Byla e2A-181-614/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vytauto Zeliankos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Sun Industries“ ir trečiųjų asmenų UAB „AARGAU“, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“ ir UAB „SBSUB“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Sun Industries“ ieškinį ir trečiųjų asmenų UAB „AARGAU“, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB „SBSUB“ savarankiškus reikalavimus, atsakovui bankrutavusiai kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2012 m. spalio 3 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „FM Real Estate“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00386 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 3 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir AARGAU, UAB sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00385 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 4 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir SBSUN, UAB sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00388 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Green Fin“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00413 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „FC Real Estate“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00412 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „ELIOINVEST“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00414 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. lapkričio 9 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Obwalden“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00438 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Pareikštą ieškinį ieškovas grindė tuo, jog tarp trečiųjų asmenų ir atsakovo buvo sudarytos paskolos sutartys, pagal kurias atsakovas tretiesiems asmenims suteikė paskolas. Ieškovas su atsakovu pasirašė laidavimo sutartis, kuriomis laidavo už trečiuosius asmenis. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. iškėlė atsakovui bankroto bylą. Ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas pateikti trečiųjų asmens sudarytų sutarčių, kuriuose laiduotoju yra ieškovas ir pateiktų prašymų kopijas, bet atsakovas šių dokumentų nepateikė. Atsakovas 2015 m. vasario 13 d. raštais kreipėsi į trečiuosius asmenis, jog jie įkeistų atsakovo naudai reikalaujamus objektus ir padengtų skolą. Atsakydami į šį raštą tretieji asmenys ir ieškovas informavo atsakovą, jog jis elgiasi nesąžiningai, reiškiami reikalavimai nepagrįsti. Ieškovas 2015 m. spalio 13 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas restruktūrizuoti trečiųjų asmenų paskolas. Atsakovas 2015 m. spalio mėn. atsiuntė įspėjimus dėl skolų bei palūkanų mokėjimo. Ieškovas, reaguodamas į tokį raštą, informavo atsakovą apie nesąžiningą elgesį, apie tai, jog skolos dydžiai nebuvo suderinti, todėl trečiųjų asmenų įsipareigojimų dydis atsakovui nėra aiškus. Atsakovas atsiuntė pranešimą, jog vyksta derybos ir standartinis įspėjimas buvo skirtas informuoti apie skolos dydį. Ieškovas 2015 m. gruodžio 31 d. pateikė pakartotinį pasiūlymą dėl skolų restruktūrizavimo, bet negavo jokio atsakymo. Atsakovas 2016 m. liepos 27 d. pranešimais informavo trečiuosius asmenis apie paskolos sutarčių nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. Ieškovas 2016 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į atsakovą dėl taikaus ginčo sprendimo, bet atsakovas į tokį pasiūlymą nereagavo, o 2016 m. rugsėjo mėn. kreipėsi į teismą dėl skolų priteisimo. Ieškovo vertinimu, sprendžiant, ar buvo pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, būtina vertinti tarp šalių susiklosčiusius santykius ir bendravimo praktiką, kad būtų galima teigti apie sutarties esminį pažeidimą, kuris būtų pagrindu nutraukti sutartį. Ieškovas ir tretieji asmenys siekė išsaugoti sutartinius santykius, vedė derybas, ketino susitarti dėl mokėtinų sumų, todėl toks jų elgesys kol vyksta derybos ir nesusitarta dėl mokėtinų sumų ir tuo remiantis nemokamos įmokos, negali būti laikomas esminiu sutarties pažeidimu ir nesuvaržė iš esmės atsakovo interesų. Tokiu būdu atsakovas neturėjo teisės vienašališkai nutraukti sutarčių. Atsakovas, nutraukdamas sutartis, taip pat nesilaikė jų nutraukimo tvarkos. Teismų praktikoje pripažįstama, jog sutarties sąlygą, kad pranešimo apie sutarties nutraukimą terminas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo išsiuntimo dienos, prieštarauja CK 6.218 straipsnio 1 dalies normai. Atsakovas, nutraukdamas sutartis pažeidė bendradarbiavimo, kooperavimosi, bei pacta sunt servanda principus, nes sutartys turėjo būti restruktūrizuojamos, o ne nutraukiamos.

83.

9Tretieji asmenys byloje pareiškė savarankiškus reikalavimus pripažinti 2012 m. spalio 3 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „FM Real Estate“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00386 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 3 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir AARGAU, UAB sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00385 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 4 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir SBSUN, UAB sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00388 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Green Fin“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00413 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „FC Real Estate“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00412 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. spalio 18 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „ELIOINVEST“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00414 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; 2012 m. lapkričio 9 d. bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ ir UAB „Obwalden“ sudarytos paskolos sutarties Nr. 12-00438 EUR (su visais pakeitimais ir papildymais) vienašališką nutraukimą, atliktą bankrutavusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ iniciatyva, neteisėtu ir negaliojančiu; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

104.

