Byla 2A-39-124/2014

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laisvės Aleknavičienės (pirmininkė ir pranešėja), Danutės Matiukienės, Birutės Simonaitienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J., atstovaujančio ieškovus E. R., A. P. ir Z. S., apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-226-902/2013 pagal ieškovų R. J., Z. S., A. P., E. R. ieškinį atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, UAB „Didriestė“, V. I. įmonei „Kristina“, VĮ Registrų centras Panevėžio filialui, Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie LR Aplinkos ministerijos, UAB „SEB lizingas“, tretiesiems asmenims R. Ž., V. P., A. B., A. B., UAB „Cesta“, UAB „Ramuva“, UAB „Fauna“, Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, VĮ Panevėžio visuomenės sveikatos centrui, LR Aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, VšĮ Aplinka visiems, V. I. dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojant atkurti nuosavybės teises į žemę natūra, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydami atnaujinti Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1811-02-2003 procesą dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, nurodydami, kad naujai paaiškėjusi aplinkybė yra ta, jog prie 1993-02-13 Panevėžio m. Valdybos potvarkio Nr. 86v buvo pridėtas Panevėžio m. vyriausiojo architekto A. G. antspaudu ir parašu patvirtintas raudonųjų sklypo ribų planas. Apie šią aplinkybę ieškovas sužinojo 2009-04-02, susipažindamas su Panevėžio apygardos teismo civiline byla Nr. 2-120-212/2009. Naujai paaiškėjęs sklypo raudonųjų ribų planas apibrėžė konkrečias sklypų ribas statomiems ( - ) dabartinėje teritorijoje statiniams, kurios yra reikalingos jų statybai ir eksploatavimui ir jo teisinis statusas yra tapatus detaliojo plano teisiniam statusui. Prašoma atnaujinti civilinė byla buvo užbaigta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 9 d. nutartimi kasacinėje byloje Nr. 3K-3-559/2005. Minėtoje nutartyje kasacinis teismas, palikdamas ieškinį dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo nenagrinėtu iki bus patvirtintas šio žemės sklypo detalusis planas, nežinojo ir netaikė tos aplinkybės, kad valstybės išperkamos žemės teisinį statusą prie statomų ir pastatytų statinių nustatantis teritorijų planavimo dokumentas yra patvirtintas 1993 metais ir yra tebegaliojantis. Šios aplinkybės nežinojo ir netaikė pirmosios bei apeliacinės instancijos teismai.

4Ieškiniu (2 t., 14–18 b. l.), patikslintu ieškiniu (2 t., 145–152 b. l.) ir pareiškimu dėl ieškinio reikalavimo dydžio ir ribų sutikslinimo (4 t., 112-114 b. l.) ieškovai prašė:

 1. Taikyti teisės normas, kurių imperatyvai yra pažeisti, sudarant niekinius sandorius: t. y. Teritorijų planavimo įstatymo 17 str. 2d.; Vyriausybės 1995-07-17 nutarimu Nr.987 patvirtintos „Valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos“ 6 p., Žemės įstatymo 13str., 14 str., 17str., 18 str., 21str., Žemės nuomos įstatymo5 str. 3 ir 4d.

  5

 2. Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:

62.1. Panaikinti 1996-09-04 Panevėžio m. valdybos sprendimo Nr.288v 1.1. punktą.

72.2 Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 1998-05-05 įsakymą Nr.407ž.

82.3. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 1997-12-02 įsakymą Nr.352ž. dalyje, susijusioje su neteisėtai suformuoto ir valstybės įsigyto sklypo adresu ( - ) teisine registracija.

92.4. Panaikinti nekilnojamojo turto objekto - žemės sklypo adresu ( - ), kad. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )teisinę registraciją nekilnojamojo turto registre.

102.5 Panaikinti 1998-05-11 valstybinės žemes nuomos sutartį Nr. N27/98-0255 tarp V. I. IĮ „Kristina“ ir Lietuvos Vyriausybę atstovaujančios Panevėžio apskrities viršininko administracijos.

112.6. Panaikinti 1998-05-11 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N27/98-0254 tarp UAB „Didriestė“ ir Lietuvos Vyriausybę atstovaujančios Panevėžio apskrities viršininko administracijos.

122.7.Panaikinti Panevėžio m. savivaldybės administracijos 2004-03-25 išduotą UAB „Didriestė“ statybos leidimą Nr.45.459 Klaipėdos g. 79 A komercinio pastato priestatui adresu ( - )

132.8. Panaikinti Panevėžio m. savivaldybės administracijos 2002-10-25 Projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 336 UAB „Didriestė“ priestatui ( - )

142.9 Panaikinti Panevėžio m. savivaldybės administracijos 2008-05-10 išduotą UAB „Didriestė“ statybos leidimą Nr. 45.177.

152.10. Panaikinti 2009-01-29 statinio - unikalus Nr. ( - ) parduotuvės ( - ) - pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

162.11. Panaikinti 2009-01-29 statinio - unikalus Nr ( - )–pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

172.12. Panaikinti nekilnojamojo turto objekto - statinio unikalus Nr. ( - ) banko ( - )- teisinę registraciją, registro Nr. ( - ).

182.13. Panaikinti nekilnojamojo turto objekto - statinio unikalus Nr. ( - ) parduotuvės ( - )- teisinę registraciją, registro Nr. ( - ).

192.14. Panaikinti 2006-08-23 statinio - parduotuvės su rūsiu unikalus Nr. ( - )nekilnojamojo turto registro įraše Nr.35/50308 - pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

202.15. Įpareigoti VĮ Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nepagrįstą teisinę registraciją nekilnojamojo turto objektui - žemės sklypui adresu ( - ), kad. Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )panaikinti įrašą registre Nr. ( - ) dalyje 2. Nekilnojamieji daiktai, grafoje: Užstatyta teritorija - "0,5104 ha".

213. Įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą ir įstatymų nustatyta tvarka suformuoti bei patvirtinti teritorijos (sklypo adresu ( - )ir jo gretimybės) dalies, kuri neprivalo būti išperkama valstybės dėl konkretaus ir aiškiai išreikšto visuomenės poreikio, sklypo planą (planus) pagal ieškinio priede pateiktą ginčo teritorijos schemą teritorijoms Nr. 1; 2; 3; 4 bei sklypo plano (planų) pagrindu ir apimtyje priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. (po mirties).

223.1.

23Įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti, patvirtinti žemės sklypo planą (planus) ieškovų nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant žemę natūra ir jį (juos) pateikti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, teritorijoms sklype adresu ( - )ir jo gretimybėje:

 1. teritorijai Nr. l, ploto 0,0167 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 1-2-3-4;
 2. teritorijai Nr. 2, ploto 0,0467 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 5-6-7-8;
 3. teritorijai Nr. 3, ploto 0,047 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 3-4-5-8-9-14;
 4. teritorijai Nr. 4, ploto 0,03 ha, pažymėtai ribų lūžių taškais 9-10-11-12-13-14.

243.2.

25Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 3 mėnesius nuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus parengto žemės sklypo plano (planų) gavimo atkurti ieškovams nuosavybės teises, grąžinant žemę natūra G. J. M. (po mirties) L. J. (po mirties) ir E. P. (po mirties).

26Ieškinyje ieškovai nurodė, kad sklypas yra neteisėtai suformuotas ir įregistruotas viešajame registre remiantis kadastriniais matavimais 1996 m. rugsėjo 4 d. Panevėžio m. valdybos sprendimo Nr.288v pagrindu bei Panevėžio apskrities viršininko 1997m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.352ž pagrindu ir apie tai nurodyta VĮ nekilnojamojo turto registrų centro duomenų banko 2001-10-17 išraše Nr. 27/5117.

27Sklypas, esantis ( - ), susideda iš tuometinių įstatymu nustatyta tvarka parengtų ir patvirtintų 1993 m. detaliojo plano lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais suformuotų sklypų ( - ) (vadinamas - Daržovių parduotuvės sklypu), ( - ) (vadinamas - vaistinės sklypu) ir neteisėtai prijungto miesto generaliniame plane ir Kniaudiškių II mikrorajono planavimo schemoje (nužymėjimo brėžinys) numatyto perspektyvinio pastato Nr.7 statybos sklypo (vadinamas Naujas sklypas), kuris niekada nebuvo teisėtai suteiktas ir detaliai suplanuotas.

28( - ) sklype 1993 metais buvo statomi statiniai - ( - ) kavinė-ledainė, ( - ) - vaisių-daržovių parduotuvė. ( - )1993 metais buvo statomas Vaistinės pastatas. Šių pastatų statybai ir eksploatavimui savivaldybė nustatyta tvarka parengė ir patvirtino raudonųjų sklypų linijų (ribų) planus, kurių pagrindu Panevėžio m. valdyba 1993-02-13 Panevėžio m. valdybos potvarkiu Nr.86v buvo apibrėžti naudojamų sklypų plotai - kavinei-ledainei (551 kv. m.), vaisių-daržovių parduotuvei - (1313 kv. m.), vaistinei (2334 kv. m), taip pat skirti bendram naudojimui ne sklypų ribose esantys plotai - įvažiavimo ir ūkinio kiemo dalys.

