Byla 1A-141-255/2019
Dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Bertašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalios Kursevičienės ir Lino Pauliukėno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. L. gynėjo advokato Aivaro Raišučio apeliacinį skundą dėl Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžio, kuriuo:

2A. L., padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje, vadovaujantis BK 40 straipsniu, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant jį laiduotojos D. L., a. k. ( - ) atsakomybei su 1000,00 (vieno tūkstančio) eurų užstatu, kuris 2019-02-13 įmokėtas į teismo depozitinę sąskaitą mokėjimo nurodymu Nr. 0190446856, nustatant vienerių (1) metų laidavimo terminą ir baudžiamoji byla nutraukta.

3Nuosprendžiu A. L. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejus) metus. Be to, iš atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. nuosprendžiu konfiskuota automobilio ,,VW Passat”, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkanti pinigų sumą – 1 000,00 (vienas tūkstantis) eurų.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

51.

6A. L. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tai, kad vairavo transporto priemonę neblaivus, kai jo kraujyje buvo daugiau nei 1,5 promilės alkoholio, t. y. 2019-01-27, apie 01.40 val., ( - ), vairavo automobilį ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 1,84 promilės etilo alkoholio.

72.

8Apeliaciniu skundu atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjas advokatas A. Raišutis prašo pakeisti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. vasario 19 d. nuosprendžio dalį dėl specialiosios teisės vairuoti transporto priemonę atėmimo ir sutrumpinti paskirtą 2 (dvejų) metų terminą iki 1 (vienerių) metų termino bei netaikyti jam baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančios 1000 eurų sumos konfiskavimo.

92.1.

10Apeliaciniame skunde atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjas nurodo, jog pagal formuojamą teismų praktiką baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriama nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, o BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai, sąmoningai pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Apelianto gynėjo tvirtinimu, minėtų aplinkybių šioje baudžiamojoje byloje nustatyta nebuvo. Nurodo, jog nors byloje nustatyta, kad A. L. nusikalstamą veiką padarė naudodamasis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones, tačiau jo veika padaryta esant neatsargiai kaltės formai, jis nesiekė sukelti sunkių padarinių, nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą. Skunde nurodoma, jog KET pažeidimus, dėl kurių kilo baudžiamajame įstatyme numatyti padariniai, apeliantas padarė nebūdamas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų. Pažymi, jog byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog jis sistemingai pažeidinėtų KET ar piktnaudžiautų jam suteikta specialia teise vairuoti kelių transporto priemones. Nurodo, jog iki šios nusikalstamos veikos padarymo A. L. buvo tik du kartus baustas administracine tvarka už KET pažeidimus, galiojančių nuobaudų nusikalstamos veikos padarymo metu neturėjo. Mano, jog nurodytos aplinkybės patvirtina, kad apelianto padaryta nusikalstama veika yra atsitiktinė, o jo padaryti KET pažeidimai nėra ankstesnio, įstatymams ir visuotinai priimtoms elgesio normoms priešingo elgesio padarinys. Be to, apeliaciniame skunde gynėjas nurodo, jog A. L. šiuo metu dirba, o darbo funkcijų atlikimui jam būtinai reikalinga teisė vairuoti, jos netekęs neteks ir darbo. Gynėjo nuomone, atsižvelgus į apelianto amžių, akivaizdu, jog susirasti kitą darbą jam bus neįmanoma.

112.2.

12Apelianto gynėjas, prašydamas netaikyti A. L. baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančios 1000 eurų sumos konfiskavimo, apeliaciniame skunde cituoja baudžiamosios bylos Nr. 1A-68-654/2018 ištrauką ir prašo vadovautis šia praktika. Gynėjas apeliaciniame skunde daugiau jokių motyvų dėl turto konfiskavimo nenurodo.

132.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros (Kretingos) prokuroras prašo atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjo advokato A. Raišučio apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. vasario 19 d. nuosprendį. Prokuroro nuomone, Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmai tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir visiškai pagrįstai paskyrė atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą naudotis specialia teise, t. y. teise vairuoti transporto priemones 2 (dvejus) metus bei pagrįstai konfiskavo automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančią 1000 eurų sumą.

153.

16Apeliacinis skundas atmestinas.

174.

18Atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjo advokato A. Raišučio apeliaciniu skundu neginčijamos pirmosios instancijos teismo išvados dėl A. L. kaltės ar nusikalstamos veikos kvalifikavimo bei atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nesutinkama tik su atleistajam nuo baudžiamosios atsakomybės paskirtomis baudžiamojo poveikio priemonėmis – draudimu naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones – 2 (dvejus) metus bei automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančios 1000 eurų sumos konfiskavimu, būtent šiais klausimais apeliacinės instancijos teismas ir pasisakys.