11Pareikštus savarankiškus reikalavimus tretieji asmenys grindė tuo, jog tretieji asmenys ketino vykdyti elektros energijos gamybą, todėl šiam verslui vykdyti nuo 2012 m. spalio 3 d. iki 2012 m. lapkričio 9 d. atsakovas ir tretieji asmenys sudarė paskolos sutartis. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų vykdymas buvo užtikrintas ieškovo ir atsakovo sudarytomis laidavimo sutartimis. Saulės elektrinių įrengimo darbai buvo užbaigti 2013 m. gruodžio 6 d. Pasikeitęs teisinis reguliavimas lėmė elektros energijos supirkimo kainų sumažėjimą ir tokiu būdu pasunkėjo trečiųjų asmenų galimybės įvykdyti įsipareigojimus atsakovui. 2013 m. rugpjūčio 5 d. buvo sudaryti sutarčių pakeitimai, kuriais buvo nustatytas naujas įsipareigojimų vykdymo grafikas. Tretieji asmenys ne kartą kreipėsi į atsakovą, siūlydami taikiai spręsti skolų sureguliavimo klausimą, prašė nurodyti tikslų įsipareigojimų dydį. Tretieji asmenys sumokėjo atsakovui ne mažiau kaip 229 645,55 Eur įmokų, bet atsakovas trečiųjų asmenų paskolų likutį sumažino tik iki 76 268,80 Eur. Atsakovas taikė 7 proc. metinių palūkanų normą, nors sutarčių 2.5-2.9 punktuose atsakovas turėjo kas du metus pakeisti kintamą palūkanų normą. Pagal trečiųjų asmenų turimus duomenis tretieji asmenys gavo ir panaudojo iš sutartyse nurodytos 1 850 7000,00 Eur paskolos tik 1 548 429,96 Eur. Šios aplinkybės leido suabejoti atsakovo reikalaujamų mokėti įmokų pagrįstumu, tretieji asmenys bandė išsiaiškinti dėl susiklosčiusios situacijos, o atsakovas nebendradarbiavo, neteikė informacijos ir galiausiai nutraukė sutartis. Atsakovas nesilaikė sutarčių 5.11 ir 5.11.1. punktuose numatytų sutarčių nutraukimo procedūrų. Po pirmo įspėjimo atsakovo administratorius informavo, jog įspėjimas skirtas tik informuoti apie skolos dydį ir jokie veiksmai su sutartimi nebus atliekami. UAB „SBSUN“ nebuvo pateiktas net šis pirminis įspėjimas. Apie tai, jog sutartys bus nutrauktos nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. atsakovas tretiesiems asmenims pranešė 2016 m. birželio 27 d. Pranešimuose buvo nuodytas žinomai neteisingas įsipareigojimų dydis, nes tretiesiems asmenims buvo išmokėta tik 87 proc. paskolos sumos, be to, nebuvo pakeista 7 proc. palūkanų norma. Esant neaiškiam skolos dydžiui, tretieji asmenys negalėjo įvykdyti sąlygos, kad sutartys būtų nenutrauktos. Ieškovas 2016 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi su pakartotinu pasiūlymu dėl taikos sutarties, todėl atsakovas nesutikdamas su tokiu pasiūlymu pagal CK 6.218 straipsnio 2 d. turėjo atskiru pranešimu per protingą terminą pranešti apie sutarties nutraukimą. Paskolos sutarčių pažeidimas nelaikytinas esminiu pažeidimu, tai daro žalą pačiam atsakovui ir jo kreditoriams.

125.

13Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nesutikimą su ieškiniu grindė tuo, jog paskolos sutartys buvo nutrauktas ne dėl esminio sutarties pažeidimo pagal CK 6.217 straipsnį, o sutarčių 5.11. ir 5.11.1. numatytais atvejais. Ieškovas pats pripažįsta, jog tretieji asmenys nevykdo savo įsipareigojimų nuo 2015 metų. Netgi vertinant sutarčių nutraukimą pagal CK 6.217 straipsnį, tai jų pažeidimai yra esminiai, nes tretieji asmenys mokėjimų neatlieka nuo 2015 metų iki šiol. Paskolos sutarčių nutraukimo procedūra nebuvo pažeista. Tretieji asmenys apie paskolos sutarčių nevykdymą buvo informuoti 2015 m. vasario 13 d. pranešimais ir turėjo pakankamai laiko jas įvykdyti. Atsakovas nepažeidė bendradarbiavimo pareigos. Tarp šalių vyko derybos, bet derybų vedimo faktas nėra pagrindas nenutraukti sutartis. Ieškinio tenkinimo atveju sutartys taptų galiojančiomis, bet nei ieškovas, nei tretieji asmenys nėra pašalinę padarytų pažeidimų, todėl atsakovas vėl galės nutraukti sutartis tuo pačiu pagrindu.

146.

15Atsakovas su trečiųjų asmenų savarankiškais reikalavimais nesutiko ir prašė juos atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pateikė informaciją ieškovui ir tretiesiems asmenims, padarė suvestines apie skolos dydžius, klausė ar jiems yra suprantama ir ar reikalinga papildoma informacija. Trečiųjų asmenų siūlymai dėl taikaus ginčo sprendimo atsakovui buvo nepriimtini. Byloje pateikti išrašai iš bankinės sistemos pagrindžia, jog atsakovams buvo išmokėta visa paskolos suma, dalis sumos buvo perversta ieškovui, kaip tai nurodė tretieji asmenys, kitą dalį gavo tretieji asmenys. Trečiųjų asmenų mokėjimai buvo atliekami vėluojant 6 ir daugiau mėnesių, todėl pirmiausia buvo dengiamos palūkanos ir delspinigiai, o ne paskolos suma. Atsakovo manymu, sutarčių 5.11 ir 5.11.1. punktuose nurodytas 15 dienų terminas yra tas pats terminas ir nereikalingas pakartotinas įspėjimo termino nustatymas. Nepaisant to, apie sutarčių nutraukimą tretieji asmenys buvo įspėjami ir 2015 m. vasario 13 d. bei 2015 m. lapkričio 25 d. Sutartyse numatytas palūkanų keitimas praėjus 2 metams nuo sutarties sudarymo negalėjo būti taikomas, nes palūkanų norma buvo susieta su unijos siūlytų terminuotų indėlių palūkanų normomis, o atsakovui buvo iškelta bankroto byla ir buvo uždrausta verstis finansine veikla. Be to, atsakovas neprivalėjo keisti šios palūkanų normos. Tretieji asmenys nesikreipė dėl palūkanų normos pakeitimo.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškovo ieškinį ir trečiųjų asmenų pareikštus savarankiškus reikalavimus atmetė.

198.

20Teismas sprendė, kad atsakovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir perdavė tretiesiems asmenims nuosavybėn paskolos sutartyse numatytas piniginės lėšas.

219.

22Teismas pažymėjo, jog paskolos gavėjas tampa jam perduotų pinigų savininku ir nuo perdavimo momento tenka atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika (CK 6.870 straipsnio 3 dalis), todėl byloje esant pateiktiems įrodymams, jog piniginės lėšos buvo pervestos į trečiųjų asmenų sąskaitas, tolesnis jų likimas, nagrinėjat šioje byloje pareikštą ieškovo ir trečiųjų asmenų reikalavimus dėl sutarčių nutraukimo teisėtumo, nesusijęs su šios bylos nagrinėjimu ir teismo nevertinamas.