29Tokiu būdu, 1993 m. statytų ir šiuo metu ( - ) esančių teisėtų statinių eksploatavimui reikalingi sklypai yra aiškiai apibrėžti nustatyta tvarka parengtais detaliais - raudonųjų sklypų linijų (ribų) - planais. Statinio pripažinimo tinkamu naudotis aktai pripažintini negaliojančiais ir naikintini, nes nebuvo sklypo suteikimo dokumentų ir toks aktas negalėjo būti išduodamas. Panaikinus niekinių sandorių teisines pasekmes, statiniai, esantys ginčo teritorijoje, pripažintini savavališka statyba.

30Naujo sklypo, kuris niekada nebuvo teisėtai suteiktas, parduotas ar išnuomotas, prijungimas tokiomis aplinkybėmis yra neteisėta veika, kuria buvo siekiama ne aukciono tvarka privatizuoti ir užstatyti naujai statybai skirtą žemės sklypą, tuo padarant didelę žalą valstybei, jeigu toks sklypas būtų valstybės išperkamas.

311993 m. nustatyta tvarka patvirtinti detaliojo plano teritorijų planavimo dokumentai bei jų sprendiniai galioja neribotą laiką, kol jie nepakeičiami kitu detaliuoju planu. Kadastriniai sklypo ( - ) matavimai, 1996 m. rugsėjo 4 d. Panevėžio m. valdybos sprendimas Nr.288 v, patvirtinęs kadastrinius matavimus ir pastarųjų aktų pagrindu priimtas Panevėžio apskrities viršininko 1997m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr.352 ž, yra neteisėti veiksmai bei aktai, nes prieštaravo tuo metu galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo nuostatoms, kad suformuoti sklypai sujungiami, jų ribos ir plotai keičiami tik atliekant detaliuosius planus. Taip pat šie aktai yra neteisėti, kadangi prieštarauja tuo metu galiojusiems Žemės reformos įstatymo ir Vyriausybės nutarimams, kurie nustato, kad nauji valstybinės žemės sklypai išnuomojami tik pagal nustatyta tvarka parengtus detaliuosius planus ir tik aukciono tvarka. Šiame ginčo dalyke svarbiausia, kad šie veiksmai ir aktai yra neteisėti, nes prijungta sklypo dalis (skirta ( - ) statinių statybai ir eksploatavimui) niekada nebuvo teisėtai kam nors suteikta.

32Pašalinus neteisėtus padarinius – sklypo formavimą ir jo teisinę registraciją, sklype lieka galioti anksčiau 1993 m. priimti teisėti aktai, kurie aiškiai apibūdina sklype teisėtai pastatytų 1993 m. statinių eksploatavimui reikalingų sklypų ribas ir plotą; ta neteisėtai prijungta Naujo sklypo dalis, kuriai nėra galiojančių detaliojo plano lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir laikytina detaliai nesuplanuota, grąžintina Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo ir nuo 2004-05-01galiojančios Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka - rengiant grąžintinų natūra sklypų planus, kurie prilyginti detaliesiems planams.

332010-07-15 Panevėžio apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr. A2-53-223/2010 (3t., 182 b. l.) byla dėl proceso atnaujinimo buvo sujungta su teisme nagrinėjama byla Nr.2-4266/2010, paliekant bylos Nr. A2-53-223/2010 . Bylos nagrinėjimo metu ieškovai patikslino ieškinio reikalavimus.

34Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka 2011-06-09 nutartimi panaikino Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-11-04 sprendimą civ. byloje Nr.A2-53-223/2010, kuriuo buvo atnaujintas procesas civ.byloje Nr. 2-1811-02-2003, paliko galioti įsiteisėjusį sprendimą Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1811-02-2003(byla baigta kasacinio teismo nutartimi 3K-3-559/2005) (5 t., 67-74 b. l.). Bylą dalyje dėl kitų nagrinėtų reikalavimų perdavė iš naujo nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui, t.y. perdavė nagrinėti šiuos ieškovų reikalavimus: 1.panaikinti Panevėžio miesto valdybos 1996-09-04 sprendimo Nr. 288v 1.1 punktą; 2. panaikinti Panevėžio miesto valdybos 1997-12-02 įsakymą Nr.352ž 2p; 3.panaikinti nekilnojamojo turto objekto - žemės sklypo adresu ( - ), unikalus numeris ( - ) teisinę registraciją nekilnojamojo turto registre; 4.panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2004-03-25 išduotą UAB „Didriestė“ statybos leidimą Nr. 45.459 ( - ) komercinio pastato priestatui; 5.panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2002-10-25 išduotą projektavimo sąlygų sąvadą Nr. 336 UAB „Didriestė“ priestatui ( - ) (6t., 148-167b.l.); 6.panaikinti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2008-05-10 išduotą UAB „Didriestė“ statybos leidimą Nr. 45.177(; 7. panaikinti 2009-01-29 statinio unikalaus Nr. ( - ) parduotuvės ( - )pripažinimo tinkamu naudoti aktą; 8.panaikinti 2009-01-29 statinio unikalaus Nr. ( - ) banko ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti aktą; 9. panaikinti nekilnojamojo turto objekto- statinio unikalus numeris ( - ) parduotuvės ( - ), teisinę registraciją, registro Nr. ( - ); 10.panaikinti 2006-08-23 statinio – parduotuvės su rūsiu unikalus Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registro įraše Nr. 35/50308 – pripažinimo tinkamai naudoti aktą; 11.panaikinti nekilnojamojo turto objekto- statinio unikalus numeris ( - ) banko ( - ), teisinę registraciją, registro Nr. ( - ); 12.įpareigoti VĮ Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nepagrįstą teisinę registraciją nekilnojamojo turto objektui - žemės sklypui adresu ( - )unikalus numeris ( - ) įrašą registre Nr.27/5117 dalyje 2. Nekilnojamieji daiktai, grafoje: Užstatyta teritorija „0,5104 ha“, 13.įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos vykdyti nuosavybės teisių atkūrimą ( - ), kuri neprivalo būti išperkama valstybės dėl konkretaus ir aiškiai išreikšto visuomenės poreikio, sklypo planą pagal ieškinio priede pateiktą ginčo teritorijos schemą teritorijoms Nr. 1; 2; 3; 4 bei sklypo plano pagrindu ir apimtyje priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. (po mirties); 14.įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti, patvirtinti žemės sklypo planą ieškovų nuosavybės teisių atkūrimui grąžinant žemę natūra ir jį pateikti Nacionalinei žemės tarnybai, teritorijoms sklype adresu ( - ); 15.įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 3 mėnesius nuo Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus parengto žemės sklypo plano gavimo atkurti ieškovams nuosavybės teises, grąžinant žemę natūra L. J. (po mirties), E. P. (po mirties), G. J. M. (po mirties) perdavė Panevėžio miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (5 t., 67-74 b. l.).

35II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

36Pakartotinai išnarinėjęs civilinę bylą perduotų reikalavimų dalyje, Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 6 d. sprendimu (9 t., 29–41 b. l.) ieškinį atmetė, netenkino ieškovų prašymo pakartotinai atnaujinti procesą.

37Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. 3 p. žemė, esanti iki 1995 m. birželio 1 d. miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose užimta: pastatams, statiniams ar įrengimams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų yra priskirta prie valstybės išperkamos žemės. Tokiu būdu pirmiausia reikia parengti ginčo objektu tapusio žemės sklypo detalųjį planą pagal LR teritorijų planavimo įstatyme nustatytą tvarką ir tik po to galima būtų spręsti nuosavybės teisės atkūrimo natūra toje vietoje. Teritorijų detaliojo planavimo procesas yra išankstinė ginčo dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra buvusioje vietoje neteisminė sprendimo tvarka. Teismas konstatavo, kad šia tvarka ieškovai dar nesinaudojo, kadangi teritorija ( - ), yra detaliai nesuplanuota, ginčijamo žemės sklypo detalusis planas dar neparengtas.

