Byla 2-926-278/2012
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Vėtrūna“ ieškinį atsakovei Visagino savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei (toliau - AB) „Pramprojektas“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Irdaiva“, UAB „Struktūra“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir,

Nustatė

2ieškovė UAB „Vėtrūna“ nurodo, kad 2012-05-15 pateikė paraišką Visagino savivaldybės administracijos 2012-04-17 paskelbtam supaprastintam ribotam konkursui „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos (5 atskiros zonos (etapai) sukūrimo Visagino ežero pakrantėje – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra“, pirkimo Nr. 120433 (toliau – Pirmasis konkursas), tačiau bendrovės pasiūlymas buvo atmestas. Teigia, jog pareiškus ieškinį teismui dėl procesinio sprendimo panaikinimo, 2012-09-21 atsakovė patvirtino naują konkursą, „Sporto zonos modernizavimas ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje, atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis“, pirkimo Nr. 127717 (toliau – Antrasis konkursas), kurio konkursinės sąlygos iš esmės visiškai nesiskiria nuo 2012-04-17 skelbto konkurso sąlygų. Nurodo, kad 2012-09-21 konkurso sąlygose atsakovė nustatė padidintą kritinio likvidumo ir papildomai bendrojo likvidumo koeficientą – 1. Mano, jog sumažinus Antrajame konkurse numatytas darbų apimtis ir nustačius aukštesnius minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, atsakovė pažeidė viešojo pirkimo procedūros skaidrumo principą. Be to, perkančioji organizacija piktnaudžiauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 35 straipsnyje numatyta teise ir ja naudojasi formaliai, nesąžiningais, neskaidriais tikslais galimai proteguodama perkančiajai organizacijai priimtinus tiekėjus. Prašo teismą Visagino savivaldybės administracijos sprendimą įtraukti į supaprastinto riboto konkurso „Sporto zonos modernizavimas ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje, atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis“ sąlygas 25.2.3 punktą, kuriuo nustatytas kritinio ir bendrojo likvidumo koeficientas „1“ pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu, 25.2.3. punktą pripažinti negaliojančiu ir supaprastintą ribotą konkursą nutraukti.

3Procesiniais dokumentais Visagino savivaldybės administracija ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad konkursas, kurį ieškovė įvardija Pirmuoju, buvo vykdomas iki 2012-10-12, iki viešojo pirkimo komisija nusprendė šį konkursą laikyti pasibaigusiu, atmetus vienintelį pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Nurodo, kad šiuos atsakovės veiksmus Panevėžio apygardos teismas 2012-11-07 sprendimu yra pripažinęs teisėtais, todėl teigia, jog perkančioji organizacija teisėtai nutraukusi konkursą, turėjo teisę ir pareigą paskelbti naują konkursą su pakeista technine specifikacija, kuri atitiktų atsakovės poreikius ir leistų tiekėjams pateikti perkančiosios organizacijos turimas lėšas atitinkančius pasiūlymus. Teigia, jog pasiūlyta pernelyg didelė kaina buvo pagrindas keisti projektavimo užduotį (techninę specifikaciją), esmingai mažinant būsimų darbų apimtis. Nurodo, jog Antrojo konkurso techninė specifikacija atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, nėra diskriminacinė, pasiūlymus gali pateikti kiekvienas tinkamai kvalifikuotas ir finansiškai pajėgus dalyvis, todėl nėra pagrindo nutraukti konkursą ieškovės nurodytais pagrindais. Nurodo, jog perkančioji organizacija nustatė teisėtus ir pagrįstus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, skirtus įsitikinti konkurso dalyvių ekonominiu ir finansiniu pajėgumu bei gebėjimu įvykdyti itin didelės vertės visuomeninės ir tarptautinės svarbos objektų, projektavimo ir rangos darbų sutartį. Teigia, jog ieškovė pateikė paraišką naujam konkursui ir deklaravo jog atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Vien ta aplinkybė, jog UAB “Vėtrūna” deklaruoja atitinkanti Antrojo konkurso 25.2.3 p. nustatytus kritinio ir bendrojo likvidumo reikalavimus, akivaizdžiai patvirtina, kad ieškinyje ginčijami koeficientai nėra aukšti, yra proporcingi pirkimo objektui ir, UAB “Vėtrūna” teigimu, ji šiuos reikalavimus atitinka. Mano, jog ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, teismo procesą naudoja siekdama daryti neteisėtą įtaką atsakovei, vertinant paraišką Antrajam konkursui. Prašymas skirti teismo ekspertizę dėl konkursų techninių specifikacijų vertintinas kaip siekis vilkinti procesą, be to, ieškovė nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių siūlomų ekspertų kvalifikaciją, užduotini ekspertams klausimai susiję su teisės normų taikymu ir aiškinimu. Mano, jog ieškovė prašo įvertinti Antrojo konkurso techninę specifikaciją tik tuo aspektu, jog atsakovė neteisėtai nutraukė Pirmąjį konkursą, tačiau minėto konkurso nutraukimo klausimas yra išspręstas įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2012-11-07 sprendimu. Pažymi, kad nė viena ieškovės pateikta paraiška nebuvo atmesta dėl neatitikimo ginčijamam Konkurso sąlygų 25.2.3 punktui. Siūlo už nesąžiningai pateiktą ieškinį UAB “Vėtrūna” skirti 20 000 Lt baudą.

4Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip byloje teikianti išvadą valstybinė institucija, išvadoje nurodo, jog už viešojo pirkimo dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitikimą VPĮ reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, atsakinga perkančioji organizacija. Teigia, jog perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinius kriterijus, turi objektyviai įvertinti rinkoje esančią situaciją ir nustatyti tokius kriterijus, kurie užtikrintų efektyvią konkurenciją bei suteiktų perkančiajai organizacijai daugiau galimybių gauti finansiškai, ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų ir tokiu būdu pasiekti viešųjų pirkimų tikslą. Nurodo, kad 2012-04-17 atsakovės skelbtas konkursas yra pasibaigęs, nes buvo atmesti visi tiekėjų pasiūlymai.

5Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatyta, kad atsakovė Visagino savivaldybės administracija 2012-04-17 paskelbė supaprastintą ribotą konkursą „Sporto ir aktyvaus poilsio zonos (5 atskiros zonos (etapai) sukūrimo Visagino ežero pakrantėje - rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra“ pirkimo Nr. 120433, tačiau 2012-10-12 viešojo pirkimo komisija nusprendė konkursą laikyti pasibaigusiu, atmetus vienintelį pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Iš Panevėžio apygardos teismo 2012-11-07 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-852-280/2012, matyti, kad ieškovė ginčijo atsakovės priimtą 2012-08-17 sprendimą, kuriuo UAB „Vėtrūna“ pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu konkurso sąlygų ir atmestas. Teismas UAB “Vėtrūna” ieškinį atmetė (2 t., b.l. 69-72). Iš nagrinėjamoje byloje atsakovės pateiktų duomenų matyti, kad perkančiajai organizacijai vėliau atmetus ir likusį vienintelį pasiūlymą dėl pasiūlytos per didelės kainos, 2012-04-17 paskelbtas supaprastintas ribotas konkursas (pirkimo Nr. 120433) pasibaigė. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai. Kadangi 2012-04-17 paskelbtas supaprastintas ribotas konkursas (pirkimo Nr. 120433) pasibaigė, todėl, atsakovei skelbiant naują konkursą, pasibaigusio konkurso sąlygos perkančiosios organizacijos nesaistė ir nebuvo privalomos, tvirtinant supaprastinto riboto konkurso „Sporto zonos modernizavimas ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje, atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis“ (pirkimo Nr. 127717) (toliau – Antrasis konkursas) sąlygas, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Visagino miesto savivaldybės lėšomis. Nors ieškovė teigia, kad Antrasis konkursas buvo paskelbtas 2012-10-02, t.y., anksčiau nei pasibaigė Pirmasis konkursas, tačiau šie teiginiai vertintini kritiškai, nes apie minėto pirkimo nutraukimą konkurso dalyvius atsakovė informavo raštu dar 2012-09-05 (2 t., b.l. 140). Dėl paminėto, perkančioji organizacija turėjo galimybę paruošti konkurso sąlygas naujam konkursui. Detaliai informuoti ieškovę dėl kokių konkrečiai priežasčių pirkimas pasibaigė, atsakovei nebuvo pagrindo, nes UAB “Vėtrūna” pasiūlymas jau anksčiau buvo atmestas. Ieškovė UAB “Vėtrūna” teigia, jog Antrojo konkurso sąlygos iš esmės nesiskiria nuo Pirmojo konkurso, todėl nebuvo pagrindo skelbti naują konkursą. Minėti ieškovės teiginiai atmestini. Kaip nurodyta aukščiau ir ši aplinkybė nepaneigta, atsakovės paskelbtas Pirmasis konkursas pasibaigė nesudarius rangos sutarties dėl perkančiajai organizacijai pasiūlytos kainos, kuri viršijo Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtos paramos lėšas. VPĮ 18 straipsnio 3 dalis nustato, jog sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Tiekėjui nurodžius didesnę darbų kainą, atsakovė negalėjo sudaryti rangos sutarties pagal Pirmojo konkurso sąlygas ir siekdama pagerinti Visagino gyventojų poilsio zonas, sutvarkyti viešąsias erdves ir kt., privalėjo keisti projektavimo užduotį (techninę specifikaciją) bei mažinti būsimų darbų apimtis. Tai, jog minėtų darbų apimtys buvo sumažintos, patvirtina ir atsakovės pateikti dokumentai (techninė specifikacija, 2 t., b.l. 8-29). Kokius būtina atlikti darbus, jų apimtis, sprendžia perkančioji organizacija, todėl ieškovės teiginiai, jog Antrojo konkurso pirkimo objektas turėjo būti mažinamas pusiau, vertintini kritiškai.

8Pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 straipsnio nuostatas viešasis pirkimas yra perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (32 d.), o pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Siekiant įgyvendinti minėtus tikslus perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Be to, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (VPĮ 24 str. 2 d. 2 p., 32 str. 1 d., 34 str. 1 d.). Pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti šiuos duomenis per protingą terminą, o įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatytą tvarką. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Kadangi Visagino savivaldybės administracija paskelbė naują konkursą, ji turėjo teisę nustatyti naujus kvalifikacinius reikalavimus, kandidatų ir dalyvių ekonominės bei finansinės būklės reikalavimus, prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus (VPĮ 35 str.). Iš 2012-09-21 paskelbto supaprastinto riboto konkurso „Sporto zonos modernizavimas ir aktyvaus poilsio zonos sukūrimas Visagino ežero pakrantėje, atnaujinant infrastruktūrą bei sutvarkant viešąsias erdves – rekonstrukcijos ir įrengimo darbai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis“ dokumentų matyti, kad, be kitų reikalavimų, nustatytų minėto konkurso sąlygose, perkančioji organizacija nustatė dalyviams minimalius kvalifikacinius reikalavimus bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (1 t., b.l. 19-75). Antrojo konkurso sąlygų 25.2.3 p., reglamentuojančiame minimalius tiekėjų ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus nustatyta, kad rangovo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) ir bendrojo likvidumo koeficientas (nuosavo kapitalo santykis su visais įsipareigojimais) yra ne mažesni kaip 1 (konkurso sąlygų 2 lentelė). Nustatyta, jog dalyvio minėtą kvalifikaciją patvirtina pateikiamas paskutinių finansinių metų balansas ar kitas atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai, o teikiant paraišką jungtinės veiklos sutarties pagrindu, skaičiavimams naudojami atitinkami suminiai jungtinės veiklos partnerių ekonominiai rodikliai bei pateikiami visų partnerių paskutinių finansinių metų balansai. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1S-196 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (toliau - Rekomendacijos) 4 punktu numatyta, kad Rekomendacijos nėra privalomos, o perkančioji organizacija gali nustatyti ir kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes, tačiau tik tokius, kurie neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms. Perkančioji organizacija, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, privalo atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas aplinkybes. Kitus kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija pasirenka savo nuožiūra. Perkančioji organizacija, nustatydama Rekomendacijose pateiktus kriterijus, kiekvieno pirkimo atveju turi atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą bei nenustatyti visų Rekomendacijose pateiktų kriterijų kiekvieno pirkimo atveju. Minėtų Rekomendacijų 19.5 p. nurodoma, jog rekomenduojama kriterijaus reikšmė - kritinio likvidumo koeficientas (tiekėjo trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis, kuris išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) ne mažesnis už 0,5. Minėtose Rekomendacijose nurodoma, kad kriterijus yra naudotinas didelės vertės pirkimuose, perkant prekes, paslaugas ir darbus, tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir kvalifikacinės atrankos procedūrose. Kritinis likvidumo koeficientas rodo įmonės sugebėjimą greitai realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus, todėl žemesnis nei 0,5 koeficientas rodytų potencialias įmonės finansines problemas, nepajėgumą iškart apmokėti skolų. Kadangi perkančioji organizacija siekia, jog perkami darbai būtų atlikti kokybiškai, konkursu siekiama pasirinkti patikimą paslaugų tiekėją, todėl teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog viešojo pirkimo sąlygose atsakovė nustatė nepagrįstai aukštus kvalifikacinius reikalavimus. Įvertintina ir ta aplinkybė, kad, Visagino savivaldybės administracijos teigimu, konkursas paskelbtas objektams, kuriuose laiką leis ne tik Visagino miesto, Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojų bendruomenė, svečiai, turistai ir jaunimas, bet vyks ir tarptautinės varžybos, renginiai, todėl pagrįsti atsakovės teiginiai, kad nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais yra siekiama pasirinkti patikimą paslaugų tiekėją. Be to, ir ieškovė nurodo, kad bendrovė ir trečiasis asmuo AB „Pramprojektas“ pateikė Antrojo konkurso sąlygų 25.2.3. punkte numatytus finansinės būklės reikalavimus, t. y., deklaraciją apie kritinio ir bendrojo likvidumo koeficientus per pastaruosius finansinius metus, kurie yra, atitinkamai, 4,6 ir 1,23, t.y., ženkliai aukštesni nei nustatyti atsakovės. Dėl aukščiau paminėtų motyvų konstatuoti, jog konkurso sąlygose įtrauktas 25.2.3 punktas yra nepagrįstas, neteisėtas ir jį pripažinti negaliojančiu, nėra pagrindo, o ieškovės teiginiai, kad perkančioji organizacija piktnaudžiauja VPĮ 35 straipsnyje numatyta teise, atmestini. Panevėžio apygardos teismo 2012-11-07 sprendimas, kuriuo atmestas UAB „Vėtrūna“ ieškinys dėl teikto pasiūlymo Pirmajam konkursui, yra įsiteisėjęs. Klausimas ar perkančiosios organizacijos veiksmai kitų tiekėjų atžvilgiu buvo teisėti, nei 2012-11-07 sprendimu, nei šioje byloje nėra sprendžiami, todėl teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog pirmasis konkursas neteisėtai pripažintas pasibaigusiu. Dėl paminėto, perkančiajai organizacijai konstatavus, jog Pirmasis konkursas pasibaigė ir siekiant pagerinti sporto bei poilsio zonų būklę Visagine, paskelbus naują konkursą, nutraukti Antrąjį konkursą teismas neturi pagrindo. Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos nenumato, jog pasibaigus konkursui be rezultato (atmetus visų tiekėjų pasiūlymus), perkančioji organizacija (šiuo atveju atsakovė) privalėtų į Antrojo konkurso sąlygas perkelti ankstesnio konkurso sąlygas. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad atsakovė Antrojo konkurso sąlygose nustatė aukštesnius atskirus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir tuo pažeidė ieškovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Nustatyti aukštesni tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nelaikytini skaidrumo principo pažeidimu, kadangi minėti reikalavimai yra aiškūs, suprantami ir nedviprasmiški, duomenų, kad dėl jų paaiškinimo tiekėjai būtų kreipęsi į perkančiąją organizaciją, nepateikta.

9Nesutikdama su atsakovės sprendimu į Antrojo konkurso sąlygas įtraukti naują tiekėjų kvalifikacijos rodiklį bei nustatyti aukštesnius kvalifikacijos kriterijus, ieškovė prašo skirti teismo ekspertizę dėl Pirmojo ir Antrojo konkurso techninių specifikacijų pokyčio ir jo įtakos darbų apimčiai ir kainai. Kadangi dėl Antrojo konkurso techninės specifikacijos ginčo nėra, ieškovė neskundžia minėto konkurso techninių specifikacijų teisėtumo, o Pirmasis Konkursas yra pasibaigęs, todėl skirti teismo ekspertizę netikslinga (CPK 185 str.).

10Atsakovės Visagino savivaldybės administracijos prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, atmestinas, nes nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Vėtrūna“ piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ar veikė prieš greitą ir (ar) teisingą bylos išnagrinėjimą. Ieškovės elgesys, pasinaudojant savo teise pateikti ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, kurie, jos įsitikinimu, yra neteisėti, nesant kitų aplinkybių, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (CPK 42 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 270 straipsniais, 4236-9 straipsniu teismas

Nutarė

12uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ieškinį atmesti.

13Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai