apelianto kaltės, tačiau jis jų neįrodė. Nors ieškovas pateikė lentelę (nuostolių sumų suvestinę), kurioje nurodė, kad negauta patalpų nuoma yra 13170,57 EUR, tarpininkavimo paslaugos – 2475 EUR, negautos komunalinės išlaidos – 434,03. Tuo tarpu, iš kitų ieškovo pateiktų dokumentų akivaizdu, kad ginčo patalpos buvo jau išnuomotos 2015-12-22, nuomininką ieškovui surado apelianto direktorė, todėl jokių tarpininkavimo paslaugų nereikėjo, be to ir sutartis su tarpininku UAB ,,Moredus“ buvo sudaryta 2016-01-05, t.y. po to, kai patalpos jau buvo išnuomotos UAB ,,Mobatas“. Nors apeliantas susitarime Nr.3 pasirašė (sutiko) sąlygą, kad pažeidus šio susitarimo 6 punkte nustatytą mokėjimo terminą, Nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius, bet ši delspinigių norma yra akivaizdžiai neprotinga, atsakovas dėl ieškovo daromos įtakos buvo priverstas sutikti su šia sąlyga – kitaip ieškovo akcininkai atsakovui nebūtų suteikę naujas patalpas, kur šiuo metu atsakovas vykdo veiklą.

2911.

30Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „VA REALS“ prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3112.

32Nurodė, jog nuosekliai laikosi viso bylos nagrinėjimo metu dėstytos pozicijos, jog jokių iš apelianto nurodomų daiktų pagal byloje esantį dokumentą nėra gavęs. Atsakovas netinkamai vertina minėto dokumento esmę. Analizuojamame dokumente minimas ne atsakovui, o trečiajam asmeniui M. P. priklausantis turtas, kuris turėjo pagrįsti atsakovo galimybes atsiskaityti pagal nuomos sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad turtas yra ieškovui nepriklausančiose patalpose ir dalis turto yra sudėtinė nuomotų patalpų dalis, aišku kad faktiškai minėtas turtas ieškovui perduotas nebuvo. Ieškovas paaiškina, jog patalpose atsakovo iniciatyva buvo palikti keli lauko baldų komplektai, kurie neturi jokių sąsajų su atsakovo minimais daiktais. Minėti baldų komplektai buvo parduodami derinant su atsakovo atstovo M. Š., kuris už juos gautus pinigus pagal kasos pajamų orderius perduodavo ieškovui. Ieškovas atkreipia dėmesį, jog šalys nebuvo sudariusios jokio turto perdavimo akto. Net jeigu ir būtų jį sudarę, tai ieškovas turėtų teisę, bet ne pareigą įskaityti minėtą turtą į skolos sumą.

3313.

34Remiantis nurodytais argumentais taip pat atmestini apelianto argumentai, jog delspinigiai skaičiuotini tik nuo 3382 EUR sumos. Taip pat nepagrįstais laikyti deklaratyvūs apelianto argumentai apie neva neįrodytus nuostolius. Kita vertus, sutartinių nuostolių dydis įrodomas sutartimi, kuria susitariama dėl delspinigių netesybų ir jos formos, todėl įrodinėti nuostolių dydžio nereikia. Atsakovo teiginiai dėl 0,5 proc. neprotingo delspinigių dydžio nepagrįsti, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas reikalauja mažiau nei pusės delspinigių sumos.

35IV.

36Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3714.

38Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.). Ši byla nagrinėjama atsakovo pateikto apeliacinio skundo ribose.

3915.

40Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovui iš atsakovo priteistos skolos ir delspinigių dydžio.

4116.

42Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. balandžio 15 d. ieškovas UAB „VA REALS“ ir atsakovas UAB „Verslo Pietūs“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 10/04/15, kuria ieškovas perdavė atsakovui nuomos teise naudotis kavinės patalpomis Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, o atsakovas patalpas priėmė, įsipareigojo naudoti jas pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį bei kitas su patalpų naudojimu susijusius mokesčius (Nuomos sutarties 1.1 punktas). Nuomininkui vėluojant mokėti nuomos mokestį šalys 2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė Susitarimą Nr. 3 dėl 2010-04-15 dienos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 10/04/15 nutraukimo, kurio 6 punkte nuomininkas (atsakovas) įsipareigojo iki 2015 m. spalio 15 d. apmokėti nuomotojui už 2015 m. rugsėjo mėnesį nuomojamose patalpose suteiktas komunalines paslaugas ir grąžinti 11 638,77 EUR skolą bei visus su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus, mokėdamas sutarto dydžio mėnesines įmokas, iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Susitarimo Nr. 3 13 punktu nuomininkas įsipareigojo mokėti nuomotojui 0,5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, pažeidus bet kurį susitarimo 6 punkte nustatytą mokėjimo terminą. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 7029 EUR skolą už patalpų nuomą bei su patalpų naudojimu susijusius mokesčius, 3000 EUR delspinigių. Atsakovas iš dalies sutikdamas su ieškiniu, prašo 4126 EUR suma sumažinti prašomą priteisti skolą bei iki 0,05 proc. sumažinti nepagrįstai didelius delspinigius.

