Byla 2A-762/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Juozui Rėksniui, V. K., atsakovei R. E. L. C., atsakovės atstovui advokatui Edgarui Dereškevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Molėtiškiai“ ir atsakovės R. E. L. C. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimo, kuriuo ieškinys ir priešieškinis tenkinti iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-434-623/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Molėtiškiai“ ieškinį atsakovei R. E. L. C. dėl skolos ir netesybų priteisimo bei pagal atsakovės R. E. L. C. priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Molėtiškiai“, tretieji asmenys J. K. firma ,,Projektavimas ir analizė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Damava“, dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Molėtiškiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės atsakovei R. E. L. C. 55 533,67 Lt skolos už atliktus statybos darbus pagal 2002 m. spalio 12 d. šalių sudarytą statybos rangos sutartį ir 20 325,81 Lt delspinigių. Ieškovas nurodė, kad 2002 m. spalio 12 d. UAB „Molėtiškiai“ (rangovas) sudarė statybos rangos sutartį su atsakove R. E. L. C. (užsakovas), pagal kurią rangovas įsipareigojo užsakovui atlikti statybos darbus – gyvenamojo namo, (duomenys neskelbtini) už 185 041 Lt iki 2003 m. sausio 30 d., o užsakovas įsipareigojo rangovui sumokėti už atliktus darbus sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas teigė, statybos darbus vykdęs sutartyje numatyta tvarka, t. y. statybos eigoje atliko darbus pagal atsakovės pateiktus atskirus projektinius sprendinius, taip pat projektinius sprendinius papildomiems darbams. Pagal sutartį atsakovė už atliktus darbus atsiskaitydavo etapais, rangovui pagal kiekvieną atskirą projektinį sprendinį užbaigus statybos darbus. Pagal pateiktus projektinius sprendinius papildomiems darbams (2002-11-17 lokalinė sąmata ir 2003-01-29 lokalinė sąmata), pasikeitus darbų apimtims ir sudėčiai bei statybos trukmei, sutartyje numatyta statybos darbų kaina padidėjo. Ji paskaičiuota ieškovo ir aprobuota atsakovės sutartyje nustatyta tvarka (sutarties 3 punktas). Tai patvirtina 2002-11-17 lokalinėje sąmatoje (papildomi darbai) ir 2003-01-29 lokalinėje sąmatoje (papildomi darbai) ieškovo ir atsakovės parašai. Ieškovas teigė atlikęs pagal gautus atsakovės projektinius sprendinius visus statybos darbus, įskaitant papildomus darbus. Paskutinius statybos darbus rangovas užbaigė ir pasirengė jų perdavimui 2003 m. kovo 13 d. Minėtą dieną ieškovas įteikė atsakovei du atliktų darbų aktus už 26 800,84 Lt ir už 28732,82 Lt kartu su 2003-02-28 PVM sąskaita-faktūra Nr. 8571252. Atsakovė atliktų darbų nepriėmė, aktų nepasirašė, savo atsisakymo motyvų priimti iš rangovo atliktus darbus įstatymo ir sutarties 4 p. 2 pastraipoje nustatyta tvarka nepateikė ir pateiktos sąskaitos faktūros neapmokėjo. Pagal šalių sudarytos sutarties 10 p. 2 pastraipa atsakovė nustatytais terminais neatsiskaičiusi su ieškovu, nuo 2003 m. balandžio 20 dienos privalo jam sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 20 325,81 Lt.