2310.

24Byloje pateikti įrodymai pagrindžia, jog nuo 2015 m. vasario mėn. iki paskolos sutarčių nutraukimo 2016 m. rugpjūčio 17 d., tarp trečiųjų asmenų, ieškovo ir atsakovo tam tikrais laikotarpiais vyko susirašinėjimas, buvo teikiami pasiūlymai dėl susiklosčiusios situacijos išsprendimo, buvo vedamos derybos, bet proceso dalyviams nepavyko susitarti dėl ginčo išsprendimo ir per visą šį laikotarpį tretieji asmenys nesumokėjo atsakovui ne vienos įmokos pagal sudarytas paskolos sutartys. Byloje nepateikta įrodymų, pagrindžiančių, jog tretieji asmenys atliktų mokėjimus ir po sutarčių nutraukimo.

2511.

26Iš byloje esančių 2016 m. liepos 27 d. pranešimų apie sutarčių nutraukimą teismas nustatė, jog atsakovas paskolos sutartis nutraukė ne dėl esminio pažeidimo, o remdamasis sutartyse 5.11. ir 5.11.1. punktuose numatytu atveju, todėl proceso dalyvių motyvų apie tai, ar buvo padarytas esminis sutarčių pažeidimas (CK 6.217 straipsnio 2 dalis), teismas nevertino, nes tai nesusiję su byloje nagrinėjamu ginču.

2712.

28Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog sutarties sąlygos yra parengtos atsakovo, aiškino sutarties sąlygas atsakovo nenaudai. Teismo vertinimu, paskolos sutarčių 5.11 ir 5.11.1. punktuose buvo susitarta dėl tokių paskolos sutarčių nutraukimo sąlygų ir tvarkos: 1) tretieji asmenys ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas; 2) atsakovas raštu pareikalauja šias įmokas sumokėti per 15 dienų; 3) atsakovas įspėja atsakovus prieš 15 dienų apie sutarties nutraukimą.

2913.

30Teismas sprendė, kad atsakovui buvo pagrindas vienašališkai nutraukti su trečiaisiais asmenimis sudarytas paskolos sutartis pagal 5.11. ir 5.11.1. punktus ir atsakovas laikėsi paskolos sutartyse nurodytos sutarčių nutraukimo tvarkos.

3114.

32Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir tretieji asmenys nepateikė jokių įrodymų ar nenurodė konkrečių aplinkybių, koks jų manymu turėtų būti tikslus mokamų įmokų konkretus dydis, nepateikė tai pagrindžiančių apskaičiavimų ir įrodymų. Teismas pažymėjo, jog tretieji asmenys, kilus ginčui dėl mokėtinų įmokų dydžio, elgdamiesi sąžiningai ir protingai, turėto atsakovui mokėti įmokas, kurias savo paskaičiavimu laiko pagrįstomis. Toks asmenis elgesys, kai asmuo motyvuodamas nesutikimu su vykdytinos piniginės prievolės dydžiu, iš viso nevykdo šios sutartinės prievolės, laikytinas sutarties pažeidimu ir nėra pagrindu atsisakyti vykdyti sutartį ar sustabdyti jos vykdymą.

33III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3415.

35Ieškovas UAB „Sun Industries“ ir tretieji asmenys UAB „AARGAU“, UAB „Elioinvest“, UAB „FC Real Estate“, UAB „FM Real Estate“, UAB „Green Fin“, UAB „Obwalden“, UAB „SBSUB“ apeliaciniu skundu prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus - trečiojo asmens UAB „ELIOINVEST“ vardu bankrutavusiohe kredito unijoje „Vilniaus taupomoji kasa“ atidarytų sąskaitų išrašus; išreikalauti iš atsakovo apeliaciniame skunde nurodytus įrodymus; Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, arba priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį ir trečiųjų asmenų savarankiškus reikalavimus tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3615.1.

37Aplinkybė, ar tretieji asmenys galėjo disponuoti visa paskolos suma, turi esminės reikšmės. Nustačius, kad tretieji asmenys negalėjo disponuoti ženklia paskolos sumos dalimi, turėtų būti konstatuota, kad atsakovas netinkamai skaičiavo ir iš trečiųjų asmenų įmokų dengė trečiųjų asmenų įsipareigojimus pagal paskolos sutartis, todėl įspėjimuose dėl paskolos sutarčių nutraukimo nurodyti įsipareigojimai neatitinka tikrovės, o nepagrįstų atsakovo reikalavimų neįvykdymas negali būti pagrįstas pagrindas nutraukti paskolos sutartis.

3815.2.

39Aplinkybę, kad didele dalimi paskolos lėšų tretieji asmenys nedisponavo, patvirtina į bylą pateikti įrodymai, kurių pirmosios instancijos teismas nevertino. Tretieji asmenys faktiškai disponavo tik dalimi paskolos lėšų, kuri buvo pervesta ieškovui į AB Swedbank esančią sąskaitą ir panaudota pagal paskolos sutartyse nurodytą paskirtį – saulės fotovoltinių elektrinių statybai.

4015.3.

41Į bylą pateikti įgaliojimai, kurių pagrindu atsakovas išdavė dalį paskolos lėšų grynaisiais fiziniam asmeniui, akivaizdžiai nesuteikė teisės atlikti tokių operacijų. Tretieji asmenys pirmosios instancijos teismo prašė iškviesti liudyti, be kita ko, grynųjų pinigų išėmimo operacijas atlikusius asmenis, kad šie galėtų paliudyti pinigų išėmimo aplinkybes, tačiau pirmosios instancijos teismas šį prašymą atmetė.

4215.4.