4317.

44Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, jog ieškovas įrodė, kad atsakovas liko skolingas ieškovui iš viso 7029, 00 EUR sumą pagal Nuomos sutartį, todėl sprendė, kad yra pagrindas priteisti minėtą sumą iš atsakovo. Atsižvelgdamas į skolos dydį, tarp šalių susiklosčiusius santykius, tai, kad ieškovas jau yra sumažinęs prašomų priteisti delspinigių sumą, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo ieškinys tenkintinas pilna apimtimi.

4518.

46Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, motyvuodamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino šalių sudaryto Susitarimo Nr. 3 8 punktą, bei byloje esantį 2015 m. spalio 10 d. turto perdavimo aktą, todėl nepagrįstai priteisė visą ieškovo reikalaujamą sumą, taip pat nepagrįstai nesumažino neprotingai didelių ieškovo reikalaujamų delspinigių. Kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atmeta apelianto argumentus kaip nesudarančius pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo.

4719.

48Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 7029 EUR skolą pateikė įrodymus, jog tarp šalių susiklostė nuomos teisiniai santykiai, kad 2015 m. rugsėjo 30 d. šalys sudarė susitarimą, kuriuo atsakovas pripažino, jog yra skolingas ieškovui 11638,77 EUR sumą bei komunalinių mokesčių sumą už rugsėjo mėn., kuri pagal byloje esančią sąskaitą – faktūrą sudaro 479 EUR. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, byloje esantys duomenys patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2015-10-05 iki 2017 m. kovo 24 d. atsakovas apmokėjo dalį skolos, t.y. grynais pinigais per kasą (790,00 EUR) bei 4298,77 EUR dalis skolos buvo padengta atsakovui mokant pavedimu (T.1., el.b.l. 63-69). Taigi, ieškovas savo pareigą pateikti įrodymus, jog šalis siejo tam tikri teisiniai santykiai, bei įrodymus, kaip susidaro įsiskolinimas, įvykdė. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog ieškovas pilnai pagrindė ieškinio reikalavimus.

4920.

50Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.).

5121.

52Taigi, šiuo atveju atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalaujamos priteisti sumos dydžiu privalėjo įrodyti, jog reikalaujama priteisti suma yra mažesnė. Apeliantas šiuo atveju remdamasis 2015-09-30 šalių sudaryto Susitarimo Nr. 3 8 p. teigia, jog ieškovui priteistina suma mažintina iki 3382 EUR, atsižvelgiant į tai, kad yra perdavęs ieškovui 4126 EUR vertės turtą, kurį ieškovas privalėjo įskaityti į skolos sumą bei pateikė 2015-10-05 raštą, kuriuo M. Š. perdavė ieškovui UAB „VA REALS“ jam priklausantį turtą kaip užstatą prie Susitarimo Nr. 3 dėl 2010 m. balandžio 15 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 10/04/15 nutraukimo, nurodoma bendra turto vertė – 4126 EUR.

5322.

54Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra teisinio pagrindo mažinti skolos sumą remiantis minėtu įrodymu. Šalių sudaryto 2015-09-30 Susitarimo Nr. 3 8 p. numato, kad susitarimo vykdymui užtikrinti nuomininkas pagal atskirą perdavimo aktą perduoda nuomotojui nuosavybėn valdyti turtą (baldus, virtuvės įranga ir kt.) iki visiško susitarimo įvykdymo. Jeigu nuomininkas nevykdo bet kurio mokėjimo pagal šį susitarimą, nuomotojas turi teisę šį perduotą turtą užskaityti kaip skolos dalies grąžinimą ir nuomininkui šio turto negrąžinti. Šalys susitarė, kad šis perduotas turtas susitarimo galiojimo metu, nuomotojui sutikus, gali būti parduodamas visas ar dalimis ir visos tokiu būdu gautos lėšos atitenka nuomotojui ir užskaitomos kaip skolos grąžinimas. Nuomininkui visiškai įvykdžius susitarimą ir grąžinus visą skolą, šis nuomotojui perduotas turtas grąžinamas nuomininkui. Kolegijos vertinimu, lingvistiškai aiškinant susitarimo nuostatą yra pagrindas laikyti, jog minėtas turtas atliko susitarime numatytos prievolės įvykdymo užtikrinimo funkciją, jog atsakovas vykdys susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, t.y. apmokės skolos sumą pagal sutartą grafiką, t.y. iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas šio susitarimo nustatytais terminais taip ir neįvykdė. Taip pat pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog minėtas susitarimas suteikė ieškovui teisę, bet ne pareigą kartu su atsakovu suderinus ir pardavus turtą užskaityti gautas sumas kaip skolos įvykdymą. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, jog dar 2016 m. spalio 4 d., t.y. jau pasibaigus skolos grąžinimo grafikui šalims susirašinėjant el. paštu ieškovas nurodė, kad likusi nesumokėta skolos suma yra 7519 EUR ir atsakovas šios sumos neginčijo remdamasis Susitarimo Nr. 3 8 p. Be to, kaip pagrįstai atkreipė dėmesį ieškovas, dalis atsakovo pateiktame akte išvardyto turto yra neatsiejama nuomotų patalpų dalis, kita dalis turto yra objekte, Saltoniškių g. 29, kuris niekaip nėra susijęs su nagrinėjama byla.

5523.

56Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Taigi, įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką ir pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą bei susiformavusią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje G. Š. v. knygų prekybos valstybinės firmos „Knyga“ Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001; 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje UAB „AAA“ v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002; kt.)

5724.

58Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, jog byloje esančių įrodymų visuma pagrindžia ieškovo poziciją, jog atsakovas ieškovui skolingas 7029 EUR sumą, o atsakovas nepateikė pakankamai įrodymų sudarančių pagrindą laikyti, jog skolos suma yra mažesnė. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos tinkamai vertindamas byloje esančius įrodymus pagrįstai sprendė, jog yra teisinis pagrindas priteisti visą ieškovo reikalaujamą sumą.

5925.

60Kolegija taip pat atmeta kaip nesudarančius pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą apelianto argumentus dėl delspinigių mažinimo.

6126.

62Pažymėtina, jog pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Netesybų mažinimo klausimu kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (CK 6.156, 6.189 str.) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (CK 6.73 str. 2 d.).

6327.

64Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad bylose svarbu įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys – privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas; pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012). Nagrinėjamoje byloje sutarties šalys yra profesionalūs verslininkai, sudarę komercinę sutartį, tai reiškia, kad šalys geba pamatuoti prisiimtą riziką, todėl galimas teismo įsikišimas į jų sutartinius santykius yra ribotas ir galimas tuo atveju, kai netesybų dydžio neprotingumas yra akivaizdus. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas nevykdė įsipareigojimų savalaikiai mokėti nuomos mokestį, atsakovui kelis kartus buvo išdėstytas mokėjimo grafikas, pagal šalių sudaryto 2015-09-30 Susitarimo Nr. 3 13 punktą šalys susitarė, kad pažeidus susitarimo 6 punkte nustatytą bet kurį mokėjimo terminą, nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomotojui 0, 5 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas jau yra daugiau nei perpus sumažinęs reikalaujamų delspinigių dydį. Taigi, nurodytų byloje nustatytų aplinkybių pagrindu, kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertinęs šalių statusą, sutartinių santykių pobūdį, vykdymo eigą ir kt. reikšmingas aplinkybes pagrįstai sprendė, jog mažinti prašomų priteisti delspinigių nėra pagrindo.

6528.

66Ieškovė prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Ieškovė iki apeliacinio skundo nagrinėjimo iš esmės paskirtame teismo posėdyje nepateikė jokių duomenų apie savo patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jai bylinėjimosi išlaidos iš atsakovės nepriteistinos.

67Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu kolegija,

Nutarė

68Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „VA REALS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 7. 2.... 8. Nurodė, kad 2010 m. balandžio 15 d. šalys sudarė Negyvenamųjų patalpų... 9. 3.... 10. Atsakovas UAB „Verslo Pietūs“ atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo esmė... 13. 4.... 14. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu ieškinį... 15. 5.... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad byloje surinkti rašytiniai... 17. 6.... 18. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovas nepagrįstai remdamasis 2015... 19. 7.... 20. Teismas, vertindamas ieškovo reikalaujamų delspinigių dydį, atsižvelgė į... 21. III.... 22. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 8.... 24. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Verslo pietūs“ prašė Vilniaus miesto... 25. 9.... 26. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė kaip... 27. 10.... 28. Apeliantas taip pat nesutinka su teismo priteista 3000 EUR delspinigių suma.... 29. 11.... 30. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „VA REALS“ prašė jį... 31. 12.... 32. Nurodė, jog nuosekliai laikosi viso bylos nagrinėjimo metu dėstytos... 33. 13.... 34. Remiantis nurodytais argumentais taip pat atmestini apelianto argumentai, jog... 35. IV.... 36. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 37. 14.... 38. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 39. 15.... 40. Nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl pirmosios instancijos... 41. 16.... 42. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. balandžio 15 d. ieškovas UAB „VA... 43. 17.... 44. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu konstatavo, jog ieškovas... 45. 18.... 46. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, motyvuodamas... 47. 19.... 48. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 7029 EUR... 49. 20.... 50. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad... 51. 21.... 52. Taigi, šiuo atveju atsakovas, nesutikdamas su ieškovo reikalaujamos priteisti... 53. 22.... 54. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra teisinio... 55. 23.... 56. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog įrodymų pakankamumo taisyklė... 57. 24.... 58. Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, kolegija sprendžia, jog byloje... 59. 25.... 60. Kolegija taip pat atmeta kaip nesudarančius pagrindo keisti pirmosios... 61. 26.... 62. Pažymėtina, jog pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnio 1... 63. 27.... 64. Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad bylose svarbu įvertinti... 65. 28.... 66. Ieškovė prašė priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas patirtas... 67. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 68. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimą palikti...