38Panevėžio miesto valdyba 1996-09-04 sprendimu Nr. 288v, remdamasi LR Vyriausybės 1995-07-17 nutarimu Nr. 987 patvirtinta ,,Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka“ bei sklypų parinkimo komisijos 1996-06-27 ir 1996-07-11 projektais, nustatė sklypo ( - ), ribas ir apytikslį plotą 0,51 ha. Vienas iš pretendentų, L. J. atstovavo Lietuvos žemės savininkų sąjungą, dalyvavo sklypų parinkimo komisijos posėdyje ir pritarė žemės sklypo - ( - ) planui, tokiu būdu, plotui ir jo riboms ir šio sprendimo neginčijo. Ir taip, nustačius ginčo sklypo ribas, jis nuo 1997-12-17 buvo pradėtas nuomoti, kadangi žemės sklypas buvo priskirtas valstybės išperkamam. Kol ieškovams atsirado subjetinė teisė – teisė su ieškiniu kreiptis į teismą, ginčo objektu tapęs žemės sklypas buvo priskirtas valstybės išperkamam ir išnuomotas V. P., UAB ,,Didriestė“, UAB ,,Cesta“, V. I. individualiai įmonei ,,Kristina“. Tuo tarpu, A. B., A. B., UAB ,,Ramuva“ buvo žemės sklypų, kurie vėliau jiems buvo išnuomoti, naudotojais, kadangi nuosavybės teise šiame žemės sklype turėjo statinius. Teismas nurodė, kad žemės nuomos sutartis, kurios buvo sudarytos su UAB ,,Didriestė“ ir V. I. individualia įmone ,,Kristina“ bei šių sutarčių sudarymo pagrindą, t. y. Panevėžio apskrities viršininko administracijos 1998-05-05 įsakymą Nr. 407ž, ieškovai jau anksčiau buvo ginčiję ir kuriuos 2003-12-11 sprendimu Panevėžio miesto apylinkės teismas atmetė, o Lietuvos Aukščiausiasis teismas šią sprendimo dalį paliko galioti. Žemės nuomos sutartys, kurios buvo sudarytos su V. P., UAB ,,Cesta“, A. B., A. B., UAB ,,Ramuva“, teismine tvarka nebuvo nuginčytos, nes ieškovai neįrodė, jog šios sutartys yra niekinės ir nenuginčijo šių sutarčių sudarymo pagrindų, todėl ieškovų reikalavimai šioje dalyje nebuvo patenkinti.

39Teismas konstatavo, kad žemės sklypų suteikimo pradžia laikytini 1983 metai, tuo metu nebuvo priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, todėl ieškovų argumentą, kad sklypai suteikti neteisėtai, nes pažeisti žemės savininkų interesai, laikė nepagrįstu. Ginčijamų įsakymų priėmimo metu valstybinės žemės nuomos tvarką ir sąlygas nustatė Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimu Nr.987 (toliau - tvarka). Tvarkos 6 punkte buvo nustatyta, kad naudojami ne žemės ūkio paskirties sklypai išnuomojami, kai jų dydis patvirtinamas mero (valdybos) potvarkiu (tai ir buvo padaryta Panevėžio miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 288 v). Teisės aktai nereikalavo, kad, išnuomojant naudojamus sklypus, būtų rengiamas detalusis planas.

40Teismas nurodė, kad visi ginčijami dokumentai yra išduoti vienam juridiniam asmeniui, t.y. UAB „Didriestė“, o su UAB „Didriestė“ 1998-05-11 buvo sudaryta nuomos sutartis, ši sutartis nėra nuginčyta, ji yra galiojanti, todėl išduoti leidimai ir statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktai yra teisėti ir nėra pagrindo jų naikinti. Įsakymai dėl nuomos priimti pagrįstai, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus ir nenustatyta, jog institucijos, kurios dalyvavo tame procese, būtų pažeidusios įstatymus ir kitus norminius aktus.

41Teismas nesutiko su argumentu, kad Panevėžio apskrities viršininko 1997 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 352ž yra neteisėtas, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymui. Nurodė, kad ginčijamu įsakymu nebuvo sujungiami sklypai, keičiamos sklypo ribos ar plotas. Įsakymu nuspręsta išnuomoti faktiškai naudojamą (ne naują) žemės sklypą. Todėl įsakymai išnuomoti valstybinę žemę priimti teisėtai ir pagrįstai, pagal tuo metu galiojusius teisės aktus. Teismas ieškinį dalyje dėl reikalavimų, kuriuos nagrinėti iš naujo Panevėžio apygardos teismas 2011-06-09 nutartimi grąžino Panevėžio miesto apylinkės teismui, netenkino.

42Teismas konstatavo, kad ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju nebuvo praleistas.

43Teismas nurodė, kad ieškovai klaidingai nurodo teisinį pagrindą LR CPK 167 str. 2 d., kuris reglamentuoja ne proceso atnaujinimo, o sustabdytos bylos nagrinėjimo atnaujinimą. Ieškovo manymu procesas byloje turi būti atnaujintas pakartotinai, nes ne visi jo nurodyti motyvai dėl proceso atnaujinimo teismo buvo įvertinti. Teismas nurodė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-02-08 nutartimi procesą atnaujino dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės – žemės sklypo plano egzistavimo. Nors ieškovas mano, jog ne visi jo nurodyti argumentai buvo įvertinti atnaujinant procesą byloje, tačiau šis jo motyvas turėjo būti nurodytas apeliaciniame skunde dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2010-11-04 sprendimo, o ne dėl dalies reikalavimų bylą grąžinus nagrinėti iš naujo Panevėžio miesto apylinkės teismui atnaujintame procese.

44III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

45Apeliaciniu skundu (9 t., 58–66 b. l.) ieškovai R. J., Z. S., A. P. ir E. R. prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

461. Teismas sprendimu atsisakė iš naujo spręsti klausimą dėl proceso byloje atnaujinimo motyvuodamas tuo, kad Panevėžio miesto apylinkės teismas 2010-02-08 nutartimi procesą atnaujino dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės - žemės sklypo plano egzistavimo. Procesas byloje buvo atnaujintas 2010-02-08 nutartimi. Panevėžio apygardos teismas 2011-06-09 nutartimi konstatavo, jog ieškovai nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde tinkamai nepagrindė proceso atnaujinimo pagrindo, kad 1993 metais buvo tinkamai patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai.

472. Paaiškėjus aplinkybei dėl 1993 m. sklypo suformavimo ribų, bei esant reikalavimui panaikinti sklypo 1996 m. suformavimo pagrindą, teismas turėjo dėl to pasisakyti, nes ieškovai reiškė reikalavimą atsakovus įpareigoti suformuoti sklypą bei atkurti į jį nuosavybės teises natūra. LR Teritorijų planavimo įstatymo pataisomis įsigaliojusiomis nuo 2004-05-01 nustatyta, jog sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į iki 1995-06-01 miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose esančią žemę gali būti priimtas, jeigu yra pagal įstatymus parengtas tos teritorijos detalusis planas arba kitas Vyriausybės nustatyta tvarka parengtas to žemės sklypo planas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo šioje byloje priimtos nutartys neužkerta ieškovams kelio dėl nuosavybės teisių į ginčo teritoriją įgyvendinimo atstatant nuosavybės teises į ją natūra.

483. Teismas sprendime nepagrindė, kad ginčo teritorijos schemoje nurodyta teritorija yra reikalinga ar ateityje bus reikalinga jau pastatytų statinių eksploatacijai ar skirta jau esančių statinių aptarnavimui, arba dėl kitų svarbių priežasčių ginčo teritorijos negalima būtų atskirti ir suformuoti sklypo, į kurį galima būtų atkurti nuosavybės teises pretendentams natūra.

494. Pagal tuomet galiojusį Teritorijų planavimo įstatymą sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ginčo teritoriją galėjo būti priimtas, jeigu yra pagal įstatymus parengtas tos teritorijos detalusis planas arba kitas Vyriausybės nustatyta tvarka parengtas to žemės sklypo planas. Todėl, teismas turėjo tenkinti reikalavimą dėl įpareigojimo atsakovus vykdyti nuosavybės teisių į ginčo teritoriją atkūrimo natūra procedūras įstatymo nustatyta tvarka, o ne pakartotinai išdėstyti motyvus, jog pirmiausia reikia parengti ginčo objektu tapusio žemės sklypo detalųjį planą TPĮ nustatyta tvarka, nes minėta tvarka ieškovams - pretendentams jokių teisių nesuteikta. Detaliojo plano organizavimas ir rengimas TPĮ numatytas žemės savininkui ir naudotojui, kurie nepateikė atsisakymo motyvų tokį detalųjį planą parengti.

505. Teismas nepagrįstai, vadovaudamasis Panevėžio apygardos teismo neįsiteisėjusiu 2009-05-20 sprendimu, nustatė aplinkybę, jog ieškovai yra praleidę įstatymu nustatytą vieno mėnesio senaties terminą administraciniam aktui nuginčyti. Iš sklypų parinkimo komisijos 1996-07-11 posėdžio protokolo Nr. 20 matyti, kad nėra fiksuota, jog posėdyje būtų svarstytas sklypo ribų klausimas, o šią aplinkybę patvirtina tai, jog sklypo ribų planas parengtas tik 1996m. rugsėjo mėnesį, be to, nėra nurodytas konkretus sklypo dydis, bei neužfiksuota, kokiai paskirčiai šis sklypas bus naudojamas. Taigi, 1996 m. sklypų parinkimo komisijos posėdžio metu klausimas dėl sklypo ribų nebuvo sprendžiamas ir L. J. tokių duomenų nežinojo, o duomenys dėl sklypo ribų 1993m. ir 1996m. nustatymo buvo slepiami nuo ieškovų.

516. Panevėžio m. valdybos 1996-09-04 sprendimo Nr. 288v 1 punktu, be detaliojo plano, buvo suformuotos naujos teritorijos ribos, kurios apėmė ir ginčo teritoriją, todėl akivaizdu, jog nepanaikinus minėto administracinio akto nebuvo galima pradėti nuosavybės teisių atkūrimo proceso. Tokiu būdu, teismo motyvas ginčijamu sprendimu, jog teisės aktai nereikalavo, kad išnuomojant naudojamus sklypus, būtų rengiamas detalusis planas, priimtas vadovaujantis 1995-07-17 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 987, nepagrįstas, nes tokios išvados prieštarautų LR Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktų nuostatoms, taip pat byloje esantiems įrodymams bei teismo padarytoms išvadoms.