43Aplinkybę, kad ženkli dalis paskolos lėšų vis dar galimai yra atsakovo žinioje ir nebuvo perduota trečiųjų asmenų dispozicijon, patvirtina iš atsakovo išreikalauti įrodymai Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1328-803/2017, pagal Kredito unijos ieškinį vienam iš trečiųjų asmenų UAB „ELIOINVEST“ dėl skolos pagal paskolos sutartį priteisimo. Iš atsakovo pateiktų sąskaitų išrašų matyti, kad dalis trečiojo asmens UAB „ELIOINVEST“ tariamai suteiktų paskolos lėšų, iš viso 51 444,00 Eur (177 612,03 Lt), galimai vis dar yra atsakovo kontroliuojamoje sąskaitoje Nr. ( - ). Pats trečiasis asmuo UAB „ELIOINVEST“ apie šios sąskaitos ir joje esančio depozito egzistavimą sužinojo tik 2017 m. rugpjūčio 25 d., išreikalavus įrodymus iš atsakovo UAB „ELIOINVEST“ skolos byloje. Apeliantai nėra gavę iš atsakovo ir neturi jokių pajų sertifikatų, ar kitų minėtų lėšų statusą pagrindžiančių įrodymų. Taigi, nėra jokio pagrindo prielaidai, kad tretieji asmenys galėjo disponuoti šiomis lėšomis.

4415.5.

45Atsakovas nevykdė nei pareigos pakeisti palūkanų normą paskolos sutartyje nustatyta tvarka, nei pareigos informuoti apie aktualų mokėjimo grafiką. Tai, kad atsakovas iki šiol nepagrįstai skaičiuoja 7 proc. palūkanas, rodo į nagrinėjamas civilines bylas dėl skolos pagal paskolos sutartis priteisimo atsakovo pateiktos pažymos apie tariamus trečiųjų asmenų įsipareigojimus.

4615.6.

47Nėra aišku, už kokius laikotarpius paskaičiuotas nutraukimo pranešimuose nurodytas delspinigių dydis. Todėl tiek sutarčių nutraukimo metu, tiek ir šiuo metu negavus atitinkamos informacijos iš atsakovo, neįmanoma nustatyti ar tinkamai pagal paskolos sutartis įskaitytos sumokėtos lėšos ir ar buvo (yra) pagrindas tretiesiems asmenims ir (ar) ieškovui gintis nuo pareikštų reikalavimų, reikalaujant taikyti 6 mėnesių ieškinio senatį delspinigiams.

4815.7.

49Atsakovas, pats tinkamai nevykdydamas savo įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir nutraukimo pranešimuose žinomai klaidingai nurodydamas, o vėliau vengdamas patikslinti paskolos sutarties nuostatomis pagrįstus trečiųjų asmenų įsipareigojimus, neįgijo teisės vienašališkai nutraukti paskolos sutartis.

5015.8.

51Atsakovo bankroto administratoriaus patvirtinimas įrodo, kad atsakovo valia akivaizdžiai buvo nukreipta ne į paskolos sutarčių nutraukimo inicijavimą, o į trečiųjų asmenų ir ieškovo informavimą apie įsipareigojimų dydį tolimesnėms deryboms dėl skolos sureguliavimo.

5215.9.

532016 m. liepos 27 d. nutraukimo pranešimuose nurodyta, kad paskolos sutartys nutraukiamos nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nedelsiant, t. y. m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu pasiūlymu dėl taikos sutarties sudarymo (skolų klausimo sureguliavimo), pagrįstai manytina, kad atsakovas, nesutikdamas su tokiu pasiūlymu vadovaujantis minėta CK 6.218 str. 2 d. nuostata privalėjo atskiru pranešimu per protingą terminą papildomai pranešti apie sutarties nutraukimą. Atsakovas šios įstatymo nustatytos pareigos neįvykdė ir be atskiro pranešimo apie paskolos sutarčių nutraukimą, kreipėsi į teismą su ieškiniais dėl skolos priteisimo.

5415.10.

55Trečiųjų asmenų paskolos sutarčių vykdymo laikinas sustabdymas nelaikytinas esminiu sutarties pažeidimu. Paskolos sutartyse nurodyta nutraukimo procedūra yra prieštaringa, paskolos sutartis atsakovas nutraukė akivaizdžiai nesilaikydamas net ir formalios nutraukimo tvarkos, sutarties nutraukimas nagrinėjamu atveju negali būti vertinamas vien formaliai, o privalu atsižvelgti į sutarties vykdymo aplinkybes (CK 6.200 str. 1 d.), šalių bendradarbiavimą ir interesų pusiausvyrą (CK 6.200 str. 2 d.), kiek padarytas sutarties pažeidimas yra esminis nukentėjusiai šaliai (CK 6.217 str. 2 d.), sutarties nutraukimo pasekmes šalims ir kitas reikšmingas aplinkybes.

5615.11.

57Tretieji asmenys per maždaug 2 metų laikotarpį nuo paskolos sutarčių sudarymo iki nutraukimo sumokėjo atsakovui sumą lygią net apie 15 proc faktiškai išmokėtos paskolos sumos, įskaitant sumokėtas žinomai sutartimis nepagrįstas didžiules palūkanas ir (ar) delspinigius. Įvertinant tai, kad paskolos sutartys sudarytos 10 metų laikotarpiui, tokios apimties įsipareigojimų įvykdymas negali būti pripažįstamas, kaip iš esmės pažeidžiantis atsakovo pagrįstus lūkesčius, ypač įvertinant pačio atsakovo netinkamų veiksmų mastą. Pagrįstai teigtina, kad byloje nustačius realų tretiesiems asmenims disponuoti suteiktos paskolos dydį, atitinkamai perskaičiavus periodines įmokas ir perskirsčius dengimus, trečiųjų asmenų įsipareigojimų apimtims iš esmės pasikeistų.

5816.

59Atsakovas bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

6016.1.

61Apeliaciniame skunde yra keliami argumentai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės atmesti ieškinio, kadangi neva tretieji asmenys nebuvo gavę visos ginčo paskolų sutartyse nurodytos paskolos sumos. Atsakovo nuomone, šie klausimai nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl apeliacinio skundo argumentai yra iš viso nenagrinėtini, kadangi šios bylos ginču dalyku yra tik paskolų sutarčių nutraukimo teisėtumo klausimai.