6Atsakovė R. E. L. C. ieškinio nepripažino ir pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovo 180 116,32 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 165 937,90 Lt ieškovo atliktų statybos darbų defektų šalinimas, 3 500 Lt už ekspertizės atlikimą, 5 678,42 Lt kelionės išlaidos ir 5 000 Lt bauda. Atsakovė nurodė, kad 2002-10-12 ji sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Molėtiškiai“ dėl gyvenamojo namo statybos (duomenys neskelbtini). Rangos sutarties 7 p. atsakovė įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatytą 185 041 Lt sumą. 2002-10-14 atsakovė sumokėjo ieškovui UAB „Molėtiškiai“ 60 000 Lt avansą statybos darbams pradėti ir toliau sąžiningai vykdė atsiskaitymus už darbus. Pagal sutarties sąlygas, ieškovas UAB „Molėtiškiai“ teikdavo atsakovei faktiškai atliktų statybos darbų aktus bei PVM sąskaitas - faktūras : 2002-10-31 - 74 385,25 Lt sumai (už sumokėtą avansą), 2002-11-29 - 18 056,91 Lt sumai, 2002-12-31 - 60 345,45 Lt sumai, 2003-01-29 - 25 848,82 Lt sumai. Be to, 2002-11-13 atsakovė teigė sumokėjusi per direktorių R. V. 10 000 Lt grynaisiais. Pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovė apmokėdavo pavedimu per AB banką NORD/LB Lietuva į UAB „Molėtiškiai“ sąskaitą 2002 metais spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais bei 2003 metais sausio, vasario mėnesiais – 197 000 Lt ir 10 000 Lt grynais, viso – 207 000 Lt. 2003-03-17 statybos techninis prižiūrėtojas J. K., ieškovui UAB „Molėtiškiai“ pateikė eilę pastabų dėl atliktų darbų broko bei kitų defektų. Atsakovei apie tai buvo pranešta pateikus Statybos darbų žurnalo įrašo dėl pastabų kopiją. 2003-04-05 atsakovė kreipėsi į ieškovą UAB „Molėtiškiai“ dėl defektų šalinimo būdo susitarimo bei pakartotinai 2003-06-30 pretenzijoje nurodė reikalavimą atlyginti statybos darbų defektų šalinimo išlaidas, tačiau ieškovas į tai nereagavo. Kadangi ieškovas UAB „Molėtiškiai“ baigto statybos objekto nepridavė užsakovui, apie darbų baigimą neinformavo, vengė ištaisyti statybos eigoje nustatytus darbų defektus, norėdama nustatyti tikslią padarytą žalą atsakovė kreipėsi į statybos ekspertus UAB „Statybos ekspertizė“, kuri nustatė nekokybiškai atliktus statybos darbus, o UAB „Rofolis“ parengė defektų šalinimo sąmatą, kurioje dėl ieškovo kaltės padarytų visų statybos darbų defektų pašalinimas įvertintas 165 937,90 Lt. Rangos sutarties 10 p. ieškovas UAB „Molėtiškiai“ įsipareigojo nurodytu laiku nepašalinęs defektų sumokėti užsakovui 5 000 Lt baudą bei atlyginti užsakovo išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu ir dėl to patirtus nuostolius. Dėl ieškovo veiksmų atsakovė teigė turėjusi ir kitų būtinų išlaidų, tiesiogiai susijusių su žalos įvertinimu bei savo teisių įgyvendinimu: būtinos neplanuotos kelionės į Lietuvą, ekspertų darbo apmokėjimas UAB „Statybos ekspertizė“ už atliktą ekspertizę sumokėta 3 500 Lt. Turėtos išlaidos dėl skrydžių lėktuvu, skaičiuojamos nuo 2003-03-05, yra 5 678,42 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš ieškovo UAB „Molėtiškiai“ atsakovei R. E. L. C. 14 282,08 Lt UAB „Molėtiškiai“ atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 3 500 Lt ekspertizės išlaidų ir 2686,86 Lt bylinėjimosi išlaidų, viso – 20 468,94 Lt, kitą ieškinio ir priešieškinio dalį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Molėtiškiai“ 221,42 Lt, o iš atsakovės R. E. L. C. 16,53 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Taip pat teismas nurodė, kad sprendimui įsiteisėjus panaikinamos laikinosios apsaugos priemonės – R. E. L. C. turto areštas, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2003 m. gruodžio 8 d. nutartimi (turto arešto akto numeris: 1003001782). Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad 2002 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartimi privatus asmuo R. E. L. C. ir UAB „Molėtiškiai“, kuri verčiasi statybos verslu, susitarė, kad ieškovas atliks gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini) statybos darbus už 185 041 Lt. Tos pačios dienos šalių patvirtintoje lokalinėje sąmatoje statybos darbų kaina nustatyta 172 588 Lt (1 t. b.l. 121-124). Sutarties 3 p. šalys susitarė, kad statybos darbų kaina gali būti keičiama, pakeitus projektinius sprendimus, statybos darbų apimtis ir sudėtį, rangovui perskaičiavus ir užsakovui juos aprobavus. 2003 m. sausio 29 d. statybos darbų lokalinėje sąmatoje, kurią sudarė ieškovo UAB „Molėtiškiai“ direktorius ir kurią pasirašė atsakovė R. E. L. C., buvo numatyti papildomi darbai už 28 733 Lt. 2002-11-17 lokalinėje sąmatoje, kurioje teismo ekspertizės duomenimis (t. 2, b. l.234 - 237) R. E. L. C. parašas yra suklastotas, buvo numatyti papildomi statybos darbai už 18 407 Lt. Tačiau šioje sąmatoje numatytus darbus už 18 056, 91 Lt atsakovė R. E. L. C. 2002-12-21 pasirašytu aktu priėmė, todėl teismo teigimu, atsakovei atsirado pareiga apmokėti už šiuos atliktus darbus. Teismas nurodė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog šalys susitarė ir dėl papildomų darbų atlikimo, kurie viršijo pradinėje sutartyje numatytą 185 041 Lt sumą. Atsakovė R. E. L. C. nurodė, kad ieškovas darbus atliko nekokybiškai. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 9 d. paskirtos pakartotinės teismo ekspertizės akte yra padaryta išvada, kad UAB „Molėtiškiai“ atliktų darbų kaina, vadovaujantis šalių sutartais įkainiais, sudaro 208 879,08 Lt, o UAB „Molėtiškiai“ atliktų darbų defektų pašalinimas, teismo posėdyje eksperto S. M. patikslintais duomenimis, R. E. L. C. faktiškai kainavo 16 161 Lt 16 ct. Teismas nurodė, kad šioje byloje vadovaujasi eksperto S. M. pakartotinės ekspertizės išvadomis, nes šis ekspertas UAB „Molėtiškiai“ faktiškai atliktų darbų vertę nustatė pagal šalių sudarytą 2002 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartį, kaip buvo nurodęs teismas, o ne 2002-01-01 kainų lygiu, kaip paskaičiavo ekspertas V. B. E.. Teismo teigimu, tai, kad ieškovas UAB „Molėtiškiai“ atliko atsakovei R. E. L. C. statybos darbus nekokybiškai patvirtina statybos techninę priežiūrą vykdančio J. K. 2003-03-17 įrašai statybos darbų žurnale, UAB „Statybos ekspertizė“ 2003-09-23 dalinės techninės ekspertizės aktas Nr.09-1024, 2003-12-05 defektinio apžiūros akto išvados bei 2005-04-26 pakartotinės dalinės techninės ekspertizės aktas Nr.04-1523. Teismas konstatavo, kad atsakovė R. E. L. C. privalėjo atsiskaityti su ieškovu pagal šalių sudarytą 2002 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartį, sąmatas ir atliktų darbų aktus už tinkamai atliktus darbus sumokėdama UAB „Molėtiškiai“ viso 208 879,08 Lt, atsakovė taip pat turi teisę reikalauti jos realiai patirtų UAB „Molėtiškiai“ atliktų darbų šalinimo išlaidų. Atsakovė ieškovui mokėjimo pavedimais yra sumokėjusi iš viso 197 000 Lt. Atsakovė taip pat pateikė teismui UAB „Molėtiškiai“ akcininko ir direktoriaus pasirašytą pakvitavimą, kuriame nurodoma, kad R. V. 2002-11-13 gavo iš R. E. L. C. 10 000 Lt už statybos darbus pagal sutartį. Teismas atsakovės sumokėtus ieškovo direktoriui 10 000 Lt vertino kaip užmokestį ieškovui UAB „Moletiškiai“ už darbą pagal 2002 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartį, motyvuodamas tuo, kad byloje nėra įrodymų apie kitokius sutartinius statybos rangos teisinius santykius tarp R. V. ir R. E. L. C. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovė už UAB „Molėtiškiai“ atliktus darbus, kurių kaina 208 879,08 Lt yra sumokėjusi 207 000 Lt. Teismas įvertinęs šalių tarpusavio įsiskolinimus, bei atsakovės siekį priešieškiniu įskaityti pradinį ieškinį, padarė išvadą, kad UAB „Molėtiškiai“ privalo atlyginti atsakovei 14 282 Lt 8 ct UAB „Molėtiškiai“ atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų, įskaičius atsakovės įsiskolinimą už UAB „Molėtiškiai“ kokybiškai atliktus darbus (207 000 Lt - 208 879,08 Lt + 16 161,16 Lt). Todėl teismas konstatavo, kad atsakovės priešieškinio reikalavimas priteisti 165 937,90 Lt ieškovo atliktų statybos darbų defektų šalinimo išlaidų tenkintinas iš dalies, tuo pačiu pagrindu, vadovaujantis pakartotinės ekspertizės akto išvadomis, netenkinamas ieškovo pareikštas ieškinys dėl skolos už atliktus statybos darbus priteisimo, o taip pat dėl delspinigių priteisimo, nes atsakovė žinodama apie ieškovo atliktų darbų trūkumus bei gresiančias šių trūkumų šalinimo išlaidas pagrįstai sulaikė 1 879,08 Lt galutinį atsiskaitymą su ieškovu, todėl atsakovė nelaikoma pažeidusia prievolę atsiskaityti su ieškovu ir delspinigiai nepriteisiami. Taip pat teismas nurodė, kad nustačius, jog ieškovo atlikti darbai turi trūkumų, rangovui tenka ekspertizės, atliktos ne teisme, išlaidos, nepriklausomai nuo atsakovės patenkintų priešieškinio reikalavimų (CK 6.662 str. 5 d.), todėl ieškinys dalyje dėl 3500 Lt ekspertizės išlaidų priteisimo tenkinamas, byloje iš esmės patenkinus iš dalies atsakovės priešieškinį, atsakovei iš ieškovo turi būti priteista 321,25 Lt rašysenos ekspertizės išlaidų, kurios metu buvo nustatytas atsakovės parašo suklastojimo faktas ieškovo teismui pateiktoje sąmatoje ir proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai 365,43 Lt žyminio mokesčio, 716,75 Lt teismo ekspertizės išlaidų ir 1 283,43 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso – 2 686,86 Lt.

10III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Ieškovas UAB ,,Molėtiškiai“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą pakeisti, priteisti iš atsakovės ieškovui 17 584,18 Lt skolos už atliktus statybos darbus, 4 417,71 Lt bylinėjimosi išlaidų, o atsakovei iš ieškovo priteisti 321,25 Lt rašysenos ekspertizės išlaidų. Skundą grindžia šiais argumentais:

121. Bylos nagrinėjimo metu teismas skyrė dvi ekspertizes, tačiau priimdamas sprendimą nepagrįstai vadovavosi tik eksperto S. M. atliktos ekspertizės išvadomis. Abu teismo skirti ekspertai ieškovo atliktų darbų kainą nustatė artimą fiksuotajai ieškovo surašytuose ir byloje pateiktuose atliktų darbų aktuose. Ekspertas S. M. skaičiuodamas atliktų darbų kainą tiesiogiai vadovavosi ieškovo sudarytais atliktų darbų aktais, tačiau iš šių darbų kainos nepagrįstai atėmė laiptų įrengimo, antiseptikavimo ir šiltinimo putų polistirolo plokštėmis darbų sumas, konstatavęs, kad šie darbai nebuvo atlikti, todėl bendrai yra atlikta statybos darbų 208 879,08 Lt sumai. Tokių išvadų ekspertas nepagrindė, jos prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams. Gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas aktuotas 2002 m. lapkričio mėnesio akte 3 133,05 Lt sumai, darbai priimti atsakovės pasirašant aktą todėl, kad laiptai buvo perdaromi atsakovei keičiant namo išplanavimo sprendinius. Ekspertizės akte nurodyta, kad iš stogo įrengimo darbų kainos atimama suma už visiškai neatliktus antiseptikavimo darbus, tačiau faktiškai atimta suma – tiesioginės išlaidos

136 988,16 Lt (visa kaina 11 195,11 Lt) – apima ir antiseptikavimo ir antipireninio padengimo darbų sumas. Ekspertizės akte konstatuota, kad visiškai neatlikti 2002 m. spalio mėnesį atliktų darbų akte sienų šiltinimo putų polistirolo plokštėmis darbai 5 171,81 Lt sumai. Šie darbai buvo atlikti ir aktuoti 2002 m. spalio mėnesį atsakovės pageidavimu statomo namo rūsyje įrengiant baseiną, kurio sienoms buvo būtinas apšiltinimas. Šį faktą galima patikrinti ardant baseino sieną arba kitai metodais tiriant objektą.

142. Ekspertas S. M. nepagrįstai konstatavo, kad neinformavęs atsakovės apie užkasamus objekto pamatus, ieškovas yra atsakingas ir už atsakovės patirtas jų atkasimo ir nuvalymo išlaidas. Ieškovas pamatus užpylė informavęs atsakovės atstovą techninį prižiūrėtoją J. K. ir gavęs jo leidimą. Kadangi pamatų hidroizoliacijos darbų atsakovė neužsakė, ieškovas negalėjo palikti neužsakytų pavojingo gylio duobių aplink namą. Tinkamai informavęs atsakovės atstovą ir gavęs jo leidimą užkasti pamatus ieškovas nėra atsakingas už jų atkasimo ir nuvalymo išlaidas, kurias patyrė atsakovė.

153. Skaičiuodamas atsakovės už darbus ieškovui sumokėtą sumą teismas nepagrįstai konstatavo, kad 10 000 Lt grynaisiais pinigais R. V. sumokėta suma yra atlyginimas už ginčo darbus. Byloje liudytoju apklaustas liudytojas R. V. patvirtino, kad 10 000 Lt grynais pinigais jam buvo sumokėta už gyvenamojo namo statybos rangos sutartyje nenumatytus darbus. Už ginčo darbus buvo mokama tik pavedimais į ieškovo sąskaitą.

164. Teismas nepagrįstai sumažinęs ieškovo atliktų ir aktuotų darbų kainą 19 499,97 Lt ir nepagrįstai trečiajam asmeniui sumokėtų šalių sutartyje nenumatytų darbų kainą (10 000 Lt) priskyręs ieškovo atliktų darbų apmokėjimui neturėjo pagrindo mažinti ieškovo reikalavimo

1729 499,97 Lt suma ir taip pat nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovės naudai 5 866,29 Lt pamatų atkasimo ir nuvalymo išlaidų. Atsižvelgiant į tai teismo sprendimas keistinas ir iš atsakovės priteistina ieškovui 17 584,18 Lt skolos už atliktus statybos darbus ir proporcingai patenkintų ieškovo reikalavimų daliai bylinėjimosi išlaidos – 4 417,71 Lt, o atsakovui priteisiant iš ieškovo 321,25 Lt rašysenos ekspertizės išlaidų.

18Atsakovė R. E. L. C. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą pakeisti, atsakovės priešieškinio reikalavimą priteisti 165 937,90 Lt ieškovo atliktų statybos darbų defektų šalinimo išlaidų tenkinti iš dalies: iš ieškovo atsakovei priteisti 43 014,91 Lt atliktų darbų trūkumų šalinimo išlaidų, 3 500 Lt ekspertizės išlaidų, 321,25 Lt rašysenos ekspertizės išlaidų, 1 880,34 Lt teismo eksperto išlaidų, 1 192,18 žyminio mokesčio išlaidų, 3 367 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso 53 275,68 Lt, kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

191. Pagal CK 6.653 straipsnio 5 dalies nuostatą statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatymas nenumato galimybės jos keisti nei didinat, nei mažinant. Atsižvelgiant į CK 6.673 straipsnio 1 dalies nuostatas, užsakovas turi teisę atsisakyti apmokėti darbus, kurie nebuvo numatyti sutartyje. Teismas pripažino, kad rangos sutartyje buvo nustatyta konkreti darbų kaina, tačiau padarė neteisingą išvadą, kad atsakovė ieškovui už atliktu darbus turi sumokėti tiek kiek lokalinių sąmatų išrašys ieškovas, o ne sutartyje sulygtą atlyginimą.

202. Ieškovo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. be kalės. Teismas prie tariamai tinkamai ieškovo atliktų ir atsakovės apmokėtų darbų visiškai nepagrįstai priskyrė 28 732 ,83 Lt sumą pagal 2003-03-13 aktą už stogo sijų gegnių, stygų ir murlotų montavimą. Šioje byloje yra įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2007-06-22 sprendimas, kuriame konstatuota, kad netinkamai buvo įrengtos stogą laikančios konstrukcijos. Taip pat remiantis CK 6.673 straipsnio 1 dalimi ši suma neteisėtai priskaičiuota nes ji nebuvo numatyta statybos rangos sutartyje. Teismas teisingai konstatavo, kad atsakovė ieškovui yra sumokėjusi 207 000 Lt, todėl mažinant 28 732,82 Lt suma kokybiškai atliktų darbų sumą nuo priskaičiuotos 208 879,08 Lt sumos iki 180 146,25 Lt, iš ieškovo priteistina 43 014,19 Lt (207 000 -180 146,25 +16 161,16).

21Ieškovas UAB ,,Molėtiškiai“ atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą prašo atsakovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimo atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė nepagrįstai nurodo, kad neturi apmokėti už 2003-01-29 lokalinėje sąmatoje nurodytus papildomus darbus. Dali šių darbų į pirmąją šalių prie rangos sutarties sudarytą sąmatą nebuvo įtraukti arba buvo įtraukti mažesniais kiekiais, tačiau užsakovei keičiant sprendinius, patvirtinant papildomų darbų kainą atsakovė negali remtis CK 6.673 straipsnio 1 dalimi atsisakydama už juos apmokėti. Atsakovė taip pat nepagrįstai remiasi darbų trūkumais, neigdama pareigą apmokėti už atliktus papildomus stogo dengimo darbus. Nors atsakovė nepasirašė jai pateikto papildomų stogo dangų įrengimo akto ir ieškovas darbus buvo priverstas perduoti vienašaliais aktais, tačiau atsakovė darbus priėmė toliau vykdydama statybos darbus.

22Atsakovė R. E. L. C. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad:

231. Teismas pagrįstai nesivadovavo eksperto V. E. atlikta ekspertizės išvada, nes ekspertizė atlikta pažeidžiant Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo nuostatas.

242. Ieškovas nurodydamas, kad atsakovė ne kartą keitė statinio projektą, nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

253. Ieškovo argumentus, kad laiptai buvo įrengti paneigia statybos darbų vadovo R. V. teisme pasakyti liudijimai, kad nors avansinis mokėjimas iš užsakovės buvo gautas, tačiau laiptai nebuvo įrengti, jokių projektinių sprendinių pakeitimų į statybos darbų žurnalą nebuvo įtraukta. Byloje liudijęs L. U., kuris surašė defektinį apžiūros aktą, patvirtino, kad šiltinimo putų polistirolo plokštėmis nebuvo rasta.

264. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad teismas, skaičiuodamas atsakovės ieškovui sumokėtą sumą, nepagrįstai konstatavo, kad 10 000 Lt grynais pinigais R. V. sumokėta suma yra atlyginimo už ginčo darbus dalis. Atsakovė teismui patvirtino, kad ji šią sumą R. V. sumokėjo už statybos darbus ir neturėdama pagrindo juo nepasitikėti, vylėsi, jog šie pinigai statybos darbams ir bus panaudoti.

27IV. Apeliacinio teismo argumentai

28Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 263 str.).

30Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs iš statybos rangos sutarties, 2002 m. spalio 12 d. sudarytos tarp ieškovo UAB „Molėtiškiai“ ir atsakovės R. E. L. C. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šalių sudarytą sutartį kvalifikavo kaip vartojimo rangos sutartį, nes užsakovas yra fizinis asmuo, jo užsakyto atlikti darbo rezultato paskirtis – tenkinti užsakovo poreikius, o rangovas yra verslininkas – juridinis asmuo (CK 6.672 str. 1 d.).

31CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, pagal kurią rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą buitiniams ar asmeniniams užsakovo ar jo šeimos poreikiams tenkinti, o užsakovas – priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Taigi ši sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. Vienai jos šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinę prievolę, kitos šalies reikalavimu gali būti taikomi vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nustatyti pažeistų teisių gynimo būdai, taip pat atitinkamais atvejais gali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.256 str.). Kadangi rangovu pagal vartojimo rangos sutartį visada yra verslininkas, tai sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atveju jis atsako be kaltės (CK 6.256 str. 4 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. V. J. ir kt. v. UAB „ Novaturas“, bylos Nr. 3K-3-524/2004). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001, 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. S. ir kt. v. UAB „ Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt. v. AB „Grigiškės“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2008,2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. UAB „ Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008).

32Byloje nustatyta, kad 2002 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartimi ieškovas UAB „Molėtiškiai“ įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo, esančio (duomenys neskelbtini) statybos darbus už 185 041 Lt (t. 1, b. l. 5-6). Sutarties 3 p. buvo nustatyta, kad statybos darbų kaina gali būti keičiama, pakeitus projektinius sprendimus, statybos darbų apimtis ir sudėtį, rangovui perskaičiavus ir užsakovui juos aprobavus. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad pagal atsakovės pateiktus projektinius sprendinius papildomiems darbams, pasikeitus darbų apimtims ir sudėčiai bei statybų trukmei, sutartyje numatyta statybos darbų kaina padidėjo. Rangos sutartiniuose teisiniuose santykiuose galimybė keisti sutarties kainą nustatyta CK 6.653 straipsnio 4 dalyje. Sutartyje nustatytos kainos keitimą gali lemti poreikis atlikti papildomus būtinus darbus arba kitos svarbios priežastys. 2003 m. sausio 29 d. statybos darbų lokalinėje sąmatoje, kurią šalys pasirašė, buvo numatyti papildomi darbai (stogo sijų montavimas, gegnių, stygų ir murlotų gamyba ir montavimas, ištisinis grebėstavimas lentomis, pastolių įrengimas) už 28 733 Lt (t. 1, b. l. 127). Taigi, šalys buvo sutarusios dėl papildomų darbų atlikimo, kurie viršijo statybos rangos sutartyje nustatytą sumą. Esant vartojimo rangos teisiniams santykiams, įstatyme numatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą. Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktu darbus. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė 2003 m. kovo 13 d. akto, kuriame nurodyti atlikti darbai 28 732, 83 Lt sumai, numatyti 2003 m. sausio 29 d. statybos darbų lokalinėje sąmatoje, nepasirašė (t. 1, b. l. 137). Todėl negalima konstatuoti, kad tokie darbai atsakovei buvo perduoti. Dėl nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė turi apmokėti už 2003 m. sausio 29 d. statybos darbų lokalinėje sąmatoje numatytus darbus. Taip pat iš byloje esančios 2002 m. lapkričio 17 d. lokalinės sąmatos matyti, kad buvo numatyti papildomi statybos darbai už 18 407 Lt, (t. 2, b. l. 108-109) ir nors teismo ekspertizės metu (t. 2, b. l. 234-237) buvo nustatyta, kad R. E. L. C. parašas šioje sąmatoje yra suklastotas, tačiau joje numatytus darbus atsakovė R. E. L. C. 2002 m. gruodžio 21 d. pasirašytu aktu priėmė (t. 1, b. l. 132-133), todėl teismas turėjo pagrindą spręsti, kad atsakovė turi apmokėti už šiuos darbus.

33Atsakovė R. E. L. C. nuo 2003 m. balandžio 1 d. nutraukė sutartį su ieškovu UAB ,,Molėtiškiai“ (t. 2, b. l. 133). CK 6.673 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta užsakovo teisė bet kada iki darbo rezultato priėmimo nutraukti sutartį, sumokant dalį nustatytos kainos, proporcingą atliktam darbui. Bylos duomenimis, atsakovė nutraukė su ieškovu sudarytą statybų rangos sutartį dėl UAB ,,Molėtiškiai“ atliekamų darbų trūkumų. Aplinkybes, kad ieškovas UAB „Molėtiškiai“ atliko statybos darbus nekokybiškai, patvirtina atsakovės namo statybos techninę priežiūrą vykdančio J. K. 2003 m. kovo 17 d. įrašai statybos darbų žurnale, UAB „Statybos ekspertizė“ 2003 m. rugsėjo 23 d. dalinės techninės ekspertizės aktas Nr.09-1024, 2003 m. gruodžio 5 d. defektinio apžiūros akto išvados, pirmosios instancijos teismo paskirtos pakartotinės ekspertizės išvados.

34Eksperto S. M. atliktos ekspertizės akte nurodyta, kad ne visi atliktų darbų aktuose nurodyti darbų kiekiai buvo faktiškai atlikti, atliktų darbų vertė skaičiuojant sutartyje numatytomis kainomis yra 208 879,08 Lt. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu ekspertas S. M. patikslino, kad atsakovei ieškovo atliktų darbų defektų pašalinimas kainavo 16 161,16 Lt. Pakartotinės ekspertizės metu be kita ko buvo nustatyta, kad stogo konstrukcijų įrengimo darbai numatyti pagrindinėje ir 2003 m. sausio 29 d. papildomoje lokalinėje sąmatoje, užaktuota buvo tiek darbų, kiek jų ir buvo numatyta lokalinėse sąmatose, išskyrus antiseptikavimo darbus, kurių tiesioginės išlaidos yra 6 988,16 Lt, o visa kaina – 11 195,11 Lt. Akte už 2002 m. spalio mėnesį užaktuota 112 kv. m sienų šiltinimo 5 cm storio putų polistirolo plokštėmis klijuojant ir tvirtinant smeigėmis bei aptaisant angokraščius, tačiau šie 5 171, 81 Lt vertės darbai nebuvo atlikti, šias išvadas patvirtina ir objekto fotonuotraukos. Remiantis Defektiniu apžiūros aktu nustatyta, kad rūsio laiptai įrengti kaip laikini, tačiau užaktuoti kaip gelžbetoninių laiptų maršų su aikštele įrengimas 3 133,05 Lt kaina. Taip pat pakartotinės ekspertizės akte nurodyta, kad pastato projekte buvo numatyta vertikalioji terpinė hidroizoliacija, tačiau į sutartį šie darbai nebuvo įtraukti. Ekspertas pažymėjo, kad technologiškai rangovas negalėjo užpilti pamatų gruntu neįrengęs terpinės hidroizoliacijos, apie užpylimo pasekmes turėjo informuoti užsakovą, tačiau tokių duomenų byloje nėra, kadangi pagal sutartį nebuvo numatytas vertikaliosios hidroizoliacijos įrengimas, rangovas yra atsakingas už defektų ištaisymo išlaidų dalį, kuri yra susijusi su pamatų atkasimu, valymu ir užkasimu po hidroizoliacijos įrengimo ir kurių vertė 5 866,29 Lt.

35Ieškovas, apeliaciniame skunde ginčydamas minėtas papildomos ekspertizės akte nustatytus atliktų darbų defektus, jokių juos paneigiančių įrodymų nepateikė. Ieškovo prašymu apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB ,,Molėtiškiai“ darbų vadovu atsakovės objekte dirbęs V. B. nepaneigė ekspertizės akte nurodytų išvadų. Priešingai, jis nurodė, kad mediena antiseptiku buvo padengta ne visur, kai kur jo trūko, o putų polisterolu buvo užpildyta tik ta namo dalis, kur buvo įrengiamas baseinas, o kitur apšiltinimas putų polisterolu nebuvo daromas. Tai patvirtina eksperto išvadoje nurodytą aplinkybę, jog namo apšiltinimo darbai buvo įtraukti į atliktų darbų aktus, tačiau realiai jie nebuvo atlikti.

36Ieškovas skunde taip pat nurodo, kad, kadangi pamatų hidroizoliacijos darbų atsakovė neužsakė, ieškovas negalėjo palikti neužsakytų pavojingo gylio duobių aplink namą. Teisėjų kolegija pažymi, kad vartojimo rangos santykių reglamentavime akcentuojama rangovo pareiga suteikti užsakovui informaciją, reikalingą sutarčiai, geriausiai atitinkančiai ne tik paties rangovo, bet ir užsakovo interesus, sudaryti. Visų pirma, vartojimo rangos atveju rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją, įgalinančią užsakovą pasirinkti jo poreikius atitinkantį darbo rezultatą. Įstatyme taip pat įtvirtinti neigiami rangovui informavimo pareigos nevykdymo padariniai: užsakovas turi teisę nutraukti vartojimo rangos sutartį neapmokėdamas už atliktus darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius, jei dėl rangovo pateiktos informacijos nepakankamumo ar netikslumo buvo sudaryta sutartis atlikti darbą, pagal savo savybes neatitinkantį to, ką užsakovas turėjo omenyje (CK 6.674 straipsnio 2 dalis). CK 6.672 straipsnio 2 dalies normos, nustatančios vartojimo pirkimo–pardavimo taisyklių mutatis mutandis taikymą vartojimo rangai, pagrindu darytina išvada, kad būtinos ir teisingos informacijos nepateikimo atveju užsakovas taip pat turi CK 6.353 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą teisę reikalauti iš rangovo atlyginti nuostolius. Todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad jis nėra atsakingas už pamatų atkasimo ir nuvalymo išlaidas, kurias patyrė atsakovė.

37Nepagrįstas ir ieškovo skundo argumentas, kad teismas šioje byloje turėjo vadovautis eksperto V. B. E. ekspertizės išvadomis. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 9 d. nutartimi paskirdamas pakartotinę statybos darbų ekspertizę ir pavesdamas ją atlikti ekspertui S. M., nurodė motyvus, kodėl eksperto V. B. E. ekspertizės aktą laiko netinkamu įrodymu byloje. Šios teismo išvados ieškovo nėra paneigtos, todėl ir šiuo metu nėra pagrindo remtis V. B. E. atliktos ekspertizės išvadomis, juo labiau, kad ieškovas, pagrįsdamas vienus duomenis (pvz. Atliktų darbų apimtis) siūlo remtis minėtomis ekspertizės išvadomis, o kitus (atliktų darbų kokybės trūkumais) – S. M. ekspertizės išvadomis.

38Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, kad skaičiuodamas atsakovės už darbus ieškovui sumokėtą sumą, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad 10 000 Lt grynaisiais pinigais R. V. sumokėta suma yra atlyginimas už ginčo darbus. Rašte, kuriame R. V. pažymėjo, kad paėmė iš atsakovės R. E. L. C. 10 000 Lt, nėra nurodyta, kad šiuo mokėjimu buvo atsiskaitoma pagal UAB ,,Molėtiškiai“ ir atsakovės R. E. L. C. sudarytą statybos rangos sutartį (t. 1, b. l. 96). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė už UAB ,,Molėtiškiai“ atliktus darbus mokėjo tik pavedimais į ieškovo sąskaitą. Todėl ši atsakovės grynaisiais pinigais sumokėta suma nelaikytina atsiskaitymu už UAB ,,Molėtiškiai“ atliktus statybos darbus pagal 2002 m. spalio 12 d. statybų rangos sutartį. Dėl nurodyto laikytina, kad atsakovė ieškovui už statybos darbus yra sumokėjusi 197 000 Lt (t. 1, b. l. 91). Atsižvelgiant į tai, kad pagal šalių sudarytą statybos rangos sutartį už tinkamai atliktus darbus atsakovė turėjo sumokėti ieškovui UAB ,,Molėtiškiai“ 180 146,25 Lt (208 879,08 Lt – 28 732,83 Lt), o ieškovo atliktų darbų defektų šalinimo išlaidos sudaro 16 161,16 Lt, iš ieškovo atsakovei priteistina 33 014,91 Lt (197 000 Lt – 180 146,25 Lt + 16 161,16 Lt).

39Pirmosios instancijos teismo priteistos iš ieškovo atsakovei išlaidos dėl 3500 Lt už ekspertizės išlaidų ir 321,25 Lt rašysenos ekspertizės išlaidų, yra pagrįstos todėl paliktinos nepakeistos.

40Iš dalies patenkinus apeliacinius skundus, atitinkamai pakeičiamas kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 str.). Iš ieškovo atsakovei priteistina 916 Lt žyminio mokesčio išlaidų (t. 1, b. l. 83), 1444,74 Lt teismo ekspertizės išlaidų (t. 4, b. l. 171), 2 587 Lt advokato atstovavimo išlaidų (t. 5, b. l. 148-154), viso – 4 947,74 Lt.

41Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas yra keistinas, padidinat priteistą iš ieškovo UAB ,,Molėtiškiai“ atsakovei R. E. L. C. bendrą sumą iki 41 783,90 Lt (33 014,91 Lt + 3 500 Lt + 321,25 Lt + 4 947,74 Lt).

42Iš dalies patenkinus apeliacinius skundus, atitinkamai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str.). Priteisti iš ieškovo atsakovei 768,30 Lt žyminio mokesčio išlaidų (t. 5, b. l. 178).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 3 punktu,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą pakeisti.

45Priteistą iš ieškovo UAB ,,Molėtiškiai“ (į. k. 6759575) atsakovei R. E. L. C. (a. k. (duomenys neskelbtini)) bendrą sumą padidinti iki 41 783,90 Lt (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniasdešimt trys litai, 90 ct).

46Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

47Priteisti iš ieškovo UAB ,,Molėtiškiai“ atsakovei R. E. L. C. 768,30 Lt (septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni litai, 30 ct) žyminio mokesčio išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Molėtiškiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovė R. E. L. C. ieškinio nepripažino ir pareiškė priešieškinį,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį ir... 10. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Ieškovas UAB ,,Molėtiškiai“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos... 12. 1. Bylos nagrinėjimo metu teismas skyrė dvi ekspertizes, tačiau priimdamas... 13. 6 988,16 Lt (visa kaina 11 195,11 Lt) – apima ir antiseptikavimo ir... 14. 2. Ekspertas S. M. nepagrįstai konstatavo, kad neinformavęs atsakovės apie... 15. 3. Skaičiuodamas atsakovės už darbus ieškovui sumokėtą sumą teismas... 16. 4. Teismas nepagrįstai sumažinęs ieškovo atliktų ir aktuotų darbų kainą... 17. 29 499,97 Lt suma ir taip pat nepagrįstai priteisė iš ieškovo atsakovės... 18. Atsakovė R. E. L. C. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010... 19. 1. Pagal CK 6.653 straipsnio 5 dalies nuostatą statybos rangos sutartyje... 20. 2. Ieškovo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo... 21. Ieškovas UAB ,,Molėtiškiai“ atsiliepimu į atsakovės apeliacinį skundą... 22. Atsakovė R. E. L. C. atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą prašo... 23. 1. Teismas pagrįstai nesivadovavo eksperto V. E. atlikta ekspertizės išvada,... 24. 2. Ieškovas nurodydamas, kad atsakovė ne kartą keitė statinio projektą,... 25. 3. Ieškovo argumentus, kad laiptai buvo įrengti paneigia statybos darbų... 26. 4. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad teismas, skaičiuodamas atsakovės... 27. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 28. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinių skundų faktinis... 30. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas, kilęs iš statybos rangos sutarties, 2002... 31. CK 6.672 straipsnio 1 dalyje vartojimo rangos sutartis apibrėžta kaip... 32. Byloje nustatyta, kad 2002 m. spalio 12 d. statybos rangos sutartimi ieškovas... 33. Atsakovė R. E. L. C. nuo 2003 m. balandžio 1 d. nutraukė sutartį su... 34. Eksperto S. M. atliktos ekspertizės akte nurodyta, kad ne visi atliktų darbų... 35. Ieškovas, apeliaciniame skunde ginčydamas minėtas papildomos ekspertizės... 36. Ieškovas skunde taip pat nurodo, kad, kadangi pamatų hidroizoliacijos darbų... 37. Nepagrįstas ir ieškovo skundo argumentas, kad teismas šioje byloje turėjo... 38. Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo argumentu, kad skaičiuodamas atsakovės... 39. Pirmosios instancijos teismo priteistos iš ieškovo atsakovei išlaidos dėl... 40. Iš dalies patenkinus apeliacinius skundus, atitinkamai pakeičiamas kitų... 41. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Iš dalies patenkinus apeliacinius skundus, atitinkamai priteisiamos... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 44. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 10 d. sprendimą pakeisti.... 45. Priteistą iš ieškovo UAB ,,Molėtiškiai“ (į. k. 6759575) atsakovei R. E.... 46. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 47. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Molėtiškiai“ atsakovei R. E. L. C. 768,30 Lt...