527. 1993m. potvarkiu buvo nustatytos žemės sklypo ribos pastatytiems ir statomiems statiniams eksploatuoti, kuris neapėmė ginčo teritorijos. Ginčo teritorija statomiems ir pastatytiems statiniams priskirta neteisėtai 1996 m. sprendimo Nr. 288v 1 punktu. Byloje ieškovai ginčija sklypo suformavimo 1996 m. teisėtumą, todėl turėjo būti įvertinta dėl atsakovų priimtų administracinių aktų bei jų pagrindu sudarytų sandorių atitikimas įstatymams. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo ir nepasisakė dėl Panevėžio miesto valdybos 1996-09-04 sprendimo Nr. 288v 1.1 punkto, kaip niekinio sandorio ir teisinių pasekmių pašalinimo, akivaizdžiai pažeidus tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimus.

538. Nepagrįstas ginčijamo teismo sprendimo motyvas, kad ginčo teritorijos žemė priskirta prie valstybės išperkamos žemės. Ginčo teritorija iš dalies užstatyta statiniais jau įsigaliojus 2002-04-19 Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoms, todėl negali būti priskirta užstatytoms teritorijoms.

549. Teismas nepagrįstai atmetė pagrindinius ieškinio reikalavimus ir iš esmės nesprendė kitų su jais susijusių reikalavimų. Reikalavimai dėl teisinės registracijos ir registro įrašų panaikinimo turėjo būti patenkinti tinkamai išsprendus pagrindinius ir su jais susijusius ieškinio reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas taip pat turėjo pasisakyti dėl reikalavimų panaikinti statybą leidžiančius dokumentus. Dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo ginčijamu sprendimu teismas padarė nepagrįstas išvadas. Panevėžio miesto valdybos 1996-09-04 sprendimo Nr. 288v 1.1 punktu buvo pakeistos 1993m. nustatytos naudojamų sklypų ribos laisvos valstybinės žemės - ginčo teritorijos sąskaita vadovaujantis ne įstatymu, bet jam prieštaraujančiu poįstatyminiu aktu.

55Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 94–98 b. l.) atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

56Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 103–106 b. l.) atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR Aplinkos ministerijos Panevėžio teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

57Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 107–109 b. l.) atsakovas VĮ Registrų centras Panevėžio filialas prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas objektyviai išnagrinėjo ir teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, pateiktus įrodymus, tinkamai taikė ir aiškino materialinės ir procesinės teisės normas ir priėmė teisėta ir pagrįstą sprendimą.

58Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 111–115 b. l.) atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

59Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 119–120 b. l.) trečiasis asmuo LR Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-05-06 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai yra nepagrįsti.

60Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 122–123 b. l.) atsakovas UAB „SEB lizingas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-05-06 sprendimą palikti nepakeistą.

61Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 125–128 b. l.) trečiasis asmuo LR Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra.

62IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

63teisiniai argumentai ir išvados

64Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo už akių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

65Apeliantų (ieškovų) R. J., E. R., A. P. ir Z. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

66Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 gegužės 6 d. teismo sprendimu (civ. byla Nr.2-226-902/2013) netenkino ieškovo prašymo pakartotinai atnaujinti procesą. Šioje dalyje teismo sprendimas keistinas, nes apeliacine tvarka perdavus nagrinėti bylą, teismas nebegalėjo nagrinėti tų pačių reikalavimų, kurių atžvilgiu buvo priimta apeliacinės instancijos Panevėžio apygardos teismo 2011-06-09 d. nutartis civ. byloje Nr.2A-121-280/2011. Bylos nagrinėjimo metu ieškovai nepateikė jokio pakartotinio prašymo dėl civilinės bylos Nr. 2-1811-02-2003 nagrinėjimo atnaujinimo. Be to, tokiu atveju jo nagrinėjimas turėjo būti nutrauktas, jei būtų pateiktas prašymas atnaujinti tą pačią bylą tuo pačiu pagrindu ir jis būtų priimtas. Iš LITEKO sistemos matyti, kad ieškovams kasacine tvarka apskundus 2011-06-09 Panevėžio apygardos teismo nutartį civ. byloje Nr.2A-121-280/2011, šis skundas nebuvo priimtas nagrinėti kasacine tvarka. Tokiu būdu liko galioti 2011-06-09 Panevėžio apygardos teismo nutartis, kuria apeliacinės instancijos teismas pripažino nepagrįstu išnagrinėtos civ. bylos Nr. 2-1811-02/2003 atnaujinimą (ši byla baigta nagrinėti kasacine tvarka 2005 m. lapkričio 9 d. civ. byla Nr.3K-3-559/2005). Proceso atnaujinimo klausimas išnagrinėtoje byloje nebegali būti apeliacijos dalyku, todėl apelianto argumentai šioje dalyje nenagrinėtini, o byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 3 punktas).

67Nagrinėjamoje byloje Panevėžio miesto teismas nustatė, kad ieškovai pretenduoja atkurti nuosavybės teises į vieną iš L. J., s. D. iki nacionalizavimo priklausiusių žemės sklypų, 0,5104 ha žemės sklypą, esantį ( - ), natūra. Žemės savininkas L. J. P. valdė 33,5608 ha bendro ploto žemės sklypus. Žemė atkuriama jo vaikams E. P., G. J. M. ir L. J.. Po L. J. ir jo sutuoktinės I. P. J. mirties paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą 2006-07-24 išduotas ieškovui R. J., o po E. P. ir jos sutuoktinio J. P. mirties 2008-02-08 – E. R. ir A. P. (2 t., b. l. 12-16). Po G. J. M. mirties (2009-10-01) jos teises perėmė Z. S.. Prašymą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo natūra Panevėžio miesto valdybai pateikė L. J. 1991-12-30. Pagal tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 5 straipsnį, šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytiems asmenims nuosavybės teisė į žemę, esančią miesto ir miesto tipo gyvenviečių ribose, atstatoma suteikiant neatlygintinai nuosavybėn Panevėžio mieste ne didesnį kaip 0,2 ha plotą. Ieškovai neginčija aplinkybės, kad jiems buvo atkurta pagal tuo metu galiojusius teisės aktus nuosavybės teisė į dalį žemės sklypų, esančių Panevėžio miesto ribose. L. J., E. P. ir G. J. M. nuosavybės teisės atkurtos į 25, 1964 ha L. J. turėtų žemių, o į 8,3644 ha iki sprendimo priėmimo nebuvo atkurta. Ieškovai mano, kad kol neatkurtos jiems nuosavybės teisės, turtas negali būti perleistas kitiems asmenims.

68Ieškovai reiškia reikalavimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ( - ) (Nekilnojamo turto registre įrašytas toks žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ) adresas), Panevėžio mieste sklypą, kurio Adresų registre šiuo metu adresas yra ( - ), sklypas yra įregistruotas kaip vientisas sklypas (1t., 25 b. l., 4 t., 48 b. l). Ieškovai nurodytais reikalavimais ginčija šio žemės sklypo suformavimą, jo įregistravimą, nes sklypas neteisėtai suformuotas, pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymą, neteisėtai įregistruotas, nebuvo nustatytos sklypo ribos, tuo pačiu ginčija užstatymo teisę suteikiančius aktus bei tų statinių įteisinimą atsakovams ir tretiesiems asmenims išnuomotame žemės sklype tuo pačiu pagrindu, kad nebuvo pagrindo išduoti leidimų statyboms bei juos įteisinti nesant visoms teritorijoms, kuriose buvo vykdomos atsakovų statybos, detaliųjų planų, nes tik dėl to nesprendžiamas klausimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ieškovams. Nurodo, kad valstybė, neįgijusi, neišpirkusi nuosavybės iš savininkų, ją išdalino, nusavino ieškovų nuosavybę. Mano, kad neteisėtas pasekmes sukėlė Panevėžio miesto valdybos 1996-09-04 sprendimas Nr.288 v, kuris yra tik sklypo naudojimo ribų aktas, o ne teisių į sklypą įgijimo aktas, valstybės nuosavybė nėra pagrįsta Panevėžio apskrities viršininko įsakymo Nr.352 ž.

69Ieškovai ginčija, kad valstybė leido statyti neišpirktoje ir detaliai nesuplanuotoje teritorijos ( - ) ir greta šio sklypo esančioje teritorijos dalyje, ir toliau siekiama ją neteisėtai užstatyti.

70Pirmosios instancijos teismas nustatė, ką patvirtina ir bylos medžiaga, kad žemės sklypo ( - ) unikalus Nr. ( - ), kurio registraciją ieškovai prašo panaikinti, suformavimo pagrindas yra nurodytas Panevėžio miesto valdybos 1996 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. 288 v, tačiau žemės sklypo formavimas vyko nuo 1983 metų (1 t., 25 , 2 t., 57, 58 b. l.). Sklypas registruotas komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų žemė, suformuotas, atliekant kadastrinius matavimus. Vėliau, t.y. 1996-10-25 d. PVM sprendimu Nr.361 v (2 t., 59, 4 t., 48 b. l.) buvo pakeisti adresai ir šio sklypo adresas nurodytas ( - ), esantiems pastatams suteikti atitinkami adresai ( - ).