6216.2.

63Nėra pagrindo teigti, kad visos paskolų sumos tretiesiems asmenims nebuvo išmokėtos – juk tuo atveju, jeigu jos nebūtų buvusios išmokėtos, tretieji asmenys nebūtų sudarę paskolų sutarčių mokėjimo grafikų keitimo susitarimų, kuriuose yra nurodyta tokia pati paskolos suma kaip ir paskolų sutartyse.

6416.3.

65Paskolų išmokėjimą pagrindžia į bylą pateikti trečiųjų asmenų banko sąskaitos išrašai, kuriuose yra aiškiai matyti, kad visos paskolų sumos buvo išmokėtos į trečiųjų asmenų vardu atidarytas banko sąskaitas. Negana to, nei tretieji asmenys, nei ieškovas bylos nagrinėjimo metu neneigė, kad šios banko sąskaitos buvo atidarytos pas atsakovą jų vardu.

6616.4.

67Visą paskolų sumos išmokėjimą pagrindžia tai, kad iš esmės visą paskolos sumą patys tretieji asmenys iš savo banko sąskaitų išmokėjimo bankiniais pavedimais ir išsigrynino grynaisiais pinigais. Aplinkybes, kad didžioji dalis piniginių lėšų buvo išmokėta bankiniu pavedimu pagrindžia pačių trečiųjų asmenų nurodytos ir pripažįstamos aplinkybes, kad lėšos buvo sumokėtos ieškovui UAB „Sun Industries“.

6816.5.

69Trečiųjų asmenų argumentus taip pat paneigia faktas, kad argumentus dėl neva ne visų išmokėtų paskolos pinigų tretieji asmenys pradėjo kelti tik tuomet, kai atsakovas nutraukė su jais sudarytas paskolos sutartis ir pareiškė prieš juos ieškinius dėl skolos išieškojimo. Tuo atveju, jeigu piniginės lėšos nebūtų išmokėtos pilna apimtimi, tretieji asmenys būtų jų reikalavę anksčiau, o ne pradėję reikšti pretenzijas atsakovui praėjus 3 metams po paskolų suteikimo.

7016.6.

71Kad paskolos tretiesiems asmenims yra išmokėtos pilna apimtimi yra pripažinę ir patys tretieji asmenys atsakovui pateiktais raštais. Šiais raštais tretieji asmenys teikė prašymą pakeisti paskolos grąžinimo grafikus ir pakeisti kitas paskolų sutarčių sąlygas. Kiekviename iš šių prašymų tretieji asmenys aiškiai nurodė, kokia jiems yra suteikta paskolos suma, kuri sutampa su paskolų sutartyse nurodytomis sumomis. Tuo tarpu apeliantai nepateikė jokių skaičiavimu, kurie pagrįstų, kaip neva turėjo įsipareigojimus skaičiuoti atsakovas.

7216.7.

73Apeliaciniame skunde yra dėstoma pozicija, kad tretieji asmenys niekaip negalėjo suprasti ir žinoti, kaip, kokiais pagrindais ir remiantis kokiais skaičiais atsakovas skaičiuoja jų atžvilgiu delspinigius ir palūkanas, tačiau apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, ir tai, kad palūkanos nebus perskaičiuojamos apeliantai buvo informuoti ir jokių pretenzijų nereiškė.

7416.8.

75Atsižvelgiant į tai, kad patys tretieji asmenys neišreiškė suinteresuotumo dėl palūkanų normos keitimo, o atsakovas tokio palūkanų keitimo pats inicijuoti neturėjo pareigos ir objektyvių galimybių, laikytina, kad paskolos sutartims visu jos galiojimo laikotarpiu pagrįstai buvo taikoma (nekeičiama) pirminė 7 proc. palūkanų norma, o pranešimuose dėl paskolų sutarčių nutraukimo nurodyti duomenys buvo teisingi, atitiko tikrovę.

7616.9.

77Nurodymas, kad pranešimas siunčiamas informaciniais tikslais informuoti apie skolos dydį, nereiškia, kad tretieji asmenys nėra pažeidę paskolos sutarčių. Priešingai, jau pats įspėjimas buvo siunčiamas patvirtinti šias aplinkybes ir nurodyti skolų dydį. Tai reiškia, kad tokio pranešimo išsiuntimas nereiškia ir negali reikšti, kad paskolos sutarčių pažeidimo faktas neegzistuoja ar kad jo atsisakoma.

7816.10.

79Trečiųjų asmenų atlikti paskolų sutarčių pažeidimai yra pripažintini esminiais ir suteikė teisę atsakovui nutraukti paskolų sutartis.

8016.11.

81Priešingai nei nurodo tretieji asmenys, jų paimtos paskolos likutis pagrįstai sumažėjo tik 76 268.80 Eur suma. Ši pozicija yra pagrįsta tuo, kad tretieji asmenys netinkamai vykdė jų sutartines prievoles ne laiku pervesdami mokėtinas sumas. Atitinkamai jų mokėjimai buvo nukreipiami dengti palūkanas ir delspinigius, o tik likusi dalis buvo skirta dengti paskoloms

82IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8317.

84Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

8518.

86Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai atsakovas nutraukė su trečiaisiais asmenimis sudarytas paskolų sutartis.

8719.

88Ieškovas ir tretieji asmenys savo reikalavimus pirmosios instancijos teisme grindė aplinkybe, kad atsakovas nėra išmokėjęs visos paskolos sumos, todėl įspėjimuose dėl paskolos sutarčių nutraukimo nurodyti įsipareigojimai neatitinka tikrovės. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir perdavė tretiesiems asmenims nuosavybėn paskolos sutartyse numatytas piniginės lėšas. Apeliantai su tokia teismo išvada nesutinka ir nurodo, kad tretieji asmenys faktiškai disponavo tik dalimi paskolos lėšų, kuri buvo pervesta ieškovui į AB Swedbank esančią sąskaitą ir panaudota pagal paskolos sutartyse nurodytą paskirtį – saulės fotovoltinių elektrinių statybai.