195.

20Pagal BK 67 straipsnį baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. Kokias baudžiamojo poveikio priemones tikslinga parinkti, sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į baudžiamojo poveikio priemonių paskirtį, padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, kaltininko asmenybę, be to, įstatymas nenumato maksimalaus skaičiaus baudžiamojo poveikio priemonių, kurias, vadovaudamasis BK 67 straipsnio nuostatomis, gali skirti teismas, tačiau teismas privalo atsižvelgti į jų tarpusavio suderinamumą, proporcingumo principą. Taikomos baudžiamojo poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui, jos turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti.

21Dėl draudimo naudotis specialia teise

226.

23Apeliaciniu skundu atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjas nurodo, jog pagal formuojamą teismų praktiką baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia – teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriama nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja Kelių eismo taisykles, o BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai, sąmoningai pažeisdamas kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Apelianto gynėjo tvirtinimu, minėtų aplinkybių šioje baudžiamojoje byloje nustatyta nebuvo. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiais apeliacinio skundo argumentais sutikti negali, kadangi A. L. pirmosios instancijos teismo ir buvo pripažintas kaltu, padaręs BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikaltimą, t. y. kad vairavo kelių transporto priemonę, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje rasta daugiau nei 1,5 promilės alkoholio. Gynėjas apeliaciniame skunde pabrėžia, jog jo ginamasis prieš šį nusikaltimą yra padaręs tik du KET pažeidimus, galiojančių nuobaudų neturi ir nėra sistemingas KET pažeidinėtojas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog gynėjo apeliaciniame skunde nurodytos apeliantą charakterizuojančios aplinkybės jau buvo įvertintos pirmosios instancijos teismo taikant BK 40 straipsnio nuostatas ir atleidžiant A. L. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, į šias aplinkybes taip pat buvo atsižvelgta ir skiriant baudžiamojo poveikio priemones. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas BK 68 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – specialiosios teisės atėmimą, nurodė, jog A. L. padarė itin pavojingą ir šiurkštų naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių reikalavimo pažeidimą, kuris kvalifikuotinas kaip nusikaltimas, todėl visiškai pagrįstai nustatė vidutinį draudimo naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones – terminą. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog būtent toks – 2 (dvejų) metų terminas yra proporcingas A. L. padarytam nusikaltimui ir padės užtikrinti, kad A. L. ateityje nedarys naujų nusikaltimų.

247.

25Apeliaciniame skunde A. L. gynėjas nurodo, jog jo ginamasis šiuo metu dirba ir darbo funkcijų atlikimui jam būtinai reikalinga teisė vairuoti, o jos netekęs neteks ir darbo. Be to, gynėjo nuomone, atsižvelgus į apelianto amžių, akivaizdu, jog susirasti kitą darbą jam bus neįmanoma. Su šiais apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka, kadangi jaunas A. L. amžius, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, yra privalumas ieškant naujo darbo, jauno pilnamečio darbingo asmens galimybės susirasti darbą yra tikrai didelės, net ir neturint teisės vairuoti transporto priemones. Be to, pažymėtina ir tai, kad baudžiamojo poveikio priemonės skiriamos asmenims ne pagal jų norus ar pageidavimus, o siekiant padėti įgyvendinti bausmės paskirtį, t. y. sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo A. L. paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – specialiosios teisės – teisės vairuoti kelių transporto priemones – atėmimo terminas yra tinkamas, todėl tenkinti apeliacinio skundo reikalavimą ir jį sutrumpinti nėra jokio pagrindo.

26Dėl turto konfiskavimo

278.

28Pagal BK 72 straipsnio nuostatas baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas – yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais.

299.

30BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta nusikalstama veika padaroma tyčia. Jos padarymas yra tiesiogiai susijęs su kelių transporto priemonės panaudojimu – vairavimu arba mokymu praktinio vairavimo, esant apsvaigus nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, o be transporto priemonės panaudojimo aptartu būdu šios veikos padarymas neįmanomas. Pagal teismų praktiką tokiu būdu panaudota kelių transporto priemonė pripažįstama nusikalstamos veikos padarymo priemone (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-392-699/2017, 2K- 79-511/2018, Nr. 2K-14-511/2018 ir kt.). Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad automobilis, kurį apsvaigęs nuo alkoholio vairavo A. L., yra nusikalstamos veikos padarymo priemonė, atitinkanti turto, konfiskuotino pagal BK 72 straipsnį, požymius. Apeliacinio teismo vertinimu, automobilio vairavimas esant neblaiviam neabejotinai kelia grėsmę ne tik eismo saugumui, tačiau ir asmenų gyvybei, sveikatai bei turtui. Žmogaus gyvybė ir sveikata yra vienos svarbiausių Konstitucijoje įtvirtintų įstatymo ginamų vertybių. Be to, pagal teismų praktiką dėl padarytų BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytų veikų prevencijai užtikrinti paprastai kartu skiriamos tiek susijusios su apribojimu naudotis specialiąja teise, tiek turtinio pobūdžio baudžiamojo poveikio priemonės.

3110.

32Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. L. vairavo kelių transporto priemonę – automobilį – būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, viršijęs 1,5 promilės ribą, esant kuriai kyla baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 straipsnio 7 dalį. Pažymėtina, jog jo kraujyje buvo nustatyta 1.84 promilės etilo alkoholio. Pirmosios instancijos teismas įvertino, kad konkrečiu atveju jis savo veiksmais sukėlė pavojų eismo saugumui ir ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių sveikatai ir gyvybei. Kita vertus, atsižvelgęs į kaltinamojo asmenybę apibūdinančias aplinkybes, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir vadovaudamasis įstatymo jam suteikta diskrecija, pirmosios instancijos teismas A. L. atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą bei paskyrė baudžiamojo poveikio priemones – draudimą naudotis specialia teise, uždraudžiant vairuoti kelių transporto motorines 2 (dvejus) metus, bei konfiskuojant ir valstybės nuosavybėn išieškant A. L. tėvui – G. L. priklausančio automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę, t. y. 1000 Eur sumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, automobilio vertę atitinkančios sumos konfiskavimas šiuo atveju neprieštarauja tikslams ir principams, siekiant užtikrinti BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytų veikų prevenciją, ši baudžiamojo poveikio priemonė tarpusavyje suderinama su kita A. L. paskirta baudžiamojo poveikio priemone.

3311.

34Apelianto gynėjas skunde cituoja baudžiamosios bylos Nr. 1A-68-654/2018 ištrauką ir prašo, vadovaujantis šia praktika, netaikyti A. L. baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertę atitinkančios 1000 eurų sumos konfiskavimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog gynėjo skunde nurodoma Vilniaus apygardos teismo nutartimi, priešingai nei tvirtinama apeliaciniame skunde, buvo nutarta, jog sprendimas konfiskuoti transporto priemonės vertę yra teisingas, protingas ir proporcingas, todėl Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros apeliacinis skundas buvo patenkintas iš dalies, pirmosios instancijos nuosprendis pakeistas ir vadovaujantis BK 72 straipsniu, iš atleisto nuo baudžiamosios atsakomybės asmens priteista automobilio vidutinė rinkos vertė. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, gynėjo apeliaciniame skunde nurodoma praktika patvirtina pirmosios instancijos teismo sprendimo, taikyti A. L. baudžiamojo poveikio priemonę – automobilio ,,VW Passat“, valst. Nr. ( - ) vertės atitinkančios 1000 eurų sumos konfiskavimą, pagrįstumą.

3512.

36Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjo advokato A. Raišučio apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais nėra jokio pagrindo laikyti paskirtas baudžiamojo poveikio priemones perteklinėmis, pažeidžiančiomis baudžiamojo poveikio priemonių taikymo proporcingumo principus ar paskirtomis pažeidžiant baudžiamąjį įstatymą. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. vasario 19 d. nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti jį apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjo advokato Aivaro Raišučio apeliacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. A. L., padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos... 3. Nuosprendžiu A. L. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas... 4. Teisėjų kolegija... 5. 1.... 6. A. L. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tai, kad vairavo transporto... 7. 2.... 8. Apeliaciniu skundu atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjas... 9. 2.1.... 10. Apeliaciniame skunde atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjas... 11. 2.2.... 12. Apelianto gynėjas, prašydamas netaikyti A. L. baudžiamojo poveikio... 13. 2.... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūros... 15. 3.... 16. Apeliacinis skundas atmestinas.... 17. 4.... 18. Atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjo advokato A. Raišučio... 19. 5.... 20. Pagal BK 67 straipsnį baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti... 21. Dėl draudimo naudotis specialia teise... 22. 6.... 23. Apeliaciniu skundu atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjas... 24. 7.... 25. Apeliaciniame skunde A. L. gynėjas nurodo, jog jo ginamasis šiuo metu dirba... 26. Dėl turto konfiskavimo ... 27. 8.... 28. Pagal BK 72 straipsnio nuostatas baudžiamojo poveikio priemonė – turto... 29. 9.... 30. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta nusikalstama veika padaroma tyčia. Jos... 31. 10.... 32. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad A. L. vairavo... 33. 11.... 34. Apelianto gynėjas skunde cituoja baudžiamosios bylos Nr. 1A-68-654/2018... 35. 12.... 36. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 38. atleistojo nuo baudžiamosios atsakomybės A. L. gynėjo advokato Aivaro...