711996-09-04 d. sprendimu Nr.288v 1 punktu buvo patikslintas sklypo ( - ) (registruotas ( - ) dydis, nustatant jį 0,51 ha ir pripažintas netekusiu galios miesto Valdybos 1993 02 993 02 13 Panevėžio miesto valdybos potvarkio Nr.86v "Dėl sklypų dydžių nustatymo" 3,4,6,8,9 punktai (2 t., 56 b. l.).

72Kaip matyti iš pateiktų dokumentų žemės sklypo ( - ) (vėliau ( - )) ribos buvo nustatytos vadovaujantis žemės sklypo ribų planu (2 t., 10 b. l., kadastrinė byla).

73Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Panevėžio miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1983 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 184 miesto Vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyriui suteiktas 29,25 ha ploto žemės sklypas Kniaudiškių I gyvenamojo mikrorajono statybai, o 1986 m. liepos 7 d. sprendimu Nr.186 leista projektuoti Kniaudiškių I gyvenamojo mikrorajono visuomeninio prekybos centro eskiziniame projekte numatytus objektus: vaistinę, vaisių ir daržovių parduotuvę, butų ūkio tarnybą ir gamybinį-dispečerinį punktą 1,50 ha plote (3 t., 141-142 b. l.) 1993 m. vasario mėnesį Architektūros ir urbanistikos skyrius parengė ( - ) mikrorajono Nr. 2 žemės valdos planą, kuriuo nustatyti komerciniame komplekse statomų objektų faktiškai naudojamų žemės sklypų dydžiai.1993-02-13 parengtas sklypo planas, kuris apibrėžė konkrečias ribas statomiems ( - ) teritorijoje statiniams (2 t.,10 b. l.). 1993-02-13 Panevėžio miesto valdybos potvarkiu Nr.86 v (2 t., 56 b. l.) valdyba patvirtino sklypų dydžius. Miesto valdyba 1996 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 288v patikslino sklypo ( - ) ribas ir apytikrį plotą – 0,51 ha, pripažino netekusiu galios ankstesnio potvarkio Nr.86v 3,4,6,8,9 punktus. Šiame sklype stovėjo trys pastatai: Nr. 1 - parduotuvė (1993 m. plane vadinama vaisių daržovių parduotuvė), priklausiusi E. Z., R. Ž. ir UAB „Ramuva", Nr. 2 - komercinės paskirties patalpos (1993 m. plane vadinamos statoma vaistine), priklausiusios UAB „Vaistas" ir Panevėžio komerciniam bankui „Ateitis", ir Nr. 3 - kavinė-ledainė, priklausiusi UAB „Lietkompexim" (Nekilnojamo turto kadastro ir registro byla Nr. 35/50307 3 l.). Miesto valdybos 1996 m. spalio 25 d. sprendimu Nr.361v pastatui Klaipėdos g.77 suteikti du nauji adresai - ( - ) (5 ir 6 punktai)( 2 t. 59 b. l.). 1997 m. balandžio 14 d. Panevėžio komercinis bankas „Ateitis" pastato ( - ) dalį pardavė UAB „Didriestė" ir IĮ „Kristina", o 1997 m. gegužės 7 d. LIAB „Vaistas" dalį minėto pastato pardavė UAB „Cesta". Taigi žemės sklypų suformavimo pradžia laikytini 1983 metai. Tuo metu nebuvo priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas bei Teritorijų planavimo įstatymas. Todėl ieškovų argumentas, kad sklypai suteikti neteisėtai, nes pažeisti žemės savininkų interesai, nepagrįstas. Ginčijamų įsakymų priėmimo metu valstybinės žemės nuomos tvarką ir sąlygas nustatė Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimu Nr.987 (toliau - tvarka). Tvarkos 6 punkte buvo nustatyta, kad naudojami ne žemės ūkio paskirties sklypai išnuomojami, kai jų dydis patvirtinamas mero (valdybos) potvarkiu (kas ir buvo padaryta Panevėžio miesto valdybos 1993 m. vasario mėn. 13 d. Panevėžio m. valdybos potvarkiu Nr. 86 v bei 1996 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 288v, kuriuo buvo patikslintas faktinis sklypo dydis). Naudojamais ne žemės ūkio paskirties sklypais laikomi žemės sklypai, kuriuos užima juridiniams ir fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantys pastatai, statiniai bei įrenginiai, ir žemės sklypai, naudojami įmonių, organizacijų ar kitų juridinių asmenų. Pagal tvarkos 8 punktą, asmenims, turintiems statinius komercinei-ūkinei ar nekomercinei veiklai, valstybinė žemė galėjo būti išnuomojama ne aukciono tvarka. Tvarkos 6 punkte buvo nustatyta, kad, miesto valdybai patvirtinus sklypo dydį, šio sprendimo pagrindu buvo atliekami geodeziniai matavimai ir parengiamas žemės sklypo brėžinys, kuris pridedamas prie nuomos sutarties (25 p.). Taigi, teisės aktai nereikalavo, kad, išnuomojant naudojamus sklypus, būtų rengiamas detalusis planas.

74Tokio reikalavimo nenumatė ir nuo 1997-07-01 d. galiojusi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo redakcija, kurios 12 str. 1 d. 3 p. buvo nustatyta, kad valstybės išperkamai žemei taip pat priskiriama žemė, kuri po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje pagal įstatymus yra užimta: namų valdų (sodybų) sklypų; fiziniams bei juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantiems pastatams ir statiniams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų, išskyrus 4 straipsnio 11 dalyje numatytą atvejį; valstybinių įstaigų ir organizacijų bei visuomeninės paskirties pastatams ir įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų sklypų; kitų visuomenės poreikiams naudojamų teritorijų (gatvių, aikščių, skverų, kapinių, vandenviečių ir kt.); yra suteikta individualiai statybai.