8920.

90Visų pirma, paskolų išmokėjimą tretiesiems asmenims pagrindžia į bylą pateikti trečiųjų asmenų banko sąskaitos išrašai (el. b. l. 4, 99-114, 122, 130-133, t. 4). Iš šių sąskaitos išrašų matyti, kad atsakovas tretiesiems asmenims pervedė paskolų sutartyse nurodytas sumas. Vėliau, dalis lėšų buvo pervesta ieškovui ir išgryninta. Be to, kaip pagrįstai pažymi ir atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą, tretieji asmenys, 2013 m. rugpjūčio mėn., t. y. praėjus dideliam laiko tarpui nuo faktinio paskolų sumų išmokėjimo, sudarė susitarimus dėl paskolos sutarčių keitimo, kuriuose buvo nurodytos tos pačios paskolų sumos. Tikėtina, kad tuo atveju, jeigu tretiesiems asmenims nebūtų išmokėtos visos paskolų sumos, tretieji asmenys nebūtų sudarę paskolų sutarčių mokėjimo grafikų keitimo susitarimų, kuriuose yra nurodyta tokia pati paskolos suma kaip ir paskolų sutartyse. Be to, tretieji asmenys atsakovui teiktuose raštuose dėl skolos grąžinimo išdėstymo ir atleidimo nuo delspinigių (el. b. l. 1-14, t. 5), kuriais jie prašė pakeisti paskolos grąžinimo grafikus ir pakeisti kitas paskolų sutarčių sąlygas, patys nurodė, kokia jiems yra suteikta paskolos suma, kuri sutampa su paskolų sutartyse nurodytomis sumomis. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog atsakovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir perdavė tretiesiems asmenims nuosavybėn paskolos sutartyse numatytas piniginės lėšas.

9121.

92Apeliantai skunde nurodo, kad paskolos lėšos pervestos ne į paskolos sutartyse nurodytas trečiųjų asmenų sąskaitas, o atsakovo bankrutavusius kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ kontroliuojamas sąskaitas. Pasak apeliantų, tinkamu lėšų perdavimu gali būti laikomas tik paskolos lėšų pervedimas į tokią sąskaitą, kurią paskolos gavėjas gali realiai valdyti ir joje esančiomis lėšomis disponuoti. Tačiau pažymėtina, kad apeliantai bylos nagrinėjimo metu neginčijo fakto, kad šios banko sąskaitos buvo atidarytos pas atsakovą jų vardu. Be to, visą paskolos sumą patys tretieji asmenys iš savo banko sąskaitų išmokėjimo bankiniais pavedimais ir išsigrynino grynaisiais pinigais. Kadangi, paskolos gavėjas tampa jam perduotų pinigų savininku ir nuo perdavimo momento tenka atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika (CK 6.870 straipsnio 3 dalis), todėl byloje esant pateiktiems įrodymams, jog piniginės lėšos buvo pervestos į trečiųjų asmenų sąskaitas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tolesnis jų likimas, nagrinėjat šioje byloje pareikštą ieškovo ir trečiųjų asmenų reikalavimus dėl sutarčių nutraukimo teisėtumo, nesusijęs su šios bylos nagrinėjimu ir teismo nevertinamas. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliantų argumentų, jog dalis trečiojo asmens UAB „ELIOINVEST“ suteiktos paskolos lėšų, galimai vis dar yra atsakovo kontroliuojamoje sąskaitoje Nr. ( - ).

9322.

94Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus, jog į bylą pateikti įgaliojimai, kurių pagrindu atsakovas išdavė dalį paskolos lėšų grynaisiais fiziniam asmeniui, akivaizdžiai nesuteikė teisės atlikti tokių operacijų. Šiais įgaliojimais (el. b. l. 123-129, t. 4) tretieji asmenys įgaliojo Ž. V. atstovauti Kredito unijoje „Vilniaus taupomoji kasa“ pasirašant ir atsiimant tretiesiems asmenims suteiktos paskolos išmokėjimo dokumentus, mokėjimo pavedimus bei kitus dokumentus ir atliekant visus kitus susijusius veiksmus. Todėl darytina išvada, kad atsakovas turėjo teisę įgaliotam asmeniui išduoti paskolą grynaisiais pinigais. Be to, pažymėtina, kad sudarant paskolų sutarčių pakeitimus, taip pat tretiesiems asmenims susirašinėjant su atsakovu dėl paskolos sąlygų pakeitimo, tretieji asmenys nereiškė pretenzijų, jog dalis paskolos buvo išduota minėtam fiziniam asmeniui grynaisiais pinigais, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti, jog, išduodami minėtus įgaliojimus, tretieji asmenys išreiškė valią įgaliotam asmeniui leisti atsiimti paskolos lėšas. Byloje taip pat nėra duomenų, kad trečiųjų asmenų suteikti įgaliojimai yra nuginčyti ir negaliojantys.

9523.

96Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantais, kad atsakovas nevykdė nei pareigos pakeisti palūkanų normą paskolos sutartyje nustatyta tvarka, nei pareigos informuoti apie aktualų mokėjimo grafiką. Pasak apeliantų, sutarčių Specialiosios dalies 2.5 - 2.9 punktuose yra numatyta kintama palūkanų norma, kuri privalėjo būti keičiama kas 2 metus. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad visų paskolų sutarčių 2 metų galiojimo terminas suėjo tuomet, kai atsakovui Vilniaus apygardos teismas jau buvo iškėlęs bankroto bylą. Iškėlus bankroto bylą atsakovui buvo uždrausta teikti finansines paslaugas (Kredito unijų įstatymo 8 straipsnis). Pažymėtina, kad apie tai ieškovas taip pat buvo informuotas 2015 m. gruodžio 2 d. el. laišku (el. b. l. 21,22, t. 4), kuriame atsakovas nurodė, kad „Pradinėje sutartyje numatytos kintamos palūkanos susietos su unijos siūlytų terminuotų indėlių palūkanų normomis. Kadangi po bankroto bylos iškėlimo kredito unija terminuotų indėlių paslaugos nebeteikia, kintamų palūkanų normos sieti nebėra su kuo. Dėl šios priežasties palūkanų norma nėra perskaičiuojama (todėl paliekama galioti ta norma, kurio galiojo sutarties pasirašymo metu)“.

9724.

98Byloje taip pat nėra duomenų, kad tretieji asmenys kreipėsi į atsakovą, prašydami pakeisti palūkanų normą. Paskolų sutarčių bendrosios dalies 4.2 punkte numatyta, kad kredito unija privalo pakeitus palūkanų normą (jeigu ją pakeičia) paskolos sutartyje nurodytais atvejais pateikti paskolos gavėjui naują mokėjimų tvarkaraštį ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo naujo tvarkaraščio sudarymo datos. Atsižvelgiant į tai, kad palūkanų norma nebuvo pakeista, atsakovas neturėjo pareigos sudaryti naują paskolos grąžinimo tvarkaraštį ir pateikti jį tretiesiems asmenims.

9925.

100Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus, kad ieškovas, gavęs 2016 m. liepos 27 d. pranešimą, jog paskolos sutartys nutraukiamos nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d., 2018 m. rugpjūčio 13 d. kreipėsi į atsakovą su pakartotiniu pasiūlymu dėl taikos sutarties sudarymo (skolų klausimo sureguliavimo), todėl atsakovas, nesutikdamas su tokiu pasiūlymu, vadovaujantis CK 6.218 str. 2 d. nuostata, privalėjo atskiru pranešimu per protingą terminą papildomai pranešti apie sutarties nutraukimą. Pažymėtina, kad minėta CK 6.218 str. 2 d. nuostata taikoma tada, kai viena sutarties šalis pažeidžia sutartį iš esmės, tuo tarpu ginčo atveju paskolos sutartys buvo nutrauktos ne dėl esminio sutarties pažeidimo, o remiantis paskolų sutarčių 5.11. ir 5.11.1. p. nuostatomis, kurios įtvirtina paskolos davėjo teisę nutraukti paskolos sutartis vienašališkai, įspėjus paskolos gavėją ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, kai paskolos gavėjas ilgiau kaip vieną mėnesį delsia sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas ir nesumoka šių įmokų per 15 kalendorinių dienų nuo paskolos davėjo rašytinio pareikalavimo. Atsižvelgiant į tai, CK nuostatos, reglamentuojančios sutarties nutraukimą, esant esminiam sutarties pažeidimui, šiuo atveju netaikytinos.

10126.

102Apeliantai skunde nurodo, kad atsakovas akivaizdžiai nesilaikė paskolos sutartyse nustatytos sutarčių nutraukimo tvarkos, tačiau teisėjų kolegija tokius apeliantų argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Bylos duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys paskutines įmokas pagal paskolos sutartis sumokėjo 2015 m. sausio mėnesį ir daugiau nemokėjo įmokų. Apeliantai šios aplinkybės neginčija. Suėjus daugiau kaip mėnesiui nuo pagal sutartys mokėtinų įmokų nesumokėjimo, atsakovas 2015 m. vasario 13 d. ir 2015 m. lapkričio 25 d. raštais pradėjo paskolos sutarčių nutraukimo procedūrą, informuodamas trečiuosius asmenis apie skolos dydžius ir nustatydamas 15 dienų terminą pašalinti sutarčių pažeidimus. Kadangi tretieji asmenys per nustatytą terminą nesumokėjo įmokų ir toliau nemokėjo įmokų, atsakovas 2016 m. liepos 27 d. pranešimais informavo trečiuosius asmenis apie paskolos sutarčių nutraukimą nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d., kaip tai numatyta šalių sudarytų paskolos sutarčių 5.11. ir 5.11.1. punktuose, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovas laikėsi paskolos sutartyse nurodytos sutarčių nutraukimo tvarkos. Nors apeliantai nurodo, kad atsakovo bankroto administratoriaus 2015 m. spalio 29 d. el. laiškas (el. b. l. 201, t. 1) įrodo, kad atsakovo valia akivaizdžiai buvo nukreipta ne į paskolos sutarčių nutraukimo inicijavimą, o į trečiųjų asmenų ir ieškovo informavimą apie įsipareigojimų dydį tolimesnėms deryboms dėl skolos sureguliavimo, tačiau teisėjų kolegija pritaria atsakovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentams, jog nurodymas, kad pranešimas siunčiamas informaciniais tikslais informuoti apie skolos dydį, nereiškia, kad tretieji asmenys nėra pažeidę paskolos sutarčių. Tokio pranešimo išsiuntimas nepatvirtina, kad atsakovas atsisakė savo teisės vienašališkai nutraukti paskolos sutartis.

10327.

104Kreditoriui renkantis pažeistų savo teisių gynimo būdą, be kitų, taikomas favor contractus principas, kuris reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio (paskutinė priemonė) priemonę. Kasacinio teismo konstatuota, kad sutarties nutraukimas, kaip vienas iš pažeistų teisių gynybos būdų, pagal tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamą favor contractus principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reguliavimą yra išimtinis teisių gynimo būdas, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyme įtvirtintas ir faktinis pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Vis dėlto, pripažįstant favor contractus principo svarbumą sutartiniams santykiams, negalima šio principo suabsoliutinti, paneigiant kitų kreditoriaus teisių gynimo būdų egzistavimą ir panaudojimo galimybę, nes sutarties laisvės principas užtikrina sutarties šalies teisę pasirinkti ir pasinaudoti jo interesus geriausiai atitinkančiu teisių gynimo būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2013).

10528.

106Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tretieji asmenys nevykdė įsipareigojimų, nemokėjo įmokų nuo 2015 m. sausio, todėl atotrūkis tarp trečiųjų asmenų prisiimtų pagal sutartį įvykdyti įsipareigojimų ir faktiškai įvykdytų įsipareigojimų iš esmės pradėjo formuotis nuo 2015 m. ir iki sutarčių nutraukimo nuolat didėjo, todėl atsakovas ilgą laiką negavo to, ką turėjo ir pagrįstai tikėjosi gauti pagal sutartis, ir tai sudarė pakankamą pagrindą atsakovui manyti, kad sutartys ateityje nebus tinkamai įvykdytos. Atsakovas kelis kartus įspėjo trečiuosius apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir dėl to kilsiančias pasekmes. Tai patvirtina, kad atsakovas iš karto nesiėmė pačių griežčiausių priemonių ir sutarties iš karto nenutraukė. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo sutikti su apeliantais, kad šiuo atveju atsakovas pažeidė favor contractus principą.

10729.

108Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė visas reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė ginčo santykį reglamentuojančias materialines teisės normas, nepadarė proceso normų pažeidimų, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą ir naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

109Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

110Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2012 m.... 6. 2.... 7. Pareikštą ieškinį ieškovas grindė tuo, jog tarp trečiųjų asmenų ir... 8. 3.... 9. Tretieji asmenys byloje pareiškė savarankiškus reikalavimus pripažinti 2012... 10. 4.... 11. Pareikštus savarankiškus reikalavimus tretieji asmenys grindė tuo, jog... 12. 5.... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš... 14. 6.... 15. Atsakovas su trečiųjų asmenų savarankiškais reikalavimais nesutiko ir... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimu ieškovo... 19. 8.... 20. Teismas sprendė, kad atsakovas tinkamai įvykdė savo sutartinius... 21. 9.... 22. Teismas pažymėjo, jog paskolos gavėjas tampa jam perduotų pinigų savininku... 23. 10.... 24. Byloje pateikti įrodymai pagrindžia, jog nuo 2015 m. vasario mėn. iki... 25. 11.... 26. Iš byloje esančių 2016 m. liepos 27 d. pranešimų apie sutarčių... 27. 12.... 28. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog sutarties sąlygos yra parengtos atsakovo,... 29. 13.... 30. Teismas sprendė, kad atsakovui buvo pagrindas vienašališkai nutraukti su... 31. 14.... 32. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas ir tretieji asmenys nepateikė jokių... 33. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 15.... 35. Ieškovas UAB „Sun Industries“ ir tretieji asmenys UAB „AARGAU“, UAB... 36. 15.1.... 37. Aplinkybė, ar tretieji asmenys galėjo disponuoti visa paskolos suma, turi... 38. 15.2.... 39. Aplinkybę, kad didele dalimi paskolos lėšų tretieji asmenys nedisponavo,... 40. 15.3.... 41. Į bylą pateikti įgaliojimai, kurių pagrindu atsakovas išdavė dalį... 42. 15.4.... 43. Aplinkybę, kad ženkli dalis paskolos lėšų vis dar galimai yra atsakovo... 44. 15.5.... 45. Atsakovas nevykdė nei pareigos pakeisti palūkanų normą paskolos sutartyje... 46. 15.6.... 47. Nėra aišku, už kokius laikotarpius paskaičiuotas nutraukimo pranešimuose... 48. 15.7.... 49. Atsakovas, pats tinkamai nevykdydamas savo įsipareigojimų pagal paskolos... 50. 15.8.... 51. Atsakovo bankroto administratoriaus patvirtinimas įrodo, kad atsakovo valia... 52. 15.9.... 53. 2016 m. liepos 27 d. nutraukimo pranešimuose nurodyta, kad paskolos sutartys... 54. 15.10.... 55. Trečiųjų asmenų paskolos sutarčių vykdymo laikinas sustabdymas... 56. 15.11.... 57. Tretieji asmenys per maždaug 2 metų laikotarpį nuo paskolos sutarčių... 58. 16.... 59. Atsakovas bankrutavusi kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ su... 60. 16.1.... 61. Apeliaciniame skunde yra keliami argumentai, kad pirmosios instancijos teismas... 62. 16.2.... 63. Nėra pagrindo teigti, kad visos paskolų sumos tretiesiems asmenims nebuvo... 64. 16.3.... 65. Paskolų išmokėjimą pagrindžia į bylą pateikti trečiųjų asmenų banko... 66. 16.4.... 67. Visą paskolų sumos išmokėjimą pagrindžia tai, kad iš esmės visą... 68. 16.5.... 69. Trečiųjų asmenų argumentus taip pat paneigia faktas, kad argumentus dėl... 70. 16.6.... 71. Kad paskolos tretiesiems asmenims yra išmokėtos pilna apimtimi yra... 72. 16.7.... 73. Apeliaciniame skunde yra dėstoma pozicija, kad tretieji asmenys niekaip... 74. 16.8.... 75. Atsižvelgiant į tai, kad patys tretieji asmenys neišreiškė suinteresuotumo... 76. 16.9.... 77. Nurodymas, kad pranešimas siunčiamas informaciniais tikslais informuoti apie... 78. 16.10.... 79. Trečiųjų asmenų atlikti paskolų sutarčių pažeidimai yra pripažintini... 80. 16.11.... 81. Priešingai nei nurodo tretieji asmenys, jų paimtos paskolos likutis... 82. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 83. 17.... 84. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 85. 18.... 86. Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėtai atsakovas nutraukė su trečiaisiais... 87. 19.... 88. Ieškovas ir tretieji asmenys savo reikalavimus pirmosios instancijos teisme... 89. 20.... 90. Visų pirma, paskolų išmokėjimą tretiesiems asmenims pagrindžia į bylą... 91. 21.... 92. Apeliantai skunde nurodo, kad paskolos lėšos pervestos ne į paskolos... 93. 22.... 94. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus, jog į bylą... 95. 23.... 96. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantais, kad atsakovas... 97. 24.... 98. Byloje taip pat nėra duomenų, kad tretieji asmenys kreipėsi į atsakovą,... 99. 25.... 100. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantų argumentus, kad... 101. 26.... 102. Apeliantai skunde nurodo, kad atsakovas akivaizdžiai nesilaikė paskolos... 103. 27.... 104. Kreditoriui renkantis pažeistų savo teisių gynimo būdą, be kitų, taikomas... 105. 28.... 106. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tretieji asmenys nevykdė... 107. 29.... 108. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo... 109. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 110. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 25 d. sprendimą palikti...