75Iki 2002-04-02, t. y. iki Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. pakeitimo (2002-04-02 įstatymu Nr. IX-832), ieškovai turėjo teisę atkurti nuosavybės teises natūra miesto žemėje toje pačioje vietoje Panevėžyje tik į 0,2 ha ploto. Iš Panevėžio apskrities viršininko administracijos pateiktų sprendimų matyti, kad iki 2002-04-02 nuosavybės teisės į turėtą žemę atkurtos L. J. – į 0,1845 ha ( - ) (1998-06-18 sprendimas Nr. 46884-207), G. J. M. – į 0,2000 ha ( - ) (1998-06-18 sprendimas Nr. 46885-208), E. P. – į 0,1852 ha ( - ) (1998-06-18 sprendimas Nr. 46886-209)(1t., 11-13 b. l.). Pagal Atkūrimo įstatymo nuostatas, leistino iki 2002-04-02 dydžio žemės sklypai natūra, L. J., G. J. M. ir E. P. buvo grąžinti. Pagal 1997-07-01 Atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 3 p. (aktuali redakcija galiojo iki 2002-04-02) visa miesto teritorijoje esanti žemė, išskyrus šio įstatymo 5 str. 2 d. numatytą išimtį (kai prie statinių esantis naudojamas žemės sklypas yra nuosavybės turėtoje žemėje ir perduodamas neatlygintinai nuosavybėn) buvo priskirta valstybės išperkamai žemei ir piliečiams natūra negrąžinama. Ieškovai neginčija aplinkybės, kad jiems buvo atkurta pagal tuo metu galiojusius teisės aktus nuosavybės teisė į dalį žemės sklypų, esančių Panevėžio miesto ribose pagal tuo metu galiojantį įstatymą. Beje, ieškovų subjektinė teisė atkurti nuosavybės teises į miesto teritorijai priskirtą žemę natūra atsirado tik 2002 m. balandžio 19 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui Nr. IX-832. To iš esmės neginčija ir apeliantas, tačiau nepagrįstai nurodo, kad Panevėžio savivaldybė negalėjo suteikti kitiems asmenims žemės sklypų tol, kol pretendentams nebus visiškai atkurtos nuosavybės teisės. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 4 straipsnio 4 dalį laisva valstybinio žemės fondo žeme laikytini visi toje vietovėje turimi žemės plotai, kurių nesusigrąžina nuosavybėn natūra šio įstatymo 2 straipsnyje nurodyti asmenys ir kurie gali būti parduodami privatinėn nuosavybėn pagal Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymą. Žemės sklypo paskirtis, jį registruojant, nurodyta komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektų žemė. 1997-12-02 sklypas įregistruotas Lietuvos Respublikos vardu Panevėžio apskrities viršininko įsakymu Nr.352Ž. Taigi, kol ieškovams atsirado ši subjektinė teisė, ginčo žemės sklypas buvo priskirtas valstybės išperkamam ir išnuomotas atsakovams bei tretiesiems asmenims: V. P. 1997-12-17 nuomos sutartimi Panevėžio apskrities viršininko administracija (valstybinės žemės nuomotojas), vadovaudamasi Panevėžio apskrities viršininko administracijos 1997-12-02 įsakymu Nr. 352ž, išnuomojo 686 m2 žemės sklypą, esantį ( - ) (pastato adresas ( - ) iki 2047-12-02, UAB „Didriestė“ 1998-05-11 nuomos sutartimi Panevėžio apskrities viršininko administracija (valstybinės žemės nuomotojas), vadovaudamasi Panevėžio apskrities viršininko administracijos 1998-05-05 įsakymu Nr. 407ž, išnuomojo 5 104 kv. m. žemės sklypo, esančio ( - ) nuomininkui tenkančią 1 110 m2 žemės sklypo dalį (pastato adresas ( - )), iki 2048-05-05, V. I. individualiai įmonei „Kristina“ 1998-05-11 nuomos sutartimi Panevėžio apskrities viršininko administracija (valstybinės žemės nuomotojas), vadovaudamasi Panevėžio apskrities viršininko administracijos 1998-05-05 įsakymu Nr. 407ž, išnuomojo 5 104 kv. m. žemės sklypo, esančio ( - ) nuomininkui tenkančią 1 102 m2 žemės sklypo dalį (pastato adresas ( - )), UAB „Cesta“ 1999-01-22 nuomos sutartimi Panevėžio apskrities viršininko administracija (valstybinės žemės nuomotojas), vadovaudamasi Panevėžio apskrities viršininko administracijos 1998-03-27 įsakymu Nr. 263ž, išnuomojo 657 m2 žemės sklypą, esantį ( - ) (pastato adresas ( - ), iki 2048-03-27, A. B. ir A. B. 2003-11-26 nuomos sutartimi Panevėžio apskrities viršininko administracija, atstovaudama Lietuvos Respublikos valstybę, vadovaudamasi Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2003-11-26 įsakymu Nr. Ž-3883, išnuomojo prie bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančios patalpos pastate 0,0883 ha ploto žemės sklypo dalį 0,5104 ha žemės sklype, esančiame ( - ) (pastato adresas ( - )) iki 2083-11-26, UAB „Ramuva“ 2005-05-24 nuomos sutartimi Panevėžio apskrities viršininko administracija, atstovaudama Lietuvos Respublikos valstybę, vadovaudamasi Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2005-05-09 įsakymu Nr. Ž-1729, išnuomojo 0,0389 ha ploto žemės sklypo dalį 0,5104 ha žemės sklype, esančiame ( - ) (pastato adresas ( - )) iki 2085-05-24. Tretieji asmenys A. B., A. B., UAB „Ramuva“ buvo žemės sklypų, kurie jiems vėliau išnuomoti, naudotojais, nes nuosavybės teise šiame žemės sklype turėjo statinius. Kaip minėta, visiems asmenims atsakovams žemės sklypai išnuomoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-07-17 nutarimu Nr. 987 patvirtintų „Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos ne aukciono tvarka taisyklių“ bei tuo pačiu nutarimu patvirtintos „Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos“ pagrindais, kurie nėra pažeisti. Nors šiame sklype nebuvo patvirtintas detalusis planas, remiantis Teritorijų planavimo įstatymu, kolegija sutinka su teismo išvadomis, kad priimti įsakymai neprieštaravo Teritorijų planavimo įstatymui, nes iš jų turinio matyti, kad nebuvo keičiamos sklypo ribos, nebuvo sujungiami sklypai, didinamas plotas. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2003-03-25 nutartimi byloje Nr. A 11 -263/03 pripažino, kad šis sklypas turi visuomenės poreikį.

76Dėl Panevėžio apskrities viršininko 1997-12-02 įsakymo Nr.352ž 2p. ( 4t., 13 b .l.).

77panaikinimo

78Patikslinę reikalavimus, ieškovai prašė pripažinti negaliojančia šio įsakymo 2 dalį, kuria Panevėžio Apskrities viršininko administracija leido išnuomoti V. P. 50 metų laikotarpiui faktiškai naudojamą 686 kv. m. žemės sklypą adresu ( - ), komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino šio reikalavimo, nes pagal tuo metu galiojusius įstatymus nuosavybės teisės ieškovams buvo atkurtos, sklypas buvo priskirtas valstybės išperkamajai žemei ir išnuomotas. Šiuo atveju įsakymo tiek 1dalies, tiek 2 dalies pagrindu buvo išnuomota prie turimų ar naudojamų pastatų ne naujas sklypas, o naudojamas plotas, šiuo įsakymu juo irgi nebuvo keičiamos ribos ar plotas.

79Dėl 2004-03-25 išduoto UAB „Didriestė“ statybos leidimo Nr.45.459 ( - ) (6 t., 147b. l.), 2008-05-10 statybos leidimo Nr.45.177(4 t., 14 b.l.),2002-10-25 projektavimo sąlygų sąvado Nr.336 priestatui (6 t.147,148-169 b. l.), parduotuvės reg. Nr.44/1098764 panaikinimo ( buvęs savininkas UAB „Didriestė“, šiuo metu UAB „SEB lizingas“)(3t.,161 b.l1634 t., 15).

80Statybos leidimas Nr.45.459 išduotas 2004-03-25 d. priestato statybai, projektavimo sąvadas išduotas 2002-10-25. Statyba buvo vykdoma įmonės nuomojame žemės sklype ( - ) , objekto plėtimui adresu ( - ). Statybos leidimas Nr.45.177 išduotas 2008-05-10 d.(4 t., 14 b. l.). Ieškovai mano, kad 2004-03-25 d. statybos leidimo išdavimas, esant paduotam pareiškimui dėl nuosavybės teisių grąžinimo, nebuvo galimas. Taip pat turėtų būti panaikintas, pripažinus žemės sklypo nusavinimą nepagrįstu. Taigi, pareiškėjas reikalavimo teisę dėl leidimų panaikinimo kildina iš teisės atkurti nuosavybės teises į sklypo dalį, esančią ( - ). 1998 m. gegužės 11 d. tarp Panevėžio apskrities viršininko administracijos ir UAB „Didriestė“ buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis. Šios sutarties pagrindu UAB „Didriestė“ įgijo teisę naudotis 1110 kv. m. žemės sklypu (pastato adresas ( - ). Pirmosios instancijos teismas, kam pritaria ir teisėjų kolegija, nepanaikino aktų, sudarančių nuomos sutarties pagrindą, todėl nėra pagrindo tenkinti ir šių reikalavimų.

81Taip pat nėra pagrindo naikinti ir dėl jų neteisėtumo, bet šiuo pagrindu ieškovai ir nesiremia LR Statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2002-07-01 ir STR 1.05.07:2002 numato statybos leidimų bei projektavimo sąlygų sąvado išdavimo tvarką ir sąlygas. Sutinkamai su Statybos įstatymo 23 str. statybos leidimas yra dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti statybą, o sutinkamai su STR 1.05.07:2002 5.2 punktu statinio projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės mero (jo įgalioto savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, įvardytų Statybos įstatymo 2 str. 32 d. bendrasis dokumentas. Tam, kad minėti administraciniai aktai būtų nuginčyti, visų pirma yra būtina įrodyti jų neteisėtumo faktą, t. y. visų pirma turi būti nustatyta kokias įstatymų ar poįstatyminių aktų nuostatas pažeidžiant buvo priimti ginčijami statybos leidimai ir projektavimo sąlygų sąvadas ir kuo jie pažeidžia ieškovų teises ir teisėtus interesus. Ieškovų nenuginčyta, kad ginčijami statybos leidimai išduoti pagal tuo metu galiojusių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad ginčo statinių statyba nėra savavališka, nes ji yra įteisinta pagal galiojusių statybos teisės normų reikalavimus. Neįrodžius ginčijamų statybos leidimų ir projektavimo sąlygų sąvado neteisėtumo, darytina teisiškai pagrįsta išvada, kad nėra pagrindo vertinti ginčijamų dokumentų kaip neteisėtų. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2009-01-15 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2-252/2009 bei LVAT 2009-12-21 nutartimi administracinėje byloje Nr.A556-1531/2009 , nors ir buvo skundžiamas kitu pagrindu, konstatavo 2008-05-10 statybos leidimo Nr.45.177 teisėtumą, kuris išduotas UAB „Didriestė“ dalies patalpų perplanavimui, keičiant paskirtį iš prekybos į komercinės (bankas), įėjimo įrengimas statinio ir priklausinių tikslus pavadinimas ir paskirtis.

82Ieškovai prašo panaikinti 2009-01-29 statinio unikalus Nr. ( - )- parduotuvės, esančios ( - ), pripažinimo tinkamu naudotis aktą; panaikinti 2009-01-29 statinio unikalus Nr. ( - )– banko ( - )- pripažinimo tinkamu naudotis aktą (2 t., 65-67; panaikinti 2006-08-23 statinio-parduotuvės su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) (2 t., 61-63 b. l.), pripažinimo tinkamu naudotis aktą, nes tai pažeidžia jų, kaip pretendentų į nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimą natūra. Ieškovai ir nenurodo šių aktų neteisėtumo, tik tai, kad šie pastatai pastatyti jų tėvo nuosavybei priklausiusiame sklype. Pirmiausia šioje dalyje ieškinys atmestinas tuo pagrindu, kad nėra panaikintas pagrindas, be to, nėra nurodoma kitų pažeidimų. Statinių pripažinimą tinkamais naudotis reglamentuoja Statybos įstatymo 24 str. ir atitinkami statybos reglamentai. Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tikslas yra aplinkybių, kad statinys yra pastatytas pagal įstatymų nustatyta tvarka suderintą techninį projektą bei tinkamas ir saugus naudoti pagal savo paskirtį, konstatavimas. Byloje nustatyta, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktais komisija nustatė, jog statytojai pastatė statinius pagal parengtą projektą ir statybos leidimą. Statybos procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimo dėl techninių sąlygų atitikties byloje nekonstatuota ir dėl to pripažinti ginčijamus statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktus nėra teisinio pagrindo. Ieškovai ir nenurodo šių aktų neteisėtumo.

83Ieškovai prašo panaikinti nekilnojamojo turto objekto- žemės sklypo adresu ( - ) unikalus numeris ( - )teisinę registraciją nekilnojamojo turto registre (1 t., 25b. l.), panaikinti nekilnojamojo turto objekto- statinio unikalus numeris ( - ) parduotuvės ( - ), teisinę registraciją (2 t., 156,3 t., 165-167 b. l.); panaikinti nekilnojamojo turto objekto- statinio unikalus numeris ( - ) banko ( - ), teisinę registraciją, registro Nr. ( - ) (2 t., 157, 3 t., (3 t., 167-168 b. l.), įpareigoti VĮ Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti nepagrįstą teisinę registraciją nekilnojamojo turto objektui- žemės sklypui adresu ( - ), unikalus numeris ( - ) įrašą registre Nr.27/5117 dalyje 2. Nekilnojamieji daiktai, grafoje: Užstatyta teritorija „0,5104 ha“.

84Ieškovai prašo panaikinti teisinę registraciją tuo pagrindu, kad jų nuomone visi statiniai, esantys ginčo sklype, yra pastatyti neteisėtai, siekiant nusavinti jų nuosavybę, pažeidžiant įstatymus ir todėl laikytini neteisėta statyba. Ieškovai nenurodo, kuo pasireiškia neteisėta statyba.

85Lietuvos Respublikoje statybos vykdomos vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir galiojančiais atitinkamais statybos techniniais reglamentais. Statybos įstatymas reglamentuoja atvejus kada statyba yra laikoma savavališka, t. y. statyba laikoma savavališka kai ji vykdoma be statybos leidimo ar kito privalomo dokumento; kai teismas statybos leidimą pripažino neteisėtu arba statyba vykdoma turint tam reikalingus dokumentus, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Nustačius tokį faktą, taikomos Statybos įstatymo 27 str., CK 4.103 str. numatytos poveikio priemonės. Iš byloje esančios Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr.35/50307, VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad 0,5104 ha žemės sklypo, esančio ( - ), savininkė yra Lietuvos Respublika, o nuosavybė įregistruota Panevėžio apskrities viršininko 1997-12-02 įsakymu Nr.352Ž(3 t.,39-40 b. l.). Šis įsakymas nėra nuginčytas, ginčija tik jo 2-ją dalį. Pagal LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 str. duomenys į registrą yra įrašomi atitinkamų juridinius faktus patvirtinančių dokumentų pagrindu ir visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Įstatymo 4 str.). Kaip matyti pastatų unikalus NrR. ( - ) ir unikalus Nr. ( - ) teisinė registracija yra atlikta 2007-11-19 pirkimo-pardavimo sutarties Nr.9734 pagrindu; žemės sklypo unikalus Nr. ( - ) teisinė registracija atlikta Panevėžio apskrities viršininko 1997-12-02 įsakymo Nr.352Ž pagrindu. Taigi, dokumentai, kurių pagrindu atlikta teisinė registracija, yra nenuginčyti, todėl naikinti teisinės registracijos nėra pagrindo.

86Teismas netenkino ir kitų ieškovų reikalavimų, nors atskirai ir nepasisakė. Apeliantai nurodo, kad teismas turėjo tenkinti reikalavimą dėl įpareigojimo atsakovus vykdyti nuosavybės teisių į ginčo teritoriją atkūrimo natūra procedūras įstatymo nustatyta tvarka. Apeliantai ieškinyje nurodo, kokioje konkrečioje teritorijoje turi būti atkurtos nuosavybės teisės, prašo įpareigoti atkurti nuosavybės teises pagal jų nurodytą schemą į esamus sklype laisvą, neužstatytą žemę.

87Kaip matyti iš bylos duomenų, žemės sklypas ( - ) yra užimtas, užstatytas pastatais, dalis sklypo išnuomota. Tik detaliai suplanavus sklypą ir nustačius kokio dydžio žemės sklypai reikalingi jau esančių pastatų aptarnavimui ir eksploatacijai, bus galima nustatyti, ar yra dar laisvos žemės šiame sklype. Atsakovė Panevėžio miesto savivaldybės administracija teismo posėdyje bei atsiliepimuose į procesinius dokumentus nurodo, kad šiuo metu nėra parengto (ar rengiamo) žemės sklypo (( - )) detaliojo plano. Lietuvos Vyriausiasis Teismas 2003-03-25 nutartyje (adm. byla Nr. A 11 -263-03) nurodė, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos (piliečiui pageidaujant) grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei. Šioje įstatymo normoje pateikti du kriterijai, kada nurodyta žemė negali būti grąžinta natūra: kai ji yra užstatyta ir kai ji yra valstybės išperkama Atkūrimo įstatymo 12 straipsnyje numatytais atvejais, kad žemės išpirkimo atvejus jungia esminis ir pagrindinis požymis-konkretus visuomenės poreikis pageidaujamai grąžinti žemei. Šio poreikio buvimas turi būti išreikštas atitinkamuose nuorodose atitinkamos teritorijos detaliajame plane. Jeigu tokios nuorodos teritorijos detaliajame plane nėra, sklypas (piliečiui pageidaujant) turi būti jam grąžintas natūra. Išvardintos aplinkybės leidžia daryti išvadą ir konstatuoti, kad jeigu yra požymiai, jog prašomas grąžinti natūra žemės sklypas turi visuomenės poreikį (pav. toks poreikis įžvelgiamas iš miesto bendrojo ar teritorijos specialiojo planų), o teritorijos, kurioje yra šis sklypas, detalusis planas dar nėra patvirtintas, žemės grąžinimas natūra nėra galimas kol toks detalusis planas bus patvirtintas ir jame nebus atitinkamos nuorodos į apibūdinančias visuomenės poreikį aplinkybes, išvardintas minėtame Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio punkte. Tais atvejais kai yra patvirtintas teritorijos, kurioje yra prašomas grąžinti natūra žemės sklypas, detalusis planas ir jame yra nurodytos aplinkybės, išvardintos Atkūrimo įstatymo 12 straipsnio punkte, žemės sklypas negrąžintinas natūra, o valstybės išperkamas.

88Įvertinus nurodytas aplinkybes ir argumentus, konstatuotina, kad šiuo metu tenkinti šio ieškovų reikalavimo nėra pagrindo, nes nėra patvirtinto ginčo žemės sklypo detaliojo plano. Patvirtinus teritorijos detalųjį planą LR Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka, būtų galima spręsti klausimą dėl nuosavybės teisių ieškovams atkūrimo natūra ginčo žemės sklype. Dėl šių aplinkybių ieškovų reikalavimas dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimo natūra paliktinas nenagrinėtu, nes tai neužkerta kelio tolimesniam ieškovų teisių gynimui ( CPK 296 str. 1 d. 1 p.). LAT 2005-11-09 nutartyje civ. byloje Nr.3K-3-559/2005 taip pat konstatavo, kad pirmiausia reikia parengti ginčijamo žemės sklypo detalųjį planą ir tik po to galima spręsti nuosavybės teisės atkūrimo natūra toje vietoje. Teritorijų detaliojo planavimo procesas pripažintinas išankstine ginčo dėl nuosavybės atkūrimo natūra buvusioje vietoje neteismine sprendimo tvarka. Ieškovai iki šiol šia tvarka nepasinaudojo. Atsisakius atlikti šiuos veiksmus, jie turi teisę juos apskųsti administracine įstatymų nustatyta tvarka. Todėl ieškovų reikalavimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo paliktini nenagrinėtini (CPK 293 str.2 d., 296 str.1 dalies 1 punktas).

89Teisėjų kolegija pripažįsta pirmosios instancijos teismo sprendimą pagrįstu, iš dalies tenkina apeliacinį skundą ir dalyje keičia teismo sprendimą (CPK 326 str. 3p.)

90Teisėjų kolegija atmeta apeliantų prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ištirti, ar Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis (2006 m. lapkričio 16 d. redakcija) ir 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas (2002m balandžio 2 d. redakcija), kiek juose nustatyta, kad miesto vietovėse esanti fizinių ir juridinių asmenų naudojama ar nuomojama žemė, reikalinga nuosavybės teise jų valdomų pastatų ir statinių (statomų ar pastatytų), taip pat poilsiaviečių ir statinių (statomų ar pastatytų) eksploatacijai), yra išperkama valstybės, o ne grąžinama natūra, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23,29 straipsniams, 46 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisės principams. Byloje teismas nepriėmė sprendimo dėl nuosavybės grąžinimo, ieškinį šioje dalyje paliko nenagrinėtu. Kreipimasis į Konstitucinį teismą negali būti savitikslis, neesant reikalingumo taikyti atitinkamas teisės normas. Pažymėtina, kad pats ieškovas nurodo, jog tuo pačiu klausimu kreipėsi grupė Seimo narių,šis kreipimasis yra priimtas Konstituciniame teisme beveik prieš dvejus metus laiko. Akivaizdu, kad palikus ieškinį nenagrinėtu, ieškovams neatimam teisė ginti savo teises ateityje.

91Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 3 punktu ,

Nutarė

92Iš dalies pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d. sprendimą.

93Pakeisti sprendimo dalį dėl proceso atnaujinimo ir prašymo nagrinėjimą dėl proceso atnaujinimo nutraukti.

94Palikti nenagrinėtu ieškinio dalį dėl nuosavybės teisių į žemės sklypą, esantį ( - )atkūrimo.

95Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą, prašydami... 4. Ieškiniu (2 t., 14–18 b. l.), patikslintu ieškiniu (2 t., 145–152 b. l.)... 5.
 • Panaikinti niekinių sandorių teisines pasekmes:
 • ...
  6. 2.1. Panaikinti 1996-09-04 Panevėžio m. valdybos sprendimo Nr.288v 1.1.... 7. 2.2 Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 1998-05-05 įsakymą... 8. 2.3. Panaikinti Panevėžio apskrities viršininko 1997-12-02 įsakymą... 9. 2.4. Panaikinti nekilnojamojo turto objekto - žemės sklypo adresu ( - ), kad.... 10. 2.5 Panaikinti 1998-05-11 valstybinės žemes nuomos sutartį Nr. N27/98-0255... 11. 2.6. Panaikinti 1998-05-11 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. N27/98-0254... 12. 2.7.Panaikinti Panevėžio m. savivaldybės administracijos 2004-03-25... 13. 2.8. Panaikinti Panevėžio m. savivaldybės administracijos 2002-10-25... 14. 2.9 Panaikinti Panevėžio m. savivaldybės administracijos 2008-05-10... 15. 2.10. Panaikinti 2009-01-29 statinio - unikalus Nr. ( - ) parduotuvės ( - ) -... 16. 2.11. Panaikinti 2009-01-29 statinio - unikalus Nr ( - )–pripažinimo tinkamu... 17. 2.12. Panaikinti nekilnojamojo turto objekto - statinio unikalus Nr. ( - )... 18. 2.13. Panaikinti nekilnojamojo turto objekto - statinio unikalus Nr. ( - )... 19. 2.14. Panaikinti 2006-08-23 statinio - parduotuvės su rūsiu unikalus Nr. ( -... 20. 2.15. Įpareigoti VĮ Registrų centras Panevėžio filialą panaikinti... 21. 3. Įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir Nacionalinę... 22. 3.1.... 23. Įpareigoti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorių per 4... 24. 3.2.... 25. Įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos per 3... 26. Ieškinyje ieškovai nurodė, kad sklypas yra neteisėtai suformuotas ir... 27. Sklypas, esantis ( - ), susideda iš tuometinių įstatymu nustatyta tvarka... 28. ( - ) sklype 1993 metais buvo statomi statiniai - ( - ) kavinė-ledainė, ( - )... 29. Tokiu būdu, 1993 m. statytų ir šiuo metu ( - ) esančių teisėtų statinių... 30. Naujo sklypo, kuris niekada nebuvo teisėtai suteiktas, parduotas ar... 31. 1993 m. nustatyta tvarka patvirtinti detaliojo plano teritorijų planavimo... 32. Pašalinus neteisėtus padarinius – sklypo formavimą ir jo teisinę... 33. 2010-07-15 Panevėžio apylinkės teismo nutartimi civ. byloje Nr.... 34. Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka... 35. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 36. Pakartotinai išnarinėjęs civilinę bylą perduotų reikalavimų dalyje,... 37. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių... 38. Panevėžio miesto valdyba 1996-09-04 sprendimu Nr. 288v, remdamasi LR... 39. Teismas konstatavo, kad žemės sklypų suteikimo pradžia laikytini 1983... 40. Teismas nurodė, kad visi ginčijami dokumentai yra išduoti vienam juridiniam... 41. Teismas nesutiko su argumentu, kad Panevėžio apskrities viršininko 1997 m.... 42. Teismas konstatavo, kad ieškinio senaties terminas nagrinėjamu atveju nebuvo... 43. Teismas nurodė, kad ieškovai klaidingai nurodo teisinį pagrindą LR CPK 167... 44. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 45. Apeliaciniu skundu (9 t., 58–66 b. l.) ieškovai R. J., Z. S., A. P. ir E. R.... 46. 1. Teismas sprendimu atsisakė iš naujo spręsti klausimą dėl proceso byloje... 47. 2. Paaiškėjus aplinkybei dėl 1993 m. sklypo suformavimo ribų, bei esant... 48. 3. Teismas sprendime nepagrindė, kad ginčo teritorijos schemoje nurodyta... 49. 4. Pagal tuomet galiojusį Teritorijų planavimo įstatymą sprendimas dėl... 50. 5. Teismas nepagrįstai, vadovaudamasis Panevėžio apygardos teismo... 51. 6. Panevėžio m. valdybos 1996-09-04 sprendimo Nr. 288v 1 punktu, be detaliojo... 52. 7. 1993m. potvarkiu buvo nustatytos žemės sklypo ribos pastatytiems ir... 53. 8. Nepagrįstas ginčijamo teismo sprendimo motyvas, kad ginčo teritorijos... 54. 9. Teismas nepagrįstai atmetė pagrindinius ieškinio reikalavimus ir iš... 55. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 94–98 b. l.) atsakovas Panevėžio... 56. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 103–106 b. l.) atsakovas... 57. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 107–109 b. l.) atsakovas VĮ... 58. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 111–115 b. l.) atsakovas... 59. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 119–120 b. l.) trečiasis asmuo LR... 60. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 122–123 b. l.) atsakovas UAB „SEB... 61. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (9 t., 125–128 b. l.) trečiasis asmuo LR... 62. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 63. teisiniai argumentai ir išvados... 64. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 65. Apeliantų (ieškovų) R. J., E. R., A. P. ir Z. S. apeliacinis skundas... 66. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 gegužės 6 d. teismo sprendimu... 67. Nagrinėjamoje byloje Panevėžio miesto teismas nustatė, kad ieškovai... 68. Ieškovai reiškia reikalavimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į ( - )... 69. Ieškovai ginčija, kad valstybė leido statyti neišpirktoje ir detaliai... 70. Pirmosios instancijos teismas nustatė, ką patvirtina ir bylos medžiaga, kad... 71. 1996-09-04 d. sprendimu Nr.288v 1 punktu buvo patikslintas sklypo ( - )... 72. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų žemės sklypo ( - ) (vėliau ( - )) ribos... 73. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Panevėžio miesto Liaudies... 74. Tokio reikalavimo nenumatė ir nuo 1997-07-01 d. galiojusi Lietuvos Respublikos... 75. Iki 2002-04-02, t. y. iki Atkūrimo įstatymo 5 str. 2 d. 1 p. pakeitimo... 76. Dėl Panevėžio apskrities viršininko 1997-12-02 įsakymo Nr.352ž 2p. ( 4t.,... 77. panaikinimo ... 78. Patikslinę reikalavimus, ieškovai prašė pripažinti negaliojančia šio... 79. Dėl 2004-03-25 išduoto UAB „Didriestė“ statybos leidimo Nr.45.459 ( - )... 80. Statybos leidimas Nr.45.459 išduotas 2004-03-25 d. priestato statybai,... 81. Taip pat nėra pagrindo naikinti ir dėl jų neteisėtumo, bet šiuo pagrindu... 82. Ieškovai prašo panaikinti 2009-01-29 statinio unikalus Nr. ( - )-... 83. Ieškovai prašo panaikinti nekilnojamojo turto objekto- žemės sklypo adresu... 84. Ieškovai prašo panaikinti teisinę registraciją tuo pagrindu, kad jų... 85. Lietuvos Respublikoje statybos vykdomos vadovaujantis LR Statybos įstatymu ir... 86. Teismas netenkino ir kitų ieškovų reikalavimų, nors atskirai ir... 87. Kaip matyti iš bylos duomenų, žemės sklypas ( - ) yra užimtas, užstatytas... 88. Įvertinus nurodytas aplinkybes ir argumentus, konstatuotina, kad šiuo metu... 89. Teisėjų kolegija pripažįsta pirmosios instancijos teismo sprendimą... 90. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą... 91. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 92. Iš dalies pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 6 d.... 93. Pakeisti sprendimo dalį dėl proceso atnaujinimo ir prašymo nagrinėjimą... 94. Palikti nenagrinėtu ieškinio dalį dėl nuosavybės teisių į žemės... 95. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą....